SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

35 saruna ar lasītāju 23. decembris
Mīļie mājas lapas lasītāji!
Ceļš uz Saules pilsētu
Mēnesnīcā sudrabota taka
Dvēseli aizved līdz mīlestības akai,
Pie kuras labestības eņģelis
Sagaida tevi
Un kristāltīru, dzirkstošu ūdeni smeļ,
Tad sniedz to tev,
Un tu sajūti tad,
Ka esi saticis pats sevi . . .
Spožs gaismas stars uzzīmē ceļu,
Pa kuru steidz dieva gari,
Un arī tu to vari –
Iet,
Kur apvārsnī
Saules pilsēta mirdz,
Un līdz tās vārtiem
Paceļas mēness tilts . . .
Siltas ilgas pārvarēs ceļu,
Sirds tīrums pārcels pār tiltu,
Sirds gaišums atdarīs vārtus –
Un tu ieraudzīsi paradīzes dārzu,
Kur puķes zied saules mūžu,
Kur zilgo sīriusa jūra
Ar viļņu un delfīnu rotaļām draiskām,
Ar debesu ainavām mīļām un skaistām.
Tu iesi pa ielu
Zeltaina saulrieta krāsā,
Kur torņos eņģeļi zvana;
Tu iebridīsi varavīksneas upē,
Kur oļi krāsainus ornamentus rada;
Tu aiziesi līdz rožu ielejai,
Kur sākušās tavas domas,
Un tad . . . iemigsi gaišzilā rozes ziedā . . .

Tas brīdis ir klāt – nakts skrējiens ir apstājies un kādu mirkli nakts un Tumsa pierims. Līdz ar Ziemassvētku atnākšanu un astroloģiskās ziemas iestāšanos pa kripatiņai sāks pieaugt Gaismas jauda. Sākas jauns Atdzimšanas cikls. Saņemiet Ziemassvētku laiku un Atdzimšanu ar prieku un vēlmi augt un pilnveidoties, būt laimīgiem, mīlētiem, mīliet patiesi un dvēseliski tīri!

No iepriekšējās sarunas līdz šai sarunai ir pagājis krietns laika sprīdis. Nāku atkal ar Jums, cienījamo lasītāj, parunāt, jo lielajā darba noslogotībā beidzot ir atradies mirklis pārdomām par notikušo šajā laika posmā.

Šis bija ļoti auglīgs, skaists, interesants, radošs un brīnišķīgs laiks, jo enerģētiskie procesi radīja apstākļus, kuros harmonizējās, kārtojās, izgaismojās un salikās „pa plauktiņiem” daudzas jo daudzas lietas. Nederīgais un nevērtīgais atbrīvoja vietu jaunam, ražīgākam un auglīgākam nākotnes rīcības pamatam. Šis bija stipro cilvēku laiks, jo notikumi bija atbilstoši ne tikai DVS Urantijā, bet Latvijā kopumā. Melīgais, liekulīgais un līdzīgu enerģiju apslēptais kā īlens izlīda laukā no maisa, bakstīdams un durstīdams tos, kuri ilgojas pēc harmonijas, godīguma, taisnīguma, patiesības un galu galā pēc elementāras cilvēciskas pozitīvas saskarsmes. Dīvaini bija noraudzīties, ka tieši tie, kuros ir vismazāk Mīlestības un cēlo cilvēcisko īpašību, par tām runāja visvairāk, norādot ar pirkstu uz tiem, kuros ir dvēseles gaišums, mēģinot viņus nomelnot un pazemot. Tāda nu bija šo lietu kārtība šogad, jo tam bija iestājies atbilstošs enerģētiskais fons, kurš izgaismoja liekulību un maldus, kuros cilvēks ir sapinies. Diemžēl stūrgalvība, bailes un Ego aizliedz pašam cilvēkam sevī atzīties par radīto destruktīvo rīcību, tāpēc tiek rādīts ar pirkstu pretējā virzienā ar cerību, ka, kamēr problēma tiks meklēta nepareizā virzienā, pats varēs atkal labi nomaskēties un sevī nemainīt neko. Lūk, tas arī ir par iemeslu negācijām mazākos sabiedrības norises aspektos un lielākās lietās t.sk. tajā situācijā, ka šobrīd valdībā ir „atkal tie paši vēži” un starp citu, „pat kulīte tā pati”. Izprotot Kosmisko enerģiju starojumu, citādāk nemaz nevarēja būt, jo vēl nav pienācis laiks visdziļākajai procesu transformācijai. Tomēr šis laiks vairs nav aiz kalniem, un tad „plauktiņu kārtošanās” būs vēl interesantāka un aizraujošāka, ja spējat paskatīties uz notiekošajiem procesiem kā uz teātra spēli. Dubļu un netīrumu šaltis nāks ārā kā lavīna no tiem, kuru dvēselēs baltā spožuma vietā ir uzkrātas Ego, bailes un riebeklības. Jaunais gads nāks ar enerģijām, kuras kā vulkāns aktivizēs katra cilvēka dvēselē esošo uzkrājumu. Esiet gatavi, ka līdzās esošie no skaistu vārdu runātājiem var kļūt par Jūsu zaimotājiem un niknākajiem ienaidniekiem. Iespējams Jums liksies dīvaini, ka kaut kas tāds var notikt, bet tā vietā lai brīnītos un dusmotos par šādu cilvēku rīcību - pieņemiet viņus ar mīlestību, jo MĒS RADAM TO, KO RADAM, bet radītais paliek mūsu pašu enerģijas laukā kā zīmogs un kā parole turpmākajai mūsu nākotnei. Tādā veidā jaunajās enerģijās mēs paši ar savu rīcību piesaistīsim nākotnes notikumus ar vēl lielāku jaudu tā radot ciešanas vai veiksmi.

2009.gads ir otrā lielā enerģētisko notikumu viļņa atnākšana, bet 2008.gads ir ievads gaidāmajiem procesiem, tāpēc jau tagad vairs nav svarīgs naudas kaudzes lielums (jo tas iztecēs kā smiltis caur pirkstiem), nenozīmīgas kļūs ekskluzīvās preces, bet priekšplānā dominējoši izvirzīsies cilvēciskās garīgās vērtības un enerģētiskie uzkrājumi no šīs un no iepriekšējo dzīvju laika. No tā, cik cilvēks ar savu rīcību ir radījis negatīvās enerģijas (karmas trauks) un pozitīvās enerģijas (kosmiskā banka), ir atkarīga cilvēka turpmākās dzīves vēstures veidošanās. No tā, kurš enerģijas veids ir pārsvarā, ir atkarīga slimību un veiksmju mija, izdošanās un attiecības ģimenē, darba kolektīvos un sabiedrībā kopumā. Pacentieties garīgi pilnveidoties bez pārtraukuma, lai transformētu negatīvo emociju un enerģiju daudzumu smalkajos līmeņos. Šis laiks pilnveidošanos no cilvēkiem pieprasīs arī piespiedu kārtā, tāpēc dariet to ar prieku paši un labprātīgi. Atsāciet jau pamestas nodarbības, uzsāciet jaunu garīgo attīstības ceļu meklējumus, meklējiet līdzīgi domājošos, stāstiet savu pieredzi, uzklausiet citu cilvēku apgūto un izprasto utt.

Šobrīd cilvēki sajūt dažādas novirzes no veselības t.sk. sirds ritma traucējumus, neciešamas kakla un galvassāpes, reiboņus, neadekvātas emociju izpausmes, ģībšanu, ļoti salstošas kājas un rokas utt. Līdz šim laikam planētai Zeme vibrāciju līmenis cēlās viļņveidīgi un diezgan jaudīgi, kuras laikā cilvēki ar apzinātu rīcību, piesaucot Radītaja Gaismas daļas izpausmes, varēja aktivizēt savu enerģijas izpausmi. Šādi cilvēki pakāpeniski apgūst enerģiju jaudu; transformē sevī, savā ģimenē un dzimtas egregoros zemo vibrāciju enerģijas par Gaismas enerģijām, tādējādi „ceļoties” ar vien uz augstākiem attīstības līmeņiem. Šobrīd uz planētas ir sasniegts tas garīgi attīstīto cilvēku skaita minimums, kurš ir vajadzīgs, lai arī planētas Zeme planetārā apziņa pārceltos uz jauno līmeni. Tādu iespēju nodrošina kopējā cilvēku apziņas jauda, kura ir sasniegusi nākošo cilvēku apziņas līmeni un aktivizē arī planētas pāriešanu uz augstāku līmeni. Jaunās planetārās apziņas robeža tiks aktivizēta no 2007. gada 31.decembra uz 2008.gada 1.janvāri laikā no 24.00 – 1.00 naktī. Tas ir mirklis, kad tiks sagaidīta Jaunā gada atnākšana kopā ar Jauno enerģiju starojumu. Gaļas produkti un alkohols (pat šampānietis vai vīns) var radīt sarežģījumus cilvēka elektromagnētiskā lauka saskaņošanai ar jauno planetāro apziņas līmeni un enerģiju. Iesaku šo brīdi sagaidīt ar priecīgu prātu, možu noskaņojumu un cerību par drošu un stabilu nākotni.

