Печать

Modernā zinātne neapstrīdami ir izdarījusi lielus atklājumus un attīstījusies. Bet tanī pašā laikā tā lielā mērā ir atbildīga par tikumu sabrukumu un briesmīgu ticības zudumu.

Zinātne jūs apmāna, jo viss esot materiāls. Tie ir lieli maldi ar briesmīgām sekām.

ES tev saku: nekas nav materiāls. Viss ir tīrs gars. Viss sastāv no Mana vārda. Mans vārds, Mana griba, Mana mīlestība ir būtība visā.

Matērija, uz ko zinātne tik kārīgi traucas, pamatā ir tikai skaņa un dūmi, tīra maija (ārējā pasaule, šķitums). Tādēļ zinātne par maiju nav nekas cits kā maija.

Bet jo vairāk iestrēg maijā un šeit meklē savu laimi, jo vairāk novēršas no Dieva.

Tieši tas šodien notiek. Zinātnes spēcināti cilvēki meklē savu laimi ārējā pasaulē un iestrēg tanī arvien vairāk.

Sekas tam ir vientulība, cietsirdība, egoisms un varmācība. Tās ir tipiskās zīmes, kas rāda, ka cilvēks maijai piešķir lielāku nozīmi nekā Dievam.