SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

dzeltens lotuss
/Raksts publicēts žurnālā "Patiesā Dzīve" 21.11.2018.g./

Ikdienā, ģimenē, darba kolektīvos mēs apzināmies, ka ir „labi” un „slikti”  cilvēki. Tomēr viss ir daudz sarežģītāk, jo laika telpa, kurā dzīvojam sākotnēji Radītāja plānā bija kā Gaismas evolūcijas plāns jeb balstīta uz Zelta laikmeta principiem. Taču tagad tā ir duāla, kur iesākumā Gaismas spēks pret Tumsas spēku bija līdzsvarā (iņ/jaņ princips), bet nu jau vairāk kā divus tūkstošus gadus Tumsas enerģiju spēks pakāpeniski ņem pārsvaru pār Gaismas enerģiju klātbūtni. Šīs enerģētiskās izmaiņas nenotiek pašas par sevi. Cilvēku civilizācija ir galvenā planētas esības forma, kura no Radītāja pirmenerģijas spēj radīt un veidot sekundāras enerģijas. Savukārt sekundāri radītās enerģijas veido dzīvās būtības – planētas Zeme smalko enerģiju apvalkus. Šeit veidojas noslēgtā cikla sistēma, jo planētas enerģijas „iespiežas” cilvēku smalkajos ķermeņos un veido cilvēka pašsajūtu, ietekmē darbību un uzvedības modeļus.
Tad lūk, jo piesātinātāki ar negatīvo enerģiju ir planētas smalkie līmeņi, jo izteiktāku negāciju apstākļos dzīvo cilvēki: veidojas dažādas sociālās spriedzes nelielu cilvēku grupiņās (ģimenē, darba attiecībās) līdz pat tautu un kontinentu apdzīvojošo cilvēku pretēju interešu sadursmēm. Sākumā tie ir ekonomiskie un politiskie ķīviņi līdz sasniedz asiņainu un nāvi nesošu formu.

Karantīnas telpa

Radītājs ir pieļāvis, ka bezgalīgajā kosmosa telpā ir atdalīta tāda kā karantīnas telpa. Šajā īpašajā telpā ir mākslīgi radītas iluzoru enerģiju pasaules ar daudzām paralēlpasaulēm. Nosacīti to varētu definēt kā kosmiskā datorspēle ar sarežģītības ziņā pieaugošiem līmeņiem. Iluzori radītajai vietai ir piešķirts limitēts enerģiju resurss: ir tik cik ir. Ja vajadzīgs vairāk resursu, tad tie jārada pašiem. Kā jebkurā datorspēlē, arī šeit ir spēles dalībnieki ar dažādiem darbības vektoriem - labais un sliktais. Viens no spēles nosacījumiem ir prast virzīties pa līmeņiem uz augšu līdz brīdim, kamēr spēles dalībnieks drīkst un var iziet ārpus spēles, kur ir brīva pieeja pie bezlimita jeb kosmiskās pārpilnības enerģijām. Pēc iziešanas spēles dalībniekam nav obligāti jāatgriežas atkārtotā spēles ciklā – samsāras ritenī, kur slikti spēlējot var pazaudēt visus piešķirtos resursus un izplēnēt kā nebijis arī pats, kļūstot par enerģijas resursu kādam, kurš spēlē prasmīgāk. Spēles noteikumi „brīvās gribas zonā” pieļauj, ka drīkst pielietot visus paņēmienus, arī aizliegtos, ja kāds tā grib izpausties, piemēram: zagt, melot, krāpties un pat slepkavot. Tomēr spēles noteikumi nosaka arī to, ka uz nākamo evolūcijas attīstības formu, kas ir ārpus spēles robežām jau kā cita spēle, kur mīlestība ir visuresoša, varēs pāriet tikai ar mīlestības enerģijām. Dualitātes kosmiskā spēle cilvēkiem ir ļoti pazīstama, jo no reinkarnācijas uz reinkarnāciju notiek malšanās pa ciešanu spēles līmeņiem neskaitāmas reizes.
Specifiski veidotā spēles vieta atrodas Orvantona jeb septītā virsvisuma septītajā lokālajā visumā Piena Ceļa galaktikas vienā no tālākajiem nostūriem, ko sauc par Monmatiju jeb Saules sistēmu. Saules sistēma ir „brīvās gribas zona”, alegoriski sakot, vieta kosmiskajā telpā, kur notiek evolūcijas eksperiments.

