SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

23 saruna ar lasītāju 12. februāris

Kas ir čenelings?

Arvien biežāk un biežāk cilvēki aizdomājas par spēju saņemt informāciju no nemateriālās pasaules, daudzi apgalvo, ka to jau pieprot ilgstošākā laika posmā, citi to noliedz kā “slimu kaķīšu murgus”. Katram ir tiesības uz savu viedokli atkarībā no tā, kurā attīstības fāzē atrodas pats cilvēks.

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva

P.S. pievienojam
1/ Adama čenelings no 28.01.2007. (www.e-puzzle.ru)
2/  Krajona čenelings no 30.12.2006. (www.e-puzzle.ru)

Ievads.
Šogad 18. janvārī žurnāla Mistērija telpās diskusiju klubā mēs vārdam čenelings piemērojām jaunu, latviskāku apzīmējumu “smalkā saskarsme”. Turpmāk tekstā izskaidrošu ko apzīmējam ar “nepilnā smalkā saskarsme” un “pilnā smalkā saskarsme”.

Lūk, ko par iespēju sazināties caur smalkajiem enerģētiskajiem laukiem 1976-1978. gados teica Benjamins Krēme:
5/3/76 /datums, mēnesis, gads/.

Jautājums:  Jūs stāstījāt par Kristus uzstāšanos masu sazināšanās līdzekļos, - ka Viņu būs iespējams saprast visās valodās; vai ar to Jūs domājat «glossalaria» fenomenu, «runāšanu mēlēs», kad cilvēks runā valodās, ko nemaz nezina, un visi saprot?

Nē, ne to, bet es pieņemu, Jūs zināt, ka visi tie, kas sanāca no visām Tuvo Austrumu malām uz Vasarsvētkiem un dzirdēja runājam «mācekļus», varēja viņus saprast ne jau tādēļ, ka viņi «runāja mēlēs» (tā ir faktu sagrozīšana), bet gan telepātiskās savienošanās rezultātā, ko radīja Svētā Gara nolaišanās pār mācekļiem.

Jautājums: Ak, tad ne īsta fiziskā runa? Šo Cilvēku, kas uzrunās visu pasauli...?

... varēs sadzirdēt iekšēji, katrs dzirdēs Viņu runājam savā valodā, it kā Viņš sarunātos ar šo cilvēku tieši viņa dzimtajā valodā. Tā ir garantija cilvēcei, ka eventuāli mēs visi ar laiku būsim spējīgi uz šo vienlaicīgo domas pārraidīšanu no vienas pasaules malas līdz otrai. Šajā līmenī kontaktēšanās notiks ar tiem cilvēkiem, kas ir sasnieguši noteiktu punktu evolucionārajā attīstībā. Tas ir arī veids, kas ļaus mums pārliecināties, ka šis cilvēks patiešām ir Kristus.
Pašlaik šo tehnoloģiju Meistari izmanto, lai sazinātos ar saviem mācekļiem pasaulē. Viņi nesūta vēstules. Patiesībā Viedas Meistari gan ir nosūtījuši dažas vēstules- slavenās «Mahatmas Vēstules», sakarā ar Teozofiskās Biedrības izveidošanu. Tās patiešām ir ārkārtīgi interesantas, taču tika sūtītas tāpēc, ka saņēmēju telepātiskās spējas nebija tik attīstītas, lai saņemtu ziņu tiešā ceļā. Kristus ir Centrs tai Meistaru Grupai, kuras daudzu locekļu vārdi ir zināmi pie mums, Rietumos, kas ar šī telepātiskā procesa palīdzību kontaktējas ar saviem mācekļiem. Tagad Meistari iedvesmo daudzu tūkstošu cilvēku prātus, kuri šo faktu nemaz neapjauš. Šī Jaunā Pasaules Dienētāju Grupa, par kuriem es runāju, sastāv it kā no divām grupām. Iekšējais kodols ir apzināti savienots ar Hierarhiju un ir ar To telepātiskā kontaktā. Viņi darbojas pēc Hierarhijas norādījumiem. Otrā, daudz lielākā grupa tiek iespaidota, tā ir subjektīvi savienota ar Hierarhiju iekšējos plānos un ārējā plānā to neapzinās, taču ir atvērta Hierarhijas ietekmei.

Šīs divas Jaunās Pasaules Dienētāju Grupas daļas - abas tās ir saņēmējas, taču, kamēr vieni apzinās, ka tas viss nāk no Meistariem, otri domā: «Ahā! Kāda lieliska ideja iešāvās prātā! Tā man ir jārealizē! Es jūtu, ka man tas ir jādara! Jādara! Jā!»

Jautājums: Viņi neapjauš, ka tā nāk no Meistara - tātad viņi domā, ka tā ir viņu pašu ideja?

Tieši tā. Vai arī mūsu ideja - grupas ideja. Un tad tā kļūst par grupas ideju. Cilvēces vēsturi patiesībā var uzlūkot kā cilvēku reakcijas vēsturi uz  noteiktām lieliskām idejām, kuras cilvēces apziņā, tās prātā ir ielikusi Hierarhija. Tā tas ir noticis visos laikos.

Jautājums: Bet dažreiz cilvēks domā - «tā ir mana ideja, vai mūsu ideja»... ?

Lielākoties tā notiek.

Jautājums: . . . un citreiz viņš apjauš, ka tā nāk no kāda augstāka avota?

Nu, iedvesmotie to apzinās - Bleiks zināja, ka tās nāk no kāda augstāka avota, tāpat Bēthovens vai Mocarts, Leonardo da Vinči, Žanna d' Arka vai Šekspīrs, taču lielais vairums labās gribas cilvēku reaģē tikai uz idejām, kas nāk no Meistaru mācekļiem, kamēr paši mācekļi reaģē uz iespaidiem, kas nāk tieši no Meistariem. Tas var būt kā apzināti, tā neapzināti.

23/6/77

Jautājums: Kā pašlaik ir organizēta Hierarhija?

Hierarhija ir iedalīta trīs galvenajās grupās, vadoties pēc trim galvenajiem Stariem (spēka līnijām), no kurām katra iemieso, pārraida un ietekmējas no viena mums zināmā galvenā dievišķības aspekta, kuru ir trīs - Gribas, Mīlestības-Vieduma un Saprāta aspekts. Gribas aspekta nodaļai ir savs vadītājs Manu, Pilnīgotais Cilvēks, mūsu Rases, Piektās Pamatrases, paraugs. Viņš ir perfekta mūsu Piektās Rases izpausme visā tās pilnībā. Ceturtās Pamatrases Manū (otrais no diviem) arī vēl joprojām atrodas uz šīs planētas, Ķīnā. Viņš ir pilnīga Atlantiešu rases izpausme, un Viņa pienākums būs pakāpeniski izņemt no inkarnācijas atlantiskās cilvēces aspektu. Tas pakāpeniski sakusīs ar Piekto Pamatrasi, un tad šis darbs būs pabeigts.

Mīlestības/Vieduma aspekta nodaļas vadītājs ir Bodhisattva jeb Pasaules Skolotājs, Tas, Kuru Rietumos mēs saucam par Kristu. Austrumos Viņu pazīst ar citiem vārdiem - budistiem viņš ir Kungs Maitreja,  induistiem Bodhisattva, musulmaņiem Imams Mahdi, jūdaistiem Mesija. Katrs no šiem vārdiem, reliģiskajiem terminiem, ir Hierarhijas Galvas vārds. Viņa personīgais vārds ir Maitreja.
Trešās nodaļas  vadītājs ir Civilizācijas Kungs, Mahačohans. Šie  trīs lielie Kungi, Dieva Aspekti, jo Viņi kopā ir stimulējuši un pārraudzījuši cilvēces attīstību gadsimtu garumā, pārraidot enerģijas un iespaidojot cilvēku prātus ar idejām, kas iemieso šīs enerģijas.

Gadu gaitā Hierarhija daudzas reizes ir mainījusi kā formu, tā sastāvu, cilvēku rases locekļiem kļūstot par Iesvētītajiem un tad Meistariem, lai augstāko pakāpju Meistari, savukārt, varētu pievērsties lielākiem  uzdevumiem. Daudzi pamet fizisko planētu un dodas uz augstākām sfērām, vai uz augstākām planētām, vai pat vispār pamet šo sistēmu. Daži Meistari, piemēram, ja viņi atrodas uz attiecīgās darba līnijas, dodas uz Sīriju.  

No trešā aspekta nodaļas, ko pārvalda Civilizācijas Kungs, tālāk veidojas vēl četras grupas, kas atrodas uz četriem pakārtotiem atribūtu Stariem, kopā veidojot septiņas galvenās grupas, jeb ašramus. Katrai  no tām ir septiņi papildus ašrami, tātad kopā četrdesmit deviņi. Ne visi no tiem pašlaik ir pabeigti, kā personāla, tā enerģijas kanālu ziņā.

