SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

„Augšāmcelšanās”

Fiziskā Augšāmcelšanās

Kas ir AUGŠĀMCELŠANĀS?

Augšāmcelšanās – tā ir apzināta apvienošana vienā veselā visas cilvēka daļas.

Principā tā ir izmainīta apzināšanās. Tas ir Gaismas būtņu evolūcijas process. Kā mūžīgas Garīgas būtnes, Dievs Radītājs mūs izveidoja, lai paplašinātu VIŅA pieredzi. Kad mēs nolēmām iemiesoties blīvā, fiziskā trīsdimensiju pasaulē, mēs nonācām uz Zemes.

Mēs nākam uz Zemi atkal un atkal, lai iegūtu pieredzi mācīties un apgūt šo sarežģīto duālās pasaules dimensiju ar beznosacījuma mīlestību. Šī izvēle ļoti paātrina mūsu garīguma attīstību. Vienīgā problēma ir tā, ka materiālā pasaule mūs iemidzina. Mēs iegrimstam materiālās pasaules labumos, domājot, ka tā ir mūsu vienīgā realitāte. Mēs aizmirstam, ka iemiesojāmies, lai atgrieztos garīguma pasaulēs ar uzkrāto gudrību un pieredzi. Tā ir Augšāmcelšanās. TĀ IR MŪSU MĒRĶIS.

Visa dzīvība attīstās caur Augšāmcelšanos: augi, akmeņi, dzīvnieki – visi savā laikā un katrs citādā ceļā. Mūsu Zeme kā dzīva būtne arī “Augšāmceļas”.

Arī planētām, galaktikām un Visumiem ir Augšāmcelšanās. Tā notiek sakarā ar Dievišķo plānu, vai mēs to zinām, vai nezinām, vai apzināmies, vai arī neapzināmies. Šim procesam var palīdzēt apzināti, izvēloties pildīt savu individuālo Augšāmcelšanos. Mūsu personīgā izpratne un izvēle ir ļoti svarīgas. Gars nekad ar varu mums neuzmāksies, uzspiežot mums Mīlestību, Prieku un Garīgo pasauli. Vienmēr tiek ņemta vērā mūsu pašu izvēle. Agrāk Augšāmcelšanās notika pēc fiziskā ķermeņa nāves. Kad Dvēseles nolēma apgūt matērijas blīvos slāņus, tās atklāja, ka nepieciešams liels cilvēcisko ķermeņu daudzums. Kad Dvēsele vienā ķermenī sastrādāja pārāk daudz kļūdu un ķermenis zaudēja spēku, tas tika atstāts. Pēc atpūtas bez ķermeņa, Dvēsele atkal iemiesojās, lai sāktu visu no sākuma. Mentālā atmiņa par iepriekšējām dzīvēm un tajās pieļautajām kļūdām, tika dzēsta, nevis kā sods, bet kā dāvana, lai sāktu visu no gala bez grūtībām, lai atkal saņemtu uzdevumu attīstīt Garu fiziskajā ķermenī. Dvēsele, protams, atmiņas saglabāja. Daudzajās iemiesošanās reizēs ir uzlabojušās attiecības starp garīgo un mentālo pasauli cilvēku apziņā. Tagad ir iespēja cilvēkiem “Augšāmcelties” kopā ar fizisko ķermeni.

Daudzām varenām Dvēselēm bija jānāk uz Zemi, lai no sastinguma izkustinātu cilvēku kolektīvo Masu Apziņu.

Iedomājieties šo evolūcijas procesu kā gara vilciena izkustināšanu no vietas, no pilnīga nekustīguma, līdz lielam ātrumam. Sākumā bija vajadzīga milzīga enerģija, lai vilcienu lēni izkustinātu no vietas. Garīgo Gaismas Skolotāju kopējie centieni tad arī izkustināja šo vilcienu. Nepārtrauktā Gaismas straume matērijā arī veicināja Garīguma attīstību. Tagad atnākušām Dvēselēm ir daudz vieglāk attīstīties. Jauniešiem ir spējas ātri apzināties savu garīgumu, ja vien viņi neveltī savu laiku piezemētām lietām, viņi spēj palīdzēt daudziem cilvēkiem, kuri pretojas evolūcijas procesam, pacelties citā garīguma līmenī Augšāmcelšanās procesā.