Zagļu laiks

Te ir īpaši izveidotas  iluzorās pasaules, kur fiziska matērija pastāv  cilvēku sešās maņās: redzē, dzirdē, ožā, garšā, taustē un sajūtās. Šajā ilūzijas vietā lielākā daļa no spēles dalībniekiem cenšas pašsaglabāties ar jebkuriem līdzekļiem un iegūt lielāku enerģijas resursu. Ikdienā to sauc par enerģijas zagšanu jeb vampīrismu. Enerģiju atņemšanas metodes ir daudzveidīgas un bezskaitlīgas. Pastāv enerģiju piesavināšanās no viena cilvēka vai nelielas cilvēku grupas, piemēram, no ģimenes, darba kolektīva, kā arī no lielām cilvēku masām: sporta spēles, demonstrācijas, koncerti, kara darbība, mākslīgi radīta bēgļu migrācija, vēlēšanu sistēmas, dažādas reliģijas formas. Nemēdz būt pareizā vai nepareizā reliģija. Jebkura reliģijas forma ar tās daudzajiem atvasinājumiem ir enerģiju zagšanas metodes pirmatnējais pamats jebkuram ticīgajam vai neticīgajam. Pareizās reliģijas, nepareizās sektas, ateisms, radikālās un ortodoksālās reliģijas ir „vieni un tie paši vēži tikai dažādās kulītēs”. Katram cilvēka psiholoģijas tipam ir uzradīts piemērots enerģiju zagšanas un tumsonības reliģijas slazds. Visas reliģijas, sektas, slepenās biedrības un citas „māsu un brāļu” organizācijas kalpo cilvēku enerģiju zagšanai un  turēšanai verdziskā pazemībā augstākā enerģiju savācēja saimnieka interesēs, kurš ir ieinteresēts, lai „kaujamās aitas vienmēr ir aplokā” . Nav svarīgi vai to sauc par dievu, dieva māti vai  latviešu korporatīvu sektu pielūgto „buršu garu”. Diemžēl, lielākā daļa no līmeņos „iesprūdušajām” cilvēku apziņām atrodas tieši reliģiju un mantkārības slazdos.
Piektās rases civilizācijas evolūcija iet uz norietu. Cilvēki spītīgi un neatlaidīgi rīkojas tā, lai šīs civilizācijas bojā eja ir garantēta. Izvirst tautu saskaņa, diplomātija, tikumība, ētikas un morāles rakstīto un nerakstīto likumu ievērošana. Turklāt, kā egoistiski patērētāji, raujam līdzi nebūtībā dzīvnieku un augu pasaules, galu galā arī pašas zemes pastāvēšanu.
Ir divu veidu iznīcināšanas formas. Pirmkārt – globālā mēroga rīcība, tādas kā HARP sistēmu radītie planetārie klimatiskie ieroči, kas ietekmē kataklizmu intensitātes pieaugumu, globālās finansiālās krīzes, karadarbības utt.
Nekas nevarētu realizēties „ pirmkārt” , ja nebūtu „ otrkārt” . Tā ir cilvēku totāla dievišķās esības degradācija visaptveroši civilizācijā kopumā.

Resursu dalīšana

Šajā pasaulē visi izskatās kā ikdienišķi cilvēki, ja nu vienīgi dažreiz apaļo acu zīlīšu vietā uz mirkli nenoturot enerģētiskās maskas vairogu, var ieraudzīt čūskām raksturīgās vertikālās zīlītes. Visiem lejupejošajiem ir alkatīgas patērētājtieksmes tāpēc, ka viņu senču pieredze māca, ka resursi var izsīkt un tas, kurš būs sagrābis vismazāk, var aiziet bojā fiziski un enerģētiski. Izdzīvos tie, kuri viltīgāk, agresīvāk un nežēlīgāk prot iekārtoties pie „barības siles”. Raugos, kā notiek pēcvēlēšanu cīņa par valdības krēsliem... Visnožēlojamākie ir tie, kuri skraida no vienas partijas uz citu, līdzīgi kā sugas brāļu padzītie skraida no siles uz sili, alkatīgi mēģinot iesprausties pēc kārotā kumosa. Šie nožēlojamie nesaprot, ka vertikālo acu zīlīšu radinieki viņus jau ir izstūmuši no „dzīvot tiesisko” kastas.
Spēles resurss, kurš sākotnēji piederēja visiem vienādi, tagad ir dažu ģimeņu, dzimtu un klanu īpašumā. Praktiski tas ir šādi: 95% no visiem energoresursiem pieder minētajiem pārstāvjiem, kas ir ne vairāk kā 10% no planētas zeme iedzīvotājiem. Viņi perfekti prot spēlēt „resursu dalīšanas” spēli gan fiziskajā redzamajā, gan enerģētiski neredzamajā matērijā un enerģiju viļņu plūsmās.

