SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šodien ir 27.XII. - Divi un septiņi ir deviņi. Deviņi ir dievišķais skaitlis. Dievišķs tādēļ, ka deviņi var reizināt cik grib, ciparu summa vienmēr ir deviņi: 9x2=18 = 1+8=9, 6x9=54 = 5+4=9 u.t.t. Divpadsmit simbolizē pasauli. Divpadsmit mēneši veido gadu, respektīvi, zodiaku. Ciparu summa no divpadsmit ir trīs. Trīs ir skaitlis, kas sevī ietver visus skaitļus pirms tā: 1+2=3.

Tātad pēc skaitļiem vērtējot, 27.XII nozīmē: Dievs ietver visu pasauli.

Šo dienu ES izvēlos, lai stādītos priekšā kā šīs grāmatas autors.

ES, Šrī Satja Sai Baba, šī gadsimta Avatārs, esmu atnācis, lai izglābtu pasauli no tai draudīgās bojāejas.

ES neesmu nācis - kā agrākajās inkarnācijās - izglābt labos un iznīcināt ļaunos. Mans uzdevums ir mācīt, balstīt, vadīt.

Mans mērķis ir izplatīt visā pasaulē Vēdu, Šāstru un Purānu svētās mācības.

Šīs mācības arī Rietumiem nav kaut kas pilnīgi jauns, jo tās ir visu reliģiju kodols.

ES neesmu nācis dibināt jaunu reliģiju. Visas reliģijas ir pareizas tām dvēselēm, kuras attiecīgajai reliģijai pieder. Tās tikai atkal jāpiepilda ar svētumu un spēku.

Tas ir Mans uzdevums un šīs grāmatas mērķis.

Izpildi Manas mācības, paļaujies uz to, ka ES tevi atbrīvošu un esi ānandas (dievišķās svētlaimes) pilns.

Tas ir Mana trīskārtīgā Avatāra iemiesojuma mērķis.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.