SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Iespējams, ka kāds pēc 2012.gada decembra “pasaules gala” no rīta pamodās un atviegloti uzelpoja: “pasaule stāvēja kā stāvējusi”.  Kāds cits jutās vīlies, jo cerēto atbrīvošanos no kredītiem un citām neatrisinātajām problēmām ar “pasaules gala” palīdzību, nesagaidīja.  

Kā tad īsti ir: vai runas par “pasaules galu” bija tikai produkcijas ražotāju reklāmas triks? Ažiotāža bija vai nebija pamatota? Vai mēdz būt dūmi bez uguns?

2016.gads ir ceturtais gads pēc apsolītajiem dramatiskajiem notikumiem, kur pareģojumi par cilvēku civilizācijas turpmāko neizdzīvošanu tika aprakstīti viens par otru šaušalīgāki.

Šajā rakstā tiks dots raksturojums par laika posmu līdz 2012.gadam; laika posmā no 2012.gada līdz 2016.gada pavasarim un iespējamais nākotnes scenārijs. Lai izprastu šos notikumus, ir jāsaprot planetāros evolūcijas principus.

Kosmiskās laika telpas evolūcija

Planēta Zeme jeb Urantija (tas ir planētas Zeme Kosmiskais vārds) ir Saules sistēmas sastāvdaļa, kura, savukārt ir lielāku Kosmisko teritoriju sastāvdaļā – piemēram, Piena Ceļa galaktikā, bet mūsu galaktika ir neliela daļa mūsu visumā Nebadonā, kurš ir, kā viens no septiņiem lokālajiem visumiem mūsu Orvantona Virsvisumā, kurš ir septītais Virsvisums Lielajā Visumā (saskaņā ar Kosmisko zināšanu  grāmatu “Urantija”.)

Mūsu galaktikas cikliskā kustība spirālveidīgā formā ilgstošu laiku atradās Lielā Visuma ārējā malā, kur robežojās ar Lielā Kosmosa pirmmatēriju. Tādējādi, Centrālās Saules jeb Sākumu Sākuma enerģijas, kuras plūst no Lielā Visuma Centrālā Virsvisuma, praktiski nevar sasniegt visattālākos Lielā Visuma nostūrus – arī to vietu, kur lokalizēta planēta Zeme. Samazinoties tiešajam enerģiju starojumam no Kosmiskā Centra jeb Kosmiskās telpas Radītāja, rodas tāds kā puskrēslas vai ēnas Kosmiskais reģions un daži Gaismas enerģiju raksturojošie fizikālie parametri izmainās par sliktu Gaismas evolūcijas scenārijam. Tad, kad Kosmiskā telpa, piemēram, galaktika Piena Ceļš  spirālveidīgās rotācijas laikā atkal nokļūst Centrālās Saules “apspīdētajā” laukā, mainās Gaismas enerģiju fizikālie parametri un līdz ar to mainās arī evolūcijas procesu kvalitāte. Šādu enerģiju plūsmu dēļ uz Zemes notiek evolūcijas procesi, kuri tiek klasificēti kā “jugas”.

Līdzīgi kā pavasaris, vasara, rudens, ziema un atkal pavasaris, Kosmiskie Zemes evolūcijas cikli nomaina viens otru. Pastāv 4 jugas:

