SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

("Burtnieks" Nr.17, 2005.09.)
Par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jaatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tie tiks taisnoti un pēc saviem vārdiem tie tiks pazudināti. (Mateja ev. 12 nod. 36, 37.)
Ko nozīmē vārdi, kurus mēs raidām plašajā pasaulē? Kā pareizi runāt? Es nedomāju gramatiski vai stilistiski pareizi, es domāju: "Vai mēs runājam to, ko domājam un vai katrs mūsu izteiktais vārds ir paredzēts saprast ar to patieso nozīmi."
Kas būtu, ja katrs mūsu apzināti un neapzināti izteiktais vārds, katrs novēlējums – gan labs, gan slikts – piepildītos? Arī tas vārds, kas palicis domu līmenī, kas netika izteikts, jo domu līmenī izteiktajam vārdam, dažkārt, ir lielāks spēks nekā izteiktajam.
Svētajos rakstos teikts: "No sākuma bija Vārds". Visaugstākais Kosmiskais Radītājs (DIEVS) teica: "LAI TOP GAISMA!". Gaisma tapa, un tapa viss esošais. Mēs esam Radītāja daļiņas, katrā no mums ir šī daļiņa, jo mēs esam nākuši no Viņa. Katrā no mums ir arī Radītāja spēks, ko mēs varam izmantot divu dažādu enerģiju radīšanā un savas personīgās pasaules uztveres veidošanā. Mēs varam radīt pozitīvo enerģiju: Gaismu un Mīlestību vai negatīvo enerģiju, ienesdami haosu un ciešanas mums apkārt esošajā pasaulē. Katram cilvēkam ir brīva izvēle, kā viņš izmanto izteiktā vārda spēku.
Pastāv izteiktā vārda zinātne – darba metode, izsakot dažādus apgalvojumus, lai saņemtu Radītāja enerģiju spēku. Šī zinātne tiek izmantota daudzus tūkstošus gadu uz visas zemeslodes. Šo zinātni mums ir devuši Kosmiskie Garīgie Gaismas Skolotāji ar cilvēkiem –kontaktieriem čennelinga veidā (channeling – angl. informācijas nodošana pa kanālu caur cilvēkiem. Tie ir Gara (Dieva) vārdi, kas tiek doti cilvēkiem, apgaismībai un informācijai. Bībele tika saņemta šādā pat veidā un Radītājs (Dievs) turpina ar mums runāt arī tagad, tikai daudzi cilvēki mūsu laikos saņemto informāciju uzskata par slimu cilvēku fantāziju augli).

