SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
Iepriekšējā
Nākamā »

Bieži tiek runāts par to, kas ir dziednieki – cilvēki, kuri palīdz citiem kļūt veseliem vai vienkārši šarlatāni, kuri izkrāpj naudu. Kā var atšķirt un kā iedalīt dziedniekus, lai varētu izvēlēties kur iet un kur tomēr labāk neiet?

Enerģiju veidi

Viss esošais sastāv no polaritātēm – Tumsa un Gaisma, pozitīvā un negatīvā, zināšanas un gara tumsonība. Radītāja (Dieva) plāns tiek īstenots 2 veidos: caur Kosmisko Gaismas Hierarhiju, kura darbojas ar Mīlestību, Gaismu un Harmoniju, un Kosmisko Tumsas Hierarhiju, kura darbojas ar Haosu radošajām enerģijām. Tādā veidā iedalās arī notiekošie procesi uz Zemes, t.sk., dziedniecības process.

Dziednieki, ekstrasensi u.c. darbojas divējādi: vieni strādā caur Kosmiskās Gaismas Hierarhiju, esot kā darba instruments mīlestības enerģijas plūsmai, atveseļojot cilvēkus un palīdzot izprast Dieva plānu šeit uz Zemes, viņi vadās pēc Kosmosa likumiem. Vispazīstamākais Kosmisko likumu krājums ir Bībele, kuru cilvēki, dažādu mērķu vadīti, ir tulkojuši dažādi, sagrozot tās tekstu patieso nozīmi.

Otri strādā ar negatīvo enerģiju caur Kosmisko Tumsas Hierarhiju, apzināti un neapzināti programmējot cilvēku negatīvo enerģiju radīšanai, kas spēcina Kosmisko Tumsas Hierarhiju un ierobežo cilvēka brīvo gribu un izvēli. Piemēram, melnā maģija, dažāda veida kodēšana u.c..

Enerģiju veidu iedarbība

Evolūcijas ceļš Kosmosā ir mīlestības ceļš. Tikai ar mīlestību ir augšupeja – ceļš pie Radītāja. Mīlošs cilvēks lido, viņam veicas darbi, viņš ir spēka un veselības pilns. Cilvēkam, kuram neveicas, nav enerģijas un dzīvesprieka, mūžīgs stress, nepatikšanas un slimības.

Dziednieki, kas strādā ar pozitīvo enerģiju, "izņem" negatīvās enerģijas un to cēloņus, un atbrīvoto vietu piepilda ar mīlestības (veselību dzīvinošo un dziedinošo) enerģiju. "Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, tad Dieva valstība ir jau pie jums atnākusi." (Mateja ev. 12:28) Cilvēkā atgriežas veselība, jo ir enerģija, kas palīdz organismam atjaunoties. Papildus tiek veiktas korekcijas arī cilvēka dzīves scenārijā, uzlabojas attiecības ģimenē, darbā, nokārtojas materiālā dzīves puse. Ja cilvēks ir nolēmis mainīties uz labo pusi, izprotot agrāk pieļautās kļūdas, tad viņam vēl vairāk tiek dota iespēja uzlabot savus dzīves apstākļus. Diemžēl daudzi cilvēki neizmanto viņiem dotās iespējas, jo domā, ka viss viņu vietā jau ir izdarīts un pašiem nekas nav jādara.

Kā darbojas Kosmiskā Tumsas Hierarhija caur dziedniekiem? Bībelē ir teikts:

„Ja nu sātans izdzen sātanu, tad tas ir naidā pats ar sevi. Kā tad viņa valsts var pastāvēt." (Mateja ev. 12:26) „Bet, kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tad tas pārstaigā izkaltušas vietas, meklē dusu un to neatrod. Tad tas saka: es atgriezīšos savā namā, no kurienes es izgāju. Un kad viņš nāk, tad viņš atrod to tukšu, izmēztu un uzpostu. Tad tas noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi tur ieiet un dzīvo: un pēc tam ar cilvēku top sliktāk nekā papriekšu bija..." (Mateja ev. 12:43–45)
Ko tas nozīmē? Slimību enerģijas ir izņemtas, tāpēc ir vieglāk, bet vietā nekas nav iedots, taču negatīvā enerģija atgriežas vēl lielākā daudzumā, jo Tumsas Hierarhija grib palielināt savu spēku un ietekmi uz cilvēkiem. Paši cilvēki savas nezināšanas pēc pieļauj tādu iespēju.

Kas ir garīgi stiprs, tam nevar neko izdarīt.

"Jeb vai kāds var ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro papriekšu sasaistījis? Tikai tad tas varēs viņa namu izlaupīt."(Mateja ev. 12:29)

Cilvēks uzķeras uz lētiem trikiem, ka viņam pašam nekas nebūs jādara, bet viss tiks izdarīts viņa vietā. Tiek izveidots negatīvo enerģiju komplekss: kodēšana, programmēšana, transs, vampīriskās piesaistes. Šīs negatīvās enerģijas iedarbojas uz cilvēku fiziskajā līmenī – ar laiku vēl vairāk pasliktinās veselība, likteņa līmenī – cilvēkam sarežģījas dzīve, rodas problēmas ģimenē, darbā, naudas lietās, utt.

