SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šī diena vēl pirms neilga laika Vācijā bija nacionāli svētki. Tagad vācu vienības diena ir 3. oktobris. Viena radās no ciešanām, ka sacelšanos VDR apspieda. Otra no prieka par abu vācu valstu apvienošanu. Abas dienas kopā atspoguļo dzīves būtību.

Domā arvien par to, ka dzīve ir bezgalīga prieka un bēdu maiņa. Prieks rodas no sāpēm un sāpes no prieka. Tas ir ārējās pasaules likums.

Sanskritā ārējo pasauli sauc par maiju. Maija nozīmē šķitumu. Šķitums ir viss, kas ir nepastāvīgs un pakļauts nemitīgām pārmaiņām.

No nepastāvīgā un līdz ar to no ciešanām tu vari izbēgt tikai tad, ja vērsies uz iekšu. Iekšienē, lielajā patvērumā, ko tu sevī nes, tu atrod pastāvīgu mieru un paliekošu laimi. Bet šī laime ir pilnīgi citāda nekā ārējās pasaules laime. Tā sākas pavisam nemanāmi un piesardzīgi. Taču tā var ātri pieņemties spēkā un tevi aizraut sev līdzi.

Vairums cilvēku bēg no šī lielā spēka. Viņi saka, ka meklē laimi ārējā pasaulē, jo tur it kā to varot atrast. Patiesībā viņi bīstas no spēka, kas saistīts ar laimi, kura viņos snauž un gaida vienīgi uz to, lai viņi to atklāj.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.