 • Krita juga jeb Satja juga - Zelta laikmets, kurš ilgst 1 miljonu 728 tūkstošus Gaismu nesošos Zemes gadus. Šajā laikmetā Zemes iemītnieki apveltīti ar godpilnām un dievišķām jūtām. Uz Zemes valda cieņa, labestība, miers un labklājība. Ir dziļas zināšanas par Kosmosa uzbūves un darbības principiem jeb Vēdas. Cilvēku augums sasniedz vairāk kā 17 metrus un dzīves ilgums pārsniedz 100 tūkstošus gadu nenovecojošos ķermeņos. Pāriet no šādas evolūcijas pieredzes uz citu pieredzi – “viņu sauli” Zemes iedzīvotāji var pēc savas vēlēšanās jebkurā laikā.
 • Otrs Kosmiskais laikmets, kurš nomaina Satja jugu saucas Treta juga jeb Sudraba laikmets. Treta juga ilgst 1 miljonu 296 tūkstoši gadu. Zemes iedzīvotāji pamazām sāk attālināties no godīguma un sirdsapziņas uzvedības principiem, sāk izzust labklājība un tās vietā uzsākas attīstības lejupslīde. Samazinās sirdsapziņas spēks, telepātija, gaišprasmes, galvaskausa un smadzeņu izmērs. Samazinās cilvēkveidīgo ķermeņu augums. Dzīves ilgums sarūk līdz 10 tūkstošiem gadu.
 • Trešais Kosmiskais laikmets – Dvapara juga jeb Bronzas laikmets, kurš ir 864 tūkstošus gadu. Cilvēku sirdsapziņa, gaišprasmes un atmiņa degradējas līdz tam, ka cilvēki aizmirst savu dievišķo izcelsmi un iepriekšējās reinkarnāciju pieredzes. Samazinoties Centrālās Saules Gaismas enerģiju plūsmai retais spēj saglabāt dievišķās atmiņas un zināšanas. Lielākā daļa iedzīvotāju degradējas līdz primitīvismam un atmiņas vietā sāk lietot rakstību jeb sanskritu. Tiek pierakstītas Kosmiskās zināšanas un vienotā Vēda tiek sadalīta 4 daļās, bet, neskatoties uz to, daudzi no degradētajiem Zemes iedzīvotājiem tāpat to nespēj apgūt un saprast. Materiālā domāšana iesakņojas un ņem virsroku pār cilvēku sirdsapziņu un apziņu kopsummā. Sākas negodīgi ģenētiskie eksperimenti, cīņa par ietekmes sfērām un kodolkari. Samazinās cilvēku augums. Hromosomu skaits no 52 Satja jugas laikmetā ir samazinājies līdz 48, tāpēc ir pazaudētas dievišķās spējas. Dzīves ilgums sasniedz vairs tikai 1200 gadus.
 • Ceturtais laikmets – Kali juga jeb ļaunuma laikmets. Šis laikmets ir pilns ar bailēm, vardarbību, meliem, bezkaunību, alkatību, naidu un sāpēm. Nav iespējams novilkt robežu starp mieru un karu. Šķelšanās un pretstatīšanās notiek visur: veidojas jaunas valodas, tautas, valstis un valstu iekārtas, robežas, dažādas filozofijas, reliģijas – viss, kas nodrošina materiālistisku domāšanu un parazītiska patērētāja dzīvošanas modeli. Vadoņi aplaupa savus padotos. Padotie nogalina, izlaupa un izposta Zemi. Taisnīgie, godīgie un dievišķie, kuri spēj sevī nest tīru sirdsapziņu un Kosmiskās dievišķās zināšanas - slīgst nabadzībā, postā, tiek izsmieti un nicināti. Noziedznieku dzīve plaukst un zeļ kopā ar mantas, ķermeņa un varas kultu. Cilvēku būtības degradācija sasniedz robežu, kad tie pārvēršas par dzīvniekveidīgiem un sāk ēst gaļu. Vēl spēcīgāk vibrāciju samazināšanās un notrulināšanās notiek arī tāpēc, ka cilvēki smēķē tabaku, lieto alkoholu, narkotikas un ir pazaudējuši ģimeniskās un pāru attiecību vērtības. Cilvēku vibrācijas ir tik zemas, ka slimību izraisošā mikroflora viegli uzvar un ar nāvējošu spēku iznīcina cilvēkus visos vecumos. Cilvēku dzīves ilgums ir no dažiem elpas vilcieniem līdz, augstākais 120 gadiem. Par Kosmiskajām zināšanām interesējas retais, bet vēl retāk kāds tās pārzin un spēj neizkropļotā veidā nodot pēcnācējiem. Tādu paaudžu cilvēku, kuri var nest Kosmiskās zināšanas, kļūst aiz vien mazāk… Šajā laikā 4 Vēdas tiek aizmirstas, bet tās vietā tiek pielūgti iluzori dievi ar vēl iluzorākām reliģiju mācībām, kuras balstās uz cilvēku masas paverdzināšanu. Cilvēki uzsāk cilvēku civilizācijas pilnīgu iznīcināšanu. Sākas cilvēces pašiznīcināšanās… Kali jugas laikmets ilgst 432 tūkstoši gadu. Cilvēka acis, dzirde un maņas Kali laikmetā notrulinās līdz primitīvai uzverei. Suns saož un ērglis redz labāk par cilvēku, bitēm ir izteiktāka kolektīvā apziņa, savvaļas dzīvnieku mātes sargā mazuļus līdz pēdējam savam elpas vilcienam, dzīvnieki nekad neizposta un nepiesārņo vidi, kurā tie dzīvo, augu valsts padod trauksmes signālu sugas brāļiem, ja viņu teritorijā ieradies cilvēks… Tas, ko cilvēks spēj uztvert un saprast Kali laikmeta degradācijas ietekmē, ir tikai niecīga daļa no apkārt notiekošā.

