SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
SatjaSaiBaba

(Mistērija, 2005.XI.)

Radītājs ir viens, bet, kopš pastāv mūsu planēta, to vienmēŗ ir apmeklējuši Dievi un padievi, lai palīdzētu mūsu planētas evolūcijai. Žēl tikai, ka mēs - cilvēki to saprotam ar laika atstarpi. Tā mēs neizpratām Rāmu, tā neizpratām Krišnu, Budu un citus Radītāja mācības nesējus, bet Kristu, kurš nāca, lai iemācītu Mīlestību, mēs, cilvēku cilts, piesitām krustā . . .

Par to, ka Šri Satja Sai Baba ieradīsies uz Zemes ir rakstīts gan korānā, gan bībelē, bet Šrīmad Bhāgavatama (latv.tekstā) 335.lpp. ir teikts: "Kad bezdievīgo valdnieku karaspēki pasaulei kļūst par lielu slogu, Kungs atnāk ar savu pilnīgo daļu, lai mazinātu Zemes ciešanas. Viņš atnāk Savā sākotnējā veidolā ar melniem, skaistiem matiem. Un, lai vairotu savu pārpasaulīgo godību, Viņš veic brīnumainus darbus. Neviens nespēj, kā nākas, novērtēt Viņa diženumu".

Sākot ar šī gada 24.novembri Satja Sai Baba, pēc Zemes laika, pavadīs uz mūsu planētas astoņdesmito gadu. Esot Indijā, Sai Babas lūgšanu templī, uzzināju, ka šajā laikā mūsu planētas cilvēki masveidā sāks "mosties" no ilūziju miega un ieraudzīs - lai iepazītu, cilvēka ķermenī iemiesoto Dievu.

Par sevi Sai Baba saka: "Parasti es runāju telugu valodā. Es esmu inkarnējies šinī Indijas reģionā, jo šeit bija vislabvēlīgākie priekšnoteikumi Manai piedzimšanai. Telugu ir harmoniska, izteiksmīga valoda, kas ideāli atbilst Manas mācības izteiksmei. Mans vēstījums ir vienkāršs un skaidrs. Es to nododu Jums ar visu mīlestību, kādu pret Jums jūtu.

Es esmu Universa Dievs. ES radīju debesis un zemi, ūdeni un uguni. Ar vienu vārdu. Šis vārds bija Manas mīlestības izpausme. Mana mīlestība ir visvarena un aptver visu. Tā baro jebkuru, pat vissīkāko būtni Universā.

Man nav nekādu problēmu, ko ES nevarētu atrisināt. Es esmu Dievs un ES to zinu. Tu arī esi Dievs, bet Tu to nezini. Tas nosaka atšķirību. No tā rodas Tavas grūtības."

Kosmiskās Gaismas Hierarhijas skolotāji Džuals Khuls un Vivamus raksturo šā laika procesus un Satja Sai Babu šādi: "Laiks tuvojās. Ar vien vairāk un vairāk cilvēku apgūst Jēzus apziņas līmeni jaunajam planētas evolūcijas posmam. Tāpēc šobrīd iemiesotā veidā ir daudz Gaismas un Mīlestības spēku darbinieku, t.sk. pats Maitreja. Taču tas nav viss. Divas kosmiskās būtnes papildina Maitreju ar savām jaudīgajām enerģijām. Šo būtņu vārdi ir: Miera-Līdzsvara Gars un Sintēzes Avatārs. Šīs divas kosmiskās būtnes "apgaismo" ar savu klātbūtni Maitreju, tāpat kā divus tūkstošus gadus atpakaļ Maitreja "apgaismoja" ar Jēzus apziņu Kristu. Šis ir tas laiks, kad uz planētas darbojas garīgie gaismas un mīlestības skolotāji ne tikai planetārajā līmenī, bet šeit atrodas arī Kosmiskie garīgie skolotāji! Bez tam Dievs Buda stiprina Dievu Maitreju ar savu Kosmisko gudrību. Šīs trīs jaudīgās Kosmiskās būtnes veido trijstūri, bet šo apvienoto enerģiju Kristus izstaro caur sevi modinot cilvēkos Jēzus apziņu. Tad lūk, Satja Sai Baba, kurš ir iemiesojies Indijā, ir šis Kosmiskais Kristus! Tai pat laikā Dievs Maitreja ir planetārais Kristus. Sai Baba kā Brahmas, Višnu un Šivas iemiesojums vienā ķermenī ir absolūtais Dievišķais Avatārs. Viņš ir atsūtīts uz šo planētu, lai izglābtu planētu no bojā ejas mūsu galaktikas pārveidošanas procesa laikā. Sai Babas uzdevums ir ievest planētu Jaunajā ērā. Viņa milzīgo, cēlo misiju nav iespējams izteikt vārdos. Tas, ka Dievs Maitreja, Miera-Līdzsvara Gars, Sintēzes Avatārs un Sai Baba vienlaicīgi atrodas uz planētas Zeme, Kosmosā ir bezprecendenta notikums."

