SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
(Zintnieks Nr.3, februāris 2006.)

SKAIDRĪTE ALEKSEJEVA – Vispasaules dziednieku līgas dziedniece, Reiki Meistare – Skolotāja, neirofunkcionālās datordiagnostikas speciāliste un DVS (Dievs, Visums, Svētība) Urantijas fonda vadītāja. Labestīgi gaišā sieviete, kurai ir sēļu saknes un četrās paaudzēs pārmantotās dziedniecības spējas, daļu dzīves atdevusi Zemgalei (Jelgava) un arī Rīgai.

- Jūs bijāt biškope, pēc tam ciltslietu zootehniķe – ar augstiem amatiem valsts mērogā. Tātad bijāt Zemes dzīvē labi situēta, cienīta, respektēta . . . Tomēr nu jau krietnu laiku esat ziedojusi sevi līdzcilvēku dziedināšanai un arī garīguma mācīšanai. Kāpēc?

- Nudien tā nav viegla karma – es to visvairāk jutu no vecmāmiņas darbošanās. Varbūt par dziednieku vieglāk būt, ja sāk no "nulles" . . . Atceros, ka jau bērnībā redzēju daudz ko no paralēlās pasaules, taču, lai apkārtējie mani neuzskatītu par jukušu, sāku rūpīgi pētīt "normālo"" cilvēku dzīvi, uzvedību, paradumus utt. Pētīju un centos iekļauties "normālā" dzīvē. Tas man arī izdevās. Jā, tiku visai augsta ranga amatā Zemkopības ministrijā, liekas, man bija viss. Un centos pārliecināt sevi, ka ar dziedniecību nenodarbošos nekad! Un tad . . . Man bija tikai 36 gadi. Insults, paralīze, daļējs redzes zudums (pasaule rādījās tikai melnbaltos toņos). Pabiju pat viņsaulē . . . Taču es tik ļoti gribēju dzīvot – kaut vai tikai manu abu bērnu dēļ, ka TUR kādai Gaismas pilnai Balsij apsolīju pievērsties dziedniecībai. Un notika brīnums - manī atgriezās dzīvība, es strauji atveseļojos. Toreiz profesore Eniņa sasauca pat ārstu konsīliju, jo nevarēja saprast – kāpēc un kā man izdodas izrauties no tik bezcerīga stāvokļa. Ministrijā gan vēl nostrādāju četrus gadus, taču pamazām sāku pildīt Debesīm doto solījumu. Un te nu es esmu – jau vairākus gadus!

- Vai tas nozīmē, ka dziednieces spējas jūsos bija jau sen, tikai apzināti pretojāties to izpausmei?

- Laikam . . . Tagad gan saprotu, ka tās nemaz pa īstam nevar noslāpēt. Nu, kaut vai viens gadījums, kad strādāju par galveno zootehniķi. No Vācijas veda īpašas šķirnes teles, apsēkloja, lai iegūtu ļoti labus liellopus. Diemžēl pirmie telēni visbiežāk gāja bojā. Atceros, mani izsauca pie jaundzimušā, bet teļam jau stiklainas acis . . . Apsēdos līdzās un vienkārši lūdzos: Paliec dzīvs! Lūdzu, izdzīvo . . . Visiem par izbrīnu, teļš izdzīvoja un izauga itin veselīgs . . . Līdzīgu gadījumu dzīvē bijis padaudz – kā ar lopiņiem, tā ar cilvēkiem.

- Kāds tad bija Jūsu ceļš uz apzināto dziedniecību?

- Pakāpenisks. Vispirms biju Biomedicīnisko problēmu centra direktore. Tad pārgāju uz individuālo dziedināšanu. Paralēli apguvu datordiagnostiku, pēc tam – tradicionālo Reiki, un nu ir Urantijas fonds, kas realizē cilvēku atveseļošanos daudz augstākā garīguma pakāpē, izglīto un audzina – sevišķi indigo bērnus, viņu tuviniekus un pedagogus, kopj un stiprina latvisko egregoru . . . Jo, piemēram, tie, kas aizbrauc uz ārzemēm, faktiski zaudē savas tautas egregora aizsardzību – ja viņi spēj pieņemt svešās tautas egregoru, tad viņiem ir vieglāk.

- Tāds savāds nosaukums fondam . . .