Drīz, pēc dažu dienu mirkļiem iesāksies jauns gada atskaites posms, kurš nesīs daudzas, ļoti daudzas pārmaiņas uz planētas. Kā vēl nekad, notikumi liks cilvēcei apvienoties kopīgos mērķos. Pārmaiņu laiks apņems visu planētu un tā skars katru cilvēku... Mīliet sevi un izturieties ar mīlestību pret citiem.

Pamēģiniet pildīt šos ieteikumus, kurus ir iedevuši Gaismas un Mīlestības skolotāji:

Esiet mierīgi un labsirdīgi. Kad jūsos dominē piektās dimensijas enerģijas, tad cilvēks būdams kā Gaismas būtnes būtība vēlās būt harmonijā un līdzsvarā. Pamēģiniet saglabāt šo stāvokli, ja atrodaties trokšņainas pilsētas ielās vai saskarsmē ar cilvēkiem, kuri caur sevi rada negācijas, it īpaši ja tās skar arī jūs. Neatbildiet viņiem ar to pašu, bet saglabājiet mierīgumu un labsirdību.

Visās saskarsmēs un ikdienas sadzīves situācijās pamēģiniet saskatīt to pozitīvo, ko dod šī situācija. Skatieties uz visu no gaišās puses, tad ēnas puses jūsos nevarēs uzsūkties un jūs būsiet brīvi no situāciju negācijām.
Nav jēgas pretoties straumei. Piektās dimensijas enerģijas ir bezgalīgās mīlestības enerģijas plūsma, kura sāks ieviest daudzas korekcijas, izmaiņas, pārmaiņas, lietu pārskatīšanu un pārkārtošanos . . . Ja jūs pretosieties pārmaiņu straumei – jūs aizbloķēsieties, izveidojot ierobežojumus, kuri traucēs jūsos ieplūst auglīgai un radošai Mīlestības enerģijai.

Kad jūs ar pateicību spēsiet pieņemt jūsu dzīves gaidītās un negaidītās pārmaiņas, jūs ieraudzīsiet, kā procesi notiek paši par sevi un jūs tajos esat gandarīti, laimīgi un veiksmīgi.

Esiet brīvi un atcerieties, ka jums nav jāveido Sevi un Savu tēlu tādu kādu to grib redzēt citi. Esiet pats par sevi. Esiet tas, kas jūs esiet. Esiet ar mīlestību pret sevi un citiem.

Pieņemiet sevī spēju, ka varat kaislīgi vēlēties un sapņot, taču bez pieķeršanās. Jūsu ticība tam ko jūs dariet aktivizēs arī citu cilvēku rīcību un viņi galu galā spēs pieņemt arī jūsu „dīvaino” degsmi.

Esiet atklāti un godīgi attiecībā pret sevi un citiem. Atpazīstiet sevī notiekošos procesus, lai arī cik nepievilcīgi tie dažkārt izrādīsies. Jo godīgāk varēsiet izturēties pret sevi, jo citi vieglāk spēs pieņemt Jūs un ar Jums notiekošos procesus.
Esiet oriģināli un mēģiniet riskēt. Ar drosmi raugieties uz lietām, kurās jums nāksies riskēt, jo dzīve tāds teātris vien ir. Esiet gatavi Kustībai, Izmaiņai, Lietu pārveidošanai, jo tas atbilst piektajai dimensijai. Katra diena ir jauns piedzīvojums un to tā arī uztveriet -kā piedzīvojumu, ar ziņkāri radot mazus Skaistuma un Mīlestības mirkļus ik brīdi.

Saskaņā ar B.Marsiņiak saņemto vētījumu, katru gadu enerģijas vilnis, sākot no 2007. gada, palielināsies simts tūkstoš reižu. Šī gada notikumi pierādīja, ka tā tas arī notiek, tāpēc, visticamāk, ka nākošais gads būs ar enerģijām vēl intensīvāks un piesātinātāks. Ar 2008.gadu uzsāksies vēl kāda jaudīga enerģētiskā īpatnība: viss kā domājat, runājat un rīkojaties attiecībā uz sevi un citiem, Jums piepildīsies pašiem tādā vai līdzīgā enerģētiskā formā ārkārtīgi īsā laika posmā. Katrs nejauši izteikts vārds var realizēties īsā mirklī. Tas arī ir viens no iemesliem, kura dēļ mēs ar vārtu 1:1:1 aktivizēšanos uzsākam dziedināšanu ar jaunajām enerģijām jaunā formā. Vecās metodes kļuvušas maznozīmīgas un neefektīvas.

Domājiet tikai labu, runājiet tikai labu, rīkojieties tikai pozitīvi – tāds tad arī būs Jūsu enerģijas uzkrājums. Izvairieties no liekvārdības, atbrīvojieties no vārdu: šausmīgi labi, baigi forši, briesmīgi skaisti utml. lietošanas, jo katram vārdam ir sava vibrācija, kura jaunajos apstākļos pievilks un aktivizēs līdzīgu enerģiju vēl jaudīgāk. Vai patiesi vēlaties lai, piemēram, Jūsu Jaunais gads ir ŠAUSMĪGI labs?
Būsim kopā arī nākošgad! Jūsu brīvajā izvēlē paliek saskarsmes forma ar mums – tā var būt vienkārši mājas lapas apmeklēšana vai arī kopīga būšana mūsu meditācijās, lekcijās, atvērtajos čenelingos, skoliņas nodarbībās, vai vienkārši esiet vienotā sapnī ar mums par to, ka mūsu planēta Zeme top par Gaismas un Mīlestības planētu, kur zaļo meži un pļavas, spoži spīd dzeltena saule zilās un mierīgās debesīs, bet cilvēki viens otram prot uzsmaidīt tāpat vien, kur tēti un mammas mīl savus bērnus, bet varavīkšņains lietus piepilda cilvēku dvēseles ar Gaismu un Mīlestību...
Esiet ar mīlestību pret sevi un citiem!

Ar mīlestību. Skaidrīte Aleksejeva

Pielikumā piedāvājam daļu no saņemtajiem čenelingiem, kuri saņemti DVS Urantijā pilnās smalkās saskarsmes laikā:

Čenelings

5. oktobris
Mīļi sveicinām Jūs!

Jums ir jāsaprot, ka jaunajam līmenim atbilst arī jauni Gaismas mācību spēki.

Jums ir jāsaprot, ka esat tādā līmenī, kurā jums papildus nāks Centrālās Saules enerģija Skolotāju veidā. Jums jāapgūst eņģeļveidīgo enerģijas. Vārds eņģeļveidīgie nav īsti precīzs, bet diemžēl jums nav citas gradācijas starp eņģeļiem un Radītāju, tie īsti nav arī Dievi. Tos varētu nosaukt par Radītāja labās rokas eņģeļveidīgajiem Dieviem. Šobrīd tie var kļūt par jūsu Skolotājiem ja ar domu spēku piesauksiet viņus un dosiet atļauju, ka viņi kļūst par jūsu Skolotājiem un padomdevējiem šinī līmenī.

Jūsu rokās šobrīd ir jauna enerģija, tā ir enerģija, kas nāk no mums, jūsu jaunajiem Skolotājiem un mēs esam tiešā pakļautībā 24 Vecajiem pie Troņa, mēs esam no Centrālā Visuma un esam atnākuši tāpēc, ka jūsu enerģija un attīstība tuvojas kādam brīdim, kad apmācības sāksim veikt jau arī mēs. Šobrīd mēs esam atnākuši lai ar jums iepazītos un jūs iepazītos ar mums, lai izprastu evolūcijas attīstību jūsos. Jums ir jāsāk saprast un jāizprot precīzi Kosmiskās Hierarhijas un Visuma uzbūve (jautājam vai derēs no Urantijas grāmatas? Derēs, izņemot to daļu kur iet runa par Jēzu.). Lai turpinātu izprast procesu, apgūstiet kosmiskos attīstības ciklus un Radītāja daļu attīstības  virzienus. Un katrs jūsu nākamais pakāpiens būs veidots tā, ka sasniedzot zināmu līmeni, jums būs jātransformē duālisma enerģijas par DEN enerģijām, jūs savus “ienaidniekus” pārradīsiet par saviem draugiem. Iņ un Jaņ enerģiju apvienošana radīs DEN enerģiju, kur nav pretrunu un cīņas. Tā jūs virzīsieties soli pa solim. Tajā līmenī kur jūs esat, jūs varēsiet transformēt fiziskā ķermeņa problēmu cēloņus, t.sk. slimības, kuru cēlonis ir atbilstošs jūsu apgūtajam līmenim. Jo tālāk iesiet, jo varēsiet atrisināt, harmonizēt (slimības, būtnes, astrāļi, Tumsas Gari) duālismam raksturīgās enerģijas ar lejupejošo virzienu. DEN raksturojas ar Radītāja pilnības enerģiju. Tā jums būs katru brīdi tiklīdz kā pāriesiet uz jaunu līmeni, būs jāpieliek maksimālas pūles, lai apgūtu jaunā līmeņa enerģiju transformāciju par Radītāja enerģijām un pārtrauktu duālisma iedalījumu.

