Печать

Jūsu dzīve ir tik stipri piesātināta ar agresiju, ka jūs vispār vairs nedomājat par to, cik bīstamas jūtas ir agresija.

Bez tam Rietumu zemēs tā ir izplatīta gandrīz tāpat kā gaiss elpošanai. Tā ir nepārprotama zīme, cik dziļi ir pagrimusi jūsu kultūra, morāle un ētika.

Par šo katastrofālo attīstību ES daru atbildīgas it īpaši filmas un galvenokārt televīzijā.

Filmu ražotāji grib taisīt naudu. Un kā visvieglāk taisa naudu? Ar to, ka izdabā dzīvnieciskajām tendencēm cilvēkos. Tādēļ necienīga seksuāla uzvedība un šausmīga agresivitāte ir deklarētas par salonam piemērotām tēmām, respektīvi, pamazām padarītas par tādām.

Šī negatīvā attīstība bija tik veikli virzīta uz priekšu, ka reti kāds pamanīja, cik lielā mērā tika piesārņota viņa dvēsele un cik milzīgās briesmās viņš devās.

Ja tev piemīt liela agresija, piestrādā, lai no tās atraisītos un tā zaudētu varu pār tevi. Taču aizvien paturi acu priekšā, ka tavam mērķim jābūt dzīvot pilnīgi bez agresijas: mierā ar sevi un tādēļ ar saviem līdzcilvēkiem un savu apkārtni.

Redzi un godini Dievu visā un visos, atkārto Viņa vārdu (27.II) un tu pamanīsi, kā pārmainās tava dzīve. Kā tevī ienāk laime un miers un tu arvien vairāk vari pārdzīvot vienību ar visu radību.

Tas ir miers. Tā ir Žēlastība. Tas ir tavas dzīves piepildījums, kuru tu tik ilgi meklēji citur.