SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
("Burtnieks" Nr.13/14, 2005.07.)

Katram no mums, gan biežāk, gan retāk, ir jāpieņem lēmumi. Dzīve rada situācijas, kad ir jāizvēlas vienu ceļu no dažādiem iespējamiem variantiem. Vai mainīt esošo darbu pret citu ? Vai varēšu iestāties šajā mācību iestādē? Vai pieņemt biznesa partnera piedāvājumu ? Vai lietot šīs zāles vai citas ? Un vēl daudz jautājumu, kas liek pieņemt lēmumu, pie tam mēs ne vienmēr zinām, kādas būs pieņemto lēmumu sekas. Cilvēki ar attīstītu intuīciju dara savu izvēli intuitīvi, klausoties savu iekšējo balsi - sirds balsi. Bet ko var darīt, ja jūs tomēr šaubāties? Kā var palīdzēt sev vai saviem tuvajiem un mīļajiem pieņemt pareizāko lēmumu? Pamēģiniet izmantot biolokāciju!

Kas ir biolokācija ?

Biolokācija – tā ir metode, kā saņemt informāciju no smalkās pasaules. Ar tādu instrumentu palīdzību kā svārstiņš un biolokācijas rāmis jūs varat saņemt informāciju no smalkās pasaules Visuma informatīvās bankas jeb Universa.

Vai visi var izmantot biolokāciju ?

Katrs cilvēks, kurš ir garīgi vesels var mēģināt nodarboties ar biolokāciju. Pamatojoties uz manu personīgo pieredzi, varu apgalvot, ka arī tie, kuri neticēja sev vai šai metodei, pēc nelielas apmācības, paši sev par izbrīnu, ir veiksmīgi sākuši pielietot biolokācijas metodi.

Kā to dara ?

Visbiežāk biolokācijā pielietojamais instruments ir svārstiņš. Par svārstiņu var kalpot jebkurš neliels priekšmets, kuru var ērti pakārt diegā vai uz ķēdītes. Tas var būt metālisks priekšmets, dārgakmens vai arī kāds vienkāršāks akmens, galvenais lai jums ir ērti ar to strādāt.

Lai sāktu strādāt ar svārstu, vajag ar to vienoties, kādā veidā tiks dotas atbildes uz jūsu jautājumiem. Obligāti nepieciešams zināt, kā tiks parādītas šādas iespējamās atbildes un pozīcijas:

„Jā", „Nē", „Informācija nav pieejama", „Pozitīvs", „Negatīvs", „Nesapratu jautājumu". Pēc jūsu izvēles var būt arī citi varianti. Vajag ieprogrammēt svārsta kustības izsakot šādu lūgumu: „Jā" tu man rādīsi tādā veidā un pašūpojiet svārstu tā, kā pateicāt, „Nē" – rādīsi tādā veidā utt. Izveidoto programmu darbā ar svārstu jūs varēsiet izmainīt jebkurā momentā vai arī to papildināt, ja vien radīsies tāda nepieciešamība. Piemēram, var pieņemt šādas svārsta kustības: „Jā" – svārsts šūpojas perpendikulāri jūsu ķermenim- no jums prom uz priekšu un atpakaļ, „Nē" – paralēli jūsu ķermeņim – no labās uz kreiso pusi un atpakaļ, „Informācija nav pieejama" – 45 grādu leņķī no jums uz labo pusi, „Nesapratu jautājumu" - 45 grādu leņķī no jums uz kreiso pusi, „Pozitīvs" – svārsts griežas pa apli pulksteņrādītāja virzienā, „Negatīvs" – svārsts griežas pa apli pret pulksteņrādītāja virzienu.

Uzdodot jautājumu, jums ir jāiemācās kontrolēt savas emocijas. Ir jāiemācās mierīgi un ar pateicību pieņemt jebkuru atbildi. Tas ir vajadzīgs, lai ar savu psihisko enerģiju neuzspiežat svārstam šūpoties tā kā jums visvairāk gribētos un netraucētu saņemt atbildi no smalkās pasaules. Šo spēju sevī ir jātrenē.

Kādas ir informācijas iegūšanas iespējas?