Ja vēlaties varat saņemt jauno darba instrumentu un domās izsakiet tā: “Es dodu atļauju celt manas enerģijas un vibrācijas uz tādu līmeni, kurā es spēju transformēt duālisma enerģijas par Radītāja enerģijām vienotā veselumā. Es dodu atļauju palielināt manu potenciālu visos manos līmeņos un ķermeņos, lai es varu pielietot jauno darba instrumentu duālisma enerģiju saliedēšanai un transformēšanai par to sākotnējo veidolu – DEN enerģiju. Es dodu atļauju, ka mans ķermenis pārvēršas par Dievišķo ķermeni, kurā duālisma enerģijas ir saliedētas un transformētas par DEN enerģiju. Es dodu atļauju, ka turpmāk es pielietoju sevis un citu dziedināšanas procesā DEN enerģijas instrumentu.”
Un tagad izsauciet un apvienojiet Globālo Gaismas enerģiju: „Es izsaucu Sintēzes enerģiju, un ar šīm enerģijām es pielietoju _______  dziedināšanā DEN enerģijas instrumentu.
Es dodu atļauju, ka turpmāk es dziedinu arī ar šiem darba instrumentiem.”

Ar mīlestību Jūsu Mīlestības un Radīšanas Skolotāji.

Čenelings

11. oktobris

Esiet mīļi sveicināti!

Jūs, cilvēki, esat ar īpašu domāšanu. Ir kategorija cilvēku, kuri domā, ka dabas resursi, t.sk. nafta ir bezgalīgi. Ir dīvaini noskatīties kā tiek projektēti projekti jaunu naftas vadu celtniecībai un jaunu dabas dzīļu sūknēšanai, lai cilvēks tos turpinātu izmantot nesaprātīgi. Tad ziniet patiesību: dabas dzīļu bagātības sāk sarukt un ar katru mirkli ģeometriskā progresijā saruks arvien vairāk saskaņā ar ģeometrisko progresiju patēriņu ko jūs, cilvēki, izmantojat nesaprātīgi. Kopējā situācija uz planētas Zeme veidosies arvien koncentrētāka un izteiksmīgāka. Klusuma un miera periodu kļūs arvien mazāk līdz izzudīs vispār.

2012. gadā jūs vairs nespēsiet izsekot informācijai par notikumu gaitu, jo to būs pārāk daudz un visi būs diezgan būtiski priekš jūsu, cilvēku, ikdienas dzīves.

Nemiers lēnām pārņem planētu. Šo nemieru alegoriski var sadalīt vairākos līmeņos:


nemiers ir ledājos, jo tie kūst un tur sāksies kustība,
nemiers ir augos, jo tie iznīkst un tuksnešu platības palielinās,
nemiers ir dzīvniekos, jo to populācija samazinās un samazinās dabā esošo sugu skaits, daba kļūst nabadzīgāka,
nemierīgi ir pie cilvēkiem. Jūsu skaits strauji palielinās, taču arī sadalīšanās process un škirtne starp augšupejošo un tiem kas iet Tumsas ceļu, ar katru mirkli ir krasāka un būs izteiktāka.

Ar „nikniem zobiem” lejupejošie (pa ciešanu ceļu ejošie) vienmēr metīsies virsū tiem, kas iesaka nevardarbību un Mīlestību. Šī cīņa ar katru mirkli saasināsies. Taču mīļie, tie, kas iet pa Gaismas jeb Apziņas ceļu, jo laipnāki un harmoniskāki būsiet pret tiem kas rada ciešanu enerģijas un meklē kašķi lai ieriebtu, izsmietu, pazemotu, nepieņemtu jūsu patiesību, jo viņi varēs arvien mazāk un mazāk nodarīt jums pāri. Suņi rej, bet karavāna iet tālāk. Tā ir viņu izvēle, ja viņiem gribas ko noliegt, izzākāt, apsmiet, tā ir enerģija, kuru viņi krāj sev un savai nākotnei. Viņi tā arī nav sapratuši, ka jebkuram procesam ir būtiska nozīme Radītāja radītajā. Un uz katru notikumu atsaucas tie cilvēki, kuriem tas ir vajadzīgs un tas ir atbilstoši viņu pieredzes apgūšanai jeb karmai. Nosodīt šo procesu nozīmē sevī radīt nosodījuma enerģiju, bet šīs enerģijas paliek tikai un vienīgi pašu nosodītāju enerģiju laukā. Uzlūkojiet šāda tipa cilvēkus bez nosodījuma un pamācībām, tāds ir viņu izvēlētais attīstības ceļš. Jo mazāk jūs pievērsīsiet uzmanību tādiem cilvēkiem, jo mazāk viņi spēs izjaukt jūsu harmoniju. Harmonija – tas nozīmē, ka jūs esat savas dzīves saimnieks. Jo harmoniskāki jūs esat jo izteiktāka ir jūsu brīvā griba un psihiskās enerģijas spēks, jo jūsu scenārijs vairāk atbilst Radītāja plānam un jūs esat saskaņā ar savām vēlmēm un notikumiem.

Par cilvēku līmeni var runāt daudz, bet ir arī tā saucamie neredzamie līmeņi. Neredzamais līmenis ir izteiktāks, jaudīgāks un daudzu faktoru noteicošāks nekā jūsu redzamie līmeņi. Šo neredzamo līmeņu ir ārkārtīgi daudz un katrā līmenī ir savas būtnes un tam atbilstošie procesi. Tad kad jūs, cilvēki, pametīsiet redzamo veidolu, jūs nokļūsiet netveramajos līmeņos, kuri pēc savas būtības ir bezgalīgi, bet jūs atradīsieties kādā no šiem līmeņiem saskaņā ar to ko esat paveikuši fiziskajā veidolā. Iesakam pacensties fiziskajā veidolā uzkrāt pēc iespējas vairāk Gaismas un Mīlestības enerģijas un šo enerģiju uzkrājums būs kā pamats jūsu caurlaidei uz atbilstošo līmeni. Jūs taču to zinat un tas jums nav nekāds jaunums: planētai Zeme arī ir šāds uzkrājums. To radat jūs, Zemes Mātes bērni. Taču cilvēku radītais ir tik grandiozi postošs, ka augu, dzīvnieku un stihiju enerģijas tā pa īstam nav spējīgas transformēt un pārpolarizēt jūsu, cilvēku, radīto.

Man jums ir jāatkārto: planētas Zeme lielākā daļa, (tā jums ir neredzamā daļa) joprojām ir в плачевном состояний. Tāpēc katrā meditācijā turpiniet harmonizēt zemo vibrāciju enerģijas, pārveidojiet tās par Gaismas enerģijām. Cilvēki jūs nesapratīs kāpēc jūs to darāt un nosodīs jūs. Tā jums būs zīme, ka šie cilvēki pieder pie lejupejošajiem. Pieņemiet viņus ar Mīlestību. Turpiniet radīt Trīskāršās Uguns liesmas, turpiniet iezemēt Gaismas starus, turpiniet drupināt un saskaldīt Globālo Tumsas enerģiju. Jūs pieredzēsiet brīnumu par kuru būsiet gandarīti un galu galā jutīsieties laimīgi kad apkārt  trakos melni vēji, vētra un cilvēku domas kopā ar rīcību. To ko būsiet paveikuši sapratīsiet nedaudz vēlāk un vēl daudzas citas lietas ieraudzīsiet nedaudz vēlāk, esot cilvēka veidolā, gan pēc tam esot brīviem no blīvās matērijas ķermeņa.
Es jūs mīlu, planētas Zeme bērni!

Sanata Kumara.

Fragments no 12. oktobra čenelinga

Kuthumi.

