SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
« Предыдущая
Следующая »

macisimies meditet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācīsimies meditēt! 

 

Meditācijas nozīme

Mēdz būt dažādi meditāciju veidi: relaksējošās, dziedinošās, harmonizējošās, izzinošās, garīgo spēju attīstošās utt. Taču visām meditācijām ir viens mērķis: justies laimīgam un būt veselam, tālāk ejošajā mērķī: sasniegt Dievišķās apziņas stāvokli.

Ar meditācijas palīdzību cilvēks var nolīdzsvarot ciešanu enerģiju bangošanos un atrast atbildes turpmākai rīcībai tad, ja nekas cits vairs nestrādā. Meditācijas laikā cilvēka fiziskais „es” saskaras ar dievišķo „es” jeb dvēseli. Šīs saskarsmes laikā fiziskais „es” uzpildās ar problēmu un situāciju atrisināšanas, pārvarēšanas un pareizās rīcības enerģijām. Tādā veidā cilvēks ieklausās savā Augstākajā esības daļā, iegūst izpratni par notiekošo un spēj atrast atbildes uz jautājumiem.

Tad, ja cilvēks spēj ieiet meditācijā, viņš nomierina savu haotiski rosīgo prātu un harmoniski plūstošā enerģija uzsāk cilvēka dziedināšanu gan fiziskajā, gan dvēseles līmenī.

Zinātnieki ir konstatējuši, ka augsti attīstīti dzīvnieki, tādi kā delfīni, vaļi, ziloņi, zirgi un pat kaķi un suņi ir redzēti atrodamies meditatīvā stāvoklī. Ar to gribu teikt, ka cilvēkiem visiem vajadzētu iemācīties iegrožot šaudīgo prātu un aktivizēt saprātu, ja jau to var pat dzīvnieki... Diemžēl, lielākā cilvēku daļa nevar, neprot vai negrib prast kļūt par sava prāta saimnieku. Esot Indijā, man ir gadījies dzirdēt, kā Satja Sai Baba norāja kādu sievieti teikdams: „Savaldi savu mērkaķa prātu!” Tikai ar laiku sapratu, ko viņš ar to bija domājis.

Pagaidām vēl lielākā cilvēku daļa ļauj savam prātam saimniekot tā, kā tam gribas. Atrodoties pilnīgā prāta pakļautībā, cilvēki zaudē varu pār sevi un savu dzīvi.

Cilvēka prāts ir haosa un jucekļa lielmeistars. Tas dažās sekundēs jau ir izskraidījies no vienas domu tēmas uz daudzām citām un pa starpu paspējis radīt novērtējumu apkārt esošajam par pagātnes lietām un bažām par nākotni. Tad rodas nožēla par pagātni un bailes par nākotni, dusmas uz sevi un vilšanās attiecībā pret citiem. Uzbangotās jūtas pievienojas juceklīgajam prātam un haoss pārņem ķermeni, kurš lēnām zaudē vitalitātes un veselības spēku. Tādējādi pilnīgi nemaz nepietiek laika ne harmoniskai apcerei, ne harmonijas un klusuma radīšanai savam fiziskajam ķermenim un dvēselei. Cilvēks lēnām izplēn fiziski un iztukšojas dvēseliski...

Ar meditācijas palīdzību var apklusināt prātu un apstādināt jūtu bangošanos. Nostumiet malā prātu un ļaujiet „izteikties” saprātam, kas ir Jūsu būtības uzkrātais viedums visas Kosmiskās evolūcijas laikā. Saprāts ir tas, kas harmoniski var cilvēku vadīt problēmu atrisināšanas un citu jautājumu izzināšanas ceļā, bet ar nosacījumu, ka cilvēks disciplinē savu prātu.

Meditācijas brīdī cilvēka saprāts savienojas ar vareno Kosmisko saprātu. Jo lielākas meditācijas prasmes, jo dziļākās Kosmiskā saprāta vieduma telpās meditētājs tiek ielaists, jo pēc tam līdzsvarotāk cilvēks spēj vadīt fiziskās pasaules notikumus sev un palīdzēt citiem.

