SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Modernā zinātne neapstrīdami ir izdarījusi lielus atklājumus un attīstījusies. Bet tanī pašā laikā tā lielā mērā ir atbildīga par tikumu sabrukumu un briesmīgu ticības zudumu.

Zinātne jūs apmāna, jo viss esot materiāls. Tie ir lieli maldi ar briesmīgām sekām.

ES tev saku: nekas nav materiāls. Viss ir tīrs gars. Viss sastāv no Mana vārda. Mans vārds, Mana griba, Mana mīlestība ir būtība visā.

Matērija, uz ko zinātne tik kārīgi traucas, pamatā ir tikai skaņa un dūmi, tīra maija (ārējā pasaule, šķitums). Tādēļ zinātne par maiju nav nekas cits kā maija.

Bet jo vairāk iestrēg maijā un šeit meklē savu laimi, jo vairāk novēršas no Dieva.

Tieši tas šodien notiek. Zinātnes spēcināti cilvēki meklē savu laimi ārējā pasaulē un iestrēg tanī arvien vairāk.

Sekas tam ir vientulība, cietsirdība, egoisms un varmācība. Tās ir tipiskās zīmes, kas rāda, ka cilvēks maijai piešķir lielāku nozīmi nekā Dievam.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.