SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

…Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods!
Kas postīdams viņu šausta,
Uz pekli lai rauj to jods!...
(R.Blaumanis „Tālavas taurētājs”)

 

Kad Jūs saņemat dāvanā kastīti ar skaisti pārsietu lentu, visbiežāk Jūs pat nenojaušat kas ir kastītē. Jūs cerat kastītē ieraudzīt kaut ko jauku. Līdzīgi ir ar cilvēkiem: kad Jūs sastopat cilvēkus, ar dažiem no viņiem pat strādājat vienā kolektīvā, vai vēl sarežģītāk – dzīvojat vienā ģimenē, Jūs neapjaušat, kas ir ieslēpts ķermeniskajā būtībā. Gadās dažādi. Diezgan bieži būtnes ir ar lejupejošo evolūcijas un apziņas vektoru un tad Jūs naivi domājat, ka agresīvam cilvēkam ir sirdsapziņa, kauna un goda jūtas vai cerat, ka tās tomēr kādreiz parādīsies.

Fiziskais cilvēka ķermenis ir uzbūvēts pēc savādiem principiem. Tas sastāv no daudzlīmeņu enerģētiskām struktūrām: fiziskais ķermenis un smalkie ķermeņi, kuri savā starpā atšķiras ar smalko enerģiju blīvumu. Tomēr tas nav galvenais. Būtiskākais ir tas, ka cilvēku ķermeņos var atrasties dažādas esības formas, līdzīgi kā dāvanu kastītē var būt ļoti atšķirīgas lietas.

Ir pierasts, bez dziļākas analīzes, domāt, ka cilvēks, tas ir cilvēks un viss. Taču „cilvēks”, tas ir „kastītes” nosaukums, bet tie, kas iemiesojas šajā ķermeniskajā veidolā jeb „kastītē”, ir ar ļoti krasi atšķirīgu izcelsmi, formu  un apziņas līmeni. Ar enerģētiskās mīmikrijas palīdzību dažādās būtības, kuras pēc izskata jeb formas dažkārt ir ļoti atbaidošas, izskatās tieši tāpat kā visi cilvēki.

Uz planētas Zeme „kastītē cilvēks”, no agresīvajām civilizācijām  vairākumā ir nomaskējušies zvīņainie reptiloīdi, spārnotās čūskas jeb nagi, dažādu rasu pelēkie, daļa no drakoniem un visu viņu hibrīdi. Mazāk sastaptie ir replikatori, no pekles dzemdinātie: tumsas intelekts, tumsas kalpotāji un citi monstri, kuri iefiltrējušies no tumsas pasaulēm fiziskajā matērijā. Šīm, cilvēku ķermeņos maskētajām būtnēm nav sirdsapziņas, kauna, tikuma, dvēseles, nav savienojuma ar Radītāju ar sudraba pavedienu un citu īpašību, kuras raksturo Gaismu nesošās civilizācijas. Toties šajos monstros ir bezrobežu alkatība, cietsirdība, ļaundarība, izcila prasme melot un intrigot, glaimot un izlikties, uzpirkt un šantažēt, pazemot un likt justies vainīgam un pat grēcīgam. Šo uzskaitījumu var turpināt bezgalīgi, jo viņu izpriecas ir bagātībā, fiziskā un morālā slepkavošanā, savtīgā egoismā un bezierunu paverdzināšanā. Pēc iznīcinātā Zelta laikmeta, globālajā pārvaldībā viņi bija radījuši un intensīvi izmantoja agresīvo un pilnīgā ļaunuma piramidālo pārvaldes struktūru ar atbilstošu, tikai savu interešu aizsardzības tiesisko sistēmu. Visu šo laiku ir pastāvējusi ilūzija, ka viņi atrodoties dažāda līmeņa pārvaldes struktūrās, rūpējas vai cenšas rūpēties par tautu. Viņiem nekad nav bijis mērķis rūpēties par citiem „kastītē cilvēks” iemiesotajiem! Pie tam, rūpes par citiem ir pretrunā ar viņu filozofijas principiem.

