SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Šajā kursā mācības uzsāk cilvēki gan ar priekšzināšanām, gan mazāk zinoši. Diezgan bieži pirmā kursa iesācējiem nav meditāciju prakses, tāpēc pirmā kursā lekcijas un praktiskās nodarbības veidojam tā, ka sākam ar ļoti elementārām pamatlietām strauji virzoties uz sarežģītākām lietām - teorijām un praksēm. Pirmā kursā lekcijas un praktiskās nodarbības ir attiecībā aptuveni 50 : 50 t.i. lekcijas mijas ar meditācijām. Nodarbībām atvēlētais laiks aizzib ļoti ātri un intensīvi darboties desmit stundas nesagādā problēmas.

  • Kursa nodarbības ir vienu reizi mēnesī. Rudens grupai, kura mācības uzsāk septembrī, skolas nodarbības parasti ir mēneša otrajā sestdienā. Ziemas grupai, kura mācības uzsāk janvārī, nodarbības ir mēneša trešajā svētdienā.
  • Pirmā kursa ziemas grupas parasti ir skaitliski nelielas, tāpēc varam ātrāk virzīties mācību vielā ar nelieliem teorijas saīsinājumiem un izslēdzot dažas meditācijas, kuras septembra pirmais kurss iziet pilnībā.
  • Tā kā rudens un ziemas grupas pirmo kursu noslēdz vienlaicīgi (jūnijā), tad otrā kursa nodarbības septembrī abas grupas uzsāk kā apvienotais otrais kurss.
  • Pirmajā kursā tiek apgūtas tēmas, kuras ir aktuālas tieši tagad, lai izprastu duālisma notikumu procesus sevī, apkārtējā vidē un nākotnē.
  • Pirmajā kursā lekciju tēmas balstītas uz iepriekšējo nodarbību izklāsta, tāpēc, vēlams, nodarbības apmeklēt iespējami visas.
  • Jau pirmajā kursā apgūstamās zināšanas dod globālu skatījumu uz notikumiem ne tikai mikro vidē, bet spēju aptvert notiekošo globāli, gan planetārajā, gan Visuma līmenī.
  • Viens no svarīgākajiem elementiem pirmā kursa praktiskajās nodarbībās ir uzsākt sevis atveseļošanu fiziski, pilnveidoties garīgi un, lai mainītos pasaule – izmainīt sevi.

Kursa noslēgumā tiek izsniegts I kursā apgūtās vielas apliecinošs sertifikāts.

Skolas jaunumi