Jā, mīļie. Es parasti nāku runāt par likumiem.
likums – to ko tu dari citam tu saņemsi pats.
likums – kā tu attieksies pret notikumiem, tā notikumi attieksies pret tevi.
likums – medaļai ir Iņ un Jaņ puses. Tev ir jāprot ieraudzīt medaļu kā DEN.
likums – līdzīgi domājošie, turieties kopā, jo vienotā veselumā jūs būsiet paēduši un sasildījušies gan fiziski, gan garīgi.
likums – atrodieties BEZ PĀRTRAUKUMA GLOBĀLĀS ENERĢIJAS plūsmā! Paskaidroju – katru reizīti kad noslinkosiet lai piesauktu, atjaunotu, pastiprinātu enerģijas plūsmu jūsos, ģeometriskā progresijā Tumsa ielauzīsies jūsu teritorijā un skars gan jūs, gan jūsu tuvos un mīļos. Caur jums un jūsu slinkumu Tumsa viņiem tiks klāt.
likums - pārtrauciet ēst gaļu, lietot alkoholu un narkotikas (arī tabaku). Izvairieties no tiem, kuri pīpē vai arī palīdziet viņiem ar to tikt galā. Ja viņi jūs nedzird un neievēro, enerģētiski norobežojieties no viņiem, bet tas nenozīmē, ka nevarat būt ar viņiem saskarsmē. Izvēlieties to variantu, kurš jums ir vispiemērotākais saskaņā ar 3-dimensiju līmeņa cilvēcisko aspektu.
likums – pieņemiet pasauli un uz pasaules notiekošos procesus tādus kādi tie ir, bez nosodījuma, precīzāk bez emocijām. Bet uz katru notikumu atbildiet ar rīcību, kura dod iespēju turpināt komandējumu (būt cilvēka veidola fiziskajā izpausmē).
likums – turpiniet dziedināt sevi un planētu Zeme, tādējādi jūs veidojat mikro atmosfēru makro pasaulē. Tas ir jūsu vairogs un aizsardzība pret kopējiem globālajiem notikumiem uz planētas. Cita ceļa nav.
likums – transformējiet savus apziņas rēgus un bailes, sevis šaustīšanu un savu pagātni par Gaismu. Konstatējiet faktu par to kas notiek ar jums un darbojieties. Ir pienācis tas brīdis kad jūsu vēlēšanās sāks materializēties tūlīt un uzreiz, bet tikai tas, kas attiecas tieši uz jums.
likums – mācieties ar domu palīdzību materializēt sajūtu, ka jūs esat paēduši (ieelpotais gaiss pārstrukturizēsies tādos elementos un elementu kombinācijās, ka pat fiziski būs sajūtama kā izsalkuma apmierināšana un sāta sajūta ar domu spēku.
likums – (Kuthumi saka Krajonam: saki Tu, tas Tavs skaitlis). Aktivizējiet un kārtojiet savu elektromagnētisko lauku ik mirkli. (Mirklis var būt arī gada garumā, var būt šeit un tagad).

Lai Jums veicas likumu ievērošanā!

Čenelings

24. oktobris

Kā „atbrīvoties” no Ego principa?

Esiet mīļi sveicināti! Mēs esam Karmas Valdnieki kopā ar Dieviem – Eņģeļiem, no jums jau pazīstamā līmeņa.

Jūs esat pietuvojušies robežai, kas ir ļoti būtiska lai jūs varētu izprast kas šī ir par robežu. Stāstīsim jums alegoriju
Vai atceraties 1999.gada 31. decembri plkst.23.55. Ir palikušas 5 minūtes lai jūs varētu pāriet uz jauno 100-gadi un 1000-gadi. Vai atceraties tās trīsas un cerības, kuras jūs ielikāt šajās piecās minūtēs, sagaidot tik grandiozu nākotni, kurā jūs ielikāt ticību un cerību, ka šī 1000-gade jums atnesīs visu to labo ko esat ieplānojuši. Tad, lūk, jūs šobrīd esat nokļuvuši garīgajos līmeņos tādā pat pārejas brīdī. Šis posms ir ārkārtīgi sarežģīts. Tanī pat laikā viņš ir ļoti daudzsološs. Ar skumjām teikšu, ka ne visi cilvēki ir gatavi tuvoties šim brīdim, nemaz jau nerunājot par vēlmi viņam tikt pāri, lai varētu pāriet šim posmam un iekļauties jaunā attīstības fāzē. Ir vajadzīgs ļoti daudz kas. Tāpēc ne vienmēr cilvēki ir gatavi aktīvi darboties neprasot kas man par to būs. Tas ir iemesls kāpēc daudzi jūs neizpratīs, dusmosies uz jums, bet paši nemēģinās pārvarēt šo ierobežojumu lai pārceltos „uz jauno 1000-gadi”. Bet jūs dariet un ejiet uz priekšu un esiet brīvi no piesaistēm par citu cilvēku spriedelējumiem. Dariet to, kas jums jādara, lai virzītos nākotnē ar Gaismu un Mīlestību.

Un tagad teksts, kas jārunā lai atbrīvotos no tā ko nosaucāt „Ego princips”.

„Es apzinos, ka es esmu Radītāja daļa, tātad arī Radītājs. Kā makrokosmoss pret mikrokosmosu tā arī es savā vidē esmu Radītājs kopējā Lielajā Radītāja Vienotībā. Es apzinos, ka viss ko es daru, ietekmē Visumā katru esošo Radītāja Bezgalīgo Punktu. Es apzinos, ka mana rīcība rada tādas enerģijas, kas izmaina Relatīvo Realitāti un Absolūto Realitāti. Es pieņemu, ka spēju radīt savu Realitāti pats un turpmāk atsakos no ierobežojuma ko rada Ego princips. Turpmāk es uzņemos par savu rīcību un rīcības sekām atbildību pats. Es uzņemos atbildību par katru savu domu, vārdu un rīcību. Un es pats veidoju savu esamību tur, kur ir mans apziņas princips. Līdz ar to es atsakos no Ego principa klātbūtnes un tiem  motīviem, kuru dēļ man bija Ego princips kā manas rīcības organizators un virzītājs. Tā vietā es uzņemos atbildību par savām domām, vārdiem un rīcību, tos piepildot ar Gaismu un Mīlestību”.
Lai jums veicas mīļie, kad esam vajadzīgi sauciet mūs atkal.

Jūsu Gaismas un Mīlestības spēki.
Čenelings 13. novembris
Harmonijas stars (zaļā krāsā), bija paredzēts vēlāk, bet iezemēt, ja vēlaties var jau tagad. (Visuma attīstības Radošā enerģija – apvienotie Gaismas Skolotāji). Jūs paši, cilvēki, ar savu darbu esat pastiprinājuši šo procesu. Stara klātbūtne tiks pastiprināta pakāpeniski. Sākotnēji caur tiem, kas ļaus būt par tiltu starp Radītāju un Zemi. Tam var būt sekas (harmonija caur konfliktu) – uzmanīgi!!!
Gaismas spēki lūdz lai mēs paskatamies priekš sevis un atgādinam cilvēkiem – harmonijas principu (par to ir runāts agrākos čenelingos).
Jautājam  kāpēc agrāk šim staram nebija harmoniski nākt uz planētas Zeme?

Planēta Zeme vēl nebija tam gatava. Stara atnākšana bija paredzēta 2009. -2012.g.

Izdalās Gaismas Dievu Ģenētiķu grupa.

Jautājam kas tā ir par balto kapsulu?
Jums priekšā ir liels darbs, bet mēs ar mīlestību palīdzēsim iemācīties rīkoties ar lineāro laiku tā, lai jums būtu iespējams pildīt izteikto lūgumu, materializēt un dematerializēt.
Jautājam kāds tam sakars ar Harmonijas staru?
Tad, kad Harmonijas enerģija ir aktivizēta un pieņemta sevī, ar vienu vārdu sakot, kad tā kļūst tik dabiska kā dzīves sastāvdaļa, tad ir iespējams materializēt un dematerializēt. Informācija tiks dota pakāpeniski.
Gaismas spēki priecājas, ka transformācijas procesus esam kārtīgi apguvuši un turpinām apgūt.
Rāda: ASV un Krieviju (Pēterburgu), kad strādā grupas un transformē naidu, dusmas (ja vien mēs paši apzinātos cik mēs esam stipri. Ir vajadzīga liela ticība sev, tieši sev.).
Jautājam vai ir starpība starp ticību un uzticēšanos.

Vēl viena lieta – sev uzticēšanās. Ticot un uzticoties sev, jūs un mēs kopā varam paveikt uz Zemes brīnumu. Tā to pašreiz cilvēki ir nosaukuši. Vēlāk tā būs jūsu zinātne, visiem planētas Zeme iedzīvotājiem, kuri pāries Zelta laikmetā. Lai pārvaldītu materializācijas un dematerializācijas enerģijas ir jābūt tīram nodomam. Citādi ar kādu nejaušu domu ir iespējams nodarīt pāri blakusesošajiem cilvēkiem vai būtnēm, stihijām, kas ir kopā ar jums uz Zemes. Šobrīd aktivizējiet sevī harmonijas enerģijas un raugieties lai pamazām šīs enerģijas piepilda planētu Zeme. Harmonijas enerģija, kā jūs sakāt „izspiedīs”, katru to enerģiju no sevis paša, kurai trūkst harmonijas.

Lai jums veicās. Mēs esam viens vesels.
P.S. Lūdzu atceraties, ka robežas veidojas tikai jūsu prātā.
Laika kapsula – jāktivizē. Iekšā ir Grāla kods. Šis kods ir arī skaitļu vibrācijās. Varat prasīt aktivizēt Grāla – Harmonijas kodu. Šis kods ir ļoti līdzīgs tam principam uz kāda darbojas dators. Kods nāk caur Zelta Harmonijas principu.
Ar mīlestību.

Jūsu Gaismas un Mīlestības Skolotāji.

Atvērtais čenelings 18. novembrī 2007.g.

