SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

("Burtnieks" Nr.19, 2005.10.)

Kas ir egregors ?

Egregoru ideja ir viena no Esoterisma fundamentālajām idejām. Tulkojumā no grieķu valodas vārds „egregors" nozīmē – sargeņģelis.
Jūs zināt, kā pasaulē ir daudz dažādu organizāciju, struktūru un hierarhiju. Eksistē arī daudz reliģiju, ideoloģiju un darbības veidu. Cilvēki, kas piedalās dažādu gan formālo, gan neformālo organizāciju un apvienību darbībā, rāda saistītas ar šo organizāciju un tās darbību domformas, emocijas, tēlus, bet jūs jau zināt kā domas ir materiālas, un līdz ar to visi šie psihiskie izstarojumi nekur nepaliek, tie turpina savu eksistenci enerģētiskā veidā.
Līdzīgo domu rezonanse pievelk līdzīgas domas vienu pie otras, pēc principa kā līdzīgs pievelk līdzīgo, un ar laiku no tādām domām izveidojās stipra psihoenergosistēma,
kura ir spējīga patstāvīgi eksistēt un aktīvi ietekmēt savu radītāju dzīvi.
Savienojoties, ka viens vesels, iespiežoties viena otrai, sapludot kopā, individuālas dvēseles rāda psihisku būtni, jauna tipa psihisko individualitāti. Šai psihiskajai individualitātei ir koncentrēts gribas lādiņš un apziņas ekvivalents. Šī individualitāte ir tā, ko sauc par egregoru.
Tātad egregors ir energoinformatīvais objekts, kurš eksistē mūsu realitātes smalkajos plānos un ir saistīts ar noteiktām idejām, velēšanām un cilvēku tieksmēm.
Mūsdienu cilvēks var būt sasaistīts ar daudziem egregoriem. Tie ir cilvēka profesiju un amatu egregori, reliģiju egregori, medicīnas egregors, hobiju, iecienīto produktu un dzērienu egregori, televīzijas raidījumu, laikrakstu un žurnālu egregori, neformālo apvienību egregori, atsevišķo cilvēku egregori un t.t.

Kādi objekti var veidot egregoru ?

Par egregora pamatu var būt kā reālais objekts, tā arī izdomāts objekts vai tēls. Piemēram, Gerija Potera egregors reāli eksistē, ir dažāda informācija par šo subjektu un par viņa dzīvi, ir arī Gerija Potera prototipi, bet pats šis subjekts ir izdomāts no sākuma līdz beigām.
Egregoru var veidot sekojošie energoinformātīvie veidojumi:

  • Dabas veidojumi, kuriem ir apziņas ekvivalents (upes, ezeri, jūras un okeāni, kalni, meži, kukaini, putni, dzīvnieki), kuri ir sasnieguši kritisko masu un, līdz ar to, ieguva apziņu un iegāja kontaktā ar planetāro egregoru. Pie šīs kategorijas attiecās arī kosmiskie veidojumi: planētas, zvaigznes, zvaigžņu sistēmas, galaktikas.
  • Dabas veidojumi, kuri ieguva apziņu ar cilvēka palīdzību (totēmi, svētas vietas);
  • Veidojumi, kurus uzcēla cilvēks un kuri ieguva apziņu ar cilvēka palīdzību (baznīcas, dolmeni, atsevišķas ikonas un gleznas, pilsētas un liela nauda);
  • «Kolektīvs neapzināts», tas ir psihoenerģētisks veidojums kuru veido ģimene, kolektīvs, tauta;
  • Energoinformatīvie objekti, saistīti ar idejām, cilvēku tieksmēm, kā arī, ar cilvēku kaislībām un slimībām;
  • Cilvēks, kurš ir nodibinājis energoinformatīvo veidojumu un pats nostājas tam priekšgalā lai realizētu kaut kādu ideju vai velmi (cilvēks-egregors);
  • Ārpus zemes būtne, kura ir nodibinājusi energoinformatīvo veidojumu un nostājas tam priekšgalā (Ārpus zemes prātīgs egregors).

