SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

 Rīga, Elizabetes iela 91/93 – 2, durvju kods 2 
 Tālr.uzziņām: 29276118 
 www.urantija.lv   e-pasts: urantija@e-apollo.lv 

Ja ejot ar basām kājām pa rasotu zāli uzkāpsiet nātrei – nātre noteikti sadzels. Dadzis ir tas, kurš pieķersies, pielips un iemudžināsies drēbju krokās. Savukārt jasmīna ziedi piepilda visu apkārtējo telpu ar reibinošu smaržu. Katram augam ir savs raksturojums un tas ir pašsaprotami. Līdzīgi ir ar kukaiņiem un dzīvniekiem: ods sīks un sūks, taurenis sajūsminās ar grāciju, peles grauzīs un piemēslos, kaķis murrās un pieglaudīsies…


Ir vēl kādi pašsaprotami procesi, kuri ilgstošā laika posmā ir aizmirsušies un tā vietā dzīvojam pēc viltota evolūcijas modeļa. Šajā filozofijā pamattēzes balstās uz to, ka vēl nesenā pagātnē bijām astaini pērtiķi kokos. Maksimāli tiek slēpta informācija par dažādajām gan garīgi, gan tehnoloģiski attīstītajām civilizācijām, kuras dzīvoja pat daudzus miljonus sirmā pagātnē. Tiek slēpta informācija, ka cilvēki ir šo dažādo un, dažkārt, ļoti atšķirīgo civilizāciju rasu pēcteči. Kaut arī atšķirīgo civilizāciju pēcteči ir pieņēmuši vienādu ķermenisko cilvēka formu, pēc savas būtības tie ir saglabājuši savu identitāti. Piemēram, suns, kurš ir kaķa augumā, tomēr ir suns un tās ir atšķirīgas sugas.
Civilizācijas, kuras ieradās no Kosmiskās telpas dažādiem apgabaliem, atrada Zemi par piemērotu turpmākai dzīvošanai. Vieni bija garīgi un viedi, citi tehnoloģiski zinoši, vēl citi agresīvi un ļauni. Sākotnēji šīs civilizācijas turējās nošķirti viena no otras, bet, kad sākās kari par dzīvojamo telpu un resursiem, uzsākās šo civilizāciju sajaukšanās un hibridizācija. Tā ļaunie iefiltrējās garīgo un viedo dzimtās, izjaucot sākotnējo dievišķo harmoniju un zināšanu nodošanas pēctecību. Ieslēpjoties svešā etniskajā apmetnī, ļaunās civilizācijas saglabāja savu identitāti: „vilks spalvu met, bet netikumi paliek”.

Daudzu desmitu tūkstošu gadu garumā tika pazaudētas senču zināšanas par atšķirībām starp dažādajām civilizācijām. Pēdējais, lielākais uzbrukums dievišķajām zināšanām, bija iepriekšējā tūkstošgadē. Šajā laikā Kosmiskās zināšanas garīgajās civilizācijās tika aizstātas ar reliģijām, no kurām visvairāk ar cilvēku asinīm piesūkusies kristietība. Piemēram, „vecās” Eiropas rases kristietību atnesa uz Ameriku un tā rezultātā no 60 miljoniem indiāņu ir palicis nepilns miljons. Eiropā līdzīgi.

Rases, kurām nav mīlestības „aizmetņa” var raksturot dažādi: agresīvas, ļaunas, naidpilnas, nežēlīgas, viltīgas, mērķtiecīgas utt., bet galvenās īpašības ir spēja veikli manipulēt sagrozot faktus un resursu zagšana. Ar resursiem šeit ir domāts- fiziskie: dabas resursi, teritorija, manta un enerģētiskie resursi: dzīvības un veselības enerģija, laiks, garīgums, zināšanas, ģimenes vērtības, dvēseles spēks, rases ģenētika u.c.
Gala rezultātā šā brīža ģimenes tiek veidotas no dažādu civilizāciju izcelsmes pēctečiem. Tas nozīmē, ka ģimenē viens no vecākiem var būt ļauno jeb lejupejošo civilizāciju ģenētiskais nesējs, bet otrs no vecākiem ir no Gaismas rases pēctečiem.

Ģimenes attiecību modeļi ir divējādi. Attiecību  mīlestības modelī vadošās enerģijas ir mīlestība, cieņa, tuvība, uzticība, sapratne un izpalīdzība. Otrais modelis, kurš Latvijā ir biežāk sastopams, balstās uz bailēm, kontroli, manipulāciju, alkatību, meliem un nodevību.

Pēc vecāku piederības pie atšķirīgām izcelsmes grupām, rodas jauktās ģimenes, kurās dzimst bērni ar pārstāvēto mātes vai tēva ģenētiku un izcelsmes uzvedības modeli. Šobrīd kopsummā iespējams novērot daudzas smagu negāciju likumsakarības: jaukto ģimeņu rezultātā pieaugušie uzticības vietā saņem nodevību; ģimenes bērnu starpā visvairāk cieš labsirdīgie bērni; vecāku savstarpējo konfliktu laikā pieaugušie manipulē ar bērniem; agresīvo un nekaunīgo bērnu uzvedība vampirē labestīgos vecākus un pazemo citus bērnus; šķirtu ģimeņu traģēdijas atstāj bērnu apziņā izkropļotu uzvedības modeli. Šādas ģimenes nav un nevar būt noturīgas, jo ir izjaukti harmoniskas ģimenes uzbūves pamatprincipi. Ar vien mazāk ir ģimeņu ar Mīlestības modeli…

Gaismas dievišķajiem pēctečiem ir „iebūvēta svešo atpazīšanas” sistēma, ar kuru var atpazīt ļauno civilizāciju pārstāvjus un viņu radīto iluzoro simpātiju slazdu. Sliktā ziņa – lielākajai Gaismas dievišķo pēcnācēju daļai šī prasme ir bloķēta. Labā ziņa – pieliekot zināmu garīgo piepūli, „svešo atpazīšanas signalizāciju” var aktivizēt. Ieguvums? Atjaunosies dievišķo Gaismas ģimeņu tīrība un tikumība. Kur ir tikumība, tur dzīvo arī LAIME.
Visam ir sākums un beigas.

Novēlu Jums apzināties un realizēt savas Dvēseles iemiesojuma dievišķo Gaismas mērķi, izprast šobrīd notiekošo un iemācīties pašsaglabāties.  DVS Urantijas draudzīgais kolektīvs cilvēkiem palīdz apgūt Absolūtās realitātes zināšanas dažādās nodarbībās: lekcijās, meditācijās, konsultācijās un profesionālos dziedināšanas seansos. Mēs lepojamies ar Urantijas skolu: „Zeme- Dvēseles pagaidu mājas”. Saņemam vēstījumus no Absolūtās realitātes Gaismas spēkiem un iespēju robežās prognozējam nākotnes notikumus un laicīgi tiem gatavojamies. Jūs varat ienākt un iekļauties mūsu kolektīvā, ja vēlaties izpausties ar Gaismu un Mīlestību! Ja vēlaties profesionālu dziedināšanu vai izpratni par problēmu cēloni – varam Jums palīdzēt!

Ar mīlestību
Skaidrīte Aleksejeva,
SIA „DVS URANTIJA”   vadītāja
MBA maģistre, kosmoeniopsiholoģe