DVS Urantijā 18.11. notika kārtējais atvērtais čenelings. Šoreiz bija ļoti daudz jautājumu, kurus apvienojām sagrupējot pa attiecīgām tēmām. Būtiska jautājumu grupa ir par nākotnes notikumiem. Gaismas spēki saka, ka čenelings iesāksies ar dāvanu. Visos klātesošajos dalībniekos plūdīs harmonizējošā enerģija. Zālē esošie domās dodiet atļauju sevī ienākt šīm enerģijām: “Es dodu atļauju čenelinga enerģiju ienākšanai manī, es dodu atļauju Gaismas un Mīlestības procesam manī. . . . “

Šobrīd telpā apkārt cilvēkiem ir nostājušies Gaismas spēki. Agrāk varēja atšķirt dažādus Gaismas Skolotājus, Staru turētājus – Skolotājus, tagad telpa pakavveidā ir ieskauta ar Gaismas loku, veidojot mūs kā centru (visus kas esam telpā) un enerģijas plūsmai pakāpeniski ceļ vibrācijas. Viens no Gaismas spēkiem dod ziņu, ka vibrācijas cels pakāpeniski, bet neatlaidīgi. Pārsvarā zālē sēdošie iespējams sajutīs karstuma enerģiju pa mugurkaulu.
Jautājam, kas tā par enerģiju ar kuru mūs apskalo?

Gaismas spēki smejās un saka, ka mēs paši taču to esam nosaukuši par Tīrā Gara līmeni - tā ir Prieka enerģija un Vēlme Dzīvot. Tā varētu raksturot to enerģiju, kas mūsos ienāk. Enerģija nāk ļoti vienmērīgi. Vai sajūtat spiedienu uz ķermeni? Čenelingam turpinoties, šī jauda pieaugs, dodiet atļauju šo enerģiju pieņemšanai. Ir vēl viena īpatnība. Katram cilvēkam ir daudz sargeņģeļu, bet tie ir kā vienota enerģija – tā it kā eņģelis saplūdis ar cilvēku.
Gaismas spēki saka, ka tas ir jaunums cilvēku būtībā, ka eņģelis nav blakus, bet ir saplūdis ar cilvēka būtību. Turpinās Mahatmas enerģijas plūsma ar dažādām enerģijas nokrāsām.
I jautājumu grupa kuros ir ietverti globālie jautājumi par Latvijas nākotni:

Runāsim par Latviju, kā tā skar mūs katru. Politika, dzīves līmenis Latvijā kopumā.
No kopējās grupas atdalās trīs Gaismas Skolotāji – Sanata Kumara, Latvijas seņču egregors, vidū esošo mēs atpazīstam kā Jēzus Kristus – Maitreja – Bodhisattva. Šinī gadījumā Jēzus un Kristus vienā personā.
Jautājam kāpēc ir tik jaudīga komanda atbildēm?

Sanata Kumara.

Latvija nav izņemama no planētas kopteksta. Latvija nav atsevišķa detaļa planētas līmenī. Tāpat kā jūs cilvēki nedalāt ķermeni – roka, kāja atsevišķi – jūs sevi apskatāt kā vienotu veselumu. Tāpat Latviju apskatām kā vienotu veselumu planētas līmenī.

Jums bija jautājums par to, ka uz planētas palielināsies ūdens daudzums apklājot sauszemi. Jā tā ir tiesa. Daudzas sauszemes teritorijas applūdīs un vairs nepastāvēs, bet daļa no cilvēkiem kas ir šajā telpā to nemaz nepieredzēs, jo tas ir  salīdzinoši tālā nākotnē. Sargieties dzīvot tajās vietās, kur sauszemes līmenis ir zemāks par jūras līmeni. Nekādas tehnikas, aizsargbūves un dambji šīs teritorijas pasargāt nevarēs no paredzētā ūdens applūšanas plāna. Jā, arī Latvijā ir paredzēta daļēja sauszemes atdošana jūrai. Taču tas nenotiks tik drīz un šobrīd par to galvu nelauziet, bet laiku un resursus patērējiet savai garīgajai attīstībai un virzībai, kaut gan taisnības labad jāpiemin Jūrmala. Tā nav tā vieta, kura būs droša un pasargāta no jūras apkampieniem. Smagās enerģētikas dēļ piejūras zemes sāk iegrimt. Šis process nav ātrs, taču jūs (tie, kas sēž zālē) to pieredzēsiet neatkarīgi no tā kāds ir jūsu gadu skaits.
Jūs uzdevāt jautājumu vai vajag apmācīties arodus bez elektrības un datora?

Prast izdzīvot visos apstākļos vienmēr ir laba lieta, taču šobrīd nav būtiski kā ir ar elektrību. Ir būtiski kā jūs spējat izdzīvot ja jums garākā vai īsākā laika periodā nav mākslīgi radīto resursu – elektrības, naftas produktu. Padomājiet kādas ir sekas un kā jūs no tām varat būt pasargāti. Kā varat iekurināt telpā apkuri un pagatavot ēdienu ja nav elektrības un naftas resursi. Tāds brīdis būs, taču ne tik drīz un ne tik ļoti izteikti, lai sāktu domāt par pasaules galu. Jebkurā gadījumā jums ir jābūt gataviem, ka varat neatkarīgi no kopējā cilvēces izdzīvošanas plāna, izdzīvot vieni un alternatīvi, pielietojot citus resursus. Šie procesi notiks uz planētas globāli dažādu kataklizmu un mistisku gadījumu rezultātā. Tomēr cilvēki tam jau ir diezgan nopietni gatavojušies un tam jau sāk gatavoties. Tāpēc tādas lietas iespējams būs ar mazsvarīgām sekām. Taču atkārtoju, ka tas nebūs tik drīz. Tomēr esat gatavi katru mirkli un Bībelē arī ir brīdinājums, ka tas var notikt negaidīti un pēkšņi. Šim procesam ir jānotiek, lai cilvēku civilizācija pārkārtotos uz jaunu eksistences formu, uz jaunu resursu saņemšanu un pielietošanu, kas ir harmoniska planētai Zeme. Viss ir atkarīgs no jums, cilvēkiem, kā jūs rīkosieties ar saņemto informāciju, tai pievērsīsiet uzmanību vai jums liksies, ka tās ir muļķības un rīcība nesekos.

2007. gads ir enerģijas pirmais vilnis, kad cilvēki sagatavojas saņemt un uzņemt jaunas izdzīvošanas enerģijas. Jūs jau zināt, ka nākošais vilnis būs 2009. gadā un aiznākošais 2011.g. Šajos laika posmos notiks liela pārkārtošanās visās sistēmās, struktūrās, t.sk. politikā – arī pie jums Latvijā. Vēl kādu laiku varu no savām rokām nelaidīs tie, kuru domu tendence ir vērsta tikai uz  sevi, bet ar nākamajām vēlēšanām ienāks jauni cilvēki, kuros būs vēlme kalpot tautai caur godīgumu un patiesību. Šos cilvēkus jūs sāciet veidot un virzīt, atbalstīt un stiprināt jau tagad un šie cilvēki būs brīvi no vislielākajām bailēm. Viņi būs brīvi no bailēm pazaudēt varu un kontroli pār cilvēku masām, jo viņos nebūs mantrausības un egoisma aspektu. Arī pašai sabiedrībai ir jāmainās, un ir jāmaina vērtību kritēriji. Tāpēc daļēji nākošā valdība būs kā spogulis – kāda ir tauta un tās vērtību kritēriji. Līdzīgi kā tas ir šobrīd. Diemžēl ekonomiskā situācija turpinās pasliktināties nevēlamā gultnē, kamēr daudzās sistēmās, ieskaitot medicīnu, zinātni un izglītību, iestāsies strupceļš. Tam ir savi pozitīvie aspekti, jo vadītāji kopā ar tautu meklēs risinājumu un kopīgiem spēkiem šis risinājums tiks atrasts, jo tauta atbalstīs kopējos ieteikumus sistēmas pārveidošanā. Kā neliels piemērs tautas vēlmei sadarboties lai veidotu labākas lietas sabiedrības stereotipos rāda tas, ka skolās sāk ieviest vienāda veida apģērbu, kas dod iespēju bērniem vērtēt savus vienaudžus pēc dvēseles, rīcībām un mācībām, nevis pēc ekskluzīva papagaiļa izskata. Tādā veidā veidosies citi kritēriji sabiedrībā.

Jūsu uzdevums ir palīdzēt tiem, kuri rada gaismas idejas - šīs idejas realizēt. Esiet atsaucīgi, aktīvi un darbīgi un palīdziet tiem, kuri ir uzsākuši grūtu darbu transformēt jaunā skatījumā cilvēces procesus.

