Drukāt

 

1. Ievads

Šajā nodaļā piedāvāju iespēju sākt mācīties un izmēģināt strādāt ar GAISMAS UN MĪLESTĪBAS ENERĢIJĀM– ARPOZITĪVO DOMU FORMU MEDITĀCIJU GARĪGO PRAKSI. Mīļās Gaismas dvēseles, kas piedzimušas cilvēku veidolos Jums zināmu dvēseles uzdevumu dēļ! Šis raksts ir paredzēts Jums -Gaismas dvēselēm un tiem, kas tiecas uz Gaismu! 

Viss, par ko turpmāk rakstīšu, ir balstīts uz Urantijā manu un kolēģu ilgu darba gadu rezultātā gūtās pieredzes un faktu materiālu. Lūgšanu meditācijā katram vārdam ir pamatots iemesls tam, kādēļ tas vai cits vārds vai vārdu kopums ir iekļauts tekstā. Šādu tekstu gatavošana, balstoties uz uzkrāto pieredzes materiālu dziedināšanas seansos, ir Urantijas ikdiena, tāpēc šādu lūgšanu tekstu ir bezgala daudz, tie piemēroti dažādajām situācijām un problēmām, ar kurām sastopamies darba ikdienā. Vienlaicīgi mūsu meditācijas ir plaši „izgājušas tautās”. Diemžēl gadās, ka mūsu padarīto kāds savtīgi piesavinās kā savu, bez atsauces uz Urantiju. Bez tam - tas laiks, manā dvēseles pieredzē, kad rītos cēlos ar saraudātām acīm un negulētu nakti, jo cilvēku ļaunums, pazemojumi, apmelojumi, pārgudras spriedelēšanas, mēģinājumi plātīties ar savām seklajām zināšanām Urantijas saniegumu un mūsu darba noniecināšanas nolūkos, MAN IR GARĀM! Tāpēc tiem, kuri raduši nest tumsas enerģijas un riebeklības, iesaku: savu žulti paturiet sevī!

Tā kā praktiskā darba diena atnes jaunas izziņas un izpratni, tad diezgan bieži mūsu meditāciju/lūgšanu tekstos mainām teksta saturu un formulējumus. Piemēram, šogad nācās saprast, ka Karmas valde, kuras funkcijas ir pat Galaktiskā līmeņa ietvaros, praktiski ir nefunkcionējoša, jo tās sastāvā ir iekļauti Gaismas spēku pārstāvji un pārstāvji no opozīcijas jeb tumsas hierarhijas. Šādā sastāvā esošā Karmas valde ir tiesīga lemt, taču tās darbība jebkurā gadījumā tiek bloķēta no opozīcijas puses. Tā kā Karmas valdes rīcībā nav iespējams palīdzēt Gaismas dvēseļu cilvēkiem, tai skaitā nav iespējams apturēt mahinācijas ar negatīvās enerģijas jeb karmas „pielipināšanu” un viltojumu ierakstu veidošanu Gaismas dvēseļu matricēs un Dievišķās matrices personīgajos segmentos, tad esam atteikušies sadarboties ar Karmas valdi pilnībā. Šīs institūcijas pastāvēšanas un rīcības iespējas ir kārtējā maldināšana ar nepamatotām cerībām.

Šī sadaļa tiks veidota daudzos turpinājumos, tāpēc esiet elastīgi gatavi tam, ka vēlākie teksti var būt pretstatā vai izslēgt iepriekšējo lietu izpratni vai pat nozīmi. Tumsas hierarhija izteikti intensīvi strādā pie tā, lai ieviestu „Jauno Pasaules kārtību”, tādēļ viņi strauji maina dažādus „spēles” noteikumus un, lai  mēs varam viņiem pretstāvēt, mūsu elastībai un spējai mainīties ir jābūt vairākkārt žiglākai. Viss ir kustīgā mainībā! Pacentieties vienmēr būt jauno atziņu virsotnē!

Pirms sākam tēmu „Dziedināšana”, vēl dažas būtiskas ziņas kopējai izpratnei tiem, kas ar šīm lietām saskaras pirmo reizi vai par tām zina nedaudz.

Darbs ar Gaismas enerģijām lūgšanu formā turpmāk tekstā ir sakārtots zināmā secībā. Uzsākot meditāciju praksi, iesaku šo secību ievērot, pretējā gadījumā nesakārtoto vienkāršāko negatīvo enerģiju dēļ nespēsiet pilnvērtīgi pielietot Gaismas enerģiju spēku sarežģītāku lietu sakārtošanai.


1.1.Dvēseļu formu iedalījums

Šobrīd mūsu Saules sistēmas Gaismas pasaule ir pārvērsta par duālu sistēmu. „Duāls” šinī gadījumā nozīmē, ka te pastāv gan Gaismas, gan tumsas enerģiju formas, kuras mūsu evolūcijas līmeņos ir pretrunā un savstarpējā cīņā. Citos Visumos Gaismas un saspiešanās (bet ne tumsas!) enerģijām ir citādāki šo pirmenerģiju Kosmiskie mijiedarbības principi, kuri nav pretrunā, bet gan veido Kosmisko līdzsvaru, tāpēc, raugoties no Kosmiskā viedokļa, pareizāks formulējums ir: izplešanās un saspiešanās bezpretrunu enerģijas. Tumsas enerģijas ir tikai Lucifera pasaules ietvaros. Duālā cīņa atspoguļojas arī ikdienas dzīvē: tumsas enerģijas cilvēkos rada bailes, izmisumu, bezcerību, vardarbību un to, ko mēs izjūtam kā dvēseles ciešanu pieredzi. Diemžēl, šobrīd tumsas enerģiju pārsvars pār Gaismas enerģijām ir jūtams ik uz soļa. Saskaņā ar Kosmisko Gaismas enerģiju plūsmu Galaktiskā pavasara Svaraga rītausmā, attiecībās starp duālajām enerģijām ir sākušās izmaiņas.

Duālismā pastāv Gaismas un Tumsas enerģiju formas redzamā un neredzamā veidolā (piemēram: diena un nakts vai mīlestība un bailes). Pastāv arī šo pretstatu hierarhijas, darbinieki, darba instrumenti, uzdevumi, mērķi un hierarhijas pašsaglabāšanās scenārijs. Lai hierarhijas pašsaglabātos, tās vada un organizē hierarhiju sākumi: no Gaismas puses tā ir Centrālā Saule un Gaismas kopiena, kas veidota Dzīvības zieda struktūrā; no tumsas puses Lucifers un viņa piramidālā hierarhija. Relatīvajā realitātē jeb fiziskajā pasaulē abu pušu darba komandas galvenais spēks sastāv no darbiniekiem jeb dvēselēm, kuras iemiesotas cilvēku  fiziskajos ķermeņos. Līdz ar to cilvēku fiziskā ķermeņa formā ir atšķirīgas pēc izcelsmes dvēseles, precīzāk radīto dvēseļu veidi.

Fiziskajā pasaulē cilvēka domformas rada blīvu enerģiju plūsmu, kura mijiedarbojas ar smalko pasauļu enerģijām. Smalkās pasaules enerģijas ir kā mīksts māls, kurš pārveidojas tajās vibrāciju kategorijās kāda ir domas vibrācija.

Pastāv:

Dveseles-saikne-ar-raditaju

 

Jebkurš Gaismas cilvēks var atjaunot sen aizmirstu un laika gaitā iznīcinātu prasmi: atpazīt patieso būtību, kura paslēpusies zem cilvēka veidola. Ja Jūs to vēlaties atkal prast, tad varat atjaunot šīs prasmes ar pozitīvo domformu meditāciju - izteikt lūgumus Centrālajam Gaismas Avotam jeb Centrālajai Saulei. Visa pastāvošā matērija ir dzīva un Jūsu lūgums ar laiku tiks pieņemts, uzklausīts un piepildīts.

Ievērojot iepriekšminēto, katrai dvēseļu grupai tiek pielietota atšķirīga dziedināšanas metodika. Kopējais nosacījums strādājot ar visām dvēseļu formām ir tas, ka dziedinšanas laikā tiek pielietotas TIKAI TĪRĀS GAISMAS ENERĢIJAS UN PIESAUKTI TĪRĀS GAISMAS AVOTI. Praktizējot darbu ar enerģijām, ir iespējams atpazīt dažādus enerģiju veidus. To var katrs, ja ir vēlēšanās ar to nodarboties, jo pastāv bezgala daudz frekvenču veidu jeb svārstību skaits laika vienībā, ko fizikas terminoloģijā apzīmē ar herciem.

(Starptautiskajā mērvienību sistēmā (SI) svārstību frekvence ir vienāda ar vienu vienību, ja sekundē notiek viena svārstība. Šo vienību, par godu vācu fiziķim Heinriham Rudolfam Hercam, sauc par hercu (Hz).)


1.2.Dziedināšanas pamati

1.2.1. Gaismas dziedinošās enerģijas

Lai sakārtotu, dziedinātu un atbrīvotu sevi no veselības un sadzīves problēmām, ir jāsaprot kā pielietot dažādos Gaismas enerģiju veidus attiecīgās problēmas risināšanai. Cilvēkam ir pašsaprotams, ka viņš pats var nomazgāt un sakopt savu fizisko ķermeni pirtī, dušā vai vannā. Garīgi attīstītam cilvēkam tikpat pašsaprotama ir arī smalko ķermeņu sakopšana un attīrīšana. Garīgo „mazgāšanos” var veikt jebkurš, kuram nav slinkums to darīt. Neticiet muļķībām, ka mēdz būt no Radītāja puses izredzētie un neieredzētie, kuriem Radītājs neko nav piešķīris! Jūs esat tie, kuri savas spējas vai nu attīsta vai ļauj lai ar Jums manipulē visi tie, kuri Jūs tur par saviem vergiem!

Gaismas enerģija var izpausties atšķirīgās enerģijas formās. Klasisks piemērs ir varavīksne, kur Gaismas enerģija izpaužās dažādās krāsās. Pastāv ne tikai Gaismas enerģiju atšķirība krāsās, bet arī frekvencēs un vēl mums saprotamās un, pagaidām, nesaprotamās atšķirībās. Mūsu senči zināja, ka piesaucot Māru, Ūsiņu vai kādu citu no senču dievībām, tām ir atšķirīga nozīme un izpaušanās. Arī citu tautu mitoloģijā tiek piesaukti atbilstošie mītiskie tēli, piemēram indieši labklājībai un auglībai piesauc dievieti/māti Lakšmi, latvieši šim pašam nolūkam piesauc Laimu. Tātad Laima  ir tas pats kas auglības un labklājības enerģijas.

Dziedināšanas procesā ar domu vai vārda spēka palīdzību tiek aktivizētas tās enerģiju formas, kuras ir atbilstošas tā brīža dziedināšanas procesam, piemēram var piesaukt Šivas ārdošās enerģijas, lai atbrīvotos no kaitējuma. Tomēr labāk, ja dziedināšanas procesa laikā notiek vajadzīgo enerģiju tieša piesaukšana, bez tēlu starpniecības. Piemēram, Jūs vēlaties atbrīvoties no paša agresivitātes vai dusmām, tādā gadījumā var izsaukt Šivas klātbūtni, bet pareizāk ir izsaukt tieši to Gaismas enerģijas veidu, kas transformē zemo vibrāciju dusmu parazītu. Lai  Gaismas enerģiju daudzveidībā būtu vieglāk orientēties, pie mums ir pieņemts, ka enerģijām nosaukumi atbilst veicamajai funkcijai. Piemēram, lai atbrīvotos no kaitējuma enerģijām var piesaukt „tīrās Gaismas enerģiju, kas transformē visas kaitējuma enerģijas”. Šajā gadījumā aktivizējas Gaismas enerģijas tā daļa, kas  zemo, postošo kaitējuma vibrāciju enerģijas pārveido par cita veida enerģiju vibrācijām, kas atbilst Gaismas enerģiju formai. Tās ir vienkāršas fizikas likumu kopsakarības un nav nekādas mistikas.

Lai to vieglāk var saprast – ļoti vienkāršots piemērs. Iedomājieties ledu. Ledum ir zema enerģētiskā frekvence. Ja cilvēku ievieto vannā ar ledu uz vairākām stundām, tad, pēc kāda laika cilvēks būs miris. Ja šo pašu ledu izkausē līdz 38 grādu ūdens temperatūrai, tad cilvēka atrašanās vannā ar šādu ūdeni praktiski ir bez laika ierobežojuma. Gan vienā, gan otrā gadījumā substance ir ūdens, taču pirmajā piemērā šāda ūdens forma cilvēkam ir bīstama, otrajā gadījumā cilvēks jutīsies komfortabli. Tieši tāpat ir ar enerģijām. Baiļu enerģijām piešķirot citu frekvenci viņas pārveidojas par enerģijām, kuras ir citā frekvencē un ir harmoniskas vitalitātei. Tā pati enerģija, bet nu jau ar citiem parametriem un īpašībām.

Ar izteiktās domas spēku, piesaucot Tīrās Gaismas enerģijas no Gaismas pirmavota, (iespēju robežās bez starpniekiem!), fiziskais ķermenis ir tas, kurš ar izteiktā vārda vai domformu spēku var pielietot Gaismas pirmavota enerģiju un no tās radīt blīvu enerģiju. Tieši fiziskajā ķermenī doma un vārds rada tik spēcīgu vibrāciju, ka šī enerģija spēj mainīt/radīt citu enerģiju vibrāciju biežumu un līdz ar to pārradīt visu smalko ķermeņu esības, redzamās un neredzamās pasaules; paralēlās, augstākās un zemākās pasaules. Gaismas dvēseles, kuras atrodas fiziskajā ķermenī, ar domu spēku ir ārkārtīgi stipras „rotaļās” ar enerģiju, bet ar nosacījumu – ka enerģētiskā darbība ir vērsta pozitīvu un labās gribas mērķu sasniegšanai. Pamēģiniet šo spēku sevī apzināties!!!

Vissliktāk, šobrīd, jūtās Gaismas dvēseles, kuras nav sākušas garīgo atbrīvošanās ceļu no uzspiestās tumsas enerģiju kārtības un to uzturētājiem fiziskajos ķermeņos. Parasti šādiem cilvēkiem ir spēku izsīkums, izmisums, apjukums, neveicas sadzīvē un, protams, garīga rakstura veselības problēmas: depresija, prieka un harmonijas trūkums un pat nevēlēšanas dzīvot. Psihologi, neirologi vai psihiatri un zāles šādiem cilvēkiem teorētiski palīdzēt var, bet praktiski paliekoši uzlabojumi cilvēka pašsajūtā nenotiek un nenotiks, jo problēmas netiek risinātas pareizajā ceļā.

Vispiemērotākais šādā situācijā ir cilvēka patiesās būtības un iespēju izzināšanas teorētisko un praktisko nodarbību apvienojums. (Nejauciet dvēseles garīgo attīstību ar verdzisko pakļaušanos manipulāciju reliģiskajās sistēmās!) Izprotot to, ka ne visiem ir iespējams apmeklēt nodarbības, tad šajā rakstā centīšos radīt „īso tālmācības kursu”, un dot ieteikumus kā uzsākt „izķepurošanos” pašam no visbiežāk sastopamajām problēmām. Šajā „tālmācības” ceļā varēšu iedot tikai elementārus zināšanu un to praktiskās pielietošanas pamatus. Diemžēl tiem cilvēkiem, kuriem ir trūcīgas zināšanas par šo tēmu un tāpēc, ka daudzi skaidrojumi par turpmāko būs iekļauti saīsinātā izklāstā, var rasties nepietiekoša izpratne un aplama interpretācija. Tomēr centieties, un sāciet ar mazumiņu!

Sākumā, kad uzsāksiet pozitīvo domu formu meditāciju garīgo praksi, iespējams Jums varētu pat šķist, ka kļūst vēl sliktāk. Šādas sajūtas var rasties tādēļ, ka vecais, nederīgais, uz kā bija būvēta Jūsu dzīve, daļēji sāks pārveidoties dodot vietu jaunām Gaismas enerģiju plūsmām smalko enerģiju līmeņos un jaucot vecās fiziski iesīkstējušās lietas. Izmaiņas var būt dažādas – no zaudējumiem līdz pēkšņiem ieguvumiem (it kā netīšām). Pieņemiet notikumus, kuri sāks veidoties Jūsu dzīvē ar izpratni un bez bailēm, jo, lai vecā vietā varētu rasties kas jauns, vispirms ir jāatbrīvo tam vieta. Ir jāatbrīvojas no turpmākai Gaismas evolūcijai nederīgiem stereotipiem, ieražām un dažkārt pat attiecībām.

Sāks nojukt tieši tas, kas nākotnē, citā Gaismas vibrāciju un garīgās attīstības līmenī, Jums vairs nav harmonisks un vajadzīgs. Viss kas notiks, notiks uz labu, ja tikai Jums pietiks ticība, drosme, izturība un pacietība.

Sarežģītākie notikumi var rasties attiecībās. Ja jūsu attiecības, lielākoties, balstās  uz bailēm, kontroli, manipulāciju, tad šādās attiecībās var notikt strauji un neparedzēti notikumi. Taču, ja spēsiet apzināties, ka attiecību modelis nebalstās uz mīlestību, savstarpējo cieņu, uzticību un Dievišķajiem Gaismas ētikas likumiem, tad arī spēsiet saprast, ka iepriekšējo attiecību modelis Jums vairs nav vajadzīgs. Patiesībā, visas Gaismas dvēseles ilgojas pēc mīlestības attiecību modeļa, taču veidojot sadarbību vai savienību ar dvēselēm no tumsas izcelsmes, iekuļas ciešanu attiecību modelī. Paradoksāli, bet diezgan bieži cilvēki ciešanu, baiļu un kontroles attiecību modeli sauc par mīlestību?! Vai aizdomājāties kāpēc šādās attiecībās nav prieka un ar laiku rodas iztukšotības sajūta? Gandrīz katrā laulībā, ar nelieliem izņēmumiem, šobrīd dominē ciešanu attiecību modelis, jo to Gaismas dvēselēm enerģētiskajā līmenī uzspiež tumsas dvēseles un smalkajos līmeņos patiesi „iztukšo” Gaismas dvēseļu enerģētisko potenciālu un vitalitāti.  Ar sirdi to saprotam, ar prātu - nē.

Pielietojot Gaismas enerģijas, problēma var rasties tajā mirklī, kad aktivizējas „vientulības„ imprints jeb bailes no vientulības. Tādos brīžos daži cilvēki samierinās „ar to, kas ir” un „tā, kā tas ir”, bet nav gatavi atbrīvoties no uzspiestās ciešanu attiecību kārtības. Arī to visu var labot, tikai tas jau ir daudz sarežģītāks pašdziedināšanās process.

