SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

("Burtnieks" Nr.Nr.11/12, 13/14, 2005.06.)

Jūsu bērni nav jums bērni.
Viņi – Dzīves domu par sevi dēli un meitas,
Viņi atnāk pateicoties jums, taču ne no jums,
Un, lai arī viņi ir kopā ar jums, taču nepieder jums.
Jūs varat dāvāt viņiem savu Mīlestību, bet ne jūsu domas,
Jo viņiem ir pašiem savas domas.
Jūs varat dot patvērumu viņu ķermeņiem, bet ne viņu dvēselēm,
Jo viņu dvēseles dzīvo rītdienas mājā,
Kurā jūs nevarat ielūkoties pat savos sapņos.
Jūs varat censties viņiem līdzināties,
Taču necentieties viņus pārtaisīt līdzīgus sev.
Jo dzīve neiet atpakaļ un neapstājas vakardienā.
Jūs esat loki, no kuriem bērni kā dzīvas bultas, šaujas uz priekšu.
Strēlnieks redz savu mērķi bezgalībā un saliec jūs
Ar savu spēku, lai bultas lidotu ātri un tālu.
Lai jūsu izliekums Strēlnieka rokās kļūtu par jūsu prieku.

(Kalīls Džebrāns "Pravietis")

Papildinot agrāk rakstīto, gribu turpināt tēmu par Indigo bērniem. Burtnieka 8.numurā (2005.gada aprīlis – maijs), rakstā "Pasaules rases un mūsu nākotne" tika pieminētas tās izmaiņas, kas pašlaik notiek cilvēku organismos šūnu un ģenētiskā koda līmenī. Tie, kuriem ir šādas izmaiņas, bieži vien ir arī jūsu mājās - tie ir jūsu bērni. Šos bērnus sauc par Indigo. Cilvēki, kuri ir saskārušies ar dažāda rakstura sarežģījumiem kontaktējoties ar bērniem, var apliecināt, ka pastāv jauni bērnu uzvedības modeļi (salīdzinot ar iepriekšējām paaudzēm) un vecās metodes vairs nav ietekmīgas. Diemžēl, daudzi piektās rases cilvēki, neizprotot notiekošo, šos bērnus klasificē kā grūti audzināmus. Daļēji tam var piekrist, jo, ja Indigo ir piedzimis un veidojies vidē, kur nav savstarpējās izpratnes, labestības un mīlestības, sestās rases bērnu uzvedība kļūst nekontrolējama ar negatīvisma pieskaņu. Tā ir kā atbildes reakcija uz apkārt notiekošajām negācijām. Tad tiem, kas saka, ka indigo ir grūti audzināmi, ir taisnība (gribētu precizēt – nevis audzināt, bet pāraudzināt).

INDIGO ir bērni ar jaunu, izmainītu apziņas līmeni, kuri pasauli uztver pavisam citādāk nekā cilvēki pirms 10 un vairāk gadiem, kad dominēja planētas vecā apziņa, piektā cilvēku rase un vecās enerģijas cilvēki. Indigo ir jauno enerģiju nesēji un pieskaitāmi karaliskajai ģimenei – sestajai rasei, jo viņi sāk nomainīt iepriekšējo rasi. Indigo uzdevums, ieejot Ūdensvīra laikmetā jeb Zelta laikmetā, ir izmainīt dzīves apstākļus un situāciju uz Zemes ar psihisko enerģiju un mīlestību.

Svētība vai sods?

Tāds bērns var būt gan par svētību, gan par sodu saviem vecākiem, atkarībā no tā, kādos apstākļos viņš ir nokļuvis. Ja viņš ir vienīgais Indigo bērns starp bērniem ar "veco" apziņu, tad viņš noteikti atšķirsies no pārējiem bērniem. Dvēselē šis bērns būs nesaprašanā: "Kāpēc mani neviens nepazīst? Kāpēc citi bērni neko nesaprot? Kāpēc viņi tik muļķīgi uzvedas?". Šādu bērnu vienaudži apsmej, mēģina pakļaut un pazemot, jo indigo bērni ir labestīgi un vardarbībai, sākumā, neprot atbildēt ar to pašu.