23/6/7

Jautājums: Vai varat kaut ko pastāstīt par Hierarhijas iemiesošanos?

Lēnām, pakāpeniski, nākošo divdesmit piecu gadu laikā Hierarhija Sevi iemiesos. Ne visi, bet lielākā Meistaru daļa, un daudzi no Viņu ašramiem (mācekļu grupas, caur kurām Viņi darbojas un kas ir enerģiju
Centri) tiks iemiesoti, kļūs zināmi ārēji fiziskajā plānā. Plašu cilvēces daļu mērķis būs savu enerģiju līniju atrašana, lai arī uz kāda Stara viņi  atrastos, un pievienošanās tam ašramam, kas iemieso šo enerģiju. Pastāv septiņi galvenie ašrami un četrdesmit divi papildus ašrami, kopā veidojot četrdesmit deviņus. Ne jau visi tie tiks iemiesoti, tomēr daudzi, kā arī vairums Meistaru. Daudzi no Hierarhijas Iesvētītajiem darbosies atklāti, ārpusē, fiziskajā plānā, zināmi visiem cilvēkiem. Atkal tiks atvērtas Mistēriju Skolas un cilvēki uz tām dosies tāpat, kā tagad dodas uz universitāti, lai mācītos un izvēlētos priekšmetus, kas sagatavos viņus  Iesvētīšanai, tātad Hierarhijai. Jaunajā Laikmetā tas kļūs par attīstītās cilvēces mērķi.  

23/3/78

Katru ceturtdaļgadsimtu, divdesmit piektajā un septiņdesmit  piektajā gadā Hierarhija notur Lielās Padomes. Tiek iezīmēti plāni nākamajiem gadiem, dažreiz pat simtiem gadu uz priekšu, un arī tuvākajiem divdesmit pieciem vai piecdesmit gadiem. Lielajā Padomē 1425. gadā Hierarhija nonāca pie atziņas par vajadzību atgriezties pasaulē. Viņi bija nonākuši pie savas attīstības cikla beigām, - kas pastāv atsevišķi no cilvēku evolūcijas, patiesībā ir nākamā dabas valstība pēc cilvēku valstības.

23/3/78

Cilvēku valstība ir ceturtā valstība; Meistari un Hierarhijas iesvētītie veido piekto, Dvēseļu Valstību. Meistars ir katrs, kas ir izplatījis Savu apziņu visos plānos, garīgo plānu ieskaitot.

Meistariem, Hierarhijas vecākajiem locekļiem, simboliski atkal ir jāiziet Viņu dzīves pieredze un tagad, kā Grupai, ir jāparāda (katrs to bija darījis individuāli), Savas spējas darboties visos plānos vienlaicīgi, sākot no visblīvākā fiziskā, līdz pat garīgajam plānam. Tieši 1425. gadā Viņi apjauta, ka ir pienācis laiks, un katru gājienu, katru lēmumu, ko Hierarhija pieņēma kopš tā brīža, Tā veica apzinoties, ka Viņiem atkal būs jāiznāk ikdienas pasaulē. Ne tikai Meistari - tas ir ļoti svarīgi - ne tikai Meistari individuāli, bet arī dažu Meistaru ašrami atklāti izpaudīsies fiziskajā plānā. Tas jau ir sācies. Pasaulē darbojas noteiktas grupas, kas ir Meistaru ašramu aizmetņi.

Pasaulē ienāks daudzi Meistari, ašrami tad atklāti darbosies fiziskajā plānā un, protams, arī iekšējos plānos. Tā būs dubulta izpaušanās. Pašreizējā momentā ašrami eksistē tikai iekšējos plānos.
Cilvēkiem ir daudzi un dažādi uzskati par Kristus atgriešanos. Daži gaida Viņu atgriežamies slavas spožumā «pasaules» beidzamajās dienās, kad pasaule jau iet bojā (kādēļ gan Viņam tad būtu jānāk, es nesaprotu). Avatars nāk katra laikmeta beigās; tas ir ciklisks notikums.

Skolotājs vienmēr nāk tādos brīžos, kad cilvēce savā attīstībā ir sasniegusi kādu zināmu punktu, kad tai ir nepieciešama jauna garīga vadība, jauna enerģija, jauna ceļa koncepcija, kas to novestu pie jaunas, augstākas sevis, savas jēgas un mērķa izzināšanas. Kad vien laikmetu gaitā notika šīs cikliskās pārmaiņas; kad vien kāda civilizācija bija kristalizējusies un kļuvusi trausla, dodot ceļu jaunām izpausmēm, parādījās kāds Skolotājs, vienmēr no tā paša Avota - Hierarhijas. Vēsturiski mēs Viņus pazīstam kā Hēraklu, Hermesu, Mitru, Rāmu, Vjāsu, Šankaračarju, Krišnu, Budu, kā arī Kristu. Tie ir bijuši slavenāki un mazāk slaveni, taču visos vēstures periodos, kad vajadzība bija vislielākā, kad cilvēcei bija nepieciešams stimuls, nāca tā vai cita līmeņa Skolotājs, lai norādītu cilvēcei ceļu.

Saskaņā ar šo likumu, Zivju Ēras beigās un pārejas fāzē starp Zivju un Ūdensvīra Ērām atkal nāk Skolotājs. Tas ir Pasaules Skolotājs, Hierarhijas Galva, Visu Skolotāju Skolotājs, kā sacīja Sv. Pāvils - «Skolotājs tiklab eņģeļiem, kā cilvēkiem». Tieši Viņa atgriešanās pasaulē savu Mācekļu, Viedas Meistaru, pavadībā notiek pašlaik. Tieši tas tagad notiek uz mūsu planētas, un Jūs varat man ticēt, ka tā patiešām ir privilēģija, atrasties inkarnācijā šajā cilvēces vēsturē tik nozīmīgajā brīdī, kāds vēl nekad nav bijis. Daudzi Skolotāji arī agrāk ir nākuši pasaulē, un arī tas bija nozīmīgi. Tomēr nekad vēl, kopš Atlantīdas laikiem, pasaulē nav bijis Pasaules Skolotājs, visas cilvēces Skolotājs, Rases Vecākais Brālis, un tajā pašā laikā kopā ar Viņu atklāti pasaulē - Hierarhijas Meistari. Pašreiz notiekošais ir nepārspējams notikums. (No grāmatas Benjamins Krēme “Maitrejas Kristus un Viedas Meistaru atgriešanās”).
Taču laiks iet uz priekšu un dažas lietas, kuras bija ieplānotas vienā virzienā, pēc 1987. gada augusta Kosmisko Hierarhiju Harmoniskās Konverģences sanāksmes, ir pārkoriģētas nedaudz citā attīstības gultnē. Tas bija vajadzīgs tādēļ, ka pēc  testa, kurš tika veikts ar cilvēku civilizāciju, necerēti daudzos cilvēkos sāka “atmosties atmiņa” par to, kas viņi ir un attīstība pa Gaismas evolūcijas ceļu varēja notikt daudz straujāk, kā tas izskatījās iepriekš.
Kad lasīsiet Benjamina Krēmes grāmatu, analizējiet, izvērtējiet un salīdziniet rakstīto 30 gadus atpakaļ un šodienas notikumus. Žēl, ka daudzi radošie cilvēki ir iestrēguši savās ambīcijās un nespēj elastīgi mainīties līdz ar notikumiem uz planētas (to ar skumjām ieraudzīju 18.janvāra diskusijas klubiņā). Un tomēr: šobrīd uz planētas strauji dzimst jaunā cilvēku rase, kura nomainīs vecišķi un dogmatiski domājošos, tos, kas iestrēguši savā stūrgalvībā un evolūcijā.
Kāpēc rodas smalkā saskarsme?