Pakāpeniski aizies bojā zemo vibrāciju nesēji. Un kā jau iepriekš teicām: dzimstība nespēs nosegt mirstību ne tikai Latvijā, bet Eiropā kopumā. Tāpēc, ka nākotnei nederīgi cilvēki pametīs šo planētu. Kā teicām iepriekš, arī daudzi ļoti gaiši cilvēki, kuri jau ir piepildījuši savu scenāriju un ir atbrīvojušies no karmas riteņa, no sansāras riteņa, arī ies projām atstājot fizisko ķermeni, lai palīdzētu ar enerģiju no smalkajiem līmeņiem. Jums jāsaprot, ka piesaiste pie zemākā līmeņa, pie zemes cilvēka dzimšanas un nāves cikla ir tad, ja jūs neesat atbrīvojušies no Zemes cilvēka transformācijas egregora. Ceļoties jūsu vibrācijām, jums ir tiesības pāriet kā Gaismas būtnēm uz Eņģeļveidīgo vibrāciju līmeni un būt brīviem no visiem seņču egregoriem, caur kuriem dvēsele ir gājusi formāciju. Kopš 1987. gada cilvēku civilizācija pāriet uz vēl nekad nebijušu līmeni – Dievu Radītāju līmeni. Taču tie cilvēki, kuri nes sevī zemākā cilvēka aspektus un ir piesaistīti pie cilvēku sansāras riteņa, vai nes cilvēka ķermenī dzīvnieku aspektu un ir piesaistīti pie dzīvnieku sansāras riteņa un vēl senākām dvēseles attīstības formācijām, pāriet uz Eņģeļveidīgo līmeni nevar, jo tā ir pilnīgi cita būtības formācija. Tāpēc attīstiet savas dvēseles un palīdziet to darīt citiem viscēlākajās īpašībās, kuras piemīt eņģeļu līmenim. Jo vairāk šādu cilvēku ar eņģeļu līmeņa vibrācijām būs jūsu valstī un uz planētas kopumā, jo ar mazākiem satricinājumiem planēta ieies jaunajā planetārajā apziņā. Tomēr katrs pārejas periods nes vecās sistēmas graušanu un jaunās sistēmas radīšanu. Tieši šis brīdis ir tas, kas vissmagāk atbalsosies uz jums cilvēkiem – kā neziņa, bailes un postaža. Taču jums ir jāveido savs mikroklimats, kurā jūs audzējiet ticību, jaunu lietu pieņemšanu bez bailēm un bezcerības. Viss notiks tā kā jūsu iekšējā mikropasaule, kā jūs to vēlēsieties redzēt, ko domāsiet to saņemsiet. Katrai rīcībai būs savs enerģijas veidols, kurš piesaistīs notikumus no planetārā līmeņa. Ja jūs būsiet tas, kurš ar Gaismu un Mīlestību pārveidos savu būtību, tad jums vienmēr būs iespēja, arī transformācijas laikā, būt apģērbušam un paēdušam.

Ja nesīsiet destruktīvas enerģijas – kašķēšanos, niknumu, nepieņemšanu, nosodījumu, liekulību, citu nomelnošanu, agresiju u.c. Tumsas izpausmes, tad jūs sev un saviem mīļajiem un tuvajiem radīsiet apstākļus pārejas periodā kuri līdzināsies ellei.

Kas attiecas uz Gaismas enerģiju, tad no tās jaudas kāda ir jūsos, ir atkarīgs vai jūs atrodaties 3 vai vairāku dimensiju līmeņos. Dimensiju enerģijas nenozīmē kaut ko no malas. 4 un 5 dimensiju enerģijas esat jūs pats. Saskaņā ar jūsu tumsas un gaismas attiecību jūsu daudzdimensionālajā izpausmes formā. Cilvēki, kuri spēj materializēt lietas un viņi dzīvo starp mums, cilvēki, kuri pārtiek no saules enerģijas un līdzīgi gadījumi, ir cilvēki, kuri jau dzīvo ceturtajā un augstāku dimensiju līmenī. Ir veltīgi gaidīt, ka 4 un augstāku dimensiju līmeni jums atnesīs kāds uz paplātes. Tas esat jūs pats ar savu apziņu un izpausmi.
II jautājumu grupa: Astrālā redze, beznosacījuma Mīlestība, augšāmcelšanās enerģijas utt.

Šobrīd atbildēs Gaismas Skolotāji, viņi ir apvienoti vienā grupā, tie, kuri apmāca cilvēkus saskarsmē ar paralēlo pasauli. Šo skolotāju ir daudz. Tie, kurus mēs pazīstam un kurus nepazīstam. Viņi saka, ka katram ir citādāks uzdevums apmācībā (līdzīgi kā latviešu valodu pasniedz daudzi skolotāji). Tā arī mēs apmācām.

Cilvēku garīgās attīstības saskarsmei ar paralēlo pasauli ir vairāki etapi:

1.Cilvēkam tiek rādīts viss, kas pagadās un arī dažādās formās: sapņos, meditācijās, vīzijās. Dažkārt cilvēks redz ar atvērtām acīm, esot meditatīvā stāvoklī utml. Šis pirmais etaps ir paredzēts tam, lai cilvēks mācās apgūt spēju redzēt, dzirdēt, just lai mācās veidot kontaktu ar savu zemapziņu, apziņu, virsapziņu, caur kuru savukārt viņš veidos tālāk kontaktu ar smalko līmeņu blīvākām enerģijām, piem., stihiju gariem, elementāļiem, attīstot savas spējas, kontaktējoties ar eņģeļiem, Garīgajiem Skolotājiem, Radītāju.

1.1. šajā etapā jums ir jāiemācās saprast caur kuru apziņas formu tiek nodota informācija un viņa saņemta (zemapziņa, virsapziņa);

1.2. šajā etapā jums ir jāiemācās to kas šo informāciju ir devis, no kuriem līmeņiem šī informācija ir nākusi;

1.3. tad, kad saprotat informācijas avotu, izprotat kādu enerģijas veidu pārstāv informācijas devējs (tumsa, gaisma), jums ir jāsāk analizēt cik patiesa un precīza var būt informācija no informācijas devēja. Piemēram, kritušais eņģelis jums dos tikai tādu informāciju, kas var radīt jūsos ciešanas un bezspēcību, nespējot izmainīt dotās informācijas nākotnes notikumus. Diezgan bieži cilvēki saņem sapnī ziņu par kādu negatīvu notikumu, tajā pat laikā cilvēks saprot, ka viņam nav instrumentu, lai redzēto novērstu. Tad apzinieties, ka tas ir ciešanas radošs sapnis, kura mērķis ir radīt jūsu ciešanas, no kurām savukārt barojas tumsa. Atpazīstiet informācijas devēju. Ja neatpazīstat informācijas devēju, tas var būt bīstami jūsu psihei un garīgajai veselībai;

1.4. tad, kad esat saņēmuši informāciju, šajā etapā jums ir jāiemācās atšķirt to, cik procentuāli patiesu un precīzu informāciju jūs esat saņēmuši no tā, kādu informāciju jums bija iecerējis iedot informācijas devējs. Šis etaps ir visgarākais, sarežģītākais un grūtākais. Tieši šajā etapā cilvēki visvairāk sapinās, maldās un aiziet neprecīzā informācijas izskaidrojumā. Cilvēki, kuri uzsāk kontaktēšanos un saskarsmi ar smalkajiem līmeņiem, vislielāko kļūdu pielaiž tajā, ka viņi ir nedisciplinēti, nesakārtoti un haotiski kontakta laikā.

2.Kad ir iedota informācija vai izveidojas saskarsme ar paralēlajām pasaulēm, jums ir jāsaprot kāds tam bija mērķis. Ja apzināti veidojat saskarsmi ar paralēlajām pasaulēm un smalko pasauli kopumā, tad nekādā gadījumā to nedariet ziņkārības pēc, bet uzstādiet mērķi ar precīzu formulējumu, ko jūs gribat sasniegt šīs saskarsmes laikā. Jo haotiskāks cilvēks, jo haotiskāk viņš saņem informāciju, kura dažkārt pat nav paredzēta viņam, jo bez precīza mērķa uzstādījuma cilvēks saņem informāciju no kopēja informatīvā lauka, kas viņam nemaz nav paredzēta un neattiecas uz šo cilvēku. Tāpēc diezgan bieži redzētās vīzijas, var izrādīties pilnīgā nesakarībā ar informācijas saņēmēju. Ja jūs esat saņēmuši dīvainu vai neizprotamu informāciju, tad jautājiet, cik procentu tā patiesi bija paredzēta jums. Šim skaitlim nepārprotami ir jābūt simts. Ja skaitlis tuvojas simtam, tad šajā saņemtajā informācijā ir maldu enerģija, bet kopējā informācija ir paredzēta jums, taču jau ar tumsas un melu enerģijas piejaukumu. Jums ir jāspēj atpazīt tās vietas, kur ir meli. Diezgan bieži šādi saņemtā informācija ir maz efektīga un grūti pielietojama. Ja informācija ir saņemta ar neprecizitāti 64% un mazāk, tad visticamāk jūsu pašu nedisciplinētības dēļ, jūs esat bijuši “svešā dārziņā” bez atļaujas. Vai jums patīk, ja pa jūsu dārzu rušinās jums nepazīstami cilvēki?
3.Kad esat pārliecinājušies, ka saņemtā informācija ir 100% no informācijas devēja, tad šī informācija ir jāpielieto praktiskajā rīcībā. Ja tomēr slinkuma dēļ, nevarības dēļ, nevēlmes dēļ, jūs saņemto informāciju atstumsiet malā un viņu nepielietosiet, var pienākt laiks, ka smalkās saskarsmes partneri ar jums vairs nevēlēsies kontaktēties. Tāpēc saņemto informāciju izanalizējiet un pielietojiet darbībā.