Indigo saglabājas precīzas atmiņas par savām iepriekšējām dzīvēm un smalko pasauli. Vai spējat iedomāties savas sajūtas, ja jūs ierastos šajā pasaulē, zinot savu piederību karaliskajai ģimenei, bet pēkšņi apjaustu, ka neviens jūs nepieņem, ka visi attiecas pret jums kā pret nabagu, nevis kā karalisku personu? Pie tam, jūs kā bērns saprotat, ka neesat spējīgs kaut ko mainīt. Atbildes reakcija šādos gadījumos, visbiežāk, ir ieslēgšanās sevī (pārceļoties uz savu izveidoto iekšējo pasauli) vai hiperaktīva rīcība. Iespējams, ka tas notiek tāpēc, lai piesaistītu apkārtējo uzmanību un saņemtu palīdzību.

Izmaiņas organismā

Šobrīd mutācijas cilvēka ķermenī ir vērojamas visā pasaulē. Ķermenī notiek izmaiņas, par kurām cilvēki nemaz nenojauš. Transformācijas process notiek klusi un mierīgi, taču tas kļūst arvien "skaļāks" ar katru jaundzimušo, kurš ierauga dienas gaismu. Jebkurā gadījumā, jaunās ģenētiskās izmaiņas izmainīs cilvēci.

1974.gadā Ķīnā pirmo reizi tika atklāts bērns ar savādāku ģenētisko ainu. Mazais zēns varēja redzēt ar ausīm pat vēl labāk nekā ar acīm. Tādu un līdzīgu, zinātniski apstiprinātu, gadījumu ir daudz. Zinātnieki Indigo masveida bērnu parādīšanos attiecina uz 1984.gadu. Tieši šajā gadā piedzima pirmais zināmais bērns ar pavisam citām cilvēciskajām īpašībām (ir pieņēmumi, ka nedaudzi Indigo parādījās pirms septiņdesmitajiem gadiem).

Kādas tad ir šo bērnu atšķirības fiziskajā līmenī? Pirmkārt, viņiem atšķiras aknas, kas liecina par to, ka ir jābūt izmaiņām DNS struktūrā. Izmaiņas aknās ir atbildes reakcija uz jauno, pārveidoto pārtiku. Ja piektās rases cilvēki turpinās lietot pārtiku, kura ir "uzlabota", lai ilgāk uzglabājas, labāk izskatās, vilinošāk smaržo, tad pastāv iespēja, ka viņu veselība būs neatgriezeniski iedragāta un cilvēki sāks slimot ar nebijušām un neārstējamām slimībām.

Otrkārt, šiem jaunajiem bērniem ir interesantas, pārsteidzošas spējas un uzskati, kas kardināli atšķiras no mums pierastā dzīves rituma.

Treškārt, intelektuālās attīstības koeficienta (IQ) vidējais rādītājs Indigo ir 130, bet daudziem ir ģēnija līmenis ar IQ 160 un vairāk. 130 nevar uzskatīt par ģenialitātes rādītāju, taču agrāk šis skaitlis bija novērojams 1 cilvēkam no 10'000. Bērni ļoti labi orientējas datoros. Veicot šo bērnu smadzeņu izpēti atklājās, ka dators ir kā viņu "smadzeņu turpinājums".

Ceturtkārt, pedagogi un skolu sistēma kopumā uzskata šos bērnus par garīgi atpalikušiem un noteikuši diagnozi ADD (Attention Deficit Disorder – uzmanības deficīta sindroms) un ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder – hiperaktivitāte, kas ir saistīta ar uzmanības deficītu), jo uzskata, ka indigo nav spējīgi uz ilgstošu koncentrēšanos.

Diemžēl, sabiedrība kopumā nav gatava atzīt bērnu attīstīto intelektu. Ir skaidrs, ka skolu sistēma nav gatava uzņemt un mācīt šos jaunos, apdāvinātos bērnus. Bērniem vienkārši ir garlaicīgi. Un šī garlaicība rodas no informācijas pasniegšanas ātruma (lasi: lēnuma), veida un satura. Vispirms mums pašiem vajag pielāgoties šiem jaunajiem bērniem un viņu spējām. Atļaujiet bērnam, kurš ir iekļauts ADD vai ADHD kategorijā apgūt to, kas viņus patiešām interesē un jums atklāsies viņa ģeniālās spējas. Šie bērni nav piemēroti apgūt pēc vecām metodēm pagājušā gadsimta zināšanas. Mums pašiem jāiemācās saprast šo bērnu būtības aspektus, lai palīdzētu atklāt un realizēt viņu spējas. Taču te ir jāuzsver 2 faktori:

1. Ne visiem indigo bērniem ir ADD un ADHD diagnoze;
2. Un ne visi bērni ar ADD un ADHD diagnozi ir Indigo bērni.

Pētījumi liecina, ka indigo bērniem ir augsti attīstītas ekstrasensorās spējas. Vispirms: viņi lasa cilvēku domas, it sevišķi savu vecāku un pedagogu domas (ja cilvēkam ir bail, ka tiek lasītas viņa domas, tad viņš nav ne godīgs, ne atklāts. Nevajag pieļaut tādu domu parādīšanos, par kurām pašam jākaunās). Tāpat šie bērni redz paralēlās pasaules, viņiem ir ļoti izteikta intuīcija, telepātija un "pieeja" pie dažādiem egregoriem, augu un dzīvnieku apziņām utt. Bieži vien, ja bērns sāk stāstīt, ka viņš redz rūķus, mājas garus, salamandras, silfus u.c. fantastiskus tēlus, tad piektās rases cilvēku parastā reakcija ir noliedzoša un nievājoša. Pieaugušie bērniem nomāc tās spējas, kuras vēlāk varētu noderēt valsts pārvaldē, sabiedrības labklājības celšanā u.c. tādējādi padarot bērnu par līdzīgiem piektajai rasei.

Ja jums ir bērns, kurš ir dzimis pēc 1984.gada, ir būtiski apgūt zināšanas par indigo, piemēram izlasīt Lī Kerola un Dženas Touberas grāmatu "Indigo bērni" (Latvijā tā ir atrodama krievu valodā). Vecākiem būtu nepieciešams papildināt savas zināšanas un atbrīvoties no veciem, iesīkstējušiem stereotipiem un nepareiziem pieņēmumiem.

Jautājums, kas ir indigo bērni, protams, izraisa strīdus. Daudzi ekstrasensi saka, ka indigo bērni nāk no Indigo stara - ļoti attīstīta ārpuszemes civilizācijas apziņas līmeņa. Ir arī citi viedokļi. Taču vienalga no kurienes nāk indigo bērni, skaidrs ir viens, ka tie atšķiras un tos nevar ielikt mūsu apziņas radītajos priekšstatos par cilvēku evolūcijas gaitu.

Amerikā ir aprakstīta situācija par bērnu, kuram pēc piedzimšanas 2 reizes bija pozitīvs HIV tests (19 dienu vecumā un pēc mēneša), taču pēc tam HIV pazuda kā nebijis un organisma pretestība pret HIV bija lielāka 3000 reizes. Pēc neoficiālas informācijas, līdzīgi gadījumi ir arī Latvijā. 1996.gada 17.augustā tika paziņots, ka 1% izmeklētajiem iedzīvotājiem ir atklātas ģenētiskās izmaiņas, kas ir spējīgas pasargāt no inficēšanās ar HIV.

Zinātnieki izmaiņas bērnu DNS ir noteikuši precīzi. Ir mainījies aktivizēto kodonu skaits (kodons – trīs blakus esošu nukleotīdu kombinācija, kas nosaka aminoskābes iekļaušanu polipeptīdu ķēdē - olbaltumvielu sintēzes procesa laikā- noteiktā strukturētā kārtībā). Cilvēka DNS ir 4 bāzes nukleotīdi, kas kombinējas pa 3 un veido 64 kodonus. Parastā cilvēka DNS ir 20 aktīvi kodoni + 3 kodoni, kas ir līdzīgi "stop and start" datorprogrammām. Pārējie kodoni ir neaktīvi. Jaunajiem bērniem papildus aktivizējās vēl 4 kodoni un tiem ir 24 aktīvi kodoni iepriekšējo 20 vietā. Tas nozīmē, ka jaunajiem bērniem ir pastiprināta imunitāte pret visām slimībām, t.sk., arī pret HIV un AIDS. 1992.gadā 30% jaundzimušo bija indigo; 1998.gadā – 80%. Kā Jūs domājat, cik procentuāli indigo dzimst pēc 2002. gada?

Izmainīta DNS var būt ne tikai bērniem, bet arī piektās rases pieaugušajiem, kuri apzināti ceļ savu garīgo potenciālu un vibrācijas.

Kā iemācīties izprast indigo?