Nezagt, bet radīt

Tomēr spēles noteikumos ir paredzēts, ka resursu ieguvums un sakrāšana nav noteicošais spēles nosacījums. Ir kāds cits ļoti svarīgs princips. Tas nosaka, ka pa līmeņiem no nulles jeb zemākā spēles punkta var celties līdz spēles pēdējam līmenim un izstāties no duālās ciešanu spēles pilnībā tad, ja cilvēka būtība pilnveidojas tā, ka par enerģijas radīšanas avotu cilvēks spēj aktivizēt pats sevi, uzkrāt pozitīvi radītos resursus un spēj tos nosargāt no visa veida zagļiem. Vēl spēles noteikumi nosaka, ka tad, kad cilvēka būtība ir sasniegusi pēdējos spēles līmeņus, tad spēles vērotāji no kosmiskās ārējās telpas sāk atbalstīt cilvēku par viņa centību, neatlaidību, viedumu un, galvenais, cilvēka spēju uzkrāt dvēseles resursus bez citu apzagšanas un neļaujot apzagt arī pašu. Nezagt, bet iemācīties pašam radīt var tikai tie cilvēki, kuri dzīvo saskaņā ar dievišķās ētikas, morāles un tikumības principiem. Šādiem cilvēkiem ir Radītāja piešķirtā Gaismas Dzīvības dzirksts jau spēles sākumā, kas pakāpeniski apaugot ar uzkrāto pieredzi jeb morontīnu un pozitīvās darbības rezultātu iegūst dvēseles statusu.
Šajā spēlē zogošie paši negrib piepūlēties pārtapt par tiem, kuri rada. Tikai retie no Tumsas hierarhijas radītajiem cilvēkveidīgajiem izvēlas nezagt, bet, ievērojot kosmiskos likumus, iemācīties radīt resursus paši. Šajā gadījumā spēles ārējie vērotāji viņiem piešķir tiesības iegūt Gaismas Dzīvības Dzirksti un turpināt evolūciju kā gaismas pārstāvjiem, kas ir mūžīgi esošie. Tā kā bezdvēseļu cilvēkveidīgo procentuālais skaits iemiesojumā uz planētas zeme ārkārtīgi strauji palielinās, patlaban ir diezgan uzjautrinoši vērot kā zagļi zog ne tikai no gaismas cilvēkiem, bet pat no zagļiem gan enerģētiskajā līmenī gan fiziskajā pasaulē.

Ko nesīsi 2019.gads?