Meditācija savieno cilvēku ar lielo Kosmisko un Dabas varenību un piešķir tiesības pielietot lielās esības pilnvaras fiziskās dzīves pilnveidošanai. Ir muļķīgi domāt, ka meditācija un fiziskās pasaules notikumi ir divi pretpoli, kas virzās ar pretējiem vektoriem uz pretējām debess pusēm. Meditācija ir fiziskās dzīves pilnveidošanas obligāts nosacījums. Protams tad, ja cilvēks grib būt brīvs no „kaujamā jēra” statusa.

Ja meditācijas prasmes iesākumā ir jāapgūst klusumā, vienatnē, ērtos apstākļos, tad pēc kāda laika pienāk brīdis, ka ir iespējams kaut mirkļa meditācijā „ieskriet” stāvot rindā, braucot sabiedriskajā transportā, iepērkoties vai darbojoties dārzā. „Ieskriet”  meditācijā - tas nozīmē žigli pārbaudīt pretī sēdošā cilvēka enerģijas plūsmas raksturojumu attiecībā uz Jūsu, klēpī sēdošo, mazuli. „Ieskriet”, tas nozīmē žigli ieraudzīt sabiedriskā transporta brauciena drošumu, vai ieraudzīt, melus, ko stāsta cilvēks savtīgos nolūkos...

Ja apzināti nodarbojas ar parastām sadzīves lietām, tad arī tās var dot augstāko dziedinošo stāvokli - meditācijas un apskaidrības stāvokli. Tā parastie ikdienas darbi kļūst par meditāciju. Piemērs tam ir sēņošana, darbi dārzā, telpu uzkopšana ar iekšējā prieka klātbūtni… Dzīvot apzināti - tas ir galvenais normāla cilvēka likums.

Pāris minūtes atslābināts prāts un saprāta klātbūtne vienalga kur, pat  pilsētas drūzmā vai darot ierasto ikdienas darbu, cilvēkam dod iespēju būt veselam, spirgtam, dvēseliski un fiziski bagātam, radošam, mīlošam un mīlētam.

Kas tas ir – meditācija?

Sākumā, kad nav ne mazāko meditācijas iemaņu, meditēšanas prakses sākšanai vajadzīga sagatavošanās fāze. Parasti jāsāk ar to, ka nolemjat meditēt. Tādā gadījumā prāts jau ir brīdināts par cilvēka nodomu un kā neapmierināts burkšķonis sāks sagatavošanos tam, ka vairs netiks uzskatīts par galveno cilvēka dzīves elementu.

Meditācijas laikā atklājas cilvēka īstenā esība - prāts paiet malā, ļaujot mūsu būtībai atklāties un pilnībā izpaust sevi. Kad prāts vairs netrokšņo un netaisa domu jucekli, sākumā iestājas klusums, kuru pakāpeniski sāk aizpildīt saprāta izpausmes - tādas kā atklāsmes, skaistā un labā vērtējums, pateicības sajūtas, mīlestība, smaids, prieka klātbūtne, pozitīva apcere un apgarotība.

Iesākumā meditācija ir vērsta uz fiziskās pasaules pozitīvo un skaisto, kas, pieaugot meditācijas prasmēm pāraug augstākā pakāpē – tā ir sevis sajušana kā visa Lielā Visuma esošā daļa. Tā patiesi un reāli notiek, jo mūsu smalko ķermeņu tīrība un vibrācijas ļauj savienoties ar Kosmisko Gaismas spēku un Kosmisko enerģiju vibrāciju lauku. Šim stāvoklim raksturīga augstākā dvēseles harmonija.

Nākamā meditācijas pakāpe ir apskaidrība un savienošanās ar Kosmisko Gaismas informatīvo lauku. Šajā stāvoklī kļūst pieejamas īstās zināšanas par visām lietām. Tas ir Gara augstākais lidojums, augstākās jēgas un augstākās laimes izjušana. Tā ir svētlaime, kas atnāk pati, kad mēs pat necenšamies to sasniegt.

