SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Valoda raksturo cilvēku.

Šis teikums ir noderīgs divējādā skatījumā.

Vienā gadījumā tas pieder pie cilvēka esības, lai viņam būtu precīza, loģiska valoda, ar kuru viņš sev no visa var veidot jēdzienus.

Otrā gadījumā cilvēku raksturo tas, kā viņš runā.

Vai viņa valoda ir maiga vai asa, viņa vārdu izvēle saudzīga vai agresīva, viņa izteiksme kulturāla vai primitīva?

Kop savu valodu. Aprūpē to kā sevišķu puķi, pret kuru tev jāattiecas ar uzmanību un cieņu. Runā tā, ka mīlestība savieno zilbes un vārdus.

Domā vienmēr par to, ka mīlestība ir izšķirīgā. Daudz svarīgāka par jebkuru loģiku. Jo mīlestība saprot vienmēr. Turpretī loģika var tiklab vienot, kā arī šķirt.

Tāpēc piesargies no tiepības un matu skaldīšanas un centies savu sarunu partneri saprast no sirds.

Ja tu to darīsi, tava valoda pati no sevis kļūs aizvien iecietīgāka un mīlīgāka, t.i., tā pilnīgi piepildīs savu jēgu un mērķi.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.