Drukāt
 
 

Reiki 

Ir gadījies lasīt daudzas versijas par Reiki izcelsmi un Reiki „atnākšanu" līdz mūsdienām un mums pašiem. Dažkārt vērojot cilvēku rīcību apmācot „Reiki" esmu bijusi apjukumā, jo diezgan bieži tas ne tuvu nebija tam ko man ir mācījusi mana Tradicionālā Reiki Rietumu novirziena Reiki meistare-skolotāja Ludmila Ščerbakova. Atšķīrās gan iniciācijas metode, rituāls un apmācība kopumā. Arī starpība starp enerģijas plūsmu Reiki mācekļiem, kuri ir izgājuši iniciācijas pie dažādiem Reiki meistariem ir milzīga. Vērojot šīs atšķirības, ne reizi vien uzdevu sev jautājumu: „Kur atrodas patiesā patiesība par Reiki?" Man palaimējās. Urantijā ieradās brīnišķīga sieviete Daina, kura pēdējo 7.gadu laikā Japānu ir apmeklējusi vairāk kā divdesmit reizes. Man palaimējās arī ar to, ka Daina ir apguvusi Reiki tieši Japānā pie Reiki meistara Tadao Yamaguchi. Esam iecerējuši šo ruden (2010.g.) braukt uz Japānu, lai apmeklētu brīnišķīgās dziedināšanas metodes – Reiki – dzimteni. Vienlaicīgi esam ieplānojuši, ka, ja liktenis (karma?) mums būs labvēlīga, tad apgūsim tīro, sākotnējo Reiki Reiki dzimtenē. Ceram vienlaicīgi apgūt Shoden un Okuden līmeņus, kas Rietumu Reiki atbilst 1 un 2 reiki pakāpei. (Enerģētiskajā ekvivalentā tas ir ap 85 tūkstoši jēnas jeb ap 500 lati par abām pakāpēm).

Esam saņēmuši oficiālu atļauju no cienījamā Sensei Tadao Yamaguchi publicēt viņa grāmatas „Light on the Origins of Reiki. A Handbook for Practising the Original Reiki of Usui and Hayashi" latviski tulkoto versiju. Paldies par šo tulkojumu Ingai Belmanei!

Piedāvāju izlasīšanai minētās grāmatas 3 nodaļu "Pamatzināšanas par Reiki", lai izgaisinātu tās daudzās muļķības, kuras māca ne tikai Latvijas vietējie meistari, bet diemžēl arī viesmeistari no citām valstīm.

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva


Skolotāja Usuji apgaismība - atmošanās ar Reiki

Iepriekšējā nodaļā es veltīju uzmanību manas mātes un viņas ģimenes Reiki pieredzei; savukārt šajā nodaļā es vēlos pārskatīt Reiki vēsturi no plašāka skatupunkta, balstoties uz to materiālu, kuru uzglabā manas mātes ģimenē.

Mikao Usui Sensei[1] (NB! turpmāk tekstā Usui Sensei vietā lietots latviešu valodas vārds Skolotājs Usuji), Reiki ārstniecības metodes (Reiki Ryoho - japāņu val.) izveidotājs piedzima 1865. gada 15.augustā, Taniai Mura (tagad Miyamacho), Yamagata-gun, Gifu. Viņa izcelšanās aizved pie Chiba Tsunetane[2] ģimenes. Savā jaunībā Skolotājs Usuji daudz ceļoja pa ārzemēm, lai paplašinātu un padziļinātu savas zināšanas un pieredzi. Viņš nebija bagāts vīrs, viņam bija jācīnās par izdzīvošanu, bieži mainot darbus un strādājot dažādos amatos un vietās, kā valsts ierēdnim, firmas darbiniekam, žurnālistam, politiskajam sekretāram un pat reliģiskam misionāram un padomdevējam, kurš palīdzēja rehabilitācijas procesā cietumniekiem.

Plašā pieredze deva viņam iespēju skatīt pasauli no dažādiem skatu punktiem un perspektīvām, un viņš uzdeva sev pamatjautāju: "Kas ir dzīves patiesā jēga?"

Pēc ilgām, rūpīgām pārdomām un iedziļināšanās, kā arī, studējot vēsturi, medicīnu, budismu, kristietību, psiholoģiju, askētismu, pravietojumus un fizionomiju (tie ir tikai daži no Skolotāja Usuji studiju virzieniem), Skolotājs Usuji nonāca pie gala secinājuma "dzīves patiesā jēga ir sasniegt 'An-Jin Ryu-Mei'[3] stāvokli, tas ir, iegūt pilnīgu prāta miera stāvokli.

Šis secinājums lika viņam studēt dzen-budismu, lai mēģinātu sasniegt šo prāta stāvokli. Tomēr par spīti askētisma praktizēšanai triju gadu garumā, viņš nevarēja sasniegt apgaismību. Izmisis viņš prasīja padomu savam dzena skolotājam, kuru viņš ļoti cienīja, kā sevi apmācīt un sagatavot tam, ko viņš tik ļoti vēlējās sasniegt. Viņa skolotājs atbildēja uzreiz bez kavēšanās, sakot "labi - varbūt tev ir jāpieredz nāve" .

Tas Skolotājam Usuji bija liels pārsteigums un lika viņam brīnīties, ka varbūt tas ir tas - ka viņa dzīvei ir jāizbeidzas. Tā 1922. gadā viņš nolemj aiziet no aktīvās dzīves, un apmetas noslēgtībā pie Kuramas kalna, kurš atrodas turpat netālu no Kioto, un uzsāk badoties. Šī badošanās nebija apmācība, kā to bieži apraksta rietumos izdotās grāmatas par Reiki. Tā vienkārši bija sagatavošanās nāvei. Tas notika 1922. gada martā.

Pusnaktī, viņa trešās badošanās nedēļas laikā, Skolotājs Usuji pēkšņi juta spēcīgu šoku savu smadzeņu vidū, tā, it kā viņā būtu iespēris zibens. Viņš zaudēja samaņu. Pēc vairākām stundām viņš atguva samaņu un ieraudzīja rītausmu. Viņam par pārsteigumu, viņš sajutās atspirdzis tā, kā nekad iepriekš viņš to nebija jutis. Šā notikuma laikā dievišķā Reiki enerģija iegāja viņa ķermenī un uzsūcās gan ķermenī, gan dvēselē. Kad kosmiskā enerģija un viņa paša enerģija rezonēja kopā, viņš saprata ka "Visums ir es - Es esmu Visums". Viņš bija sasniedzis apgaismību, ko tik ilgi bija pūlējies.

Usuji Reiki Ryoho izveidošana un izplatīšana

Sasniedzis apgaismību, Skolotājs Usuji priecīgs metās skriet lejā no kalna. Ceļā viņš paklupa uz akmens un norāva kājas nagu. Viņš pielika roku savam kājas pirkstam un viņam par pārsteigumu, sāpes norima, asiņošana apstājās un pirksts bija izdziedināts. Tas viņu tik ļoti pārsteidza, ka viņš steidzās atpakaļ uz dzen-budisma templi paziņot par to savam skolotājam. Dzena meistars apstiprināja, ka tas, ko Skolotājs Usuji pieredzēja kalnā, bija apgaismība. Meistars viņam arī ieteica izmantot šo iemantoto dziedināšanas spēju, kuru Usuji bija atklājis, lai dziedinātu cilvēkus un lai vadītu tos uz apgaismību caur dziedināšanu.

Skolotājs Usuji bija pilnīgi pārliecināts. Kad viņš atgriezās mājās, viņš izmēģināja dziedināšanu savā ģimenē, un, redzot, ka tas dod lieliskus rezultātus, nolēma dalīties šajā svētībā ar citiem. Pēc eksperimentiem viņš attīstīja metodi, kas ļāva viņam nodot šo spēju tālāk citiem cilvēkiem. Šī metode ir tagad zināma kā "Shin-Shin Kai-Zen Usui Reiki Ryo-Ho" jeb "Usuji Reiki Ārstniecības metode ķermeņa un prāta uzlabošanai" .