Eksistē Virsvisums, kurā atrodas Centrālā Saule. Ir mūsu Visums, bet bez mūsu Visuma eksistē vēl daudz citu Visumu, kurus mēs nosacīti saucam par blakus Visumiem. Mūsu Visumā ir daudz Galaktiku t.sk. arī mūsu Galaktika (Piena ceļš) ar “blakus” esošo Andromedas miglāju. Mūsu galaktikā ir liels zvaigžņu daudzuma sakopojums, te esam arī mēs, mūsu Saules sistēmā kā maza  planēta, kuras Visuma vārds ir Urantija.
Mūsu Visumā pastāv divi enerģijas veidi – izplešanās un saraušanās enerģijas jeb gaismas un tumsas enerģijas. Mūsu Visumā pastāv daudzas apdzīvotas planētas ar dažādu dimensiju skaitu, tāpēc mums, cilvēkiem, šķiet, ka tās ir tukšas, tuksnešainas un neapdzīvotas, jo mēs spējam apjaust tikai to, ar ko identificējamies paši – šajā gadījumā ar diezgan blīvu fizisko matēriju.
Mūsu Visumā ir planētas un zvaigznes, kurās ir tikai Gaismas enerģijas vai Tumsas enerģijas, bet ir dažas planētas, kurās pastāv abas šīs  enerģijas un to mēs saucam par duālismu. Vienlaicīgi pastāv gaisma/tumsa, labā/ļaunā izpausmes utt. Pie šīm planētām piederam arī mēs – mūsu Zeme jeb Urantija.

Taču pastāv Virsvisuma un mūsu Visuma Hierarhiju planētu attīstību scenāriji, kur Dievi-Radītāji ir noteikuši planētu evolūciju principus un virzību.

Mūsu planēta Zeme bija paredzēta attīstīt kā Gaismas un Mīlestības planēta, kur tiek uzkrātas Visuma dažādās attīstības formas un, apmeklējot mūsu planētu, būtu iespējams iepazīties ar mūsu Visuma vēsturi tagadnē un nākotnē. Tas ir līdzīgi kā mēs apmeklējam bibliotēku, kurā tiek uzkrātas grāmatas ar maksimālo informāciju par visu iespējamo un pat neiespējamo.

Taču šis plāns tika izjaukts, jo planetārais kņazs Kaligastija pievienojās Lucifera plānam mainīt Zemes scenāriju savtīgos nolūkos. Tad iesākās cilvēku un planētas degradācija, kur dominējošā enerģija – tumsa – pārņēma cilvēkus un visus notiekošos procesus savā kontrolē.

Taču viss kādreiz beidzas. Arī Tumsas valdnieku laiks beidzas. Tā kā  viss, vairāk vai mazāk, notiek pēc zināma scenārija mūsu un citos Visumos, tad arī Tumsas spēku laiks iet uz norietu. Lūk tas ir arī par iemeslu, ka šobrīd starp cilvēkiem ir divu veidu enerģijas nesēji. Vieni, kuri ir iefiltrējušies cilvēku veidolā, lai caur savu pilnveidošanos “iezemētu” kosmisko Gaismas enerģiju un otri, kurus joprojām savā verdzībā tur Kaligastija un Lucifers, tādējādi šie cilvēki rada Tumsas enerģiju caur savu rīcību un degradāciju. Pa vidu būšana vairs nepastāv (un nekad arī nav pastāvējusi). “Ja tu neesi ar mani, tad tu esi pret mani.” (Jēzus).
Par cilvēkiem, kuros mīt Gaismas būtnes un viņas ir iedzimušas cilvēku veidolos lai transformētu Tumsas varu uz planētas, Jēzus saka: Jāņa evaņģēlijs, 10 nodaļa 24. – 38. lasījumam.

“Jūdi viņu ielenca un sacīja viņam: “Cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to skaidri!”

Jēzus viņiem atbildēja: “Es jums esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru sava Tēva vārdā, nodod liecību par mani.
Bet jūs neticat, jo nepiederat pie manām avīm.
Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko.
Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā un neviens tās neizraus no manas rokas.
Mans Tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas.
Es un Tēvs, mēs esam viens.”
Tad jūdi atkal sanesa akmeņus, lai viņu nomētātu.
Jēzus tiem atbildēja: “Daudz labu darbu es jums esmu rādījis, kas nāk no Tēva. Kura darba dēļ  jūs mani gribat nomētāt?”
Jūdi viņam atbildēja: “Nevis laba darba dēļ mēs tevi gribam nomētāt, bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc ka tu cilvēks būdams dari sevi par Dievu.”
Jēzus viņiem atbildēja: “Vai nav rakstīts jūsu bauslībā: Es esmu sacījis, jūs esat dievi.
Ja raksts tos nosaucis par dieviem, uz kuriem zīmējas šie Dieva vārdi, un raksti nevar tikt atcelti.
Vai tad tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest Dieva zaimošanu, ka viņš sacījis: Es esmu Dieva Dēls.
Ja es nedaru sava Tēva darbus, neticiet man!
Bet ja es tādus daru, tad, ja man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka manī ir Tēvs, un es Tēvā.”
Vai jūs izprotat pie kuras enerģijas nesēju kategorijas jūs piederat?
Kādai ir jābūt cilvēka garīgai attīstībai un kritērijiem, lai saņemtu čenelingu?
Šeit atbildes tiks dotas par tādu cilvēku attīstības kritērijiem, kuri ir izvēlējušies Gaismas jeb izplešanās enerģiju jeb augšupejošo attīstības virzienu.

Cilvēks attīstās pa augšupejošo attīstības virzienu.
Cilvēka Apziņa NAV ierobežota vai Apziņas ierobežojums bez pārtraukuma sairst. Ir 4 Apziņas līmeņi, kuri tiek attīstīti un izpausti pakāpeniski, līdz sasniedz apziņas robežas lai pārietu uz nākošo līmeni. (Saskaņā ar Avatāra SAI BABAS mācību):

ES ESMU ĶERMENIS. Cilvēka apziņa identificējas ar ķermeni un ierobežo sevi izvirzot sev svarīgākās darbības: ēst, gulēt, vairoties. Daudzi aiziet līdz ķermeniskās apziņas ierobežojuma galējībai veicot kosmētiskās un plastiskās operācijas, tādējādi, lai justos ar sevi apmierināti un atzīti sabiedrībā. Šie cilvēki domā, ka īstā laime ir viņu ķermenis un viss, kas nodrošina ķermeņa apmierinājumu. Tādu cilvēku ir ap 80% no planētas cilvēku kopskaita. Šādu cilvēku spēja uztvert smalko pasauļu Gaismas skolotājus praktiski NAV iespējama.

ES ESMU PRĀTS. Cilvēki, kuru apziņu ierobežo prāts, identificējas ar prātu – pārdzīvo un saprot pasauli ar maņu orgānu starpniecību. Prāts ir dusmu, mantkāres, skaudības, lepnuma, varaskāres, baudkāres un greizsirdības jūtu vadītājs. Prāts veido cilvēka personību, raksturu un rada iespaidu, ka tas ir tieši tas, kas mēs esam patiesībā. Šādu cilvēku ir pāri par 15% no planētas iedzīvotāju skaita. Tomēr arī šiem cilvēkiem PRĀTS TRAUCĒ apziņai kontaktēties un izpausties smalko vibrāciju līmenī.

Ja mēs iztēlē iedalām apziņas līmeni “Es esmu prāts” 7 apakšlīmeņos, tad daļa cilvēku, kuri atrodas šajā apziņas līmenī ir koncentrējusies tajā apziņas apakšlīmenī, kurš dod iespēju pāriet nākamajā apziņas līmenī “Es esmu intelekts”. Šajā pārejas apakšlīmenī cilvēkiem “aizmetas iedīgļi” lai attīstītos Mīlestība un citas cēlās vērtības. Diezgan bieži mecenāti, filozofi, vēsturnieki, sabiedriskie un sociālie darbinieki, dziednieki, garīgie skolotāji u.c. atrodas šajā apakšlīmenī un, diemžēl, ir ļoti augstās domās par sevi, uzskatot sevi par labākiem, gudrākiem un cēlākiem cilvēkiem kā apkārtējā sabiedrība. Tie ir maldi un Ego radīta ilūzija, un šis ir viens no klupšanas akmeņiem garīgajā attīstībā lai pārietu uz nākošo līmeni, kurā sāk mosties Radītāja labākā cilvēciskā daļa – Gaismas būtne.

Līmenī “Es esmu prāts” samērā bieži cilvēki uzskata, ka viņi spēj kontaktēties ar paralēlo un smalko pasauļu iemītniekiem. Šeit pastāv divas iespējas:
1/ cilvēks dzīvo ilūzijās un pašizdomātā pasaulē un tas NAV kontaktēšanās process.

2/ cilvēks patiešām saskaras ar paralēlo pasauļu esamību, tikai tās ir zemo vibrāciju pasaules, kuras spēj uztvert prāts un tā nepārprotami ir Tumsas jeb saspiešanās enerģija.

Šis ir nopietns pārbaudes un pieredzes apgūšanas līmeņa apakšlīmenis, jo te notiek cilvēku turpmākās evolūcijas dalīšanās: vieni “aiziet”, lai pieredzi apgūtu caur tumsas enerģijām, citi – pa gaismas jeb apziņas ceļu. Un tikai šī pēdējā, nelielā cilvēku daļa ir tā, kura pāriet uz nākošo līmeni: “Es esmu intelekts”.

