SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

DVS Urantijas fonds ir dibināts apvienojoties dziednieku grupai. (Skat. 2005.g. maijs/jūnijs Burtnieks Nr. 10(106).
Kaut arī viena cilvēka dziedināšanai mums ir atvēlēts pietiekošs laiks, diezgan bieži gadās, ka tik vērtīgās un dārgās minūtes, kuras varētu pielietot dziedināšanā, nākas tērēt stāstot pamatlietas un garīgās attīstības pamatlikumus. Tādēļ, potencionālajiem dziedināmajiem vai tiem, kuri izlasot mūsu pieredzi būs daudz kas skaidrāks un pats varēs atrisināt savas situācijas, veltu šo rakstu.

Dziedināšana, tas ir tad, kad ķermenī pakāpeniski sakārtojas visas orgānu sistēmas veselības režīmā. Dziedināšanas pamatā ir nevis slimības izdzīšana (to dara mediķi – ārstē slimību), bet veselā orgāna vai orgānu sistēmas stiprināšana, līdz veselības enerģija jeb dzīvības enerģijas plūsma "izspiež" no ķermeņa slimību. Ja cilvēkam sāp kāds orgāns, tad dziedināmajam ir jāgatavojas pašam būt līdzdalībniekam dziedināšanas procesā. Katra saslimšana norāda uz to, ka problēma ir sākusies domu, jūtu, emociju un rīcības līmenī, līdz ar to iesprūstot savas negatīvās attieksmes važās, cilvēks sāk slimot. Jo vairāk cilvēks ir "sapinies" savās attieksmēs pret sevi un citiem, jo izteiktāka ir saslimšana. Dziednieka uzdevums ir glābt ekstremālo situāciju – dziednieks cenšas noņemt slimības cēloni, dažkārt arī sekas, taču dziedināmajam ir jāapzinās, ka pašam pēc dziedināšanas stāv priekšā rūpīgs darbs ar sevi. Tātad ir jāmaina domas, vārdi un rīcība, lai atkal neiesprūstu kļūdās, kas, kā "vāveres ritenī" atmet dziedināmo pirms dziedināšanas posmā.
Piemēram, kāda sieviete ieradās pie mums pēc palīdzības, jo viņas 7-gadīgais puisītis bija sācis bieži un smagi slimot. Sāka nokristies svarā, neko neēda, bet visu laiku vēlējās atrasties mammītes klātbūtnē. Izpētījām bērnu. Bērnam nekādu slimību neatradām, ja nu vienīgi samazināta enerģētisko centru darbība un arhivētas dziļas sāpes un bailes no pagājušajās dzīves par tuva cilvēka zaudējumu. Protams, šis bērns, kā jau šajā vecumā lielākā daļa bērnu, bija indigo. Kā pavedienu sākām šķetināt "bailes pazaudēt tuvu cilvēku" un izrādījās, ka bērnam ir paniskas bailes pazaudēt mammu. Banāli, bet tālākais bija kā murgs – šī bērna mammai vīrs, mazā zēna tēvs, bija sācis saieties ar citu sievieti. Vīrietis turpināja nākt mājās, taču ar visu savu uzvedību demonstrēja sievai, ka viņš grasās viņu pamest. Zēnam bija skaidrs, ka tēvs jau ir pazaudēts, taču mammas rīcība bērnam izsita visu "pamatu zem kājām". Mamma, vēlējās ģimeni saglabāt ar visiem līdzekļiem, pieļaujot pat zemiskus pazemojumus no vīra puses, par ko pati nežēlīgi cieta. Vēlme paturēt aizejošo vīrieti bija stiprāka, bet mazais zēns, ar iepriekšējās dzīves karmisko nastu: "bailes pazaudēt tuvu cilvēku" saprata, ka mamma par bērniem vairs nedomā, jo viņas vienīgās domas ir paturēt un piesaistīt vīrieti. Tātad arī mamma, vēl tikai garīgā līmenī, bet arī sāk zust, līdz ar to notika mazā zēna ķermenīša enerģētiskā iztukšošanās. Dzīvības enerģiju veikli aprija "bailes pazaudēt". Ar mammu izrunājāmies, palīdzējām noņemt negatīvo enerģiju veidu, kas izjauca ģimenes dzīvi, lai sieviete spētu saglabāt attiecības vismaz ar bērniem. Vīram pēc karmas likumiem, diemžēl, tiešām bija jāpamet ģimene. Bērns sāka atveseļoties, jo sieviete mēģināja sevi veltīt bērniem un nevis cīņai, lai atgūtu vīru. Taču, reiz ieraugot vīru kopā ar svešo sievieti, zēna māte metās cīņā, lai atgūtu bijušo vīru. Zēns atkal sāka slimot . . .Kā jūs domājat, cienījamo lasītāj, ar ko te atkal jāsāk dziedināšana?