Novērojot indigo bērnus ir izdalīti 10 galvenie principi, kas varētu palīdzēt izveidot labas attiecības ar viņiem.:

  • Attiecieties pret indigo ar cieņu un ar prieku uzņemiet viņus savā ģimenē. Viņi skatās uz pieaugušajiem ar līdzvērtības sajūtu. Vecums viņiem nav autoritatīvs faktors. Ja jūs teiksiet, ka esat par viņu gudrāks, tikai tāpēc, ka esat vecāks, tad var gadīties, ka viņš jūs "nepieņems" vispār. Bērni nejūt sevi kā bērnu. Viņi neizprot starpību starp bērns/pieaugušais, jo viņi citos redz Dvēselisko gudrību un gadu daudzums uz šādiem bērniem iespaidu neatstāj.
  • Disciplīna. Palīdziet viņiem pašiem pieņemt lēmumus, tajā jomā, kas attiecas uz disciplīnu! Disciplinējiet Indigo tāpat kā visus citus bērnus, taču dariet to mazāk emocionāli. Ļoti emocionālas izpausmes ietekmē viņus tikpat maz, cik viņus ietekmē spēlēšana uz vainas apziņas stīgas. Ar kliegšanu jūs neko nepanāksiet, tikai nodemonstrēsiet savu vājumu – jūs zaudēsiet šajā cīņā. Ja mūsu, piektās rases, paaudze ierāvās sevī no kontroli zaudējušu vecāku kliedzieniem, tad Indigo šajā situācijā vienkārši var smaidīt. Mierīgi un precīzi izpildīta disciplināra darbība, par kuras iespējamību bērns ir laicīgi brīdināts – tā ir visefektīvākā metode. Tā kā šie bērni "nobriest" ļoti ātri, tad indigo ātri "izkož" jūsu uzvedību situācijās, kad viņi "mēģina jūs paņemt uz izbrīna". Neatļaujiet mazulim sevi padarīt par viņa "vergu", pretējā gadījumā bērns izmantos visniecīgāko iespēju savu nodomu sasniegšanai. Korekti, personību neaizskaroši aizrādījumi ir jāizsaka uzreiz. Nekautrējaties tos izteikt jebkurā vietā, neatkarīgi no tā, ko par jums padomās citi cilvēki, jo ne jau viņiem turpmāk ar šiem bērniem būs jābūt kopā.
  • Vienmēr atstājiet viņiem izvēles iespēju, katrā dzīves situācijā, tādējādi jūs parādīsiet, ka viņu cienāt, viņš cienīs arī jūs. Vienmēr sagatavojiet dažus variantus, no kuriem bērns var izvēlēties.
  • Nekad viņus nemēģiniet pazemot! NEKAD! Tas ir vecās enerģijas paņēmiens, kas efektīvi darbojās iepriekšējās paaudzēs, bet tagad vairs nedarbojas.
  • Vienmēr paskaidrojiet, kāpēc jūs dodiet viņiem kaut kādas instrukcijas. Tajā pašā laikā klausieties savos vārdos. Vai neizklausās muļķīgi paskaidrojumi - tāpēc, ka es tā gribu, - tāpēc, ka tā vajag, - tā ir pieņemts... Ja instrukcijas ir muļķīgas – tās nomainiet! Ja jūs dosiet pavēles diktatoriskā, autoritatīvā formā, bez pamatojuma, viņi jūs neklausīs. Vēl jo vairāk, viņi izvirzīs veselu pretargumentu sarakstu, kāpēc vecāku teiktais ir nerealizējams. Izvēlaties vienkāršus paskaidrojumus, piemēram, "tādā veidā, tu man izdarīsi pakalpojumu, jo šodien esmu ļoti noguris". Saskarsmē ar šādiem bērniem jāatrod jaunu audzināšanas pieeju, kas balstās uz vienlīdzības principiem nomainot autoritatīvo audzināšanas metodi.
  • Esiet godīgi! Nebaidieties parādīt savas neveiksmes. Tādās reizēs palūdziet viņiem padomu, kaut arī mazulis ir tikko sācis runāt. Jums tiks iedotas ģeniālas idejas! Uzticēšanās no jūsu puses tiks atalgota ar uzticību no indigo puses. Viņam piemīt tā gudrība, kuras jums jūsu vecumā nebija, tāpēc nebrīnieties, ja jūsu bērns ir pieaugušāks nekā izskatās.
  • Izveidojiet viņus par saviem partneriem, viņu pašu audzināšanas procesā. Labi padomājiet par šo aspektu. No pašas dzimšanas attiecieties pret bērnu tā, kā jūs attiektos pret jaunu, pieaugušu cilvēku – galvenokārt tas attiecas uz balss intonāciju sarunā. Bērns gaida tieši tādu attieksmi un jebkuru citu attieksmi uztvers negatīvi. Ja nezināt, kā rīkoties, ja bērns ir "nogrēkojies", palūdziet viņam padomu, kā viņš rīkotos, ja jūs samainītos lomām. Ieklausieties izteiktajos padomos! Sākumā padomi var šķist absurdi, taču, jo vairāk vecāki garīgi pilnveidojas, jo vairāk bērna padomos var saskatīt jēgu.
  • No bērna ieņemšanas brīža skaļā balsī stāstiet bērnam visu to, kas notiek apkārt. Skaidrojiet visu. Viņiem ir ļoti spēcīgi izteikta intuīcija un bērni zina, vai jūs ar viņu gribat kontaktēties vai negribat, vai viņš ir gaidīts? Bērni šūnu līmenī jūt, ko jūs darāt.
  • Ja indigo ir nopietni veselības sarežģījumi, pirms uzsākat medikamentozo ārstēšanu, veiciet viņu testēšanu. Nevajag baidīties lūgt palīdzību, ja jūs nevarat atrisināt kādu no problēmām. Daudzi vecāki cenšas "piebāzt" šos bērnus ar visiem iespējamajiem medikamentiem, jo neredz citu izeju, lai piespiestu uzturēt minimālu, piektās rases sabiedrībā pieņemto kārtību, kā arī mācīties skolā. Tagad daudzi dziednieki, kas strādā ar enerģētiskajām metodēm, veiksmīgi tiek galā ar šādiem "saslimušajiem" bērniem. Vērsieties pie skolotājiem, dziedniekiem, psihologiem, kuri ar bērniem strādā profesionālā līmenī. Autora un viņa kolēģu praksē, diemžēl, lielākais darbs tiek veikts ar vecākiem, jo ar bērniem ir, vai arī būtu bijis, viss normas robežās, ja vecāku zināšanas nebūtu tik seklas par notiekošajiem globālajiem procesiem.
  • Vecāki, radiet bērnos drošības sajūtu! Izvairieties no kritikas un nosodīšanas. Vienmēr izrādiet, ka atbalstāt viņu centienus un bērni vairāk ieklausīsies jūsu vārdos. Necentieties viņus piespiest kaut ko sasniegt, bet ļaujiet viņiem rīkoties ar iedvesmu. Nesakiet viņiem, kas viņi ir tagad vai par ko viņi kļūs nākotnē. To viņi zina labāk par jums. Ļaujiet viņiem pašiem izlemt, kas viņiem ir svarīgi. Protams, ir jāapgūst tas, ko māca skolās, jo pagaidām pasaules valstu politiski – ekonomiskās struktūras neviens nav atcēlis. Izskaidrojiet viņiem to. Nemēģiniet bērnus ar varu ievilkt ģimenes vai dinastijas biznesā, kā to ir darījušas paaudžu paaudzes. Bērns būs absolūti kurls pret šādiem argumentiem. Indigo zemapziņā zina par savu Dievišķību un uzdevumu.