1.2.2.Dziedinošo enerģiju pielietošanas metodika

Lai iesāktu domu un izteiktā vārda spēka meditāciju, atrodiet kādu klusu vietu, kur Jūs neviens netraucēs. Tā var būt kāda dzīvokļa daļa, kad visi mājinieki vēl guļ vai jau guļ; dārzs ar koku; nojume ar aizsardzību no vēja utt. Sākotnēji būs vajadzīgs „iestrādināt” ķermeni, prātu, Gaismas enerģiju plūsmas un „pieradināt” tīrās Gaismas avotus (skolotājus, eņģeļus) atrasties kopā ar Jums, Jūs sadzirdēt, uzklausīt un palīdzēt piepildīt Jūsu lūgumus. Tāpēc sākumā ir svarīgi meditācijas censties veikt vienmēr vienā un tajā pašā laikā. Vēlāk, kad Gaismas enerģiju klātbūtne būs „iedarbināta” tā, ka Gaismas enerģijas būs kopā ar Jums bez pārtraukuma, tad domu un izteiktā vārda meditāciju jeb pašdziedināšanos varēsiet veikt ik vienā vietā, kur vien atradīsieties līdz pat tam, ka varēsiet disciplinēt domformu veidošanu Gaismas kategorijās kā meditāciju mājās, kad ģimenes locekļi trokšņaini nodarbojas ar saviem veicamajiem darbiem, sabiedriskajā transportā braucot uz vai no darba u.c. Viena no visharmoniskākajām Gaismas domformu un pašdziedināšanas meditācijām izdodas tad, ja varat savienot pozitīvo domformu izteikšanu un aktīvo darbību dabā: apstrādājot dārzu, sēņojot, ogojot vai lasot ziedu tējas.

Ir ļoti svarīgi saprast un „diagnosticēt” situācijas, notikumus, procesus, sajūtas un to, kas Jums rada dzīvē ciešanas, bailes, grūtumu, veselības, materiālās, attiecību vai kādas citas problēmas. Sākumā varat veikt analīzi par savu dzīvi. Labāk, ja analīzi veicat  rakstiski. Pamēģiniet atzīties sev godīgi bailēs, nepatikā, kritiski izvērtējiet savu rīcību. Padomājiet un pierakstiet to, ko vēlaties mainīt, no kā atbrīvoties, ko uzlabot, ko iegādāties.

Rakstiet nākotnes ieceres tagadnes pozitīvajā formā. Piemēram, ja esat konstatējuši, ka ir apnikušas alerģiskās iesnas, tad pareizā forma par izmaiņām nākotnē skan šādi: „es esmu pilnībā brīvs no alerģijas un esmu vesels”. Nepareizā forma: „es negribu slimot ar alerģiju un gribu būt vesels”.  Nepareizajā piemērā ir divas kļūdas: zemapziņa priedēkli „ne-„ atsakās uztvert, līdz ar to rīcībai tiek dots signāls „es gribu slimot”. Otrā kļūda ir nākotnes formā izteikts nodoms „gribu būt vesels”. Tā kā lūgums ir izteikts nākotnes formā, tad enerģētiskā kustība un rīcība nav aktivizēta, jo tiek gaidīta pavēle rīcībai kaut kad tad, kad vajadzēs to uzsākt nākotnē. 


2. Praktiskā dziedināšana

2.1. Meditāciju iesākums un noslēgums

Ja meditēsiet pirmo reizi, tad sāciet ar to, ka sakārtojiet sevi un telpu meditācijai. Telpā var būt iedegta gaiša svecīte; klusa, harmoniska mūzika (labāk bez dziesmas vārdiem); Jums viegls, siltumu nodrošinošs apģērbs. Protams, ka bez tā visa var arī iztikt, svarīgi lai Jūs spējat radīt gaišu dvēseles noskaņu. Iesēdieties tā kā jums ir ērtāk. Izsauciet Tīrās Gaismas spēku klātbūtni. Lūgumus Tīrās Gaismas Avotam varat izteikt ar saviem vārdiem tagadnes pozitīvajā  formā. Tīrās Gaismas esība ir visur esoša, tāpēc tiem, kurus izsauksiet „nav jāforsējās pie Jums no kādas tālas galaktikas”. Brīdī, kad Jūs mērķtiecīgi aktivizējat savu pozitīvo domu enerģiju – līdzvērtīga visur esošā enerģija ievibrējas un veido rezonansi ar Jums. Pirmajās reizēs tas vēl ir jāapgūst, taču regulāri meditējot Jūs sasniegsiet rezonansi ar arvien tīrākām Gaismas enerģijām. Gaismas enerģiju frekvenču biežumam nav robežu.

Meditācijām vienmēr ir iesākums un noslēgums, kurš, pamatos praktiski atkārtojas jebkurā pozitīvās domformas meditācijā. Meditāciju iesākuma un noslēguma formu varat radīt paši vai pielietot mūsu radīto variantu ar saviem „uzlabojumiem”, taču esiet ļoti piesardzīgi papildus piesaucot tos, par kuru piederību pie Gaismas daļas var rasties šaubas.

Turpmāk tiks dotas dažādas dziedinošās pozitīvo domu formu meditācijas, kuras varat uzsākt ar šādu  meditācijas iesākumu:

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj! Tava Gaismas un mīlestības daļa! Mani tīrās Gaismas un Mīlestības Kosmiskie vecāki un skolotāji! Mani tīrās Gaismas un Mīlestības Sargeņģeļi!  Mana Augstākā Pilnīgā daļa! Mana dievišķā Gaismas Virsbūtība! Visas Kosmiskās un Zemes tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas!  Es izsaucu Jūs! Lūdzu sadzirdiet mani, lūdzu palīdziet man!

Meditācijas varat pabeigt ar šādu noslēgumu:

Es pateicos Jums, Visaugstākais Kosmiskais Radītāj, mani mīļie Gaismas un Mīlestības Kosmiskie vecāki, skolotāji un sargeņģeļi. Lūdzu esiet kopā ar mani, sargiet mani un sargiet manus mīļos un tuvos ik mirkli.  Es pateicos Tev manu ķermeni, ka tu kalpo man dvēseles Zemes pieredzes apgūšanas laikā. Lūdzu vienmēr esi vesels!

Ja vēlaties, varat pielietot mūsu meditācijās aktivizētās un Gaismas vibrācijās nostiprinātās lūgšanu formas.


2.2. Klasiskā ikdienas lūgšana

Ja vēlaties, varat pielietot ikdienas „klasisko”meditāciju, kuru varat iemācīties tā, lai spējat viņu atcerēties un pielietot jebkurā brīvā brīdī, kad domas nav aizņemtas (braucot sabiedriskā transportā, nīkstot rindā, gaidot kaut kur kaut ko...).

Piedāvāju Klasiskās meditācijas pilnu variantu, taču turpmāk piedāvātajām meditācijām iesākumu un noslēgumu pievienojiet paši.

Klasiskā meditācija.

Meditācijas iesākums:

 

„Visaugstākais Kosmiskais Radītāj! Tava Gaismas un mīlestības daļa! Mani tīrās Gaismas un Mīlestības Kosmiskie vecāki un skolotāji! Mani tīrās Gaismas un Mīlestības Sargeņģeļi! Mana Augstākā Pilnīgā daļa! Mana dievišķā Gaismas Virsbūtība! Visas Kosmiskās un Zemes tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas!  Es izsaucu Jūs! Lūdzu sadzirdiet mani, lūdzu palīdziet man!

 

Vispārinātais lūgums:

 

Lūdzu palīdziet man būt fiziski un garīgi veselai, garīgi attīstītai, materiāli nodrošinātai!
Lūdzu palīdziet man radīt manu dzīves Gaismas scenāriju tikai no tīrās Gaismas enerģijām. Lūdzu palīdziet man būt ar 100% brīvo gribu manās domās, manos vārdos un manā rīcībā, lai viss ko es domāju, runāju un daru ir saskaņā tikai ar manas dvēseles Gaismas scenāriju.
Es lūdzu, palīdziet man būt harmonijā pašai ar savu daudzdimensiju būtību, būt pozitīvā saskarsmē ar maniem mīļajiem un tuvajiem (varat pieminēt vārdus);  ar sabiedrību kopumā, ar planētas redzamo un neredzamo daļu, un stihiju gariem.
Es lūdzu, lai manī ieplūst visas iespējamās tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas; es tās apvienoju vienotā Gaismas enerģijas plūsmā, iezemēju tās sev, sākot ar savu augstāko enerģētisko centru un piepildu visu savu daudzdimensiju būtību; es piepildu savu fizisko ķermeni, ēterisko ķermeni, vitālo ķermeni, astrālo ķermeni, mentālo ķermeni, kauzālo ķermeni, visus augstākos Dievišķos ķermeņus, Virsbūtību un visu šo ķermeņu matrices.
Ar visām tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām es dziedinu sevi. Es pārtransformēju visas manas, manas dzimtas un mums piesaistītās svešās karmiskās enerģijas, visas negatīvās enerģijas, visas kaitējuma enerģijas un visas citas enerģijas, kuras ir manī, ap mani un rada man ciešanas. Es, pielietojot tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas, transformēju par Gaismas enerģijām visas negatīvās, tumsas un zemo vibrāciju enerģijas, kuras esmu radījusi pati vai man ir radījuši citi.
Es uzlieku sev programmu, ka jebkurš, kurš man rada ciešanu enerģijas tajā pat brīdī piepildās ar tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām un pārpolarizējas tikai Gaismas enerģijās, tiek pilnībā neitralizēts viss ļaunums, kurš man tiek sūtīts.
 

Meditācijas noslēgums:

 

Es pateicos Jums, Visaugstākais Kosmiskais Radītāj, mani mīļie Gaismas un Mīlestības Kosmiskie vecāki, skolotāji un sargeņģeļi. Lūdzu esiet kopā ar mani, sargiet mani un sargiet manus mīļos un tuvos ik mirkli.  Es pateicos Tev manu ķermeni, ka tu kalpo man dvēseles Zemes pieredzes apgūšanas laikā. Lūdzu vienmēr esi vesels!

 

Šo lūgšanu varat papildināt vai saīsināt tā kā Jums tas šķiet vajadzīgs. Taču atcerieties, lai lūgšana dotu rezultātu, to ir jāpielieto ilgākā laika periodā. Mūsu senči lūgšanas skaitīja regulāri katru dienu, jo zināja lūgšanu spēku. Disciplinējiet sevi un diennakts laikā atrodiet un atvēliet vismaz nelielu mirkli šādai lūgšanai. Lai Jums izdodas apjaust šīs lūgšanas spēku!


2.3. Piedošana.

Uz šīs planētas, parasti, Gaismas dvēseles iemiesojas vairāk kārt, bet katrā reinkarnācijā cilvēki apgūstot pieredzi gan apzināti, gan neapzināti ir nodarījuši pāri citiem domās, vārdos un ar rīcību, tādējādi veidojas negatīvais karmiskais uzkrājums. Saskaņā ar Kosmiskajiem likumiem tas tiek atstrādāts caur ciešanām šajā pat vai citās reinkarnācijās. Taču negatīvo karmisko uzkrājumu var transformēt lūgšanas meditācijā. Nav svarīgi vai Jūs apzināties visus, kuriem esat nodarījuši pāri, bet, ja pieņemat ka tā noteikti varētu būt - no sirds ar patiesu attieksmi, palūdziet visiem piedošanu, lai transformētu negatīvo uzkrājumu par pozitīvas frekvences enerģiju. Piedāvāju lūgšanu variantu. 

Lūgums pēc piedošanas; negatīvās pieredzes enerģiju transformācija (Atcerieties, sāciet meditāciju ar „Meditācijas iesākumu”!)

Pirmais variants:

Es lūdzu piedošanu visām dzīvām būtnēm, cilvēkiem, dvēselēm, egregoriem, hierarhijām, civilizācijām, stihiju gariem, visiem tiem, kuriem es jebkad apzināti vai neapzināti, šajā vai iepriekšējās dzīvēs esmu nodarījis pāri, sagādājis sāpes vai ciešanas, manipulējis ar tiem vai atņēmis dzīvību. Es lūdzu par to piedošanu. Es piepildu ar tīro Gaismu un Mīlestību tās dvēseles un visus, kam es nodarīju pāri. Es transformēju un dzēšu visus tos karmiskos uzkrājumus, kas šādām dvēselēm radušies manas vainas dēļ, lai tās var turpināt savu evolūciju bez ciešanām.
Es lūdzu piedošanu Augstākajam Kosmiskajam Radītājam, saviem Gaismas un Mīlestības Skolotājiem, Sargeņģeļiem, savai Dvēselei par to, ja es kādreiz apzināti vai neapzināti kādam nodarīju pāri, vai pats sev; kalpoju Tumsai vai maģijai, apgūstot pieredzi, izzinot duālismu. Es pateicos par šo pieredzi. Es turpinu savu evolūciju bez sevis vainošanas, bez citu vainošanas, bet tikai un vienīgi pa augšupejošo garīgās attīstības, Gaismas un Mīlestības evolūcijas ceļu. Es pārtransformēju visu manu iepriekšējo dzīvju  un šīs dzīves laikā radītās negatīvās pieredzes enerģijas par Tīro Gaismu un pievienoju tās savai Dvēselei kā pozitīvo pieredzi.
Es piedodu pats visiem tiem, kas nodarījuši pāri man. Es sūtu viņiem savu Piedošanu un savu Mīlestību.(Domās aizsūtām savu piedošanu visiem tiem, kas, kā mums šķiet, ir nodarījuši mums pāri. Cilvēki un dvēseles atnāk pie mums kā skolotāji - ar piedošanu un mīlestību mēs zināmā mērā varam sakārtot šīs attiecības.)
 
Ja vēlaties varat pielietot garāku piedošanas lūgšanas variantu- otrais variants:
            Es lūdzu piedošanu VisaugstākajamKosmiskajam Radītājam, Mūsu Visuma Radītājiem, Gaismas spēkiem, Kosmosam, Visumam, Mātei Zeme un tās Dvēselei Maldenai, visām stihijām, visiem stihiju gariem un visiem Mātes Zeme bērniem.
Es lūdzu piedošanu Vīriešu, Sieviešu un Bērnu Apziņas egregoriem, Iņ, Jaņ un Den enerģijām.
Lūdzu piedošanu savā vārdā un manas dzimtas vārdā visām dvēselēm un cilvēkiem, kuriem šajā vai iepriekšējās dzīvēs bijām nodarījuši pāri, un piedodu visiem tiem, kuri šajā vai iepriekšējās dzīvēs bija nodarījuši pāri mums.
Es lūdzu piedošanu savam fiziskajam ķermenim par sevis nemīlēšanu un pāri darījumiem, kas radīti ar manām domām, darbiem vai vārdiem.
Es lūdzu piedošanu Varas, Naudas, Slavas, Seksa, Ģimenes, Darbības, Pretdarbības, Zināšanu, Ticības, Matērijas un Laika egregoriem un harmonizēju ar tiem savas attiecības.
Es piedodu visas kļūdas un pāri darījumus sev un citiem un turpinu savu attīstību bez sevis vainošanas.
Es lūdzu dzēst visus astrālos parādus, karmiskos mezglus, negatīvos līgumus, un cita veida negatīvās enerģijas starp mani un visām dvēselēm, starp mani un visiem cilvēkiem, starp mani un visām būtnēm un būtībām, manā pagātnē, tagadnē un nākotnē. Es lūdzu dzēst visas enerģijas, kas mūs saista un, kuras ir paredzētas manas karmas atstrādei caur ciešanām.
Man jau šodien ir tikai harmoniska un pozitīva saskarsme ar visiem cilvēkiem. Es kārtoju ar Gaismu un Mīlestību manas attiecības ar (skaļi vai domās sauciet cilvēku vārdus vai vizualizējiet cilvēkus...).
Es pārtraucu visas negatīvās saites un saistības ar visiem šiem cilvēkiem, lūdzu katram no viņiem piedošanu un piedodu, aktivizēju pozitīvus līgumus tik, cik tas ir harmoniski.
Es transformēju par Gaismu un Mīlestību pagātnē, tagadnē un nākotnē visa veida savu, tai skaitā man piesaistīto svešo karmu, iepriekšējo dzīvju un šīs dzīves pagājušo laiku nepabeigtības sajūtas. Manas pagātnes, tagadnes un nākotnes scenārijos ir ierakstīti tikai Gaismas, Mīlestības, Harmonijas un Gaismas ēras izpausmes scenāriji.
Lūdzu transformēt karmu visos manos līmeņos cik vien tālu tas ir iespējams manā daudzdimensionālajā izpausmē. Lūdzu transformēt karmu pa mana tēva līniju un pa manas mātes līniju, un lūdzu transformēt karmu tajā vietā, kur es esmu dzimis. Es dodu atļauju celt manas vibrācijas tā, lai izdzēšas viss, kas ir ar zemām vibrācijām un var traucēt man būt un sastāvēt tikai no Gaismas un Mīlestības enerģijām.
Es apvienoju visu savu iepriekšējo dzīvju un šīs dzīves laikā apgūtās pozitīvās pieredzes, gudrības un Mīlestības enerģijas; apvienoju un aktivizēju tās šeit un tagad, lai varu šo pieredzi pielietot šajā dzīvē, lai apzinātos un saprastu savu dvēseles Zemes un Kosmisko uzdevumu, lai kalpotu cilvēkiem un sabiedrībai, savai planētai, Radītājam. Es transformēju un noņemu no sevis visus ierobežojumus, kodus, programmas un imprintus; visu to, kas traucē manai turpmākai garīgai attīstībai, pozitīvai evolūcijai, fiziskai veselībai.

(Atcerieties, pabeidziet meditāciju ar „Meditācijas noslēgumu”!)

 


2.4.Bailes, negatīvās enerģijas

Tumsas pasaules ir iepinušas mūsu būtības dažādās manipulāciju matricēs un ielikušas mūsos mehānismus par dažāda veida bailēm. Līdz ar to mēs domājot par nākotni un par daudzām lietām, ar bažām un bailēm, vienlaicīgi pabarojot mūsu enerģētiskos vergturus, vienlaicīgi piesaistam jaunas bailes jaunu baiļu radīšanai. Cilvēki baidās par sevi (bailes par veselību, vientulību, mazvērtību, darbu, materiālo nodrošinājumu, nākotnes drošību), bailes par tuvajiem un mīļajiem, sevišķi par bērniem. Jūs jau ziniet, mūsu domas ir spēcīgs radīšanas instruments. Domājot par ciešanām, mēs radam ciešanu frekvences enerģijas un ciešanas noteikti pievilksies. Tas ir kā pašradīts slazds, kurā baidoties par kaut ko un par to domājot, mēs arī radam vai „pievelkam” šos notikumus, kas rada ciešanas.