Ko nozīmē Jaunā ēra?

Planēta Zeme ir tik pat dzīva būtne, kā jebkurš no mums un arī viņai ir savs evolūcijas scenārijs. Šī scenārija izpildei uz planētas Zeme līdz pat šim laikam ir bijuši ieradušies vismaz 30 tūkstoši dažādu no Augstākām civilizācijām draudzīgi un nedraudzīgi pārstāvji. Tā kā šīm būtnēm vienmēr ir bijušas spējas, kas daudzkārt pārsniedz cilvēka spējas, cilvēki šīs būtnes ir godājušas par Dieviem un pielūgušas. Par Dieviem tika saukts Zevs, Apolons, Poseidons, Krišna, Višnu, Šiva, Allahs, Buda, Jēzus utt. Arī Sātans, Lucifers, Kaligastija, Belcebuls, Molohs ir Dievi, tikai Tumsas spēku dievi. Visaugstākais Kosmiskais Radītājs ir viens, bet Dievu daudz.

Pašlaik planēta Zeme un cilvēce nonākusi līdz nopietnam savas eksistences posmam. Atbilstoši Radītāja plānam, cilvēku civilizācijai no piektās rases, kuras programma praktiski izpildīta, jāpāriet sestajā cilvēku attīstības rasē, bet rasu nomaiņa ir ārkārtīgi sāpīga. Piektās rases – āriešu uzdevums bija attīstīt intelektu un ar tā palīdzību iepazīt pasaules uzbūvi, likumus, kas darbojas Visumā. Ja katrs indivīds, vienlaikus ar citiem, būtu centies pēc garīgās izaugsmes, svēti ievērojot Radītāja baušļus un Kosmiskos likumus, tad cilvēce praktiski "bez sāpēm" ieietu nākamajā savas attīstības posmā, jo sestās cilvēku rases programmas mērķis ir pilnībā atklāt sirds un mīlestības potenciālu.

Diemžēl tas nenotika. Intelekta ziņā mums viss vairāk vai mazāk kārtībā, bet tādas īpašības kā žēlsirdība, uzupurēšanās spēja, iecietība, lēnprātība u.c piektās rases cilvēkos ir skaidri redzams deficīts. Taču apturēt evolūcijas gaitu nav iespējams, tāpēc sestajā rasē pāries tie, kas spēj izturēt tās enerģētiku – mīlestības un gudrības enerģētiku.

Daļēji tā jau ir pieslēgta Zemei un no tā izriet aizvien pieaugošais cilvēku skaits ar neparastām spējām un indigo bērni. Runa ir par patiesiem cilvēkiem ar tīru dvēseli un sirdi. No saskarsmes ar šādiem cilvēkiem, rodas ticība sev un saviem spēkiem, iestājas dvēseles miers, pazūd nogurums un pat slimības. Viņu enerģētika ir identiska sestās rases enerģētikai. Bet cietsirdīgi, ļauni, egoistiski un skaudīgi cilvēki "noiet" no evolūcijas ceļa, jo sestās rases enerģētiku viņi nav apguvuši, bet piektās rases enerģētikas plūsmas ļoti drīz vairs planētu "neapskalos". Transformācija ar telpisko uguni jau ir sākusies un ik mirkli pieņemas spēkā, bet apogeju tā sasniegs termiņos, kas zināmi tikai Visaugstākajam Radītājam. Radītāja gribu uz Zemes pilda Baltā Brālība un Kosmiskie Garīgie Gaismas Skolotāji (Satja Sai Baba, Sananda, Kristus, Maitreja, Krajons, Sanats Kumara, Kuthumi u.c.).