Mēnesi pēc savas apgaismības sasniegšanas Kuramas kalnā Skolotājs Usuji pārvācās uz Aoyama-Harajuku Tokijas centrā un izveidoja "Usui Reiki Ryoho Gakkai" (mācību institūtu). Viņš sāka atklāti mācīt, vadīt seminārus, kuri kļuva ļoti populāri.

Es vēlos iepazīstināt ar daļu no "Reiki Ryoho no Shiori", kuru izdevis "Usui Reiki Ryoho Gakkai", lai jūs varētu novērtēt to atmosfēru, kāda toreiz tur valdīja.

Šeit ir daļa no jautājumu un atbilžu nodaļas. Uz jautājumiem atbild Skolotājs Usuji.

J. Kas ir Reiki Ryoho?

A. Es ticu, ka Usuji Reiki Ryoho mērķis ir palīdzēt cilvēkiem izdzīvot savas dzīves mierā un laimē. Dot viņiem labu fizisku un psiholoģisku veselību, un pastiprināt šo laimi, dziedinot citus sev apkārt, kad viņiem ir slikta veselība.

J. Kam palīdz (ir efektīvs) Usui Reiki Ryoho?

A. Tas ir veiksmīgs paņēmiens jebkuriem slimību veidiem, gan fiziskiem, gan psiholoģiskiem.

J. Vai Usuji Reiki Ryoho tikai izdziedina slimības?

A. Ne tikai reiki ir ļoti efektīvs fizisku slimību izdziedināšanā, tas ir arī noderīgs fiziska vājuma un psiholoģisku problēmu, ieskaitot traumu, dziedināšanā. Reiki ir arī efektīvs ne tik nopietnu problēmu gadījumos, kā nedrošības un baiļu, neizlēmības, nervozitātes gadījumos. Kad šīs problēmas ir atrisinātas, jūs nonāksiet dievišķajā Budas prāta stāvoklī. Jūs varēsiet atbrīvot sevi, lai dziedinātu citus, un tas nesīs laimi jums un tiem, kurus jūs dziediniet.

J. Vai nav tā, ka šādam dziedināšanas spēkam jāpiemīt tikai dažiem izredzētajiem un tam nav jābūt kaut kam, ko var iemantot apmācību rezultātā?

A. Visām dzīvām būtnēm piemīt šī apbrīnojamā spēja - augiem, kokiem, kukaiņiem, dzīvniekiem un cilvēkiem. Cilvēciskas būtnes garīgi ir augstākās no visiem radījumiem un tām piemīt vislielākais spēks. Usuji Reiki Ryoho vienkārši sakoncentrē šo spēku un padara to pieejamu jebkuram.

J. Tad, liekas, jūs apgalvojiet, ka jebkurš var tikt iniciēts Usuji Reiki Ryoho, vai ne tā?

A. Jā. Jebkurš ar veselo saprātu var apgūt šo garīgo spēju izdziedināt slimības, vai nu viņu pašu, vai citu, pēc dažām iniciācijas dienām. Nav svarīgi, vai jūs esiet vīrietis vai sieviete, izcils akadēmiķis vai pat analfabēts. Es esmu iniciējis vairāk par tūkstoti cilvēkiem līdz šim brīdim un jebkurš no tiem ir apguvis šo spēju pēc Shoden[4] inciācijas. Ir diezgan dabiski, ka jums ir šaubas par to, kā ir iespējams apgūt šo māku. Vispārīgi tiek uzskatīts, ka ir ļoti grūti parastām cilvēciskām būtnēm izdziedināt slimības. Taču garīgās dziedināšanas metodē, ko es esmu izveidojis, šāda lieta ir iespējama, un tur ir šīs metodes skaistums.

Es ceru, ka tas jums palīdzēja izprast Skolotāja Usuji viedokli par Reiki.

Tajās dienās institūtā Usuji Reiki Ryoho Gakkai iniciācija notika Syuyo-kai, ko mēs mūsdienās sauktu par semināru, kurā dalībnieki saņemtu Reiju, jeb noskaņošanos. Tur studenti tika apmācīti garīgi attīstīties, dziedinot sevi un citus. Reiki Ryoho mācīja trīs līmeņos - Shoden, Okuden un Shinpiden.

1923.gadā Lielā Kanto zemestrīce izpostīja Tokiju, ievainojot lielu skaitu cilvēku. Skolotājs Usuji steidzās dziedināt cilvēkus izpostītajās vietās. Lai sniegtu ārstniecību daudziem cilvēkiem vienlaicīgi, viņš papildus savām rokām izmantoja arī acis un pēdas.

Usuji Reiki Ryoho Gakkai kā organizācija izauga strauji un viņu centrs ātri kļuva pārāk mazs. Nakano, Tokijā tika uzbūvēts jauns centrs, un to atvēra 1925. gada februārī. Tā kā viņu slava izplatījās visā valstī, daudzās vietās tika izveidotas filiāles. Atsaucoties uz aicinājumiem, Skolotājs Usuji apciemoja daudzas vietas Japānā, lai popularizētu Reiki. Tomēr 1926. gada 9. martā Hirosimā vienā no saviem Reiki ceļojumiem Skolotājs Usuji sabruka un nomira diezgan pēkšņi.

 


Usuji Reiki Ryoho Gakkai šodien

Tā saka, ka Skolotājam Usuji bija apmēram 2000 mācekļu laikposmā no 1922.-1926. gadam. Pēc viņa nāves viņa izcilākie mācekļi turpināja vadīt organizāciju, ko sauca par Usuji Reiki Ryoho Gakkai jeb Gakkai.

Izcilāko mācekļu vidū bija daži cilvēki no Japānas Jūras kara flotes. Otrais prezidents, Džuzaburo Ušida (Juzaburo Ushida), un trešais, Kaniči Taketomi (Kanichi Taketomi) abi bija jūras kara flotes admirāļi. Piektais prezidents Hoiči Vanami (Hoichi Wanami) bija vice-admirālis. Čužiro Hajaši (Chujiro Hayashi), kurš mācīja manai mātei Reiki, bija kapteinis. Kara flote izmantoja Reiki, jo tas bija ļoti noderīgi garos ceļojumos. Kara kuģos bija maz vietas, tāpēc viņi izmantoja Reiki tā vietā, lai uz kuģa izvietotu neērtāku un vietu aizņemošu medicīnisko aparatūru.

Tomēr pēc Japānas zaudējuma karā Reiki attiecības ar jūras kara floti izveidojās pilnīgi pretējas to iepriekšējai vēsturei. Rezultātā Gakkai institūta darbībām tika uzlikti ierobežojumi. ASV augstākā militārā Virspavēlniecība nolēma aizliegt jebkuru Austrumu medicīnu un piespieda japāņus izmantot tikai moderno Rietumu medicīnu. Akupunktūras biedrība lobēja pret Virspavēlniecību un vēl citas tautas medicīnas grupas vinnēja tiesas prāvas pret ierobežojumiem un varēja atgūt savas tiesības praktizēt. Savukārt visām Reiki oficiālajām darbībām vajadzēja aprauties, jo tām bija sakars ar jūras kara floti. Praktiski tas aizslēdza Reiki durvis uz sabiedrību.