Atbrīvošanās no bailēm un baiļu sekām

(Atcerieties, sāciet meditāciju ar „Meditācijas iesākumu”!)

            Lūdzu transformēt un izņemt no manis visas manas evolūcijas laikā manī uzkrātās baiļu enerģijas, visus to veidus un formas, it sevišķi bailes no nāves. Es lūdzu transformēt un izņemt no manis visas bailes būt atdalītai no Radītāja.       
Es transformēju sevī par Gaismu un Mīlestību visa veida ilūzijas, fantāzijas, negatīvās domformas, apziņas rēgus, skumjas, ciešanas, bēdas, izmisumu, fiziskās sāpes, emocionālās sāpes, dvēseles sāpes, egoismu, sevis nemīlēšanu, sevis noliegšanu, sevis nosodīšanu, vientulības sajūtu, garlaicību, greizsirdību, šaubas, aizvainojumu, apvainojumu, haosu, bezcerību, slinkumu, lepnību, melus, dusmas, naidu, bezrūpību, stūrgalvību, žēlumu, seksuālos dēmonus, agresiju, vardarbību, kaunu, vainas apziņu, neveiksmes enerģiju, nepieņemšanas enerģiju un visa veida astrālos parazītus.
Es transformēju sevī par Gaismu un Mīlestību visa veida bailes, tajā skaitā:
 • bailes, ka mani nemīl;
 • bailes, ka mani uzskata par nepietiekami labu;
 • bailes mīlēt un bailes ļaut mīlēt sevi;
 • bailes no nāves, no dvēseles nāves;
 • bailes no slimībām un no ciešanām;
 • bailes no garīgās attīstības;
 • bailes pazaudēt kontroli;
 • bailes par tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem;
 • bailes pazaudēt tuvu cilvēku;
 • bailes par pagātni;
 • bailes par neaizsargātību;
 • bailes no patiesības;
 •  bailes no vientulības;
 • bailes no nezināmā, no nākotnes, no pārmaiņām,
 • bailes no naudas trūkuma;
 • bailes no cilvēku negatīvās rīcības; no ļaunuma, no pazemojuma, no izsmiekla, no nosodījuma;
 • bailes no atbildības;
 • bailes no manas mazvērtības;
 • bailes no bailēm.
 (variet pievienot baiļu sarakstam Jums raksturīgās bailes).
Es lūdzu dzēst cēloņus visām manām bailēm, īpaši – manām bailēm no atdalīšanās no Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas daļas, - manām bailēm no uzticēšanās Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Kosmiskajiem Likumiem, visā manā pagātnē līdz pašiem maniem pirmsākumiem, visā manā tagadnē, visā manā nākotnē un manās Akaši hronikās. Es lūdzu transformēt visas manas bailes ar Gaismu un Mīlestību maksimāli jaudīgi šeit un tagad.
Es maksimāli atjaunoju un pastiprinu sevī vitalitātes enerģijas plūsmu.
Es piepildu savas enerģētiskās un apziņas matricas manā daudzdimensiju būtībā, pagātnē, tagadnē un nākotnē ar Gaismas, Mīlestības un Gudrības elementiem.   Es atjaunoju visu savu enerģētisko centru darbību Gaismas un Mīlestības režīmā.

    

(Atcerieties, pabeidziet meditāciju ar „Meditācijas noslēgumu”!)

 


2.5. Apziņas rēgi un pašradītās ilūzijas.

Šī pozitīvo domformu meditācija ir radīta tam, lai dzēstu no cilvēka būtības maldu un kļūdainos stereotipus, aizspriedumus, pašradītās šķituma un ilūziju enerģijas. Cilvēkos bieži ir nostiprinājušies nepamatoti stereotipi: „nedrīkst smieties, tad būs jāraud!”. Tādas un līdzīgas ir reptiļu radītās programmas, jo smejoties cilvēkam ceļas vibrācijas un tādējādi tas atver iespējas atbrīvoties no verdzības imprinta vai citām ciešanu programmām. Un cik nelaimju pieraksta pār ceļu pārskrējušam kaķim!? Vai visās cilvēku nelaimēs vienmēr vainojams kaķis? Starp citu – visi kaķveidīgie nāk no augsti attīstītas planētu sistēmas, kur godīgums, taisnīgums un patiesums tiek vērtēts augstāk par citām rakstura īpašībām. Var būt tieši tāpēc ir radīts nepareizs priekšstats par kaķiem un viņu civilizāciju. Savukārt diezgan bieži cilvēki  redz vai dzird tikai to, ko grib redzēt vai dzirdēt, dzīvojot savās acu un ausu klapēs, bet šādā dalītā pasaules uztverē cilvēks zaudē iespēju pilnvērtīgi attīstīties, evolucionēt līdzi laikam un jaunajiem Kosmiskās kārtības un enerģiju spēles noteikumiem.

Ikdienā cilvēka smadzenes rada miljoniem domu. Lielākā daļa no tām ir haotiskas, nekontrolētas pašplūsmā radušās domas, kuru cēlonis ir pārdzīvojumi, bailes, stress un cita negatīvā pieredze. Tikai ļoti maza daļa no domām ir tādas, kuras ir radušās cilvēkam apzināti darbojoties – veidojot sarunu ar dialoga biedru, mērķtiecīgi organizējot domu darba veikšanai. Vēl retāk tiek radītas domas, kurām piemīt vēlmju materializācijas funkcijas. Parasti tas notiek meditāciju un lūgšanu laikā. Taču – cik bieži dienā, labāk agrā rītā, Jūs veltāt laiku, lai turpmākos dienas notikumus izveidotu pēc saviem ieskatiem un vēlmēm? Vai Jūs pamostaties 10 minūtes pirms celšanās un izsaukuši Tīrās Gaismas enerģijas ieejat meditatīvā stāvoklī uz 10 minūtēm lai:

Pārējo varat papildināt paši, ņemot par pamatu Jūsu dzīves apstākļus. Ja Jūs neatradīsiet šādas 10 minūtes laika rīta un vakara meditācijai lai veidotu savu dzīvi, tad Jūsu dzīvi veidos citi  tā kā tas atbilst viņu vajadzībām. Viņi jau to dara, tāpēc Latvijā un pasaulē kopumā ir tik daudz cilvēku, kuru eksistence ir atkarīga no citiem.

Piedāvātā pozitīvo domu formu radošā meditācija ir paredzēta lai transformētu un pilnībā atbrīvotu cilvēka smalkos ķermeņus no dzirdētām, redzētām, izjustām un pašradītajām negatīvajām domformām.

  Domformu - apziņas rēgu, ilūziju, fantomu, maldu transformācija

Es turpinu celt savas vibrācijas ar Gaismas un Mīlestības enerģijām. Es transformēju un dzēšu visas manis radītās domformas, kas ir pretrunā ar manu pozitīvo Gaismas evolūciju. Es transformēju un dzēšu visas manas domformas, kuras es jebkad esmu radījis fiziskajā, astrālajā, mentālajā un citās pasaulēs un līmeņos, un kas ir kā ilūzija vai fantomi, vai apziņas rēgi, un kas traucē manai turpmākai Gaismas evolūcijai. Es transformēju visas šādas manas domformas un šo domformu rezultātā radītās enerģijas, piesaistītās enerģijas, karmiskās enerģijas, visu, kas nav tīrā Gaisma. Es transformēju un dzēšu savu kļūdaino uzskatu rezultātā, ilūziju, maldu, šķituma enerģiju rezultātā radītās domformas un visu, ko es esmu radījis, ko radījuši citi, man apgūstot pieredzi un cenšoties atrast vistaisnāko tīrās Gaismas un Mīlestības evolūcijas ceļu. Es dzēšu no sevis visu, kas ir kā ierobežojums manai turpmākai attīstībai un evolūcijai tīrās Gaismas enerģijās.

Paša radītās ilūziju pasaules - papildus ilūzijas Zemes relatīvajā realitātē - transformācija

Es iezemēju sev visu negatīvo domformu transformējošo enerģiju. Es transformēju, sintezēju un izņemu no sava Domformu ķermeņa un matrices visus domformu parazītus un transformēju viņu radītās negatīvās domas, emocijas un enerģijas. Es transformēju, dzēšu un izņemu no mana prāta, apziņas, Domformu ķermeņa, no emociju ķermeņa un matricām visus mehānismus, visus izkropļojumus, kas liek darboties manam prātam duālisma enerģijās. Es atjaunoju sev to mehānismu, ar kura palīdzību es saņemu Gaismas enerģijas un informāciju no manas dvēseles, no manas monādes, no manas Augstākās daļas.

Es transformēju un dzēšu visas manis radītās ilūziju pasaules, ko esmu radījis es pats, ko radījuši citi, ko radījusi tā sistēma, kas mani pakļāva un paverdzināja. Visas ilūziju pasaules, kas mani ierobežo, pakļauj, paverdzina, izmanto un, kas traucē manai turpmākai garīgai attīstībai, manai fiziskai veselībai, es tās visas transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem, līdz tādām enerģiju formām, no kurām var radīt jaunas Gaismas un Mīlestības enerģijas. Un arī visas citas ilūziju pasaules, ko radījuši citi, ar kuru palīdzību mani pakļāva, ar mani manipulē, es tās visas sadalu līdz pirmelementiem kopā ar visiem tiem, kas tās radīja. Es pilnībā atbrīvoju sevi no visu ilūziju pasaulēm, ko esmu radījis kā papildus ilūziju Zemes relatīvajā realitātē.


2.6.Negatīvie līgumi un scenāriju viltojumi

Brīdī, kad Gaismas dvēsele pieņem lēmumu reinkarnēties jeb iemiesoties cilvēka ķermenī, dvēselei jau ir izveidots scenārijs. Scenārijā ir ierakstīta dvēseles pieredzes apgūšana dažādu notikumu un saskarsmju laikā. Diezgan bieži šajā scenārijā parādās arī tā saucamie „negatīvie līgumi”. Tas nozīmē, ka praktiskajā dzīvē notiek notikumi, kuru pamatā ir divu dvēseļu scenārijos ierakstīta negatīva jeb ciešanu radoša satikšanās. Galvenās šādu līgumu formas ir balstītas uz pāridarījumiem, pārlieku lielu kontroli, vardarbību, agresiju, nodevību utt. Piemēram, līguma forma „agresors un upuris” sadzīvē veidojas šādās situācijās:

Galvenās negatīvo līgumu formas mēdz būt: emocionālās un fiziskās atkarības negatīvais līgums - saimnieks/vergs, kurā parasti viens no laulātajiem partneriem pārvalda visus naudas līdzekļus un nosaka emocionālo atmosfēru ģimenē.

Manipulāciju negatīvais līgums - spēlmanis/bandinieks, kurš izpaužas „netīrajās” spēlēs, naudas mahinācijās bandu, mafiju, retāk ģimenes ietvaros.Līguma formu vadītājs/vadāmais ir gan pozitīvā, gan negatīvā forma, kuru bieži pielieto sektās, politiskajās partijās, ģimenēs retāk.

Pēc iemiesoto reinkarnāciju skaita jaunas dvēseles karmu uzkrāj ar pametējs/pamestais līguma formu, jo parasti tiek pamesti bezpalīdzīgi cilvēki, kuri nav spējīgi paši izdzīvot: mazi bērni, invalīdi, veci cilvēki.

Klasiskajā formā uzraugs/ieslodzītais ir cietuma uzraugs un cietumnieks, bet šāds līgums mēdz būt arī ģimenes locekļu starpā, kur viena persona atņem fizisko, emocionālo vai garīgo brīvību. Pēdējā laikā šī forma izpaužas arī darba vietās starp kolēģiem.

Pastāv vēl līgumi: zaglis/apzagtais, vergturis/vergs, kārdinātājs/naivais, izšķērdīgais/taupīgais uc.

Diezgan bieži cilvēku sākotnējā scenārijā šādu līgumu skaits ir neliels, bet kaut kādā veidā Zemei naidīgajām civilizācijām izdodas mūsu scenārijus izkropļot un veidot viltus ierakstus, t.sk. Gaismas dvēselei iemiesojoties jau parādās bezgala daudz ierakstu par negatīvajiem līgumiem starp dvēselēm ar kurām ir nolemts spēlēt kārtējo „dzīves teātri”. Esam atklājuši, ka daudzi ieraksti ir viltoti tā, ka to Gaismas dvēseļu vietā, kurus bija jāsatiek kā mīļus un sirsnīgus „teātra izrādes” partnerus, to vietā cilvēki satiek citus cilvēkus, kuri ir no tumsas hierarhijas un izposta Gaismas dvēseļu dzīves. Labā ziņa ir tā, ka ar vien biežāk  tie Gaismas dvēseļu cilvēki, kuri praktizē Gaismas garīgās attīstības ceļu, pakāpeniski atjauno patiesos, sākotnējos ierakstus Dievišķās matrices personīgajā segmentā, dzēš visus viltus ierakstus un izkropļojumus un atjauno scenāriju saskaņā ar sākotnējo Gaismas plānu. Pēc šādi veikta darba pakāpeniski sāk mainīties arī cilvēka fiziskās pasaules notikumi – notiek lielākas vai mazākas, bet vēlāk vērtējot, noteikti pozitīvas pārmaiņas. Praktiski cilvēks var būt nomaina darba vietu uz labāku, izšķiras no despotiska dzīvesdrauga vai gluži pretēji – satiek dzīves partneri  un atbrīvojas no vientulības ciešanām, jo beidzot satiek to cilvēku ar kuru vajadzēja satikties saskaņā ar sākotnējo, neizkropļoto dzīves scenāriju.

Negatīvo līgumu laušana

(Atcerieties, sāciet meditāciju ar „Meditācijas iesākumu”!)

Es laužu visus negatīvos līgumus starp mani un visām dzīvām būtnēm, cilvēkiem, dvēselēm, egregoriem, hierarhijām, civilizācijām, stihiju gariem šajā un iepriekšējās dzīvēs, tai skaitā es laužu visus negatīvos līgumus starp sevi un ......, ......, ......., ........ (domās nosauciet to cilvēku vārdus, ar kuriem vēlaties pārtraukt negatīvos līgumus, vizualizējiet šos cilvēkus).

Es laužu visus negatīvos līgumus starp mani un visiem iepriekš minētajiem cilvēkiem un visiem citiem, ja tādi ir šajā un iepriekšējās dzīvēs. Es laužu visus negatīvos līgumus arī visām tām dvēselēm, kas ir manu dzimtu egregoros, manā monādē, maniem un manā Monādē esošiem dvēseļu aspektiem. Es dzēšu visus ierakstus no savām Akaši hronikām, no šīs dzīves scenārija un matricām par visu negatīvo līgumu un karmisko enerģiju atstrādi caur ciešanām. Es aktivizēju sev tikai pozitīvos līgumus ar Gaismu un Mīlestību.

 

(Atcerieties, pabeidziet meditāciju ar „Meditācijas noslēgumu”!)


2.7. Enerģiju zagšana.

Šī tēma man ir īpaša, jo pati esmu izgājusi nežēlīgu pieredzi. Katru reizi, kad man šķita, ka esmu atcīnījusi tiesības uz to, ka mana enerģija pieder tikai man, nāca ar vien rafinētākas enerģiju zagšanas formas no klaja cinisma līdz „ietrīšanās” metodei man  par pietuvinātu personu.

Gaismas dvēseļu cilvēki ir tie, no kuriem enerģiju piesavinās cilvēki ar tumsas izcelsmi. Ja cilvēkam pēkšņi un strauji krītās garastāvoklis, iestājas nespēks, nogurums, nevēlēšanās kaut ko darīt, apātija, pēkšņas nezināmas izcelsmes sirds „klauves” vai depresija, tādā gadījumā, iespējams, ka jāizskata jautājums par vitalitātes un dzīvības enerģiju zagšanu. Parasti enerģija tiek zagta caur „piesaisti” pie cilvēka fiziskā ķermeņa smalkajiem ķermeņiem. Sarežģītāka enerģiju pārsūknēšana notiek caur personīgo egregoru vai kādu citu egregoru, kurš ir saistībā ar enerģijas devēju cilvēku. Pastāv vēl arī citas enerģiju zagšanas metodes, taču tās novērojamas ne  tik bieži.

 Ja enerģiju zagšana notiek caur piesaisti, tad cilvēks kādā ķermeņa daļā, visbiežāk mugurā, sirds rajonā, plecu daļā, retāk no priekšpuses, sajūt sāpīgu, asu vai trulu sāpi. Taču enerģiju „aizņemšanās uz neatdošanu” var notikt tikai tad, ja cilvēkā ir kāds „magnēts” (enkurs vai pirmenerģija) pie kā „pieāķējās” enerģiju aizplūdes mehānisms. Parasti tā ir neticība saviem spēkiem, mazvērtības sajūta, kauns, nedrošība, dažādas bailes: par sevi, tuviniekiem, naudas problēmām, bailes no vientulības vai bailes kaut ko pazaudēt.  Šos magnētus, kā sarkanās pogas, enerģiju zadzēji veikli izmanto, lai uz tām uzspiestu un atjaunotu enerģijas zagšanu.

Lai atbrīvotos no enerģijas aizplūšanas, var izteikt nodomu par aizliegumu zagt Jūsu enerģijas. Taču atcerieties, ka tas, kurš regulāri barojās no Jums, par to, ka atvienosiet viņu no savām dzīvības un vitalitātes enerģijām būs stipri pārskaities, un centīsies piesaisti atjaunot. Atjaunošanas metode ir ļoti vienkārša un Jūs viņu atpazīsiet uz reiz: nepārprotami tiks izprovicēts  skandāls. Konflikta laikā Jūs tiksiet apvainots dažnedažādās lietās, tādējādi cenšoties Jūs novest līdz asarām, vainas sajūtai, mazvērtībai vai pat dusmām. Katru reizi pēc šāda konflikta radīšanas, ja izraisītajā strīdā iesaistāties vai emocionāli reaģējat, enerģijas zagšanas piesaiste ir atjaunota. Iespējams, jau pat šobrīd, lai palielinātu enerģijas zagšanas iespējas no piesaistes, esat ievilkti papildus strīdos un konfliktos, kuru  laikā tiek veidota pamatīga enerģijas atsūces „caurule”.

Ir arī ārēji nejūtamā enerģijas zagšanas metode. Tos atpazīt ir visgrūtāk, jo šie cilvēki ir izteikti laipni, līdz šķebinumam izpalīdzīgi, interesējās par Jums vairāk kā to vajadzētu pēc ētikas normām, var būt pat ir Jūsu draugu sarakstā. Šie cilvēki ne tikai zog Jūsu enerģijas, bet arī manipulē ar Jūsu domāšanu un rīcību.