Protams, sākot praktizēt meditēšanu, cilvēks uzreiz nenonāk līdz apskaidrības stāvoklim. Taču pakāpeniski padziļinoties meditācijas prakses iemaņās tiek sasniegta apskaidrības apjausma un cilvēks  saņem augstāko atklāsmi - īstās zināšanas bez vārdiem un domām. Mainoties smalko ķermeņu vibrāciju kvalitātei, arī ārējās fiziskās pasaules notikumi kļūst gaišāki, vieglāk izprotami un pārvarami. Pasaule kļūst Gaišāka.

Ko jāgaida no meditācijas

Ja cilvēks, kurš uzsāk meditācijas prakses mācīšanos - meditācijai izvirza stingrus nosacījumus un mērķus, parasti nesasniedz neko. Nosacījumus izvirza prāts, bet saprāts nepakļaujas prāta virskundzībai. Saprāts atnāk ar vieglumu un graciozitāti tad, kad prāts „piesiets pie ratiem”. Tad atnāk saprāts, savieno cilvēku ar VISU KAS IR un uzdāvina brīnišķīgus atpūtas un vieduma mirkļus. Iesākumā no meditācijas negaidiet neko, bet esiet pateicīgi par katru iespēju iegrožot prātu un sastapties ar savu un Kosmisko saprātu.

Vēlāk meditācijas rezultāts ir brīvības sajūta, atbrīvošanās no savārguma un nopietnām slimībām, no spriedzes un stinguma, no bailēm un aizvainojumiem uz dzīvi, no neapmierinātības ar likteni; dvēseles miers un harmonija ar pasauli, dzīves pilnvērtības izjūta; prasme kontrolēt savu uzvedību, valdīt pār sevi un pareizi novērtēt visus notikumus un dzīves parādības, kā arī sevi šajā pasaulē. Meditācija - tā ir veselības iegūšana šā vārda visplašākajā nozīmē: gan garīgās, gan fiziskās veselības iegūšana. Tikai garīgi vesels cilvēks ir arī fiziski vesels.

Ļoti daudzu problēmu cilvēcei tagad nebūtu, ja ļaudis zinātu, kas ir meditācija, un prastu meditēt. Kad cilvēks atrodas meditācijas stāvoklī, tad un tikai tad viņš kļūst patiesi viņš pats, izjūt un izprot sevi. Cilvēks, kurš apguvis meditāciju, saprot, kas tas ir - izjust laimi gluži vienkārši tāpēc, ka tu dzīvo, pat bez jebkādiem ārējiem iemesliem. Tāds cilvēks var būt laimīgs pat pilnīgā vientulībā un vienlaicīgi padara laimīgus citus, kuri uzturas viņa klātbūtnē. Tāds cilvēks izplata ap sevi tik lielisku enerģētisko starojumu, ka viņš noteikti piesaista sev citu cilvēku mīlestību un prieku, visu, kas viņam dzīvē vajadzīgs. Bet pats galvenais ir tas, ka meditācijas stāvoklis ir pats dziedinošākais stāvoklis pasaulē.

Meditēšanas nosacījumi

Prasmi meditēt, sākumā, vēlams, apgūt vietā, kur meditācijas laikā neviens netraucē, nenotiek pēkšņi un skaļi trokšņi. Meditācijas vietai jābūt klusos mierīgos apstākļos. Īpaši bīstami ir tad, ja meditācijas laikā notiek spalgi trokšņi: aizcērtas logs, nokrīt priekšmets, iezvanās telefons, zvana pie durvīm utt.

Meditācijas vietai jābūt siltai un mājīgai. Caurvējš un vēsums traucē koncentrēties. Apģērbam jābūt ērtam un sildošam, jo meditācijas laikā ķermenis ir mazkustīgs, palēninās elpošana un asinsrite.

Jānodrošinās, lai meditācijas laikā Jūs neviens nesauc vārdā. Pēkšņa, strauja atgriešanās no meditācijas ir bīstama, jo kvalitatīvas meditācijas laikā „dvēsele dodas tālā pastaigā”. Pēkšņi trokšņi un cilvēka skaļa saukšana vārdā, dvēseles izpratnē tiek klasificēta kā fiziskā ķermeņa dzīvības apdraudējums un dvēsele steidzas atgriezties ķermenī. Steiga var radīt sarežģījumus un pat bīstamību ar atgriešanos ķermenī.

