SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

10  saruna ar lasītāju    -    19. oktobris 

17. oktobra Kosmiskais impulss.

Esiet mīļi sveicināti. Šodien, varētu teikt, ir astotās un devītās sarunas turpinājums. 12. oktobrī saņemtajā čenelingā bija teksts:

“ . . .turpmāk jūsu 3-dimensiju sistēmā notiks grandiozas pārmaiņas.
Kam ir acis, lai redz,
Kam ir ausis, lai dzird,
Kam ir dvēsele, lai jūt.
Tie, kas nes Gaismu, jaudīgi izpaudīsies caur pozitīvām enerģijām: Gaismu un Mīlestību. Šo notikumu, kas notiks 17. oktobrī, Jūs cilvēki esat izdomājuši paši, bet mēs radam apstākļus šim notikumam. Tas būs grandiozs notikums, kas izkustinās vēl grandiozākus notikumus uz planētas Zeme.
Meditējiet un esiet kopā ar gaismas spēkiem, jo mūsu Gaismas mīlestība ir tā, kas Jūs pasargās no turpmākajiem negatīvajiem notikumiem uz planētas Zeme. Esiet godīgi savās domās un rīcībā, esiet tīri un taisnīgi savos vārdos, esiet čakli un darbojieties savas garīgās attīstības labā un izturiet šo laiku, kurš vēl ir nedaudz atlicis līdz grandiozajām pārmaiņām ne tikai uz planētas Zeme, bet Visumā.
Ja salīdzina ar Visuma laiku, tad uz planētas Zeme daži gadi ir vissīkākā putekļa vērts. Tomēr Jūsu “daži gadi” ir ārkārtīgi nozīmīgi Jūsu Visumā un kā atbalss tā satricinās citus Visumus un Virsvisumu.
Jums sāks vērties vaļā Jūsu atmiņas kapsula par to kas Jūs esat un par to kādi Jūs esat. Pieņemiet sevi, savu diženuma izpausmi un diženumu ar Mīlestību, bez pārākuma sajūtas un bez egoisma. Izprotiet, ka katrs cilvēks ir šāds diženums kāds esat Jūs. Tikai šo cilvēku neticība, ilūzijas, slinkums, aprobežotība ir bijušas kā šķērslis, lai viņi ieraudzītu paši savu diženumu. Tad, kad Jūs ieraudzīsiet un izpratīsiet savu diženumu, tas nedod Jums tiesības būt pārākam, iedomīgam vai uzpūtīgam. Šo cilvēku laiks attīstībai būs citreiz, kaut kad PĒC TAM, jo viņi nav izvēlējušies TAGAD.
17.oktobris iesāks jaunu enerģētisko vibrāciju līmeni uz planētas. Vibrācijas pieaugs ar katru dienu straujāk un stiprāk. . .”
Tālāk ievietojam 17.oktobra čenelingu, kuru saņēmām tieši plkst.17:10 un 20.septembra čenelinga pilnu tekstu, lai jūs saprastu, ka mūs (t.sk. arī Jūs, kuri ir kopā ar mums lasat mūsu mājas lapu) jau iepriekš mērķtiecīgi gatavoja un vadīja uz šiem notikumiem.


Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva.

