SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Referāts kultūras vēsturē
LIELVĀRDES JOSTA
Rasma Rozīte iztulkojusi Lielvārdes jostu, zīmi pēc zīmes.
Josta sākas ar kosmosu, ar planētām, planētu dziesmām un melodijām, ar dievišķo piramīdu uz augšu un leju. Augšējai piramīdai vienmēr ir zvaigzne. Tā ir spēcīga kosmiskās enerģijas pulsēšanas zīme, pulsi staro uz Zemi.
Jostā attēlotas arī septiņas planētas. Šeit atrodas informācija par septiņām čakrām, septiņām dienām, par grāmatu ar septiņiem zīmogiem. Ir arī RNS un DNS šūnu kods, visa RNS un DNS programma – cilvēces ģenētiskais kods.
Jostas zīmes vēsta, par dvēseles savienojumu ar visu pasaules telpu, līdz debesīm, līdz Dievam.
Attēlota zirga galva pa kreisi, pa labi. Tā atkārtojas dažas reizes. Tas nozīmē, ka cilvēks un Dievs ir viens vesels.
Jostā ir arī mūsu senču dziesmas. Tās vēsta, no kurienes mēs nākam. Tās liecina, ka latvieši nav eiropeiska tauta. Mēs esam dzīvojuši Indijā, Āzijā. Āriska grupa, kaut gan mums nav nekāda sakara ar āriešiem.
Mūsu vēsture ir līdzīga vēdām. Šī josta ir mūsu grāmata, mūsu programma.
Mēs esam izredzētā tauta. Līvzeme ir debesu zeme, līvi – debesu tauta. Zilbe lī to apzīmē.
Mums ir pieejamas visas debesu zināšanas. Jostā esot eņģeļu zīme. Mēs agrāk esam bijuši tik svēta tauta, ka spējām sazināties ar eņģeļiem.
Eņģeļi mums mācīja mīlestību, brālību un žēlsirdību. Tie bija mūsu trīs lielie spēki.
Latviešu tauta agrāk dzīvojusi augstos kalnos.
Mēs nākam no sniegiem bagātas zemes. Kalnājā, kur mēs dzīvojām, bijis daudz sniega. Tas simbolizē daudz enerģijas.
Dažas zīmes liecina, ka mums ir daudz kopīga ar inkiem, ar zemi vidienē, ar seno zemi.
Piramīda uz leju liecina par mistērijām – Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars.
Jostai daudz kopīga ar Meksiku vai indiānisko.
Attēlotas Sīriusa zīmes. Tur attēlots Kristus. Kristus nāk no Sīriusa.
Jostas zīmes vēsta par pasaules katastrofu, kuras dēļ saule ieņems citu vietu.
Kaut kur uz Zemes ir vēl kāda tauta, kura ir līdzīgas zināšanas kā mums.
Mēs ticam Dievam, un Viņš mums palīdz.
Kādas zīmes liecina, ka mēs nākam no Ziemeļindijas. Zirgs mums ir vissvētākais dzīvnieks. Zirgu upurēt mums agrāk bija briesmīgi. Zirgus upurēja, lai novērstu likteni. To darīja tikai Ziemeļindijā.
Mēs spējot grozīt likteni ar gaismām un skaņām. Tās noteikti domātas dziesmas.
Kāda neparasta zīme liecina, ka mums bijis jāslēpj savas mistērijas – slepenas skolas, slepenas zinības, slepenas svētnīcas. Mums bijis smags liktenis, citas tautas mūs verdzināja, bet mēs sevi nekad neesam zaudējuši, ne arī Dievu, savus eņģeļus, savas zināšanas un patiesās, svētās zināšanas.
Vēl kāds jauns musturs rāda, ka uz Zemes ir bijuši vairāki obeliski, stupas, tempļi, kuri palīdzēja sazināties un tikties ar kosmiskajiem spēkiem. Mums bija viens liels enerģijas tīkls.
