SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
« Iepriekšējā
Nākamā »

1.2.Dziedināšanas pamati

1.2.1. Gaismas dziedinošās enerģijas

Lai sakārtotu, dziedinātu un atbrīvotu sevi no veselības un sadzīves problēmām, ir jāsaprot kā pielietot dažādos Gaismas enerģiju veidus attiecīgās problēmas risināšanai. Cilvēkam ir pašsaprotams, ka viņš pats var nomazgāt un sakopt savu fizisko ķermeni pirtī, dušā vai vannā. Garīgi attīstītam cilvēkam tikpat pašsaprotama ir arī smalko ķermeņu sakopšana un attīrīšana. Garīgo „mazgāšanos” var veikt jebkurš, kuram nav slinkums to darīt. Neticiet muļķībām, ka mēdz būt no Radītāja puses izredzētie un neieredzētie, kuriem Radītājs neko nav piešķīris! Jūs esat tie, kuri savas spējas vai nu attīsta vai ļauj lai ar Jums manipulē visi tie, kuri Jūs tur par saviem vergiem!

Gaismas enerģija var izpausties atšķirīgās enerģijas formās. Klasisks piemērs ir varavīksne, kur Gaismas enerģija izpaužās dažādās krāsās. Pastāv ne tikai Gaismas enerģiju atšķirība krāsās, bet arī frekvencēs un vēl mums saprotamās un, pagaidām, nesaprotamās atšķirībās. Mūsu senči zināja, ka piesaucot Māru, Ūsiņu vai kādu citu no senču dievībām, tām ir atšķirīga nozīme un izpaušanās. Arī citu tautu mitoloģijā tiek piesaukti atbilstošie mītiskie tēli, piemēram indieši labklājībai un auglībai piesauc dievieti/māti Lakšmi, latvieši šim pašam nolūkam piesauc Laimu. Tātad Laima  ir tas pats kas auglības un labklājības enerģijas.

Dziedināšanas procesā ar domu vai vārda spēka palīdzību tiek aktivizētas tās enerģiju formas, kuras ir atbilstošas tā brīža dziedināšanas procesam, piemēram var piesaukt Šivas ārdošās enerģijas, lai atbrīvotos no kaitējuma. Tomēr labāk, ja dziedināšanas procesa laikā notiek vajadzīgo enerģiju tieša piesaukšana, bez tēlu starpniecības. Piemēram, Jūs vēlaties atbrīvoties no paša agresivitātes vai dusmām, tādā gadījumā var izsaukt Šivas klātbūtni, bet pareizāk ir izsaukt tieši to Gaismas enerģijas veidu, kas transformē zemo vibrāciju dusmu parazītu. Lai  Gaismas enerģiju daudzveidībā būtu vieglāk orientēties, pie mums ir pieņemts, ka enerģijām nosaukumi atbilst veicamajai funkcijai. Piemēram, lai atbrīvotos no kaitējuma enerģijām var piesaukt „tīrās Gaismas enerģiju, kas transformē visas kaitējuma enerģijas”. Šajā gadījumā aktivizējas Gaismas enerģijas tā daļa, kas  zemo, postošo kaitējuma vibrāciju enerģijas pārveido par cita veida enerģiju vibrācijām, kas atbilst Gaismas enerģiju formai. Tās ir vienkāršas fizikas likumu kopsakarības un nav nekādas mistikas.

Lai to vieglāk var saprast – ļoti vienkāršots piemērs. Iedomājieties ledu. Ledum ir zema enerģētiskā frekvence. Ja cilvēku ievieto vannā ar ledu uz vairākām stundām, tad, pēc kāda laika cilvēks būs miris. Ja šo pašu ledu izkausē līdz 38 grādu ūdens temperatūrai, tad cilvēka atrašanās vannā ar šādu ūdeni praktiski ir bez laika ierobežojuma. Gan vienā, gan otrā gadījumā substance ir ūdens, taču pirmajā piemērā šāda ūdens forma cilvēkam ir bīstama, otrajā gadījumā cilvēks jutīsies komfortabli. Tieši tāpat ir ar enerģijām. Baiļu enerģijām piešķirot citu frekvenci viņas pārveidojas par enerģijām, kuras ir citā frekvencē un ir harmoniskas vitalitātei. Tā pati enerģija, bet nu jau ar citiem parametriem un īpašībām.