Garīgie Skolotāji parādīja, ka iespējama fiziskā Augšāmcelšanās. Šajā procesā palielinās vibrāciju daudzums visās ķermeņa šūnās. Fiziskais ķermenis sāk spīdēt no iekšpuses, izstarot gaismu. Līdzīgi kā ventilatora lāpstiņas pazūd griešanās laikā, tāpat arī ķermenis, vibrējot smalkās vibrācijās, izzūd trīsdimensiju pasaulē. Tas pāriet augstākā dimensijā. Tā liekas burvestība tiem, kas paliek blīvajā trīsdimensiju pasaulē.

Fizisko personīgo augšāmcelšanos jāsāk tajā vietā, kur jūs atrodaties. Ja jums ir sāpes ķermenī, to nepieciešams sabalansēt. Cilvēka dzīves uzdevums ir piepildīt matēriju ar gaismu, piepalīdzot Garam. Tas ir izaicinājums fiziskajai dzīvei uz Zemes. Protams, jūs varat atstāt šo ķermeni, tāpat kā agrāk. Bet Garīgie Skolotāji, Aštar komanda rūpējas par to, lai paceltu fiziskā ķermeņa vibrācijas daudz augstākos līmeņos, lai to nebūtu jāatstāj. Ja jūs pieņemat šo izaicinājumu, tad, sāciet apzināties ķermeņa nozīmi Augšāmcelšanās procesā. Protams, jaunam veselam ķermenim ir vajadzīga mazāka piepūle, lai sāktu apzinātu Augšāmcelšanos. Ir svarīgi uzlabot savu veselību un, lai kāda arī tā nebūtu, ir nepieciešams izmainīt savu attieksmi pret fizisko ķermeni un rūpēties par to. Daudzi nav sapratuši, kādēļ jāmīl savs fiziskais ķermenis. Cilvēki rūpējas par augiem un dzīvniekiem. Viņi cīnās par apkārtējās vides attīrīšanu no piesārņojuma. Viņi piedalās daudzos pasākumos un akcijās, bet nerūpējas par savu ķermeni.

Ja jūs padomāsiet, tad sapratīsiet, ka vārgs fiziskais ķermenis ir tāds pats piesārņots faktors apkārtējā vidē, kā citi. Slims cilvēks prasa lielus enerģētiskus izdevumus, ārstēšanu, zāles un naudu, bet veselam tas nav vajadzīgs. Tikai vesels būdams, jūs varat palīdzēt Zemei. Mūsu garīgajā darbā vispirms ir jārūpējas un jāpalīdz fiziskajam ķermenim.

Mazliet ir vajadzīga pašdisciplīna. Mierīgums un uzmanīga attieksme pret ķermeni atalgosies kā enerģija un labklājība. Interese par fiziskajiem vingrinājumiem un diētām ir pozitīva masu apziņas pazīme. Mēģiniet harmoniski apvienot fiziskos vingrinājumus, veselīgu ēdienu un atpūtu. Arī meditācija ir svarīga garīgās prakses sastāvdaļa.

Koncentrēšanās uz Gaismu un Mīlestību meditācijas laikā var izārstēt daudzas fiziskās saslimšanas. Apzināta atbrīvošanās no sasprindzinājuma un emocijām meditācijas laikā izmaina dzīvi un pasaules skatījumu.

Fizisko ķermeni sevišķi intensīvi attīra un tā šūnas atjauno tīrs avota ūdens.

Asins sastāvu var tīrīt, lietojot asins tīrošās tējas, tad asinīs nokļūs lielāks skābekļa daudzums.

Emocionālā Augšāmcelšanās

Savu emociju pārvaldīšana ir ļoti svarīga Augšāmcelšanās procesā. Mēs cenšamies uztvert augstāko dimensiju būtnes, bet paši tik tikko turamies virs ūdens emociju atvarā, pārāk stiprā, lai to pārvaldītu. Tas traucē mūsu saskarsmei ar šīm būtnēm. Šīs būtnes zina un ciena mūs kopā ar mūsu apziņas duālismu.

Mēs bieži ejam pie Gara, jūtot vainas apziņu un savu nepilnīgumu. Šīs izjūtas apgrūtina saprašanos.

