SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

/ katra mēneša pēdējā sestdienā 10oo – 14oo /

lielais meditaciju aplis

Šo nodarbību laikā teorija ir savienota ar praksi. Parasti apmācība iesākas ar fiziskā un garīgo ķermeņu dziedināšanas meditāciju, turpinājumā ir teorija, kur tiek apkopoti jaunākie rīcības plāni un uzvedības modeļi tekošajā laika periodā u.c. informācija. Nodarbības noslēdzam ar meditāciju.

Šī ir brīvās gribas planēta un katram ir tiesības atrasties nodarbībās tik ilgi, cik viņš to vēlās, jo šīs nodarbības dažkārt turpinās daudz ilgāk par noteikto laiku.

Pārejas Portāls ir atvērts jeb Jaunā kosmiskā starojuma laiks ir klāt!

Kosmiskie garīgie gaismas Skolotāji un Meistari ir paveikuši milzīgus priekšdarbus, lai mūsu planēta iekļautos kopējā Kosmiskajā nākamās evolūcijas ciklā un Zeme ar visām būtnēm, kas dzīvo uz tās, pārietu uz nākošo attīstības pakāpienu.

Šobrīd Kosmosa transformējošā Uguns enerģija ir sasniegusi to intensitātes pakāpi, kas nepieciešams, lai "pamodinātu snaudošo" cilvēku apziņu un izpratni par realitāti. Diemžēl, tikai 2/3 no cilvēkiem "mostās" un ir spējīgi pieņemt un izprast notiekošos procesus. Šiem cilvēkiem enerģētiskie kanāli jau ir saskaņoti ar Zemes magnētisko un kristālisko režģi un cilvēku fiziskajos un smalkajos plānos notiek būtiskas izmaiņas.

Cilvēki, kuri Kosmosa jauno starojumu enerģiju ir pieņēmuši un pakāpeniski apguvuši: atpazīst un izprot dažādu enerģiju veidus, jaudu, darbības nozīmi un prot tos pielietot (arī dziedniecībā), šo enerģiju pastiprinātajā plūsmā jūtās ar vien možāki, enerģiskāki, labestīgāki un līdzsvarotāki.

Cilvēki, kuri noliedz pašlaik notiekošo, tāpat jutīs sevī neparastas pārvērtības. Novēlu, lai tās ir pozitīvas, jo tagad "īlenu maisā nenoslēpsi", un patiesais ES sprauksies ārā ar pilnu jaudu rādīdams visas mūsu gudrības un negantības. Līdz ar to daudzi, kuriem Dvēsele vēl ir "aizvērta", nonāks strupceļā, jo Gars ar Starptelpu Starojuma spēku iefiltrēsies caur mentālajām barjerām un virzīs šo evolūcijas procesu, neatkarīgi no tā vai cilvēks to grib vai negrib, vai cilvēks tam tic vai netic.

Ar 2005. gada 11.aprīli plkst. 1111. ir sācies trešais – pēdējais posms pārejai uz citu evolūcijas pakāpienu. Pirms tam Kosmiskā Gaismas Hierarhija veica milzīgu darbu t.sk. 1992.gadā tika pabeigta apziņas režģa pirmā noskaņošana un tika atvērts portāls jeb "logs" ar kodu 11:11, caur kuru uz Zemes nonāca Telpas Realitātes izmaiņu enerģijas. Otrs posms sākās 2004. gada martā, kad tika atvērts enerģētiskais levitācijas – teleportācijas portāla jeb "durvju" kristāls. Šajā – trešajā posmā pilnībā atvērās Pārejas pamata Portāls uz Kvantu Pāreju, kas līdz šim brīdim bija pusatvērtā stāvoklī.

Tiktāl par acīm neredzamo realitāti, tālāk par to, kā tas izpaužas un izpaudīsies fiziskajā līmenī.

  • Paātrināsies cilvēku "pārpolarizēšana" un "līdzsvarošana". Notiks visu veco, iesīkstējušos rituālu, stereotipu, pieradumu, uzskatu un standartu nomaiņa.
  • Izmainīsies Telpas (Realitātes) uztveršana. Bieži vien cilvēki, kuri nebūs laicīgi apguvuši jaunās enerģijas, būs tuvu bezsamaņas un ģībšanas stāvoklim. Reizēm cilvēks jutīsies "salauzsts, sadalīts pa gabaliņiem: atomos un molekulās", gribēsies atrasties pusguļus. Tas ir tāpēc, ka šobrīd ir izjaukts trīsdimensiju līdzsvars uz mūsu planētas.
  • Masveidā cilvēkiem sāpēs galva, "hipertoniskās krīzes", insulti, asinsrites traucējumi, paaugstināsies galvaskausa iekšējais spiediens. Diemžēl, daudzi, kuri neapgūs jauno enerģiju, un uzskatīs to par muļķībām, neizturēs vibrāciju ietekmi un atstās fizisko ķermeni. Tas attiecas arī uz dziedniekiem, kuri dziedināšanas laikā pielieto pretpulksteņa polarizācijas enerģētiku.
  • Sāksies globālas izmaiņas valstiski – politiskajās struktūrās. Daudzas valdības nespēs pildīt savus pienākumus, nespēs pieņemt jaunās izmaiņas, dzīvos pēc vecajiem principiem un stereotipiem tādējādi radot dažādas krīžu situācijas, asinsizliešanas un haosu visos līmeņos.

Šobrīd notiek aizejošo un jauno enerģiju sadursme, kas izpaužas neizprotamās dabas stihijās un untumos, īpatnējā cilvēku un dzīvnieku uzvedībā (vērojiet dzīvniekus!), nepareģojamos un neaprēķināmos aspektos it visā. Apokalipse.

Nesiet sevī Gaismu, Mīlestību un Harmoniju! Lietojiet "kristalizēto jeb informatīvi apstrādāto" ūdeni. Šādu ūdeni pagatavojiet paši: skaitiet lūgšanu (skat. 1.1. sadaļā) un salieciet rokas virs trauka, kurā ieliets dzeramais ūdens. Minēto lūgšanu varat papildināt ar Jums vēlamo tekstu. Pēc lūgšanas, ūdeni izdzeriet. Dariet to regulāri un centīgi! Jūsu fiziskais ķermenis sāks attīrīties no sārņiem. Jo piesārņotāks ar negatīvajām enerģijām ķermenis, jo sākumā vairāk var būt izteiktākas dažādas sajūtas.

Vientulības un krituma posmi, kad šķiet, ka apkārt ir tikai tumsa, notiks ik pa brītiņam, bet atcerieties, cilvēks nekad nemēdz būt viens! Ar Jums vienmēr ir Gaismas spēki, kas Jūs vada, līdzīgi kā bišu saimes dzīvi vada cilvēks. Ar mīlestību.