Koku zīmes rāda, ka mums bija lieli svētie koki.
Baltā un sarkanā krāsa jostā simbolizē Zemes informāciju. Tas nozīmē, ka mums ir ārkārtīgi spēcīgs enerģijas režģis. Un tas eksistē vēl šodien.
Jostā ir zīme M. Ar to apzīmēta dievišķā māte Marija, ar kuru mums ir bijusi liela saikne jau sen. Mēs esam bezgala sena tauta.
Kosmiskās zināšanas neizzūd. Sfēru dziesmas, spēki, dziedināšanas spējas un zināšanas ir mūsu tautā. Eņģeļi mācījuši mums ārstniecību. Savienojums ar debesīm nav zudis, tas nemainās. Cilvēki un dievi ir vienoti.
Jostā attēloti arī saules vārti. Tādi esot arī Tihuanakā, Meksikā. Attēlots, ka mēs savās dziesmās esam apdziedājuši sauli. Mēs esam gājuši caur saules vārtiem. Mums ir bijušas pieejamas dievu un eņģeļu zināšanas, ar tām mēs varējām nokļūt visur, kur gribējām. Attēloti ir arī mēness vārti. Šos abus vārtus, saules un mēness, mēs esam izmantojuši kosmiskai informācijai. Kā Stonhedžā un Karnakā.
Tālāk šķietami vienādās zīme rāda kādas svētas pilsētas plānu, svētās pilsētas Šambalas zīme. Iespējams, mūsu priesteri nākuši no Šambalas, vai arī mēs esam bijuši daļa no Šambalas tautām. Šambalā uzturējās tikai dievi, priesteri un svētie.
Jostā rādīta arī kāda kosmiskā katastrofa. Milzīga planēta nes pavisam ko jaunu arī lielajā enerģijas režģī.
Tālāk ir OMO zīme. OMO ir slepena zīme nākamajam Kristum. Tur ir arī krusts. Tā ir zvaigžņu informācija uz Zemes ar kosmiskā Kristus zīmi. Attēlotas arī kaut kādas tempļu pilsētas. Tām apkārt ir enerģijas žogs. Mūsu kosmiskās zināšanas ir sargātas.
Piramīdas vēsta par to, ka planetārā un kosmiskā apziņa ir zudusi, tagad parādās Dieva apziņa. Piramīdā ir seši pakāpieni. Seši ir karmas zīme. Cilvēki izprata karmu un dzīvoja dievišķās inkarnācijas zīmē. Tad zināšanas iet pa Dieva kāpnēm, tās paplašinās. Vēstījumi kļūst citādi. Kāpnes iet pa citiem enerģijas laukiem.
Nākamās zīmes vēsta, ka mēs uzzinām par deviņām planētām, ne tikai septiņām.
Šī josta ir mūsu svētā grāmata, kas šos rakstus prot lasīt, ir svēts. Kāda zīme vēsta, ka mēs uzvarēsim, tur viss tiecas uz debesīm. Mūsu liktenis nekad nebūs Zemes, bet vienmēr kosmosa un debesu liktenis. Ja mēs paliksim pie sava Dieva, Viņš mūs vienmēr uzklausīs, jo Viņš mūs bezgala mīl.
Mūsu tauta nav sākusies dzīvnieciski, bet pastāvējusi jau ļoti senā senatnē. Mums bija ļoti augsta attīstības pakāpe. Agrāk šo jostu nēsāja tikai priesteri, jo tie ir Svētie Raksti. To nēsāja ar priekšā mezglu un vēlreiz pāri. Priesteriem bija gari, balti tērpi, apkārt josta un vēl trīsstūrains lakatiņš.
Mēs esam svēta tauta. Mūs mācīja eņģeļi. Mums bija rišiji. Agrāk tā bija milzīga tauta un tai bijis sakars ar Šambalu.
Šī josta ir tīri enerģijas raksti un tā ir bezgalīgi veca.