Sai Babas fenomens

Biju dzirdējusi, un pagājušā gada septembra mēnesī Indijas apmeklējuma laikā pat pārliecinājos, ka Sai Baba tiešām dara brīnumus: Viņš ir visur - gan katra domās, gan meditācijās, Viņa enerģija plūst pa mūsu planētu, bet it īpaši izteikta tā bija ašramā – Sai Babas teritorijā, kur Viņš dziedina slimos, piepilda vēlēšanās, zina, kas rakstīts Viņam adresētajās vēstulēs tām nepieskaroties, materializē priekšmetus un svētos pelnus, kas ir pierādījums Visaugstākā Dieva spējām un bagātībai.

Šri Satja Sai Babas iepriekšējās reinkarnācijas bija Rāma, Krišna, Sai Baba no Širdi un pēc šī veidola atstāšanas Sai Baba nākošajā reinkarnācijā ieradīsies pēc 8 gadiem kā Prema Sai (Prema – Visaugstākā Mīlestība). Sai Babas emblēma sastāv no piecu galveno pasaules reliģiju simboliem un ar to Viņš grib pateikt pasaulei, ka mums daudzveidībā jāierauga vienotība, ka Radītājs ir viens un tikai tā izpausmes formas ir daudz.

Sai Baba: "It īpaši ar Savas mīlestības starpniecību ES esmu visur klātesošs, jo tā nevienu nevar aizmirst, bet Tu aizmirsti. Tev sagādā ciešanas tava atšķirtība no Dieva. Bet Dievs ir Tevī, zem Tevis, virs Tevis un Tev visapkārt. Dievs nepārtraukti ir ciešā saskarsmē ar Tevi. Pievērs uzmanību Viņa pieskārienam. Pievērs uzmanību Viņa bezgalīgajai mīlestībai un Tu būsi ar vien vairāk apburts. Viņa mīlestība kļūs par Tavu mīlestību. Mīlestības straume, upe, jūra, okeāns... Tu būsi mīlestības vidus. Tu un visas pārējās dvēseles. Ja Tu piedzīvo Dievišķo mīlestību, Tu esi šis centrs un Tu esi Dievs. Kontaktējies ar Dievišķo. Veltī Man visu, ko Tu dari. Uzticies man. Lūdz Mani palīgā un Tu pamanīsi, ka viss veicas. Viss, kas Tev ir vajadzīgs ir paļāvība un pacietība: paļāvība, ka ES Tev katrā ziņā palīdzu un pacietība, lai sagaidītu īsto acumirkli, kas uz Zemes vajadzīgs, lai viss notiktu harmonijā."

Ir ārkārtīgi grūti apjaust neapjaušamo esot kā gaismas būtnei iesprostotai cilvēka veidolā. Indijā raudzījos uz Sai Babu un domāju: "Iespējams, ka Viņš IR Dievs, bet..." Un šo "bet" mans prāts sagudroja daudz. Taču kāds notikums Sai Babas lūgšanu templī mani manī pārveidoja.

Sēžot lūgšanā un vērojot apkārt notiekošo, nodomāju: "Ja man paveiksies tikt pie Sai Babas uz interviju, nez vai es gribu, lai Viņš man kaut ko materializē no rotaslietām tā, kā Viņš to parasti dara. Man jau tāpat neviens neticēs, ja tas tā varētu notikt. Pie tam - es nenēsāju rotas lietas. Kam gan man vajadzīga no Sai Babas materializēta dāvana? Rādīt cilvēkiem un stāstīt, ka šis priekšmets ir materializēts ne no kā? Kas tam ticēs? Cilvēki netic, ka mums līdzās šobrīd ir Dzīvais Dievs, un kur nu vēl viņa materializētie priekšmeti! Nē, man neko tādu nevajag."