- Urantija – tas ir mūsu planētas Zeme kosmiskais vārds. To pirms 53 gadiem čenelinga rezultātā uzzināja ar īpašām spējām apveltītie cilvēki Amerikā – viņi savas atklāsmes apkopoja "Urantijas grāmatā". Pirms apmēram trim gadiem vairāki dziednieki apvienojās, lai veiktu dziedināšanu grupā. Tas bija laika sākums, kas Zeme (Urantija) pāriet nākamajā evolūcijas posmā un to sāka apstarot dažāda veida pastiprinātas Kosmosa enerģijas – dziedniekam vienatnē ir grūti, gandrīz neiespējami, tās apgūt un pielietot. Jā, izrādās, arī katram cilvēkam ir savs dvēseles vārds, taču to viņš visbiežāk uzzina tikai tad, kad šķiras no šīszemes dzīves. . .

- Jūs tā vienkārši runājat par pasauļu saskarsmi . . . Vai ir daudz cilvēku, kas redz paralēlās pasaules būtnes?

- Domāju, to var katrs, ja vien tiešām grib. Caur sānu redzi - 900 leņķī. Kad biju Indijā un tikos ar Sai Baba, viņš teica – ja cilvēks tic, ka viņš ir dievs, tāds viņš arī būs. Svarīgākais – sev noticēt. Arī savam spēkam un spējām – tad būs stipra veselība, veiksme, mīlestība un laime. Un mēs fondā to mācām.

- Jā, jūs stāstījāt, kā izdevās paskaidrot kādam nevadāmam nerātnim kā redzēt ar astrālo un viņš ieraudzīja mātes sirsniņu, cik daudz melnuma tajā no viņa uzvedības un ka tikai viņš spēj to dziedēt . . . Un bērns kļuva ne tikai par "normālu", bet spēja izpausties kā indigo bērns, kuram piemīt īpašas spējas. Vai darbs ar bērniem ir Urantijas fonda galvenais darbības virziens?

- Tas ir ļoti svarīgs – sevišķi zinot, ka indigo bērni nepieņem bailes, bet tikai mīlestību. Un tad nu visbiežāk gadās, ka negācijas caur šķietamo stingrību saņem no viena vecāka un izgāž uz otru . . . Taču fonda darbība (cilvēku apmācība un izglītošana dziedniecības jautājumos) ir krietni plašāka. Mēs organizējam garīgās attīstības un pašpilnveidošanās lekciju kursus (sestdienās un svētdienās), praktisko nodarbību skolu "Zeme – dvēseles pagaidu mājas", Reiki jeb Mīlestības un Dzīvības enerģijas metodes apguvi (mazie apļi – ceturtdien, lielie – mēneša pēdējā sestdienā, iniciācijas), visu orgānu veselības stāvokļa datordiagnostiku un pēc tam piedāvājam atveseļošanās programmu, dziedināšanas seansus (individuāli un vairāki dziednieki kopā strādā ar vienu apmeklētāju – darbdienās). Urantijas fonds atrodas Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 18a (5.stāvā, ieeja no Visvalža ielas). Iepriekš gan jāpiesakās pa tālr. 7286363. Par fonda aktivitātēm var uzzināt mājas lapā www.urantija.lv vai pa e-pastu: urantija@e-apollo.lv - man rakstiet: skaidritealeksejeva@one.lv vai zvaniet pa mob. Tālr. 9276118.

- Tas nozīmē, ka jūs personīgi arī dziedināt? Un kādas kaites pēc jūsu seansiem visbiežāk "aizbēg"?

- Ļoti dažādas. Varu nosaukt tikai tās, kuras spilgtāk palikušas atmiņā: depresija visās tās izpausmēs (bailes, izmisums, nomāktība, bezizejas sajūta utt.), saskarsmes problēmas sabiedrībā un ģimenē, alkoholisms, smēķēšana u.c. atkarības, fiziskās kaites pazūd pēc tam, kad esam kopīgi atraduši cēloņus, kuri nereti meklējami pat iepriekšējās dzīvēs (piemēram, bailes "dzīvo" nierēs – tās dažreiz tiek pārmantotas ģenētiski, paralizējot apziņas matricu). Man kā dziedniecei (citiem kolēģiem arī) enerģiju un spējas dod Gaismas Spēki. Mēs esam tikai darba instrumenti viņu rokās. Ja cilvēks patiesi tic Radītājam (Radītājs ir viens, bet katrai reliģijai ir savs Dievs vai dievība), tad var sevi dziedināt arī pats – gan neaizmirstot, ka nemitīgi darbojas likums: "Ko sēsi, to pļausi."