ES ESMU INTELEKTS. Šajā apziņas līmenī cilvēka Apziņa identificējas ar augstāko prātu jeb intelektu. Šī ir tā pakāpe cilvēka attīstībā, kurā cilvēks ir cilvēciska būtne (gaismas būtne) cilvēka ķermenī, pretēji diviem iepriekšējiem līmeņiem, kad cilvēka ķermenī ir dzīvnieciska būtne. Šajā līmenī cilvēks attīsta vērtības un pakārtotās vērtības. Cilvēks kalpo citiem, negaidot  atlīdzību un paļaujas harmonijā ar notiekošajiem procesiem, kas atgriežas kā cilvēka rīcības rezultāts, nodrošinot jumtu virs galvas un turību. Pamatvērtības ir Mīlestība, Patiesība, Tikumība, Miers un Nevardarbība. Šādi cilvēki savā pakāpeniskajā attīstībā sāk apjaust neredzamās pasaules Gaismas un Mīlestības enerģiju esamību un sāk ar tām sadarboties.
ES ESMU DIEVS un RADĪTĀJA DAĻA. Šādiem cilvēkiem Apziņa identificējas ar iekšējo Gaismu, kas atmodināta un spēj apzināties saistību ar ķermeni, prātu un intelektu. Kad sasniegts šis līmenis, tad cilvēkā vairs nav dualitātes, kas izpaužas kā pretstats, bet cilvēks sevi pieņem kā Universālās Apziņas neatņemamu daļu, līdz ar to spēja kontaktēties smalkajās vibrācijās ir bez robežām.
Cilvēka netransformētā fiziskā ķermeņa vietā ir divi ķermeņi:

Transformēts fiziskais ķermenis, kurš ir brīvs no negatīvajām un zemo vibrāciju enerģijām. Šim ķermenim ir jauna šūnu fizioloģija. Fiziskā barība ir vajadzīga minimāli, jo ķermenis tiek pieradināts pie enerģētiskās barošanas. Tiek veidots, līdz pilnībai, cilvēka fiziskais ķermenis un ap to esošais enerģētiskās struktūras veidols. Obligāti strādā visi enerģētiskie centri Gaismas, Mīlestības un Veselības režīmā.

Ir izveidots Vibrāciju ķermenis, kas ir Jaunā cilvēku modeļa nemirstīgā ķermeņa matrica. Vibrāciju ķermeņa veidošana nav ierobežota, taču zināmā vibrāciju ķermeņa attīstības pakāpē, cilvēks aktivizē enerģētiskos centrus, ar kuriem cilvēks, kā daudzdimensionāla būtne, var saistīties un saņemt informāciju un izziņas. Šie enerģētiskie centri nodrošina cilvēka spēju saņemt cilvēcei vēl nezināmu informāciju. Saņemtās informācijas kvalitāte ir atkarīga no cilvēka spējas pieņemt un apjaust jaunas un nezināmas “Patiesības” no Izziņas avota. Cilvēks, kurš savā attīstībā pilnveidojis vibrāciju ķermeni tādā kosmiskā cilvēka veidolā, ka spēj uztvert izziņas no planetārā, Saules sistēmas, Galaktikas, Visuma, blakus Visumu un Virsvisuma informācijas avotiem, var ienest ikdienas cilvēku stereotipiskajā domāšanā citāda veida informāciju, kas var “apgāzt”  līdzšinējās “patiesības” uz kurām uzbūvētas tagadnes zinātne, valdības, finansu, politiskās, izglītības u.c. struktūras.

Lielākā daļa no “Cilvēka garīgās attīstības dinamika” parametriem ir paredzēti, lai analizētu fiziskā ķermeņa un planetārā cilvēka veidola attīrīšanas un transformācijas gaitu.

Šo parametru pārbaudi var veikt dažādos variantos – saņemt informāciju čenelinga ceļā, ar biolokācijas metodi u.c. Ja cilvēka attīstība no planetārā cilvēka attīstības līmeņa pāriet uz kosmisko vibrāciju un attīstības līmeni, kontaktēšanās ar paralēlo pasauļu būtībām ir korekta, jaudīga un precīza. (Praktiskās iemaņas personīgās garīgās dinamikas kontrolei tiek mācītas DVS Urantijas skolā).

Tajā pat laikā, ņemot vērā Monādes, Virsmonādes, dvēseļu fragmentu un Virsdvēseļu kosmiskos likumus attiecībā pret iemiesotu cilvēku pastāv arī tā saucamo fiziskās dzīves scenāriju un rezerves scenāriju notikumi. (Skat. Zintnieks Nr.18/2006. Raksts “Likteņlīnijas”).    ).

Kopsummā šādu scenāriju ir 12 un cilvēka evolūcija, parasti, noris kādā no 12 scenārijiem. Taču, atkarībā no cilvēka rīcības, viņš dažu mirkļu laikā var tikt “pārcelts” uz citu scenāriju. Reiz kāzās, kurās es biju kā vedējmāte, viens no kāzu viesiem pamatīgi piedzērās, bet otrā rītā stāstīja, ka viņu esot savākuši policisti, uzrakstījuši protokolu utt., bet tad palaiduši brīvībā. Es lūdzu šo stāstu viņam pārstāstīt vairākkārt, uzmanīgi vērojot viņa neverbālo rīcību un pieslēdzot savu “iekšējo melu detektoru”, tomēr ne mirkli stāstītais neizklausījās pēc meliem.

Lūk, tad, kad viņš bija piedzēries, alkohols pazemināja šī cilvēka vibrācijas tik jaudīgi, ka viņa apziņa no 6 scenārija tika atmesta 4. scenārijā, kur, patiesi, viņu bija savākusi policija.
Tieši tāpat, cilvēku cēla rīcība, var paaugstināt cilvēka vibrācijas un cilvēks var turpināt veidot savu dzīvi pēc citiem kritērijiem. Scenāriji, kuros attīstība ir gandrīz bez ciešanām ir 10, 11, un 12. Zemāk esošajos scenārijos no 9 līdz 1 ir “pieaugošā kārtībā” lielāka iespēja pieredzi apgūt caur ciešanām. Tad lūk, šis ir ļoti nopietns iemesls lai čenelinga laikā saņemtu ļoti precīzu informāciju par cilvēka turpmāko likteni.
Līdz 1987. gadam cilvēks, vairāk vai mazāk atradās karmiskajās obligātajās saistībās, kur brīvā pārvietošanās pa scenārijiem bija ļoti, ļoti ierobežota. Taču tagad viss ir citādi. Katra mūsu rīcība nākamajā mirklī var izmainīt mūsu atrašanās vietu scenārijā.

Krajons uzsver, ka neplānojiet notikumus tālāk par soli. Tā nu tas ir – aiz katra soļa paveras 12 dažādi attīstības scenāriji ar bezgalīgi daudzām niansēm.
Diemžēl, cilvēks – gaišreģis, par otru cilvēku redz tikai to scenāriju, kurā ir viņš pats. Tā nu sanāk, ka lielākā daļa ar zemām vibrācijām esošie pareģi, gaišreģi un citādi redzošie, lētticīgam cilvēkam “ieprogrammē” vienu attīstības variantu. Muļķības! Pastāv 12 varianti ar neskaitāmi daudziem apakšvariantiem!

Čenelinga laikā var saņemt informāciju par galvenajiem pamatnotikumiem, kuri ir ierakstīti VISOS scenārijos, taču nianses jau atkarīgas no cilvēka turpmākās rīcības.
Kas ir čenelings?
Daži īsi formulējumi par čenelingu:

Čenelings  ir iespēja sazināties ar citiem apziņas līmeņiem.
Čenelings laikā tiek veidota saite starp fizisko pasauli un citām Visuma dimensijām.
Čenelinga laikā pa “kanālu” plūst ļoti smalku vibrāciju enerģija.
Cilvēka prāts nav pielāgots lielām pārslodzēm, tas ir operatīvais darba instruments, un cilvēka dvēseles kontaktēšanās laikā ar citām apziņām, dimensijām, pasaulēm saņem no turienes visu vajadzīgo informāciju.
Visums ir milzīga bibliotēka, bet čenelings ir sava veida “lasītāja karte”, kura dod iespēju piekļūt šiem informācijas krājumiem.

