SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Nesteidzies!

ES izveidoju tēzi: Haste makes waste. Waste makes worry. Steiga sagādā zaudējumus. Zaudējumi sagādā rūpes.

Nesteidzies, bet visu izdari savā laikā. Kas steidzas, tas ir aplami iedalījis savu laiku. ES nekad nesteidzos un vienmēr izdaru visu, ko esmu nodomājis. Zināmā mērā ES varētu izdarīt vēl vairāk. Bet vērtējot efektivitāti, tas būtu daudz mazāk. Ar to ES domāju, ka daudzās lietās ES ilgi gaidu, kamēr pienāk īstais brīdis, un tikai tad darbojos. Tā ES sasniedzu daudz vairāk ar mazāk izdevumiem. Kas steidzas, tas ir nepacietīgs. Kas ir nepacietīgs, tas nevar izturēt mieru. Miers viņu baida. Tāpēc viņš pārblīvē dzīvi tik ļoti, ka tikai ar "izkārtu mēli" var visu paspēt - un pilnīgi noteikti pie miera nenonāk.

Kas tā dzīvo, izšķiež bezgalīgi daudz laika un enerģijas, un galvenais - viņam nav nekādas izredzes attīstīties.

Tādēļ viņam, pirmkārt, jānonāk pie miera. Slimība tādā gadījumā ir noderīgs palīglīdzeklis. Ja tu esi saistīts pie gultas un vājuma dēļ tik tikko spēj kustēties, tā tev ir pirmā iespēja pamanīt miera avotu sevī.

Tas tevi konfrontēs ar to, no kā tu vienmēr gribēji izbēgt. Tad vispirms tu pret to attiecies ar nepatiku un noliegumu.

Taču agrāk vai vēlāk nepieciešamība tev iemācīs, ka nav neviena cita ceļa, kā vienīgi atteikties no steigas un vērsties uz iekšu, jo viss pārējais nav nekas cits kā cīņa ar ēnām, kurā tu sevi izšķied un kas tev nedod nekā cita, izņemot lielu troksni.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.