Kā mēs sajūtam savu sasaistību ar egregoriem ?

Kļūstot par kāda egregora ideju izplatītāju, cilvēks kļūst par šā egregora spēka pavadoni, kurš nodrošina egregora ideju realizāciju. Pieslēgšanās pie egregora subjektīvi pārdzīvojās kā līdzdalības sajūta. Līdzdalības līmeni mēdz būt šādi: ģimenes, dzimtas līmenis, neformālo grupu līmenis, profesionālais līmenis, kulturālais līmenis, organizācijas līmenis, valsts līmenis, etniskais līmenis, klassu līmenis, ideoloģiskais līmenis, antropoloģiskais līmenis, kosmoloģiskais līmenis.
Līdzdalība kādā egregorā izskalo personīgā „Es" robežas un ieved cilvēku savdabīgajā „kopīgajā personībā".
Ar egregora palīdzību cilvēks var izmantot citu cilvēku pieredzi, egregors nodrošina cilvēkam egregorisko aizsardzību. Līdzdalība kādā egregorā pati par sevi dod cilvēkam savdabīgo kaifu pašnozīmīguma sajūtas veidā. Dažādas emblēmas, zīmes, simbolika, kura nozīme cilvēka piederību pie kādas organizācijas vai sistēmas, pat piedurknes apsējs ar uzrakstu „Dežurants", dod cilvēkam šo pašnozīmīguma sajūtu un lepnumu par sevi.
Kas attiecās uz egregorisko aizsardzību, tā patiešām strādā, bet tikai tad, jā cilvēks apzināti un sirsnīgi kalpo kādam egregoram, kad viņš translē caur sevi egregora idejas un ir pārņemts ar tām idejām.

Kādu vietu egregori aizņem Visuma hierarhijā ?

Garīgais skolotājs El Morija šādi nodefinē egregoru vietu Visuma hierarhijā:
«...Un kā cilvēkam ir vismazākā daļa – šūna un vislielākā daļa vienots cilvēka organisms, tā arī visumā — ir mazākie enerģētiskie veidojumi – domformas (analogs – šūnas), un ir egregori (analogs — mūsu orgāni); un vel augstāk Visuma hierarhijā stāv Sistēmas (analogs — organisma sistēmas (nervu un t.t.)); un vel augstāk stāv Galaktikas (analogs — regulējošas cilvēka organisma sistēmas); un ir Visums (analogs — vienots cilvēka ķermenis)».
Tātad iznāk, kā egregori, kā enerģētiskie apvienojumi, ir nepieciešamais cilvēces attīstības elements, kā orgāni, kuri ir nepieciešami organisma dzīvībai, šajā gadījuma – cilvēces dzīvībai.
Ir skaidrs, kā jebkura sociālā darbība prasa daudzu cilvēku apvienotas pūles.
Un apvienojoties cilvēki izveido energoinformatīvo izplatījumu. Tā radās egregors, tā tad organisma orgāns. Un tas patiešām ir nepieciešams.
Cilvēks pastavīgi vai epizodiski apmainās ar savam enerģijām ar tiem egregoriem, ar kuriem viņš ir saistīts, papildina tos, un arī saņem enerģētisko atbalstu no tiem. Egregorisks atbalsts var izpausties kā pēkšni atnākusi ideja, nauda un iespēja rīkoties. Ja jūsu attiecības ar kādu no egregoriem nav harmoniskas, tad jūs varat saskarties ar egregorisko pretestību, un tas var izpausties kā neveiksme, iespēju darboties trūkums, nelabvelīgo apstākļu veidošanas tajā jomā, kur jums nav harmonijas.

Ar ko egregori akšķirās viens no otra ?