Lūk, pirmais punkts. Dziedināšana ir abpusējs darbs no dziedināmā un dziednieku puses. Protams, ir vieglāk atnākt pie dziednieka, kurš "atdabūtu" vīru atpakaļ pie ģimenes, ja arī tas ir pretrunā ar karmas likumiem. Taču tā ir "dziedniecība" ar tumsas enerģijām un par šo tēmu es varu teikt vienīgi ar bībeles vārdiem.
Mateja. 7.nod. 21.-23 lasījums. "Ne ikkatrs, kas uz mani sauc: Kungs! Kungs! ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu Tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad es tiem apliecināšu: es jūs nekad neesmu pazinis; ejta nost no manis, jūs ļauna darītāji!"
Tas nozīmē, ka uz kādu brīdi vīrs būs atpakaļ, bet sekas pēc tam būs traģiskas vairākās paaudzēs (ne jau "dziedniekam", protams. Kaut gan arī šādiem "dziedniekiem" viņu alga nezudīs: Mateja 13nod. 38-42. "Bet tīrums ir pasaule, un labā sēkla ir valstības bērni, un nezāle ir ļaunā ērni. Ienaidnieks, kas to ir sējis, ir velns un pļaujamais laiks ir pasauļu gals un pļāvēji ir eņģeļi. Tad ne tā, kā nezāli salasa un ugunī sadedzina, tā arī notiks pasaules pastarā galā. Un tos metīs degošā ceplī; tur būs raudāšana un zobu trīcēšana."
Atgriežoties pie piemēra par sievieti. Tātad viņas uzdevums, bija sākt cienīt sevi un iemīlēt savus bērnus vairāk par aizejošo vīrieti. Maksimāli rūpēties par mīlestības atjaunošanu ģimenē starp palikušajiem bērniem. Vēl sievietes uzdevums bija apgūt zināšanas par to, ka pastāv tā saucamie Scenārija līgumi (skat. Burtnieks 2005.g. septembris Nr. 17 (113). Izprotot šo līgumu sakarības, vajag pēc iespējas ātrāk atbrīvot apziņu un prātu no pagātnes notikumiem (gan laimīgajiem, gan pazemojošajiem mirkļiem). Tikai tad ir iespējams lūgt un saņemt dzīves scenārijā ierakstītos un neierakstītos jaunus draudzības, mīlestības vai pat laulības līgumus. Kā jūs domājat, cienījamo lasītāj, vai to var izdarīt dziednieks otra cilvēka vietā?

Otrais pukts. Cilvēku piemeklē nelaimes un neveiksmes tāpēc, ka viņš tās pats pievelk ar savām domām vai rīcību. Piemēram, mums dziedināšanā diezgan bieži ir bijis "jāpāraudzina" dziedināmā runas veids. Kādai sievietei, kurai caur negatīvās enerģijas veidu bija sabojātas attiecības ar dēlu, transformējot šo lāstu, attiecības pakāpeniski sāka uzlaboties un dēls jau šad tad sāka apciemot māti. Taču reiz sieviete ieradās atkal pie mums un teica: "Nu lūk, dēls ar to sievieti, kura man riebjās, brauks kopā uz ārzemēm strādāt. Nu tad šī viņam piepūtīs pilnu galvu un viņš atkal par mani neliksies ne zinis." Šī sieviete bija enerģētiski stipra un līdz ar to ieprogrammēja ar vārdu palīdzību savu nākotni. Programma tika noņemta, un ceru, ka šī sieviete spēja līdz galam apzinaties, ka lāstu licēja sev un savam dēlam ir pati. Lūk tā.