Ar izteiktās domas spēku, piesaucot Tīrās Gaismas enerģijas no Gaismas pirmavota, (iespēju robežās bez starpniekiem!), fiziskais ķermenis ir tas, kurš ar izteiktā vārda vai domformu spēku var pielietot Gaismas pirmavota enerģiju un no tās radīt blīvu enerģiju. Tieši fiziskajā ķermenī doma un vārds rada tik spēcīgu vibrāciju, ka šī enerģija spēj mainīt/radīt citu enerģiju vibrāciju biežumu un līdz ar to pārradīt visu smalko ķermeņu esības, redzamās un neredzamās pasaules; paralēlās, augstākās un zemākās pasaules. Gaismas dvēseles, kuras atrodas fiziskajā ķermenī, ar domu spēku ir ārkārtīgi stipras „rotaļās” ar enerģiju, bet ar nosacījumu – ka enerģētiskā darbība ir vērsta pozitīvu un labās gribas mērķu sasniegšanai. Pamēģiniet šo spēku sevī apzināties!!!

Vissliktāk, šobrīd, jūtās Gaismas dvēseles, kuras nav sākušas garīgo atbrīvošanās ceļu no uzspiestās tumsas enerģiju kārtības un to uzturētājiem fiziskajos ķermeņos. Parasti šādiem cilvēkiem ir spēku izsīkums, izmisums, apjukums, neveicas sadzīvē un, protams, garīga rakstura veselības problēmas: depresija, prieka un harmonijas trūkums un pat nevēlēšanas dzīvot. Psihologi, neirologi vai psihiatri un zāles šādiem cilvēkiem teorētiski palīdzēt var, bet praktiski paliekoši uzlabojumi cilvēka pašsajūtā nenotiek un nenotiks, jo problēmas netiek risinātas pareizajā ceļā.

Vispiemērotākais šādā situācijā ir cilvēka patiesās būtības un iespēju izzināšanas teorētisko un praktisko nodarbību apvienojums. (Nejauciet dvēseles garīgo attīstību ar verdzisko pakļaušanos manipulāciju reliģiskajās sistēmās!) Izprotot to, ka ne visiem ir iespējams apmeklēt nodarbības, tad šajā rakstā centīšos radīt „īso tālmācības kursu”, un dot ieteikumus kā uzsākt „izķepurošanos” pašam no visbiežāk sastopamajām problēmām. Šajā „tālmācības” ceļā varēšu iedot tikai elementārus zināšanu un to praktiskās pielietošanas pamatus. Diemžēl tiem cilvēkiem, kuriem ir trūcīgas zināšanas par šo tēmu un tāpēc, ka daudzi skaidrojumi par turpmāko būs iekļauti saīsinātā izklāstā, var rasties nepietiekoša izpratne un aplama interpretācija. Tomēr centieties, un sāciet ar mazumiņu!

Sākumā, kad uzsāksiet pozitīvo domu formu meditāciju garīgo praksi, iespējams Jums varētu pat šķist, ka kļūst vēl sliktāk. Šādas sajūtas var rasties tādēļ, ka vecais, nederīgais, uz kā bija būvēta Jūsu dzīve, daļēji sāks pārveidoties dodot vietu jaunām Gaismas enerģiju plūsmām smalko enerģiju līmeņos un jaucot vecās fiziski iesīkstējušās lietas. Izmaiņas var būt dažādas – no zaudējumiem līdz pēkšņiem ieguvumiem (it kā netīšām). Pieņemiet notikumus, kuri sāks veidoties Jūsu dzīvē ar izpratni un bez bailēm, jo, lai vecā vietā varētu rasties kas jauns, vispirms ir jāatbrīvo tam vieta. Ir jāatbrīvojas no turpmākai Gaismas evolūcijai nederīgiem stereotipiem, ieražām un dažkārt pat attiecībām.

Sāks nojukt tieši tas, kas nākotnē, citā Gaismas vibrāciju un garīgās attīstības līmenī, Jums vairs nav harmonisks un vajadzīgs. Viss kas notiks, notiks uz labu, ja tikai Jums pietiks ticība, drosme, izturība un pacietība.