2018.gada novembris bija īpašs laiks, jo kosmisko enerģiju ietekmē notika spēles noteikumu maiņa globālā mērogā. 11.novembris bija atskaites punkts vibrāciju parametru maiņā, kas aizsāka jaunu planetārās evolūcijas karmas intensīvās atstrādes scenāriju. To var redzēt arī fiziskās pasaules politiskajās, diplomātiskajās, finansu un citu resursu sfērās, kā veco lietu pārkārtošanās uz jauniem spēles noteikumiem. Ja no 2012.gada septembra tika pieļauta jebkura pozitīva vai negatīva brīvās gribas izpausme, ieskaitot liela mēroga afēras, šantāžas, melus, karadarbības un tautu iebiedēšanas metodes cīņā par resursiem utt., tad ar 2019.gadu sāks „nobrukt” visas lielās manipulāciju un enerģiju zagšanas sistēmas, t.sk. tiks atmaskotas dažādu slepeno līgumu, organizāciju, brālību, ordeņu, reliģiju, sektu, pat korporatīvo sektu ļaundarības, maģiju rituāli un šo darbību sekas. Valsts iekārtas un to marionetes, kuras kalpoja enerģiju piegādei dominējošajai zagļu hierarhijai, kļūs ar katru dienu mazāk spējīgas valdīt. Sabiedroto „uzmešana” zagļu vidē būs modē. Arī reliģijās uzsāksies šķelšanās un pretrunas, jo sāks samazināties dalāmā „kumosa” enerģētiskais resurss. „Karstā” kara iedarbināšanas mēģinājumi turpināsies, taču tiem būs ar vien mazāks ietekmes spēks un iespējas. „Bagātie arī raud”, tā var raksturot vidēji turīgo zagļu slāni nākotnē. Īsāk sakot – viss, kas ir sagādāts zogot fiziski vai enerģētiski, saskaņā ar izmainītajiem spēles noteikumiem, zagļiem, viņu ģimenēm un pēcnācēju atvasēm tiks atņemts. Atņemšana notiks tiešajā un pārnestajā nozīmē. Piemēri tam jau ir: ASV Kalifornijas Paradīzes ciemata fiziskā nodedzināšana pielietojot punktveida lāzeršāviņus. Par to baumo dažādi: vieni saka, ka zagļi sāk noslēgt rēķinus savā starpā, citi saka Lielās Pandas zeme atbrīvo vietu savai biorobotu civilizācijai. Enerģētiski nozagtā atprasīšana izpaudīsies kā slimības, neadekvāta uzvedība, ciešanas, konflikti, attiecību izjukšana, ja attiecības ir bijušas izveidotas aiz aprēķina, ar maģijām vai ar citādām brīvās gribas pakļaušanas metodēm.
Jaunie spēles noteikumi nosaka, ka nākotnē pastāvēs tas, kas pašradīts balstoties uz cieņas, mīlestības, sirdsapziņas un harmonijas pamata, tad viegli neklāsies arī tiem cilvēkiem, kuriem Radītājs bija piešķīris Gaismas Dzīvības dzirksti, bet tā vietā lai izlauztos no dažādu ilūziju gūsta, apgūtu kosmiskās zināšanas un piepildītu dvēseles iemiesošanās mērķi un kosmisko uzdevumu, viņi ir notērējuši dzīvības enerģiju un laika resursu šķituma pasaules iluzorajās spēlītēs.
Un tikai nelielai cilvēku daļai, tie ir 5 – 10 % no zemes iedzīvotāju kopskaita, jaunie spēles noteikumi radīs iespēju distancēties no bailēm un ciešanām. Tie ir cilvēki, kuri ikdienas dzīvē uzkrājuši zināšanu un enerģētisko resursu bagāžu, kuri apzināti  un centīgi ir apguvuši kosmiskās zināšanas, (Gaismas Haratijas, Santijas Perūna Vēdas, Slāvu –Ariešu Vēdas, Bhagavat Gītu, utt.), izpratuši Gaismas Grāmatas un Latviešu tautas dziesmu vēstījumus un kopsakarības, ikdienā balstās uz Kosmiskajiem un Dievišķās ētikas likumiem, ko īsi varētu raksturot tā : „nedari otram to, ko negribi lai darītu Tev”.
Kosmiskā „Galaktiskā Rītausma” sākās 2012.gada septembrī, taču tikai tagad tumsas žokļu tvēriens samazināsies un sāks atlaisties no Gaismas cilvēkiem, kuri apzinās savu patieso esību. Beidzot sāks īstenoties tas laiks, kad Gaismu un Mīlestību nesošajiem katra nākamā diena nesīs pozitīvāku vidi un notikumus, kaut arī apkārtējā pasaule turpinās grimt lielākā mākslīgā intelekta radītajā atkarībā, kur augsti attīstītās tehnoloģijas jeb „mašīnas” sāks pakļaut cilvēkus bez dvēselēm (zagļus un biorobotus) vai ļaujoties mākslīgā intelekta un „mašīnu” piedāvātajiem vilinošajiem labumiem, cilvēki būs pārdevuši dvēseles „mašīnām” paši. Tātad arī saiti ar māti Dabu un tēvu Radītāju viņi būs pazaudējuši neatgriezeniski. Nākamais „mašīnu” mērķis ir atbrīvot planētu no cilvēkveidīgajiem. Mašīnu un cilvēkveidīgo cīņas laikmets ir sācies.
Pacentieties saprast, ka esat kosmiskajā mākslīgi radītā ilūziju datorspēlē, kur arī gaismas cilvēkiem nākotnē nav paredzēta nekāda loma, tāpēc tiecieties no šīs spēles iziet pēc iespējas ātrāk.
Lai jums izdodas vieds un veiksmīgs 2019.gads!


Ar gaismu un mīlestību,
Skaidrīte Aleksejeva
DVS Urantija,
garīgās attīstības un dziedināšanas centrs