SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
« Iepriekšējā
Nākamā »

1.1.Dvēseļu formu iedalījums

Šobrīd mūsu Saules sistēmas Gaismas pasaule ir pārvērsta par duālu sistēmu. „Duāls” šinī gadījumā nozīmē, ka te pastāv gan Gaismas, gan tumsas enerģiju formas, kuras mūsu evolūcijas līmeņos ir pretrunā un savstarpējā cīņā. Citos Visumos Gaismas un saspiešanās (bet ne tumsas!) enerģijām ir citādāki šo pirmenerģiju Kosmiskie mijiedarbības principi, kuri nav pretrunā, bet gan veido Kosmisko līdzsvaru, tāpēc, raugoties no Kosmiskā viedokļa, pareizāks formulējums ir: izplešanās un saspiešanās bezpretrunu enerģijas. Tumsas enerģijas ir tikai Lucifera pasaules ietvaros. Duālā cīņa atspoguļojas arī ikdienas dzīvē: tumsas enerģijas cilvēkos rada bailes, izmisumu, bezcerību, vardarbību un to, ko mēs izjūtam kā dvēseles ciešanu pieredzi. Diemžēl, šobrīd tumsas enerģiju pārsvars pār Gaismas enerģijām ir jūtams ik uz soļa. Saskaņā ar Kosmisko Gaismas enerģiju plūsmu Galaktiskā pavasara Svaraga rītausmā, attiecībās starp duālajām enerģijām ir sākušās izmaiņas.

Duālismā pastāv Gaismas un Tumsas enerģiju formas redzamā un neredzamā veidolā (piemēram: diena un nakts vai mīlestība un bailes). Pastāv arī šo pretstatu hierarhijas, darbinieki, darba instrumenti, uzdevumi, mērķi un hierarhijas pašsaglabāšanās scenārijs. Lai hierarhijas pašsaglabātos, tās vada un organizē hierarhiju sākumi: no Gaismas puses tā ir Centrālā Saule un Gaismas kopiena, kas veidota Dzīvības zieda struktūrā; no tumsas puses Lucifers un viņa piramidālā hierarhija. Relatīvajā realitātē jeb fiziskajā pasaulē abu pušu darba komandas galvenais spēks sastāv no darbiniekiem jeb dvēselēm, kuras iemiesotas cilvēku  fiziskajos ķermeņos. Līdz ar to cilvēku fiziskā ķermeņa formā ir atšķirīgas pēc izcelsmes dvēseles, precīzāk radīto dvēseļu veidi.

Fiziskajā pasaulē cilvēka domformas rada blīvu enerģiju plūsmu, kura mijiedarbojas ar smalko pasauļu enerģijām. Smalkās pasaules enerģijas ir kā mīksts māls, kurš pārveidojas tajās vibrāciju kategorijās kāda ir domas vibrācija.

Pastāv:

