SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Kas šinī gadā tev ir mainījies? Kur tu esi izaudzis?

Vislabāk tu vari atbildēt uz šiem jautājumiem, ja pavēro savu valodu. Ja tā ir kļuvusi mierīgāka, maigāka, sirsnīgāka, tad tu esi progresējis. Ja nē, tad tu neesi attīstījies, bet varbūt esi pat nocietinājies.

Izmanto šo svēto Ziemassvētku laiku, lai savu sirdi atvērtu, un savieno savu runu ar savu mīlošo sirdi.

Tu domā, ka agresija ir tavs vislabākais patvērums? Kāda kļūda! Kā teica Kristus? "Kas zobenu paceļ, tas no zobena krīt!"

Nevis agresija, bet mīlestība ir vislabākais patvērums. Nav labāka par to.

Tas nozīmē, ka tu nedrīksti aizstāvēties vai citiem norādīt viņu robežas. Bet tam jānotiek draudzīgi, bez asumiem un bez sarežģījumiem.

Dzīvo viegli. Esi spalva un tava valoda lai ir vējš, kurā spalva lidinās.

Izvairies no visa cietā un smagā.

Pastāvīgi domā par to: spalva, kas lido, ir brīva. Spalvu, kas ir uz zemes, var viegli sabradāt. Un pēkšņi tā vairs nav spalva, bet vairs tikai ielas putekļi.

Cik žēl. Un tikai tādēļ, ka trūka mazliet vēja, mazliet viegluma, mazliet poēzijas, mazliet sirds.

Саи Баба говорит с Западом

   Цитаты, взятые из книге Штефанa фон Штепски-Долива "Саи Баба говорит с Западом". Полная книга доступна здесь.

   Кто такой Шри Сатья Саи Баба ?

SaiBaba
Шри Сатья Саи Баба - Аватар нашего времени. Аватар - это воплощение Творца, особенностями которого являются вездесущность, всемогущество, знание обо всём и любовь, которая охватывает всё. Эти черты присущи Саи Бабе от рождения. Он пришёл для того, чтобы уберечь мир от грозящей ему гибели и дать миру новую ценность. В течение трёх столетий Он воплощался три раза. Перед этим воплощением Он жил в 19-м веке как Ширди Баба и подготовил свою миссию. Как Саи Баба Он в 20-м веке и в настоящее время исполняет эту миссию, т.е. преобразование мира и общества. Как Према Саи он в 21-м столетии укрепит новое учение. Саи Баба не создаёт новую религию. Вместо этого Он напоминает нам о потерянных знаниях и дарит нам Свою любовь. С её помощью существующие религии могут обновиться, наша вера может стать более глубокой или же вообще только теперь пробудиться. У Саи Бабы в Индии есть Ашрам (место, где живёт святой), куда приезжают люди со всего мира, чтобы получить Его благословение. Однако не только там, но и у себя дома каждый может испытать на себе его вездесущность. Саи Баба в Индии развил новую школьную и университетскую систему, учредил много социальных институтов и построил большую больницу, где пациентов лечат бесплатно. Значение имени Сатья Саи Баба таково: Саи обозначает Божественную Мать а Баба - Божественного Отца. А Сатья обозначает истину, и истину Он хочет утвердить в мире.