SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

SAULĪT - (Skaidrītei)

Lai  pietiek  spēka  visus  sildīt ,

kas  Gaismas  izslāpuši  nīkst !

Nu  tavos  staros  pabijuši –

tie  visu  mūžu  mīlā  tvīkst.

 

Tiem  nebeidzamas  alkas  dotas - 

pa  Gaismas  ceļu  augšup  iet 

un  paņemt  līdzi  savus  mīļos ,

tiem  Tumsas  važas  vaļā  siet .

 

Gan  sagaidīsim  mēs  viens  otru

līdz  beidzamajai  dvēselei ,

kam  te ,  uz  Zemes ,  darbi  doti.

Tad  -  tuvosimies  Mūžībai !

 

Un  Radītāja  klēpī  tiksim

kā  tēva  mājās  atpakaļ .

Tur  atmiņas  par  Zemi  tīsim

Mēs  raibā  sapņu  kamolā . . .

 

2012. gada Ziemassvētkos

Autors: Baiba V.