SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šodien ir svētvakars. Nakts, kad Jāzeps un Marija ceļoja cauri zemei, lai atrastu pajumti, jo Marijai bija pienācis laiks dzemdēt. Marija sēdēja uz ēzeļa, kuru veda Jāzeps.

Bet cilvēki viņiem nedeva patvērumu, tāpēc viņiem vajadzēja uzmeklēt mazu būdiņu, kas ganāmpulkiem kalpoja par barošanas un ganiem par pārnakšņošanas vietu.

Šeit Marija dzemdēja Pestītāju.

Kristus piedzima, lai pārmainītu pasauli un palīdzētu miljoniem dvēseļu. Jau piedzimstot atklājās Viņa pilnība.

Lai Dievs tevī varētu atklāties, tev jāsakārto sava dvēsele.

Tavai izšķiršanas spējai, ko simbolizē Jāzeps, jāvada tavas dzīvnieciskās vajadzības - ēzelis.

Dzīvnieciskās vajadzības tad vairs nenosaka tavu dvēseles dzīvi, bet uzticīgi un padevīgi nes tavu mīlestību, proti, Mariju, kas ir grūta ar tavu ES.

Kad tavs ES - Kristus - ir piedzimis, parādās komētas zvaigzne. Tas nozīmē, ka tu nāc gaismā, gaisma ienāk tevī.

Un ko nozīmē tas, ka Marija un Jāzeps neatrada pajumti? Cilvēkiem ir lielas grūtības ar augstām dvēselēm. It īpaši naktī, kad materiālais zaudē savu nozīmi un garīgais iegūst varu, cilvēki baidās no Dievišķā varas, kā notika arī ar ganiem, kad viņi eņģeļus redzēja.

Lai tas nepaliktu tikai Ziemassvētku stāsta izskaidrojums, Mans jautājums tev: Kā tu reaģēji, kad Dievs klauvēja pie tavām durvīm?

Lūdzu, nesaki, ka Viņš tur vēl nav bijis, jo es esmu Viņu redzējis ik dienas.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.