Pielietotā vārda nozīme

"Katrs pats savas laimes kalējs", tā saka latviešu tautas sakāmvārds, jo ar savām domām, darbiem un vārdiem mēs veidojam savu pasauli.
Kā tad mēs veidojam savu pasaulīti un ko mēs runājam? Piedāvāšu dažus dīvainus vārdu salikumus: "Baigi labi. Šausmīgi skaista kleita. Nežēlīgi laba sievasmāte. Man tas patīk, es ģībstu! Baismīgi garšīgs šašliks. Cik briesmīgi, ka tu nevari atbraukt. Viņai ir šausmīgi foršs vīrs." (Lūdzu, pamēģiniet kādu no šīm frāzēm vizualizēt!) Šajā gadījumā cilvēki vēlas pastiprināt vārdu nozīmi, taču izmantotajiem vārdiem (baigi, nežēlīgi, šausmīgi utt.) ir pavisam cita nozīme. Vārdi nozīmē to, ko tie nozīmē, tāpēc ir vērts padomāt par to, ko mēs runājam. Vai mūsu valodā trūkst vārdu?
Arī vārdu "Dievs" cilvēki lieto nepiemēroti. Dieva vārdu jāpiesauc aizsardzībai, palīdzībai, paļāvībai utt., taču daudzi cilvēki piesauc un valkā Dieva vārdu jebkurā situācijā neapzinoties to, ko tad viņi rada ar savu vārdu spēku: "Ak, Jēzus Marija! Jēziņ! Ak, Tu Dievs! Dievs žēlīgs! Tu iedomājies, ak, mans Dievs, viņš izdarīja to un to... "
Šie vārdu salikumi tiek izmantoti vietā un nevietā, un tad, kad tiešām ir vajadzīga palīdzība, tad smalkajās pasaulēs uz šiem saucieniem vairs neviens neatsaucas, jo zina, ka tas cilvēks vienkārši ir pļāpa un nav atbildīgs par saviem vārdiem.
Atsevišķa tēma ir par aizgūtajiem lamu vārdiem no citām tautām, it īpaši no krievu valodas. Vai jūtat, kā līdzās cilvēkiem, kuri lieto šos vārdus, veidojas enerģētiskās mēslu kaudzes? Dažkārt ir sajūta, ka šis cilvēks pat fiziski smird, jo lamu vārdi tik bieži tiek pielietoti, ka tie jau ir ierakstīti aurā un kļūst par šī cilvēka neatņemamu sastāvdaļu. Sabiedriskajās vietās viņus var atpazīt tieši pēc šīs ķermeņa smirdoņas, ko citi neapzināti uztver kā nepatiku pret blakus esošo cilvēku. To pašu var teik arī par vietām, kurās uzturas šādi cilvēki – arī tur ož - gan fiziski, gan enerģētiski.
"Ne kas mutē ieiet, sagāna cilvēku, bet, kas no mutes iziet, tas sagāna cilvēku". (Mateja ev. 13.nod. 11.)

Programmēšana ar vārdu palīdzību

Bieži cilvēks par savas eksistences un personības izpausmes pamatu ņem nepareizus uzskatus un pieņēmumus: "Dievs nemīl, ka nabagi trako! Es neesmu pietiekoši labs, lai būtu bagāts! "Lai labi dzīvotu, ir smagi jāstrādā! Man tāpat neveiksies!"
Tā vietā, lai sevi cienītu, cilvēks sevi kodē ar negatīvajām programmām, kā arī ar tiem stereotipiem, kurus ir pārņēmis no vecākiem, skolotājiem, draugiem un tuviniekiem. Dažkārt cilvēki paši sevi lamā un pazemo, teikdami kaut ko līdzīgu šādām frāzēm: "Ak, es aitas galva!" "Kā zoss! Nu tā man arī vajadzēja!".
Ja cilvēks dzird attiecībā uz sevi: "Tu esi stulbs; - tūļa; - govs; - jucis; - aprobežots utt.", "Tev nav prāta; - smadzeņu; - galvas utt.", tad runātājs parasti uz apkārtējo pasauli skatās caur savu auru un tas, ko viņš redz citos ir redzējums caur sava paša auru un vairāk attiecas uz viņu nekā uz apsaukājamo. Vai nav brīnišķīgs sakāmvārds: "Cita acī skabargu redz, savā baļķi neredz!". Šādi cilvēki ar saviem vārdiem cenšas citos cilvēkos radīt mazvērtības kompleksus, iedzīt bailes, vainas apziņu un citas negatīvas izpausmes, kropļojot savu līdzcilvēku psihi. Tas ir viens no veidiem, kā cilvēks, kas pēc būtības ir bailīgs, cenšas iegūt virsroku pār citiem.
Vārdu lāsti.
Tautā tiek lietots vārds "lāsts". Daudzi cilvēki noliedz šo enerģijas veidu, taču, diemžēl, šāds negatīvās enerģijas veidojums pastāv, kurš (šīs tēmas ietvaros) izveidojas pielietojot dažādu vārdu savienojumus. Dažkārt cilvēks neapzinoties izkliedz teikumus, radot negatīvas programmas un nodarot pāri cilvēkiem. Lāsts uz nāvi: "Kaut tu nosprāgtu!". Šajā gadījumā cilvēks, kuram veltīti šie vārdi, var arī nomirt, ja enerģētiski ir vājš un šo vārdu teicējs ir enerģētiski spēcīgāks. Par zagļiem saka: "Kaut viņam rokas nokalstu!". Ja kāds aprunā: "Kaut viņa sev mēli nokostu!". Tāpat var pārtraukt draudzību, mīlestību, laulību, izjaukt ģimeni. Ir daudz un dažādi varianti, kā tiek izveidoti lāsti ar vārdu un domu palīdzību. Starp citu, izteiktie lāstu vārdi agrāk vai vēlāk "iedarbojas" arī uz pašu lāstu teicēju vai, un tas ir biežāk, uz viņa pēcnācējiem un tuviniekiem.
Lūk, ko mēs darām paši ar saviem vārdiem, tāpēc nav nekāds brīnums, ka pēc tam piepildās likums: "Ko sēsi, to pļausi!" Ja kāds cits jau ir "iesējis" attiecībā pret jums, tad nav jāatdara ar to pašu, jo likums darbosies arī pretējā virzienā, un, lai tas nenotiktu, vajag piedot. Jēzus mācīja, ja sit pa vienu vaigu, tad ir jāpagriež otrs. Tā nav pakļaušanās, kā daudzi ir iedomājušies, bet piedošana, kas pārtrauc iespējamo karmisko mezglu rašanos jau pašā iedīglī (tas patiešām atvieglo dzīvi).
Vārdu lāsti var nākt līdzi arī no iepriekšējām dzīvēm pa tēva un/vai mātes līniju. Bieži vien, lai atbrīvotu no šādiem lāstiem vajadzīga profesionālu dziednieku palīdzība, bet daudzi dziednieki to nevar izdarīt, jo viņiem ir nepietiekošs zināšanu un enerģētiskais līmenis.
Domājiet, ko runājiet! Pavērojiet, kā cilvēki apkārt runā un pasekojiet arī paši savai valodai, un, varbūt, šis nelielais pētījums jums palīdzēs labāk izprast notikumus jūsu dzīvē, to, kā viss ir saistīts savā starpā: vārdi, cilvēki, situācijas, notikumi un kāpēc viss notiek tā un ne savādāk.