Simboliski 4 jugas Vēdās tiek attēlotas kā melna svastika sarkanā aplī. Katram laikmetam atbilst savs apļa segments.  

Kad Saules sistēma ierotē Centrālās Saules enerģiju tiešajā plūsmā, Saules sistēmā un uz Zemes sākas Satja juga jeb Zelta laikmets; kad pilnībā “izrotē” no Gaismas apstarotās zonas – sākas Kali jeb ļaunuma un degradācijas laiks. Satja Jugas laiks ir piemērots dievišķu personību izaugsmei, Kali jugas laikā dzīro un slepkavo zemiskie, primitīvie, parazītiskā dzīvesveida alkstošie. Kad sāk atjaunoties Gaismas enerģiju plūsma no Centrālās Saules, Kali laikmetu nomaina Satja juga jeb ziedošais, plaukstošais labklājības laikmets. Planētas Zeme piecu miljardu garajā Zemes gadu mūžā četras jugas ir mainījušās neskaitāmas reizes, taču tik degradējoša un postoša Kali juga, laikam, ir tikai šobrīd.

Dažreiz uz Zemes, nomainot ziemu ar pavasari, notiek pavasara iestāšanās ātrāk kā gaidīts. Tas nav nekas pārdabisks, jo šādu notikumu pamatā ir izskaidrojami cēloņi. Kosmiskajos ciklos arī mēdz būt izņēmumi kombinējoties lielākiem kosmiskajiem cikliem ar mazākajiem Kosmisko teritoriju un apgabalu rotēšanas nosacījumiem.

Saskaņā ar gadu skaitīšanu pēc Kristietības reliģijas - 2012.gadā mēs dzīvojām Kali laikmeta 5126.gadā (saskaņā ar J.Blavatskas mācību). Loģiski rēķinot iznāk, ka grimt vēl dziļākās Kali laikmeta ciešanās cilvēcei paredzēts vairāk kā četri simti tūkstoši gadu.

Senās civilizācijas, kuras bez pārtraukuma klejo Kosmiskajā telpā un reizi pa reizei nomitinās uz svešām, bet dzīvošanai piemērotām planētām, cikliskās Kosmosa evolūcijas rotējošās likumsakarības, pārzina pietiekoši labi. Viņi pārzina arī Saules sistēmas un Zemes (Urantijas) evolūcijas likumsakarības, prot saskaņot savus nākotnes evolūcijas plānus un šīs zināšanas ir centušies nodot sev līdzīgajiem ievērošanai un izpildei.

Zinātniski pierādīts, ka uz planētas Zeme ir bijušas neskaitāmi daudzas civilizācijas ar dažādu ķermenisko formu, lielumu un intelektu. Dažas no tām ir bijušas miermīlīgas, dažas agresīvi kareivīgas.

Zinātnieki uzskata, ka Zemes lielo tuksnešu sākums ir starpcivilizāciju kara rezultāts, tāpat kā savā laikā “bioloģiski dzīvā” planēta Marss ir kļuvusi nepievilcīga pēc nežēlīga un postoša kara.