Trešais punkts. Bailes, dusmas, depresija, skaudība, meli, liekulība u.c. tumsas spēku enerģijas ir tās, kas "izsit" mūsu smalkajos ķermeņos "caurumus". "Sacaurumots" tiek gan enerģijas ražotājs, gan tas, uz kuru vērsta šī enerģija, bet pa "caurumiem" notiek visādas nopietnas lietas:

  • Aizplūst dzīvības enerģija, orgāns nesaņem dzīvības plūsmu un sāk justies "slikti". Visbiežāk ir "pārsists sirds enerģētiskais centrs". Tas izpaužas, kā asa sāpe, līdzīga iedurtai naglai vai trulam priekšmetam lāpstiņu rajonā. Aptuveni tā izpaužas arī informatīvā, enerģētiskā vai vampīriskā piesaiste. Lai to izveidotu, ne vienmēr vajag pārsist smalkos ķermeņus. "Prasmīgie" piesaisti veic arī ar citām metodēm. Tādā gadījumā cilvēks ik pa brīdim sajūtās noguris bez redzama iemesla. Šādas piesaistes mēdz būt divējādas: no priekšpuses vai no mugurpuses. Ja piesaiste ir no mugurpuses, tas nozīmē, ka piesaiste ir veidota pret cilvēka gribu un viņš tiek pakļauts enerģētiskai nosūkšanai. Otrs veids – piesaiste no priekšpuses ir veidota, ja cilvēks pats to ir pieļāvis. Šādas piesaistes veidojas, ja cilvēks ir ar pārāk labestīgu, labsirdīgu vai pakļāvīgu raksturu.
  • Reiz kādā dziedināšanā mēs "audzinājām" sievieti, kura jau trešo reizi bija ieradusies ar vampīrisku piesaisti sirds rajonā. (Starp citu – viņa bija nokļuvusi pat slimnīcā!). Izrādās, ka šīs sievietes kaimiņiene regulāri atnāk, lai izsūdzētu savu grūto dzīvi: ka valdība slikta, ka znots dzer, ka meita visu laiku lamājas . . ., bet pēc katra tāda kaimiņienes apmeklējuma mūsu dziedināmā vienmēr jutās slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka ar visu sirdi un Dvēseli pārdzīvodama līdzi kaimiņienes "grūtajam" mūžam, atļāva izveidot t.s. sadzīvisko vampīra piesaisti. Toties kaimiņienei vienmēr pēc šādas parunāšanās kādu laiku bija spēks un enerģija. Tas nenozīmē, ka mums jākļūst cietsirdīgākiem, tas nozīmē, ka labestībai arī ir savs mērs un nevajag uzņemties "mātes Terēzes" vai Dieva lomu.
  • Pašu saražotās Tumsas enerģijas - dusmas, skaudība, bailes utt. ir tās, kuras kā magnēts pievelk līdzīgas enerģijas. Pavērojiet paši – ja cilvēks ir sliktā garastāvoklī, viņam noteikti kaut kas neveiksies un aizies greizi: "tāds tādu pievelkt". Arī mūsu pašu apzināti un neapzināti saražotās sliktās emocijas ir nopietns magnēts neveiksmju pievilkšanai darbā, ģimenē un sadzīvē vispār.
  • Ja cilvēkos ir ciešanu un haosa enerģijas (bailes, pazemojums, izsmiekls utt.) un it īpaši, ja tās vēl "velkās" līdzi no iepriekšējo dzīvju rūgtās pieredzes, tad šādas enerģijas var izprovocēt cilvēku ražot vēl šādas enerģijas, lai pabarotu šo enerģiju pārvaldītājus – negatīvos egregorus. Diemžēl, šādi egregori veido jaudīgas piesaistes un katru reizi, kad cilvēks ražo haosa un ciešanu enerģijas, egregors piesaisti izveido ar vien stiprāku - kā astoņkājis taustekli. Tādā gadījumā jāatrod haosa enerģijas cēloni (dažkārt tas ir pat daudzās dzīvēs iepriekš) un tikai tad var "atvienot" vampīrisko egregoru, kurš rada cilvēkam ciešanu un pazemojumu situācijas ģimenē vai sabiedrībā. Enerģiju veidojumus, kuri pārņem cilvēka brīvo gribu, atkarībā no to intensitātes un jaudas, iedala astrāļos, astrālajās būtnēs, ļarvās, maflokos utt.