Lai atbrīvotos no enerģiju zadzējiem, varat izteikt nodomu un lūgumu Gaismas spēkiem ar saviem vārdiem. Varat izmantot mūsu piedāvāto variantu. Taču brīdinu, ja sāksiet viņu atvienošanu, apbruņojieties ar pacietību, izturību un zināmā mērā pat spītību un stūrgalvību, jo cīņa ir garantēta. Ilgstoši iztikt bez enerģijas viņi nevar, tāpēc vispirms viņi mēģina enerģijas zagšanu atjaunot ierastajā kārtībā un manierē. Ja tas neizdodas cīņā ar Jums, tad, parasti viņi „pārmetas” uz kādu citu „barības sili”. Dīvainākais ir tas, ka viņi tēlo aizvainotos un tādus, kam stipri nodarīts pāri, lai bijušais enerģijas donors justos vainīgs, tādejādi cenšoties izprovicēt vainas apziņu un pašnosodījumu. Savukārt vainas apziņas enerģijas ir magnēts aiz kura var atkal „aizķerties” enerģiju zagšanas saite. Ja arī ar šo vai citu metodi nevar tikt klāt Jūsu enerģijai, jo protat neiesaistīties, tad viņi „piepūšās” un pārtrauc kontaktēties. (Vieglu taciņu!)         Sarežģītākos gadījumos mums ir izstrādātas lūgšanu un domu formu veidā iedarbīgākas „zāles”. Tomēr, lai pielietotu šādu metodi, ir vajadzīgas padziļinātas zināšanas un prasme darboties smalkākās Gaismas enerģiju frekvencēs. To, ar laiku un centību, var apgūt un pielietot jebkura iemiesotā Gaismas dvēsele.

Enerģiju zagšanas un pieslēgumu transformācija, izņemšana

Es turpinu celt savas vibrācijas. Es transformēju un izņemu no sevis - no visiem saviem smalkajiem ķermeņiem, no matricām, no labās un kreisās puslodes, no tīmusa, no čiekurveida dziedzera, no senajām smadzenēm, no Kosmiskajām bankām, no brīvās gribas visus enerģiju zagšanas pieslēgumus, visus manipulāciju instrumentus un programmas, kodus, čipus, imprintus, visas piesaistes. Es pilnībā atbrīvoju sevi no visām piesaistēm, caur ko zog jebkādu no manām enerģijām, vai informāciju, izmanto mani, manipulē ar mani. Es to visu pilnībā transformēju, sintezēju, dematerializēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem kopā ar visiem magnētiem, kas ir manī. Es atbrīvoju pilnībā savu Brīvo gribu no visiem ierobežojumiem, izkropļojumiem, deformācijām, piesaistēm, lai viss, ko es domāju, runāju, daru, jūtu ir saskaņā tikai un vienīgi ar manu brīvo gribu un Kosmosa likumiem, Gaismas un Mīlestības likumiem.

Es transformēju un izņemu no sevis visas Tumsas būtnes, visus astrālos parazītus, apziņas rēgus, būtnes vai būtības; visus, kas zog manas enerģijas vai manipulē ar mani. Es transformēju un izņemu no sevis visus vitālos parazītus, ēteriskos parazītus, divdimensiju un zemo vibrāciju enerģētiskos parazītus, visus elementālos parazītus.

Mani jūtu centri, maņu orgāni, emociju centri un brīvās gribas centri ir iedarbināti ar Gaismu un Mīlestību. Mana apziņa, zemapziņa un virsapziņa ir piepildītas ar gudrību, pozitīvo domāšanu un veselo saprātu. Visu stihiju enerģijas un stihiju gari manī ir polarizēti Gaismas polarizācijā.

Es izsaku nodomu, ka mana Gaismas būtnes būtība atveras kopā ar kolektīvo nodomu spēku un aktivizējas dievišķajā piektajā un augstākajās dimensijās.

Es dodu rīkojumu visām manām šūnām, maniem gēniem un manai apziņai pāriet uz piektās un augstāku dimensiju Kosmisko apziņu.

Es dodu rīkojumu manai būtībai pilnībā atvērties Mīlestībai, jaudai un potenciālam 5. dimensijas enerģijās un augstāko dimensiju enerģijās.

Es esmu Visaugstākā Radītāja daļa, tātad esmu savas realitātes Līdzradītājs. Es pieņemu atbildību par tām domām un nodomiem, ar kurām es piepildu Visumu, par vārdiem un darbiem, ar kuriem es paužu savas domas un nodomus, tādēļ es pavēlu visām negatīvajām enerģijām, ko es radīju, vai tā ir doma, nodoms, vārds, darbība vai jebkāda cita forma, transformēties par Gaismu un Mīlestību.

Es atsakos no visām pieķeršanām. Transformēju sevī par Gaismu un Mīlestību mazvērtības kompleksu, upura apziņu un nabadzības apziņu.

Es dodu atļauju Kristus apziņas enerģijām simtprocentīgi izpausties caur mani. Aktivizēju savu jauno Gaismas ēras scenāriju, kurā man ir fiziska un garīga veselība un attīstība, materiālā labklājība, prieks, laime, gandarījums, draudzība un mīlestība.

Es harmonizēju visas savas attiecības ar pasauli, ar visiem cilvēkiem, dvēselēm un citām būtnēm, ar visiem Dabas spēkiem, stihijām un stihiju gariem, ar visiem Mātes Zemes bērniem un ar savu dvēseli.   


2.8. Fiziskā ķermeņa smalko ķermeņu parazītenerģijas.

Jebkura cilvēka fiziskais ķermenis un smalkie ķermeņi ir pārblīvēti ar dažādiem zemo vibrāciju enerģētiskajiem veidojumiem. Viņiem nav dvēseļu, saprāta un visa tā, kas atbilst būtnēm ar Gaismas vai pat tumsas dvēseli, taču ir milzīgs pašsaglabāšanās mehānisms. Katra būtne sastāv no viena veida enerģiju zemās frekvenču formas. Šīs būtnes barojas no tām enerģijām, emocijām, domām, ko rada cilvēks. Piemēram, ja cilvēks skatās šausmu un slepkavību sižetu piesātinātas filmas, viņā pakāpeniski „dzimst un attīstās” tā saucamās Halovīnbūtnes, kuras ar laiku pieņemas spēkā un jaudā, līdz sāk manipulēt ar cilvēka apziņu. Visbiežāk maniaki vai ar apsēstībām pārņemti cilvēki ir šo būtņu vergi. Katrai būtnei ir savs „rokraksts”, tāpēc Halovīnbūtņu grupā ir izdalīti vairāki šo būtņu paveidi: šausmu būtnes: Drakula/Drakulus; būtnes, kas pastiprina bailes: Ekzora/Saspukija/Spukija un citas. Tad, kad šīs būtnes jeb parazīti sasniedz zināmā veidā enerģētisko potenciālu lielāku par cilvēka spēju viņām pretoties, tās sāk manipulēt ar cilvēka zemapziņu un rīcību. Dažkārt ikdienišķam „labam cilvēkam” brīžiem kaut kas „aizkrīt” jeb „jumts aizbrauc”. Šādos brīžos cilvēks pats vairs nav spējīgs atteikties no verdzības un paša neadekvātas rīcības. Parazītbūtņu saraksts ir garš, minēšu biežāk sastopamās: alkohola atkarību izraisošas būtnes: Spirita, Spiritus, Zaļais pūķis; narkotiku un tabakas atkarības būtnes: Kokaīns, Amfitamins, Kofeīns, Krek, Delta 9, Kanabis Sativa, Heroika, Inheila, Morfus, Nikola, Nikolus, PSP, Astma, Tuberkuloze;  agresijas un niknuma būtnes: Infurio, Riptaid, Derendžia, Manija; depresijas un baiļu būtnes: Depressa, Fobija, Menik, Melanholija; šizofrēnijas būtnes: Skico un Lielvērtības sajūta; sadisma būtne: Satus; mazohisma būtne: Matus; naudas bestija: Džezebella; datora un azartspēļu atkarību būtne: Lusiana; sentimentalitātes un raudulīguma būtnes: Sentimencija, Sensija, Uippa; slepkavības nodoma būtne: Kalamnus; pašnāvības būtne, kura ceļo no viena upura pie nākamā: Anaila; nāves būtnes: Saita, Saitus; īpaši bīstamas ir būtnes, kuras apvienojušās konglomerāta formā: Nāves Ordas, Kraha Ordas; seksuālās parazītbūtnes: Sensua, Volapčia, Masturba, Sodoma, Gomorra, Lesbos, Sapfo, Inkubs, Sukkubs, Simpatika; dažas maģiju būtnes:  Venitas (vienlaicīgi arī godkārības būtne), Vudu, Metroniks; miega traucējumu būtnes: Kodžein, Kegak; tenku būtnes: Karpija, Garpija; organisma sistēmu parazīti: Migrēna, Stress, Spriedze, Nervu sistēmas astrālie parazīti, Limfātiskās sistēmas astrālie parazīti, Asinsrites sistēmas astrālie parazīti, Kaulu sistēmas astrālie parazīti, Ēdelības, Bada sajūtas, Runas traucējumu būtnes; fizisko, emocionālo un dvēseles sāpju būtnes, Mazvērtības sajūta un citas.

Pirmais variants

Tumsas būtņu, parazītu transformācija

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj, mani Gaismas un Mīlestības Skolotāji, mani Gaismas un Mīlestības Sargeņģeļi, mana Augstākā Pilnīgā daļa, visas Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas!

Es apvienoju tās visas un iezemēju sev, sākot ar savu augstāko enerģētisko centru, piepildu visus savus enerģētiskos centrus, matrices, savu fizisko ķermeni, visas šūnas, gēnus, DNS, RNS, hromosomas, neironus, starpšūnu telpu, orgānus un sistēmas, visus manus smalkos ķermeņus – ēterisko, vitālo, astrālo, mentālo, kauzālo, visus manus dievišķos ķermeņus: visas attiecīgās matrices, karmiskās matrices, šīs dzīves matrici un scenāriju, manu apziņu, zemapziņu, virsapziņu, apziņas noskaņotāju, manu garu un gara kristālu, manu prātu, saprātu, domformu ķermeni, emociju ķermeni, Sirds Dieva kambari, Dzīvības altāri un kristālu, manu Mīlestības pirmsākumu, manu energoinformatīvo lauku, manu mandalu, manu dvēseli, visas attiecīgās matrices, visus manus dvēseļu aspektus, virsdvēseli, manu monādi, virsmonādi, visu manu daudzdimensiju būtību, visus ar mani saistītos egregorus, manu fizisko ķermeni, čiekurveida dziedzeri, labo un kreiso puslodi, tīmusu, senās smadzenes.

Es atveru jaudīgus Gaismas Spēku portālus visos savos enerģētiskajos centros, iezemēju tur un aktivizēju Augstāko Kosmisko Gaismas enerģiju, ar ko transformē un dzēš visas negatīvās enerģijas. Es nosūtu šajos portālos, es transformēju un pilnībā atbrīvoju sevi no visām negatīvajām enerģijām, piesaistēm, ierobežojumiem, enerģiju zagšanas pieslēgumiem, no visiem manipulāciju instrumentiem un programmām, no visiem kodiem, čipiem, imprintiem, no visām kaitējumu enerģijām, no visu maģiju enerģijām, no visiem parazītiem, būtnēm un būtībām, no visiem portāliem, no visām karmiskajām negatīvajām enerģijām, kas nāk no mana fiziskā ķermeņa, no smalkajiem ķermeņiem, no matricēm, no manas daudzdimensiju būtības, no ar mani saistītajiem egregoriem. Es dodu atļauju un lūdzu, sevi dziedināt, un es dziedinu sevi.

Es turpinu celt savas vibrācijas, es transformēju un izņemu no sevis visas tumsas būtnes, visus astrālos parazītus, būtnes un būtības, visus, kas barojas ar manām enerģijām vai manipulē ar mani. Es transformēju un izņemu no sevis visus divdimensiju, visus zemo vibrāciju enerģētiskos parazītus, visus vitālos, ēteriskos, elementālos parazītus, it īpaši… (parazitāro būtņu vārdi).

Es transformēju un izņemu no sava Emociju ķermeņa un matricām visas piesaistes, ierobežojumus, es dzēšu visus izkropļojumus un transformēju un izņemu visus emociju parazītus, kas barojas ar manu negatīvo emociju enerģijām. Es transformēju un izņemu no sevis visus (piemēram) dusmu parazītus. Es transformēju un izņemu no sevis visus parazītus, kas barojas no manu negatīvo atmiņu, ciešanu enerģijām un emocijām. Es atjaunoju pilnībā savu emociju ķermeni un matrici Gaismas, Mīlestības un Veselības režīmā. Un es vienmēr radu, no manis izstaro tikai pozitīvas emocijas. Es esmu harmonijā un saskaņā pats ar sevi, ar saviem mīļajiem un tuvajiem, ar visu manu apkārtni, ar sabiedrību, ar Planētu, tās redzamo un neredzamo daļu, ar Kosmosu, ar saviem Gaismas un Mīlestības Skolotājiem.

Otrais variants

Zaļā pūķa, alkohola būtnes transformācija

Es maksimāli jaudīgi ceļu savas vibrācijas ar Gaismu un Mīlestību, apvienoju un aktivizēju visas tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas un iezemēju tās un piepildu ar tām (cilvēka vārds), viņas būtību, dvēseli, smalkos ķermeņus, fizisko ķermeni, visas matricas. Es transformēju un dzēšu no (cilvēka vārds)  visus ierobežojumus, negatīvās enerģijas, karmiskās enerģijas, kaitējuma enerģijas, maģiju enerģijas, ilūziju enerģijas, reliģiskās piesaistes, visus ierobežojumus, kas (cilvēka vārds)   traucē būt fiziski veselai, garīgi attīstītai, materiāli nodrošinātai. Es transformēju un izņemu no (cilvēka vārds)  visas tumsas būtnes, apziņas rēgus, visus astrālos parazītus, būtnes un būtības, visus, kas zog viņas enerģijas, manipulē ar viņu, tai skaitā es transformēju un izņemu no viņas brīvās gribas visus izkropļojumus, ierobežojumus, deformācijas, piesaistes. Es pilnībā atbrīvoju (cilvēka vārds)  brīvo gribu no visām piesaistēm, lai viss, ko viņa domā, runā, dara, ir saskaņā ar tikai un vienīgi ar viņas brīvo gribu un Kosmosa likumiem. Es maksimāli jaudīgi ceļu (cilvēka vārds)  vibrācijas, es lūdzu būt kopā ar (cilvēka vārds)  visiem viņas Gaismas un Mīlestības Skolotājiem, Gaismas Sargeņģeļiem palīdzēt mums dziedināt (cilvēka vārds).

Es transformēju un izņemu no (cilvēka vārds)  alkohola būtni Spirita, Spiritus, visas alkohola būtnes, visas citas būtnes, būtības, enerģiju formas, kas ar (cilvēka vārds)  manipulē, rada atkarības, zog enerģijas. Es tās visas, šeit un tūlīt transformēju, un izņemu no (cilvēka vārds) kopā ar visiem magnētiem, pirmcēloņiem bez atjaunošanās iespējām. Es atvienoju (cilvēka vārds) no alkohola egregora, no Zaļā pūķa egregora un es iezemēju visas tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas visiem alkohola egregoriem, Zaļā pūķa egregoram, visām tām enerģijām, kas radītas caur alkoholu, Zaļo pūķi un citām atkarībām, es transformēju un dzēšu, satinu, sadalu līdz pirmelementiem visus alkohola egregorus, Zaļā pūķa egregorus, un to enerģiju formu, ko mēs definējam par Zaļo pūķi. Es to transformēju, sintezēju, satinu, dematerializēju, sadalu līdz pirmelementiem kopā ar viņa matrici tajā vietā laikā un telpā, kad tie tika radīti.

Es transformēju un dzēšu no visu valstu egregoriem, tai skaitā no Latvijas zemes un valsts egregora visas enerģiju formas, kas radītas caur Zaļo pūķi, kas rada piesaistes pie alkohola, pie nikotīna, pie narkotikām. Es visas šādas enerģijas, formas, egregorus un visus tos, kas rada šos egregorus, kas barojas no šiem egregoriem, Tumsas dievus radītājus, baltos drakonus, visus reptiļus, pelēkos, viņu dievus, Visuma karaļus, visus tos, kas barojas no atkarību enerģijām, no alkohola enerģijām, es tos visus piepildu ar tīro Gaismu un Mīlestību un transformēju par Gaismu. Visu, ko nav iespējams transformēt, es satinu, sadalu līdz pirmelementiem, apturu viņu darbību pilnībā, atdalu viņus visus no Radītāja Tumsas daļas, no Radītāja. Es dzēšu visus ierakstus par viņiem, par viņu darbību no Zemes, no visu augstāku līmeņu Akaši hronikām, matricām, segmentiem, no visiem scenārijiem tagadnē, pagātnē un nākotnē. Es transformēju un izņemu no(cilvēka vārds), no visiem cilvēkiem, no dvēselēm, no egregoriem visas piesaistes, kas radītas caur alkohola egregoriem, caur Zaļo pūķi, visas piesaistes caur ko zog cilvēku enerģijas, rada agresiju, dusmas, zog enerģijas, manipulē ar cilvēkiem – es to visu izņemu no visiem cilvēkiem un dvēselēm kopā ar visiem magnētiem, ar visu mehānismu, kas radīts caur alkoholu, kas nāk no Zaļā pūķa, no tiem, kas to visu radīja – es visu šo mehānismu, sistēmu, darbiniekus, darba instrumentus, transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem, līdz tādām enerģiju formām, no kurām var radīt jaunas Gaismas un Mīlestības enerģijas. Es turpinu piepildīt(cilvēka vārds) ar Gaismu un Mīlestību. Es transformēju un dzēšu visas sekas, kas (cilvēka vārds)  radušās caur piesaistēm pie alkohola egregora un pie Zaļā pūķa.