Informācijas saņemšana no smalkās pasaules ir fizisks process, kurā tiek iesaistītas, kā minimums, 3 puses: 1) informācijas devējs – būtne smalkajā pasaulē,

2) starpnieks – svārsts un 3) informācijas uztvērējs – cilvēks pats. Noteikti rodas jautājums par šādā veidā saņemtās informācijas kvalitāti un precizitāti.

Visvairāk informācijas kvalitāte atkarīga no uztvērēja spējām. Par piemēru var minēt Aleksandra Svijaša grāmatā ilustrētu gadījumu. Iedomājaties viesnīcu ar daudziem stāviem virs zemes un zem zemes, kuros ir iemītnieki. Servisa līmenis šajā viesnīcā ir atkarīgs no tā, kurā stāvā jūs atrodaties. Jo augstāk, jo labāka un kvalitatīvāka apkalpošana. Viesnīcas ēkas metafora šajā piemērā atbilst cilvēku garīgās attīstības līmenim. Augstākajos stāvos jūs kontaktējaties ar Gaismas būtnēm, zemākajos – liela iespēja nokļūt kontaktā ar Tumsas spēku būtnēm. Tāpēc, ja jums ir vēlēšanās zināt, kas tad īsti ar jums pašreiz kontaktējas, tad nepieciešams uzdot jautājumu „Vai būtne, kura atbild, kalpo Gaismai? Kalpo Tumsai?". Tumsas spēku būtnēm, uz konkrēti uzdotu jautājumu nav dotas tiesības melot un jums atbildēs, ka viņi kalpo Tumsai. Dažkārt Tumsas spēki mēģina izvairīties no precīzas atbildes, un svārstiņs sāk "dīvaini" uzvesties. Nekad nemēģiniet runāt ar Tumsas spēkiem! Tas ir bīstami!

Vai no smalkās pasaules var saņemt jebkuru informāciju ?

Nē. Informācijas apjoms, ko varam saņemt, ir ierobežots. Un vispirms tāpēc, kā smalkajās pasaulēs arī ievēro ētikas principus, un pat vēl vairāk, nekā to darām mēs cilvēki. Pirms atbilžu saņemšanas, uz jums interesējošiem jautājumiem, ir nepieciešams ņemt vērā dažus faktorus. Vispirms vajag atcerēties par jūsu dzīves mērķi uz šīs planētas Zeme. Pats svarīgākais ir jūsu dzīves uzdevuma izpilde. Tātad jūs varat saņemt jebkuru informāciju, kas jums var palīdzēt jūsu dzīves uzdevuma izpildē. Tāda informācija, kas varētu traucēt dzīves uzdevuma izpildē, netiks saņemta. Un, protams, ētika. Informācija, kas citam cilvēkam ir personīga un intīma, jums netiks dota. Tāpat nevajag domāt, ka jūs varēsiet saņemt nākošās loterijas pareizās atbildes, kāda cilvēka telefona numuru, konta stāvokli bankā vai naudas summu makā utt. Vienmēr vajag pārliecināties: „Vai prasītā informācija man tiešām ir nepieciešama? Vai tā ir nepieciešama manai garīgajai attīstībai? Vai tā ir nepieciešama manas ziņkāres apmierināšanai un nepelnītu materiālo labumu iegūšanai?"

Vienkāršāk izsakoties, ievērojiet „deguna likumu", kas skan šādi: „Nebāz degunu tādās lietās, kas uz tevi neattiecas". Tas nozīmē, ka vispirms vajag risināt savus jautājumus un tāpēc jautājiet par sevi. Par sevi var prasīt visu, viss ir ētiski, taču tas nenozīmē, ka jūs saņemsiet atbildes uz visiem jautājumiem. Ir lietas, kuras jums nebūtu harmoniski zināt dotajā laika momentā. Piemēram: „Cik gadus man vēl ir atlicis dzīvot?"

Ja jums ir šaubas, uzdot vai neuzdot kādu jautājumu, tad vispirms uzdodiet jautājumu „Vai man ir harmoniski saņemt tādu informāciju?". Ja jūs saņemat apstiprinošu atbildi, tad varat uzdot pašu jautājumu. Ja saņemt atbildi ka informācija ir aizliegta, tad labāk der atcerēties „deguna likumu" un šo informāciju labāk neprasīt.