Daļa no Zemes “ciemiņiem” ir aizceļojuši, daļa ir pielāgojusies dzīvošanai uz Zemes dažādās enerģiju formās un arī citādākās, ar cilvēka fizisko aci neredzamo, ar fizisko ausi nesadzirdamo un fizisko ķermeni nesajūtamo paralēlo pasauļu enerģiju substancēs. Cilvēki uz planētas Zeme nav vienīgie “gudrie”.

 “Klejotājciemiņi” labi pārzināja Lielā Visuma, Orvantonas Virsvisuma un lokālā visuma Nebadona evolūcijas sakarības, kuras kļūs nozīmīgas Saules sistēmā, tai skaitā ļoti būtiski skars evolūcijas izmaiņas uz planētas Zeme. Saskaņā ar Kristietības laika skaitīšanu pēc mēness kalendāra TAM vajadzēja notikt 2012.gadā. Un TAS 2012.gadā ARĪ NOTIKA, bet ne decembrī. TAS notika 2012.gada 23.septembrī.

Vai 2012.gads ir mistika?

It kā „ziemeļu” pusē, kur nesniedzas Centrālās Saules Gaismas starojums, vairāk kā pieci tūkstoši gadu laika posmā bija ne tikai Saules sistēma ar Kali jugas raksturojošajiem notikumiem, bet arī mūsu galaktika un lokālais visums Nebadons.

Saules sistēma rotē ap savu asi un attiecībā pret galaktikas centru. Tieši tāda pat spirālveida rotācija notiek Nebadonam pret Virsvisuma Orvantons centru, kur Orvantons rotē ap savu asi un ap Centrālo Sauli. Ja Zeme ap sauli apriņķo viena gada laikā, tad līdzīga rotācija ap Centrālo Sauli Orvantona Virsvisumam kopā ar Piena Ceļu un Nebadonu notiek ilgstošu laika periodu. Mēs to nezinām, bet ceļotājiem no „debesīm” par šiem cikliem bija precīzi aprēķini. Šķiet, ka tieši šo aprēķinu pamatā ir norādes par to, ka 2012.gadā notiks cikla noslēgums. Par kādu ciklu iet runa? Pētot daudzas senatnes liecības, zinātnieki ir izvirzījuši hipotēzi, ka 2012.gads ir sākums kaut kam jaunam, kas līdz šim nav bijis.

Apkopojot informāciju, patiesi, sanāk, ka 2012.gadā bija jābūt „pasaules galam”. Jau viduslaikos Orvantona Virsvisuma tā daļa, kurā atrodas lokālais Visums Nebadons iegāja stabilas Centrālās Saules apspīdētajā teritorijā. Bija jāpagaida nieka daži simti gadu, lai arī mūsu lokālā visuma Nebadona daļa „sagrieztos” tā, lai arī Piena Ceļa galaktika saņemtu tiešo starojumu no Centrālās Saules. „Klejotājciemiņi” zināja, ka bezpārtraukuma Centrālās Saules enerģijas plūsma uzsāksies arī uz planētas Zeme zināmā laika periodā. Šo brīdi šumeri un acteki ir nodefinējuši par krēslas jeb tumsas perioda beigām. Līdzīgi notiek  pavasara atgriešanās planētas Zeme ziemeļu puslodē, kad pieņemas spēkā Gaismas starojums. Viss atdzimst, atdzīvojas, plaukst un zeļ.

Šumeru dievi zināja precīzu Gaismas enerģiju atgriešanos uz Urantijas, kas vienlaicīgi nozīmē arī Kali jugas jeb Tumsas pasaules galu. Ar 2012.gada 23.septembri atjaunojās bezpārtraukuma Gaismas enerģiju plūsma, kas pārtrauca Kali jugas evolūcijas principus un pakāpeniski uzsāka veidot pamatus Satja jugai jeb Zelta laikmetam. Tas nozīmē, ka kopā ar Tumsas pasaules galu, planēta Zeme un Saules sistēma spēcīgajā Gaismas vibrāciju jaudā, kura katru gadu pieņemas spēkā ģeometriskā progresijā, ir uzsākusi „pašattīrīšanos” no zemiskajiem un parazītiskajiem.