2.9. Viltojumi un izkropļojumi dzimtu matricēs.

Reizumis šķiet, ka dzīve ir pārvērtusies par „vāveres riteni”, kurā notikumi atgriežas kā pa apli atkal un atkal. Tam varētu būt daudzi pamatcēloņi, bet visbiežāk tās ir Zemei naidīgo civilizāciju (īpaši reptiļu) radītie izkropļojumi mūsu dvēseļu scenārijos. Saskaņā ar Gaismas plānu Gaismas pasaulēs, Gaismas dvēselēm bija jāiedzimst Gaismas dvēseļu dzimtās, tā radot katru nākamo paaudzi ar vien viedāku un evolūcijas pakāpē augstāku. Brīdī, kad tumasas dvēseles iefiltrējās starp Gaismas dvēselēm, tumsas dvēseles izkropļoja Gaismas dvēseļu scenārijus un sāka iemiesoties Gaismas dvēseļu ģimenēs un dzimtās. Tā pie spēcīgas Gaismas dvēseles obligāti līdztekus iemiesojās potenciāli jaudīgas tumsas dvēseles, bet Gaismas dvēseles novirzīja uz tumsas dvēseļu dzimtām. Tika izjaukts līdzsvars un Gaismas plāns. Nav brīnums, ka daudzās ģimenēs  valda vecāku vardarbība līdz pat slepkavībām, bet daudzi bērni ir ļaunuma un pazemošanas meistari vienaudžu vidū. Tādējādi tika pārtraukta vieduma un tīrās mīlestības enerģiju nodošana no paaudzes uz paaudzi. Ir jāatjauno sākotnējā kārtība, ka Gaismas dvēseļu dzimtās dzimst tikai un vienīgi Gaismas dvēseles (vai iedzimušās tumsas dvēseles saskaņā ar Kosmisko likumu kārtību un atļauju jāpārtransformē par Gaismas formu). Pie tam (piedodiet) naivās Gaismas dvēseles ir nostaļģijā pēc radinieku un citu tā saucamo tuvo un mīļo uzmanības un mīlestības. Bet šie „tuvie” ne vienmēr ir mīļie, jo pieder pie tumsas dvēseļu kategorijas, kuriem nav mīlestības pirmsākuma un Gaismas enerģiju. Ir ļoti naivi gaidīt no viņiem Mīlestību vai kaut cik niecīgu labestību, sirsnību vai cilvēcību. Viņi Jums to nevar un nekad nevarēs ne iedot, ne izrādīt, jo viņos tumsas hierarhija nav „iebūvējusi” tādu svarīgu Dievišķo aspektu kā mīlestības pirmsākumu. Viņiem nav arī „sirds Dievišķās mīlestības kambara” (saīsināti: sirds dieva kambara), kurā jāatrodas mīlestības pirmsākumam.

2.9.1.Dzimtu egregoru  dziedināšana

Es turpinu celt savas vibrācijas ar Gaismu un Mīlestību, iezemēju sev un aktivizēju savā dvēselē, savu dvēseļu aspektos, savā monādē, savu dzimtu egregoros, visām tur esošajām dvēselēm visas tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas, Kosmisko Saules Uguns enerģiju, Dzīvības Zieda matrices atjaunojošo enerģiju, Kosmisko Laika Telpas Radīšanas enerģiju, Kosmiskā Kristus Kristālisko enerģiju, visas Kosmiskās Gaismas enerģijas, ar ko transformē, sintezē visa veida maģijas, visus tumsas dievus un dēmonus, visas tumsas būtnes, visus tumsas plānus un nodomus.

Es piepildu ar visām šīm Gaismas enerģijām maksimāli jaudīgi manu dzimtu egregorus, egregoru matrices, visas tur esošās dvēseles - gan dvēseļu mājvietās esošās, gan iemiesotās, gan Gaismas dvēseles, gan visas tās būtības, kuras radījušas Zemei naidīgās civilizācijas, tumsas vai maģiju hierarhijas, visas dvēseles un cilvēkus, kam nav mīlestības pirmsākuma un, kas kalpo tumsas plānam. Es tās visas un viņu augstākās daļas piepildu ar tīro Gaismu un Mīlestību un transformēju par Gaismu. Visu, ko nav iespējams transformēt, es satinu, sadalu līdz pirmelementiem.

 Es atvienoju visas tumsas dvēseļu un tumsas sākotnes iemiesotos cilvēkus no viņu tumsas dieviem-radītājiem, no viņu pirmavota, un visus viņu tumsas dievus, visas hierarhijas, kas radīja tumsas dvēseles, kam viņi kalpoja, kas sargā tumsas dvēseles, es tās visas satinu, sadalu līdz pirmelementiem, atdalu viņus no Radītāja Tumsas daļas, no Lucifera hierarhijas, no Lucifera piramīdas, kuru turpinu piepildīt ar tīro Gaismu un Mīlestību. Es transformēju un dzēšu visus tos enerģētiskos tumsas uzkrājumus, ko jebkad radījušas manu dzimtu egregoros esošās tumsas dvēseles, tai skaitā es dzēšu tumsas dvēseles privāto un, sadarbībā ar citām tumsas dvēselēm radīto, tumsas uzkrājuma potenciālu. Es dzēšu visus uzkrājumus, visas matrices, uz kuru pamata  darbojas tumsas dvēseles, un dzēšu visus ierakstus par visām tumsas dvēselēm no visām tumsas piramīdām, tumsas hierarhijām, no visām pasaulēm, kur viņas darbojas. Es  transformēju un dzēšu tumsas dvēseļu personīgos egregorus, visas enerģiju formas, piesaistes, kaitējumus, visu, ko tumsas dvēseles ir radījušas un uzkrājušas, ko tās piesaistījušas, iedarbinājušas un aktivizējušas manu dzimtu egregoros un tur esošajām Gaismas dvēselēm, man, maniem mīļajiem un tuvajiem. Es to visu pilnībā transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem, līdz tādām enerģiju formām, no kurām var radīt jaunas Gaismas un Mīlestības enerģijas.

Es dzēšu visus ierakstus par tumsas dvēselēm no Zemes un visu citu līmeņu Akaši hronikām, no visām matricām, no visiem scenārijiem tagadnē, pagātnē un nākotnē. Es transformēju un dzēšu visus tos izkropļojumus, viltus ierakstus, uz kuru pamata tumsas dvēseles tika piesaistītas manu dzimtu egregoriem un tur esošajām Gaismas dvēselēm. Es transformēju un dzēšu visus tos karmiskos uzkrājumus, piesaistes un ierobežojumus, kaitējumu un maģiju enerģijas, visu, ko radījušas tumsas dvēseles manu dzimtu egregoriem un tur esošajām Gaismas dvēselēm. Es to visu pilnībā transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem. Es atjaunoju  dzimtu egregoros, matricēs sākotnējos Gaismas ierakstus, atjaunoju visus Gaismas ierakstus visām Gaismas dvēselēm, kas ir manu dzimtu egregoros, viņu Akaši hronikās, viņu Gaismas scenārijos, visu Gaismas dvēseļu dzīvju matricēs un scenārijos un iedarbinu šos Gaismas scenārijus kā vienīgos manas dzimtas Gaismas dvēseļu turpmākai evolūcijai. 

  2.9.2.Akaši hroniku, matricu izkropļojumu izņemšana

Es turpinu celt savas vibrācijas, iezemēju sev un aktivizēju Visuma Arhitektu Pirmavota enerģiju, Laika Telpas radīšanas enerģiju, Kosmisko Saules Uguns enerģiju, skolotāja Barto Gaismas enerģiju, skolotāja Ehno Gaismas enerģijas, skolotāja Agapē Gaismas enerģijas. Es transformēju un dzēšu no savām Akaši hroniku matricām visus izkropļojumus, visus viltus ierakstus un korekcijas. Es transformēju un dzēšu no mana sākotnējā Gaismas scenārija matricas, no manas pirmās fiziskā ķermeņa šūnas  visus izkropļojumus, viltus ierakstus un korekcijas, visu, ko man radījušas Zemei naidīgās civilizācijas, tumsas un maģiju hierarhijas, vai jebkas cits, kas nav tīrā Gaisma un, kas ir pretrunā ar manu brīvo gribu, ar Kosmosa likumiem un ar tiem Gaismas ierakstiem, ar kuriem es sāku savu evolūciju kā Radītāja Gaismas daļa, kā Centrālās Saules eņģelis. Es atjaunoju visur Dzīvības Zieda matrici, struktūru. Un es atjaunoju visur sākotnējos Gaismas ierakstus pilnībā. Attiecīgi es transformēju un dzēšu visus izkropļojumus no manām Akaši hronikām, no mana sākotnējā Gaismas scenārija, no manas Dievišķās būtības matrices, no mana mīlestības pirmsākuma, no mana sievišķā un vīrišķā pirmsākumiem, no manas Dvēseles fiziskā aspekta, no vīrišķā un sievišķā aspektiem, no mana fiziskā ķermeņa Dievišķās matrices. Es visur atjaunoju Dzīvības zieda struktūru. Es visur atjaunoju Gaismas ierakstus.

  2.9.3.Karmas transformācija (1.variants)

Es maksimāli jaudīgi ceļu savas vibrācijas un iezemēju sev un aktivizēju Augstāko Kosmisko visas Karmas transformējošo enerģiju, Dzimtas Karmas transformējošo enerģiju, enerģijas, kas transformē visus negatīvos pagātnes, tagadnes un nākotnes notikumus. Es transformēju un pilnībā atbrīvoju sevi, savu personisko egregoru, savu ģimenes egregoru, savu dzimtu egregorus no visām negatīvajām enerģijām, ierobežojumiem, kaitējumiem, maģiju enerģijām, no visām reliģiskajām piesaistēm un imprintiem, no ilūziju enerģijām, no visām karmiskajām negatīvajām enerģijām, kas ir manī un šajos egregoros saistībā ar mani. Es dodu atļauju, ka caur mani šajos egregoros ieplūst visas Tīrās Gaismas un Mīlestības dziedinošās enerģijas. Es dodu atļauju, ka visas dvēseles, kas ir manu dzimtu egregoros, gan Dvēseļu mājvietā, gan iemiesotās, mani dvēseļu aspekti, manā Monādē esošas dvēseles un šo dvēseļu aspekti, mana Gaismas ģimene caur mani var saņemt visas šīs dziedinošās enerģijas, transformēt un dzēst visus savus negatīvos karmiskos uzkrājumus, reliģiskās piesaistes, imprintus un ierobežojumus, tumsas un maldu kodus, kaitējumu un maģiju enerģijas, visas ilūziju enerģijas, visus ierobežojumus, kas traucē man un šīm dvēselēm turpināt savu evolūciju bez ciešanām.

Karmas transformācija (2.variants)

Es izceļu visas savas apziņas aspekta daļas no visiem saviem karmiskajiem scenārijiem, apvienoju tās šeit un tagad kā vienotu manu apziņu. Es laužu visus manas dvēseles karmiskos līgumus saistībā ar visiem karmiskajiem scenārijiem. Es dzēšu visus karmiskos scenārijus kopā ar visām tur esošajām negatīvajām enerģijām. Es dzēšu visus savus karmiskos scenārijus pilnībā. Es dzēšu visus ierakstus par šiem scenārijiem no manām Akaši hronikām, un mana segmenta, no visu manu dzīvju scenārijiem un matricām pagātnē, tagadnē un nākotnē, un radu sev jaunu scenāriju, kurš atbilst piecu un augstāku dimensiju tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām.

Pielietojot tīrās Gaismas enerģijas, es maksimāli jaudīgi ceļu savas vibrācijas, iezemēju sev un aktivizēju Augstāko Kosmisko visas Karmas transformējošo enerģiju, Dzimtas Karmas transformējošo enerģiju, Gaismas enerģijas, kas transformē visus negatīvos pagātnes, tagadnes un nākotnes notikumus. Es transformēju pilnībā un atbrīvoju sevi, savu personīgo egregoru, ģimenes egregoru, savu dzimtu egregorus no visām negatīvajām enerģijām, no piesaistēm, no visām kaitējumu enerģijām,  ilūziju enerģijām, rīcību ierobežojumiem, maģiju enerģijām, no reliģiskajiem imprintiem, no visām karmiskajām negatīvajām enerģijām, kas ir manī un šajos egregoros saistībā ar mani. Es dodu atļauju, ka caur mani šajos egregoros ieplūst visas tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas. Es dodu atļauju, ka arī visas Gaismas dvēseles, kas ir manu dzimtu egregoros, caur mani var saņemt visas šīs dziedinošās enerģijas, transformēt un dzēst visus savus negatīvos karmiskos uzkrājumus, tumsas un maldu kodus, visas kaitējumu, maģiju, ilūziju enerģijas, reliģiskos imprintus, visus ierobežojumus, kas traucē man un šīm dvēselēm turpināt savu evolūciju Gaismas līmeņos bez ciešanām.

 

2.10. Harmoniska sadarbība ar stihiju gariem

Tā kā mūsu fiziskie ķermeņi sastāv no stihiju garu enerģijām (ūdens, uguns, zeme, gaiss un vitalitāti nodrošinošais ēters), tad mūsu ķermenī esošās stihiju garu enerģijas ir bez pārtraukuma mijiedarbībā ar kopējo stihiju enerģētiskā lauka kopumu. Ja cilvēks apzināti vai neapzināti, šajā vai iepriekšējās dzīvēs ir dzīvojis pretrunā ar Dievišķās ētikas likumiem vai tos reizi pa reizei pārkāpis pielietojot zemiskas domas, negatīvus vārdus piesārņojot gaisa garus, rīkojoties zemiski un darbojies ar zemo vibrāciju (maģiju, astrālo parazītu, dēmonisko un nāves valstību) enerģijām, tad šādiem cilvēkiem nav harmonijas ar stihiju gariem. Agri vai vēlu, bet stihiju gari to atcerēsies un, piedodiet, bet atriebsies. Lūk kāpēc kādam vētras laikā uzgāžas koks uz mājas vai mašīnas, kādu sniegputenis iesprosto uz ceļa ar letālām beigām; kāds sadeg ugunsgrēkā vai noslīgst ūdens peļķē. Sākot ar 1987.gadu, stihiju gariem ir piešķirtas īpašas rīcības tiesības atbrīvot Zemi no tiem cilvēkiem, kuri nav harmonijā ar stihiju gariem. Pie tam, pastāv  elementālis, kurš cilvēka fiziskajā ķermenī uztur stihiju enerģiju sadarbību vienotā ķermena formā un veselības režīmā. No šī elementāla jeb personīgā rūķa daudzējādā ziņā ir atkarīga arī cilvēka fiziskā veselība.

 Harmonizācija ar Stihiju gariem

Es lūdzu piedošanu visiem Stihiju gariem, ja esmu tiem nodarījis pāri. Es sūtu viņiem savu mīlestību un lūdzu būt harmonijā un saskaņā ar mani. Es lūdzu, lai manī ienāk, maksimāli jaudīgi darbojas harmonijā un saskaņā visu Stihiju garu enerģijas, lai mans personīgais Elementālis šīs enerģijas var pielietot, lai uzturētu manu fizisko ķermeni simtprocentīgā veselības režīmā.

Piedāvāju meditāciju, lai harmonizētu attiecības ar stihiju gariem. Īpaši labvēlīgs laiks šīs meditācijas pielietošanai ir saulstāvju un saulgriežu laiks pie ugunskura vai citāda uguns avota.         

Lai sagatavotos meditācijai – nostājieties ap ugunskuru, tā lai varat izjust Zemes, Gaisa, Uguns un Ūdens enerģijas. Šajā meditācijā pamēģināsim atjaunot saikni ar Stihiju gariem tā, kā to prata mūsu seņči. Laiks ap Saulgriežiem ir ļoti pateicīgs, lai cilvēki atjaunotu sen aizmirstas prasmes . . .

Stihiju garu meditācija

Domās izsauciet Visaugstāko Kosmisko Radītāju un viņa Gaismas daļu – Gaismas spēkus – eņģeļus, skolotājus, tos, kurus jūs uzskatiet par Saviem Gaismas pavadoņiem no neredzamās pasaules. Palūdziet, lai Jūsu meditācijā aktivizējas seņču egregora enerģijas, izsakot nodomu: Es izsaucu Jūs Latvijas un latviešu tautas egregori, lūdzu sadzirdiet mani mīļā Laima, mīļā Māra, Zemes māte, Saules māte, Vēja māte, Meža māte, Debesu kalējs Pērkons, Saules vedējs Ūsiņš un visas citas manu seņču dievības…

Kopā ar Garu sargātājiem tu sveicini un godini četrus virzienus: Ziemeļus, Austrumus, Dienvidus un Rietumus – Dzīvības apli uz Zemes. Dzīve un Ceļojums apkārt Svētajam Dzīvības Ratam kopā ar Garu un četriem Elementiem: Zemi, Uguni, Gaisu, Ūdeni.

Sajūti Elementāļu enerģijas, kas ienāk tavā Svētajā aplī: Uguns Salamandras, Gaisa Silfīdas, Zemes Rūķus un Ūdens Undīnes, kopā ar tiem Dabas Dīvas, Laumas un Garus, kas sargā visas svētās vietas uz šīs skaistās Zemes.

Lūgšana par elementāļiem

Es lūdzu piedošanu dabas gariem un stihijām, ja es apzināti vai neapzināti, šajā vai iepriekšējās dzīvēs, esmu Jums nodarījusi pāri.

Es lūdzu piedošanu Zemes enerģijai un Zemes gariem un es lūdzu atjaunot, sakārtot un aktivizēt mana 1. enerģētiskā centra darbību.

Es lūdzu piedošanu ūdens enerģijai un ūdens gariem un es lūdzu atjaunot, sakārtot un aktivizēt mana 2. enerģētiskā centra darbību.

Es lūdzu piedošanu uguns enerģijai un uguns gariem un es lūdzu atjaunot, sakārtot un aktivizēt mana 3. enerģētiskā centra darbību.

Es lūdzu piedošanu gaisa enerģijai un gaisa gariem un es lūdzu atjaunot, sakārtot un aktivizēt mana 4. enerģētiskā centra darbību.

Es lūdzu pārtraukt cilvēku neprātu, kas iejaucas elementāļu eksistencē un iesprosto elementāļus zemākajās formās. Lai tiek attīrīti elementāļi ar Violetās liesmas un stara enerģiju!

Gaismas spēki! Lūdzu noņemiet visus lāstus un negatīvos veidolus no visas cilvēces elementāļiem, kas traucē elementāļiem rīkoties un aizsargāt cilvēci.

Es lūdzu pārveidot, atjaunot, un sakārtot elementāļu dzīvi, lai sakārtotos arī cilvēku attiecības visos cilvēku esamības līmeņos.

Gaismas spēki! Dāvājiet katram elementālim, dabas un stihiju gariem Dievišķo veidolu un Gaismas laikmeta Dievišķo redzējumu. Dodiet iespēju elementāļiem noturēt Zemes absolūtās Gaismas būtības formas matrici. Lai Zeme ir aizzīmogota smaragdzaļajā matricē un dziedinošajā domformā. Lai piepildās Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Dievišķais Gaismas plāns ar varavīkšņu enerģiju pilno spektru!