Savas Dievišķās daļas noraidījums un nepieņemšana – tā ir barjera, kuru nepieciešams pārvarēt emocionālajā Augšāmcelšanās procesā. Tieši tādēļ vispirms vajag attīrīt emocionālo ķermeni. Šis ķermenis ir uzkrājis nekvalitatīvu enerģiju visās jūsu fiziskās iemiesošanās reizēs. Blīvais emocionālais ķermenis kā kažoks apaug apkārt fiziskajam ķermenim. Tādas emocijas kā bailes un naids izraisa ļoti zemas vibrācijas. Uzkrāt sevī šīs blīvās enerģijas nozīmē automātiski piesaistīt sevi pie zemām vibrācijām, kuras kavē attīstīt garīgumu.

Iedomājieties, ka visas enerģijas ir sadalītas oktāvās kā mūzikā, un katra dimensija ir pārstāvēta ar savu oktāvu. Radītājs – tā ir pati augstākā oktāva, bet fiziskā dimensija – pati zemākā oktāva, pēc kuras seko emocionālā dimensija, bet pēc tam mentālā dimensija. Šīs trīs zemākās oktāvas ir mūsu individualitāte, bet augstākās oktāvas ir garīgās dimensijas. Jūs – esat katra nots visās šajās oktāvās. Ja visas notis sāktu skanēt vienlaicīgi, rastos ļoti skaistas, patīkamas skaņas.

Jūsu ķermenis, emocijas, domas un Gars sastāv no enerģijām, kuras vibrē dažādās atšķirīgās vibrācijās. Jūsu fiziskās izjūtas notur mūsu uzmanību fiziskajā līmenī tādēļ, ka mēs neapzināmies, ka eksistē citi līmeņi, līdzīgi pakurlam cilvēkam, kurš dzird tikai dažas skaņas.

Atslēga, kura mūs atbrīvo no mūsu zemajām vibrācijām, ir tik vienkārša, ka bieži vien mēs to aizmirstam pielietot. Šī atslēga ir PIEDOŠANA. Jūsu emocionālais ķermenis var pilnīgi pārveidoties ar piedošanas palīdzību. Ja esat ieinteresēti sasniegt patstāvīgu beznosacījuma Mīlestību un mieru sevis un citu iepazīšanā, lai sasniegtu Dievišķo, sāciet piedot jau šodien. Piedošana rada brīnumus. Izmantojiet to un apzināti iepazīstiet sevī Dievišķo. Pārejiet uz četru dimensiju attiecībām, lai iepazītu vispārīgo īstenību un sirds gudrību.

Meditācija

1. Piedošana sev.

Nostājieties pie spoguļa. Apkampiet sevi. Paskatieties uz sevi ar mīlestību. Varat iedomāties sevi kā bērnu. Jūsu ķermenis – ir Zemes mātes dāvana jūsu dvēselei lietošanai vienas dzīves sezonai – tas ir jūsu. Uz mirkli aizmirstiet par saviem trūkumiem, pieņemiet tos ar mīlestību. Sakiet: „Es piedodu sev visus savus netikumus. Es zinu, ka mēs (mana dvēsele un mans ķermenis) jau iepriekš piekritām visu to pārdzīvot kopā, lai mācītos. Paldies tev par uzņēmību un vīrišķību. Es mīlu un cienu tevi par to, ka tu esi.” Atļaujiet mīlestībai no Gara ieiet ķermenī, piepildīt katru orgānu, katru šūnu, nervu un kaulu. Lai šīs smalkās Gaismas vibrāciju enerģijas piepilda ķermeni no iekšienes uz ārpusi, izjaucot jebkuru sabiezējumu un pretestību ar prieku un Mīlestību. Atslābinieties un izbaudiet šo izjūtu.

2. Piedošana jums nozīmīgiem cilvēkiem.

Pēc kārtas iedomājieties visus, ar kuriem jums ir bijušas svarīgas attiecības dzīvē: vecāki, brāļi, māsas, dzīvesbiedri, bērni, priekšnieki, darba biedri, skolotāji utt. Sakiet viņiem, ka piedodiet viņiem visu slikto, ko viņi jums ir nodarījuši. Atcerieties, ka tas viss bija noticis pēc iepriekš noslēgtas vienošanās, pat tad, ja iepriekš to nezinājāt. Pasakiet viņiem paldies par līguma izpildīšanu, sakiet viņiem, ka mīlat viņus.