Varam tikai minēt, kāpēc Kali laikmeta piecos tūkstošos gados cilvēku civilizācija ir pirms noteiktā četri simti tūkstošu gadu laika termiņa  „nodzīvojusies” līdz pilnīgai pašiznīcināšanās robežai. Minējumus var izteikt arī par to, kāpēc tik strauji un īsā laikā no Kali laikmeta sākuma ir atjaunojusies Centrālās Saules starojuma saņemšana un sācies Zelta laikmets. Ir minējums, ka Zeme ir nostājusies vienā līnijā ar galaktikas centru un tādējādi ir atvēries tiešais Gaismas portāls ar Centrālo Sauli.

Par to, ka ar 2012.gada 23.septembri (rudens saulstāvjos ziemeļu puslodē) uzsāksies jauna Galaktiskā diennakts jeb Svaroga diennakts, zināja tikai tie, kuri pārzina vienoto Vēdu. Šis ir precīzais Galaktiskās diennakts cikla, kurš ilgst 25 920 gadus, atskaites punkts. Šajā datumā:

 • nomainījās galaktiskā nakts pret galaktiskās dienas (12 960 Zemes gadi) rītu (6480 Zemes gadi);
 • Lapsas laikmets tika nomainīts pret Vilka laikmetu (1620 Zemes gadi);
 • uzsākās 1.gads – 144 gadu Zemes gadu ciklā;
 • uzsākās 1.gads –16 gadu Zemes gadu ciklā;
 • Saskaņā ar Vēdu ierakstu pēdējiem svarīgākajiem notikumiem, sākās Jauns gads -7521.gads.

Tāpat kā pavasara rītam austot, gaisma vēl nav spoža, saule vēl nav gana silta un kaut kur ēnainās vietās nakts plēsoņas nežēlīgi un drudžaini ķer pēdējos mirkļus laupījuma iegūšanai, arī Galaktiskās diennakts rīts vēl nav tik stabils, lai viss noritētu pēc Zelta laikmeta evolūcijas principiem. Tomēr ar katru gadu Centrālās Saules enerģija galaktisko rītausmu ar vien spēcīgāk notur Gaismas pozīcijās.

Jebkurš rīts sākas ar rītausmas „saules vēju”. Uz planētas „saules vējš” saulei austot ir nepilnas piecas minūtes, galaktiskās dienas rītā tas būs ap 50 gadiem. Pa šo laiku planētas Zeme enerģētiskās vibrācijas spēks palielināsies vairāk kā 9 miljoni reižu un vibrāciju celšanās turpināsies arī pēc tam.

Cilvēki jutīs milzīgu Gaismas un Kosmiskās Mīlestības enerģiju pieplūdumu, un šo enerģiju intensitāte ik brīdi tikai pieaugs. Tomēr tos, kuriem nav Gaismas dvēseles un Mīlestības pirmsākuma, Kosmiskās Gaismas, tai skaitā Ugunīgās transformējošās enerģijas „dedzinās” un izdzēsīs no evolūcijas aprites. Ar to arī izskaidrojas ažiotāža, kas sacēlās par to, ka ir pienācis pasaules gals – tas attiecas uz zemo (ai, kā gribas teikt: zemisko!) vibrāciju iemītniekiem cilvēku ķermeniskajā formā.

Apgūt Gaismas enerģijas varēja visi, kuri to vēlējās saprast, jo neredzamie, taču reāli esošie Gaismas spēki (Gaismas sargeņģeli, neiemiesotie Gaismas skolotāji, Radītājs) kopš 1987.gada planētai Zeme uzsāka 25 gadu pārejas posmu no zemo vibrāciju evolūcijas formas uz evolūcijas modeli, kurā nepārtraukti tiks celtas Gaismas vibrācijas visā Saules sistēmā esošajām planētām. Šajā laika posmā iemiesotajiem cilvēku ķermeņos obligāti bija jāsaprot sava nākotnes evolūcijas nostāja un ceļš.

Cilvēks evolūcijas ceļa izvēlē

Ir tikai divi virzības ceļi: augšupejošais un lejupejošais. Precīzāk: evolūcija ar Gaismas enerģijām Radītāja virzienā vai otrs ceļš – tumsas, maģiju, zemiskas patērētāja rīcības un verdziskās pakļaušanās enerģiju pielietošana, kas pazemina cilvēka vibrācijas un attālina no Radītāja jeb lejupejošais virziens.