 

Pagriezies ar seju pret Ziemeļiem. Lūgšana par rūķiem

Visaugstākā Kosmiskā Radītāja un Visu Gaismas spēku vārdā es piesaucu rūķi, kuram ir uzdots ar mani sadarboties kā mana fiziskā ķermeņa personīgajam palīgam. Lūdzu palīdzi uzturēt manu ķermeni veselības un vitalitātes enerģiju plūsmā. Lūdzu parādi man, kas man jādara, lai palīdzētu Zemes evolūcijai. Gaismas un Mīlestības spēki! Lūdzu atbrīvojiet visus rūķus no cīņas starp cilvēkiem un no cilvēka cīņas pašam ar sevi.

Gaismas spēki, lūdzu sūtiet Violeto liesmu no Violetās liesmas jūras uz Zemes centru, lai tranformētu visus Zemi apgrūtinošos piesārņojumus. Pārveidojiet visus ķīmiskos, radioaktīvos, rūpniecības atkritumus, visu, kas traucē Dievišķo enerģiju plūsmai starp  planētu Zeme un Centrālo Gaismas Avotu.

Es lūdzu atbrīvot no negatīvās polarizācijas visus Zemes garus: mežu un koku garus, silvestrus, satīrus, panus, driādas, gamadriādas, elfus, mājas garus un melnīgsniešus, troļļus, gnomikus, goblinus un visus apslēpto bagātību sargātājus.

Es lūdzu atbrīvot visus Zemes dabas garus no cilvēkiem piemītošā ļaunuma, agresijas, naida, atriebības, bailēm, vardarbības un pāridarījumiem.

Es lūdzu pārveidot Zemes dabas garus, visus rūķus uz pozitīvo polarizāciju kalpošanai Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānā un planētas Zeme iniciācijas laikam. Es lūdzu sakārtot, atjaunot un izdziedināt planētas Zeme zemes dabas garus visos līmeņos un veidolos.

Es lūdzu harmonizēt Zemes garu darbību saskaņā ar citiem dabas stihiju gariem: ar Salamandrām, Silfiem, Elementāļiem un Undīnēm.

Es lūdzu harmonizēt un pasargāt manu Latviju un planētu Zeme no zemestrīcēm un zemes nogruvumiem, dubļu šļūdoņiem un kalnu noārdīšanās postošās ietekmes.

Ziemeļu enerģijas, stihijas un gari, es pateicos jums. Lūdzu palīdziet man saglabāt līdzsvaru un harmoniju starp garīgo un fizisko pasauli, pieņemt saprātīgus, Gaismu un Mīlestību nesošus lēmumus jebkuros apstākļos. Palīdziet atbrīvoties no negatīvajām domām, ilūzijām, fanātisma un piepildiet mani ar pozitīvo domāšanu, gudrību un idejām.

Domās palūdz to, ko vēlies tieši tu. Ziemeļu enerģijas, stihijas un gari palīdz saglabāt veselo saprātu. Ja tevi vajā kāda uzmācīga doma vai notikums, palūdz lai tev palīdz no tā atbrīvoties, lai palīdz atgūt līdzsvaru.

 

Pagriezies ar seju pret Austrumiem. Lūgšana par Silfiem

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj un Helios! Lūdzu palīdziet atbrīvot Silfus un visus gaisa, vēja stihiju garus no piesārņojuma! Pastipriniet Prānas plūsmu, lai tīrās prānas enerģijas izdziedina Silfus un viņu dzīvi uz Zemes.

Es lūdzu un piesaucu visus Gaismas spēkus! Lūdzu atbrīvojiet visu Silfu, feju, feiru prātus no cilvēkam līdzīgajām īpašībām naida, ļaunuma, dusmām, agresijas un negodīguma. Lūdzu atbrīvojiet Silfus no viņu nodomiem radīt vētras, orkānus,  tornado un vēja izraisītas dabas katastrofas.

Es lūdzu pārveidot Gaisa garus, visus Silfus, fejas, feirus uz pozitīvo polarizāciju kalpošanai Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānā un planētas Zeme iniciācijas laikam. Es lūdzu harmonizēt Gaisa garu darbību saskaņā ar citiem dabas stihiju gariem: ar Salamandrām, Rūķiem, Elementāļiem un Undīnēm.

Es lūdzu attīrīt atmosfēru, prānu un skābekli no zemām vibrācijām, no negatīvām domformām un negatīvu vārdu vibrācijām virs manas pilsētas, virs manas Rīgas, manā zemē Latvijā un uz manas planētas kopumā.

Es lūdzu attīrīt no zemām vibrācijām, no negatīvām domformām, no cilvēku apziņas rēgiem, dēmoniem un monstriem mana ķermeņa prānu un gaisa enerģiju, manus mīļos un tuvos, manu dzīvokli, manu pilsētu Rīgu, manu Latviju un planētu Zeme.

Austrumu enerģijas, stihijas un gari, es pateicos jums. Lūdzu, palīdziet man apgūt jaunās Gaismas ēras enerģijas, atbrīvojiet mani  no visiem ierobežojumiem, kas traucē man uztvert un apgūt jauno informāciju. Lūdzu, dodiet to enerģijas veidu, kas uzlabo manu atmiņu, uztveršanas un radošās spējas, pacietību un izturību.

Domās palūdz to, kas vajadzīgs tieši tev. Austrumu enerģijas, stihijas un gari palīdz uzsākt jaunas lietas un darbus. Ja tev ir ieplānots ceļojums, palūdz palīdzību tā organizēšanā un norisē. Ja paredzēti kādi darbi, plāni, ieceres, palūdz, lai tie veiktos tev raiti un sagādā prieku.

 

Pagriezies ar seju pret Dienvidiem. Lūgšana par Salamandrām

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj!Es piesaucu Erceņģeli Mihaēlu un lūdzu atbrīvot rituālos sasaistītās ugunīgās Salamandras.

Es piesaucu Violeto liesmu, lai attīrītu no radioaktīvās substances visas Salamandras. Es lūdzu atbrīvot no kodolieroču radioaktivitātes un kodolieroču sekām visas Salamandras un Zemi.

Es lūdzu visas Salamandras ievērot Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Dievišķo plānu un apturēt postošos un iznīcinošos ugunsgrēkus.

Saules Logoss Helios! Es lūdzu Tevi ar Centrālās Saules magnētisko spēku piesaistīt visas Salamandras un pārveidot Salamandras pozitīvajā polarizācijā kalpošanai Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānam.

Es lūdzu atbrīvot visas Salamandras un Aktničus no cilvēkiem piemītošā ļaunuma, agresijas, naida, atriebības, vardarbības un pāridarījumiem.

Es lūdzu atbrīvot visas Salamandras un Aktničus no jebkuras maģijas uguns rituālos izveidotās iznīcinošās, postošās un degradējošās enerģijas.

Es lūdzu atbrīvot no ugunsgrēkiem manu pilsētu, manu Rīgu, manu Zemi Latviju un manu planētu kopumā. Un tik, cik tas ir harmoniski, es lūdzu pasargāt bērnus un cilvēkus no sadegšanas ugunsgrēkos.

Es lūdzu harmonizēt Salamandru un Aktniču darbību ar citiem dabas stihiju gariem: ar Silfiem, Undīnēm, Zemes rūķiem un Elementāļiem.

Dienvidu enerģijas, stihijas un gari, es pateicos jums un dodu atļauju manas harmoniskās nākotnes enerģiju ienākšanai manī. Es esmu gatava pieņemt jauno enerģiju un Gaismas nākotni. Lūdzu, palīdziet man izveidot pozitīvas un harmoniskas attiecības ar maniem mīļajiem un tuvajiem, ar pasaules redzamo un neredzamo daļu, lai tās balstītos uz mīlestību, cieņu un savstarpējo sapratni. Lūdzu, palīdziet man radīt Gaismas un Mīlestības enerģijas sev un citiem, mīlēt un būt mīlētai.

Domās palūdz to, ko vēlies sev. Dienvidu enerģijas, stihijas un gari palīdz piepildīt lūgumus par mīlestību. Ja tev pietrūkst mīlestība, palūdz, lai situācija mainītos uz pozitīvo pusi, ja neizjūti draugu atbalstu – palūdz, lai tu satiktu un iegūtu labus draugus, kuri tevi ciena, mīl, saprot un atbalsta.

 

Pagriezies ar seju pret Rietumiem.Lūgšana par Undīnēm

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj un tīrās Gaismas eņģeļi! Es lūdzu un piesaucu Violeto gaismu transformēt un pārveidot cilvēku zemapziņu. Transformējiet visas negatīvās enerģijas un slimības, kas piesārņo cilvēku emocionālos ķermeņus un visus Zemes ūdeņus.

Atjaunojiet dabīgo ūdens gara tecējumu jūrās. Noņemiet un samaziniet smagumu, kurš gulst uz Undīnēm. Aizsargājiet, pavadiet un esiet kopā ar tādiem ūdeņu dārgumiem kā vaļi un delfīni, lai tie var turpināt nodot un pārraidīt Kosmisko Gaismu un Kosmiskos starus uz visas planētas Zeme.

Atjaunojiet izjauktās ekosistēmas upēs, ezeros, jūrās un okeānos. Atjaunojiet izjauktās ekosistēmas mežos un dabā kopumā. It īpaši, es lūdzu attīrīt dzeramo ūdeni un  ūdeni cilvēku ķermeņos.

Es lūdzu atbrīvot no negatīvās polarizācijas visas Undīnes, oreādas, nerūdas, limoniādas, najādas, nāras, jūras meitas un potamīdas.

Es lūdzu atbrīvot visus ūdens dabas garus un elementāļus no cilvēkam piemītošā ļaunuma, agresijas, naida, atriebības, bailēm, vardarbības, ierunājumiem, jebkuras maģijas ūdens rituāliem un pāri darījumiem ūdens stihiju gariem.

Es lūdzu atbrīvot no plūdiem un ūdens postījumiem manu pilsētu, manu Rīgu, manu Zemi Latviju un manu planētu kopumā. Un tik, cik tas ir harmoniski, es lūdzu pasargāt cilvēkus no noslīkšanas un ūdens postošās un iznīcinošās iedarbības.

Es lūdzu attīrīt Baltijas jūru, Daugavu, Lielupi, Ventu un citas upes, ezerus, strautus un avotus no negatīvās postošās ūdens enerģijas un ūdens enerģiju atriebības.

Rietumu enerģijas, stihijas un gari, es pateicos jums. Lūdzu, palīdziet man būt fiziski un garīgi veselai, piepildiet mani ar Gaismu, Mīlestību un Harmoniju, ar veselības dzīvinošo un veselības dziedinošo enerģiju, lai visur, kur es atrodos, es varu izstarot tikai Gaismas un Mīlestības enerģijas. Palīdziet man atbrīvoties no visiem slimību cēloņiem un sekām. Lūdzu, dziediniet visas manas ķermeņa šūnas, orgānus un orgānu sistēmas. Atbrīvojiet mani no visa veida šķēršļiem un ierobežojumiem, kuri traucē man būt harmonijā pašai ar sevi un apkārtējo pasauli, kuri traucē man attīstīties pa garīgās  apziņas attīstības augšupejošo ceļu.

Domās palūdz to, kas ir vajadzīgs tev. Rietumu enerģijas, stihijas un gari palīdz izdziedināties un atbrīvoties no tā, kas traucē būt harmonijā. Ja tev sāp kādā noteiktā vietā: roka, kāja . . . – palūdz, lai šī vieta tiek dziedināta. Ja izjūti bailes, piemēram no ūdens, palūdz, lai tu tiktu no tām atbrīvots un piepildīts ar drosmi, Gaismu un Mīlestību, lai tiktu harmonizētas tavas attiecības ar ūdens stihiju.

Es esmu nākotnē un man ir viss, ko es vēlos uz šīs planētas. Es esmu vesela, mani mīļie un tuvie ir veseli, es esmu laimīga, mani tuvie un mīļie ir laimīgi. Mana planēta ir Gaismas un Mīlestības planēta, kur dominē saticība, labdarbība un harmonija. Es esmu darbīga, aktīva, uzņēmīga, priecīga, radoša, labestīga, saprotoša, atjautīga . . . , es mīlu un esmu mīlēta.

Es pateicos jums, visas Gaismas un Mīlestības enerģijas, stihijas un gari par jūsu palīdzību un mīlestību, par to, ka jūs mani uzklausāt un atbalstāt. Es pateicos tev, Visaugstākais Kosmiskais Radītāj un tava Gaismas daļa! Lūdzu, sargiet mani, sargiet manus mīļos un tuvos, esiet kopā ar mums šodien, rīt un vienmēr.

 


2.10. Fiziskā un smalko ķermeņu atjaunošana

Uz planētas jau ir aprakstīti gadījumi, ka cilvēki pilnībā pārtrauc lietot pārtiku un pāriet uz prānu. Jo mazāk cilvēkā ir enerģētisko parazītu, jo cilvēkam mazāk vajag lietot ēdienu, tai skaitā dzert ūdeni. Jo vairāk tiek ēsta gaļa, dzīvnieku olbaltumvielas (piena produkti), lietots alkohols, kas piesārņo ķermeni, jo vairāk šos, ķermenim pilnīgi nevajadzīgos produktus, ir jādabū ārā no ķermeņa. Šim nolūkam rodas nepieciešamība pēc tīra ūdens. Jo ūdens, kā transportieris, atbrīvo ķermeni no vielām, kas piesārņo ķermeni. Savukārt tas ir „vāveres ritenis” – ēdot dzīvnieku (īpaši siltasiņu) dzīvnieku valsts olbaltumvielas, ķermenī perinās un briest enerģētiskie parazīti, kuri pārtiek no pārtikas ētera, kas izskaldās no apēstās pārtikas. Jo lielāks parazīts, jo vairāk aprij vitālo ēterisko enerģiju, kura ir vitāli vajadzīga cilvēkam pašam. Nesaņemot pietiekošu daudzumu pārtikas vitālās enerģijas, cilvēks ēd vēl, kaut arī šķiet, ka fiziski sen jau pietiek ar apēsto ēdiena daudzumu. Tādā veidā ķermenis mēģina nodrošināties ar vajadzīgo pārtikas ētera daudzumu. Pārtikas parazītu ietekmē cilvēki mēdz būt vai nu ar nepietiekošu ķermeņa svaru (bet palielinātu apetīti) vai arī ķermenis neapturami pieņemas svarā. Šādos gadījumos jebkura diēta ir ar īslaicīgu rezultātu. Šajā kategorijā neietilpst tie cilvēki ar lieko svaru, kuri ēd maz, bet joprojām pieņemas svarā. Diezgan bieži tam pamatā ir stress un cita parazitāro būtņu kategorija. Šajā aprakstā ietilpst tie cilvēki, kuri pastiprināti ēd saldumus, gaļas un piena produktus, smēķē, lieto alkoholu vai narkotikas.

 Ja esat varējuši pakāpeniski no visa iepriekš minētā atteikties, tad ikdienā patērētā tīrā ūdens daudzums var nepārsniegt litru.  Mums ir pietiekoši daudz pierādāmu faktu, ka ķermeni (un asins sastāvu arī!!!) var uzturēt labā fiziskā formā bez gaļas un piena produktiem. Arī pārtikas parazīti, nesaņēmuši dzīvnieku olbaltumvielu ēterisko enerģiju, lēnām sairst, bet fiziskais ķermenis iegūst mundrumu, možumu un pakāpeniski atveseļojas. Savukārt, jo vairāk ir piesārņoti mūsu smalkie ķermeņi ar pārtikas parazītiem, jo vairāk viņi no mums nozog mums piederošās enerģijas un dalās ar saviem „bosiem” no tumsas hierarhijas. Pārtikas parazīti ir radīti mākslīgajā barības ķēdē kā starpposms enerģiju zagšanai no cilvēku ķermeņiem. Gaismas dvēselēm senajos laikos nav bijusi vajadzība kādu ēst, īpaši ēst siltasiņu attīstītos, domājošos dzīvniekus. Cilvēka vajadzība pēc pārtikas radās pēc tam, kad tika izjaukta sākotnējā evolūcijas forma, kura pamatojās uz dzīvības un vitalitātes enerģiju uzturēšanu no prānas un Saules enerģijas. Katram cilvēkam ir ģenētiska sistēma, ka elpojot prānu, no ētera var veidot tādu elementu formulu, kura ir vajadzīga cilvēka ķermeņa veidošanai sadarbībā ar stihiju garu enerģijām. Tāpēc, ja cilvēkam darbojas šī sistēma, tad dzelzs (Fe) nodrošināšanai nav jālieto gaļa. Ķermenis to sintezēs pats no prānas. Par to, ka šāda elementu sintēzes sistēma darbojās, esmu pārliecinājusies jau ar daudziem faktiem. Tās ir pilnīgas muļķības ka, ja pazemināts hemoglobīns, jāsāk lietot gaļu (!!!). Ja asins analīzes uzrāda, ka ķermenī ir nepietiekošs dzelzs līmenis, tad visbiežāk tas nozīmē, ka nevis trūkst dzelzs elements, bet ir traucēta šī elementa piesaistīšana (izņēmums pie liela asins zaudējuma) un diezgan bieži jāmeklē enerģētiskā parazīta klātbūtne. Šajā fiziskajā izpausmē ķermeņa veselība ir cieši saistīta ar mums neredzamās pasaules mijiedarbību.

Ēteriskā ķermeņa atjaunošana; 

Es transformēju un dzēšu visus izkropļojumus no mana ēteriskā ķermeņa, no visiem pieciem palīgķermeņiem un no attiecīgajām matricām. Es transformēju un izņemu no turienes visas negatīvās enerģijas, piesaistes un ierobežojumus, visus kaitējumus, visas būtnes un parazītus, visus, kas barojas ar manām ēteriskajām enerģijām, tai skaitā, es transformēju un izņemu no sevis visas tās būtnes, kas barojas ar tām ēteriskajām enerģijām, kas rodas no manis lietotās pārtikas. Es izceļu sevi no jebkādām barības ķēdēm, kuros mani ir ievietojušas Zemei naidīgās civilizācijas, lai zagtu manas enerģijas, manipulētu ar mani. Es transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem visas šādas barības ķēdes, sistēmas un mehānismus kopā ar visiem parazītiem, kas ir manī, un kopā ar visiem tiem, kas šādas sistēmas radījuši, zog manas enerģijas.