Otra grupa – mazāka un uz pozitīvo evolūciju vērsta, ir humanoīdu forma jeb Gaismas pasauļu Debesu dzimtas Lielās Rases pēcteči. Šīs būtības cilvēku ķermeņos ir apveltītas ar sirdsapziņu, tikumību, kaunu, beznosacījuma mīlestību, spēju ziedoties sabiedrības interesēs. Viņos ir harmonija, gara brīvība, ticība, uzticība evolūcijas Gaismas ideāliem un tieksme uz Kosmisko zināšanu apgūšanu tautas un visas planētas kopējam Gaismas mērķiem. Ja planētu globāli pārvaldītu šī grupa, pasaules tautas dzīvotu harmonijā, saticībā un pielietotu dabas resursus: enerģijai ēteru, vēju, ūdeni, sauli un pārtikā lietotu tikai satvisku ēdienu, paaudžu paaudzēs tiktu nodots tikums un Dievišķās ētikas principu ievērošana. Šīs grupas cilvēkiem ir skaidrs Saprāts, zinātkārs Prāts, mīloša un drosmīga Sirds, tīra Sirdsapziņa, darbīgas Rokas un stipra Griba. Viņi ar labestību un mīlestību attiecas pret visu dzīvo un viņi nemāk sevi pasargāt no agresīvās grupas ļaunuma.

Uz planētas Zeme iet nikna cīņa starp abām grupām. Pēc 2012.gadā iedarbinātā „pasaules gala” ļaunumam un posta nesējiem cilvēku ķermeņos, Māte Zeme ir uzsākusi  ieviest „kārtību savās mājās”. Cilvēki, līdzīgi kā daudzbērnu ģimenē, ir planētas Zeme bērni, kas izpaužas tikumos un netikumos. Arī Kosmiskās telpas enerģijas jeb Radītājs, kā lielās ģimenes Tēvs, ar Spēku ir piebiedrojies palīdzēt Mātei Zemei apturēt agresīvos bērnus un aizsargāt labestīgos.

Šī cīņa ir izgājusi finiša taisnē, jo arī planēta ņem tajā dalību. Tā saucamā globālā sasilšana ar visām laika apstākļu kataklizmām, jāsaprot citādāk – planēta ceļ savas vibrācijas un temperatūru, līdzīgi kā ar gripu slimajā ķermenī ceļas temperatūra, lai atbrīvotos no patogēnajiem parazītiem. Zeme dara tāpat – atbrīvojas no parazītiem-patērētājiem.

Visam ir sākums un beigas.

Novēlu Jums apzināties un realizēt savas Dvēseles iemiesojuma dievišķo Gaismas mērķi, izprast šobrīd notiekošo un iemācīties pašsaglabāties.  DVS Urantijas draudzīgais kolektīvs cilvēkiem palīdz apgūt Absolūtās realitātes zināšanas dažādās nodarbībās: lekcijās, meditācijās, konsultācijās un profesionālos dziedināšanas seansos. Mēs lepojamies ar Urantijas skolu: „Zeme- Dvēseles pagaidu mājas”. Saņemam vēstījumus no Absolūtās realitātes Gaismas spēkiem un iespēju robežās prognozējam nākotnes notikumus un laicīgi tiem gatavojamies. Jūs varat ienākt un iekļauties mūsu kolektīvā, ja vēlaties izpausties ar Gaismu un Mīlestību! Ja vēlaties profesionālu dziedināšanu vai izpratni par problēmu cēloni – varam Jums palīdzēt!


Ar mīlestību
Skaidrīte Aleksejeva SIA „DVS URANTIJA”   vadītāja
MBA maģistre, neirofunkcionālās datordiagnostikas speciāliste,sertificēta dziedniece, Tradicionālā Reiki meistare skolotāja, kosmoeniopsiholoģe.