Tad jūs spēsiet iztēloties mīlestības sārto kristālisko gaismu, kura nāk no jums un izšķīdina jebkuru ienaidu, atbrīvodama jūs no smagām emocijām. Kad jūtat, ka piedots vienam cilvēkam, piedodiet nākošajam...

3. Vispārīgā piedošana.

„Es piedodu visiem, kuri nodarījuši man pāri šajā dzīvē vai iepriekšējās dzīvēs un pasaulēs. Es piedodu visus parādus un nodzēšu visu negatīvo enerģiju uzkrājumu. Es izvēlos Gaismu pats(-i) sev un visiem saviem „Es”.

Mentālā Augšāmcelšanās

Vissvarīgākais Augšāmcelšanās aspekts ir mūsu prāta izmainīšana. Tas prasa noteiktu pašdisciplīnu, bet tas ir iespējams. Meditācijas arī ir veids, kā izmainīt prātu. Meditāciju laikā var nomainīt apziņā un zemapziņā nofiksētās aprobežotās baiļu pieredzes domas ar Visuma Saprāta resursiem. Vienreiz to apgūstot, jūs pēc savas vēlēšanās varēsiet sazināties ar Visuma Saprātu un sāksiet dzīvot kā augstāko dimensiju pārstāvis, pielietojot tikai saprāta darbības formu.

Masu apziņa

Piedzimstot fiziskajā ķermenī un iemācoties to pārvaldīt ar prāta palīdzību, mēs automātiski pieslēdzamies cilvēka kolektīvajai Masu Apziņai. Cilvēka kolektīvā Masu Apziņa tā ir visu domu sakopojums, kuru radījušas cilvēku domas uz Zemes. Visas iemiesojušās būtnes piedalās šajā procesā. Varenie Avatāri un garīgi atpalikušie, mīlošie un ienīstošie – visi viņi domā un viņu domas rada cilvēku kolektīvo Masu Apziņu. Viss sastāv no enerģijām. Visas mūsu domas sakrājas mūsu planētas Mentālajā laukā. Karls Jungs to nosauca par Kolektīvo Bezapziņu. Vienam cilvēkam, lai arī cik stiprs ir viņa prāts, nav iespējams izmainīt cilvēku kolektīvo Masu Apziņas vareno inerci. Tas līdzinātos vienas ūdens piles centieniem attīrīt visu okeānu. No otras puses, cilvēku kolektīvajai Masu Apziņai piemīt lieli sirdsgudrības un pieredzes uzkrājumi izdzīvošanai fiziskajā ķermenī. Visu gadsimtu mīti un leģendas arī ir cilvēku kolektīvā Masu Apziņas izpausme. Šī cilvēciskā gudrība palīdz mums pieņemt fiziskā ķermeņa augšanu, nobriešanu un novecošanos.

Cilvēku atteikšanās no senajiem rituāliem un ticējumiem ne vienmēr uzlabo cilvēku dzīvi, ja tos nenomaina universāla patiesība. Aprobežota uztvere ir labāka nekā haoss. Diemžēl aprobežota cilvēku kolektīvā Masu Apziņa un domāšana, kura balstās uz bailēm, nevar atrisināt  mūsdienu pasaules problēmas.

Universālā Apziņa

Universālā Apziņa sastāv no visu planētu, zvaigžņu, galaktiku un Visuma Apziņas. Šīs vibrācijas iet cauri visām dimensijām. Šī apziņa nav saistīta ar vienas trīsdimensiju planētas problēmām. Ja jūs noskaņojieties uz Universālās Apziņas vibrācijām, tad automātiski sajutīsiet vienotību ar visu esošo. Lai saprastu atšķirību starp Universālo un cilvēku kolektīvo Masu Apziņu, iedomājieties, ka skatāties uz Zemi no kosmosa. Cilvēku kolektīvo Masu Apziņu – kuru rada Zemes cilvēku domas, kā tumšs mākonis apņem Zemi un atdala to no pārējām pasaulēm, taču no kosmosa var redzēt, ka nav nekāda atdalījuma – Zeme tā ir brīnišķīga pērle, kura atrodas zvaigžņu vidū, daļa no veseluma. Visi varenie Avatāri, kuri iemiesojās uz mūsu planētas, mācīja, ka cilvēki nav vientuļi un bezpalīdzīgi. Krišana, Budda, Jēzus – visi viņi pauda beznosacījuma Mīlestību un vienotību ar Radītāju, atrazdamies Zemes cilvēka veidolā. Viņi mācīja, ka cilvēks ir Gars, kurš radīts kā Dievs, lai spētu apzināti sazināties ar Universālo Apziņu.