Pārtikas parazitāro būtņu transformācija

Es transformēju un izņemu no sevis visas Pārtikas Parazitārās būtnes. Es transformēju un izņemu no sava fiziskā ķermeņa, no smalkajiem ķermeņiem, no gremošanas sistēmas visas pārtikas parazitārās būtnes, visas tās būtnes, kuras barojas ar ēteriskajām enerģijām; tās, kuras barojas ar tām negatīvajām enerģijām, kas nāk no dzīvnieku olbaltumvielām, kas radītas dzīvnieku nogalināšanas laikā, kas rodas, šādu olbaltumvielu sadalīšanās rezultātā. Līķu indes un toksīnus, visas negatīvās enerģijas, visus parazītus es transformēju un izņemu no sevis; visus, kas manī ir radušās, uzkrājušās, lietojot uzturā jebkādu nogalinātu vai mirušu dzīvu būtņu izcelsmes produktus.

Es transformēju un izņemu no sevis arī pārtikas parazitārās būtnes, kas barojas ar tur ieliktajām negatīvajām programmām, pārtikas piedevām, E-vielām, ar tādām vielām, kas traucē manai garīgai attīstībai, manai fiziskai veselībai. Es visas šādas būtnes, visas programmas, kaitējumus, ierobežojumus transformēju un izņemu no sevis un dzēšu visas sekas, ko šādas būtnes un parazīti man ir radījuši. Es transformēju un izņemu no sevis, no savām šūnām un gēniem visas tās programmas, ko man radījušas Zemei naidīgās civilizācijas, lai man būtu jālieto pārtikas produktus. Es atjaunoju un aktivizēju savās šūnās un gēnos tās programmas un kodus, kas ļauj man šūnām uzņemt enerģiju no prānas, no Saules.


2.11.Kaitējuma un maģiju enerģijas

Lai cik tas neizskatītos nevainīgi, bet zīlēšana, taro kārtis (esat darbojies pats vai esat bijis vizītē pie kāda, kas ar to nodarbojas), jaunības laikā „dancinātais šķīvītis”, nemaz jau nerunājot par dažādiem maģiju elementu pielietošanas mēģinājumiem, lai nodarītu kaitējumu citiem vai iegūtu labumu sev; šajā vai iepriekšējās dzīvēs apzināti noslēgtie līgumi ar tumsas, maģiju vai citām zemo pasauļu formām ir kā magnēti, kuri rada iespēju karmiskajai atstrādei, tādējādi ka uz šiem enerģētiskajiem „čipiem” pielīp citu sūtītās dažādas kaitējumu enerģijas. Ja vēlaties atbrīvoties no iespējas, ka kāds Jums var radīt kaitējumus, vispirms sakārtojiet savu karmisko matrici un atbrīvojiet to no minētajiem magnētiem. Jo, ja kādam cilvēkam ir „pielipusi” kaitējuma enerģija (ja nav radīti viltus ieraksti karmiskajā matricē jeb personīgajā segmentā), tad, visticamāk, esat pa īstam vai jokojoties nodarbojušies ar zemo un postošo vibrāciju enerģiju pielietošanu paši.

Skaudība, ļaunums un kaitējumu enerģiju sūtīšana Gaismas dvēselēm mūsu sabiedrībā nav retums. Pirms dodieties pie dziednieka, pamēģiniet palūgt Gaismas spēku klātbūtni un var būt no kaitējuma enerģijas Jums izdodas atbrīvoties pašiem.

2.11.1. Sadarbības līgumu ar tumsas un maģiju pasaulēm, dzēšana.

Es turpinu celt savas vibrācijas, iezemēju sev un aktivizēju Augstāko Kosmisko visu maģiju transformējošo Gaismas enerģiju un Gaismas enerģijas, kas transformē visas pagātnes un Tori grāmatu maģijas; visas iluzorās maģijas; es iezemēju Gaismas enerģijas, kas sintezē Planetāro Tumsas Skolotāju visas maģijas, Arimana maģijas, Zelta maģiju, Sarkano, Melno, Balto un citas maģijas.

Es transformēju, sintezēju un pilnībā atbrīvoju sevi, visus ar mani saistītos egregorus no visām negatīvajām enerģijām, piesaistēm un ierobežojumiem saistībā ar visa veida maģijām. Es atsakos no visiem solījumiem, līgumiem, zvērestiem, ko es jebkad apzināti vai neapzināti, brīvprātīgi vai piespiedu kārtā esmu devis, lai kalpotu jebkādām tumsas vai maģijas formām, veidiem, hierarhijām,  Arimanam,  Tumsas dieviem, dēmonu pasaulei vai jebkādām citām zemo vibrāciju enerģiju formā un pasaulēm; Kabalai un citām reliģiskajām formām, ko izveidojušas Zemei naidīgās civilizācijas. Es atsakos kalpot Zemei naidīgajām civilizācijām kopumā. Es atsakos no visiem līgumiem, no visiem tumsas un maģiju darba instrumentiem. Es transformēju un izņemu no sevis visus magnētus, dēļ kā šādi līgumi, enerģijas, instrumenti man var piesaistīties, aktivizēties vai darboties. Es transformēju, sintezēju un pilnībā atbrīvoju sevi no visiem pirmcēloņiem, no pirmenerģijām, kodiem dēļ kā šādus magnētus man varēja ielikt. Es to visu pilnībā transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem bez atjaunošanās iespējām. Es dzēšu visus ierakstus no visām tumsas un maģiju pasaulēm un valstībām, no visām viņu grāmatām, no Akaši hronikām un matricām. Es dzēšu visus ierakstus par jebkādiem maniem līgumiem, darbību vai sadarbību, esību šādās pasaulēs vai valstībās tagadnē, pagātnē un nākotnē.

Es atveru un iedarbinu jaudīgus Gaismas spēku portālus visos savos enerģētiskajos centros. Iezemēju tur un aktivizēju visas tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas. Es nosūtu šajos portālos lai  transformētu un  pilnībā atbrīvotu sevi no visām negatīvajām enerģijām, ierobežojumiem, no visiem kaitējumiem, kodiem, čipiem, imprintiem, no visa veida maģijām, no visiem parazītiem, negatīvajām būtnēm, portāliem, karmiskajām negatīvajām enerģijām, no visa, kas traucē man būt fiziski veselam, garīgi attīstītam, materiāli nodrošinātam. Es dodu atļauju un lūdzu tīrās Gaismas enerģijām dziedināt mani  ar manis izteikto domu spēku un es dziedinu sevi ar tīrās Gaismas enerģijām.

2.11.2. Kaitējuma un maģiju enerģiju transformācija

Es transformēju un dzēšu no sevis un no ar mani saistītajiem egregoriem visas kaitējuma enerģijas, visus lāstus, nobūrumus, piebūrumus, iebarojumus, jebkādos maģiju pielietošanas rituālos radītos kaitējumus, tai skaitā reliģiskajos, pagātnē pa dzimtu, iepriekšējos iemiesojumos, ar domformām sūtītos, visas skaudības, noskauduma, greizsirdības, atriebības, alkatības, pakļaušanas, manipulāciju, iznīcināšanas enerģijas. Es visas kaitējuma enerģijas transformēju un dzēšu kopā ar visiem magnētiem.

2.11.3.Veikto rituālu transformācija

Es apvienoju visas tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas un iezemēju tās visos tumsas un maģiju rituālos, kas jebkad ir veikti šajā vai iepriekšējās reinkarnācijās lai man kaitētu, lai traucētu manai garīgai attīstībai, manai fiziskai veselībai manā tagadnē, pagātnē un paredzēts veikt manā nākotnē; kuru laikā man tika piesaistīti jebkādi garīgās nabadzības dēmoni, būtnes vai būtības, parazīti, manipulāciju instrumenti; kaitējuma, negatīvās, iznīcinošās, iznīcības un pašiznīcināšanas programmas. Es to visu: visas piesaistes, enerģiju zogošās būtnes, visas programmas- transformēju par Gaismu kopā ar visiem rituāliem, kopā ar visiem tiem, kas šos rituālus veica; visiem tiem, kas ir atkal iemiesoti un turpina darboties kā tumsas darba instrumenti. Es tos visus, viņu būtības, lūdzu piepildīt un piepildu ar tīro Gaismu un Mīlestību un visu transformēju par Gaismu. Visu, ko nav iespējams transformēt par Gaismu, es satinu, sadalu līdz pirmelementiem, atdalu kaitējuma rituālu veicējus no viņu Tumsas dieviem radītājiem, un visus viņu Tumsas dievus, visas hierarhijas, kas viņus radīja, kam viņi kalpoja, kas viņus sargāja, es tos visus satinu, sadalu līdz pirmelementiem, atvienoju viņus no Radītāja Tumsas daļas, no Lucifera, no Lucifera hierarhijas, no Lucifera piramīdas. Visus tumsas darbinieku tumsas uzkrājumus, visas enerģiju formas, ko viņi jebkad radījuši savas evolūcijas laikā no visām vietām laikā un telpā, no visām hierarhijām, piramīdām, struktūrām, es pilnībā transformēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem, līdz tādām enerģiju formām, no kurām var radīt jaunas Gaismas un Mīlestības enerģijas.

Es lūdzu mani atvienot no Nāves egregora. Lūdzu transformēt un izņemt no manis bēru un kapu rituālu laikā visas radītās piesaistes, izņemt no manis zemes smagumu, un lūdzu aktivizēt manī Zemes mātes Mīlestības un vitalitātes enerģiju plūsmu.


2.12. Naudas enerģijas plūsmas kontroles matrice

Tā ir tikai viena no daudzajiem cilvēku pakļaušanas un manipulācijas sistēmām. Jocīgākais ir tas, ka šai sistēmai ir pakļautas visas iemiesotās Gaismas un arī iemiesotās tumsas dvēseles! Izņēmums ir tikai augstākā ranga Lucifera hierarhijas darbinieki, kuri atrodas tumsas hierarhijas pārvaldes piramīdas pašā augšgalā. Esmu redzējusi kā cilvēks ar samērā spēcīgu tumsas dvēseles jaudu „sitas kā pliks pa nātrēm”. Tieši šī materiālā nestabilitāte kalpo par jaudīgu motivāciju gribēt vienmēr un vairāk naudu un mantu. Pie tam šī mērķa sasniegšanai tumsas dvēseļu cilvēki pielieto pilnīgi visus līdzekļus – arī tos, kas ir pretrunā ar Dievišķās ētikas likumiem (konflikti, meli, viltības, pasūtījuma slepkavības, iebarojumi, kaitējuma un maģiju enerģiju pielietošana). Piemēram, paraugieties uz lielāko daļu tiem, kuri ir tikuši pie valsts līdzekļu sadales! Diemžēl, šobrīd lielākoties tieši tumsas dvēseļu cilvēki ir iekārtojušies vietās, kur var zagt valstij piederošos līdzekļus. Ja kāds tomēr nezog, tad potenciālie zagļi viņus ātri vien nobīda malā. Tā kā ar vien vairāk Gaismas dvēseļu cilvēki sāk strādāt ar to, lai atbrīvotos no naudas enerģijas plūsmas kontroles matrices, tad paredzams, ka sistēmai brūkot kādu mirkli var iestāties haoss pasaules monetārajā politikā. Taču pēc tam katrs sāks saņemt to, ko ir nopelnījis ar savu godīgo darbu. Negodīgi iegūtais vai nu tiks atņemts vai nebūs iespēju to pielietot – taču tā jau ir cita tēma. Vēl viena skumjā tēma ir par to kā plēšās mantojuma dēļ radinieki…

Atbrīvošanās no Naudas Plūsmas Kontroles matrices

Es pilnībā atbrīvoju sevi no visām manipulāciju un pakļaušanas, kontroles sistēmām un mehānismiem, tai skaitā no tā mehānisma, no tās sistēmas, ar kuru palīdzību Zemei naidīgās civilizācijas kontrolē un zog manu naudas enerģiju. Es izceļu sevi, es atbrīvoju sevi no Naudas Plūsmas Kontroles matrices, no visiem mehānismiem un sistēmām, tai skaitā no kreditēšanas sistēmas visām radītajām piesaistēm, mehānismiem. Es to visu pilnībā, visus mehānismus, sistēmas un visus magnētus manī, kas ļāva šādas piesaistes izveidot, es to visu pilnībā transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem.


2.13.Pārticības enerģijas

Vēl viena no cilvēku kā vergu pakļaušanas un manipulācijas metodēm ir dažādu ierobežojumu ielikšana cilvēku smalkajos ķermeņos lai cilvēki nav spējīgi saņemt enerģiju no Kosmosa Bezgalīgā enerģijas lauka. Pie tam, parasti, astrālajā laukā ir ievietoti dažādi kodi, ierobežojumi un kaitējumi, kuri traucē būt materiāli nodrošinātam un dzīvot harmonijā un līdzsvarā. Ciešanu enerģijas ir barības avots pār Zemi valdošajiem Zemes paverdzinātājiem, tāpēc cilvēka dzīvošana bez ciešanu enerģiju radīšanas viņu prātos nav pieļaujama.

Pārticības enerģiju iezemēšana

Es sintezēju un izņemu no sevis iztikas minimuma kodus, nabadzības kodu, visus ierobežojumus un zīmogus, ko man radījušas Zemei naidīgās civilizācijas, tumsas un maģijas hierarhijas, un kas traucē man saņemt Bezgalīgā izplatījuma kosmiskās Pārticības un Pārpilnības enerģijas. Es iezemēju sev Pārticības un Pārpilnības enerģijas savās kosmiskajās bankās, savas ģimenes un personīgajā budžetā, lai varu šīs enerģijas aktivizēt un materializēt šeit un tūlīt. Es atvienoju sevi no visiem egregoriem, caur kuriem man var pieslēgties, zagt manas enerģijas, informāciju vai manipulēt ar mani. Es transformēju un dzēšu visus tos egregorus, ko es esmu radījis pats šajā vai iepriekšējās dzīvēs – visus personīgos, ģimenes, darbavietas un citus egregorus, kas traucē manai turpmākai garīgai attīstībai un Gaismas evolūcijai. Es tos visus pilnībā sadalu līdz pirmelementiem, līdz tādām enerģiju formām, no kurām var radīt jaunas Gaismas un Mīlestības enerģijas, un pievienoju šīs enerģijas savam Gaismas potenciālam.


2.14. Virsmonādes dziedināšana

Saskaņā ar senajām vēdu zināšanām, stāsta, ka katra dvēsele, nokļūstot uz Zemes, apgūst pieredzi. Pieredzes apgūšana notiek brīdī, kad dvēsele iemiesojas cilvēkā vai pat it kā arī siltasiņu dzīvniekā. Sākotnēji pirmajā reinkarnāciju ciklā, dvēsele cenšas apgūt iemaņas lietot cilvēka ķermeni. Vēlākajos dzīvju ciklos dvēsele uzkrāj pozitīvo un negatīvo pieredžu enerģijas, vēl vēlākajos reinkarnēšanās ciklos dvēsele atstrādā un atbrīvojas no negatīvo enerģiju uzkrājumiem jeb karmas. Kad Gaismas dvēsele ir pilnībā atbrīvojusies no zemo un negatīvo vibrāciju nastas, dvēsele var doties projām no pieredzes apgūšanas posma no Zemes uz citu planētu sistēmu. Dvēseles daudzkārtējo reinkarnēšanos sauc par Samsāras riteni. Tas būtu pēc teorijas, taču praktiski šādā Gaismas dvēseļu pieredzes apgūšanas sistēmā Zemei naidīgās civilizācijas (īpaši pacentušies reptiļi un drakoni) ir veikušas ievērojamus izkropļojumus. Šo izkropļojumu dēļ, praktiski, Gaismas dvēseles ir iestrēgušas dvēseļu atkal iemiesošanās ciklā, jo:

Tāpēc dvēseles ir spiestas reinkarnēties vēl un vēl, kā arī turpināt atstrādāt karmu, kas visbiežāk, nemaz nav šo dvēseļu radītā negatīvā enerģija, bet to ir „piespēlējuši” tie, kas šo karmu ir sastrādājuši un izveidojuši pakļauto dvēseļu vergu armiju. Tāda sistēma ir pretrunā ar Kosmiskajiem un Dievišķās ētikas likumiem. Alegoriski sakot saskaņā ar Kosmisko Gaismas plānu – ir sākusies Gaismas dvēseļu „amnestija”.  Tomēr, lai iegūtu dvēseles brīvību un atbrīvotos no izkropļotās dvēseļu pieredzes Samsāras riteņa un mūžīgās paverdzināšanas, saskaņā ar planētas Zeme „brīvās gribas statusu”, Jums neviens nepalīdzēs, ja neizteiksiet vēlmi atbrīvoties no šāda ieslodzījuma. Kamēr fiziskajā ķermenī esoša Gaismas dvēsele jeb cilvēks nav izteicis vēlmi atbrīvoties no reptiļu un drakonu radītās mūžīgās karmas atstrādes sistēmas, saskaņā ar Kosmosa likumiem tiek uzskatīts, ka Gaismas dvēsele neprotestē pret šādu pieredzi un piekrīt būt par vergu. Vai Jūs zinājāt, ka piederat pie sagūstītajām dveselēm un atrodaties dvēseļu slazdā, mūžīgo ciešanu radīšanai, lai pabarotu savus kungus, Jūsu dvēseļu ķērājus?

Virsmonādes attīrīšana, dziedināšana

Es turpinu celt savas vibrācijas, es turpinu piepildīt sevi, savu dvēseli, visus dvēseļu aspektus, savu monādi, virsmonādi ar visām tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām. Es izsaucu tevi, Centrālā Saule, es izsaucu tos Gaismas vecākus, Kosmiskos vecākus, Gaismas Dievus radītājus, kas radīja manu dvēseli, manus dvēseles aspektus, manu monādi, virsmonādi un visas tur esošās dvēseles. Es iezemēju visām šīm dvēselēm Augšāmcelšanās un dievišķās būtības atjaunojošo enerģiju, Dievišķo ķermeņu dziedinošās enerģijas, visas Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas. Es transformēju un dzēšu visus izkropļojumus, kas jebkad ir radušies manai dvēselei, manas dvēseles mandalai, maniem dvēseļu aspektiem, manā monādē, virsmonādē, visām tur esošajām dvēselēm, visiem dvēseļu aspektiem, dvēseļu  dievišķajās matricās un mandalās, dvēseļu dievišķajos ķermeņos, monāžu matricās, virsmonādes matricē. Es visur atjaunoju Dzīvības Zieda struktūru, es visur atjaunoju sākotnējos Gaismas ierakstus.