Ja jums ir vēlēšanās uzzināt, kāpēc informācija netiek dota, tad sadaliet šo situāciju 3 jautājumos:
Drīkstu vai nedrīkstu saņemt šo informāciju?
Vajag vai nevajag saņemt šo informāciju?
Šī informācija mani tuvina patiesībai, garīgai attīstībai, (Radītājam) vai attālina no tās?
Tieši tāpat jūs varat rīkoties, ja uz kādu no saviem jautājumiem tiek saņemta negatīva atbilde. T.i., jūs jautājat, vai jums ir harmoniski rīkoties tā vai savādāk un saņemat atbildi „Nē", un jūs gribat zināt kāpēc, tad arī var uzdot šos 3 jautājumus:

 Drīkst vai nedrīkst to darīt?

Jūs varat būt pārsteigti par atbildi uz jautājumu „Drīkstu vai nedrīkstu to darīt?" Piemēram, daudzi var saņemt apstiprinošu atbildi uz jautājumu: „Vai es drīkstu aplaupīt banku?" Kāpēc tā? Tāpēc, ka mēs dzīvojam uz brīvās gribas planētas, kur var darīt visu. Un visu to, ko mēs drīkstam, ierobežo tikai mūsu fiziskās un intelektuālās spējas izdarīt noteiktu darbību. Bankas aplaupīšanas gadījums būs iespējams, ja jūs būsiet pietiekoši fiziski attīstīts, kā arī spēsiet rīkoties ātri un noteikti.

Vajag vai nevajag man to darīt?

Atbilde uz šo jautājumu vairāk attiecas uz jūsu darbības sekām, t.i., uz jautājumu „Vajag vai nevajag man aplaupīt banku?", cilvēki lielākoties saņems negatīvu, noraidošu atbildi. Varbūt kāds saņems apstiprinošu atbildi! Tas varētu nozīmēt to, ka bankas aplaupīšana jums varētu noritēt veiksmīgi, piedevām, jūs neatradīs un neieliks cietumā, taču par to būs jāsamaksā kādreiz tā kā tā, tikai jau citos līmeņos.

Vai šī darbība mani tuvina patiesībai, garīgumam (Radītājam) vai attālina no tās?

Atbilde uz šo jautājumu mums ir pati svarīgākā un neprasa sevišķus komentārus piemērā par banku, jo iegūtie līdzekļi nav iegūti godīgā ceļā.
Uz šiem 3 jautājumiem var saņemt visus iespējamos atbilžu variantus. Tas ir atkarīgs no situācijas, no jūs personības parametriem, no tā, kādu jautājumu jūs gribat risināt utt.

Kas atbild uz uzdoto jautājumu ar svārsta palīdzību?

Vēl viens svarīgs faktors darbā ar svārstu ir tas, kam tad jūs uzdodat jautājumus. Svārsts pats par sevi nav tas, kas atbild, tas ir tikai instruments, jūsu kontakta starpnieks ar smalko pasauļu iemītniekiem. Jautājumus var uzdot visiem smalko pasauļu iemītniekiem, kuri jums ir zināmi. Var jautāt eņģeļiem, dzīvo būtņu apziņai, egregoriem, ja jūs neziniet kam adresēt jautājumus, uzdodiet tos Visaugstākajam Kosmiskajam Radītājam.
Par sevi jūs varat jautāt saviem personīgajiem Sargeņģeļiem. Par citiem cilvēkiem – citu cilvēku Sargeņģeļiem. Karmas jautājumos vērsieties pie Karmas Valdniekiem. Par laika apstākļiem – pie Mātes Zemes. Par profesijām, cik harmoniski ir strādāt tajā vai citā profesijā, vērsieties pie attiecīgās profesijas egregora vai jūsu Sargeņģeļa. Šoreiz nav mērķis aprakstīt un uzskaitīt Kosmisko hierarhiju struktūras, tāpēc viss būs atkarīgs no tā, kādas kosmiskās būtnes jums ir zināmas.

Kā vajag un kā nevajag uzdot jautājumus ?