Mani vairāk nodarbināja doma par to, kā nodot Sai Babam no Latvijas līdzi atvestās 88 vēstules (ja templī ieiet drīkst tikai ar vienu!). Man un manai meitai ik dienas līdzi bija tikai viena vēstule: pie manis manas vecākās meitas vēstule, jaunākā nēsāja savējo, kurā bija uzrakstīti lūgumi un uzzīmēts zīmējums uz kartona. Šis zīmējums bija dāvana Sai Babam un tajā bija uzzīmēta liela sirds, bet sirdī viņa bija iezīmējusi Sai Babu un sevi. Man tāda veida zīmējums nebija nekas jauns, šādus zīmējumus viņa Latvijā zīmēja itin bieži visiem, kuriem gribēja sagādāt prieku. Reiz, kad mums bija palaimējies (lasi – tā izkārtoja Sai Baba) tikt pirmajās rindās, mums radās cerība, ka mēs varētu nodot Sai Babam kādu no savām vēstulēm. Zinot, ka Sai Baba izlasa to, kas rakstīts vēstulēs viņas vēl nepaņemot, vēstulēm vēl esot dievlūdzēju pastieptajās rokās, man pēkšņi ienāca prātā - cik tomēr nenozīmīgas ir mūsu vēlēšānās pret to, ka pastāv iespēja, ka tuvākajā laikā cilvēku ļaunuma un muļķības pēc bojā var aiziet visa mūsu planēta.

Sai Baba savā mazajā mobīlītī tuvojās mūsu rindām. Man likās, ka vadītājs nedaudz samazināja mašīnas gaitu. Acu mirklī manī pamodās cilvēciskās īpašības un es domās kliedzu uz Sai Babu: "Ja Tu esi Dievs, pierādi to! Paņem vēstuli no mana bērna pastieptajām rociņām un ne jau tāpēc, lai piepildītu vēstulē izteikto lūgumi, bet tāpēc, ka šajā vēstulē ir no visas sirds veltīta dāvana Tev! Vai Tu maz saproti kā sāpēs bērna sirds, ja Tu to nepaņemsi? Ja Tu tā vienkārši pabrauksi garām, kā es savam divpadsmitgadīgajam bērnam varēšu iedvest ticību Dievam un Dieva Bezgalīgajai Mīlestībai?"

Kad Sai Babas mašīna bija iepretim mums, tā nedaudz piebremzēja, bet Sai Baba savādi noskatījās uz vēstuli, tad uz meitu, tad atkal uz vēstuli, pagriezās pret, mašīnu apsargājošo, vīrieti, kaut ko viņam pateica un aizbrauca. Manī viss sagriezās un es ar smagu nopūtu pie sevis nodomāju: "Tad tāds Tu Dievs esi, nevarēji pat vienu vēstuli paņemt, es taču Tevi nelūdzu piepildīt bērna vēlēšanās, bet tikai paņemt dāvanu...". Rīta lūgšana bija beigusies un mēs atstajām Mandiru.

Pēcpusdienas lūgšanā mēs vairs nesēdējām tik tuvu, taču atradāmies tā, ka pa diognāli ļoti labi varēja redzēt to krēslu, uz kura sēdēja Sai Baba. Lūgšanu kārtība bija pilnīgi izmainīta: pierasto badžanu (indiešu) dziesmu vietā angliski, pēc tam vāciski, pēc tam poliski tika izteikta pateicība tiem ārzemniekiem, kuri ir varējuši atbraukt tik tālu ceļu uz ašramu, ka šo mīlestības enerģiju viņi vedīs atpakaļ uz savu zemi saviem mīļajiem un tuvajiem un savai zemei kopumā. Sāka skanēt maiga, mums eiropiešiem un amerikāņiem pierasta mūzika. Indieši neizpratnē grozījās un vaibstījās. Un pēkšņi atskanēja tikai vijole. Skaņa nāca liegi un brīvi. Skanēja tikai vijole, bet es skaidri un nepārprotami dzirdēju dziesmas vārdus par to, kā Mīlestība plūst no sirds uz sirdi un piepilda mūs katru vienu... Tā kā tas bija domāts bērna vēstulītē. Visu šo laiku es skatījos uz Sai Babu un man likās (kaut arī attālums bija par lielu), ka es ieraudzīju kā viņa acis skatās uz mani. Sadzirdēju arī vārdus: "Šī dziesma ir Tavai meitai." Es apjuku, bet atkal skaidri sadzirdēju vārdus: "Dziesma ir veltīta Tavai meitai." Paskatījos, ko dara meita un teicu, ka šī dziesma veltīta viņai. Meita pasmaidīja un atbildēja, ka viņa to zinot.