Meditēt var jebkurā ķermenim komfortākajā pozā: guļus, sēdus „lotosa” vai „kučiera” pozā. Parasti meditāciju apgūšanu iesāk sēžot ērtā krēslā, pilnībā atslābinot visu ķermeni.

Apsēdieties ērtā krēslā tā, lai kājas atrastos uz grīdas. Mugurkaulam jābūt taisnam. Rokas atslābinātas un atrodas uz ceļiem. Kakls ar muguru veido taisnu līniju. Vispirms jāatslābina kāju pēdas, pēc tam lielus, gurnus, vēdera un sirds rajonu, plecus, kaklu, galvu kopumā.

Izvēlieties punktu nedaudz virs savu acu līmeņa. Tā var būt degoša svecīte, glezna, skats uz jūru vai dārzu. Skatieties šajā punktā, līdz jūsu plakstiņi kļūst smagi. Tad ļaujiet acīm aizvērties. Parasti, skatoties vienā punktā, pēc 13-15 sekundēm, aizverot acis, ar iekšējo redzi vēl kādu laiku  vizualizējas redzētais, piemēram, svecītes liesmiņa, kamīna liesmu mēlītes u.c. Lai nomierinātu prātu, piespiestu viņam nejaukties meditācijā un klusēt – vispirms ar atvērtām acīm, apskatiet svecītes liesmiņu un pēc 15 – 20 sekundēm turpiniet paturēt iekšējā redzē liesmiņu. Turpiniet domāt un apspriest svecītes liesmas gaišumu, krāsu, lielumu, rotaļāšanos degšanas laikā utt.

Ieejot mierīgajā izpētes apcerē, cilvēks nonāk stāvoklī, kad nav nekādu blakus domu un jūtu. Iesācējiem šis posms var izrādīties vissarežģītākais, jo ir jāpiespiež „aizvērties” tukšajam prāta pļāpīgumam. Ja tomēr parādās blakus domas, pacentieties sevi disciplinēt un domāt atkal par svecīti vai pārslēdziet savas domas uz to jautājumu vai mērķi, kura dēļ uzsākāt meditāciju. Trenējoties, tas noteikti sanāks. Gala rezultātā, tad cilvēks jebkurā vietā ir spējīgs zibenīgi „piesiet prātu, lai pastāv pie ratiem” kamēr Jūs sekundes daļās esat iegājuši citā laika telpā, smalko enerģiju redzējumā, ieskatījušies tuvajā nākotnē, izmainījuši notikuma scenāriju utt., kaut arī apkārt trokšņo cilvēki, transports, sporta spēļu līdzjutēji taisa negantu troksni. Tomēr tas būs pēc tam, kad būs labi apgūti pamati meditācijai.

Meditācijas noslēgumā, nesteidzieties strauji piecelties uzreiz un atgriezties pie ikdienas darbiem. Pēc meditācijas jājūtas harmonijā un līdzsvarā, ļaujiet sev nedaudz laiski kādu mirkli darīt „neko” un kavēties meditācijas burvībā. Paanalizējiet meditācijā redzēto un to, kas Jums ar to jāsaprot un jāiemācās. Tad lēnām un pakāpeniski sajutīsiet, ka sāk rasties spēka enerģijas un aktīvas rīcības možums. Pirms ceļaties kājās, ieelpojiet - vispirms viegli, virspusēji, pēc tam dziļāk un uz izelpu atveriet acis.

Stiept vai nestiept „Grēka krustu”?

Ja kaut reizi būs izdevies ieiet meditā­cijas stāvoklī, ar katru nākamo reizi tas izdosies arvien vieglāk un vieglāk. Šāds stāvoklis sniedz nomierinošu efektu, labvēlīgu ietekmi uz veselību, harmonizē jūtas un dziļāko prasmju rezultātā dod iespēju žigli ieskatīties scenārijā ierakstītajos tuvajos notikumos un tos mainīt ar cilvēka Gaismas un Mīlestības vēlmēm – saskaņā ar Kosmiskās Dievišķās Ētikas likumiem. Tad cilvēks pats ir sava likteņa un dzīves saimnieks, pilnībā dzēšot kāda cita, duālās pasaules simulācijas  programmas darbinieka, izveidoto scenāriju, kas piesātināts ar ciešanām.