Čenelings

17. oktobris 17:10

Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam. Ja jūs zinātu, cik ļoti mēs jūs mīlam, ja jūs zinātu kā mēs jūs mīlam. Cilvēciski izskatītos, ka viņi samīļo katru, katru, bet Gaismas būtņu veidolā, tas ir tad, kad dvēselei ir spārni, tas ir tad, kad tavai Mīlestībai ir spārni, tas ir tad, kad tavai Gaismai ir spārni un tava Gaisma aplido visus, kas ir apkārt, tavus mīļos un tuvos, Tavu Zemi un Tavu Visumu. Gaisma un Mīlestība ir ar spārniem, lidojoša, viegla un nu jau brīva. Jūs, cilvēki, visi uz planētas Zeme, atsējāt Gaismai spārnus un ļāvāt plūst Mīlestībai. Mīlestība ir Radīšanas enerģija, ar viegliem spārnu vēzieniem Gaisma un Mīlestība ir piestarojusi visu planētu un jūsu Visumu. Cilvēki, jūsu rīcība ir apbrīnas vērta, vēl vairāk jūs brīnīsieties, kad sapratīsiet ko esat paveikuši. Laimes sajūta ir pārņēmusi mūs, tā ir vēl viena uzvara Radīšanas mākslā. Gribas vēl un vēl izteikt slavinājuma vārdus un Mīlestības apliecinājumus no mūsu puses, taču to vārdos nav iespējams izteikt tā, lai jūs to apjaustu. Mēs jūs ļoti mīlam, jo viss, kas notiek ar jums notiek ar mums, un ne tikai šajā Visumā.
Visumā-2 prieks un laimes sajūta, un gandarījums ir ļoti augstā pacilātības līmenī, jo mums nebija tik vienkārši šo staru atsūtīt jums. Tam bija zināmas problēmas un šķēršļi. Daudzi no Visuma-2 izteica šaubas vai pratīsiet pielietot šo staru un vai vispār mēģināsiet to darīt. Taču jūs to darījāt, pie tam ļoti prasmīgi. Tas mums dod iedvesmu līdzīgiem impulsiem un rīcībai. Lai paveiktu kaut ko tādu mums, ir jāpārvar daudz šķēršļu un cilvēku valodā runājot, jāpārvar Starpvisuma birokrātija.

Jūsu šodien paveiktais mums būs kā pierādāms fakts turpmāko notikumu atkārtošanai. Un Kosmiskajai birokrātijai būs jāpiekāpjas un jums jāuzticas, jo jūs pierādījāt savu mīlestības potenciālu.
Mēs, Gaismas spēki, ceļojam laikā un telpā bez ierobežojuma starp Visumiem, robežas starp Visumiem ir nosacītas, līdzīgi kā pie jums robežas ir Eiropas Savienībā. Tāpēc informācija par šodien notiekošo ir zināma un atbalsojusies ārkārtīgi daudzos Visumos un Virsvisumā. Jūs, cilvēki, paši aizsākāt jaunu posmu jaunām izmaiņām, tāpēc esiet gatavi, ka izmaiņas notiks vēl straujāk un intensīvāk ne tikai redzamajā  pasaules daļā, bet arī neredzamajās enerģiju substancēs, tas savukārt atkal paātrinās notikumu gaitu un laika ritējumu, līdz tam brīdim, kad laika formulējums būs “šeit un tagad”, bet pagaidām dzīvojiet bez steigas, harmonijā ar sevi laiku. Līdzsvarojiet sevi ik dienas. To jūs variet izdarīt dodot atļauju, ka jūsu esamība kārtojas un līdzsvarojas pašregulējošā sistēmā – automātiski saskaņā ar notikumiem, nu jau ne tikai jūsu Visumā, bet Kosmosā kopumā. Ielieciet tādu programmu un dzīvojiet savu ikdienu “šeit un tagad” bez bēdām par rītdienu, bez ciešanu atmiņām par vakardienu.

Sāciet apgūt  enerģiju “šeit un tagad”. Šādi apgūtā metode jums lieti noderēs jau drīz. Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam. Arvien vairāk būs cilvēku, kuri apjautīs, ka viņi mūs redz, dzird un ir ar mums vienotībā. Cilvēce mostas. Protams, ir arī otra grupa cilvēku, kuri sparīgi cenšas palikt 3-dimensiju līmenī, lai apgūtu vēl neizietās mācības. Tāds ir viņu lēmums un scenārijs, tāpēc respektējiet viņu lēmumu.
Ja vēlieties, varat izdomāt pieprasījumu Kosmiskajai Hierarhijai, ka jums ir vajadzīgi vēl nebijuši notikumi un enerģijas, lai ir interesantāk dzīvot. Nāciet ar saviem priekšlikumiem, mēs palīdzēsim jums tos realizēt. Tā kā tas notiek šodien.