2.15. Sievišķo un Vīrišķo enerģiju harmonizācija

Zemei naidīgo civilizāciju cilvēku ķermeņos iemiesotajiem pelēko rases īpatņiem nav izteiktas vīrišķo un sievišķo enerģiju formas. Stāsta, ka pelēko rasei (mazie ar mandeļveida acīm) dzimums mainās atkarībā no mēness fāzēm, jo viņu ķermeņi vienlaicīgi ir ne īsti sievišķie, ne īsti vīrišķie. Eiropā pārsvarā mitinās reptiļi, nedaudz pelēkie un no drakonu valstīm sāk ieplūst arī drakonveidīgie. Japāna, Ķīna, Vjetnama, Koreja, Birma, Taizeme un citas šajā reģionā esošās valstis ir pakļautas dažādu drakonu civilizācijai, taču nozīmīgu vietu ieņem arī pelēkie. Amerikā ir gan reptiļi, gan pelēkie un jau iefiltrējušies arī drakoni. Krievijā reptiļa Ļeņina jeb „proletāriešu” valdīšanas laikā iesākās slepens reptiļu plāns, lai pārņemtu Krievzemi un sarīdītu visas Krievijas kaimiņu tautas pret krieviem. Viņiem tas izdevās. Krievija ar naida un lāstu enerģijām īpaši piepildījās cilvēku deportēšanas laikā.  Brīdī, kad Krievijā par prezidentu kļuva V.Putins, lielākā bagāto reptiļu daļa steigšus aizbēga uz Lielbritāniju, Izraēlu vai okupēja saulainos kūrortus. Pagaidām Krievija ir visbrīvākā no Zemei naidīgo civilizāciju okupācijas, jo vēsturiski Krievijas pamatnācija vienmēr ir centusies savu valsti nosargāt no vampīriskajiem vergturiem. Tāpēc krievus nevar paciest neviens no Zemei naidīgo civilizāciju grupējumiem. Pie tam Krievija, pagaidām, ir vienīgā valsts, kas nav ļāvusi reptiļu, drakonu un pelēko bandām izzagt dabas resursus. Tomēr no Āzijas puses Krievijā jau lavās drakonveidīgie ķīnieši…

Mazā mīļā Latvija, brīvību(!) ieguvušo pēdējo divdesmit gadu laikā ir izpostīta tā it kā pāri būtu gājis kodolkarš. Pa šiem gadiem pie valdības stūres, lielākoties bija reptiļi un pelēkie. Viņu darbības rezultātu nav vērts apspriest, jo postaža ir it visā, tikai atskaišu papīri ir kārtībā lai izpatiktu Zelta elitei Eiropā. Izskatās, ka valdošā elite no Latvijas aizbraukušo Gaismas dvēseļu vietā izdāļā mūsu zemīti ārzemniekiem, kas pēc būtības ir gan reptiļi, gan pelēkie un nu jau veidojas arī drakonu apmetnes… Ja Latvijas Gaismas dvēseles garīgi snaudīs, tad drīz vien uz savas zemes būsim beztiesīgi vergi.

Visbiežāk tie, kuri veido viendzimuma attiecības, ir pelēkie, kuriem nav izteiktas dzimumpazīmes, tāpēc viņiem ir tik savādas tieksmes, tai skaitā vēlme mainīt dzimumu. Visas reliģiskās konfesijas, lai aklā ticībā un ganāmo avju lēnprātībā pakļautu Gaismas dvēseļu iemiesotos cilvēkus, ir radījuši reptiļi jeb ķirzakveidīgie. Viņiem, esot cilvēku ķermeņos, ir izteiktas atšķirības dzimumos starp sievišķajiem un vīrišķajiem īpatņiem, tāpēc reliģisko organizāciju nostāja ir nosodoša attiecībā pret viendzimuma laulībām. Tas ir slēptā formā veidots reptiļu nicinājums pret pelēkajiem. Savukārt šādās pelēko laulībās parasti tiek adoptēts bērns, kurš ir Gaismas dvēsele. No kaut kā taču abiem pelēkajiem enerģētiski ir jābarojas! Tomēr vienā ziņā gan pelēkie, gan reptiļi un drakoni ir vienisprātis: kamēr humanoīdiem jeb baltās rases Gaismas dvēseļu cilvēkiem ir apvienota sievišķā un vīrišķā enerģija, pastāv katastrofāli draudi, ka Zemei naidīgās civilizācijas nevarēs ieviest izplānoto „Jauno Pasaules kārtību”. Tāpēc tūkstošiem gadu garumā ir kurināts nihilisms un naids starp sievietēm un vīriešiem. Vīriešos ir ieprogrammēts, ka sievietes ir pasaules niecība un ļaunums. Savukārt pašas sievietes sievišķās enerģijas desmitiem tūkstošu gadu periodā ir izkropļotas tā, ka daudzām Gaismas dvēseļu sievietēm ir izzudusi vai gandrīz izzudusi Dievišķās mātes – radītājas būtība. It īpaši pēdējo divdesmit gadu („brīvības perioda”) laikā jauna grūtniece alkohola reibumā ar cigareti rokās un lamuvārdiem mutē nav retums… Mātes – radītājas un dzimtas svētais turpināšanas aspekts izkropļots un nomainīts ar alkatību, izrādīšanos, bravurīgumu, maģiju prasmju piekopšanu, seksuālo partneru biežu maiņu, nevērību pret saviem bērniem un cietsirdību pret citiem bērniem. Sievišķo enerģiju izkropļojumus apzīmē ar terminu Kali. Kali ir nāves un posta enerģiju simbols un ir pretstats dzīvībai, mīlestībai un radīšanai.

Par to, kas ir Kali, ir atsevišķs un garš stāsts. Īsumā: sākotnēji, kad nepastāvēja duālisms, nepastāvēja arī iznīcība, postaža, slimības un nāve. Šīs enerģiju formas ieviesa tumsas hierarhija, precīzāk – pelēko civilizācija Indijas dienvidos. Ar viltību viņi iefiltrēja jau esošajā Vēdu un Kosmisko zināšanu mācībā kā jaunu, „progresīvu” enerģiju pielūgšanu kultu - iznīcinošā spēka sievišķo aspektu Kali. Tāpat kā savā laikā kristietības vārdā slepkavoja pagānus, tā arī iepriekš tālā pagātnē „progresīvās” enerģiju formas ar definējumu Kali, tika uzspiestas „garīgi atpalikušajiem un Gaismas mācībā iestrēgušajiem”. Sistēma visur viena un tā pati: arī Latvija pirms divdesmit gadiem, kaut pastalās, bet brīva, iegāja „progresīvajā demokrātijā” un nu ir pārvērsta par bēdu ieleju.

Vīrišķo enerģiju izkropļojumi vīriešos rada pārlieku dižošanos un agresiju, aiz kuras parasti slēpjas gļēvums un tizlums. Vīrišķais Dievišķais spēks, graciozitāte, taktiskums, iznesība un rūpes par mazāk stiprajiem un bērniem, vīrišķo izkropļojumu rezultātā ir nomainīta ar seksuālo vardarbību, atkarību no alkohola, azartspēlēm, narkotikām, slinkumu, vardarbību un potences trūkumu. Diemžēl, pārlieku fanātiskā fanošana par kādu no sporta veidiem (hokejs, futbols) arī pieder pie sievišķo vai vīrišķo enerģiju izkropļojuma.

Sievišķo un vīrišķo enerģiju izkropļojumi ir izveidoti jau senā pagātnē un tie ir stabili iesakņojušies cilvēces kolektīvajā apziņā un zemapziņā, tāpēc, lai cik mums šķistu, ka esam pareizi domās un rīcībā, pilnīgi visiem ir minēto izkropļojumu zīmogs un sekas, kas izpaužas cilvēku neveiksmīgajās attiecībās ģimenēs, dzimtās un sabiedrībā kopumā. 2000.gada sākumā uz Zemi no Kosmosa sāka plūst enerģijas, kas ļauj dzēst visus izkropļojumus no sievišķajām un vīrišķajām enerģijām, kā arī atjaunot sievišķās un vīrišķās enerģijas  saskaņā ar sākotnējo Gaismas plānu.

 Sievišķo un Vīrišķo enerģiju harmonizācija

Es transformēju un dzēšu visas negatīvās enerģijas, karmiskās enerģijas, kaitējuma un maģiju enerģijas, visas ilūziju enerģijas, visus izkropļojumus, kas šīm dvēselēm radušies viņu evolūcijas laikā, tai skaitā, es transformēju un dzēšu visus izkropļojumus no manas un visu šo dvēseļu Sievišķajām un Vīrišķajām enerģijām, no šo dvēseļu Sievišķajiem un Vīrišķajiem aspektiem, no viņu Sievišķajiem un Vīrišķajiem pirmsākumiem un no šo enerģiju matricēm. Es transformēju un dzēšu no visu šo dvēseļu Sievišķajām enerģijām Kali aspektu, Kali būtību un visas ar Kali saistītās enerģijas, visas nāves un ciešanas, iznīcināšanas, visas baiļu enerģijas. Es to visu pilnībā transformēju, sintezēju, satinu, sadalu līdz pirmelementiem, atbrīvoju visas dvēseles no Kali, no visām ar Kali saistītajām enerģijām, pilnībā atjaunoju visām šīm dvēselēm Sievišķo un Vīrišķo enerģiju harmonijā un saskaņā ar tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijām. Es atbrīvoju no visām ieslodzījuma vietām visas manas  būtības esošās dvēseles, visus aspektus, visus fragmentus. Es tos visus atbrīvoju, piepildu ar tīro Gaismu un Mīlestību, es tos visus dziedinu. Es dzēšu visus izkropļojumus visiem šo dvēseļu Gaismas ķermeņiem un matricām, atjaunoju tur Dzīvības Zieda struktūru un es apvienoju visas manā būtībā esošās dvēseles, viņu Gaismas ķermeņus, apvienoju kā vienotu manu būtību ar vienotu apziņu, vienotībā ar Radītāja Gaismas daļu un Radītāju. Un visā manā apvienotajā Pilnīgajā daļā es simtprocentīgi atjaunoju Dzīvības Zieda struktūru, piepildu to ar Gaismu un Mīlestību.

Es turpinu celt savas vibrācijas. Es apvienoju savu vīrišķo un sievišķo aspektus un savu vīrišķo un sievišķo pirmsākumus. Es apvienoju tos kopā ar visām Mīlestības enerģijām, ko esmu apguvusi kā pozitīvo pieredzi savas evolūcijas laikā. Es atjaunoju savu Dievišķo būtību, savu Dievišķo pirmsākumu. Un es aktivizēju savas Dievišķās būtības Apzināšanās enerģiju, vienoto Den enerģiju, Radītāja Bezpretrunu vienoto Radīšanas enerģiju. Ar šo enerģiju es transformēju un izņemu no sevis Nāves imprintu. Tā vietā es iezemēju sev Bezgalīgās Dzīvības Svētā Grāla enerģiju. Es transformēju un izņemu no sevis visas pirmsnāves ciešanu būtnes. Es transformēju un izņemu no sevis visus kodus un programmas, mehānismus, kas paātrina mana fiziskā ķermeņa novecošanos. Es apturu sava fiziskā ķermeņa novecošanās procesu. Es transformēju un izņemu no sevis visus kapu un bēru rituālu laikā radītās piesaistes, Zemes smagumu. Es transformēju un izņemu no sevis evolūcijas laikā radītās un aktivizētās visas baiļu enerģijas, visus to veidus un formas, sevišķi – bailes no nāves. Es transformēju un izņemu no sevis visas bailes būt atdalītai no Radītāja. Es atvienoju sevi no Nāves egregora. Es noņemu sevi no Samsāras riteņa. Es izceļu sevi no nāves un dzimšanas cikla.  Es izceļu sevi no trīs un četru dimensiju enerģijām un laika telpas un pārceļu sevi uz piecu un augstāku dimensiju laiku telpu un enerģijām. Un visu, kas traucē man izpausties, aktivizēties piecu un augstāku dimensiju enerģijās, es to visu transformēju, sintezēju, satinu, dematerializēju, sadalu līdz pirmelementiem.

Attiecību modeļu nomaiņa

Es transformēju un dzēšu savu „Attiecību grāmatu” un visus ciešanu ierakstus šajā grāmatā par manām attiecībām ar pretējā dzimuma pārstāvjiem šajā un iepriekšējās dzīvēs. Es transformēju un dzēšu šo attiecību rezultātā visas radītās negatīvās enerģijas, piesaistes un ierobežojumus, karmiskās enerģijas, negatīvo attiecību imprintus, negatīvo attiecību modeļus, kur attiecības balstās uz kontroli, bailēm, manipulācijām, pakļaušanu, izmantošanu, greizsirdību, ciešanām, skumjām, bezcerību un citām negatīvām enerģijām. Es pateicos par šo pieredzi. Es transformēju un dzēšu no savas zemapziņas, no senajām smadzenēm, no smalkajiem ķermeņiem, no matricām, no šīs dzīves matricas un scenārija, no visu iepriekšējo dzīvju matricām un scenārijiem, no visām nākotnes dzīvēm un scenārijiem, no manām Akaši hronikām, es dzēšu visus šādu negatīvo attiecību modeļus, kopā ar negatīvo pieredzi, negatīvo emociju uzkrājumiem, es dzēšu visu iepriekšējo dzīvju nepabeigtības sajūtas.

 Es paturu sev kā pieredzi tikai manis apgūtās Gudrības, Vieduma un Mīlestības enerģijas. Un es sev šeit un tagad radu jaunu attiecību modeli, kurā es ierakstu, ka manas attiecības turpmāk balstās tikai uz Mīlestību, uzticību, godīgumu, savstarpējo cieņu un saprašanos, sadarbību, uz Dievišķās ētikas un Mīlestības principiem. Un šim attiecību modelim es pievienoju manas evolūcijas laikā apgūtās pozitīvās gudrības, vieduma un mīlestības enerģijas, savu sirdsgudrības enerģiju. Šādu attiecību modeli es radu šeit un tagad un ierakstu to savā šīs dzīves scenārijā un matricē, savās Akaši hronikās, savā apziņā un zemapziņā, savā segmentā Dievišķajā matricē. Iedarbinu un aktivizēju šo modeli šeit un tagad, un es radu šim modelim Gaismas Bezgalības Aizsardzības zīmi.

Es atvienoju sevi, savu dzimtu egregorus un visas tur esošās Gaismas dvēseles no visiem reliģiskajiem egregoriem, no visu baznīcu egregoriem, no visiem reliģiskajiem ilūziju dieviem. Es atsakos no visiem solījumiem un zvērestiem, ko es jebkad esmu devis par kalpošanu jebkādām reliģijas formām vai veidiem. Es transformēju un izņemu no sevis visos reliģiskajos rituālos visas jebkad radītās piesaistes, visus ierobežojumus, kaitējumus, visus reliģiskos imprintus visos līmeņos kopā ar visiem magnētiem. Es „noceļu sevi no ciešanu krusta”. Es savienoju sevi tieši ar maniem Zemes Planetārajiem, ar maniem Kosmiskajiem Gaismas un Mīlestības Skolotājiem. Es dodu atļauju un lūdzu, lai manī ienāk, caur mani izpaužas mani Gaismas un Mīlestības Skolotāji, tai skaitā patiesais Kosmiskais Kristus, Kristus Apziņa, Gaisma un Mīlestība.


2.16. Jaunā Gaismas laikmeta enerģiju iezemēšana

Es dodu atļauju, lai manī maksimāli jaudīgi turpina ienākt, aktivizējas un darbojas Jaunā Gaismas laikmeta - Vilka laikmeta, Galaktiskā pavasara Gaismas un Mīlestības enerģijas – tā Gaismas laikmeta enerģijas, kur „Mīlestība ir visur esoša”. Un es dodu atļauju, ka es esmu jaunās Gaismas ēras, jaunā Gaismas laikmeta Gaismas un Mīlestības darba instruments.

Es iezemēju sev Augstākā Kosmiskā Radītāja bezgalīgās esības enerģiju. Es iezemēju sev mana Fiziskā ķermeņa Kristalizācijas enerģiju. Es iezemēju sev Absolūtās realitātes izpratnes enerģiju. Un es radu sev Gaismas programmu, kurā es ierakstu, ka visas Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas, jaunās Gaismas ēras Vilka laikmeta, Galaktiskā pavasara Gaismas Dieva Velesa Gaismas un Mīlestības enerģijas turpina manī iezemēties, aktivizējas un darbojas automātiskā režīmā. Turpina mani dziedināt, sakārtot, harmonizēt, vienmēr pavada mani un sargā mani. Es šādu Gaismas programmu ierakstu sev savā šīs dzīves matricā un scenārijā, savā apziņā un zemapziņā, smalkajos ķermeņos, matricās, savās Akaši hronikās, savā segmentā Dievišķajā matricā un es radu savai Gaismas programmai Gaismas Bezgalības Aizsardzības zīmi bez izjaukšanas tiesībām.


2.17.Pozitīvās Afirmācijas

Es radu sev Gaismas programmu, kurā es ierakstu, ka visas manis aktivizētās tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas un visi mani izteiktie nodomi turpina darboties patstāvīgi, automātiskā režīmā, turpina mani dziedināt – manu dvēseli, manus aspektus, manas monādes, Virsmonādi, manu dievišķo Virsbūtību, visu manu daudzdimensiju būtību. Es ierakstu šo nodomu visu dvēseļu visās matricēs, visās monāžu matricēs, virsmonādes matricē, manas dievišķās būtības matricē un visu līmeņu Akaši hronikās, matricās, segmentos un visos scenārijos tagadnē, pagātnē un nākotnē. Un visiem nodomiem un ierakstiem es radu Gaismas bezgalības aizsardzības zīmi.

Man jau šodien ir fiziska un garīga veselība un attīstība, materiālā labklājība, es esmu pozitīvā saskarsmē ar planētas redzamo un neredzamo daļu, es visus mīlu un visi mīl mani. Man jau šodien ir 100% brīva griba, domas, darbi un vārdi. Es dodu atļauju celt manas vibrācijas un visus Gaismas, Mīlestības un Apziņas potenciālus, dodu atļauju Gaismas Ēras enerģijām, Pilnības Ēras enerģijām un Absolūta Ēras enerģijām iezemēties manī tik, cik tas ir harmoniski.

           

Pateicība

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj, mani Gaismas un Mīlestības Skolotāji, mani Gaismas un Mīlestības Sargeņģeļi, mana Augstākā Pilnīgā daļa, mana dievišķā Virsbūtība, visas Tīrās Gaismas un Mīlestības enerģijas! Es pateicos Jums visiem! Lūdzu, esiet kopā ar mani, pavadiet mani, māciet mani, sargiet mani un manus mīļos un tuvos. Es pateicos Tev, mans mīļais fiziskais ķermenis, ka Tu manai Dvēselei esi labas mājas. Es pateicos savam personīgajam Rūķim. Es pateicos visiem Stihiju gariem. Lūdzu, rūpējieties par manu fizisko ķermeni, lai es vienmēr esmu priecīgs, vesels un laimīgs. Es sūtu Jums visiem savu Mīlestību.

 

           

AR MĪLESTĪBU     Skaidrīte Aleksejeva