SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
Iepriekšējā
Nākamā »

 

LAIKMETA LAPPUSI PĀRŠĶIROT 

Sensācija!!! Sensācija? Vai noticēsim, ka no Sietiņa zvaigznāja, ko dažās citās zemēs un valodās dēvē par Plejādi, uz mūsu planētu atnākušas Augstāka Saprāta būtnes, lai palīdzētu mums dzīvot gaišāk, laimīgāk, garīgāk? Viņi cenšas likt mums noticēt, ka piederam Gaismai, ka tāltālā pagātnē Dievi mūs radījuši pilnvērtīgākus, apziņā augstāk attīstītus un harmoniskākus, bet pēc tam tumsas spēki mūs aplaupījuši, paverdzinājuši, nomākuši. Esam kļuvuši savu baiļu un neizlēmības, materiālās bagātības tieksmju, savu kaislību un ciešanu kalpi. Vai noticēsim šo sūtņu apciemojuma iespējai, kas vairāk gan izklausās pēc nerealitātes, pēc pasakas? Ticēt, neticēt - tas lai paliek katra paša ziņā.

Grāmatu izlasīs, un grāmata uzrunās tos, kuri nav apmierināti ne ar savu līdzšinējo dzīvesveidu, ne ar visas cilvēces aizvien straujāko tuvošanos strupceļam, bezdibenim. Kurš spēj mūs pasargāt no kariem, slimībām, no pārliekas nervu spriedzes, no dabas un dvēseles kataklizmām? Kā attīrīt piesārņotos ūdeņus, zemi, gaisu? Kas spētu mūs darīt laimīgākus? Vai vēl lielāki mašīnu ātrumi, vēl gudrākas datoru smadzenes, vēl vērienīgāki Zemes pārveides objekti? Varbūt kādas jaundibinātas partijas, viedi valstsvīri, pasaules slavu ieguvuši filozofi, rakstnieki vai citi mākslinieki? Vēl kāda līdz šim nezināma reliģija? Noticiet vai nenoticiet, bet šī grāmata piedāvā vēl vienu, neierastāku veidu jūsu izvēles brīvībai. Ja arī tā nepalīdzēs jums pārvērsties, tad vismaz dos vielu pārdomām un fantāzijai.

Grāmatas saturu Amerikā dzīvojošajai poļu izcelsmes Barbarai Marsiniakai 1988. gadā esot vēstījuši jau pieminētie sūtņi no Sietiņa zvaigznāja. Šis ir viens no pasaulē jau agrāk zināmajiem un pēdējā laikā aizvien biežāk sastopamajiem kāda augstāka spēka izraisītajiem iedvesmošanas gadījumiem, kad kosmiskās zināšanas kļūst uztveramas vai nu kā patvaļīgas, paša nevadāmas svešas un pārsteidzošas domas, vai pat kā iepriekš nepazītas balss diktējums. Šo diktātu Barbara Marsiniaka ierakstījusi vairākos simtos lenšu, bet viņas draudzene žurnāliste Tera Tomasa savukārt pierakstus īsinājusi un sagatavojusi izdošanai. Vēstījumā dažviet sastopamas diezgan neizprotamas, pat pretrunīgas ziņas, ir daudz atkārtojumu, par ko brīdina teksta autori.

Viņi arī uzsver, ka lasītāja uzdevums nav pieņemt jaunās patiesības paklausīgi un bezkritiski, bet gan domāt pašam, spriest un padarīt par savu tikai to, ko izjūt labu esam. Es pieļauju, ka šis darbs veidots kā dažādu ezotēriskās literatūras avotu apvienojums, kā savu pārdomu versija, kurā sūtņi no Sietiņa zvaigznāja ir tikai māksliniecisks paņēmiens lasītāja ieintriģēšanai. Lai nu būtu kā būdams, nevienam nenodarīs ļaunu grāmatā ietvertais aicinājums paskatīties uz savu ikdienu no pavisam cita uztveres leņķa, aicinājums meklēt citu garīgo pieredzi, kas tiektos pāri šauri materiālajai daļai, un mainīt savus dzīves uzskatus, savus vērtību mērus.

Materiālus apkopojusi un to latviskojumu devusi Austrālijā Melburnā - dzīvojošā mūsu tautiete Dzidra Luksa. Tas nav burtisks tulkojums, bet pārstāsts, brīžiem pat ar savām piebildēm. Dzidras Lūkšas dzimtenes apciemojuma laikā 1994. gadā to daļēji publicējis laikraksts «Atmoda Atpūtai». Jau gadus piecpadsmit Dzidra Luksa apgūst ezotērisko literatūru un interesējas par filozofiju, kas pārsniedz šīs zemes un viena mūža jautājumu loku. Austrālijā iebraukusi, svešā zemē un svešā valodā runājošos cilvēkos, viņa strādājusi visdažādākos darbus, apmeklējusi privātkursus fotografēšanas mākslā un glezniecībā, bet, galvenais, uzaudzinājusi dēlu, ko uzskata par savas dzīves lielāko sasniegumu. Tulkotājas darbā viņa ļoti centusies izvairīties no svešvār­diem, jo protestē pret latviešu valodas piesārņošanu ar svešu termino­loģiju, ar anglisko žargonu. Nav viegli rast latvisku izteiksmi tādu norišu apzīmējumiem, kuriem mūsu domāšanas pieredzē trūkst vārdu.

Vairums cilvēku un cilvēce kopumā dzīvo inerces varā, mēs esam iesūbējuši, bet jaunās tūkstošgades laikmets prasa arī pasaules skatījuma maiņu, tādēļ pacentīsimies vingrināt savu domāšanu neierastos ceļos. Šajā gadījumā tie nekrustojas ne ar melno maģiju, ne ar bezatbildīgo paviršību mums ik dienas piedāvātajos horoskopos. Novēlu lasītājiem zinātkāru prieku un veiksmi!

Lija BRĪDAKA

Iepriekšējā
Nākamā »