Gakkai pastāv vēl šodien un ir zināms, ka tajā ir ap 300 līdz 400 biedru. Tomēr ir diezgan grūti kļūt par biedru šajā organizācijā bez kāda no esošo biedru iepazīstināšanas un neanonīmas visu biedru apstiprināšanas. Es esmu dzirdējis, ka viņiem pat nav tiesību sniegt Reiki ārstniecību ne-biedriem. Gakkai institūta raksturojums mūsdienās izklausās diezgan tālu no tā, ko savā laikā darīja Skolotājs Usuji. Institūts nav arī ļoti aktīvs. Protams, pārdomājot institūta vēsturi, tādas izmaiņas ir bijušas nenovēršamas.

 


Skolotājs Čužiro Hajaši un Hajaši Reiki Kenkyukai (institūts)

Skolotājs Usuji apmācīja 20 Shihans[5] jeb meistarus, kuri viņu varētu aizvietot, it kā zinādams, ka viņš ilgi nedzīvos. 19 no 20 meistariem sanāca kopā 1926. gada 16. janvārī, lai saņemtu Reiju kai (noskaņošanās seansu), kas bija pēdējā sanākšana ar Skolotāja Usuji piedalīšanos. Skolotājs Usuji nomira neilgi pēc šī notikuma.

Viens no cilvēkiem, kas piedalījās šajā kopā sanākšanā, bija Skolotājs Čužiro Hajaši, manas ģimenes godātais skolotājs. Es pirmo reizi publicēju ļoti vērtīgo fotogrāfiju no šī pasākuma. Tā rāda, ka tur bija 20 mācekļi. Skolotājs Hajaši ir visjaunāk izskatošais vīrs pirmajā rindā no kreisās (tik tiešām viņš arī bija visjaunākais no visiem. Viņam bija 47 gadi).

Skolotājs Hajaši piedzima Tokijā 1879. gada 15. septembrī. Viņš karoja Krievu-japāņu karā 1904. gadā un kļuva par Ominato ostas aizsardzības priekšnieku (direktoru) 1918. gadā. Viņš bija jūras kara flotes ārsts un viņa augstākā dienesta pakāpe viņa kalpošanas laikā Japānas jūras flotē bija kapteinis.

Skolotājs Hajaši bija inicēts par meistaru (Shihan) un Skolotājs Usuji viņu bija sertificējis 1925. gadā, un bija kvalificēts visa Reiki kursa mācīšanai. Skolotājs Usuji viņu iedrošināja studēt arvien vairāk, izmantojot savas medicīniskās zināšanas. Skolotājs Hajaši izveidoja savu institūtu The Hayashi Reiki Kenkyukai (Hajaši Reiki institūts), neatkarīgi no Usuji Reiki Ryoho Gakkai, lai veicinātu Reiki izplatīšanos plašākai sabiedrībai. Pirms izcēlās karš, Skolotājs Hajaši praktizēja Reiki savā klīnikā Shinano-machi Tokijā. Viņa klīnika bija diezgan liela un viņš bija ļoti aktīvs. Tur bija 8 Reiki dziednieciskie galdi un 16 praktizētāji. Kā es jau minēju 2. nodaļā, Skolotājs Hajaši veica noskaņošanās seansus (Reiju-kai) Osakā un Tokijā katru mēnesi un apciemoja citas vietas, kur viņu aicināja.

Šeit es gribētu iepazīstināt lasītāju ar kādu ļoti vērtīgu materiālu no tiem laikiem. Te ir intervija avīzē ar Shouou Matsui (1870-1933), 20. gs. sākumā ļoti labi zināmu dramaturgu. Intervijā ar nosaukumu "Ārstniecības metode, kas dziedina visas slimības", Matsui kungs runā par Reiki un piemin vārdā Skolotāju Hajaši.

"Es tiku iniciēts Reiki pie Čužiro Hajaši, kurš ir jūras spēku kapteinis. Hajaši kungs bija ļoti iejūtīgs vīrs un ļoti piezemēts savā izpausmē. Es viņu sauktu par dzimušu dziednieku. Viņš sniedz ārstniecību cilvēkiem katru dienu un veic Reiki seminārus piecas dienas katru mēnesi" (no "Svētdienas Mainichi" , 1928. gada 4. marta izdevuma).

Tā ir īsa ziņa par Skolotāju Hajaši, bet tā sniedz priekšstatu par Hajaši Reiki Institūta aktivitātēm. Ir ļoti daudz pretrunīgas informācijas par to, kā Skolotājs Hajaši nomira. Daudzi cilvēki jautā, vai tiešām viņš izdarīja hari-kiri, kā to ziņo vairākās grāmatās. Ir patiesība, ka viņš tik tiešām nogalināja sevi, bet tā bija ļoti cienījama nāve. Viņš bija devies uz Havaju salām tieši tajā kritiskajā periodā, kad izcēlās karš. Augsta ranga bijušajam militārajam virsniekam tas bija ļoti riskants solis. Viņš apzinājās risku, bet tajā pašā laikā bija ļoti nolēmis to darīt un darīja. Kad Japānas kara flote pieprasīja viņam sniegt informāciju par Havaju salām, pirms Japāna uzbruka Pērlhārborai, viņš nesadarbojās. Zinot, ka viņam neizbēgt no ļoti smaga soda, kurā ļoti ciestu arī viņa ģimene, viņš izvēlējās šādu ļoti cienījamu nāvi.

Pēc viņa nāves 11. maijā 1940. gadā viņa sieva Čije Hajaši pārņēma Hajaši Reiki Institūtu. Viņa turpināja ceļot pa visu Japānu sava vīra vietā. Viņa apmeklēja Daišodži filiāli Išikavā, manas ģimenes dzimtajā pilsētā, pāris reizes gadā. 1941. gadā tur notika memoriālais piemiņas pasākums Skolotājam Hajaši un tas kļuva par gadskārtēju notikumu sekojošajos gados.

Pēc otrā pasaules kara Skolotāja Čije Hajaši uz kādu brīdi pārtrauca apmeklēt Daišodži, tomēr atjaunoja vizītes 1950. gadā. Pat tad, kad viņas nebija klāt, meistari turpināja noskaņošanās Reiju-kai seansus. Lielākā daļa no šo seansu dalībniekiem vairs nav šajā saulē.

Skolotājam Hajaši bija divi bērni, bet viņi neturpināja strādāt viņa institūtā. Savā bērnībā viņi noteikti jutās vientulīgi, jo Skolotājs Hajaši lielāko daļu laika bija prom no mājām, popularizējot Reiki. Tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc viņi neturpināja tēva izveidoto institūtu. Kad Skolotāja Čije Hajaši pārtrauca savu apmācību darbību, Hajaši Reiki Institūts tad arī izbeidza savu darbību.

Skolotāja Hajaši lekcijas Reiki semināros

Mana māte ļoti labi atceras Skolotāja Hajaši lekcijas. Viņai ir ļoti dzīvas atmiņas par to, kā Skolotājs Hajaši smagi strādāja, lai viņa lekcijas būtu viegli saprotamas un katrā gadījumā mana māte tās saprata ļoti labi. Viņš nelasīja garas lekcijas, bet tā vietā ilgāku laiku veltīja praktiskajām Reiki ārstniecības apmācībām. Viņš iedrošināja dalībniekus attīstīt jūtīgumu savās rokās, deva norādījumus un padomus, kā to izdarīt. Tāpat kā Skolotājs Usuji, viņš par svarīgāku uzskatīja praksi, nevis teoriju.

Mana māte pierakstīja Skolotāja Hajaši mācību vielu un pārlasīja to regulāri, kad praktizēja Reiki savā ģimenē. Saprast lekcijas viņai bija viegli, jo viņas tēvocis un tante jau bija devuši viņai diezgan daudz izpratnes par Reiki.