  • Maflokus apskatīsim īpaši. Tās ir pussabrukušas, pussadalījušās dvēseles, kuras savu "nopelnu" pēc nav nokļuvušas garīgajos līmeņos, taču pēc cilvēka veidolā esošo nekrietnību pastrādāšanas, viņas nav vajadzīgas arī tur, ko bībelē sauc par elli. Kaut kādā veidā viņām ir izdevies "izmukt" no dvēseļu utilizācijas līmeņa un tā viņas klīst pa šo pasauli. Parasti šiem, zemo vibrāciju enerģijas veidojumiem, ir saglabājusies intuīcija, telepātija un spēja izvairīties no karmiski paredzētā līmeņa. Ja šāds mafloks pielīp cilvēkam, tad viņš "pavedina" cilvēku uz tām negantībām, ko pats ir strādājis esot cilvēka veidolā. Mums ir gadījies strādāt ar ļoti jauku zēnu. Viņš pats neziņā brīnījās par savām izdarībām, kaut arī pēc būtības nācis no situētas ģimenes, zēns bija sācis zagt un zaga visu, ko ieraudzīja, bet pēc tam izdalīja saviem vienaudžiem. Protams, te zēna brīvo gribu iespaidoja mafloks. Ir arī mafloki, kuri "ieperinās" pārņemot visu cilvēka būtību un normāli cilvēki kļūst apātiski, depresīvi līdz nokļūst uz pašnāvības ceļa.
  • Ir vēl kāda negatīvo parazītu grupa – citplanētu un starplanētu būtnes. Šīs būtnes tika "iesūktas" mūsu planētā Atlantīdas civilizācijas laikā caur planētu aizsargājošo režģi. Kad pelēko rases civilizācija konfliktēja ar planētas pamatiedzīvotajiem, konflikta laikā aizsargrežģī ar milzīgu postošo enerģiju tika izrauts caurums caur kuru iegāzās svešās būtnes. Tās bija dažādas, taču tām visām bija ārkārtīgi attīstīta telepātija, intuīcija un pielāgošanās spējas pie apkārtējiem apstākļiem. Kopš tiem laikiem šīs būtnes mitinās uz mūsu planētas (kas ir pretrunā ar mūsu planētas evolūcijas plānu). Tās ir naidīgi noskaņotas pret cilvēkiem, taču tas netraucē viņām ieperināties uz dzīvi tieši cilvēkos. Šie astrālie parazīti lielākoties ir pie vainas tam, ka diezgan bieži cilvēks jūtās slikti, ir "sirds klauves", sāp šur vai tur, pēkšņi ceļas asinsspiediens utt., bet mediķi nevar atrast iemeslu. Iespējams, ka kādreiz arī medicīnā izdomās aparatūru, ar ko var noteikt šo parazītu klātbūtni ķermenī, bet pagaidām to var tikai cilvēki ar īpaši augstu enerģētisko vibrāciju līmeni. Pie tam dziedniekam noteikti ir jābūt ar + jeb pulksteņrādītāja jeb Gaismas enerģiju. Pretējā gadījumā dziedināšanas laikā šīs būtnes "apmetas" uz dzīvi cilvēkos ar zemu vibrāciju līmeni, un, pārsvarā, cilvēkos ar zemu garīgo zināšanu bagāžu, ieurbjot savus daudzos taustekļus fiziskajos orgānos (skat zīmējumu).butnes

Reiz pie mums atnāca cilvēks, kurš sacījās, ka labi pārzina akmeņu valodu. Iespējams, ka tā tas ir, jo man nav pieejas pie akmeņu apziņas, taču viņš bija aplipis ar astrālajiem parazītiem, kas rosina cilvēku uz alkohola lietošanu. Šīs būtnes bija izsūkušas viņa garīgo ķermeni līdz tādam līmenim, ka fiziskais līdzinājās kaulu sakopojumam pārklātam ar ādu. Skumji, jo, ja šis cilvēks patiesi saņem informāciju no akmeņiem, tomēr viņa potenciālās iespējas izpausties jau ir "norakstītas". Bez tam, kopā ar būtnēm, kuras izraisa alkohola atkarību līdztekus bija būtne, kura izraisa šizofrēnijas pazīmes, tāpēc grūti spriest cik viņa vārdos bija patiesības.
