SIA "DVS Urantija"
Biķernieku iela 25
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šodien ir gada pēdējā diena. Tā gada, kurā ES tevi pavadīju ikkatru sekundi. Vai tu to jūti?

Jūs šo pēdējo dienu bieži svinat ar lielu daudzumu alkohola, smagiem, ne satviskiem (tīriem) ēdieniem, turklāt apšaubāmā sabiedrībā.

Kas tā pabeidz gadu, šo gadu nav izmantojis. Viņš Manas mācības nav sapratis, nemaz nerunājot par to izmantošanu.

Tici Man, šinī gada pēdējā dienā ir tikai viena svinēšanas cienīga lieta: ka tu esi atzinis, ka ES esmu tā identitāte, kas tev jārealizē sevī.

Un šī vērtība neatrodas kaut kur, varbūt pat kādā svešā zemē, tā atrodas tevī. Tu esi šī vērtība.

Ja tu pagājušajā gadā to nevarēji saprast, tad svini gada beigas ar to, ka apņemies nākamajā gadā šo dārgumu sevī atrast un pacelt.

Šāds lēmums un tam sekojošā izpilde šai dienai patiešām liks kļūt par svētku dienu.

Lūdz Dievam palīdzību, stipri turies pie Viņa un pie sava lēmuma un tu redzēsi, ka kāda cita gada beigās tev būs lielāks pamats svinēt.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.