Tie ir 3 galvenie etapi, no kuriem vissmagākais ir pirmais, jo sastāv no ļoti daudziem apakšpunktiem un pastāv iespēja, ka katrā apakšpunktā cilvēks var iestrēgt ne tikai uz vienu reinkarnāciju vien, bet vairāku reinkarnāciju garumā. Tāpēc esiet čakli, strādīgi, uzmanīgi un viedi šajos etapos kuri jums ir jāapgūst kā būtnei, kura pārvalda 4 un 5 dimensiju enerģijas. Bez šīs prasmes jūs nevarat apgūt 4 un augstāku dimensiju enerģijas. Tas ir viens no pamatelementiem. Apgūstot šos etapus, iesaku apgūt tos caur Radītāja gaismas daļu, jo tumsas daļa jūsu visumā tiek transformēta par gaismas daļu. Un būt sadarbībā ar tumsu ir neprogresīvi un tas var vest jūsu sadarbību uz bankrotu (smejas un saka, ka kalpot Tumsai - tas ir bizness...). Ja ejat ar Gaismas enerģiju, tad nākotnes četru un augstāku dimensiju apgūšanā otrs pamatelements ir beznosacījumu mīlestība (Agape). Arī bez Agapē nav iespējams apgūt Tīrā Gara līmeni jeb Eņģeļu vibrāciju līmeni. Vai varat iedomāties eņģeļus bez mīlestības? Jums uz planētas Zeme ir jāapkopo visu citu civilizāciju izaudzinātais, iegūtais, apgūtais vienotā veselumā kā Gaismas būtnei. Tāpēc tieši uz jūsu planētas ir izvēlēta vieta dzīvajai, bioloģiskajai krātuvei jeb bibliotēkai, uz ko ļoti daudzas civilizācijas nes to, ko viņi uz savas planētas ir apguvuši pilnībā. Vilkveidīgo un suņu civilizācija nes uzticību. Kaķveidīgo civilizācija – taisnību, godīgumu utt., atcerieties, mēs par to reiz jau runājām. Mums būtu ļoti jautri, ja vienā mirklī jūs ieraudzītu, kas patiesībā esat un kāda izskatās jūsu patiesā būtība. Jūs domājat, ka esat cilvēku veidolā cilvēki, bet patiesībā jūs te esat no daudzu un dažādu planētu sistēmām dažādu civilizāciju pārstāvji un mums būtu smieklīgi, ja jūs pēkšņi ieraudzītu sevi patiesajā izskatā, tad jūs pārņemtu šoks. Citiem vārdiem sakot, jūsu būtība nes no citām civilizācijām vienkopus visaugstāk attīstītās enerģijas un vērtības. Tāpēc jums cilvēkiem brīžiem šķiet, ka ir pilnīgi nepieņemama cilvēka rīcība kādā aspektā. Bet patiesība ir tā, ka jūs nākat no savas planētas un esat apguvis, piemēram, godīgumu maksimālā izpausmē un tāpēc jūs kaitina cilvēki, kuri melo. Pēc kosmosa likumiem cilvēkiem, kuri melo ir jāapgūst godīguma un taisnīguma enerģijas, kuras esat atnesis jūs. Jums no viņa ir jāiemācās viņam piemītošā pilnīgā enerģija un prasme, ko viņš ir apguvis uz savas planētas. Piemēram, ticība par saviem spēkiem, gribasspēks, varbūt izturība. Tad, kad jūs strādājat ar sevi un savu senču karmu un egregoru, jūs patiesībā strādājat ar to planētu sistēmu, kura pieder jums un ir jūsu izcelsmes planēta.

Jums bija jautājums par koncentrācijas nometnēm un karu.

Arī šobrīd uz planētas Zeme kara darbība notiek pilnā jaudā, tādējādi jaunās dvēseles steidz uzkrāt pieredzi un steidz atstrādāt karmu. Jebkura vardarbība ir pieredzes uzkrāšana un karmas atstrāde, ja dvēsele vēl apgūst lejupejošo attīstības virzienu. Tā kā tas ir saskaņā ar Kosmosa likumiem, tad jūs nevarat viņus piespiest pārtraukt karadarbību, jo tas ir viņu scenārijs. Lielākā daļa no šobrīd karojošām dvēselēm turpinās savu evolūciju uz 3-dimensiju planētas dubultnieka, kamēr cilvēki, kuri būs apguvuši četru, piecu un augstāku dimensiju vibrācijas, pārcelsies uz četru un augstāku dimensiju Zemes dubultnieku. Patiesībā lielākā daļa cilvēku, kas iet apzinātu apziņas attīstības ceļu, jau atrodās uz Zemes 4- dimensiju dubultnieka, bet Zemes dubultnieka atdalīšanās jau notiek un pat daļēji dažās vietās jau ir notikusi. Tāpēc tas ir viens no iemesliem, ka jūsu mikropasaulē kara darbības nav, bet jūs esat nodarbināti ar citādāku lietu risināšanu, nekā tie cilvēki, kuri atrodas kara darbības skartajās zonās.

Tuvojas 2012. gads, arvien stiprāk un izteiktāk sāks apvienoties cilvēki grupās, formālās un neformālās. Tas notiks dabīgi un cilvēki veidos līdzīgi domājošo cilvēku meditācijas, nodarbības, seminārus, vasaras nometnes, līdz šī forma pāraugs kopīgā dzīvošanā vienuviet.

Ja mēģinātu veidot vienotas dzīvošanas vietas tagad, tas būtu nesekmīgi, jo cilvēkos ir pārāk daudz zemes cilvēkam raksturīgo negāciju.
Šī tēma ko runājām, deva iespēju no jums noņemt ierobežojumus nākotnes scenārijos. Tie raksturojas ar to, ka cilvēkiem ir bail būt vientuļiem, bez palīdzības un atbalsta. Ja jūs veidotu grupas, kas dzīvo vienuviet, šobrīd, tās būtu balstītas uz bailēm būt vientuļiem un nepasargātiem. Tajā pat laikā nākotnē grupām ir jābūt balstītām uz Mīlestības enerģijām un vēlmi būt kopā ar tādiem, kuri mīl ar beznosacījuma mīlestību.
Mēs jūs ļoti mīlam un jau dzīvojam kopā ar jums.

III jautājumu grupa: Skolas, bērni neēd . . .

Tieši pusaudži ir tie, kas zina kas viņiem ir vislabāk vajadzīgs ja ģimenē ir ielikts stipras mīlestības un cieņas pamats. Bērni zina uz ko viņiem ir jātiecas un kas ir viņi paši. Bērni neredz jēgu mācībām, neredz pamatojumu to zināt, jo uzskats ir šāds: es zinu pamatus un ar tiem veidošu dzīvi. Visi zina, ka jātiecas uz Gaismu nevis materiālajām lietām. Bet ir otra grupa bērnu, kuri nemācās jo tiek degradēti ģimenēs un no citiem pusaudžiem.

Problēmas ar ēšanu ir pārtikas sastāva dēļ. Bērna organisms atsakās ēst, jo nespēj pieņemt pārtiku - labāk neēst vispār kā ēst tāda sastāva pārtiku. Bērni ēd tik cik dzīvībai nepieciešams. Atrodot īsto pārtiku var sākt arī ēst. Tas, ka pārtika tiek uzspiesta – nav slikti, jo organismam pārtika vēl ir vajadzīga. Pusdieviem un Dieviem ir ļoti grūti ko uzspiest pret viņu gribu.

Tāpat sportā. Ja sporta nodarbības tiks uzspiestas – sekas var būt nelabvēlīgas, bet ja bērns pats pieņem lēmumu darboties sporta, rezultāts var būt labāk nekā gaidīts. Ja rezultātus pieprasa vecāki, tad indigo un kristāliskajiem bērniem ir pietiekoši liels gribasspēks lai to nevarētu izdarīt. Nevarēšana izpaudīsies caur slimošanu – lauztu kāju futbolā, lauztu roku basketbolā. Kā pierādījumu, ka tas nav jādara – sirds mazspēja – tātad nedrīkst likt fizisko slodzi. Ja bērns tiek bīdīts uz priekšu pēc sasniegumiem – tas tomēr nav nekas slikts.

Turpinot par bērniem un uzturu. Bērnu neēšanas problēma kļūs arvien aktuālāka, jo indigo no citas augstākas rases bērni dzims arvien vairāk. Jūs piektās rases cilvēki šo parādību esat padarījuši par problēmu. Jūs, piektā rase, mēģināt audzināt, barot tā, kā to ir darījuši jūsu vecāki, mēģināt viņus pataisīt līdzīgus sev. Viņi nevēlas būt līdzīgi jums. Jums ir jāpieņem doma, ka šie bērni nav jūsu īpašums!!! Nav jūsu vergi, jo ir  jūsu Skolotāji! Pieņemiet viņus kā  savus Skolotājus un attiecīgi attiecieties pret viņiem un viņi parādīs jums kā jūs piektās rases cilvēki varat pielāgoties enerģijām, kuras plūst un plūdīs uz planētu Zemi. Bērnus nav jāpielāgo novecojušai sistēmai, viņi nāk jūsu ģimenē jūs mācīt, kas ir neizbēgami. Vērojiet viņus, ieklausieties kādas zināšanas, mīlestība ir jūsu bērnos, mācieties no viņiem un tad redzēsiet kā pārmainīsies jūsu attiecības.