Kosmiskais birokrātisma aparāts ir spiests atkāpties, jūsu cilvēku  mīlestības un vēlmju priekšā. Jūs esat vareni savā mīlestībā, saglabājiet šo diženumu.
Mēs jūs ļoti, ļoti mīlam, jūsu Gaismas un Mīlestības spēki no jūsu Visuma un tie, kuri šodien pievienojās arī no cita Visuma.
P.S.  redzat nu, jūsu cilvēciskā apvienošanās dod mums iespēju apvienoties tāpat kā to darāt jūs, jo jūs esam mēs. Ar Mīlestību un Vienotību. Izturiet.

Čenelings

20. septembris 2006.
Es esmu Krajons.
Es ilgi neesmu izgājis uz sarunu, taču vienmēr esmu piedalījies katrā sarunā, kad ar Jums runāja MŪSU GRUPA.
Tagad es vēlos ar jums runāt personīgi, kaut gan esmu vienotās GRUPAS daļa.

Paldies jums par to darbu ko jūs veicat. Izturiet un turpiniet šo darbu. Izturiet, nesiet sevī cerību, ticību un izturiet. Vēl nedaudz . . .
2009. gads ir lielo pārmaiņu gads. Cilvēki ir orientēti uz 2012. gadu, taču lielās pārmaiņas notiks jau 2009. gada Saulgriežos. Jūs gribat zināt kuros Saulgriežos? Esiet gatavi uz pārmaiņām visos Saulgriežos pēc jūsu laika, jo katros Saulgriežos notiks daļa no Lielā Pārmaiņu Laika. Viss notiks pa daļām, tādējādi dodot iespēju cilvēkiem “aklimatizēties un atjēgties” pēc iepriekšējiem notikumiem. Šis laiks ir ļoti tuvu un jūs pēkšņi atjēgsieties, ka šis laiks jau ir klāt. Tāpēc dzīvojiet savu ikdienas dzīvi bez steigas harmonijā ar sevi un apkārt notiekošiem procesiem. Fiziskajā plānā jums būs tas, ko jūs vēlaties (Taču - stop. Bez utopijām un muļķīgām vēlmēm). Esiet saprātīgi savās vēlmēs fiziskajā līmenī!

Mūsu jautājums:  Tad, kad tiek izdzēstas negatīvās enerģijas, kas notiek ar šo negatīvo enerģiju traukiem jeb kas notiek ar traukiem, kuros bija šī negatīvā enerģija?
Kopā ar šo enerģiju dzēšas arī, jūsu uztverē, trauki. Enerģija ir izkliedēta visur, jo nav norobežota vienā vietā. Šīs enerģijas nav kā Gaismas Skolotāji, lodveida enerģijas. Tās enerģijas kuras dzēsāt, ir visur, ir sajauktas caur dažādu matēriju blīvumiem – 1cm3 atrodas neskaitāmi daudz egregoru, jūs tādu skaitli nevarat izprast. Tāpēc nav paša trauka. Jo smalkāka matērija, jo viņa ir “izkaisītāka” tālākā Visumā un Virsvisumā. Jūsu lūgšanas vārdi un labās vēlmes šobrīd ar sajūsmu  uzņem citos Visumos un Virsvisumos. Jūs caur šādu savu darbu, esat ieguvuši sev ļoti daudz jaunu uzticamu draugu citos Visumos un Virsvisumos.
Atgriezīsimies pie laika posma 2009. Mostās indigo un viņi pakāpeniski pārņems vadības un valdības grožus ar godīgumu, patiesumu un taisnīgumu.