Pozitīvā un negatīvā pasaules uztvere

Mūsu uzdevums mācīties, lai saprastu un izskaustu vārdu pielietošanas kļūdas no turpmākās dzīves. Ir jāizprot rīcības veidi kā neveiksminieka programmas var aizvietot ar veiksminieka programmu. To var izdarīt, ja runātājs izprot pielietoto vārdu patieso nozīmi un sekas. Iedarbīgāks līdzeklis ir tad, kad cilvēks ierauga smalkajās pasaulēs un savā aurā savu izteikto vārdu materializēto veidolu, patiesāk būtu sacīt - baisus un baigus domformu un vārdu rēgus, viepļus, kropļus, monstrus utt., piemēram, zagļa viepli ar nokaltušām rokām, kurš visur seko teicējam – tā radītājam. Kā to ieraudzīt? Tagad arvien vairāk un vairāk cilvēku sāk garīgi mosties un parādās agrāk nebijušas spējas (gaišredzība, spēja redzēt cauri sienām un apģērbam, spēja lasīt citu cilvēku domas utt.), jo Zemi apstaro pavisam citas kvalitātes enerģijas (skatīt Sk.Aleksejevas rakstu "Burtnieka" 10.numurā "Jaunā Kosmiskā starojuma laiks ir klāt"). Kas to lai zin? Varbūt jau rītdien, Jūs, lasītāji sāksiet redzēt paralēlās pasaules un jums pamodīsies šīs spējas, kas ir saistītas ar jauno Ūdensvīra laikmeta atnākšanu. Mēs varam izmantot mūsu vārdu spēku savas dzīves uzlabošanai, atjaunot veselību, ģimenes dzīvi, palīdzēt naudas lietās, palīdzēt būt pozitīvā saskarsmē ar pasauli, būt priecīgiem un laimīgiem par to, kas mums ir, nevis bēdāties par to, kā mums nav. Vai tas ir maz?
Galvenais šajā procesā ir nodoms pārveidot sevi un darbs ar sevi, jo neviens cits mūsu vietā neizpildīs mūsu dzīves uzdevumu. Bez tam, cilvēks "neizkustēsieties" no iestrēgušajām problēmām sadzīvē, materiālajās grūtībās, līdz pats nesāks centīgi veidot savu pozitīvo domāšanu un rīcību.
Apzināti strādājot savā labā, atbrīvojoties no negatīvajiem vārdiem un īpašībām, negatīvajām programmām un citām negatīvajām enerģijām, cilvēks dzīvē piesaista veiksmi caur savu Miesas, Dvēseles un Gara tīrību, līdz ar to izpildot to uzdevumu, ar kādu viņš ir nācis uz šo Zemi. Katram ir vienādas tiesības nest Gaismu, Mīlestību un Harmoniju, piesaistot un radot prieku. Katram ir sava pieredžu bagāža pēc visām nodzīvotajām dzīvēm, taču katram ir iespējas sākt labot paša nodarīto, atbrīvojoties no negatīvās karmas.
Kādi ir vārdu izpausmes veidi pozitīvās enerģijas radīšanā?