Dveseles-saikne-ar-raditaju

  • Gaismas dvēseles, kuru sākotnējā izcelsme ir no Gaismas Virsbūtības ar miljardiem monāžu (virsmonāde un  monāde sastāvoša no 144 dvēseļu aspektiem; virsdvēsele un dvēseles ar 12 dvēseļu aspektiem katrā dvēselē. (skat.1.attēlu). Cilvēkiem ar Gaismas dvēselēm ir aktīvs sudraba pavediens. Tā ir enerģijas plūsma no Virsbūtības caur monādi un dvēseli uz dvēseles aspektu, kas atrodas fiziskajā cilvēkā. Cilvēki dzīvības un vitalitātes enerģiju caur sudraba pavedienu, teorētiski, var saņemt bezgalīgi daudz.  Atšķirība ir praktiskajā enerģijas saņemšanā, jo duālisma apstākļos enerģijas saņemšana diezgan bieži ir traucēta vai ierobežota. Ja šāds cilvēks ir uzsācis apzinātu garīgo attīstību, tad, atkarībā no sasniegto zināšanu līmeņa, cilvēkā esošais dvēseles spēks veido otru - augšupejošu enerģijas plūsmu kā tiltu (antaharana) no fiziskā ķermeņa uz dvēseli, monādi un caur nirvānas saiti uz Virsbūtību. Vēlams, lai katra dvēsele, kura ir fiziskajā ķermenī, ar dvēseles spēku (antaharanu) sasniedz Virsbūtību. Svarīgā atšķirība no citām cilvēka fiziskā ķermeņa formā esošām būtībām, ir tāda, ka Gaismas dvēseļu grupas cilvēki Kosmisko enerģiju var saņemt bez ierobežojuma un viņiem ir Dievišķā Gaismas dzīvības dzirksts. Pie šīs grupas pieder cilvēku ķermeņos iemiesojušies  humanoīdi un kaķveidīgie. Teorētiski varētu iemiesoties arī vaļveidīgie, vilkveidīgie, lāčveidīgie un citas mums pazīstamās „siltasiņu”  Gaismas būtņu formas, taču līdz šim brīdim, pagaidām, tikai zinām par šādu civilizāciju esību uz citām planētu sistēmām, bet iemiesotus cilvēka veidolā nav nācies sastapt. Uz planētas Zeme viņi ieņem tikai savu specifisko ķermeņa formu.
  • Gaismas dvēseles ar tumsas kodu. Uz šīm dvēselēm attiecas viss tas pats, kas aprakstīts iepriekš, taču te ir kāda nianse: tumsas kods. Tas nozīmē, ka apzināti vai neapzināti, brīvprātīgi vai piespiedu kārtā šādas iemiesotās dvēseles šajā vai iepriekšējās dzīvēs ir sadarbojušās ar tumsas hierarhiju – nodarbojušās ar zīlēšanu, maģiju, kaitējuma enerģiju pielietošanu vai kā citādi sadarbojušās ar zemāko pasauļu formām. Par „sadarbības piemiņu” šādu dvēseļu matricēs par jebko ko dvēsele ir darījusi, ir „iespiests” tumsas zīmogs jeb kods. Ja Gaismas dvēseles cilvēks apzinās par šāda koda esamību, tad, lai dzēstu šādu kodu, cilvēkam ir jālūdz enerģētiskā virtuālā piedošana visiem tiem, kuriem savas sadarbības laikā ar tumsas hierarhiju, viņš ir nodarījis pāri, bet Gaismas spēkiem jāpalūdz šo kodu izņemt. Pretējā gadījumā tumsas hierarhija uzskata šādu cilvēku par savu sadarbības partneri un, visbiežāk, neprasot cilvēka viedokli, bieži vien viņam pašam pat nenojaušot, viņu pielieto kā savu tumsas darba instrumentu. Praktiski šādi cilvēki ir konfliktu un negāciju aizsācēji ģimenē, darba kolektīvā un attiecībās kopumā. Tādējādi turpinās negatīvo enerģiju uzkrājuma papildinājums dvēseles „personīgajā lietā”. Atkarībā no sadarbības jaudas ar tumsu, tumsas koda atrašanās vietas var būt dvēseles centrā, dvēseles matrices vidū vai dvēseles matrices malā. Pēc koda atrašanās vietas, var paredzēt cilvēka rīcību dažādās situācijās.
  • Tumsas dvēseles ir radītas noslēgtajā Tumsas pasaules Lucifera egoistiskā eksperimenta ietvaros tumsas hierarhijas pašsaglabāšanās nolūkos un Visuma iekarošanai. Šādām dvēselēm nav sudraba pavediena un antaharanas ar Gaismas Virsbūtību, taču tām ir saite ar Lucifera tumsas dvēseļu radīšanas vietu un dvēseļu uzturēšanās mājvietu reinkarnāciju starplaikos, kas atrodas Lucifera pasaules ietvaros. Šīm dvēselēm nav personīgās, no Centrālās Saules, piešķirtās Dievišķās Gaismas dzīvības dzirksts, tā kā tas ir Gaismas dvēselēm. Tomēr tumsas dvēseļu centrā atrodas nolaupīta no Gaismas dvēselēm Gaismas dzīvības dzirksts, kura ir „neitralizēta un apaudzēta” ar tumsas pasaules atribūtiem un programmām. Ja cilvēks ir sapratis, ka viņa sākotnes dvēseli ir radījuši tumsas dievi – radītāji, tad šādam cilvēkam ir tiesības iziet no Lucifera spēles un pāriet uz Radītāja Gaismas daļu turpmākai evolūcijai. Saskaņā ar pastāvošajiem Kosmosa likumiem un Kosmisko kārtību, Lucifera radītā pasaule ar visu, kas radīts Tumsas pasaules pastāvēšanas laikā, jebkurā gadījumā, tiks saskaldīta līdz pirmelementiem, pirms tam atbrīvojot visas salaupītās Gaismas dvēseļu Dievišķās Gaismas dzīvības  dzirkstis. Pie tumsas dvēseļu grupas pieder ķirzakveidīgie, drakonveidīgie, čūskveidīgie, pelēkie, replikatori un citas „zilo un aukstasiņu” tumsas būtnes. Šīm tumsas dvēselēm nav dvēseļu radniecības sistēmas (dvēseļu aspekti, monāde, virsmonāde utt.) tā kā tas ir Gaismas dvēselēm.
  • Tumsas intelekts. Tie ir īpaši talantīgi Tumsas hierarhijas darbinieki cilvēku ķermeņos, kuri ir apdāvināti ar praktiski neierobežotām spējām un pilnvarām pielietot tumsas hierarhijas enerģiju uzkrājumus lai iznīcinātu pretiniekus no Gaismas kopienas. Šim nolūkam viņi perfekti pārvalda un pielieto maģiju u.c. kaitējumu enerģiju formas; prot manipulēt ar citu cilvēku dzīves scenārijiem; pietiekoši labi pārvalda slepenās zināšanas. Viņi nepārprotami zina par savu izcelsmi un šīs reinkarnācijas uzdevumiem, pretēji kā tas ir ar iepriekš minētajām Gaismas un Tumsas dvēseļu formām, kuras par savu izcelsmi var zināt un var arī nezināt. Pie šīs grupas pieder īpašas tumsas būtību formas, kuras ļoti atšķiras no iepriekšējām 3 grupām. Viņos nav nekādu dvēseļu pamatelementu. Dvēseles funkcijas pilda sablīvētas tumsas enerģijas milzīga potenciāla kodols, kurš vienlaicīgi darbojas kā dvēsele, gars un apziņas noskaņotājs kopā jeb kā tumsas saprāts, kurš vada iemiesota cilvēka ķermeni un šī cilvēka rīcību.