Ak, cilvēka prāts! Es varēju izdomāt tikai to, lai Sai Baba paņem vēstuli. Ja tā padomā, vai tad vēstules paņemšana pierāda, ka Sai Baba ir Dievs? Tad notika vislielākais brīnums, bērns sarosījās un sāka taustīt vēstuli, spaidīja, ņurcīja, cēla pret gaismu un sejā bija izteikts apjukums. Pēkšņi viņa, pārāk skaļi, secināja: "Mammīt, bet tur iekšā vairs nav dāvanas, tur vairs nav kartona, vēstule ir plāna, vēstuli var pārlocīt..." Vārdu plūdi turpinājās.

Es apskatīju vēstuli un no biezās vēstules vairs nebija ne vēsts. Pienācās secināt, ka Sai Baba prot ne tikai materializēt, bet dematerializēt arī. Visu pēcpusdienu lidojām no brīnuma, bet vēstuli nevērām vaļā, dzīvojām ilūzijās, ka tā ir patiesība un tik ļoti negribējās vilties attaisot vēstuli un ieraudzīt, ka dāvana joprojām atrodas vēstulē. Tomēr lūgšanas laikā pieņēmām lēmumu, ka pietiks sevi mānīt ar ilūzijām un vēstuli atvērām. Vēstulē dāvanas VAIRS NEBIJA! Mēs priecājāmies par notikušo, bet vēl lielāku prieku sagādāja tas, ka mums līdzi priecājās arī citi. Pirmo reizi tā pa īstam redzēju dvēseliski tīru cilvēku spēju priecāties par citu prieku. Līdzīgi kā ūdenī iemests akmentiņš izraisa vilnīšu veidošanos, tā mūsu brīnums pāršalca cilvēkus. Tā ir brīnišķīga sajūta sevī vairot prieku par citu cilvēku prieku.

Sai Baba: "Tu gribi, gribi, gribi ... un dusmojies, ka viss nenotiek pēc Tava prāta. Tev likās, ka man ir "totāla" vara, bet Man ir pilnīgas mīlestības pilnīga vara. Taču nesagādā sev grūtības. Ļauj MAN darīt! Tu savā attīstībā esi ticis tik tālu tāpēc, ka ES Tevi vadīju un aizsargāju, lai gan Tu to nepamanīji. Neskaitāmas reizes ES esmu parādījis, ka ES labāk par Tevi zinu, kas Tev ir vajadzīgs – tikai Tu to bieži neesi pamanījis. Mana mīlestība ir tas granīta pamats uz kura Tu vari būvēt. Mana Vara ir Tavs patvērums."

Cilvēku dzīve ir teātra spēlēšana

Mēs, kā Gaismas būtnes, uz planētu Zemi nākam atkal un atkal, lai iegūtu pieredzi un apgūtu šo sarežģīto dimensiju ar beznosacījuma mīlestību. Šī izvēle ļoti paātrina mūsu garīguma attīstību. Vienīgā problēma ir tā, ka materiālā pasaule mūs iemidzina. Mēs iegrimstam materiālās pasaules labumos, domājot, ka tā ir mūsu vienīgā realitāte. Mēs aizmirstam, ka iemiesojamies vairākkārt, lai atgrieztos garīguma pasaulēs bez materiālām bagātībām, bet ar uzkrāto gudrību, pieredzi un daudzkāršoto mīlestības enerģiju. Tāds ir mūsu mērķis.