Cilvēku kolektīvā Masu ApziņaUniversālā Apziņa
 • balstās uz bailēm;
 • ir cietsirdīga,
 • neelastīga,
 • aprobežota.
 • balstās uz Mīlestību,
 • tā apvieno,
 • ir vijīga,
 • neierobežota
 • un radoša.

Saskaroties ar Universālo Apziņu, jūs atstāsiet uz bailēm balstīto cilvēku kolektīvo Masu Apziņu un apgūsiet jaunas idejas. Universālā Apziņa netiesā, nenosoda, neklasificē, neatdala. Katra personība ir pelnījusi godu un cieņu. Skaidras, racionālas, radošas idejas vienmēr ir pieejamas katram. Prātā mierīgas domas par Mīlestību un mieru. Universālā Apziņa atļauj atrisināt problēmas veiksmīgāk, kā aprobežotā Masu Apziņa.

Meditācija, lai saplūstu ar Universālo Saprātu

 1. Universālā gaismas liftā pacelieties uz piekto stāvu – piekto dimensiju. Izkāpiet un, brīvi pastaigājoties, sazinieties, sasveicinieties ar visiem, kurus sastapsiet. Tie būs jūsu Gara augstvērtīgas projekcijas. Viņi var iemācīt mūsu cilvēciskai Apziņai to, ko jau zina jūsu garīguma Apziņa. Sajūtot noslēgumu, atgriezieties liftā un atgriezieties fiziskajā ķermenī.
 2. Vizualizējiet intensīvu lāzera staru baltā krāsā, kurš iznāk tieši no Dievišķā SAPRĀTA lejup un apņem jūsu ķermeni. Šajā gaismā visa Mīlestība, sirds gudrība un jūsu Gara spēks. Gaisma – silta, rūpīga un mierīga.

Iedomājieties sevi, savienojumā ar savu Gaismas Sākotni “ES ESMU”. Atcerieties, ka Universālais SAPRĀTS satur visas Visuma domas. Jums jākoncentrējas uz noteiktu tēmu, lai saņemtu pieeju vajadzīgajai informācijai. Jo skaidrāk jūs iedomāsieties jūsu jautājumu, jo precīzāku atbildi saņemsiet. “ES ESMU” ir ļoti draudzīga un noderīga atbilžu saņemšanā - jūsu sākotne jeb Virsbūtība, tāpēc droši strādājiet ar to un mācieties to lietot. Šai sadarbībai nav ierobežojumu. Jūs varat nokļūt pagātnē un nākotnē. Jūs varat sazināties ar būtnēm dažādās pasaulēs, piemēram, ar delfīniem vai nārām. Izbaudiet to. Visas zināšanas ir jūsu rīcībā. Iespējas ir bezgalīgas.

Izvēlieties to, kas jūs interesē. Atlieciet uz mirkli domu skrējienu, prātošanu un tikai vērojiet, ar nodomu uztvert. Nokopējiet visu informāciju, kuru saņēmāt domās no savas Virsbūtības, lai vēlāk varētu pie tās atgriezties un to atcerēties. Beidzot darbu, pateicieties Gaismas spēkiem un savai Virsbūtībai.

Garīgā Augšāmcelšanās

Augšāmcelšanās – tas ir garīgs process. Katrs ķermenis – fiziskais, emocionālais un mentālais, kļūst apgaroti tādēļ, ka mēs apzināmies sevi kā Garu. Vispirms ir jāpārliecina personīgais prāts par to, ka tas nav vientuļš un atdalīts. Eksistē tik apgaismības ceļu, cik eksistē cilvēku. Ir cilvēki, kuri viegli atrod ceļu uz garīgumu, atrod nepieciešamos cilvēkus, skolotājus, grāmatas, idejas.