Kā cilvēki atšķirās viens no otra un nav divu absolūti vienādu cilvēku, tā arī egregori atšķirās ar savu „izskatu" un raksturu. Protams, galvenais ir tas, no kādas kvalitātes domformām ir veidots egregors.
Pēc savas kvalitātes egregori mēdz būt pozitīvie, negatīvie un neitrālie.

Ko nozīmē pozitīvs, negatīvs, neitrāls ?

Pozitīvs – nenozīmē „labs", negatīvs – nenozīmē „slikts", neitrāls – nenozīmē to, par ko saka „ne šis, ne tas". Jēdzieni „labs" un „slikts" attiecās uz katra konkreta cilvēka uztveri un atspoguļo mūsu pasaules dualismu. Pozitivisms ir saistīts ar Visaugstāka Rādītāja Gaismas pusi, Gaismas Hierarhiju, kura darbojas caur mīlestības enerģiju. Pozitivisms ir saistīts ar attīstību caur apziņas ceļu. Negativisms, savukārt, ir saistīts ar Visaugstāka Rādītāja Tumsas pusi, Tumsas Hierarhiju, kura darbojas caur baiļu enerģiju. Negativisms ir saistīts ar attīstību caur ciešanu ceļu. Un neitrālas enerģijas pamatā ir instrumenti, ar kuru palīdzību notiek attīstība gan pa apziņas gan pa ciešanu ceļu.

Kas ir pozitīvais egregors ?

Pozitīvais egregors stimulē cilvēka attīstību cair apziņu. Apziņas ceļš ir vieglāks ceļš pie Rādītāja. Šis ir tas ceļš, kad cilvēks vairāk mācās no citu cilvēku kļūdām, nekā no savejām, kad cilvēks paļaujās uz savu intuīciju un spēj atrast Dievu sevī, kad cilvēks nes sevī gaismu, mīlestību un harmoniju. Pozitīvie egregori ir visiem svētajiem cilvēkiem un viņu mācībām, piemēram, Jēzum Kristum un Viņa mācībai, svētajam Franciskam. Pozitīvie egregori ir garīgajām mācībām, piemērām Tradicionālajām Reiki, Garīgajiem Kosmiskaiem Skolotājiem no Gaismas Hierarhijas.

Kas ir negatīvais egregors ?

Negatīvais egregors stimulē cilvēka attīstību cair ciešanām. Ciešanu ceļš ir grūtāks ceļš pie Rādītāja. Šis ir tas ceļš, kad cilvēks meklē ceļu pie Rādītāja caur prātu, pieļaujot kļūds, manoties, izbaudot dažādas kaislības. Negatīvie egregori dod cilvēkam visas iespējas iziet ciešanas. Ciešanas parasti nozīmē - enerģijas trūkums. Jā cilvēks fiziski slīmo, tas nozīmē, kā viņam trūkst dzīvības enerģijas. Jā cilvēks dzīvo nabadzībā, tad viņam trūkast naudas enerģijas. Jā sāp dvēsele, tas nozīmē mīlestības, gaismas un harmonijas enerģiju trūkumu. Negatīvie egregori barojās ar cilvēka negatīvajām enerģijām un emocijām un tāpēc viņi ir ieinteresēti, lai cilvēks nepartraukti ražo šīs enerģijas un emocijas. Jebkurš negatīvais egregors ietekmē cilvēka domāšanu, apziņu un zemapziņu tādā veidā, lai radītu viņam ciešanas. Piemēram, ir reliģiskās sistēmas, kuras padara ciešanas par savu piekrītēju dzīves stilu vai par kaut ko tādu, no kā nevar izvairīties. Ir sabiedrības sistēmas, kuras atklāti vai slepeni dara to pašu. Ir cilvēku kaislības, tādas kā alkoholisms, narkomānija, smeķēšana, azartspēles, seksuāla izlaidība un citas.
Ejot pa ciešanu ceļu katram pastāv iespēja degradēties pat līdz zemākajiem apziņas līmeniem. Un tad būs jāsāk visu savu attīstību no jauna. Bet otra iespēja ir uzvarēt savu zemāko „Es" un atgriezties uz apziņas ceļa ar bagātu ciešanu pieredzi, ar nelokāmo gribasspēku, ar gandarījumu par savu uzvaru.
Kurš ceļš Jums vairāk patīk ? Abiem ir vienādas tiesības pastāvēt.