Ļoti svarīgs moments – iemācīties pareizi noformulēt un uzdot jautājumus. Šeit darbojas likums – „Kāds jautājums, tāda atbilde!" Piemērs, ja jūs telpā esat viens un uzdosiet jautājumu „Vai es šajā telpā esmu viens pats?", tad, visticamāk, saņemsiet atbildi „nē", jo šajā pašā telpā bez jums atradīsies arī smalko (neredzamo) pasauļu būtnes, kuras vienmēr ir jums blakus (jūsu eņģelis, mājas gariņš uc.).
Neprasiet, cik labi vai slikti ir tas vai tas. Smalkajās pasaulēs nezina, kas ir labs vai slikts. Lietojiet vārdu „harmoniski". Piemēram, „Vai man ir harmoniski piedalīties šajā pasākumā?", „Vai manam organismam ir harmoniski lietot uzturā šo produktu?", „Vai man ir harmoniski pieņemt šo priekšlikumu?". Papildus var uzprasīt kāds ir harmonijas koeficients procentos, pieņemt..., lietot..., piedalīties..., utt. Harmoniski skaitās, ja koeficients ir vairāk par 64%. Jo mazāks ir šis rādītājs, jo vairāk vajadzētu padomāt, kas traucē būt 100% harmonijai.

Vai varam saņemt informāciju par nākotni ?

Ja jūs gribat jautāt par nākotni, tad vienmēr vajag atcerēties, ka nākotnei ir vairākas iespējamības, tāpēc absolūti precīzi noteikt mūsu nākotni nespēs neviens, pat Augstākie spēki, jo mēs paši veidojam savu nākotni. Precīzāk sakot, jo mazāk cilvēks ir noslogots ar savu karmu, un jo vairāk cilvēka brīvā griba tuvojās 100%, jo grūtāk pareģot viņa nākotni. Taču smalkajā pasaulē ir zināmi visi iespējamie nākotnes varianti un to izpausmes iespējamība. Nevajag jautāt „vai notiks tas vai cits notikums?", taču var jautāt par tā vai cita notikuma izpaušanās iespējamību nākotnē (procentos).
Nākotnes noteikšanas procesā ir zemūdens akmeņi. Piemēram, ja jūs esat saņēmis atbildi ar lielu varbūtības koeficientu par kāda notikuma iespējamību, tad varētu būt divi varianti:
Pirmais un pats vienkāršākais – jūs mierīgi sēžat un gaidāt, ka viss notiks pats par sevi, taču laiks iet un nekas nenotiek. Atcerieties, ka jūs paši veidojat savu nākotni. Tāpēc, otrkārt, lai piepildītos jums vēlamais notikums, nav jēgas sēdēt un gaidīt, ka viss notiks, vajag rīkoties, vajag darīt visu to, lai piepildītos jūsu ieceres. Ja jūs gribat atrast draugu vai draudzeni, tad palīdziet šim notikumam piepildīties, vairāk satiekoties un kontaktējoties ar dažādiem cilvēkiem. Ja jūs gribat labāku darbu, tad meklējiet to aktīvāk un nepaļaujaties, ka darbs kādā brīnišķīgā dienā jūs pats atradīs un "iekritīs rokās".

Vai darbs ar svārstu nav bīstams ?

Tas nav bīstams, jā jūs ievērojiet ētiku un vienmēr paturat prātā „deguna likumu". Bet arī šajā gadījumā gribētos jūs brīdināt par pārāk biežu svārsta izmantošanu. Ievērojiet mēru šajā nodarbē, jo pašu darba procesu jūs apmaksājat ar savu enerģiju. Un, ja jums nav atvērts personīgais dzīvības enerģijas (Rei-Ki) kanāls, caur kuru jūsu enerģijas zaudējumi uzreiz tiks kompensēti, tad pārmērīgs darbs ar svārstu var novest pie spēka zuduma. Nav nepieciešams katru savu soli pārbaudīt un vēlreiz pārbaudīt, nepārtraukti lūdzot pateikt priekšā. Izmantojiet svārstu tikai jums svarīgo jautājumu risināšanai. Un pēc iespējas vairāk ticiet savai sirdij, savai iekšējai balsij, savai intuīcijai.