Līdz Atlantīdas krišanai katrs cilvēks varēja pieslēgties pie Kosmiskās informatīvās bankas un saņemt informāciju, taču vēlāk cilvēku nejēdzību dēļ, tas tika liegts.
Čenelinga laikā dotā informācija, ja viņa ir sarežģīta, tāpat ir viegli uzņemama un saprotama, taču to, savukārt, ir grūti aprakstīt vārdos, zīmējumos utt.
Cilvēks čenelingu saņemt var tad:

ja nākot uz Zemi, lai iemiesotos, scenārijā ir ierakstīts līgums par čenelinga saņemšanu no Gaismas līmeņiem.
čenelinga praksi var uzsākt arī tad, ja cilvēks APZINĀTI lūdz Gaismas līmeņa palīdzību un lūdz iespēju veidot kontaktu čenelinga vai citādā saskarsmes veidā.
Gaismas Skolotāji dod informāciju nepilnīgi, lai rosinātu cilvēku pašu domāt un risināt kā matemātikas uzdevumu – tādā veidā cilvēki pilnveidojas.
Ar ko mēs varam kontaktēties?
Smalko pasauļu iemītnieki ļoti vēlas ar mums kontaktēties, tāpēc, ja mēs neesam saskarsmē ar paralēlo smalko pasauļu būtnēm, tad tā ir tikai un tikai paša cilvēka neizdarība.
Šinī gadījumā uzmanība ir jāpievērš kādai ļoti būtiskai lietai – ar ko  no smalkajām pasaulēm notiek saskarsme jeb čenelings.

Jums ir jāsaprot, kurš ir tas attīstības virziens un enerģijas ceļš, kuru jūs esat izvēlējušies savā attīstībā, jo ir Gaismas un Tumsas enerģiju attīstības iespējas. Abi varianti ir vienlīdz pieņemami cilvēka attīstībā, jo abas enerģijas pieder Radītājam. Starpība ir tikai tajā apstāklī kā cilvēks apgūst pieredzi: ja tas ir Tumsas ceļš, tad pieredzes apgūšana notiek ar fizisko un emocionālo ciešanu palīdzību; ja tas ir Gaismas ceļš, tad pieredzes apgūšana notiek ar dvēseles vieduma un apziņas starpniecību.

Ja cilvēks ir izvēlējies Tumsas ceļu, tad nav svarīgi kontrolēt ar ko viņš kontaktējas. Jebkurā  gadījumā ar viņu runās tikai zemā psihisma smalkās pasaules pārstāvji. Arī šajos līmeņos izšķir pozitīvi un negatīvi orientētus informācijas devējus, t.sk. stihiju gari, akmeņu, augu un dzīvnieku apziņas un egregori. (Skat. tabulu). Ārkārtīgi interesantu informāciju var iegūt no zemes gariem (rūķiem, mājas gariņiem, meža gariem u.c.), akmeņiem, augiem un dzīvniekiem. Vai jūs esat mēģinājuši sarunāties ar savu mājdzīvnieku? Gan kaķis, gan suns saprot to, ko jūs viņam stāstāt, bet mēs cilvēki gaidām, kad viņi sāks runāt mums saprotamā valodā . . .  Iepriekšminētie “sarunu biedri” visbiežāk ir pozitīvi polarizēti, kaut gan arī Viņiem piemīt savi niķi un negantības. Bīstamāki ir astrāļi un Tumsas spēku dažāda ranga “darbinieki”, kuri saskarsmes laikā par sniegto informācijas pakalpojumu samaksu no dvēseles un dzīvības enerģijas spēka paņem nekavējoties. Pie tam – daļa (apm.5%) no dotās informācijas ir būtiski nozīmīgi meli, kuru dēļ pārējā patiesā sniegtā informācija (kura var  būt pat līdz 95%), kļūst neizmantojama. Tā kā saskarsme ar smalkajām pasaulēm šajā gadījumā ir zemu vibrāciju robežās, tad cilvēki, dažkārt, var “dzirdēt”, ka kāds ar viņu sarunājas. Daži cilvēki saka, ka viņi dzird balsi savā galvā vai pie auss. Tas ir bīstami gan no smalko līmeņu, gan no fiziskā ķermeņa veselības viedokļa. Esiet ļoti piesardzīgi, jo šajā gadījumā rezultāts pēc saskarsmes var būt iznīcinošs un neatgriezenisks. Kaut arī liekas, ka balss skan galvā, smalko pasauļu vibrācijas tiek uztvertas saulespinuma, 2. vai pat 1.  čakras līmenī. Saskarsmi, kad cilvēks spēj veidot kontaktu tikai ar zemā psihisma līmeni, sauc par “nepilno smalko saskarsmi”.

“Pilnā smalkā saskarsme” veidojas tad, ja cilvēks savas garīgās attīstības procesā ir aktivizējis sirds, kakla, 3 acs un augstāku enerģētisko centru darbību (līdz pat 13 čakrai un vēl daudz daudz  augstāk), tad, saskaņā ar aktivizēto smalko vibrāciju līmeni, informācija tiek saņemta no attiecīgā smalko pasauļu izziņas centra. Bieži tiek pieļauta cilvēciska kļūda, tad, ja cilvēks domā, ka viņš kontaktējas ar Radītāju. Visbiežāk tas tomēr nav Radītājs, bet Radītāja gribu piepildošie Gaismas Dievi-Radītāji vai Gaismas skolotāji. Dažkārt ir ļoti vērtīgi, ja var parunāt arī ar savu personīgo Gaismas un Mīlestības sargeņģeli . . .
Ja cilvēks spēj kontaktēties ar augstākā psihisma līmeņiem, tad viņš spēj kontaktēties arī ar zemākā psihisma līmeņiem. Un tomēr, jebkurā gadījumā, arī tad, kad cilvēks stabili ir izvēlējies un attīstās pa Gaismas ceļu, saskarsme ar Tumsas Hierarhijas “darbiniekiem” ir bīstama, jo viņu viltībai nav robežu.
Cilvēkiem, kuri pārvalda “pilno smalko saskarsmi” ir ļoti viegli un dažreiz pat ieteicami pakontaktēties ar zemā psihisma pozitīvi polarizēto līmeni.
Psihisma veidi

Zemākais psihisms- nevirza uz garīgo evolucionēšanu, neaktivizē attīstību
Augstākais psihisms – aktivizē visu līmeņu evolucionēšanu
Informācijas saņemšana no astrālajiem līmeņiem no Augstākajiem psihiskajiem līmeņiem
Informāciju dod astrāļi, būtnes, gari (t.sk. ļaunie gari), dēmoni un visi Tumsas spēki, daži pazemes spēki
Radītājs, Dievi-Radītāji, Kosmiskie Garīgie Gaismas Skolotāji, Gaismas Eņģeļi, Gaismas Egregori u.c. Gaismas spēki
Informāciju uztur caur visbiežāk caur saules pinumu vai 1 un 2 čakru
sirds (t.sk. 7 sirds enerģ.centri), kakla, galvas un augstākie enerģētiskie centri
Saņemtās informācijas nozīmība informācija parasti ir izplūdusi, ļoti privāta un maldīga ir precīza, dažkārt pat pa datumiem, plaša, globāla, informācija tiek iedota par kosmiskās Gaismas hierarhijas plānu
Indigo smalkā saskarsme.

Jaunā domāšanas veida un spēju bērni (mēs viņus saucam par indigo un kristāliskajiem) jau ieņem savu vietu vadošajos notikumos gan uz planētas, gan atsevišķos pasākumos. Šie bērni, it īpaši tie, kuri ir dzimuši astoņdesmitajos un vēlāk gados, pārveidos šo pasauli un tajā paši arī dzīvos, tāpēc šajos bērnos ir “iebūvēts” jauns domāšanas, uzvedības un spēju potenciāls, kas dod iespēju planētu pārveidot par Gaismas un Mīlestības planētu.
Jaunieši, sadzirdiet mani! Sadzirdiet to, ko jūs lasīsiet nākamajās rindās! Jā, jūsos ir jauns, jaudīgs pārveidošanas potenciāls, kurš dod iespēju pārveidot šo zaglīgo, melīgo, ilūziju un vardarbības pilno pasauli, bet ar to vien nepietiek. Jums šīs spējas ir jāizprot, jāpieņem un jāaktivizē! Neviens neko jūsu vietā jums uz “paplātes” nepasniegs. Tieši otrādi. Šobrīd uz planētas ir izveidots mehānisms, kas nogalina jūsos ielikto potenciālu. Tas notiek klusi un nemanāmi un jūs pat nejūtat, ka esat zaudējuši to, kas jums piederēja kā vienīgā lieta, kuras dēļ esat reinkarnējušies cilvēka veidolā! Uz planētas ir spēki, kuri ir ieinteresēti, ka nekas nemainās citādāk, bet paliek pa vecam un, ka tiek radītas enerģijas, kuras tura cilvēku kā bīdāmas lietas ar kurām var manipulēt tie, kuri tajā ir ieinteresēti. Manipulācija ar lielu ļaužu masām ir notikusi kopš neatminamiem laikiem, taču tagad ir pienācis Gaismas un Mīlestības laikmets, kur katram cilvēkam ir tiesības būt par cilvēku.