Sarežģītākie notikumi var rasties attiecībās. Ja jūsu attiecības, lielākoties, balstās  uz bailēm, kontroli, manipulāciju, tad šādās attiecībās var notikt strauji un neparedzēti notikumi. Taču, ja spēsiet apzināties, ka attiecību modelis nebalstās uz mīlestību, savstarpējo cieņu, uzticību un Dievišķajiem Gaismas ētikas likumiem, tad arī spēsiet saprast, ka iepriekšējo attiecību modelis Jums vairs nav vajadzīgs. Patiesībā, visas Gaismas dvēseles ilgojas pēc mīlestības attiecību modeļa, taču veidojot sadarbību vai savienību ar dvēselēm no tumsas izcelsmes, iekuļas ciešanu attiecību modelī. Paradoksāli, bet diezgan bieži cilvēki ciešanu, baiļu un kontroles attiecību modeli sauc par mīlestību?! Vai aizdomājāties kāpēc šādās attiecībās nav prieka un ar laiku rodas iztukšotības sajūta? Gandrīz katrā laulībā, ar nelieliem izņēmumiem, šobrīd dominē ciešanu attiecību modelis, jo to Gaismas dvēselēm enerģētiskajā līmenī uzspiež tumsas dvēseles un smalkajos līmeņos patiesi „iztukšo” Gaismas dvēseļu enerģētisko potenciālu un vitalitāti.  Ar sirdi to saprotam, ar prātu - nē.

Pielietojot Gaismas enerģijas, problēma var rasties tajā mirklī, kad aktivizējas „vientulības„ imprints jeb bailes no vientulības. Tādos brīžos daži cilvēki samierinās „ar to, kas ir” un „tā, kā tas ir”, bet nav gatavi atbrīvoties no uzspiestās ciešanu attiecību kārtības. Arī to visu var labot, tikai tas jau ir daudz sarežģītāks pašdziedināšanās process.

1.2.2.Dziedinošo enerģiju pielietošanas metodika

Lai iesāktu domu un izteiktā vārda spēka meditāciju, atrodiet kādu klusu vietu, kur Jūs neviens netraucēs. Tā var būt kāda dzīvokļa daļa, kad visi mājinieki vēl guļ vai jau guļ; dārzs ar koku; nojume ar aizsardzību no vēja utt. Sākotnēji būs vajadzīgs „iestrādināt” ķermeni, prātu, Gaismas enerģiju plūsmas un „pieradināt” tīrās Gaismas avotus (skolotājus, eņģeļus) atrasties kopā ar Jums, Jūs sadzirdēt, uzklausīt un palīdzēt piepildīt Jūsu lūgumus. Tāpēc sākumā ir svarīgi meditācijas censties veikt vienmēr vienā un tajā pašā laikā. Vēlāk, kad Gaismas enerģiju klātbūtne būs „iedarbināta” tā, ka Gaismas enerģijas būs kopā ar Jums bez pārtraukuma, tad domu un izteiktā vārda meditāciju jeb pašdziedināšanos varēsiet veikt ik vienā vietā, kur vien atradīsieties līdz pat tam, ka varēsiet disciplinēt domformu veidošanu Gaismas kategorijās kā meditāciju mājās, kad ģimenes locekļi trokšņaini nodarbojas ar saviem veicamajiem darbiem, sabiedriskajā transportā braucot uz vai no darba u.c. Viena no visharmoniskākajām Gaismas domformu un pašdziedināšanas meditācijām izdodas tad, ja varat savienot pozitīvo domformu izteikšanu un aktīvo darbību dabā: apstrādājot dārzu, sēņojot, ogojot vai lasot ziedu tējas.

Ir ļoti svarīgi saprast un „diagnosticēt” situācijas, notikumus, procesus, sajūtas un to, kas Jums rada dzīvē ciešanas, bailes, grūtumu, veselības, materiālās, attiecību vai kādas citas problēmas. Sākumā varat veikt analīzi par savu dzīvi. Labāk, ja analīzi veicat  rakstiski. Pamēģiniet atzīties sev godīgi bailēs, nepatikā, kritiski izvērtējiet savu rīcību. Padomājiet un pierakstiet to, ko vēlaties mainīt, no kā atbrīvoties, ko uzlabot, ko iegādāties.

Rakstiet nākotnes ieceres tagadnes pozitīvajā formā. Piemēram, ja esat konstatējuši, ka ir apnikušas alerģiskās iesnas, tad pareizā forma par izmaiņām nākotnē skan šādi: „es esmu pilnībā brīvs no alerģijas un esmu vesels”. Nepareizā forma: „es negribu slimot ar alerģiju un gribu būt vesels”.  Nepareizajā piemērā ir divas kļūdas: zemapziņa priedēkli „ne-„ atsakās uztvert, līdz ar to rīcībai tiek dots signāls „es gribu slimot”. Otrā kļūda ir nākotnes formā izteikts nodoms „gribu būt vesels”. Tā kā lūgums ir izteikts nākotnes formā, tad enerģētiskā kustība un rīcība nav aktivizēta, jo tiek gaidīta pavēle rīcībai kaut kad tad, kad vajadzēs to uzsākt nākotnē. 

« Iepriekšējā
Nākamā »