SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Rīga, Elizabetes iela 91/93 – 2, durvju kods 2 
Tālr.uzziņām:29276118 
www.urantija.lv   e-pasts: urantija@e-apollo.lv

Pēdējais karš starp cilvēkiem būs karš par patiesību. Šī kara darbība būs ikvienā cilvēkā. Tas būs karš ar personīgo tumsonību, agresiju, aizkaitinātību. Un tikai ikviena cilvēka pārveidošanās pašā saknē var kļūt par sākumu visu cilvēku mierīgai dzīvei. (N.K.Rērihs)

Bite
2012.gads ir atskaites punkts, kad Kosmisko enerģiju plūsma ceļ vibrācijas visā Saules sistēmā ar dzīvo uguni. Šīs vibrācijas fiziski varēs izturēt tikai tie, kuriem ir sudraba pavediens un zaļais pavediens. Sudraba pavediens savieno dvēseli ar Radītāju, zaļais pavediens nodrošina fiziskā ķermeņa jeb miesas pastāvēšanu. Vēl jābūt atjaunotiem daudzdimensiju cilvēka esības visiem līmeņiem saskaņā ar Kosmiskās Gaismas evolūcijas plānu.
Cilvēks sastāv no miesas, miesa no matērijas, matērija tiek veidota no Radītāja izelpas jeb viļņu plūsmas, ko austrumos dēvē kā OM skaņu. Visām šīm Radītāja esības izpausmes formām klātesošs ir Radītāja Gars, kurš pavada izpausmes formas darbībā un virzienā. Arī cilvēka fiziskais ķermenis ir Radītāja esības daļa un izpausmes forma. Viss ir vienots Radītājā. Cilvēks vienlaicīgi ir ne tikai miesa, bet arī matērija, kuru redzam kā Gaismas starojumu Gaismas sfēras vai citādas formas veidā. Var apgalvot, ka tad mēs izpaužamies kā gaismas dievišķā būtība. Matērija veidojas no Radītāja izelpas, kura ir viļņa formā un arī vilnis ir cilvēka esības izpausme. Atšķirības viļņa parametros nosaka katra cilvēka individualitāti, matērija piešķir personības raksturojošos aspektus, miesa ar to visu izpaužas brīvās gribas darbībā. Tāpēc cilvēks ir pats savas laimes vai nelaimes kalējs.
Fiziskajās pasaulēs brīvās gribas nosacījums rada katram iespēju izpausties pēc savas izvēles. Radītājs grib lai viņa esības daļas izpaužas radot jaunas realitātes un dievišķas evolūcijas formas. Tomēr brīvās gribas princips pieļāva radīt arī tos, kuri nostājās pret Radītāja gribu, atsakoties no Gara klātbūtnes, tāpēc viņu esības attālinās no Radītāja sākotnējā izzinošā Gaismas plāna. Cilveks miesa materija shema
Tiem, kuriem nav gara, nav dvēseles ar sudraba pavedienu, nav savienojuma ar Radītāju, tātad nav arī mūžīgās enerģijas baterijas. Tad sākas lielā zagšana. Tiek zagts visos līmeņos: cilvēku līmenī idejas, īpašums, piederība, atmiņas, laime, atpūta, pat mīlestība.  Matērijas līmenī tiek zagta enerģija, dvēsele, pieredze, Gaismas dzirksts, personība, dzīves scenārijs tiek aizvietots ar mistisko „liktenis”, iemiesošanās mērķa impulss tiek aizvietots ar iluzorām vēlmēm un baudām. Atmiņas par dievišķo izcelšanos tiek izdzēstas, Absolūtā Patiesība aizstāta ar apgalvojumu, ka cilvēki ir mirstīgi.
Gan nozagtās individualitātes, gan personības rezultātā fiziskajā pasaulē sajūtas un notikumi ir samērā līdzīgi: cilvēkam it kā vairs nav vietas šajā pasaulē; viņš joprojām ir dzīvs fiziski, bet nav sadarbības ar apkārtējiem – it kā esi un tajā pat laikā it kā neesi; it kā vari, bet nerodas iespējas; it kā gribi, bet nevari; it kā iesāc, bet nesanāk pabeigt utt.
Ar katru mirkli planētas daudzo un atšķirīgo pamatcivilizāciju formu pārstāvjiem pievienojas visu civilizāciju mākslīgi radītie hibrīdi un kloni. Gaismas dvēseļu cilvēku procentuālā attiecība strauji sarūk. Pēc saņemtās informācijas šis skaitlis svārstās 5-10% robežās. Taču problēma ir vēl dziļāka tajā, ka gandrīz puse no šī niecīgā Gaismas cilvēku skaita jau ir apzagti tik ļoti, ka cilvēkiem vairs nav dvēseles, daļai nav arī personības, dažiem nav visu tās aspektu – dvēseles, personības un individualitātes. Miesa jeb cilvēka ķermenis pārstāj eksistēt tikai tad, kad tiek atvienots zaļais pavediens, kurš ar Zemes mātes stihiju enerģiju klātbūtni uztur ūdens, gaisa, zemes, uguns un ētera veidoto ķermeni.
Gaismas dvēseļu cilvēku skaits, kuri garīgi pilnveidojoties ir atjaunojuši prasmi būt vienotā esībā fiziskajam ķermenim ar matēriju, vilni un garu, diemžēl, nav daudz. Tad visi lejupejošie un tumsas spēki tiek koncentrēti ap šiem gaismas dvēseļu cilvēkiem. Fiziskajā līmenī viņus pazemo, apmelo, šantažē un pat slepkavo. Matērijas līmenī pret viņiem tiek vērstas reliģiskās un sātaniskās maģijas. Cīņa ir nežēlīga.
Kad šādas cīņas laikā pārsvaru ņem Gaismu nesošie, tad vecās sistēmas transformācija izpaužas kā klimatiskās kataklizmas, kad pārsvaru ņem tumsas piekritēji – tad tiek iedarbināts karš.
Nākotnē pastāvēs tas, kas pašradīts balstoties uz cieņas, mīlestības, sirdsapziņas un harmonijas pamata.
Novēlu Jums apzināties un realizēt savas Dvēseles iemiesojuma Gaismas mērķi, izprast šobrīd notiekošo un iemācīties pašsaglabāties.  
2019.gada 9.martā un 6.aprīlī 10.oo-14.oo Urantijas telpās tiek organizēts Skaidrītes Aleksejevas autorlekciju kurss: Izpratne par pārmaiņu laiku; Pārdzimšanas formula.
Esiet mīļi gaidīti! Lūdzu, piesakieties laicīgi, jo ir ierobežots vietu skaits.

 

 


Ar gaismu un mīlestību,
Skaidrīte Aleksejeva
SIA „DVS URANTIJA”   vadītāja
MBA maģistre, kosmoeniopsiholoģe.