Indijas apmeklējuma devītajā dienā mēs jau bijām labi iejutušās un sadraudzējušās ar ļoti daudziem cilvēkiem. Arī meita bija iepazinusies ar trīs meitenītēm un katru vakaru viņas pavadīja rotaļājoties. Tās dienas vakarā meita iedomājās, ka ašrama teritorijā taču ir daudz bērnu un domās viņa palūdza Sai Babam pļaviņā sapulcināt vairāk bērnus. Un tas arī notika! Nepilnas pusstundas laikā pļaviņā saradās ap trīsdesmit bērnu! Uzraugi bija spiesti mainīt ikdienas kārtību un noorganizēja bērnu apsardzi, aizliedzot pļaviņā uzturēties pieaugušajiem. Tas bija jautrs vakars! Es par to visu neko nezināju, jo atrados mūsu naktsmīnes numurā. Tā kā bērns ilgi uzturējās ārpus mana redzes loka, sajutu uztraukumu, ka nezinu, vai ar meitu viss kārtībā. Tajā brīdī meditēju un saņēmu jautājumu no Sai Babas: "Vai tev kauna nav? Te ir Mana valstība, te par visu rūpējos ES, te viss notiek saskaņā ar Manu gribu. Un tu uztraucies. Tu nepaļaujies uz Mani? Tu Man neuzticies?" Tas bija kā pēriens. Bez tam, kad meita izstāstīja, ka ašrama uzraugi esot brīnījušies un priecājušies par to, ka tādu bērnu saietu viņi vēl nav pieredzējuši, es izjutu, ka man vēl daudz jāmācās uzticēties tam, kas visu zina un ir "režisors" manai dzīvei.

Sai Baba: "Cilvēku dzīve ir teātra spēlēšana un tā ir Kali jugas profesija. Aktieri šinī laikmetā var pa īstam ļaut vaļu savām jūtām. Viņi var izdzīvot savu juteklību, iztrakoties un par to vēl saņem samaksu un iegūst slavu. Bet uzmanību! Pasaule nav tā iekārtota, ka Jūs varat bezrūpīgi izdzīvot savas zemākās vajadzības un, turklāt, varat kļūt laimīgi. Tas nekad neizdodas. Nekad nav izdevies un nekad neizdosies. Cilvēki bez izvēles izdzīvo savas jūtas un tieksmes un cer uz laimi. Bet ko viņi dabū? Neapmierinātību, depresiju un sarūgtinājumu – šī laika tipiskākās slimības. Nepārdodies par tik zemu cenu! Domā par to, ka visi cilvēki ir grāfi. Arī Tu! Nenolaidies tik zemu un nespēlē lētus farsus! Tā vietā spēlē uz Manas skatuves. PIEŅEM MANI PAR REŽISORU! ES Tev noņemšu Tavu masku un Tu būsi pārsteigts, kāda mirdzoša Tev ir seja. Tu – grāfs uz Dieva skatuves!"

Tu esi Jaunās ēras daļa

Augstākās Civilizācijas pakāpeniski noņem Zemes aizsargslāni un tādā veidā paaugstina mūsu planētas frekvenci ar jaunām kosmiskām enerģijām. Šis process saistīts ar Zemes polu maiņu. Būtībā Zemes polu nobīde un polarizācijas maiņa jau notiek. Par to liecina globālā sasilšana, dabas stihijas, zemestrīces ar tai sekojošiem cunami u.c.

Augstāko Civilizāciju Padome ir pieņēmusi lēmumu par katra indivīda obligātu (ja tā drīkst izteikties) garīgo izaugsmi ar nosacījumu, ka katram cilvēkam tiek saglabāta Brīvā Griba un Izvēles tiesības. Tas nozīmē, ka katram ir tiesības garīgi attīstīties pēc savām iespējām, ieskatiem un gribēšanas vai nu attīstīties ātri, un sekmīgi pāriet uz 4.dimensiju, vai arī palikt 3.dimensijā.

Mums esot Indijā, kādas lūgšanas laikā Sai Baba stāstīja par gaidāmo pārmaiņu laiku uz mūsu planētas un brīdināja, ka tie, kas cilvēcei nes gaismu, tiks pazemoti, noliegti un apmeloti, jo pirms Gaismas spēku uzvaras pār tumsu, tumsa vēl centīsies salauzt tieši tos skolotājus, dziedniekus un citus Gaismas nesējus, kuri visuzticamāk kalpo Gaismai un Mīlestībai.