Bērni neēd, jo enerģijas, kas viņus uztur, nāk tieši no Kosmosa, no Radītāja. Viņi atnāk un rāda, ka arī jūs to varat. Esiet mierīgi ja bērni atsakās no produktiem, piemēram, olas, gaļa – šiem bērniem vairs nav nepieciešamība. Uzticieties viņiem, ļaujiet pašiem izvēlēties ko ēst un mācieties kāpēc tieši šādu pārtiku izvēlas jūsu bērns. Pajautājiet viņiem par to, interesanti kāda būs atbilde?

Mīļie cilvēki, es gribu jums uzdot jautājumu. Kāpēc jūs tik lielu nozīmi pievēršat bērnu sadalīšanai rasēs? Vai tad piektās rases bērns nav pelnījis, ka par viņu rūpējas, sargā, vai viņā nav tāda pat dvēsele kā tevī? Jā, nākotnē dominēs indigo, kristāliskie. Kā jutīsies tavs bērns ja nesapratīs kur dzīvo? Mīļās Gaismas būtnes cilvēku veidolā, mīliet sevi, savus mīļos un tuvos cilvēkus, mīliet visu dzīvo, radiet mīlestību un to saņemsiet pretī. Man taču ir vienalga kādas rases jūs esat. Privātas dabas jautājumu grupa.

Uz šiem jautājumiem atbildēs Nada – karmas valdniece un vīrišķais aspekts – karmas valdnieks vīrieša izskatā.

Man ir jautājums jums visiem. Vai jutāt cik dažādi ir šie jautājumi, bet vienlīdz vienādi? Man visiem gribas teikt: Jūs iepriekšējās dzīvēs neesat mīlējuši sevi, esat radījuši enerģijas ko atpazīstat ar nosaukumu – karma. Ko sējāt to pļaujat. Viss ko esat radījuši, to pļaujat.

Viena iespēja – pļaut gaužoties, dusmojoties, ka pasaule ir briesmīga un otra iespēja – visu kas ar jums notiek transformējiet un uzņemiet sevī kā mācību un pārveidojiet uz Mīlestības enerģiju, iemīlot ar beznosacījuma mīlestību visus tos, kuri šobrīd maksā par jūsu darbu iepriekšējās reinkarnācijas. Mīlestības trūkuma dēļ  ir augušas bailes un caur šīm bailēm jūs esat darījuši pāri citiem. Astrālie parādi šobrīd tiek maksāti kā atpakaļ pāridarījumiem.
Tad kad cilvēkā nav mīlestības, viņš ir bailīgs, neuzticas sev, neuzticas Radītājam. Caur baiļu enerģijām cilvēks ir melīgs, mantrausīgs, varas kārs, slavas kārs un ar šīm enerģijām viņš veido saskarsmi ar līdzās esošajiem – kādu apmelojot, no kāda atbrīvojoties caur meliem, slepkavību, kādu apzogot, kādu caur maģiju pakļaujot – tā jūs radat karmu.Jums jāsaprot, ka ir laiks akmeņus mest un laiks akmeņus savākt. Ja radījāt karmu tagad laiks transformēt! Tas nav ne labi, ne slikti, tas ir Radītāja plāns kā dvēselei apgūt pieredzi un transformēties, lai izejot no dubļiem, apgūtu pieredzi tā, ka dvēsele kļūst par lotosu, kurš izspraucas no dubļainās vides bez neviena dubļu plankumiņa. Lūk, tā pieredze rodas akmeņus metot un akmeņus salasot. Ir starpība starp to kā salasāt akmeņus, vai salasāt un paturat pie sevis, jo tie ir jūsu akmeņi. Vai arī tad, kad esat salasījuši akmeņus, kurus jums atmeta citi (tiesa gan atpakaļ atmestot jūsējos), vai jūs atkal ņemat šos akmeņus un grasāties mest turp kur reiz jau tos metāt, ar vēl lielāku precizitāti un tā lai trāpa.

Tad ziniet – šie akmeņi atkal lidos pie jums atpakaļ. Bet kādam ir jābūt pirmajam kurš aptur akmeņu lidojumu, kurš dzēš un transformē karmu, astrālos parādus. Tie ir tavi akmeņi. Vai esi jau apturējis savu akmeņu lidojumu?
Es vienmēr tevi uzklausīšu, palīdzēšu un tevi dzirdēšu, kad tu sauksi mani pēc palīdzības, tajā brīdī kad tu gribēsi apturēt akmeņu lidojumu, kad gribēsi salasīt akmeņus tajā vietā no kurienes tu kā lotosa zieds esi gatavs atvērties un uzziedēt. Tikai pasauc mani un es sadzirdēšu, tu tikai pasauc mani ar tīra nodoma spēku, tā būs parole tam, ko es tev atbildēšu. Es vienmēr gaidīšu tavu aicinājumu.
Karmas Valdniece – Nada.

Karmas Valdnieks Vīrišķās enerģijas nesējs, kurš Karmas valdnieku postenī ir diezgan nesen. Izskatās gara auguma, tumši zilā uzvalkā – mēs teiktu – pusmūža vīrs. Ir ļoti nopietns, bet ar labu humora izjūtu.

Jautājam vai esmu dzirdējusi viņa vārdu? Nē. Kosmiskajā hierarhijā ļoti strauji notiek posteņu maiņa, jo dvēseles atgriežas mājās ar bagātīgu pieredzi un hierarhijā notiek mērķa un stratēģijas nomaiņa – nāk jauni spēki jo tuvākie 5 gadi cilvēcei būs smagi. Tāpēc gaismas spēki aktivizējas lai palīdzētu tiem, kuri turpina spēlēt teātri cilvēka veidolā.

Karmas Valdnieka postenī esmu nesen. Biju iedomājies, ka būs jāsastopas ar citādām problēmām, bet es sastopos ar lietām kas manī izraisa izbrīnu. Jūs, cilvēki joprojām neesat salikuši pa plauktiņiem lietu kārtību un maldāties trijās priedēs. Došu norādījumus pa punktiem. Iesaku tos noteikti un stingri iegaumēt, tad arī karma atstrādāsies un kārtosies vieglāk.

1.Mīli sevi, jo tikai mīlošs cilvēks var sevī nest Mīlestības enerģijas tādā veidā, ka viņš mīl visus savus gan mīļos, gan negantos Skolotājus cilvēka izskata kas viņam ir apkārt. Vai tu zini kāpēc par tevi tenko – tāpēc lai tu iemācītos tenku radītāju mīlēt un palūgtu viņam piedošanu par to, ko to darīji pats – šim vai citam cilvēkam. Tikai mīloši cilvēki ir pasargāti no šādām mācībām.

2.Un viss, kas ar tevi notiek – tā ir tava karma, bet šo karmu esi radījis tu pats, daudzu reinkarnāciju garumā. Radītājs visus mīl vienādi. Vai tu domā, ka tam cilvēkam ir labāka karma, tāpēc, ka viņu mīl Radītājs un tevi vairs nemīl? Tu kļūdies, jūs visi esat Radītāja bērni, kuri tiek mīlēti vienādi. Jūs katrs savā lauciņā iesējāt savu sēklu. Nu tā dīgst un dod augļus. Vai tev nepatīk tava sējuma augļi? Tad kādēļ sēji šo sēklu?

3.Tā kā jūs sakāt – „eņģeļu vibrāciju” līmenī var ieiet cilvēki, kuri ir brīvi no jebkuras karmas, tāpēc strādājiet ar sevi dienu un nakti, jo tikai šīs reinkarnācijas laikā jums ir jāpārtransformē viss garais ceļš ko esat gājis bezgalīgi ilgi. Strādā dienu un nakti, bet dari to prātīgi bez fanātisma. Un ja karma ir atstājusi fiziskas pēdas tavā veselībā, nekad nav par vēlu kārtot savu veselību un karmu.

Es arī esmu jūsu rīcībā. Sauciet mani tad, kad netiekat galā ar savu Ego, kad iekšējās riebeklības ir grūti savaldīt. Darbojieties ar tīra nodoma spēku, ja gribat tikt vaļā no visa negatīvā, kas ir uzkrāts tik ilgi esot prom no Radītāja.
Jautājam kā viņu saukt?

Smejās un saka – sauciet Karmas Valdniekus un mēs atnāksim, jo mūsu nomaiņa šajos amatos notiek ļoti strauji. Teātra izrāde turpina notikt.

Mēs jūs ļoti mīlam. Gaidīsim nākošo saskarsmi ar jums. Tā var būt gan individuāli, gan grupā. Mēs esam viens vesels. Ar Mīlestību un cieņu pret tiem, kuri vēl turpina būt izrādē.