Kas ir kombinēts egregors ?

Lielam daudzumam egregoru, ko ir veidojis cilvēks ir gan pozitīvā, gan negatīvā daļa. Tie ir cilvēku sabiedrības sistēmu egregori, visi tie egregori, kuros cilvēki ir ielikuši gan pozitīvās, gan negatīvās emocijas un domas.

Kas ir neitrālais egregors ?

Eksistē arī egregori, kuri nav ne pozitīvie, ne negatīvie, tie ir saistīti ar dvēseles mācībām fiziskajā plānā, tie ir instrumenti. Tie darbojas kā enerģijas sadalītāji, atkarībā no cilvēka karmas izpildes, piemērām Naudas egregors, Varas egregors, Slavas egregors, Seksa egregors, Ģimenes egregors. Var iebilst, kā tik daudz ļaunuma ir darīts uz Zemes naudas dēļ, varas dēļ, slavas dēļ. Kā var apgalvot, kā šīs enerģijas ir neitrālas ? Jā, patiešām, naudas, slavas un varas dēļ, bet ļaunumu dara cilvēks, nevis pati nauda, vara vai slava. Šīm enerģijām, kā tādam, nepiemit labums vai ļaunums. Tāpāt kā nazim, ar kuru var nogriezt maizi, vai nogriezt galvu.

Kā var atbrīvoties no negatīvo egregoru ietekmes ?

Lai būt pasargātam no negatīvo egregoru ietekmes, pirmkārt ir jāsakārto sevi. Ir jāatstāj ciešanu ceļš un ir jāiet gaismas un apziņas ceļu. Ir jāatbrīvo sevi no tām negatīvajām enerģijām, kuras kā magnēts pievelk pie sevis līdzīgas enerģijas un dod iespēju negatīvajām egregoram piesaistīt jūs. Un šo enerģiju pamatā ir visa veida bailes. Bailes sevī ir jātransformē gaismā, mīlestībā un harmonijā.
Gaisma ir zināšana. Negatīvos egregorus pamatā baro maz zinoši, neizglītoti cilvēki. Jo vairāk cilvēks ir informēts, jo vairāk viņš tiecās uz gaismu, jo vairāk viņam ir spēka un brīvas gribas.
Mīlestība ir radoša pamatenerģija, no Rādītāja mīlestības iziet visas citas radošās enerģijas. Un tāpēc ir jāielaiž šo mīlestību sevī. Vienkāršāk sakot ir jāmīl sevi. Un tikai tad mēs varēsim davināt savu mīlestību citiem. Visbiežāk sastapama cilvēku kļūda ir sevis nemīlēšana un sevis noliegšana. Pastāv apgrieztās domāšanas stereotips, kā sevis mīlēšana ir egoisms, un ir sākumā jāmil citus un jāpalīdz citiem pat nedomājot par sevi. Un tad mums būs laba slava, cieņa un gods. Tās ir ilūzijas. Padomājiet, vai jūs varat iedot citiem to, kā jums pašiem nav ? Vai jūs varat iedot saviem tūvajiem un mīļajiem mīlestību, jā jūs nemīlāt sevi ? Rūpes par citiem nav tas pats, kas ir mīlestība. Jo rūpēties par saviem tuvajiem mēs varam kā ar mīlestību, tā arī bez mīlestības.
Harmonija ir iekšējais miers un spēja pieņemt pasauli tādu kāda tā ir, bez nosodījuma, bez bailēm, bez dusmam un naida. Un ceļš uz harmoniju iet caur gaismu un mīlestību, caur savas apziņas attīstību.
Pie jebkura egregora, arī pie negatīva egregora (tas nozīmē – pie jebkuras organizācijas, struktūras, idejas, cilvēka) ir jāattiecas ar cieņu.
Kā var cienīt tumsu ? Cienīt – tas nozīmē atzīt arī tumsas tiesības uz eksistenci.
Ir jāatceras, kā visur, pat tur kur nu nekādas iespējas nav ieraudzīt kaut ko gaišo un pozitīvo, pat tur ir Visaugstākā Radītāja enerģijas, kā tumsa un tumšie cilvēki arī ir Visaugstākā Radītāja daļa.
Viss ir ar Visaugstāko Radītāju radīts un viss atgriezās pie Viņa, tikai viens iet apziņas ceļu, un cits iet ciešanu ceļu.
Tātad ir jāpieņem pasauli tādu kāda tā ir, visur ir jāievēro mērenību un veselo saprātu. Sevi var atdalīt no tumsas tikai nesot sevī gaismu, harmoniju un mīlestību.
Un ir jāattīsta savu apziņu.