(Lotosā sēž Lakšmi un saka, ka viņa būs kā patronese, aizstāvis tieši tiem, kas šobrīd veco, netaisnīgo, melīgo, slavas kāro, varas un mantkāro vadību enerģijas nomainīs ar godīgumu. Es viņus sargāšu, došu veiksmi.
Šobrīd uz Zemes būs daudz sajukuma, ļoti, ļoti daudzi cilvēki, kuri attīstās pa lejupejošo enerģiju vēl grābs, zags, melos un pat fiziski mēģinās iznīcināt savus konkurentus, kas pēc būtības ir tādi paši kā viņi. Tā nav jūsu daļa, tā ir viņu pieredze. Pieņemiet viņu pieredzi ar cieņu.

Kari saasināsies. Tautas staigāšanas un pārvietošanās notiks vēl jaudīgāk. Nabadzīgo valstu cilvēki iespiedīsies turīgajās valstīs, tādējādi radot dažādu enerģiju sajaukumu, kas savukārt atbalsosies kā haoss un izskatīsies kā regress. Taču patiesībā šīs dvēseles, pirms tiks atšķirtas no garīgi attīstītām dvēselēm un tiks pārceltas uz 3 dimensiju, vēlās apgūt pieredzi, teorētisko pieredzi no tām dvēselēm, kuras tiks pārceltas uz 4, 5 dimensijas Zemes dubultnieku. Starp citu, jūs jau esat šajā dubultniekā. Kā jums veicas ar 4, 5 dimensijas enerģiju pielietošanu? Vai izprotat kādi instrumenti ir jūsu rokās? Noticiet un izturiet.
Uzticieties sev, ticiet sev un izturiet. Daudzas kārtības mainīsies ļoti strauji, tāpēc nepierodiet pie kaut kādas īpašas kārtības, esiet gatavi, ka kaut kāda kārtība nākamajā dienā var būt citāda. Esiet elastīgi, tas jums dos spēku izturēt un pārveidoties. Atcerieties, ka viss, kas bija labs vakar, šodien var izrādīties pārveidojams vai pat nederīgs.
Lūdziet mūsu palīdzību un mēs jums palīdzēsim jūsu eksistencē fiziskajā veidolā. Jūsu domu spēks ir tas, kas rada realitāti, apzinieties to. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti izstāstīt kā veidojas jūsu realitāte un dziedināmā realitāte, tad, kad notiek dziedināšanas process.

Lūdzu apzinieties, ka dziedināmā cilvēka esamībā ir zināma veida enerģijas ar dažādām vibrācijām un jūs esat tie, kas šīm enerģijām piešķir formu un saturu. Piemēram, ja jūs ieraugiet cilvēku smalkajos līmeņos, viņa personīgajā egregorā zemo vibrāciju enerģijas un, ja jūs tās nosaucat vārdā, tad šī enerģija tūlīt pat formējas atbilstoši jūsu teiktajam. Savukārt jūs šo enerģiju varat transformēt par Gaismu un Mīlestību, pielietojot atbilstošas lūgšanas vārdus jeb kodus. Citiem vārdiem sakot, jūs formējat enerģijas formu un tad, pielietojot “atbilstošo trauku”, izsmeļat un transformējat šo enerģiju par Gaismas un Mīlestības enerģiju.
Jo augstākos līmeņos jūs aktivizēsieties (precīzāk – smalkākos līmeņos) jo atbildīgāki jūs topat par savu rīcību.

Līmeņi ko jūs saucat ciparos, piem., 164, 200. tie nav līmeņi, bet vibrācijas smalkuma enerģija, kura caurvij cilvēku pilnīgi visur un tas nenozīmē, ka  šis līmenis ir kaut kur tālu no jums. Tas ir tepat jūsos, jo jūs esat daudzdimensionāli un sniedzaties visur tur, kur ir jūsu domas, vārdi, rīcība un citas izpausmes formas.

Rūpējieties, lai jūsu izpausme ir jūsu Mīlestība, Ticība, Zināšanas, Harmonija. Izturiet. Mēs esam kopā ar jums, mēs jūs sargājam ļoti, ļoti. Es arī esmu šeit ar jums kopā. 

Krajons.