Diemžēl šie pieraksti pazuda, kad mana māte pēc kara atgriezās no Mandžūrijas. Tomēr viņa diezgan labi atceras semināru esenci. Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar to, ko Skolotājs Hajaši mācīja savos semināros:

Šodienas slimības - daudz komplicētāki simptomi

Kami (dievišķa būtne) vai universālais nodoms (saprāts) izveidoja "perfektu" pasauli cilvēciskai būtnei, kura ir visu eksistenču radības kronis. Līdz ar civilizācijas attīstību mēs dzīvojam arvien ērtāk un komfortablāk, un daudziem no mums vairs nav jārūpējas par ēdienu, apģērbu vai pajumti. Tomēr ir skaidrs, ka tagad mums ir vēl vairāk neatrisināmu problēmu kā jebkad agrāk. Psiholoģiskās problēmas ir kļuvušas nopietnākas un slimības ir daudz komplicētākas. Ir daudzas neizārstējamas slimības, kuras modernā medicīna nespēj izārstēt par spīti medicīnas zinātnes attīstībai.

Kas ir "Dabīgais izdziedināšanās process"?

Cilvēciskām būtnēm pieder dabisks pašattīrīšanās process jeb dziedināšanas spēks. Tas dod tām spēku izdziedināties no slimībām. Patiesībā pašas šīs slimības nav kaitīgas. Piemēram, kad mēs saaukstējamies, mums ir paaugstināta temperatūra (drudzis). Drudža karstums iznīcina mikroorganismus, kuri kopā ar toksīniem tiks izvadīti no mūsu ķermeņa ar parastajām ķermeņa atkritumu izvadīšanas sistēmām, un tāpēc to sauc par "dabīgo attīrīšanās procesu". Šodien mēs kļūdaini ticam, ka mēs esam pilnībā atguvušies no slimības, lai gan patiesībā ar paliatīviem līdzekļiem esam tikai atbrīvojušies no sāpēm.

Sava dabīgā izdziedināšanas procesa aktivizācija ar Reiki:

Ir daudz svarīgāk mums pašiem izmantot mūsu pašu dabīgo dziedināšanas procesu, lai atbrīvotos no problēmas, kas to izsauca, nevis paļauties uz medicīnu. Diemžēl mūsu modernajā pasaulē lielākā vairuma cilvēku dabīgais izdziedināšanās spēks nespēj efektīvi funkcionēt. Reiki praktizētāji saņem enerģiju no visuma un tad šī enerģija pastiprinās un tiek nodota pacientiem ar roku uzlikšanu.

Vienkārši runājot, Reiki atmodina dabiskos dziedināšanas spēkus, kuri mums ir katram, bet kuri guļ apslēpti un neizmantoti.

Metaforas, kuras izmantoja Skolotājs Hajaši savās lekcijās

1. Dubļu straume...

Skolotājs Hajaši bieži izmantoja dubļu straumes tēlu, lai izskaidrotu dabīgo attīrīšanās procesu.

Kad jūs skatieties uz ūdens virsmu, tas izskatās tīrs un skaidrs. Taču, kad jūs saduļķojiet ūdeni ar dubļiem no ūdenstilpnes dibena, ūdens kļūst netīrs un dubļains. Kad jūs noņemat dubļus, kuri peld augšpusē, ūdens atkal izskatās tīrs, kaut gan noteikti kādi netīrumi ir atkal nosēdušies dibenā. Atkārtojiet šo procesu pietiekamā daudzumā, un dubļainais ūdens ar laiku kļūst tīrs. Tādā pašā veidā Reiki samaisa un izvada toksīnus no mūsu sistēmas. Pēc ārstnieciskā Reiki seansa saņemšanas var likties, ka cilvēka stāvoklis ir pasliktinājies, tāpēc ka toksīni ir uzpeldējuši virspusē, taču to nevajag uztvert kā problēmu. Tas ir tikai dabisks izdziedināšanās process.

2. Vissmalkākais papīrs...

Skolotājs Sensei izmantoja vēl vienu metaforu. Reiki efekts ir tāds, it kā lēnām tiktu ņemtas nost vissmalkākās papīra lapas, tāpēc ir svarīgi turpināt procesu līdz pilnīgai atveseļošanai. Akūtās problēmās Reiki efektu var viegli ieraudzīt. Tomēr hroniskas slimības, lai gan tas prasa vairāk laika, arī var izdziedināt. Tiklīdz kā jūs esiet spējīgi sajust Byosen (problemātiskās vietas), jūs atzīsiet, ka Reiki efekts ir kā lēnām un ļoti uzmanīgi noņemt nost vissmalkākā papīra loksnes, līdz atklājas vesela būtne.

Lekcijas par Byosen - sajust toksīnu akumulāciju

Skolotājs Hajaši lasīja lekcijas arī par "Byosen", kas ir ļoti svarīgs elements Reiki praksē. Es vēlos to šeit izskaidrot.

Vārds "Byosen" japāņu valodā sastāv no diviem hieroglifiem (simboliem) Byo un Sen. Byo nozīmē toksisks vai slims. Sen nozīmē masu vai kopumu, kas traucē ķermeņa kustībai un enerģijas plūsmai. Tā vārds Byosen nozīmē toksīnu kopumu, kurš izveido ķermenī bloku, izsaucot visu ķermeņa plūsmu stagnāciju, kuras noved pie sliktas iekšējās vides, kuras dēļ mēs kļūstam uzņēmīgi pret slimībām.

Lielāko tiesu Byosen sākas nieru rajonā un izplatās apgabalā starp lāpstiņām, padusēm, kaklu un visās locītavās ķermenī. Daudziem no mums ir stīvi pleci, bet mēs šo problēmu neuztveram nopietni. Mēs domājam, ka tādi simptomi kā stīvi pleci nav nekas nopietns un nepievēršam tam nekādu uzmanību. Patiesībā tie ir agrie mājieni par iespējamo slimību, kurus sūta mums mūsu ķermenis.

Specifiski, Byosen norāda tās vietas, kur uzkrājas toksīni (parasti pienskābe vai slāpekļskābe). Toksīni parasti uzkrājas tajās vietās, kur mēs savu ķermeni ikdienā daudz izmantojam, piemēram, locītavās, kaklā, plecos un iekšējos orgānos. Toksīni darbojas kā tāda līme, kas sasaista blakus esošos muskuļus un orgānus, pasliktinot to funkcijas. Lai sadalītu akumulējušos toksīnus, nepieciešama enerģija, un mūsu rokām piemīt spēja sajust nobloķēto apgabalu.

Pēc Reiju (noskaņošanās) saņemšanas jūs varēsiet sajust unikālas sajūtas jūsu rokās,kad jūs tās būsiet uzlikuši uz ķermeņa (sava vai citu) daļas, kurā ir Byosen. Ar Reiki pielietošanas efektu sajūtas pakāpeniski mainīsies. Ķermeņa stīvums pakāpeniski izzudīs. Ļaujiet man nedaudz pastāstīt par dažādiem sajūtu līmeņiem.

Byosen līmeņi

Byosen ir savs "pīķis" un caurplūdes raksturs un to iedala piecos līmeņos. Kad jūs uzliksiet savas rokas uz Byosen, jūs sajutīsiet:

1. On-Netsu (siltums)

Kad jūsu rokas ir uzliktas uz bloķētās saņēmēja ķermeņa daļas, jūs sajutīsiet siltumu (1. līmenis), kurš ir nedaudz augstāks nekā parastā ķermeņa temperatūra.

2. Atsui-On-Netsu (intensīvs siltums)

Tam seko vēl intensīvāks siltums (2. līmenis).

3. Piri-Piri Kan (Durstīšanas/kņudināšanas sajūta)

Ja ķermeņa stīvums ir vēl nopietnāks, jūsu rokas izjutīs durstīšanas vai kņudināšanas sajūtu plaukstās vai pirkstu galos. Daži to sauc par "notirpšanu" un citi par "elektrisku vibrāciju".