Sai Baba: "Katra diena ir Tava dzimšanas diena. Šinī sakarībā Es gribu minēt tikai vienu vēlēšanos: priecājies mazliet vairāk. Iedomājies, ka prieks Tavā sirdī rodas pavisam mazs un kļūst ar vien lielāks. Ļauj priekam plūst caur savu krūšu kurvi, rokām, plaukstām, galvu un, visbeidzot, caur visu savu ķermeni. Sūti savu prieku kā siltu, dzeltenu, draudzīgu gaismu saviem radiniekiem, draugiem, pazīstamiem un saviem ienaidniekiem. Apkārtējiem cilvēkiem. Visai pasaulei. Vai tagad saproti, ka katra diena ir Tava dzimšanas diena – ES dzimšana. Jo ES dzīvo no došanas, no prieka, no mirdzuma, kas rodas citu cilvēku acīs Tavas mīlestības dēļ. Tāpēc došana ir ceļš uz svētlaimi.

Skaties savā sirdī. Nes sevī mīlestību un iekšēju mieru. Iepludini to savā ģimenē. No savas ģimenes – kaimiņos. No saviem kaimiņiem – savā ciematā. No ciemata - pilsētā. No pilsētas – pāri visai zemei. Apzinīgi izpildi savu pienākumu un esi šeit citu dēļ. Tas ir vislabākais, ko Tu vari darīt savai zemei. Ja valdība tad joprojām ir slikta, vismaz Tu neesi atbildīgs."

Šī pāreja uz Jauno ēru nenozīmē iznīcību: mūsu planēta pāries citā realitātē. Tikai tā būs daudz smalkāku vibrāciju planēta. Lai mazinātu katastrofu skaitu un apmērus, šī kvantu pāreja notiek harmoniski, vibrāciju biežums tiek paaugstināts pakāpeniski. Pārejas posma vibrāciju biežuma izmaiņu ir iespējams nofiksēt ar tā saucamo Šūmana vilni, kas nāk no mūsu planētas. Tas ir Zemes sirdspukstu ritms.

Tagad uz mūsu planētas ir ap 25 tūkstoši Garīgo Skolotāju, kuriem ir iedota 6.rases ģenētiskā programma, un šie Skolotāji jau ir sākuši gatavot cilvēkus pārejai uz Jauno Apziņas līmeni. Pastiprinoties Centrālās Galaktikas Saules starojumam, cilvēkos notiek sarežģītu fizioloģisku procesu pārmaiņa energoinformatīvajā līmenī un arī fiziskajā līmenī (atomos, molekulās, šūnās, olbaltumvielās, DNS un RNS, kā arī cilvēka orgānos). Cilvēki sāks mainīt ēšanas paradumus un, energobiozes rezultātā, parastā vajadzība pēc pārtikas izzudīs. Rasu evolūcijas turpinājumā, samazinoties enerģijas saņemšanai no pārtikas, palielināsies cilvēka organisma izmaiņas un notiks pārtikšana no tīrās Kosmosa enerģijas.

Šobrīd visi pārveidošanās procesi (transmutācija, energobioze) cilvēkos notiek ar Augstāko civilizāciju ziņu. Lai šī transmutācija un pāreja uz sesto rasi notiktu harmoniski, jāievēro, ka cilvēkam jābūt garīgi tīram un jāpārtiek no veģetārās pārtikas.

Vēl viens nosacījums: mums ir jāatstrādā Garīgais Potenciāls. Mums jādzīvo ne tikai sev, bet arī citiem, jāveic labi darbi, jābūt godīgam savās domās, vārdos un rīcībā. Pilnība, tiekšanās uz garīgo pilnību – tas vajadzīgs Visumam. Līdzjūtība, Mīlestība uz tuvāko, ticība nākotnei un Augstākajiem Spēkiem – tas vajadzīgs mūsu pašu izaugsmei. Sestās rases sākotnes klātbūtni uz Zemes jau var pamanīt - tie ir indigo bērni, jaunieši un pieaugušie cilvēki, kuros dominē mīlestības enerģija.