 Ceru, ka Jūs saprotiet, ka šī pasaule, kurā dzīvojam ir kāda labi izdomāta simulācijas pasaule kā „dzīvības enerģiju audzēšanas dārziņš”, kur tie, kas cilvēkus tur šādā duālās pasaules slazdā, „barojas” no cilvēku ciešanu enerģijām. Masoni un ilumināti to sauc par Lielo Arhitektu. Šī ir Kosmiska mēroga piramīdveida hierarhijas datorspēle. Viss redzamais un daļēji arī neredzamais ir falsifikācija un maldi. Un no Jums ir atkarīgs vai esat šajā spēlē marionete, kuru kāds bīda, rada izmisumu, naudas trūkumu, attiecību konfliktus vai attiecību iztrūkumu vispār, un, vajadzības gadījumā, arī iznīcina; vai arī Jūs no šīs spēles izstājaties un dzīvojat pēc saviem spēles noteikumiem. Vēl labāk, ja pēc saviem spēles noteikumiem, kuri balstīti uz Gaismu un Mīlestību, spēlēt rosināt arī citus.

Bez Urantijas ir ļoti daudzas ezotēriskas skolas, nodarbības, lekcijas, kursi un bezgala daudz citu apmācību, kurās māca kā izdzīvot uzspiestajā simulācijas spēlē, taču Latvijā neesmu sastapusi nevienu „guru”, kurš būtu pats brīvs no simulācijas slazdiem vai sācis apzināties un sasniegt prasmes, kā ik solī atpazīt „stiepjamo krustu”. Var jau būt, ka daudziem vēl nav pienācis garīgās apziņas laiks atbrīvoties no dzimšanas/nāves cikla; no domas, ka ir pagātnes karma; ka liktenis ir neizbēgams; ka esam grēcīgi, jo Jūdas dēļ piesita Jēzu krustā; ka katram „savs krusts jānes”.

Manuprāt tās ir pamatīgas muļķības, ka cilvēks dzīvo pēc verga principa, ka „krusts” noteikti jānes, bet visa veida „gudrie” māca tikai to, kā „krustu stiept” vieglāk. Esmu pētījusi pamācību un psiholoģisku gudrību pilnas grāmatas un lekciju materiālus par prasmi dzīvot, veidot attiecības, pielabināt naudu un veiksmi, uzlabot sadzīves apstākļus, mazināt karmas „spiedienu” utt. Vai esat aizdomājušies, ka karma ir sliktās un labās rīcības enerģiju uzkrājums, taču šādu uzkrājumu var iegūt tikai un vienīgi duālajā pasaulē, kurā pastāv labais un ļaunais. Savukārt ārpus duālās pasaules simulācijas programmas „krātiņa” pastāv Gaismas pasaules, kurās nav iespējams uzkrāt negatīvu enerģiju, jo nepastāv opcija „ļauns, slikts”. Tātad „karma” tas ir veikls duālās pasaules radītāju triks ar kuru bez pārtraukuma turēt cilvēku karmiskajā saitē bez tiesībām iziet no dualitātes spēles: tu kaut kad (ej nu sazini kad) biji slikts un vēl tagad neesi labs – tātad tev pienākas karmiskais sods un bezpārtraukuma ciešanas jeb „sēdēšana krātiņā”. Ja gribi, labākus apstākļus sēžot krātiņā – pielabinies man – tavam „krātiņa saimniekam”.

ka var nesolit

Šā laika „guru” nemāca par iespējām izstāties no spēles: dzimšana/nāve jeb duālās pasaules simulāciju un ciešanu slazds, jo viņi to nemāk paši. Ir tādi „guru”, kas par to skaisti un tēlaini runā, taču patiesībā paši pieder pie leju

 pejošajiem un pielieto viltīgo metodi: spēj runāt par to, ko ļaudis grib dzirdēt. Arī mūsu deputāti saka: „Kā var nesolīt, ja tauta grib, lai mēs solām...” Tomēr mēdz būt arī daži izņēmumi – šajā gadījumā ar cieņu domāju par Satja Sai Babu, Babadžī, Muniradžu...

