SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
Iepriekšējā
Nākamā »

...Sensenos laikos Baltijas zemē,

Kur teka Daugava līčotiem krastiem,

Kur miežu līdumi liesmoti dega,

Dzīvoja laimīga latviešu tauta... (A.Pumpurs „Lāčplēsis”, 1888.g.)

Noslēpums, ka Zeme ir okupēta planetārā mērogā, vairs nav noslēpums. Ik mirkli parādās jauni fakti par to, ka Zemes civilizācijas, jo tālākā pagātnē, jo attīstītākas tās ir bijušas. Kādi, kuri pārstāv to planētas pārvaldītāju daļu, kas ļoti pūlas noturēt cilvēci melos un safabricētās pasaciņās par cilvēku izcelsmi, ar katru mirkli zaudē Patiesībai.

Sabiedriskajos interneta tīklos melus atmaskojošo faktu jau ir pietiekoši, lai saprastu, ka Zemi kādreiz ir apdzīvojušas ļoti viedas un milzīga auguma būtnes. Jo – vai paši no sevis var veidoties bezgalīgu pazemes tuneļu tīkli katrā kontinentā, zem lielajām pilsētām un ātrgaitas transporta savienojumi starp kontinentiem pa šādiem tuneļiem zem okeāniem?

Un grandiozās celtnes, kuras attēlotas neskaitāmās viduslaiku 17 – 19 gadsimta gleznās? Celtnes, kuras būvētas pēc līdzīgiem projektiem dažādās planētas vietās un šo būvju balstošās kolonas sasniedz 30 un vairāk metrus. Trepju pakāpieni ir ar metru soļa augstumu, bet līdztekus šādām trepēm ir trepes ar mums, cilvēkiem, pierastā soļa augstumu (ap 0,3m). Tikai viena nianse - visas šādas būves gleznās attēlotas izpostītas un sagrautas drupās.

Fotogrāfijās un gleznās redzamās postošās traģēdijas pēdas nav datētas un aprakstītas hronikās; nav saglabājušās teikās, nostāstos un atmiņās. Par milzīgajiem „grēku plūdiem”, kas notika daudzus tūkstošus gadus atpakaļ, nostāsti un leģendas ir bagātas ar precīziem un pierādāmiem faktiem. Savukārt postījumi, kuri notikuši nedaudz vairāk kā 200 gadu iepriekš - nav saglabājušies cilvēku atmiņās. Pie tam, kāds vai kādi rūpīgi cenšas noslēpt visus faktus un redzamās pēdas, tai skaitā to, ka uz zemes ir bijuši koki pat ar vairākiem desmitiem metriem stumbru diametrā. Vietā, kur bijušas auglīgas zemes, bagāta flora un fauna ir pazudusi zemes virskārta 300 un vairāk metri dziļumā. Tā vietā ir milzīgi, neauglīgi tuksneši. Vai Jums tas nešķiet dīvaini?

Vēl dīvaināk šķiet tās muļķības, kuras vēl joprojām māca visu līmeņu mācību iestādēs, sākot no pamatskolas līdz augstskolai, ieskaitot. Tā ir mācība par to, ka cilvēks cēlies no mērkaķa un iesākumā ar koka nūju urbināja no zemes saknītes un tārpus, lai piepildītu vēderu. Pazemojoši.

Ja cilvēki turpinās šādi domāt un atrasties melu dogmās, tad cilvēces un planētas nākotne ir uz bezcerības robežas. Mūsu planēta ļoti cieš no tiem pāri darījumiem, ko tai nodara cilvēki. Stāsta, ka krāsainie polietilēna maisiņi kā atkritumi dažos okeāna krastos piekrastes zonā jau sasniedz vairākus kilometrus garu un divus līdz trīs kilometrus biezu un dziļu piesārņojuma masu. Stāsta, ka šādu atkritumu daudzums planētas okeānā jau ir sasniedzis Amerikas kontinenta platību. Dienvidindijas apmeklējuma laikā Urantijas grupa, apmeklējot Indijas okeāna piekrasti pārliecinājās, ka atkritumi varētu būt globālā nelaime.

Patiesība, kura ir redzama caur melu un ilūziju plīvuru, ir skarba un nežēlīga. Vai ievērojāt, ka šajā, 2017.gada rudenī neskaitāmu gājputnu kāšu vietā debesis bija „tukšas” un tikai pa retam debesu velvi pāršķēla aizlidojošo putnu juceklīgo kāšu atvadas?

Tādus un līdzīgus faktus var minēt gan par dabu, gan par Latviju un planētu kopumā.

Kāpēc tā notiek? Mēģināsim meklēt atbildes.

 

Iepriekšējā
Nākamā »