SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Jūsu dzīve ir tik stipri piesātināta ar agresiju, ka jūs vispār vairs nedomājat par to, cik bīstamas jūtas ir agresija.

Bez tam Rietumu zemēs tā ir izplatīta gandrīz tāpat kā gaiss elpošanai. Tā ir nepārprotama zīme, cik dziļi ir pagrimusi jūsu kultūra, morāle un ētika.

Par šo katastrofālo attīstību ES daru atbildīgas it īpaši filmas un galvenokārt televīzijā.

Filmu ražotāji grib taisīt naudu. Un kā visvieglāk taisa naudu? Ar to, ka izdabā dzīvnieciskajām tendencēm cilvēkos. Tādēļ necienīga seksuāla uzvedība un šausmīga agresivitāte ir deklarētas par salonam piemērotām tēmām, respektīvi, pamazām padarītas par tādām.

Šī negatīvā attīstība bija tik veikli virzīta uz priekšu, ka reti kāds pamanīja, cik lielā mērā tika piesārņota viņa dvēsele un cik milzīgās briesmās viņš devās.

Ja tev piemīt liela agresija, piestrādā, lai no tās atraisītos un tā zaudētu varu pār tevi. Taču aizvien paturi acu priekšā, ka tavam mērķim jābūt dzīvot pilnīgi bez agresijas: mierā ar sevi un tādēļ ar saviem līdzcilvēkiem un savu apkārtni.

Redzi un godini Dievu visā un visos, atkārto Viņa vārdu (27.II) un tu pamanīsi, kā pārmainās tava dzīve. Kā tevī ienāk laime un miers un tu arvien vairāk vari pārdzīvot vienību ar visu radību.

Tas ir miers. Tā ir Žēlastība. Tas ir tavas dzīves piepildījums, kuru tu tik ilgi meklēji citur.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.