Sākoties galaktiskā pavasara „saules vējam”, daudziem cilvēkiem ar ļoti zemām vibrācijām zemapziņas līmenī sākās panika, bet praktiski tas izskatās kā šo cilvēku vēl nelietīgāka rīcība visos mērogos.

Kali laikmeta piecu tūkstošu gadu laikā planētas Zeme pārvaldību izteikti ir ieguvuši parazītveidīgie un lejupejošā virziena cilvēku ķermeņos iemiesotie. Tieši „lejupejošie” visvairāk ir uztraukušies par jaudīgo Gaismas enerģiju plūsmu, jo tas nozīmē tikai to, ka viņu pastāvēšanai ir parakstīts spriedums par viņu likvidāciju - kā turpmākai evolūcijai nederīgu formu.

Tas ir enerģētiski. Kā tas izskatās saistībā ar šo fiziskajā pasaulē? Notiek nenovēršama dabīgā izlase. Ļaunie ar katru dienu kļūst arvien ļaunāki, nekaunīgāki un primitīvāki. Cīņa par lejupejošo pašsaglabāšanos un pastāvošā, vardarbīgā un netaisnīgā evolucionēšanas modeļa turpināšanu, notiek nežēlīgas izdzīvošanas apstākļos. Medijos ir tikai un vienīgi viens viedoklis, kurš atspoguļo valdošās lejupejošo pārvaldes „patiesību”. Vārdi nesakrīt ar darbiem, jo aiz politiķu un vadošo pasaules „stipro” pasniegtās informācijas ir ieslēpti meli, liekulība, sabiedrības maldināšana un manipulācija ar sabiedrisko domu. Ar svētulīgu sejas izteiksmi viņi zvēr pie bībeles, rāda reliģiskus atribūtus un ik uz soļa piesauc dievu maldinošajās garīgās prakses nodarbībās, kurās no patieso Gaismas enerģiju klātbūtnes nav nekā.

Naivie, nezinošie un lētticīgie ir šo manipulatoru instruments politiskās un finansiālās varas saglabāšanai, kuri palīdz saplosīt darbos un rīcībā patiesos. Jebkurš, kurš mēģina izteikt savu viedokli vai apšauba pastāvošās varas deklarēto „godīgumu” pret sabiedrību, bez kavēšanās tiek pakļauts šantāžai, apmelojumiem līdz pat patiesi tīro nodomu cilvēku fiziskai iznīcināšanai. Izturēt labsirdīgajiem, godīgajiem un patiesajiem kļūst ar vien nepanesamāk un neizturamāk. Šādu cilvēku skaits sāk samazināties tāpēc, ka daļa no Gaismas cilvēkiem salūzt morāli, emocionāli, materiāli un pat fiziski. Bezcerība pārņem tos, kuru laiks ir iestājies pēc 2012.gada Gaismas enerģiju plūsmas atjaunošanas...

Dzīvā būtība Zeme paaugstina savu temperatūru, lai atbrīvotos no visiem sliktajiem, melīgajiem, vardarbīgajiem un alkatīgajiem līdzīgi tam, kā savu temperatūru paaugstina ar gripu slims cilvēka organisms, lai atbrīvotos no parazītvīrusiem.

Zinātnieki ir konstatējuši, ka pēdējo 20 – 30 gadu laikā arī ar Saules sistēmas visām planētām notiek kolosālas pārmaiņas. Viņi to salīdzina it kā planētas mostos no ilgstoša miega un miera perioda: planētas kļūst daudzkārt spožākas, atmosfēras slānis kļūst vairāk kārtīgi lielāks un blīvāks, pastiprinājusies vēju un vulkānu darbība.  Saules sistēmas Kosmiskās telpas vibrācijas palielinās no dažiem desmitiem hercu līdz pustūkstotim un vairāk hercu. Kosmiskā zonde „Vojadžers” ir apstiprinājis faktu, ka ārpus Saules sistēmas „akvārija” robežām vibrācijas pārsniedz divu un trīs tūkstošu hercu vibrācijas. Tas nozīmē, ka neredzamās, bet enerģētiski pastāvošās robežas, kurās ilgstoši tika turēta Saules sistēma kā atvienota un slēgta laika telpa no pārējās Kosmosa laika telpas, sāk likvidēties. Jo smalkākas būs cilvēku vibrācijas, jo izteiktāk cilvēks varēs rezonēt ar Kosmosa smalkajām vibrācijām. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs pieeja pie Kosmiskā informatīvā lauka, bezierobežu enerģijas saņemšanai caur sudraba pavedienu un iespējas straujai garīgai attīstībai un dievišķās esības atjaunošanai. Protams, ja cilvēks nebūs izvēlējies lejupejošo zemo vibrāciju evolūcijas ceļu.