Paskatieties uz saviem bērniem un uz bērniem vispār. Agrāk teica – bērni ir mūsu nākotne. To pašu var teikt arī tagad. Taču šī nākotne ir vecāku un sabiedrības rokās. Viņi ir līdzvērtīgi mūsu sabiedrības locekļi, kuros ir milzīgs nākotni pārveidojošs potenciāls. Indigo dominējošā enerģija ir MĪLESTĪBA (ja tā nav "nokauta" ar piektai rasei tipisko rīcību un stereotipiem). Bez mīlestības enerģijas bērni aizveras, bet medikamenti nav risinājums. Tie nomāc vai daļēji nomāc sekas, papildus bojājot organisma sistēmas, bet talantīgo bērnu Dvēseles pārvēršot par kroplām, taču cēlonis paliek. Paliek arī iesīkstējušie stereotipi, bieži vien nevajadzīgi pieņēmumi. Cilvēki pieraduši dzīvot vakardienā un ar grūtībām sadzird jaunā evolūcijas posma austošo sesto rasi un viņu dvēseles saucienus pēc sapratnes.

Notiek veco un jauno enerģiju sadursme. Ienāk jaunais visos līmeņos un aspektos, bet vecais atkāpjas ar nežēlīgu cīņu, kurā visvairāk cieš indigo. Cilvēki, kuros dominē patmīlība, egoisms un bailes, apzināti noliedz indigo eksistences iespējamību, taču evolūciju nevar apturēt. Iesaku ar mīlestību un gudrību pieņemt notiekošos procesus, jo noliedzējos noliegšana radīs zaudējumu. Tāds ir Radītāja attīstības plāns.