SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šonakt piedzima Jēzus Kristus. Ar Viņu uz Zemes atnāca liela gaisma. Lai glābtu pasauli, Dievs atkal lika ķīlā Savu pilnīgo mīlestību un miljoniem dvēseļu dāvināja Savu žēlastību.

Šodien mēs svinam šo brīnumaino dzimšanas dienu, kam vajadzētu būt gadījumam, lai pārdomātu par to, ko Kristus darbošanās mums saka, kas tai mums jāsaka.

ES gribētu apgaismot vienu pusi no Kristus darba, kas citādi paliks neapskatīta.

Pasaule bija barbariskā līmenī, kad Viņš piedzima. Jau krustā sišana parāda, ka toreiz uz Zemes dzīvoja briesmīgas dvēseles.

Kristus atnāca un palīdzēja visiem. Pat tie, kas Viņu ne redzēja, ne par Viņu dzirdēja, bija aptverti ar Viņa spēku.

Turklāt Viņš daudzas dvēseles aizveda uz tādiem augstumiem, ka viņi sasniedza atbrīvošanos un vairs nepiedzima.

Bet pasaulei būtu vajadzīgas tieši šīs dvēseles, lai varētu paaugstināt savu apziņu.

Tāpēc Kristus lielam skaitam dvēseļu deva tik daudz mīlestības, ka tās visīsākajā laikā paveica tādu progresu, kādam citādi būtu vajadzīgi vairāki gadsimti.

Lai padarītu iespējamu atbrīvošanos augstajām dvēselēm un augšanu zemākajām, Viņš izvēlējās krustu - tā laika barbariskā apziņas stāvokļa simbolu.

Ar Savu krustā sišanu Viņš zināja, ka aizsniegs pat visnoslēgtākās dvēseles cauri gadu simteņiem.

Tā bija Viņa bezgalīgās mīlestības zīme. Šī mīlestība ir tik brīnišķīga, ka tev vajadzētu to svinēt ne tikai vienreiz gadā, bet padsmit reizes katru dienu: lielo Dieva mīlestību, kas piedzima tikai tevis dēļ un joprojām vēl ir šeit.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.