4. Hibiki (pulsācijas sajūta)

Hibiki ir pulsēšanai līdzīga sajūta, kura norāda, ka jūs variet sajust, kā Reiki stimulē asinsvadu plūsmu, liekot tiem izplesties un sarauties. Šajā brīdī tiek aktivizēta asinsrite un asinis sāk plūst brīvāk.

5. Itami (sāpes)

Itami nozīmē sāpes, kas nozīmē, ka saņēmēja Byosen ir diezgan nopietna problēma. Jo nopietnāka problēma, jo vairāk jūsu rokas izjutīs sāpes. Sāpes var virzīties no jūsu plaukstas uz rokas aizmuguri, uz apakšdelmu un pakāpeniski ap elkoni. Dažkārt tas apstājas tur un dažkārt aiziet līdz plecam. Kad sāpes norimst, arī kņudināšanas sajūta samazinās vienlaicīgi. kad cilvēki sajūt šādas sajūtas, viņi sāk bažīties, vai viņus neietekmē saņēmēja negatīvā enerģija, bet tas nav iespējams, tāpēc nevajag lieki uztraukties. Noņemot rokas no saņēmēja, sāpes izbeidzas, lai gan reizēm tās uz brīdi vēl ir sajūtamas.

Byosen sajūtas kļūst ļoti spēcīgas, līdz sasniedz savu maksimumu ("pīķi") un tad lēnām kļūst vājākas. Viena 60-80 minūšu ilga seansa laikā Byosen sasniegs savu pīķi divas vai trīs reizes. Tas ir tā, it kā jūs atkārtoti kāptu kalnā. Tas kļūst mazāks ar katru reizi. Saņēmējam ar šo brīdi jāsāk justies labāk.

Lai sajustu izmaiņas, ir skaidrs, ka nepieciešama zināma pieredze, tomēr tam nav nepieciešams ļoti ilgs reiki prakses laiks. Daži cilvēki sāk sajust Byosen tūlīt pēc pirmās noskaņošanās jeb Reiju saņemšanas, it īpaši tie, kuri ir nodarbojušies ar kādu no meditācijas, elpošanas vingrinājumu, jogas vai ciguna praksēm, bet citiem vajadzīgs ilgāks laiks. Tomēr Jikiden Reiki semināros lielākā daļa dalībnieku izjūt kādas sajūtas, kaut vai nelielas, jau 3-dienu kursa beigās. Skolotājs Hajaši aicināja katru praktizēt, lai viņa(s) rokas kļūtu arvien jūtīgākas pret Byosen.

Viņš uzsvēra Byosen koncepciju savās nodarbībās. Lai gan Skolotāja Hajaši seminārs bija vairāk vērsts uz praksi, nevis teorētiskām lekcijām, tomēr arī viņa lekcijas bija ļoti svarīgas. Viņš rādīja anatomisku tabulu, lai veidotos izpratne par katra orgāna funkcijām un Reiki pielietojumu atkarībā no cilvēka simptomiem. Šodien Jikiden Reiki semināros es stāstu to, ko mana māte iemācījās no Skolotāja Hajaši. Es arī patērēju kādu daļu laika, lai izstāstītu, kā slimība sākas un kā tā izdziedinās, izmantojot savu izpratni, kuru es esmu ieguvis no savas mātes un paša mācībām. Es uzsveru to, cik ļoti labi mūsu ķermenis ir strukturēts un ka mums visiem ir dabīga pašattīrīšanās spēja. Es vēlos iepazīstināt jūs ar dažām ar to saistītām koncepcijām.

Shizen Joka Ryoku - mūsu ķermeņa dabīgā attīrīšanās spēja

Mūsu ķermenim ir dabīga spēja izvadīt toksīnus. Kad ķermenī sakrājas daudz toksīnu, ķermenis sāk sajust nelielas reakcijas un simptomus. Nelielas slimības, tādas kā saaukstēšanās, nav jāuztver kā slikts process. Saaukstēšanās process palīdzēs iznīcināt toksīnus. Tomēr Japānā ir pieņemts teikt, ka "saaukstēšanās ir jebkuras nopietnas slimības cēlonis", un mēs Japānā domājam, ka labāk ir lietot zāles jau slimības agrā stadijā, lai tiktu galā ar slimības simptomiem. Šāda veida zāļu lietošana nesaprātīgi apstādina dabīgo attīrīšanās spēju. Zāļu lietošana neizārstē saaukstēšanos, bet iestumj problēmu dziļāk. Labāk būtu bijis aktivizēt mūsu imūno sistēmu.

Ķermeņa dabīgajam attīrīšanās procesam ir divas stadijas:

1. Pirmajā stadijā sistēma savāc toksīnus no visa ķermeņa, gatavojoties tos iznīcināt, un noglabā tos noteiktās vietās, kur jau var būt problēmas (tāpēc ka tās jau ir vājākas) vai arī tur, kur ķermenim ir lielāka aktivitāte, piemēram, plecos. Kad jūs uzlieciet rokas uz šīm vietām ar uzkrātajiem toksīniem, jūsu rokas sajutīs Byosen sajūtas. Tā ir attīrīšanās pirmā stadija. Ir ļoti efektīvi dot Reiki šīm vietām šajā stadijā, jo tas veicinās dabīgo attīrīšanās procesu.

2. Otrā stadija norāda, ka ķermenī ir ļoti daudz toksīnu, kuri ir jāiznīcina, kuri ir uzglabāti kādā no ķermeņa vietām (kā pirmajā stadijā) un ka ķermenis gatavojas tos izvadīt no sistēmas. Ja ķermenis strādā labi, tad cilvēks saaukstēsies, dabūs drudzi vai paaugstinātu temperatūru, slimību, caureju, izsitumus kā imūnās sistēmas atbildes reakciju. Šīs slimības ļauj ķermenim izvadīt toksīnus un atgriezties pie veselības. Šī ir attīrīšanās procesa otrā pazīme. Taču, ja lieto ķīmiskas izcelsmes medikamentus, process tiek traucēts un tas bieži rada nedabiskas sāpes un citus negatīvus simptomus un blaknes.

Heikin Joka - līdzsvarota attīrīšanās

Ja jums ir sāpīgs labais plecs, bieži jūs pēc Reiki saņemšanas sākat justies labāk, bet tai pat laikā jūs variet sajust sāpes kreisajā plecā. Šķiet, ka sāpes ir aizvirzījušās no labā uz kreiso plecu, bet tā tas patiesībā nav. Dabiskajā attīrīšanās procesā jūsu ķermenis ir akumulējis toksīnus, lai tos izvadītu no sistēmas, kā jau es minēju iepriekš. Tad, kad notiek šis process, toksīni netiek savākti tikai vienā ķermeņa daļā, jūsu ķermenis cenšas balansēt toksīnus, lai palīdzētu attīrīšanās procesam. Šo procesu sauc par Heikin Joka vai līdzsvarotu attīrīšanos. Tas nozīmē, ka toksīni bija abās ķermeņa pusēs - gan labajā, gan kreisajā plecā, vienkārši labajā pusē to bija vairāk un tāpēc sāpes kreisajā pusē nebija tik izteiktas. Tiklīdz kā sāpes labajā pusē palika mazākas, tā kreisajā pusē tās varēja labāk izjust. Tas notiek visās ķermeņa daļās un tāpēc ir svarīgi dot Reiki abās pusēs vienādi un izskaidrot saņēmējiem, ka dziedināšanās un attīrīšanās process būs pakāpenisks.

Reiki ārstniecība ne tikai izdziedina sāpes vai virspusējos simptomus, tā tiek klāt pie slimības saknēm vai pirmssākumiem. Tā pastiprina attīrīšanās procesus un tādā veidā aktivizē imūnsistēmu, ķermeņa pašattīrīšanās sistēmu, veicinot ātrāku un efektīvāku attīrīšanos bez blaknēm.