Ir būtnes, kuras izraisa halucinācijas, pašnāvību, bailes, bada sajūtu, nemitīgas galvassāpes jeb migrēnu, smagas un neārstējamas slimības, tabakas un azartspēļu atkarību, miegainību, neprātu, raudulību, depresiju, agresiju, seksa neprātu utt.
Darbs ar šo negatīvo enerģiju veidojumiem jeb astrālajiem parazītiem ir bīstams. Ļoti bīstams. Tāpēc tādu darbu veic tikai ļoti reti kurā vietā. Cilvēkam, kurš nēsā šīs būtnes, dzīve un veselība sabojājās pakāpeniski vai strauji, atkarībā no astrālo parazītu daudzuma un jaudas. Tā kā šīs būtnes grib ātrāk nokļūt viņām pierastajā vidē, no kurienes viņas ir "izrautas" 13 tūkstošus gadu atpakaļ, tad viņas mēģina pēc iespējas ātrāk "novākt" kārtējo upuri, cerot, ka tādējādi viņas var nokļūt atpakaļ. Taču, lielākoties, dvēseles pēc nāves dodas uz augstākajiem garīgajiem līmeņiem, kur būtnēm ieeja aizliegta. Tikai ar degradētām dvēselēm šīm būtnēm ir iespēja ceļot uz saviem zemākajiem līmeņiem – uz mājām, tāpēc šo būtņu vēl viens uzdevums – panākt, lai cilvēks ne tikai ātrāk nomirst, bet ir arī jau pamatīgi degradējies. Mums ir gadījies strādāt ar jaunu puisi, kurš gandrīz izdarīja pašnāvību. Izrādās, pirms tam bija pakāries viņa tēvs, tēva brālis, vecaistēvs, tēvocis utt. Šai dzimtai pa "pēdām" sekoja pašnāvības būtne kopā ar lāsta enerģiju. . . Tas bija nopietns un ļoti bīstams darbs, tāpēc dziedināšanas grupā mēs esam vairāki. Tas mūsu un dziedināmā drošībai. Un tie vairs nav joki.
Diemžēl šīs būtnes parasti jau ir ietekmējušas cilvēku uz kādu negāciju (alkoholu, tabaku, trankvilizatoru, miega vai asinsspiediena samazināšanas zālēm utt.) tādējādi jau degradējot ķermeņa šūnu veselības kodu. Pēc būtnes transformācijas, cilvēkos joprojām paliek sekas, tieksmes un pieradumi atmiņas veidā šūnu līmenī. Cilvēks no cēloņa ir atbrīvots, taču pats, ja nav stipra gribasspēka, turpina ierasto dzīves veidu. Ja tas tā notiek, tad cilvēks izveido "augsni" nākošajam astrālajam parazītam. Un viss atkal atsākās no jauna. Lūk, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs cilvēkam, kurš lieto alkoholu jautājam: "Jūs pats gribat atbrīvoties no alkohola lietošanas vai tā grib jūsu ģimenes locekļi?" Ja cilvēks pats nav izteicis vēlēšanos mainīt savu dzīves veidu, tad šāda cilvēka atbrīvošana no astrālajiem parazītiem ir tikai laika un naudas izšķērdēšana.
Ja jums cienījamo lasītāj, ir iespējams pielietot astrālo redzi – paskatieties, kas notiek ap "barčikiem" un "kafijužņikiem". Tur šīs būtnes ņudz un drūzmējās, gaidot nākošo "klientu".
Būtnes, kuras parazitē uz cilvēkiem, piesūcās ar saviem vampīriskajiem taustekļiem pie ēteriskā ķermeņa, no kura viņas barojas, bet smalkajos ķermeņos piestiprinātie taustekļi atņem cilvēka brīvo gribu. Tādā veidā šīs būtnes pārņem kontroli pār cilvēka psihisko stāvokli un nervu sistēmu. Ar taustekļiem tiek ietekmēti cilvēka sāpju centri. Vislabprātāk šādas būtnes parazitē uz cilvēka muguras un galvas smadzenēm, acīm, ausīm, degunu, sirdi, dzimumorgāniem, kuņģi, aknām, padusēs un citur.
Ja piesaiste ir izveidota galvas smadzenēs, cilvēks sāk slimot ar galvassāpēm, reiboni, epilepsiju, šizofrēniju, sliktu pašsajūtu. Ja mafloks piestiprinājies kakla čakrā – iekaist mandales, vairogdziedzeris u.c. kakla un elpošanas ceļu saslimšanas.