Ar lejupejošajiem notiek divi procesi:

 • ar katru mirkli palielinoties Centrālās Saules Gaismas jaudai, samazinās viņiem piemēroto vibrāciju daudzums šajā apkārtējā Kosmiskajā laukā, samazinās viņiem piemērotie enerģijas krājumi;
 • ar katru austošo rītu lejupejošajos pieaug bailes par enerģiju trūkumu un zemapziņas, pat apziņas līmenī, viņi cenšas veidot uzkrājumus, gan enerģētiski, gan fiziski.

Ir savādi noskatīties, ka cilvēkam naudas un materiālās bagātības daudzums sen jau pārsniedz vienas dzīves laikā vajadzības, taču nežēlīgā un negodīgā alkatības cīņa par bagātības sagrābšanu  turpinās bez apstājas. Šajā mantrausībā tiek pielietoti visa veida valdošās politiskās, finansiālās un ekonomiskās elites fiziskie un enerģētiskie instrumenti:

 • fiziska kara izraisīšana, jo uz citu nelaimes var labi iedzīvoties;
 • pasaules resursu taupīšanas dēļ, slēpjoties aiz deklarētiem augstiem mērķiem sabiedrības labā un nacionālās drošības nodrošināšanai, slepeni tiek iznīcinātas viedās un grūti pakļaujamās tautas, kā rezultātā bez apstājas samazinās iedzīvotāju skaits, tiek samazinātas sociālās un medicīniskās garantijas, samazinās bērnu un skolu skaits, izmirst ar dabu ciešāk saistītie ciematiņi un viensētas, kultivējas ģimenes vērtību degradējošas un morāles iznīcinošas metodes, samazinās izglītības līmenis un iespējas iegūt augstāko izglītību, katastrofāli palielinās nabadzība un posts, ar kreditēšanas sistēmu slēptā veidā tiek iznīcināta jebkura ražošana vienlaicīgi ceļot vitāli svarīgu lietu cenas – elektroenerģijai, naftas  un pārtikas produktiem, utt.;
 • tiek kultivētas visa veida nepamatotas bailes, kas ir zemu vibrāciju enerģētiskais barības un pašsaglabāšanās avots – bailes par tuvojošos pasaules galu, krīzēm, bēgļiem, terorismu, lipīgām infekcijas slimībām, par kara un iebrukšanas apdraudējumiem no kaimiņvalstīm, par nacionālai drošībai bīstamiem cilvēkiem;
 • tiek radīti stingrāki, žņaudzoši un brīvā interpretējumā veidoti likumi, nolikumi, noteikumi, rīcības normas, kuras var tikt pielāgotas jebkuram cilvēkam, kas uzdrošinās atmaskot un nostāties pret valdošās elites slēptajiem mērķiem, rīcību un darbību;
 • varas saglabāšanai un visa veida uzvaru nodrošināšanai intensīvi tiek pielietotas visa veida maģijas, tai skaitā vudu, kabalas un cita veida kaitējumu radīšanas un dzīvības enerģiju apdraudējumu maģijas. Vadošās politiskās elites un aiz tiem stāvošie „ēnu kardināli” uzvaras iegūšanai vēlēšanās, viņiem svarīgu lēmumu „izbīdīšanai” sadarbojas ar profesionālām magu grupām, astrologiem, „tumšreģiem”, piedalās maģiskos rituālos, iniciējas augstākas pakāpes maģiju ievētītajos, kas dod lielākas piekļuves tiesības pie slepenās elitārās pārvaldes informācijas un iespējām novākt citus lejupejošos konkurentus vai citādāk domājošos no augšupejošajiem. Tādos gadījumos cilvēki intervijas laikā ģībst, pēkšņi fiziski saslimst ar sirds slimībām un, ja arī izdzīvo, tad atveseļošanās laiks ir ilgstošs, utt.;
 • tiek pielietotas „pārdzimšanas metodes”, kad augsti attīstīti lejupejošie pāriemiesojas atkal un atkal vienās un tajās pašās dzimtās, tādejādi nodrošinot fiziskās bagātības mantojuma pēctecības nodošu sev pašam;
 • tiek izzagti vai „legāli” caur bāriņinstancēm atņemti augšupejošie Gaismas bērni un ievietoti (pārdoti) lejupejošo ģimenēs, tai skaitā geju un lesbiešu ģimenēs, viņu enerģētiskai barošanai un pat seksuālās un ciešanu enerģijas nodrošināšanai kā „saldais ēdiens”;
 • vēstures faktu sagrozīšana un aizstāšana ar melu informāciju dod iespēju manipulēt ar cilvēkiem. Piemēram: pirms vēlēšanām tiek aktivizēta ažiotāža par to, ka kādai tautai tūlīt uzbruks vai jau pat ir uzbrukusi liela „cilvēkēdāju” valsts, kura visu sagraus apēdīs, iznīcinās un vienīgais glābiņš ir tikai tā politiskā partija, kura nāks pie varas un naudas līdzekļus, kurus vajadzētu novadīt sabiedrības labklājībai, ieliks bruņojuma iegādei. Šādu manipulāciju rezultātā sabiedrība balso par cilpas uzlikšanu ap savu un bērnu kakliem, bet bruņojuma iegāde ir tikai dažu bizness un nekas vairāk. Bruņojums tiek nopirkts, bet solītais iebrukums kā nenotiek tā nenotiek, jo ir tikai melīga falsifikācija biznesa interesēs...