Kā jau es minēju, kad apspriedu Skolotāja Hajaši seminārus un viņa metaforu par dubļu straumi, ir bieži sastopams, ka pēc Reiki saņemšanas pacienta simptomi šķietami pasliktinās. Taču tā ir dziedināšanas daļa un ne blakne. Toksīni ir apslēpti dziļi muskuļos un Reiki izceļ tos virspusē, lai tie tiktu noņemti, tā kā tas ir nepieciešams process.

Ir svarīgi, ka jūs saviem Reiki pacientiem izstāstiet, ka šādas lietas var notikt, un ka tās ir pozitīvas zīmes un viņiem par to nav jāuztraucas.

Gokai - pieci principi

Oriģinālajā Reiki Gokai jeb pieci principi laimīgai dzīvei ir tik pat svarīgi kā Byosen koncepcija.

Tradicionāli Reiki praktiķi uzskatīja šos piecus principus par savu dzīves pamatfilozofiju. Viņi dziedāja tos kā mantru vienreiz no rīta un vienreiz vakarā kopā ar Imperatora Meidzi (Meiji) izglītojošo dzeju (Gyosei). Šī prakse atšķīra Reiki praktiķus no citiem dziedniekiem.

Skolotājs Usuji ievēroja, ka cilvēki, kuri bija izdziedinājušies ar Reiki palīdzību, bieži nāca atpakaļ ar jaunām veselības problēmām. Viņš saprata, ka, ja cilvēki grib būt pavisam veseli, viņiem ir jāseko līdzi savai psiholoģiskajai veselībai tāpat kā fiziskajai. Tāpēc viņš izveidoja piecus principus, kuriem cilvēkiem sekot.

Viņa ievadvārdos par pieciem principiem ir teikts: "slepenā metode laimes sasniegšanai - garīgā medicīna visām slimībām". Viņa teksti rekomendē, ka Reiki praktiķi dzied sekojošus vārdus ar Gašo (Gassho) veidā saliktām rokām (t.i., rokas saliktas kopā kā skaitot lūgšanu) no rīta un vakarā.

To praktizējot, dzied sekojošus vārdus trīs reizes:

Lai gan tie ir īsi, šiem principiem ir dziļa nozīme. Ļaujiet man izstāstīt to nozīmi no sava skatu punkta.

Kyo dake wa (Tieši šodien)

Daudzu reliģiju baušļi cenšas ierobežot cilvēku domāšanu un padarīt to neelastīgu, tomēr jebkurš var nolemt dzīvot "tieši šodien". Tādā veidā ir iespējams turēt prātu brīvu tieši pašlaik, tāpēc ka nākotne ir vēl joprojām ir atvērta un nav noteikta.

Dzīve galu galā ir dienu uzkrāšana, katra diena tikpat svarīga kā pēdējā vai nākošā. "Es neesmu pārliecināts, kas notiks rīt, taču es sekošu Gokai tikai šodien, tikai šajā laika momentā". Tas pakāpeniski māca cik svarīgi ir nekrist vakardienas lamatās un neuztraukties par rītdienu, bet dzīvot mirklim un cienīt "tagad".

Kyo dake wa tad seko pieci principi.

Pirmais princips - Ikaru na (Neesi dusmīgs)

Dusmas ievaino tevi un citus. Ir daudzi dzīves stāsti, kā viena dusmu lēkme var cilvēka dzīvi padarīt nožēlojamu. Dusmām ir daudz cēloņu, un, pat ja tās liekas attaisnojamas vai taisnprātīgas, parasti dusmu cēloņiem ir dziļi paslēpti egoistiski motīvi. Uzmanieties no sava ego un mēģiniet ļaut tam aiziet. Uz sevi vērsti cilvēki iekļūst dusmu, atriebības un ienaida lamatās un tikai gala rezultāts ir sevis iznīcināšana. Ļoti lielas dusmas var nomierināt ar Reiki palīdzību. Tādā veidā var iegūt emocionālo un mentālo līdzsvaru.

Otrais princips Shin pai suna (Neuztraucies)

Tiklīdz kā jūs spējiet uzticēties Visumam, atdodot lietas Visuma varā un dzīvot savu dzīvi cik vien labi variet, jūs varēsiet dzīvot ar iekšējo mieru un nebūs par ko uztraukties. Tomēr ir grūti pavisam tikt galā ar iekšējo instinktu izjust nemieru. Vismaz mēģiniet apturēt nepārtraukto apli uztraukties par to, ka esat uztraukušies! Ja kaut kas tevi uztrauc, atbrīvo savu spriedzi un ļaujies Visuma nodomu realizācijai.

Trešais princips Kan sha shi te (Esi pateicīgs)

Visums katram no mums sniedz dzīves dāvanu - bez skābekļa, ko mums dod daba, mēs nevarētu izdzīvot. Tiklīdz kā jūs sāciet novērtēt to svētību daudzveidību un daudzumu, ko daba jums dod, jūs būsiet piepildīti ar patiesu prieku. Tomēr prāts jebkurā brīdī, kad jūs izjūtat neapmierinātību, kā mākonis savelkas pār jums, kad jūs aizmirstiet cik svētīti jūs esiet un kļūstiet neapmierināts ar to, kas jums ir.

Praktizējot Reiki pateicību, pat tad, kad jūs sastopaties ar grūtībām, jūs variet skatīties uz tām kā iespējām un pārvarēt tās. Nav nekas, no kā dzīvē būtu jābaidās.

Ceturtais princips Gyo-o hage me (Izpildi savus pienākumus līdz galam)

Gyo (pienākums) ir ne tikai tavs darbs, bet arī tavas saistības, atbildības un visbeidzot sava misija dzīvē. Cilvēki garīgi attīstās caur savu pienākumu izpildi. Daži izvēlas atteikties no aktīvas sabiedrības dzīves un kļūst par vientuļniekiem, lai to sasniegtu, taču lielākā daļa cilvēku iemācās vērtīgas mācības un garīgi attīstās caur ikdienas dzīvi un darbu. Tā šis princips saka, ka tev jādara tas, kas tieši tev jādara un tik labi, cik vien labi var izdarīt.

Piektais princips Hito ni shin setsu ni (Esi labs pret citiem)

Kad jūs palīdziet citiem, viņi arī sāk vēlēties palīdzēt arī citiem cilvēkiem. Labsirdība ir lipīga. Cilvēki sāk palīdzēt viens otram, un rezultātā Pasaule kļūst par par dzīvošanai labāku vietu. Pat ja cilvēks, kuram tu esi izpalīdzējis, nenovērtē tavu darbu, tomēr labdarības vilnis nāks pie tevis atpakaļ un tu tapsi atalgots.

Palīdzēt citiem, negaidot nekādu atlīdzību, dos tev laimes sajūtu. Tiem, kuri māk Reiki, vislabākais būs dot Reiki citiem, tādā veidā realizējot šo principu.

Dzīvojot savu dzīvi atbilstoši šiem principiem, tu un citi cilvēki kļūsiet veseli un laimīgi. Jūs varbūt sākumā sākāt Reiki ceļu kā Reiki saņēmējs (pacients), tāpēc ka cietāt no fiziskām vai psiholoģiskām problēmām un jums bija nepieciešama palīdzība no citiem. Tas varēja būt nepieciešamais solis, lai jūs vispirms varētu izdziedināties. Tomēr neapstājieties tur. Vispirms jums jāsaņem nepieciešamais Reiki "daudzums" no citiem, bet tad pateicieties tiem, kuri veltīja jums savu laiku un pieredzi, dziedinot jūs. Nākamais solis ir palīdzēt citiem. Ideāli ir, kad jūs vispirms esiet izdziedināts, lai dziedinātu citus, bet tas nenozīmē, ka slims cilvēks nevar praktizēt Reiki un dziedināt citus.

