Drukāt

Šajā kursā mācības uzsāk cilvēki gan ar priekšzināšanām, gan mazāk zinoši. Diezgan bieži pirmā kursa iesācējiem nav meditāciju prakses, tāpēc pirmā kursā lekcijas un praktiskās nodarbības veidojam tā, ka sākam ar ļoti elementārām pamatlietām strauji virzoties uz sarežģītākām lietām - teorijām un praksēm. Pirmā kursā lekcijas un praktiskās nodarbības ir attiecībā aptuveni 50 : 50 t.i. lekcijas mijas ar meditācijām. Nodarbībām atvēlētais laiks aizzib ļoti ātri un intensīvi darboties desmit stundas nesagādā problēmas.

Kursa noslēgumā tiek izsniegts I kursā apgūtās vielas apliecinošs sertifikāts.