Kā tad notiek jūsu spēju nogalināšana?

Tiek izsmieta un noliegta paralēlo pasauļu un augstāko spēku esamība, arī cilvēka esamība kā neatņemama un ļoti vērtīga šo spēku sastāvdaļa.
Tiek noliegta doma, ka jaunieši ir ar īpašām spējām, t.sk. spējām kontaktēties ar paralēlo smalko pasauļu iemītniekiem (kontaktējieties tikai ar Gaismas nesošajiem spēkiem!).
Indigo enerģijas nesēji tiek raksturoti kā nepaklausīgi, aprobežoti un visādi citādi negatīvi cilvēki un bērni, radot tēlu, kurš ir slikts un no sabiedrības norobežojams indivīds, tādējādi biedējot bērnus atzīties, ka viņi redz un prot kaut ko vairāk kā citi.

Vecāku un pedagogu ierobežoto spēju un domāšanas dēļ, bērniem tiek uzspiesti 5 rases cilvēku stereotipi un zīmogi, pēc principa: “ja es neko tādu nezinu un nejūtu, tad tas viss, ko tu jūti un domā ir ilūzija, murgi un muļķības”.
Vecāki, kuri ir pamanījuši bērnu neparastās spējas, izmanto šos bērnus sava EGO apmierināšanai un liek bērniem līdz nogurumam, pārgurumam, un spēku izsīkumam vienlaicīgi sasniegt panākumus sportā, mūzikā, mākslā, mācībās utt. Esmu redzējusi šādus “nodzītus” bērnus ar iztukšotu dvēseles  un dzīvības enerģijas potenciālu, toties vecāki jūtās kā pāvi, jo viņiem ir ar ko palepoties sabiedrībā. Protams, bērns ir jānodarbina, lai neveidotos neveselīgas aizraušanās, taču visam ir ROBEŽAS!

Un tagad pats galvenais. Bērni un jaunieši! Pieaugušie cilvēki ir izveidojuši citu cilvēku degradācijas mehānismus un, visbiežāk, šajās lamatās iekrītat tieši jūs. Bērni un jaunieši, nespēdami no tām izķepuroties, tajās tā arī pavada visu savu mūžu, dažkārt dzīves nobeigumā degradējoties pilnīgi. Šīs lietas ir: smēķēšana, alkohols, narkotikas, spēļu aparāti, pornogrāfija, datoratkarība, prostitūcija, izkropļots ķermeņa kults un fiziskā skaistuma etalons, izkropļota izpratne par garīgām vērtībām u.c. Daudz tiek runāts par spēļu zāļu, alkohola, narkotiku utt. kaitīgo ieradumu degradējošo aspektu, bet jūs palūkojieties apkārt: vai tamdēļ kāds ir aizliedzis alkohola un tabakas tirdzniecību vai spēļu zāļu darbību?

Tad, kad cilvēks savu domāšanu un rīcību padara atkarīgu no iepriekšminētā, dvēseles spēks un talantu spējas mēģina kompensēt patērēto dzīvības enerģiju. Tādējādi iztukšojas neredzamo enerģiju rezerves un aizveras enerģētiskie dzīvības kanāli, kurus uztur smalko pasauļu būtnes un enerģijas. Visas enerģiju rezerves tiek pārvirzītas uz eksistences nodrošināšanu un instinktu saglabāšanu, taču šādā cilvēkā vairs nav nekā no tām spējām, kurās viņš varēja izpausties caur viedumu un gudru rīcību. Diemžēl, jo talantīgāki jaunieši, jo ātrāk notiek degradācija, taču atmiņā saglabājas ieprogrammētā informācija par iespējamajiem sasniegumiem un nepiepildītiem talantīgiem mērķiem. Un notiek pretējs process. Jaunietis vai bērns, kurš pēc savas būtības bija ar talantīgām spējām un varēja sasniegt sabiedrībā apbrīnas vērtas lietas, tagad sāk izpausties caur  degradācijas un vardarbības rīcību, cerot uz to pašu nesasniegto sabiedrības apbrīnu. Šādu jauniešu nākotne un eksistence, ja jaunietis neatjēgsies un nemainīsies, nolemta bojā ejai. Bet tieši to arī vajag neredzamajai un pelēkajai cilvēku grupai, kuras mērķis turēt aprobežotos ļautiņus savā pakļautībā un ievirzīt degradētu cilvēku rīcību viņiem vajadzīgajā enerģijas un materiālo vērtību radīšanā.

Ar skumjām noskatos uz vardarbīgiem agresīviem jauniešiem, uz tiem, kuri plātīdamies stāsta cik izdzēruši, kā piedzērušies, kā vēmuši un neko neatceras no pasākuma, kā kaifojuši pēc narkotikām . . . Jā, arī smēķēšana ļoti jaudīgi ver ciet smalko enerģiju saņemšanas iespējas, tikai tas notiek daudz nemanāmāk un it kā nevainīgāk. Tie, kuri nolēmuši sevi degradācijai, tā arī noies no šīs skatuves gan morāli gan fiziski.

Raugos uz šādu trulu jauniešu bariņiem un zinu, ka tomēr ir citi jaunieši (kaut vai 10 no tūkstoša), kuri izturēs visas lamatas, kuras uzbūvējuši cilvēki un tumsas spēki un par šiem jauniešiem vēl ar apbrīnu runās līdzcilvēki.
Es uzrunāju tieši Tevi, jaunieti! Saredzi, ka strupceļu ir ļoti daudz, saredzi tos un sameklē SAVU GAISMAS CEĻU. Es zinu, ka šobrīd ir daudz bērnu, kuri gatavi runāt par neticamām lietām, bet viņi nerunā ar vecākiem, viņi nerunā ar vienaudžiem un citiem cilvēkiem, jo baidās kļūt par agresīvo pieaugušo un degradējušos jauniešu izsmieklu. Tomēr pienāks brīdis, kad par jauniešu indigo Gaismas un Mīlestības spējām runās ar tik lielu jaudu, ka vecā un vardarbīgā domāšanas veida nesējiem būs jāatkāpjas. Kādam ir jāuzdrošinās to darīt pirmajam, bet tas nav viegli, taču tam ir nākotne, jo gaisma ir nākotnes progresīvā enerģija, bet tumsonība, vardarbība, pašiznīcināšanās caur dažādām atkarības enerģijām un cilvēkiem izzudīs no planētas nākotnes scenārija. “Jo citu ienīšana ir vienkārši sevis nīšanas projekcija” Benjamins Krēme.
Šamanisms.

Tas ir viens no informācijas saņemšanas veidiem. Pēc tam, kad tika izjaukts planētas Zeme Gaismas evolūcijas plāns, bet Tumsas Hierarhija ietina blīvā norobežojošā aizsargrežģī visu planētu tā, lai uz Zemes realizētu tikai Tumsas plānu, cilvēki tika “atvienoti” no tiešās saiknes ar Radītāju.

Informācijas pilnīga pieejamība tika nomainīta ar pilnīgu neziņu. Neziņā un neinformētībā turētu cilvēku ir vieglāk pakļaut un piespiest darīt to, ko apspiedēji vēlās. Taču cilvēku atmiņās saglabājās zināšanas par Radītāja esamību, kaut arī Tumsas Dievi – Radītāji bija atvienojuši cilvēku DNS spirāļu vītnes tā, ka no 12 vītnēm palika 2, kuras nodrošināja cilvēkam tikai eksistences iespējas.

Tā kā blīvais aizsargrežģis ap planētu cilvēkiem neļāva saņemt informāciju tieši no Radītāja, tad cilvēki meklēja šīs informācijas drumstalas par Radītāju citur. Cilvēki ieraudzīja, ka tumsas spēki bija atstājuši neskartas ziņas par Radītāju akmeņos, augos, dzīvniekos, un elementāļos, līdz ar to cilvēki mācījās kontaktēties ar dabu un dabas pārstāvju apziņu. Apgūstot šo mākslu līdz pilnībai, cilvēki saglabāja dzīvu saikni ar Radītāja radīto, taču tā tomēr nebija saikne ar pašu Radītāju. Tagad, kad ar cilvēku domu un mīlestības spēku no vienas puses, bet ar Gaismas spēku enerģiju no otras puses, tumsas aizsargrežģis no planētas tiek noārdīts, cilvēkiem atkal atjaunojas tiesības saņemt informāciju no paša Radītāja. Diemžēl, laikā, kad valdīja tumsa, lielākā daļa no cilvēkiem pazaudēja spēju kontaktēties ar paralēlās pasaules Augstākajiem spēkiem, tomēr tagad pakāpeniski tiek atjaunota Gaismas spēku kārtība un ar vien vairāk un vairāk cilvēki apjauš, ka viņiem ir iespēja apjaust paralēlās pasaules. Tā tas ir. Nākotnē visiem cilvēkiem būs šī iespēja kontaktēties ar smalkajām pasaulēm. Taču ir viens “bet” – tiesības saņemt informāciju no Augstākajiem Gaismas spēkiem un Radītāja ir tikai tiem, kuri attīsta sevī Gaismas un Mīlestības vibrācijas, un tas ir atkarīgs tikai un tikai no paša cilvēka.