Ko nozīmē „attīstīt apziņu" ?

Ir ļoti daudz cilvēku, kuru domāšana ir ierobežota ar kādu no egregoriskiem līdzdalības līmeņiem. Piemērām ir daudz cilvēku, kuri savā domāšanā ir ierobežoti ar savas tautas, valsts, vai reliģijas rāmjiem.
Augstāk par egregorisko līdzdalības līmeni stāv antropoloģiska līdzdalība, kurai atbilst planētāra apziņa. Cilvēks ar tādu apziņu ir brīvs no etniskās, sociālās un rases svešuma un operē ar tādām kategorijām kā Pasaule, Cilvēce, Planēta Zeme atšķirībā no tā cilvēka, kura domāšana ir ierobežota ar tautisko, vai valstisko līdzdalības līmeni. Un tas nenozīmē, kā paaugstinot savu apziņas līmeni mums ir jāatsākās no savas tautas vai kultūras, tieši otrādi, ir jāatstaj visu to kas ir pozitīvs no iepriekšējiem līmeniem un papildus iegūt kaut ko vel.
Nākamais apziņas līmenis ir kosmiskās līmenis. Kad cilvēks apzinās sevi kā kosmisko garīgo būtni, kura iemiesojās simtiem un tūkstošiem riezu uz dažādām planētām, kad viņš apzinās savu kosmisko uzdevumu, kura pildīšanas dēļ viņš ir atnācis uz šo planētu, tad viņam jau ir kosmiska apziņa.
Un vel augstākais apziņas līmenis ir ontoloģiskais līmenis. Ja cilvēka apziņa atrodas šajā līmenī, tad viņš jau identificē sevi ar tīro esamību, viņš sajūt savu vienotību ar visu un ar visiem kas ir apkārt un ar Visaugstāko Rādītāju. Tas jau ir pusdievības līmenis.
Bet visus šos augstākos apziņas līmeņus var sasniegt tikai pēc egregoriskas apziņas līmeņa iziešanas un vienu pēc otra. Pārlēkt pāri kādam no šiem līmeņiem neizdosies. Nav tik svarīgi, kādā līmenī jūs šobrīd esat, galvenais ir lai jūs uzsākat savas apziņas attīstību, un turpinat to darīt nepartraukti. Šajā procesā nepastāv konkurences un sacensības, katram ir savs ātrums un intensitāte. Cilvēks ar attīstītu apziņu spēj laist caur sevi daudz jaudīgākas energoinformatīvās plūsmas. Tas attiecās kā uz zināšanam tā arī uz materiālo labklājību, uz fizisko un garīgo veselību un uz visam citam pārpilnības enerģijām.