Tad, kad jūs esiet līdz jau kādam līmenim izdziedināti, pateicoties Reiki, un jūs esiet nolēmis dzīvot atbilstoši pieciem principiem, jums jābūt gatavam nākamajam solim. Tagad ir laiks palīdzēt citiem, lai gan jūs vēl esiet atveseļošanās procesā līdz pilnīgai slimību izdziedināšanai. Šis solis ir ļoti svarīgs jūsu garīgajā attīstībā. Labās ziņas ir tās, ka, dodot Reiki citiem, jūs turpiniet savu izdziedināšanos, jo Reiki plūst caur jūsu ķermeni, pirms tas nonāk jūsu plaukstās. Tas jums dod "bonusu". Es vienmēr esmu motivējis arī tos, kuri ir slimi, iemācīties reiki. Tā tik tiešām ir skaista attieksme, kad cilvēks, kuram vēl ir nepieciešama palīdzība, jau grib palīdzēt arī citiem.

Skolotājs Usuji bieži iepazīstināja sevi kā "Shin-Shin Kaizen Usui Reiki Ryo-ho Choso Usui Mikao" (Mikao Usuji - Usuji Reiki Ārstniecības Metodes Ķermeņa un Prāta Uzlabošanai dibinātājs). No šī mēs varam secināt, ka viņš uztvēra cilvēkus kā vienotu prātu un ķermeni. Tā ir inovatīva koncepcija, kura ir mūsdienās labi pazīstama kā ideāls holistiskajā medicīnā, kad cilvēku skata visu vienotā veselumā. Skolotājs Usuji ļoti labi saprata, ka nepietiek ar fiziskā ķermeņa izdziedināšanu, pat ar Reiki, un ka nepieciešamas izmaiņas cilvēka domāšanā. Šie pieci principi bija tikpat svarīgi psiholoģiskās veselības sasniegšanai un uzturēšanai.

Gyosei - Imperatora Meidzi (Meiji) japāņu stila Waka poēmas

Kad Skolotājs Hajaši vadīja seminārus, viņš lika visiem dalībniekiem citēt Gyosei (japāņu stila Waka[6] vārsmas, kuras izveidoja imperatori), pirms dot viņiem Reiju. Poēmas bija lielā cieņā arī Reiki institūtā Usuji Reiki Ryoho Gakkai. Reiki grāmata "Reiki Ryoho no Shiori", ko publicēja šī organizācija, skaidri min šo faktu, sakot:

"Usui Reiki Ryoho mērķis ir veicināt sevī un citos mieru un veselību, laimi un viesmīlību mājās, sabiedrībā, nācijās un visā pasaulē, attīstot katram sevi pašu kā vienotu veselumu. Mēs cienam tos vēstījumus, kurus mums sniedz Gyosei, kuras ir radījis Meidzi imperators, līdz ar Gokai (pieci principi, kurus izveidoja Skolotājs Usui), kuri mums palīdz piepildīt mūsu dzīves svarīgo uzdevumu. No tūkstošiem poēmu, ko sacerēja Meidzi imperators, Skolotājs Usuji priekš mums izvēlējās 125. Gyosei tiek uzskatīts par vienu no Reiki atslēgas elementiem. Man iedeva oriģinālo Gyosei grāmatiņu, kuru lietoja Skolotāja Hajaši semināros, un kurā bija 100 no 125 poēmām. Grāmatiņas bilde ir ievietota Hajaši Reiki Rokasgrāmatā.

Komentāri par Imperatora Meidzi poēmām

Es vēlos dalīties domās par desmit viņa dzejoļiem. Šķiet, ir neiespējami iztulkot klasiskos japāņu tekstus tajā atmosfērā, kādā tie ir radīti, no japāņu uz angļu vai jebkuru citu valodu. Tāpēc lūdzu piedot, ja tās neizklausās ļoti poētiski (NB! Tulk.piezīme. Šeit tulkots no angļu valodas uz latviešu).

1. Nav svarīgi; cik tālu tu ej; ja vien tu esi izvēlējies pareizo ceļu, nekādas briesmas tavā ceļā nestāties.

Nav svarīgi, cik nereāli var būt jūsu sapņi vai ideāli. Tev nekad no tiem nebūs jāatsakās, ja vien tu esi izvēlējies pareizo ceļu. Nelūko pēc vieglākā ceļa, stūrē sev nepieciešamajā virzienā.Tas ir visdrošākais veids, kā realizēt savas cerības un sapņus.

2. Cilvēka enerģija būs tā, kas uzbūvēs vēl tālāk to ceļu, kuru ar savu spēku ir izveidojis dievs.

Ceļš, kuru mums ir izveidojuši dievi (kami), nemaz nav tik viegli sekot un ir ļoti viegli pazaudēt savu ceļu dzīvē, kas pilna ar ikdienas rūpēm, pienākumiem un sadzīvi. Mācieties no savu priekšteču gudrības. Turpiniet pielikt jebkuras pūles, lai atrastu pašiem savu ceļu un nekad to nepazaudētu. Tas attiecas arī uz Reiki - ja tu esi saņēmis iniciāciju, tad ar to vien nepietiek - pats svarīgākais ir to praktizēt.

3. Lietām piemīt īpašība iet negaidītos virzienos. Kas tev jāpatur prātā, ir tavs paša prāts.

Prāts klejo apkārt un tam piemīt īpašība iziet ārpus kontroles. Tomēr, ja tu velti savu laiku savu domu mierīgai vērošanai, tu ieraudzīsi, ka tas nav kādsvai kaut kas ārpusē, kas ir radījis tavas problēmas, bet visbiežāk tas ir tevis paša prāts.

Reiki dziedināšanā ir arī psiholoģiskās dziedināšanas metodes, kas palīdz izārstēt psiholoģiskas problēmas (to sauc par Seiheiki[7] ārstniecību). Tādā veidā ir iespējams izmainīt savu domu gaitu un pārtraukt būt ieslēgtam sava ego lamatās.

4. Dievišķais spogulis, kurš ir aizklāts ar sakaki koka lapām, ir tik spīdīgs bez neviena mākonīša. Cilvēki, slīpējiet savas dvēseles, līdz tās ir tikpat mirdzošas kā spogulis.

Šī poēma ir par spoguli, kuru apklāj sakaki koka lapas (sakaki ir japāņu koks, kuru bieži vien izmanto tempļu attīrīšanai). Spogulis, kuru šeit apraksta, ir apaļas formas un tas ir veltīts templim. Kad jūs skatāties uz šo brīnišķīgi noslīpēto spoguli, jūs vēlaties iegūt prātu, kurš ir tikpat skaidrs un tīrs. Kad jūs lūdzaties (japāņiem - dieviem kami) dieviem, domājiet par šo spoguli un turpiniet "pulēt" savu prātu, līdz tas ir mirdzošs un tīrs.

5. Tīra un godīga cilvēka nepiekrišana ir uzskatāma par labām, cēloņus ārstējošām, zālēm.

Pat tad, kad jūs domājiet, ka esiet fiziski un psiholoģiski vesels, sasniegt pilnību ir vienmēr grūti. Tas ir dabīgi, domāt par to, kas jums pietrūkst. Tāpēc tad, kad apskaidrots cilvēks nepiekrīt jums, ir labāk pieņemt to, ko viņš vai viņa saka, bez rūgtuma. Tas ir labākais veids, kā pieņemt to, kas jūsu dzīvē izraisa neapmierinātību.