Sai Baba: "Pasaule neaizies bojā. Par to parūpēšos ES. Mana atnākšana jau ir gaismas uzvara pār negatīvajiem spēkiem. Bet ES neesmu atnācis, lai iznīcinātu visus, kuri neiet Dieva ceļu. Mans mērķis ir pāraudzināt tik daudzus, cik vien iespējams. Tāpēc netici pasaules bojāejai. Prasi labāk Manu spēku, lai pārvarētu savu negativitāti. Izplati mīlestību un mieru ap sevi. Padari laimīgu savu partneri, savus bērnus, savus apkārtējos cilvēkus un pasaulē, patiešām, eksplodēs "bumba". Mīlestības bumba."

MĪLESTĪBA – tā ir Dievišķa dāvana, augstākā pēc vibrācijām. Tā iedvesmo un dod vajadzīgo enerģētisko potenciālu cilvēka Dvēseles pārejai uz citu energoinformatīvo matricu, uz citu līmeni – šajā gadījumā uz ceturtās dimensijas pasauli.

Jaunās - ceturtās dimensijas matērijas sastopamas jau trešajā dimensijā, vietās, kur visvairāk koncentrējas Augstākā Apziņa. Cilvēku kopums, kas pievelk Augstas enerģijas, veido telpu, kurā attīstība un domāšana notiek ātrāk. Maskava, Ņujorka un vēl dažas pilsētas pēc būtības jau atrodas ceturtajā dimensijā. Šajās vietās cilvēki sajūt, ka domas gan sliktās, gan labās drīz vien materializējas. Tāpēc nākotnes dziedināšanas pamatā ir dziednieku grupas darbs, kad lūgšanu skaņu vibrācijas izraisa plazmas svārstības un plazma tās pārvērš par torsionu viļņiem.

SAI BABA: "Šodien ES Tev gribu paskaidrot, kā Tu vari meditēt. Apsēdies mierīgā vietā un dari to vislabāk divreiz dienā apmēram 20 – 30 minūtes. Ir svarīgi, ka Tu to dari vienmēr vienā un tanī pašā laikā, lai tas Tev kļūtu par paradumu. Aizdedzini sveci un apsēdies tās priekšā. Kādu brīdi lūkojies liesmā un apceri, ka liesma savu gaismu var iedot daudzām, daudzām svecēm, pati joprojām saglabājot savu lielumu. Kad pietiekami esi raudzījies svecē, lēnām aizver acis un savā prātā iztēlojies, ka liesma izplata savu gaismu uz Tavas pieres, starp acīm. Pēc tam aizvadi to uz Tavas sirds čakras lotosu. Ļauj gaismai ieplūst krūšu dobumā un sajūti, ka šī gaisma attīra. Un tā ir mīlestība. No šejienes virzies uz kaklu un galvu un ļauj gaismai nomierināt un attīrīt Tavas domas. No galvas virzi gaismu sirdī, plecos, un rokās līdz delnām un pirkstu galiem. Pēc tam ļauj gaismai ieplūst vēdera dobumā un pilnīgi to piepildi līdz iegurnim. Izelpo visas bēdas un ciešanas. Ieelpo tīro, spožo gaismu. Virzi gaismu tālāk kājās un pēdās, bet no šejienes cauri mugurai. Un to Tu nekad nedrīksti aizmirst! Virzi gaismu pa muguru līdz galvaskausa virspusei, kur atrodas Tava vainagčakra. Apzinies, ka visu Tavu ķermeni piepilda gaisma. Tavs ķermenis sastāv no gaismas, kas staro līdz Tavas auras ārējai malai.

Tagad no savas vainagčakras sūti gaismu saviem tuvajiem, mīļajiem, radiem un draugiem. Ietin gaismā viņus visus. Pat savus ienaidniekus ietin gaismā. Pēc tam izplati gaismu pār savu pilsētu, savu zemi, savu kontinentu, pār visu planētu. Lai Tava gaisma plūst pār minerāliem, augiem, dzīvniekiem un visiem cilvēkiem. Izplati gaismu pār visām neredzamām būtnēm, kuras ir ap pasauli un pasaulē. Ļauj savai gaismai starot Universā un baudi šo plašumu.

Pēc kāda brīža liec gaismai caur vainagčakru plūst Tavas sirds lotosā un šo liesmu paturi sevī kā spēku, uz kuru Tu vienmēr vari paļauties. Lūdz Dieva klātbūtni, lai Viņš Tevi svēta un vada. Tad atver acis un Tev būs priecīga diena."