SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Mēs tuvojamies šī gada beigām. Tāda gada beigām, kurā ES dienu pēc dienas tev rādīju ceļu uz atbrīvošanos.

Ej pa šo ceļu un tu atradīsi visu to, ko tu vienmēr meklēji. Tavs ES precīzi zina, ko meklē. Tu to neatrodi tikai tāpēc, ka tavs ego bija tur starpā.

Mērķis, ko ES tev rādu, ir Mõkša (galīga atbrīvošanās no važām), kas tevi saista pie atkalpiedzimšanas un nāves.

Neapgāžamais likums skan: kas ir dzimis, tam arī jāmirst. Bet arī: kas savu dzīvi kā cilvēks dzīvo saskaņā ar Manām mācībām un Maniem likumiem, mirs gan tikai tādējādi, ka zaudēs savu ķermeni. Bet viņa dvēsele sasniegs mūžīgu kopību ar Mani.

Tādēļ atbrīvojies no visām saistībām. Atbrīvo sevi visos līmeņos.

Tas nozīmē, atbrīvojies no saitēm ar savu pagātni, ja toreiz pārdzīvotais tevi vēl joprojām nodarbina.

Tagadnē atbrīvojies no strīda meklēšanas un matu skaldīšanas, no dusmām, naida, skaudības, greizsirdības, lepnības un visām tām čūskām, kas tavu dvēseli saindē. Pamatīgi pārbaudi Manas mācības un tad izpildi tās nestrīdoties. Asini savu prātu un paliec patiesībā.

Sargies no uzpūtības, kas tev liek ticēt, ka tev vienmēr ir taisnība un tu drīksti uz citiem skatīties no augšas.

Atbrīvojies arī no piesaistīšanās nākotnei un neraizējies par notikumiem, kas varētu nākt.

Visu uztici Man. Dari savu pienākumu. Veltī savu dzīvi Dievam un esi laimīgs. Pēc tā, cik laimīgs tu esi, tu vari izmērīt, cik lielā mērā tu esi uz pareizā ceļa.

ES svētīju tevi.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.