Ja astrālā būtne ieperinājusies sirds centrā – sākas sirds-asinsvadu slimības ar izteiktākām lēkmēm un mazākizteiktiem simptomiem. Līdz ar to praktiski nepazīstu nevienu cilvēku, kurš ar zāļu palīdzību būtu atveseļots no augsta vai zema asinsspiediena. Tāpat veidojas kuņģa-zarnu trakta slimības, neauglība utt. Ja šādi parazīti pieķērušies pie kājām – veidojas krampji, paralīzes, variokozās vēnas. Jo ilgāk parazīts ir parazitejis, jo pēc parazīta "noņemšanas" ilgstošāks ir atveseļošanās process (mēnesi, divus . . . pusgadu).
Tas ir nopietns un rūpīgs, centīgs un neatlaidīgs darbs, kurš tāpēc vienmēr vainagojas ar pozitīvu rezultātu. Mēs palīdzam atbrīvoties no cēloņa, taču dziedināmajam ir jāveido jauni apstākļi, kuros nevar ievākties uz bezmaksas īri šie astrālie parazīti.
Tā kā arī astrālajiem parazītiem notiek evolūcija un vairošanās, tad viņi rada savas dzīvošanas atkritumus, kurus viņi atstāj cilvēka ķermenī. Līdz ar to veidojas nepatīkamas smakas no ķermeņa, kājām, dzimumorgāniem utt.
Tā kā astrālajiem parazītiem nav fiziskā ķermeņa, tad uz viņiem neattiecas karmas likumi un viņi var uz nebēdu baroties, sūkt un pieķēzīt dzīvā cilvēka ķermeni, uz kura viņi parazitē. Diemžēl cilvēka Dvēsele, šo parazītu ietekmē sastrādā visādas zemiskas lietas un viņai par to kādreiz pienāksies samaksāt caur ciešanām. Cilvēks ir atbildīgs par savu rīcību kosmosa likumos noteiktajā kārtībā neatkarīgi no tā vai viņš to dara pats vai ir bijis kāda iespaidā. Nobeidzot savu upuri – astrālie parazīti pārceļas uz citu cilvēku, kurš pabaros labāk.
Piemēram, parazīts, kurš mitinās alkoholiķa ķermenī ir jaudīgs monstrs ar milzīgu atsūkšanas spēku. Šāds parazīts izsūc no cilvēka dzīvības spēku kopa ar alkohola ēteru kļūdams ar vien jaudīgāks un brangāks, bet parazīta vergs arvien nejaukāks un neciešamāks apkārtējiem. Šiem parazītiem nav izmēru vai iznīcināšanas jaudas ierobežojuma, viņi savā cilvēku iznīcināšanas darbībā ir bezgalīgi.
Šādas būtnes mitinās arī uz gaļēdājiem dzīvniekiem un zīdītājmazuļiem. Dzīvnieki, kuri neēd gaļu, parasti ar šādām būtnēm nav aplipuši.
Atbrīvoties no šīm būtnēm, ja tās nav pārāk pārņēmušas cilvēka brīvo gribu, var caur garīgo attīstību, badošanos (īpaši pirms Lieldienām), pirts un leduspeldes procedūrās.
Ja astrālais parazīts ir ieperinājies caur lāstiem, noskaudumiem, iebarojumiem vai citiem negatīvo enerģiju „izsistajiem caurumiem", ar iepriekš minētajām metodēm no viņiem atbrīvoties praktiski ir neiespējami. Tad vajag meklēt dziednieku grupas palīdzību.
Diemžēl, šīs būtnes tiek pielietotas arī kā karmiskais darba rīks. Ja cilvēks ir ļauns, agresīvs un rada ap sevi postu un ciešanas, tad šādu cilvēku parazītbūtnes kā sanitāri aizvāc no planētas pēc iespējas ātrāk. Tas ir viens no veidiem, kā tiek atbrīvota planēta no Ļaunuma radītājiem un nesējiem.

Nesiet sevī Garīgo gudrību, Gaismu, Mīlestību un Harmoniju. Astrālās būtnes necieš šos enerģiju veidus līdz ar to tāds cilvēks viņiem nebūs pietiekoši „garšīgs" un pievilcīgs. Ar mīlestību.