SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Dievam nav vēlmju. Viņš peld mūžīgā svētlaimē.

Ja Viņam tomēr būtu kāda vēlēšanās, tad tāda, lai tu kļūtu bez vēlmēm.

Ja Viņa svētlaime vispār vēl varētu palielināties, tad ar to, ka tu beidzot redzētu, ar kādu aizgādību Dievs par tevi rūpējas, kā Viņš visu saplāno tavā labā, cik ļoti Viņš domā par tavu attīstību, labklājību un drošību.

Dievs zina par visām savstarpējām sakarībām, Dievs mīt tavā sirdī un tāpēc zina visas tavas jūtas un domas. Tāpēc ir dabiski, ka Viņš ir tavs vadonis.

Vienreiz padomā arī par šo: kopš daudziem, daudziem mūžiem Dievs ir tev blakus. Viņš vienmēr ir šeit tavā labā. Tu klaiņo pa Viņa mīlestības izklāto tepiķi un Viņu ne redzi, ne dzirdi. Bet tikko kaut kas - tici Man, tev par laimi! - ne tā notiek, kā tu biji iedomājies, tu lamā Dievu, par kuru tu nekā nezini, kuru tu nepazīsti.

Kristus piedzima pirms trim dienām. ES priecātos, ja tu varētu atļaut Viņam tavā sirdī tā atdzīvoties, ka tu pamanītu, kā ES nepārtraukti tavu roku turu un Mans skatiens tevi iegulda Manā sirdī.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.