Apzināta meditācija un apzināta garīgā prakse cilvēkam piešķir izpratni par to kā atbrīvoties no „krusta stiepšanas”. Diemžēl, tie cilvēki, kuri „stiepj savu krustu”, tā vietā lai paši no tā atbrīvotos, visādiem līdzekļiem skaudīgi cenšas nomesto krustu uzdabūt brīvajiem atpakaļ. Tā rodas apmelojumi un pazemojumi individuāli cilvēkiem, kuri cīnās par to, lai Absolūtās zināšanas ir pieejamas visiem cilvēkiem. Tā rodas datortroļļi, naida kurināšana tautu un valstu starpā, agresija un fiziska cilvēku slepkavošana, tā rodas 3 Pasaules karš...

Ja katrs cilvēks sāktu ar to mazumiņu, ka viņš izstājas no duālās pasaules melu un falsifikācijas spēles, izstājas un dzīvo saskaņā ar Kosmiskajiem Gaismas un Mīlestības likumiem, pielietojot visstiprākās enerģijas Kosmosā: Dzīvās Gaismas un Uguns enerģijas... ja tikai katrs sāktu ar sevi...

Mēģināsim medititēt!

Urantijā ir pieņemts, ka meditācija tiek vadīta vieglas mūzikas pavadījumā. Meditācijas vadītājs runā tekstu, bet meditācijā esošie ieklausās vārdos un mēģina saredzēt, sajust un vizualizēt. Ja tas ir iespējams, ieslēdziet vieglu fona mūziku, klusiņām vai pusbalsī izsauciet Gaismas spēkus un turpinot lasīt tekstu, mēģiniet to vizualizēt. Protams, ka labāk būtu, ja kāds Jums priekšā prasmīgi lasītu tekstu, taču, ja esat nolēmis mācīties meditēt ar mērķtiecīgu tekstu un nav neviena, kas varētu lasīt tekstu – lasiet to pats un ik pa brīdim aizveriet acis, lai vizualizētu vai apcerētu teksta saturu.

Cilvēks ir dubulta būtne, kas apvieno sevī Zemes un Kosmiskās enerģijas, un to vienmēr vajag atcerēties. Cilvēki pakļauj sevi kļūmēm un slimībām, ja pilnīgi ļaujas tikai Zemes vai tikai Kosmiskajām enerģijām. Pirmajā gadījumā cilvēks ir ar zemu, egoistisku intelektu, otrajā – var nokļūt psihiatriskajā slimnīcā un kļūt par tās patstāvīgu klientu. Atcerieties uzturēt sevī saikni ar Zemi un Kosmosu vienlaikus vienmēr un visur, ne tikai meditācijas laikā. Zemes enerģijas caur cilvēka „0” enerģētisko centru, kurš atrodas apmēram 20cm zem kājām, ieplūst cilvēka ķermenī un uztur harmonijā stihiju garu enerģijas, kuras mijiedarbojoties veido cilvēka fizisko ķermeni jeb miesu. Kosmiskās enerģijas caur Sudraba pavedienu un Antaharanu uztur cilvēka 

zeme mūžīgo individualitātes daļu: Dvēseli, Garu un Apziņas noskaņotāju un ieplūst cilvēkā caur smalko ķermeņu enerģētiskajiem centriem. Smalko ķermeņu enerģētiskie centri, kas pilnvērtīgi darbojas, ir saistīti ar Kosmosa enerģētiskajām laika telpām un cilvēka piekļuves pie Kosmiskā saprāta un apziņas līmeņiem. Garīgi attīstoties, ar smalko ķermeņu enerģētisko centru aktivizētu darbību var aizsniegties līdz savas esības sākotnējai radītajai daudzdimensionālajai formai – Dievišķajai Virsbūtībai un sasniegt tiesības apgūt Centrālās Saules enerģijas un izpratni par tām. Mūsu Gaismas skolotāji vēstījumā (čenelingā) mums ir piedāvājuši izpratni par 149 enerģētiskajiem centriem, tāpēc esam pieņēmuši, ka cilvēka smalko enerģiju 149 enerģētiskais centrs savieno cilvēku ar Sākumu Sākumu jeb ar Visaugstāko mūsu Kosmosa Radītāju.

« Предыдущая
Следующая »