Tātad – tomēr ne ar visiem notiks šis brīnums – saskarsme ar pašu Radītāju jau tagad cilvēka veidolā. Būs tā kā lemsiet Jūs paši!

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva.

Адама (через Аурелию Л.Джоунс) –
О предстоящих действиях
Адама
Телос
28 января 2007
перевод Алена Старовойтова
«Я с вами, дорогая душа. Я хочу передать, что предстоит большой выброс энергии и изменений для вашей планеты за очень короткий промежуток времени. Выброс энергии встретит большое сопротивление среди людей земли. Цель прихода энергии – выровнять планету с Галактическим центром в сердце вашей солнечной системы, это выравнивание принесет большое изменение, которое каждый, из работающих на свет, ожидает. Отсюда мое желание увидеть каждого из вас подготовленными к количеству силы, которая пронесется, особенно по вашей нации.(видимо, американцы)
Течение этой частоты – течение божественной любви, хотя на поверхности многим оно покажется разрушительной силой зла. Это не так, в действительности это сила перемены к лучшему человечества. Это сила божественного вдохновения и выравнивания, которые позволят работникам света земли выступить вперед во всей своей славе. Это время предопределено, и пробуждение земных людей не будет тонким, хотя покажется массам неясным.
Именно здесь показывающие путь (way showers) явно вступают в игру. Система пробуждения истины будет поставлена на место решеткой света, окружающей нашу землю в это время. Это решетка божественной частоты, которая способствует активации ДНК всех тех, кто готов начать путешествие по распространению истины. Мне доставляет много радости поделиться этой информацией среди преданной группы душ, имеющих решимость и желание преодолеть высочайшие горы преград, прочно расставленных впереди. Воины света несут силу множества человек, вы все сейчас готовитесь пуститься в самое славное путешествие к полной силе. Какую замечательную грань света вы прочно плетете вокруг нашего чудесного голубого шара.
Мы играем особую роль, которая охватывает вмешательство технологии на вашу планету прямо сейчас. Мы предвидим развитие вашего продвижения и принимаем участие в событиях, которые ведут вас к вашему божественному наследию среди звезд.
Многие, кто носят новые одежды императора, вскоре поймут, что в действительности они обнажены пред обществом и нацией. Так называемые простые люди начинают видеть и говорить об этом, и как в сказке, именно дети вашего мира хранят мудрость невинности за закрытыми глазами эго. Нам, хранящим свет истины для всеобщего обозрения, нечего прятать, и вскоре хранящие истину выйдут и станут видимы всем, кто хочет знать. Никогда прежде ваша нация не основывалась на истине, которую необходимо открыть массам, с большой решимостью тех, кто идет со светом, вы увидите конец несоответствия.
Мы – группа душ, готовящая каждого из вас к пробуждению ваших божественных ролей, эти великолепные роли являются дарами, данными вам, чтобы поделиться со всеми. В грядущие дни, вы, хранящие частоту активированной ДНК, ясно поймете, что вы должны сделать, чтобы сыграть свои роли божественного посредничества. Эти роли несут древние коды ДНК вашего наследства среди звезд. Имеющие страсть к преподаванию поймут, что их учения вышли на новый уровень осознания и соединения. Имеющие страсть к искусству увидят, что их вдохновение наполнено магией божественного видения, имеющие страсть к настройке систем мира выйдут на новый уровень понимания и ясности, с которыми вам предстоит двигаться. Все аспекты творения изменятся этой активацией. Эта осознанность - из божественного времени, все найдут место для пробуждения, чтобы оставаться комфортабельными и реализованными на всех уровнях.
Преграды, с которыми многие из вас столкнулись во имя света, теперь расчищены для вашего продвижения вперед. Не следует недооценивать их, т.к. эти преграды находились там, чтобы удержать каждого из вас в месте подготовки к вашей работе, и теперь удалены. Теперь, когда путь расчищен, вы можете начинать работу, и вас определенно поддержат космический центр и божественные царства. Для разных душ начать действовать будет означать разные вещи. Каждое из них совершенно по- своему. Не чувствуйте принуждения, чтобы понять ваше плачевное состояние, т.к. все откроется в божественное время для эволюции вашей души.
Вначале будет первая волна трансцендентов, кто пробудится и выйдет на всеобщее обозрение. Эта команда показывающих путь (way showers) будет установлена по способности использовать силу высших царств и с достоинством заземлять свет. Это и есть миссия показывающихпуть (way showers) , и они примут многие формы. Каждый из них участвует и сохраняет якоря в различных подразделениях общественного роста. Якорные точки, которые расположатся на земле, будут непроницаемы для темной силы, эти якоря сохранят межпланетный храм света в параллельных измерениях для частого посещения посетителями других миров.
В храмах света будет достаточное количество целительной энергии, и пилигримы этих центров силы обнаружат, что их жизнь изменилась к лучшему.
По этой причине мы поощряем всех на пути исцеления чаще посещать эти центры и найти свет трансмутации, дарованный им во всей славе пути создателя. Мы учредим много площадок переходных межгалактических сил света, чтобы каждый из вас имел возможность путешествовать по измерениям. Эти проходы света будут присутствовать во многих якорных точках, упоминавшихся ранее, и будут поддерживать динамику и непараллельную силу галактической федерации и сердца космического сердца.
Никогда прежде на земле не было такой возможности для исцеления и трансмутации. Это ваше дело, показывающие путь (way showers), начать расставлять по местам якорные точки и излучать вибрации вовне для тех, кто будет привлечен определенной вибрационной сущностью, которую каждый из вас излучает. Вас как никогда прежде поддержат в вашей работе, и вы справитесь с подготовкой к очень занятому времени вашей жизни.
Мы поощряем каждого из вас использовать это время, чтобы поддерживать ваши тела в хорошем здоровье и для приобретения качественных продуктов. Многие из вас уже почувствовали призыв к лучшему здоровью, теперь понятно почему. Примите призывы в сердце и подготовьте свои ум, тела и души к волнующему и активному циклу жизни. Т.к. этот цикл будет из ряда живительных, вы также обнаружите, что ваши энергетические уровни стали выше, чем когда-либо, и вы будете способны удерживать больше света и энергии, если пойдете навстречу нуждам тела.
Во время этой великой подготовки к новым жизням и путешествиям, пожалуйста, прислушайтесь к своим высшим призывам и поверьте, то, к чему вас ведут прямо сейчас в этой жизни, есть для вашего высочайшего блага и для высочайшего блага всех. Большая космическая волна готовится обрушиться на ваши берега и обнажить вашу душу. Забирайтесь повыше и показывайте дорогу другим, дорогу к истине.
Я Адама из Телоса, и я говорю с вами из внутреннего земного плана высшего сознания. Мы продвинутая цивилизация сущностей с древнего лемурийского континента, мы несем ответственность за поддержание решетки света для вашего вознесения в галактическое сознание. Мы готовы ко многим радостным событиям на земле и с нетерпением ожидаем нашей встречи в не таком далеком будущем. Поставьте сердце перед умом, и пусть ваш свет ведет вас. Впереди великие времена. Благословения и божественной проницательности в вашем путешествии. Адонай.»
Крайон (через Арумину) – Точка Бифуркации
30.12.06
...К каждому вопросу можно подойти с точки бифуркации – всегда есть многовариантность. Исход решения зависит, конечно же, от твоей направленности, от направленности твоих мыслей. Итак:
Точка бифуркации
На каждую ситуацию, в каждый момент времени, можно смотреть с новой точки зрения. Каждая ситуация несет в себе безграничный потенциал возможностей, путей решения.
Ваш человеческий опыт побуждает вас следовать только хорошо укорененной, проторенной дороге, по которой вы привыкли действовать. Эта схема мышления, с помощью которой вы смотрите на все ситуации – вы прикладываете ее как лекало к разным ситуациям, накладывая опыт прежних событий на то, что ждет вас впереди. И вам кажется, что ничего нового не происходит. Вы заранее отметаете всю безграничность выборов. Так вы чувствуете себя в определенности и безопасности.