  • Lūgšana – adresēts lūgums par kaut kādām jūsu vēlmēm Radītājam vai jūsu pielūgsmes objektam (eņģelis, Jēzus, Jaunava Marija, Karmas valdnieki, apziņas noskaņotājs u.c.). Tas ir garīgās saskarsmes veids lūgšanas formā.
  • Aicinājums – uzrunas veids Radītāja izpausmes formā par aizsardzību, palīdzību un sadarbību. Piesauc Radītāja klātbūtni visiem procesiem (Piemēram: Radītāj, esi kopā ar mani un maniem mīļajiem ik mirkli!).
  • Mantra – speciāli izveidotas skaņu vibrācijas negatīvo enerģiju transformēšanai.
  • Garīgu dziesmu dziedāšana – speciālu tekstu izdziedāšana attiecīgos rituālos. Baznīcā tie ir dzejoļi un psalmi, Austrumu kultūrās Dieva vārdu izdzied to nepārtraukti atkārtojot. Piesaucot Radītāju un Gaismas Spēkus cilvēks sevi attiecina uz viņu enerģijām (līdzīgs pievelk līdzīgo!).
  • Vēlējums (uzruna) – iepriekš izteikta griba veikt attiecīgas izmaiņas savā dzīvē. Tā ir sava personīgā nodoma izpaušana kaut ko mainīt savā dzīvē dodot rīkojumus un atļauju Gaismas Spēkiem veikt izmaiņas organismā un savā pasaulē. Šī ir pati spēcīgākā vēršanās pie Dievišķā Pirmsākuma.
  • Rīkojums, pavēle – valdonīga uzrunas forma, kas norāda par jūsu apņemšanos un nepieļauj ne vismazāko iespēju atgriezties pie vecā, negatīvā. Parasti tiek piesaukta Kristus palīdzība, Kristus viedums un Kristus mīlestība, šeit un tagad. (ES ESMU Gaisma, ES ESMU Mīlestība...)
  • Afirmācija (Apstiprinājums, apgalvojums) – izteikts pieņēmums par to, kas ir un reāli pastāv. Tiek izteikts apstiprinošā formā bez iespējas būt savādāk. Izsaka patiesības darbību cilvēkā un noliedz jebkuras negatīvās enerģijas ienākšanas iespēju savā pasaulē.("Man ir laba, stipra un vesela sirds!")
  • Sauciens – lūgums, aicinājums atnākt vai parādīties. Vistiešākais saskarsmes veids starp cilvēku un Radītāju, kas tiek bieži izmantots ārkārtas situācijā (Dievs palīdzi man! Erceņģeli Mihail sargā mani!).
  • Meditācija - tā ir ieklausīšanās, sajušana, iekļūšana un visu esošo lietu būtības izprašana. Tā ir mistiska pasaules izpratne. Ļoti spēcīgs apziņas izmainīšanas mehānisms, jo meditācijas laikā var nokļūt gan pagātnē, gan nākotnē, kā arī visdažādākajās vietās Visumā. Meditācija nav mērķis, tas ir līdzeklis kā sasniegt apgaismības stāvokli, kurā cilvēks iegūst Dievišķo Gudrību un Viedumu par savu būtību. Viņš kļūst brīvs un ir par apgaismības nesēju un pavadoni citiem cilvēkiem. Meditācija palīdz attīstīt dažādas spējas – gaišredzību, gaišdzirdību, dziedināt, spēju lasīt cilvēku domas, redzēt cauri apģērbam un sienām utt.