Taču ir arī cilvēki, kuriem vajadzīgi stipri dzīves satricinājumi, līdz viņi aptver, kas ir īstenībā. Šo darbu pilda Eņģeļu Operatīvā Komanda. Tajā ietilpst Serafīmi – pati augstākā Eņģeļu grupa, kura ir speciāli apmācīta, lai pamodinātu noslēgto cilvēku apziņu. Pēc Dvēseles individuālā uzaicinājuma, viņi norunā “nejauši” sagādāt nopietnu slimību fiziskajam ķermenim, automobīļu katastrofu, nokļūšanu karā utt. Ir vajadzīga liela prasme, lai cilvēka Garu atmodinātu, nenogalinot fizisko ķermeni. Šo līdzekli pielieto pēdējo, kad citi neiedarbojas.

Kritiskos momentos Serafīmi var iesaistīties cīņās un rīkoties mērķtiecīgi, tikpat labi, kā plānot grupveida augšāmcelšanās ilgas kampaņas. Viņi pilda būtisku lomu Augšāmcelšanās procesā.

Kad cilvēks sāk saprast, ka Gars eksistē, viņš sāk atmosties, saprotot, milzīgo Gara daudzveidību. Primitīvais saprāts redz Garu visā dzīvajā un nedzīvajā. Viss visapkārt ir dzīvs – nekam nedrīkst nodarīt pāri. Šajā laikā parādās idejas par to, ka vieni Gari ir stiprāki par citiem, parādās Dievu hierarhija, kura cīnās par varu ar citiem Dieviem. Dievi apskauž viens otru, tad izdalās viens Dievs – tirāns, kura aizraušanās ir rituāli un upurēšana. Tiek uzskatīts, ka Dievs atrodas tālu debesīs, atdalīts no Zemes cilvēka.

Nākošais solis Gara attīstībā ir “Glābēja” veidols. Dievs joprojām ir visvarens un atdalīts no cilvēka, bet tas jau sāk ievērot cilvēku un nosūta ziņojumus, pat savu “personīgo dēlu”, lai tas paziņotu cilvēkiem, kā izdabāt Dievam. Šī mesija dara visu iespējamo, lai mācītu cilvēkus un stāstītu tiem par Dievu, spriežot pēc savas personīgās pieredzes. Viņš sarunājas ar Dievu personīgi, sauc to par “Tēvu” un tādā veidā rada Garu pieejamāku. Šajā laikā cilvēks saskata Dievā aizstāvi. Tas stāsta viņam par savām problēmām, atzīst savus grēkus, ziedo naudu vai kaut ko vērtīgu Dievam, lai tas sargātu cilvēku.

Iznākumā veidols “Glābējs” pārtop idejā, ka cilvēks var bez starpniekiem sazināties ar Garu. Cilvēks sāk vērtēt sevi kā Dieva daļu, Dieva veidojumu.

Fiziskajā realitātē garīgums sastop ļoti lielu pretestību. Ir cilvēki, kuri ar prieku apgūst un izzina jaunos ceļus. Citi atpaliek. Vienmēr ir bijuši līderi, sekotāji un cilvēki ārpus sabiedrības. Tā tas notiek arī pašlaik, kad cilvēku kolektīvā Masu Apziņa mainās un pāriet citā domāšanas pakāpē.

Pozitīva ideja ir cilvēka īstās vietas un nozīmes noteikšana vienotajā Kosmosā. Daudzi sāk aizdomāties par Kosmosa daudzveidību un tajā visuresošo Garu. Nesapratne notiek no jaunās apziņas, ka iespējams pa taisno sazināties ar būtnēm no citām dimensijām. Kad cilvēks pirmo reizi “atrod” eņģeļus, kosmiskos brāļus, augšāmcēlušos Skolotājus, elementāļus, fejas, delfīnus, kristālus un tamlīdzīgas lietas, viņš cenšas tiem paklanīties, atdodot tiem savus spēkus.

Augstāko dimensiju būtnes ir individuālas, tām piemīt daudz lielāka mērķa un rīcības vienotība, nekā trīsdimensiju būtnēm. Viņiem visiem ir pieeja pie milzīgiem Universālās Apziņas resursiem.

Garīgi attīstot sevi, apzinoties mūsu vietu Visumā, arī mēs saņemam pieeju Universālajai Apziņai. Viens no galvenajiem Universālās Apziņas izmantošanas noteikumiem, ir atbildība par pieeju šīm zināšanām. Nepareiza Universālā Saprāta izmantošana var iznīcināt planētas un kaitēt to eksistencei. Jo lielākas zināšanas mēs saņemam, jo lielāku atbildību uzņemamies.