Ko tālāk?

Cīņa par pastāvēšanu ir izgājusi niknas cīņas arēnā. Centrālās Saules Gaismas enerģiju starojums nāk un nāks aiz vien spēcīgāk, ieviešot dziļas korekcijas Tumsas pasaules un Absolūtā ļaunuma plānos. Lejupejošo likvidācija sākas ne tikai mums redzamajā pasaulē, bet arī paralēlajās pasaulēs un citās laika telpās, jo Centrālās Saules transformējošās Gaismas enerģijas iesniedzas visur. Lejupejošo pastāvēšanai atvēlētais laiks iet uz beigām. Un tā ir labā ziņa.

Taču no kopējās apzinīgās sabiedrības rīcības ir atkarīgs tas - cik treknus gadus vēl nākotnē lejupejošie dzīros, manipulējot ar katru cilvēku un kopējo cilvēku naivumu, nezināšanu un nevēlēšanos izprast savu verga statusu un kaujamo aitu bara globālās pārvaldes metodes.

No Jums, cilvēki, ir atkarīgs cik sāpīgi pārmaiņu laiks skar un skars ikvienu no Jums un kopējo Gaismas cilvēku rasi kopumā. Ir taču daudz grūtāk būt beztiesīga verga statusā, ciest, dzīvot trūkumā, konfliktos un ļauties lejupejošo manipulācijām nekā apzināties, ka pastāv cits – Gaismas un Mīlestības ceļš. Pie tam, ne tikai apzināties, bet arī mācīties, apgūt zināšanas un izpratni par notiekošo, līdz cilvēks aktivizē dievišķu apziņu, apjausmu un pats kļūst par savas dzīves saimnieku.

Novēlu Jums apzināties un realizēt savas Dvēseles iemiesojuma dievišķo mērķi – piepildīt Dvēseles Kosmisko Zemes uzdevumu!

Ar mīlestību

Skaidrīte Aleksejeva

MBA maģistre, sertificēta dziedniece, Tradicionālā Reiki meistare skolotāja, kosmoeniopsiholoģe, neirofunkcionālās datordiagnostikas speciāliste.