SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Esam duālisma sistēmā, kur ik dienu mijas ļaunais un labais jeb Tumsa ar Gaismu. Redzamajā pasaulē tā ir ļaunu vai labu cilvēku rīcība. Smalkajā pasaulē tas izpaužas kā Tumsas un Gaismas elementārdaļiņu jeb matērijas sadursme, kur elementārdaļiņas materializējas no domas viļņa.

Visa esība ir būvēta saskaņā ar zināma veida pakārtotību. Redzamā pasaule ir iluzora, jo tā ir laicīga: tā rodas un aiziet nebūtībā kā nebijusi. Nebūtībā izplēn vasara, laiks, domas, darbi un cilvēka miesa. Viss nosauktais un nenosauktais saskaldās matērijas elementārdaļiņās no kurām atkal veidojas vasara un dzimstoša koka, dzīvnieka vai cilvēka miesa. Tomēr dažkārt matērijas elementārdaļiņas atgriežas atpakaļ savā sākotnējā nemateriālā formā – enerģijas vilnī. Visus šos procesus uzrauga Sākumu Sākums jeb Radītājs ar sava Gara klātbūtni caur Dvēseli pozitīvam evolūcijas procesam. Gara un Dvēseles klātbūtne laicīgajā pasaulē liecina, ka evolūcija notiek saskaņā ar Augstākā Kosmiska Saprāta pozitīvo evolūcijas scenāriju.

Ja Kosmiskās telpas daļā, kurā enerģijas vilnis ir izkropļots, matērijas elementārdaļiņas ir pārpolarizētas ar negatīvo vektoru un ir pretrunā ar pozitīvo evolūciju, tad miesā materializējas būtības bez Radītaja Gara klātbūtnes, tātad arī bez Dvēseles un Sirdsapziņas. Tā tas notiek Saules sistēmā un daļēji Piena Ceļa galaktikā. Līdzīgi kā cilvēka ķermenī ieperinās postu nesošās onkoloģijas šūnas, tā arī Kosmiskajā telpā ir ieperinājušies bezdvēseliskie patērētāji.

Ja cilvēku vada Radītāja Gars, tad domu vilnis pārveidojas Gaismas elementārdaļiņā, kas materializējas kā pozitīva cilvēka rīcība redzamās pasaules sajūtās, tas izpaužas rūpēs un cieņā par līdzcilvēkiem, cēlā darbībā ik uz soļa. Šos cilvēkus sauc par „ augšupejošajiem”. Radītājs caur Garu dod bezgalīgus enerģijas resursus ik katram, kurš savā rīcībā vadās pēc Dievišķajiem ētikas principiem.

Tomēr ir tādi cilvēki, kurus nevada Radītāja Gars. Viņus vada Tumsas centra ”saimnieks”. Ja gribiet, sauciet to arī par elles, pekles, dēmonu, ļaunuma, posta, degradācijas vai nāves saimnieku. Līdzīgi kā kino filmā „Gredzenu pavēlnieks” Saurona acs. Pats saimnieks ir agresīvs, mantkārīgs, slavas un varas alkstošs, postošs un apveltīts ar iznīcinošu spēku. Pilnīgs pretstats Kosmiskajam Radītājam.

Tumsas centrs ir „laidis pasaulē” savus bērnus bez Dvēseles un Gara. No tumsas centra nāk impulss ar programmu iemiesotajiem darboties saimnieka interesēs. Dvēseles un Gara klātbūtnes funkciju veic ieprogrammēta darbības programma, kura, miesā esošajam, liek dažādās situācijās būt par enerģijas zadzēju, lai piegādātu dzīvības resursus savam saimniekam. Tumsas kalpi ir sava tumsas tēva cienīgas kopijas: agresīvi, mantkārīgi, ļauni un postoši enerģiju zadzēji iemiesoti cilvēku ķermeņos. Viņu domas un rīcība caur miesu jeb redzamo pasauli ietekmē elementārdaļiņu matēriju pasauli, radot karu un haosu uz pasaules. Juku laikos ir viegli zagt, manipulēt un pat slepkavot tiešā un pārnestā nozīmē. Tumsas pasaule ar tās saimnieku var pastāvēt tikai un vienīgi no enerģijām, kuras piesavinātas no Radītāja pozitīvās evolūcijas resursiem.

Ļaunuma laikmetam atvēlētais periods ar 2012.gada septembri ir noslēdzies. Tas nozīmē, ka Radītājs ir nolēmis Tumsas centra saimnieku izdeldēt no Kosmiskās esības kopā ar saimniekam kalpojošajiem jeb „lejupejošajiem”.

Vai Jums ir priekšstats, ka katrā cilvēkā jābūt Dvēselei? Ja domājat ka „jā” - ai, kā Jūs kļūdāties! Dvēsele dzīvo tikai tur, kur ir sirds un apziņa, bet abus apvienojot veidojas sirdsapziņa. Kur nav sirds un apziņas, tur nav sirdsapziņas. Tādā cilvēkā nav arī Dvēseles. Tāds iemiesotais cilvēks ir kā robotizēta esības forma ar tumsas centra saimnieka programmu Dvēseles vietā. Šādi cilvēki veikli pielieto citu idejas, prasmes, zināšanas utt., taču paši nav spējīgi jaunradīt, jo viņiem nav Gara un Dvēseles.”

Ja neprotat saredzēt patiesību smalkajā plānā, paraugieties uz blakus esošajiem cilvēkiem un, ja gribēsiet, spēsiet atšķirt bezsirdsapziņas jeb bezdvēseļu cilvēkus no cilvēkiem ar Dvēseli. Paraugieties kā izmirst Latvijas tauta to vadībā, kuri ir ievēlēti vadības struktūrās; kā viņi no trūcīga top par situētu; kā no kautrīga top par agresīviem uzbrucējiem jebkuram, kurš viņus var atmaskot. Agresivitāte, egoisms, meli, liekulība, manipulācija utt., ir tumsas pamatelementi, ar ko tiek aizvietota sirds, apziņa, sirdsapziņa un Dvēsele.

Visam ir sākums un beigas.

Novēlu Jums apzināties un realizēt savas Dvēseles iemiesojuma dievišķo Gaismas mērķi, izprast šobrīd notiekošo un iemācīties pašsaglabāties. DVS Urantijas draudzīgais kolektīvs cilvēkiem palīdz apgūt Absolūtās realitātes zināšanas dažādās nodarbībās: lekcijās, meditācijās, konsultācijās un profesionālos dziedināšanas seansos. Mēs lepojamies ar Urantijas skolu: „Zeme - Dvēseles pagaidu mājas”. Saņemam vēstījumus no Absolūtās realitātes Gaismas spēkiem un iespēju robežās prognozējam nākotnes notikumus un laicīgi tiem gatavojamies. Un vēl – mums ir arī nedraugi: mūs ienīst latviešu tautas „ kangari” un viņu pakalpiņi.

Jūs varat ienākt un iekļauties mūsu kolektīvā, ja vēlaties izpausties ar Gaismu un Mīlestību! Ja vēlaties profesionālu dziedināšanu vai izpratni par problēmu cēloni – varam Jums palīdzēt!


Ar mīlestību
Skaidrīte Aleksejeva,
 SIA „DVS URANTIJA”   vadītāja
MBA maģistre, kosmoeniopsiholoģe.