„Cilvēku labvēle", kuras anketa regulāri parādās dažos Latvijas žurnālos, un kura piedāvā visu izdarīt cilvēku vietā, veido spēcīgas vampīriskas piesaistes uz lētiem solījumiem iekritušajiem cilvēkiem enerģētiskajā līmenī. Cilvēki kļūst par savu vēlmju upuri.

Dažkārt arī pie pozitīvām enerģijām pēc dziednieciskā seansa ir iespējami dažādi saasinājumi jeb dažādas organisma reakcijas uz dziedināšanas procesu: paaugstināta temperatūra, sāpes, slikta dūša, utt., bet tas viss ir saistīts ar organisma atgriešanos veselības režīmā un šīm reakcijām pēc tam vajadzētu pāriet. Drīzāk vajadzētu domāt vai dziedināšanai bija nozīme, ja nekādu reakciju nav...

Kā atšķirt pozitīvo no negatīvā?

Kāpēc vajag pārbaudīt ar kādu enerģiju darbojas dziednieks? Var gadīties, ka izvēlētais dziednieks ir melnās maģijas speciālists un darbojas ar negatīvajām enerģijām. Šāda dziednieka apmeklējums nodarīs vairāk slikta nekā laba. Ar laiku sāks rasties problēmas ģimenē, darbā, materiālajā situācijā u.c.

Lai pārbaudītu, ieteikto un pašu izvēlētos dziedniekus vai dziedniecības centrus var izvēleties kādu no šādiem ceļiem:

  1. Cilvēki, kuri kontaktējas ar paralēlo pasauli, diezgan viegli iegūst vajadzīgo informāciju no no saviem sargeņģeļiem, Augstākā ES un citiem līmeņiem. "Padomdevēji" mēdz būt dažādi – no pozitīvās un negatīvās puses, bet pareiza informācija nāk tikai no Gaismas spēku puses. Kontaktēties var jebkurš cilvēks, tikai tam ir vajadzīgs zināms treniņš.
  2. Biolokācija. Informācijas iegūšana ar svārsta palīdzību (darbā ar svārstu ir vajadzīga prakse, lai būtu pārliecība vai no smalkās pasaules iegūtā informācija ir patiesa).
  3. Intuīcija vai iekšējā balss. Sievietēm šis jēdziens ir ļoti pazīstams, lai gan katram ir iespēja ieklausīties iekšējā balsī. Šis ir 1.metodes rupjāks variants, jo informāciju dod tie paši spēki, tikai cilvēki to uztver kā intuīciju vai iekšējo balsi. Katrā no mums ir Radītāja daļa, uzticoties un ieklausoties šajā daļiņā var atšķirt pareizo virzienu no nepareizā. Lai sadzirdētu savu iekšējo balsi, atcerieties tautas gudrību: „Pirmā doma nāk no Dieva, otrā no cilvēkiem, trešā no velna".
  4. Piemēram, samurajiem bija pieņemts, ka lēmumus vajag pieņemt 3 elpas vilcienos. Viss, kas atrodas ārpus šīm robežām ir nepareizs, citiem vārdiem sakot, ja par kādu problēmu domājat ilgāk par 10 sekundēm, tad īsto risinājumu esat palaidis garām. Tāda ir viena no iespējām ieklausīties savā iekšējā balsī.
  5. Skatīties zīmēs. Šis ir visvienkāršākais un saprotamākais veids, jo zīmes ir redzamas fiziskajā pasaulē. Tāpat kā uz ielām ir saliktas ceļa zīmes u.c. regulētāji, lai satiksmes dalībnieki varētu samērā droši piedalīties satiksmē, zinātu un ievērotu attiecīgus noteikumus, tā arī dzīvē cilvēkiem tiek rādītas zīmes. Kādas ir šīs zīmes? Visdažādākās: neatnāk autobuss vai vilciens, mājās atstāj maku, pazūd telefons, apstājas lifts, aizķeras kāja, utt. Ja jūs esiet nolēmis kaut ko izdarīt un šī procesa veikšanas laikā ir daudz un dažādu šķēršļu, tad jāuzdod jautājums: „Vai jūs ejiet tur, kur patiešām vajag iet?"
  6. Zīmes tiek rādītas nepārtraukti, kā dažādi atgadījumi ikdienā, patīkami un nepatīkami, atliek tikai iemācīties tās ievērot un izmantot savu mērķu piepildīšanā. Tāpēc sekojiet zīmēm un ieklausieties savā sirds balsī, lai neiekultos papildus nepatikšanās.
Iepriekšējā
Nākamā »