Meditāciju un lūgšanu teksti var būt dažādi. Daudzas stipras lūgšanas mums ir devuši Kosmiskie Garīgie Gaismas Skolotāji, dažkārt cilvēki izdomā savas lūgšanas un arī tās darbojas.
Mēs varam ilgi sēdēt un skatīties televizora ekrānos, aizmirst par savu dzīvi, skatoties bezjēdzīgi izstieptajos seriālos, dzīvojot ar visdažādākās krāsas ilūziju brillēm. Mēs to varam, bet... ir arī citas iespējas un citi ceļi. Katram savs.
"Kas meklē, tas atrod"- ja kāds vēlas garīgi attīstīties, tad viņš atradīs vietu un veidu, kā to izdarīt, jo tad, kad skolnieks ir gatavs – parādās arī Skolotājs. Taču vispirms ir jāuzdod jautājums sev pašam: "Ko es gribu šajā dzīvē sasniegt?", "Kāds ir manas dzīves uzdevums?", "Kādēļ es esmu šeit – uz šīs planētas?"
 
DVS Urantijas fonda daudzveidīgajās garīgās pašpilnveidošanās nodarbībās, mūsu kolektīvs palīdz cilvēkam pašam atrast savu garīgās attīstības ceļu un uzdevumu.
Savukārt, caur šādu saskarsmi, mēs mācamies un garīgi augam arī paši.
Šajā, planētas ļoti straujajā pārejas periodā uz jaunu attīstības līmeni, kad visapkārt brūk gan fiziski, gan garīgi redzamā pasaule, notiek veco un jauno enerģiju jaudīga sadursme, bet jūs turpiniet dzīvot. Dzīvojiet ar mīlestību, daloties priekā ar apkārtējiem cilvēkiem, nedomājot par to, ko viņi par jums padomās. Ja kāds noliedz un nozākā jūsu izstaroto mīlestību un pozitīvo enerģiju, tad atcerieties, ka Jēzus mācīja neko nenosodīt, lai arī pats netaptu nosodīts. Jēzus mācīja visus mīlēt. Tas, kas nosoda, pazemo, izsmej, tas neiet Gaismas un Apziņas ceļu, tomēr mīliet un cieniet arī viņus, jo tāds ir viņu lēmums. Mums ir jāciena ikkatru Radītāja izpausmes veidu. Tādā veidā jūs savā pasaulē veidosiet tikai pozitīvu enerģiju un būsiet pozitīvā saskarsmē ar planētas redzamo daļu (cilvēkiem, dzīvniekiem, augiem) un neredzamo daļu (elementāļiem, dabas gariem, stihiju gariem).
Tautā saka: "Ar vārdu var nogalināt un ar vārdu var izdziedināt." un: "Tāds tādu atrod!". Padomājiet, kā cilvēki ar jums runā, kādi notikumi – pozitīvi vai negatīvi – pārsvarā ir jūsu dzīvē. Vai jums veicas, vai neveicas? Jo cilvēks piesaista tāda veida enerģijas, kādas ir viņā pašā. Prieks cilvēkā piesaista apkārt esošo prieku, ar labestību piesaistās labestība, un tad negatīvo enerģiju izpausmes, kas vērstas cilvēka virzienā - viņu neskar.
Izmantojiet katru savas dzīves momentu pozitīvu enerģiju radīšanai, it sevišķi ar vārdu un domu spēku!