 

Jebkurš Gaismas cilvēks var atjaunot sen aizmirstu un laika gaitā iznīcinātu prasmi: atpazīt patieso būtību, kura paslēpusies zem cilvēka veidola. Ja Jūs to vēlaties atkal prast, tad varat atjaunot šīs prasmes ar pozitīvo domformu meditāciju - izteikt lūgumus Centrālajam Gaismas Avotam jeb Centrālajai Saulei. Visa pastāvošā matērija ir dzīva un Jūsu lūgums ar laiku tiks pieņemts, uzklausīts un piepildīts.

Ievērojot iepriekšminēto, katrai dvēseļu grupai tiek pielietota atšķirīga dziedināšanas metodika. Kopējais nosacījums strādājot ar visām dvēseļu formām ir tas, ka dziedinšanas laikā tiek pielietotas TIKAI TĪRĀS GAISMAS ENERĢIJAS UN PIESAUKTI TĪRĀS GAISMAS AVOTI. Praktizējot darbu ar enerģijām, ir iespējams atpazīt dažādus enerģiju veidus. To var katrs, ja ir vēlēšanās ar to nodarboties, jo pastāv bezgala daudz frekvenču veidu jeb svārstību skaits laika vienībā, ko fizikas terminoloģijā apzīmē ar herciem.

(Starptautiskajā mērvienību sistēmā (SI) svārstību frekvence ir vienāda ar vienu vienību, ja sekundē notiek viena svārstība. Šo vienību, par godu vācu fiziķim Heinriham Rudolfam Hercam, sauc par hercu (Hz).)

« Iepriekšējā
Nākamā »