6. Patiesam cilvēkam nav par ko kaunēties, kad tas satiek dievus vaigu vaigā.

Kami (dievi) nav redzami, bet eksistē. Kami noteikti zina mūsu domas un rīcību ikdienas dzīvē. Dzīvojiet savu dzīvi ar cieņu, tā, ka jums ne no kā nav jākaunās, lai gan dievi ir neredzami. Cilvēkiem ir jāsasniedz šāds prāta stāvoklis.

7. Es (pat ja es esmu imperators) pulēšu savu prāta spoguli nepārtraukti, mācoties no parastiem cilvēkiem, kuriem piemīt brīnišķīga prāta skaidrība.

Ir daudzi cilvēki, kuri pieliek lielas pūles, lai pilnveidotu sevi, un lai cik viņi nebūtu sasnieguši, bieži par viņiem neko daudz nezina. Pašizziņas ceļojums nav domāts slavas atrašanai, un mums jāseko šai attieksmei, kad sākam paši savu ceļojumu.

8. Citu cilvēku kritika vai pretenzijas pret visumu nepastāvētu, ja mēs ievērotu paši savas kļūdas.

Kad kādam neveicas, viņš bieži vaino likteni vai citus cilvēkus par savu nelaimi. Tomēr, ja jūs veltīsiet kādu mirkli pārdomām par to, jūs sapratīsiet, ka kāda vainošana savās nelaimēs nepalīdzēs. Atcerieties, ka arī jūs pagātnē esiet izdarījuši kļūdas. Ja jūs mēģināsiet saprast, kā jūsu iepriekšējās pagātnes kļūdainās pārliecības ir radījušas to situāciju, kuru jūs negribējāt savā dzīvē, bet kura tagad stāv jūsu priekšā, jūs pārstāsiet vainot citus. Paskatieties paši uz sevi, pirms jūs vainojiet citus.

9. Pat izcils dārgakmens, bez neviena defekta, var dažkārt pārklāties ar putekļiem un viegli pazaudēt savu mirdzumu.

Izcils dārgakmens bez defektiem nozīmē fantastiski tīru, skaistu prātu. Pat ja jūsu prāts ir tādā stāvoklī, tā skaistums var izbalēt, ja jūs nepārtraukti nepilnveidosiet sevi. Apskaidrības sasniegšana nav pietiekama pati par sevi - ir jāpilnveido sevi pat aiz tās robežām.

10. Ūdens ir tik mainīgs, ka var ļaut savam traukam pieņemt tā formu, taču tas ir arī tik spēcīgs, ka var izkļūt cauri akmenim.

Ūdens ir mainīgs, bet ir arī teiciens, ka nepārtraukta pilināšana var izdrupināt akmeni. Ūdenim ir milzīgs spēks. Tas attiecas arī uz mums - cilvēkiem jābūt pietiekami elastīgiem, bet arī stipriem, lai pārvarētu grūtības.

Domas, kas slēpjas šajās poēmās, ir aktuālas arī mūsdienu pasaulē. To lasīšana skaļi attīra un līdzsvaro prātu. Jikiden Reiki nodarbībās mēs neliekam dalībniekiem tās citēt, jo mēs gribam respektēt dažādus viedokļus. Tomēr es ticu, ka jebkurš, kurš ir uztvēris un tur šo vārdu gudrību savā prātā, tā viņam palīdz un sniedz pozitīvu pieredzi.

Ketsueki Kokan Ho (Kekko) - Asinsrites masāža vitalitātes atjaunošanai

Ir vēl viens elements, kurš iztrūkst mūsdienu Rietumu reiki sistēmā. Tāpat kā Gokai un Byosen, arī Ketsueki Kokan Ho (saīsināti Kekko) jeb asinsrites masāža vitalitātes atjaunošanai, nav iekļauta Rietumu Reiki mācībā. Mēs bieži dzirdam, ka Rietumos māca un praktizē tikai "spalvas" viegluma pieskārienu, bet Skolotāji Usuji un Hajaši bieži izmantoja noteiktas masāžas tehnikas, tādas kā uzspiediens, rīvēšana un paplikšķināšana.

Reiki ārstniecībā neizmantoja tikai rokas. Citas ķermeņa daļas ir pieminētas Jautājumu un atbilžu sadaļā izdevumā Reiki Ryoho no Shiori (Reiki Ārstniecības Vadlīnijās):

Jautājums. Vai Reiki Ryoho izmanto kādas zāles? Vai tām ir kādas blaknes?

Atbilde. Nē, te netiek lietotas nekādas zāles un nav nekādu blakusefektu. Ārstniecība notiek, skatoties uz kādām ķermeņa daļām, pūšot uz tām, paplikšķinot, parīvējot vai uzliekot uz tām rokas.

Pēc iniciācijas Reiju jebkurš var izstarot enerģiju no jebkuras ķermeņa daļas tāpat kā no rokām, īpaši no acīm un mutes. Dažos gadījomos, kā, piemēram, apdegumi, kad jūs nevarat pieskarties cietušajai zonai tieši, ir labi lietot "Gyo-shi" (Reiki-caur acīm, skatoties) un "Ko-ki" (mutes-Reiki, pūšot). Piemērā ar apdegumu jūs vispirms skatieties uz cietošo ķermeņa daļu (Gyo-shi) un pēc tam maigi uz tās uzpūšat (Ko-ki) caur kopā saliktām lūpām. Šādi strādājot sākuma stadijās, tiek sasniegti daudz labāki rezultāti.

Ir arī citas metodes, kā ierīvēšana (Busyu), uzspiešana (Anju) un paplikšķināšana (Keida), kas stimulē ķermeņa šķidrumu cirkulāciju. Kekko masāžā ir visi šie elementi. Tas ir ļoti svarīgs elements tieši fiziskajai ārstniecībai. Tas ir lielisks veids, kā attīrīt asinis un atjaunot ķermeni. Tas ir ļoti efektīvs, ja to praktizē pēc parastās roku uzlikšanas ārstniecības, un to var pielietot neatkarīgi un atkārtoti, tad, kad pacientam ir nepieciešams. 5. nodaļā tiks sīkāk aprakstīta šīs masāžas secība.

[1] No japāņu valodas Sensei nozīmē Godāts skolotājs.

[2] Šī ģimene Chiba Tsunetane (1118 līdz 1201) - Samuraju karotājs, kurš piedzīvoja uzplaukumu 12. gadsimtā Chiba (tuvu Tokijai). Viņa vārds ir labi zināms japāņu vēsturniekiem. Viņa pēcteči bieži nesa daļu no viņa vārda - " tane". Skolotāja Usui tēva vārds bija "Tane-ji".

[3] An-Jin-Ryu-Mei - pilnīgs prāta miera stāvoklis - nav baiļu, nemiera, nekas nespēj iztraucēt no miera stāvokļa. Šī koncepcija ir nākusi no konfuciānisma un vēlāk izplatījās kā dzen-budisma pamatprincips.

[4] Shoden var tikt pielīdzināms Rietumos pielietotajai 1.pakāpei (Tulkotāja piezīme).

[5] Šeit viņus sauc par Shihans, bet šiem 20 cilvēkiem bija atļauja mācīt citus Shihan, Tajās dienās izmantoja vienu un to pašu vārdu dažāda veida skolotājiem. Japānā šī vārda nozīme ir diezgan nenoteikta. To ir grūti izklāstīt rakstiski un tas varētu nogurdināt rietumu lasītāju. Tomēr vēlākās paaudzes ieviesa šim līmenim jaunu vārdu - "Dai-Shihan", kas nozīmē "lielais skolotājs", atšķirībā no parastajiem Shihan.

[6] waka ir vispārīgs apzīmējums klasiskām japāņu vārsmām, kuras sastāv no 5-7-5-7-7 patskaņiem.

[7] Japāņu vārds "seiheiki" nozīmē ieradumu, dabīgu lietu kārtību, dabīgu procesu.