С точки зрения человеческого сознания это удобно. С точки зрения безграничного Духа, которым вы являетесь, это сильно ограничивает вас.
Ваша задача – научиться входить в ситуации без ожиданий.
Отпуская ожидания, вы открываете свое существо для безграничного поля опыта, который вы можете испытывать.
Ради этого вы приходите в Игру – испытывать весь спектр позитивный и негативный (то, как делит это ваше сознание) в этой Игре. Со временем, продвигаясь по пути духовного роста, вы отходите от оценок «позитивность-негативность» и просто испытываете то, что считаете для себя наилучшим в данный момент. Когда-то вами движет любопытство, когда-то мотив обучения (приобретение знаний), когда-то любовь, когда-то интрига…
В основе всего продвижения лежит Любовь.
Любовь ведет вас за собой – это та сила, которая движет вашим существом глубоко изнутри.
Позволяя ей проявляться в полную мощь и силу, вы открываете скрытые резервы своей сущности. Вы становитесь тем, кто творит реальность изнутри самой сокровенной точки реальности – изнутри Сердца Творца.
Через Любовь вы связываетесь с Сердцем Творца и вспоминаете свою истинную связь с Ним. Вы вспоминаете, что вы являетесь частью Творца. Необыкновенно важной частью, к которой у вас есть доступ в каждый момент.
Вы и Творец едины, неразделимы и цельны. Эта слитность позволяет творить из любой точки реальности любую реальность, которая вам необходима в данный момент. То, что вы видите ограниченным, - может быть преобразовано очень легко! Важно только ваше согласие на это. Прелесть этой Игры заключается в том, что эта картина мира настолько гипнотизирует ваше человеческое сознание, что вы перестаете верить в то, что все можно легко изменить. Вы поддаетесь этой заставке, ее гипнозу, ее кажущейся незыблемости, подчиняетесь и принимаете правила, которые навязывает вам то, что вы создали, исходя из своего прошлого опыта.
На самом же деле, суть Мастерства в Игре заключается в том, что при любом результате вы можете сотворить в каждый текущий момент абсолютно все то, что нужно вам именно сейчас и в будущем.
Ваши желания не зависят от ваших исходных возможностей.
Как только вы прочувствуете полностью на себе эту концепцию – вы овладеете Мастерством Игры в полной мере.
06.01.07
Я Крайон из Магнетической службы. С великой любовью я приветствую тебя. В очередной раз я хочу сказать, как сильно любим мы тебя и всех вас, почитаем, как велико наше стремление поддержать вас на вашем пути. Вы продвинулись уже очень далеко по сравнению с тем, где вы были еще совсем недавно. Может быть вам это не очень заметно, но с нашей стороны, поверьте, это видно очень отчетливо.
То движение, которое вы осуществляете, создает очень красивые узоры на ткани мироздания. Красота и жизнь связаны неразрывными нитями. Жизнь и есть красота, существование. И вы создаете этот рисунок, двигаясь по жизни, осуществляя свои выборы сердцем или разумом. Особенно красиво получается, когда вы следуете своим выборам из сердца. Это как фигурное катание на льду – можно нарисовать очень красивые узоры, и они останутся на льду очень надолго, воздействуя на все сущее. Эти узоры излучают определенные вибрации, на которые отзываются многие сущности. Они (эти сущности) реагируют на ваши послания, которые вы оставляете. Двигаясь вперед, вы прокладываете тоннели в пространстве, создаете свои коридоры. И впечатываете в матрицу бытия свой опыт.
Вы так боитесь сделать ошибку! Прежде всего это относится к тебе. И вы все время забываете, что сделать ошибку НЕВОЗМОЖНО. Потому что любой опыт может быть перевыбран, очищен, исправлен, особенно в это время. То, что мы говорим, относится ко многим, но особенно сейчас это важно для тебя. Поэтому, когда ты будешь читать это, прежде всего, относи это к себе. Сделать ошибку невозможно, можно только получить свой опыт и этот опыт будет ценен для всего бытия. Сейчас это кажется тебе абстрактным, слишком общим, но это так. Чем больше ты будешь совершать свои опыты, которые зависят от шагов, которые важно делать, тем больше ты будешь понимать истинность этих слов. Для бытия важно все, что вы делаете, все ваши поступки, потому что это позволяет вам очищать свой опыт со временем, и продвигаться по своему пути.
Ваш опыт уникален, многомерен. Воздействуя на реальность из вашего слоя, вы изменяете всю реальность в других слоях и передаете друг другу этот опыт. Вы многомерные сущности и ваш опыт связан друг с другом, вы воздействуете друг на друга через слои реальности, обогащая себя и все сущее через свои действия.
Любые действия расширяют ваш опыт и очищают канал, через который вы можете полнее
реализовать себя, познать свою сущность Бога. Действие – это предтеча результата.
Действовать, ориентируясь на результат – это старая концепция. Сейчас для вас важно научиться действовать в доверии к Богу, к вашему высшему Я, к вашей Высшей сущности, которая ведет вас и поддерживает. Действие в доверии – это то, чему вы учитесь сейчас.
Вы слишком долго слушали голос своего разума, который опирался на ограниченные установки прошлого опыта, и от этого возникало много страхов, сомнений, неизвестности и беспокойства. Действовать было страшно, неловко, бесполезно. Если же вы поймете, как все обстоит на самом деле, что внутри вас есть То, что бесконечно любит вас и не даст ошибиться, если только вы будете постоянно обращаться к этому Источнику, то любые ваши действия станут безопасными и, более того, эффективными. И эти результаты будут превосходить самые смелые ожидания. В это трудно поверить местами. В мелочах вы испытываете это на себе каждый день. В крупных вещах вы работаете с доверием и этой новой концепцией тоже каждый день. Шаг за шагом, вам важно расширять поле своего доверия к себе и к своим действиями, к этой ведущей силе внутри вас. Расширять и понимать, что все так и происходит.
16.01.07
Я сижу и любуюсь на звезды… Дзинььь – одна из них упала. Навсегда. Насовсем. Оставив яркий свет на небосклоне, но только лишь на мгновенье. И больше ее не будет там, на ее прежнем месте,  никогда… Так же не будет и меня – такой, какая я была сегодня – никогда не будет – ни завтра, ни послезавтра, ни уже в эту секунду, потому что я исчезаю и появляюсь каждый миг заново… И кто знает, где, в какой версии реальности я выберу появиться в следующий момент?
Поэтому я сижу сейчас и слушаю тишину космоса. И вспоминаю себя – все свои выборы и не-выборы, повороты, провалы и подъемы – все сливается в один пестрый калейдоскоп, в эластичный сироп событий, где уже нет ни правильного, ни неправильного – все становится единым и очень важным. И вот уже из этого начинаю вылепляться я – та часть моей личности, которую я о себе знаю.
Но ведь есть еще и та скрытая от меня и от всех остальных часть, на встречу с которой я все время иду – я не знаю ее пока, я только догадываюсь о ней, я предвосхищаю ее проявление и пытаюсь угадать, какая же она – я, которую я так отчетливо чувствую в себе временами, но боюсь поверить в ее великолепие и совершенство?...
Неужели это действительно я? И что тогда значат все мои усилия без результата, страхи и сомнения? Что значат все мои отказы от самой себя, промедление, нерешительность и бездействие? Иллюзорность Игры а, может, бесполезность сопротивления плотности материи? Откуда столько борьбы, если все так просто и легко? Почему голова все время борется с очевидным: что все происходит силой намерения и страстью желания?
Просто во мне, как и в каждом, соединилось несоединимое – Красота и Сила с неверием и мыслю о собственной незначительности. Забавный коктейль. Даже взрывоопасный. И взрыв этот рождает Сверхновую. Значит, когда-нибудь я стану Квазаром, может, прямо уже сейчас становлюсь им. Квазаром, выбеленным собственным опытом, который я отпускаю весь, сдаваясь и предаваясь Вселенной. И я сияю нестерпимым светом. Я -  новорожденная звезда, супер-галактика, целый млечный путь – и я люблю себя так нежно!...
Мы говорим, что звезда упала с неба, но на самом деле она никуда не падала, а летит себе между, через и сквозь пространство и время– и это ее путешествие, ее путь, ее ДАР самой себе.
Да, цветы не распускаются для кого-то – они распускаются сами для себя. И звезды загораются не для кого-то – они падают-путешествуют своими путями. Они могут лишь осветить на мгновенье еще чей-то путь. И это будет счастье для обоих…