SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Ziemassvētki un Jaunais gads ir cilvēku iekšējās gaismas svētki.
Mēs gaidām mirdzumu no iekšienes! No sevis, no tā, kas sevī.
Un, kad uzmirdzēs raķešu gaisma un laukumos – egles, pasaules
mirdzums televizorā žilbinās acis, tad ziniet un apzinieties,
ka tie ir tikai mazi ārēji  atspīdumi no tās nebeidzami milzīgās
Gaismas, kas mūsos jau ir,  mūsos pašos no Sākumu Sākumiem.
                                                                          /Imants Ziedonis/


Ar cieņu un mīlestību
       Skaidrīte un Urantijas Gaismas darba komanda
2017.gada nogalē

 

Ir pierasts, ka iesākot jaunu gadu, atskatāmies uz aizejošā gada paveikto un mēģinam prognozēt nākošā gada notikumus.

Par aizejošo 2017.gadu

Tas bija varen darbīgs, ražens un notikumiem bagāts gads. Katra diena bija svarīga, nozīmīga un īpaša mūsu kolektīva izaugsmē.
Mums bija brīnišķīgs Indijas brauciens: grupas harmonija un saliedētība bija fantastiska. Tā varētu izpausties Gaismas ģimene vai pat Gaismas Tauta, kur dominē Mīlestība, Sapratne, Cieņa un Izpalīdzība. Mēs ceļojām pa Latviju – iepazinām Vidzemes un Kurzemes skaistumu un svētvietas. Mums bija skaisti un enerģētiski spēcīgi Saulgrieži un Bērnu brīvdabas pasākumi. Mēs meditējām un praktizējām domu materializācijas prakses Vasaras nometnē „Kvantu lēciens”, kur pieredzējām elpu aizraujošus brīnumus. Mums bija lielāku un mazāku Urantiešu darba grupu „salidojumi”, pēc kuriem ar sasniegumiem dalījāmies pieredzē. Mums izdevās realizēt sapni, ka viens no mūsējiem nokļūst uz dziedinošajām operācijām pie daktera E.Muldaševa. Un vēl mums izdevās daudzas labas lietas un sasniegumi, kuri apstiprināja ar rezultātiem un faktu materiāliem, ka esam uz Patiesā Gaismas un Mīlestības Zelta Ceļa. Mēs priecājamies par jaunpienākušajiem un Patiesas Gaismas alkstošajiem, kuri ir papildinājuši Urantiešu Gaismas Ģimeni. Mēs lepojamies ar Urantiešiem, kuri jau paši veiksmīgi darbojas ar Gaismas un Mīlestības enerģijām dziedināšanā un jebkuru citu pasākumu organizēšanā.
Mums bija arī daži skumji un sāpīgi momenti, kad sastapāmies ar nodevību, nekrietnību un meliem par Urantiju. Taču tāds ir duālās pasaules uzbūves un darbības modelis: ja nes Gaismu un nepakļaujies valdošajiem lejupejošajiem spēkiem, tad tiks atrasts vājais punkts (domāts: cilvēks), kurš būs gatavs kalpot lejupejošajiem un izpausties nekrietni. Dzīvojot duālajā pasaulē, domāju, ka nav neviena cilvēka, kuram nebūtu bijis jāsastopas ar citu riebeklībām. „Suns rej, bet karavāna iet uz priekšu”. Iesaku neapstāties, lai tādiem mestu ar akmeni, jo tad „karavāna” patērēs svarīgo laiku, „mētājoties ar akmeņiem” un nesasniegs mērķi. Nekrietnības ir bumerangs, kurš noteikti atgriezīsies pie tā, kas to radīja. Un tā jau ir nākotne. Tāpēc – pareģojums par nākotni.

Par 2018.gadu

Izskatās, ka arī tas būs varen darbīgs, ražens un notikumiem bagāts gads. Šāds pieņēmums balstās uz diviem aspektiem. Pirmais – tas ir Urantiešu darba plāns, ko plānojam: ceļojumi, brīvdabas pasākumi, praktisko nodarbību apgūšanas nometnes, skolas „Zeme Dvēseles pagaidu mājas” lekcijas un praktiskie darbi, dziedinātāju darba grupu mērķprogrammas un vēl daudzi citi jauki pasākumi, kas būs veltīti - NO SIRDS LATVIJAI, MŪSU TUVINIEKIEM UN MUMS PAŠIEM.
Otrais aspekts ir notikumi Latvijas un planētas globālais mērogs.
Mums, Urantijā, ir pašiem savs redzējums, par notikumiem 2018.gadā un par atbilstošo rīcības plānu. Diemžēl, arī Indijas 2018.gada janvāra braucienu esam atcēluši, jo pastāv zināms riska moments. Brauksim citu gadu. Dažiem notikumiem jau gatavojamies tagad, par citiem vēl nav konkrētas skaidrības, taču galvenās gada vadlīnijas jau ir skaidras.
Tomēr šoreiz atsaukšos uz citiem nākotnes redzējuma avotiem. To ir ļoti daudz, bet vadošā doma ir šāda:

  • Ir paredzēts, ka 2018.gadā notiks „planētas Zeme „Lielā pāreja”. Cilvēku civilizācija pārliecināsies par Augstāko Spēku esību un sāks tiem ticēt.” (Kazahstānas Vanga Vera Lion)
  • Ar 2018.gadu iesāksies un it īpaši spēkā pieņemsies ap 2020. līdz 2024.gadam process, ko var raksturot kā „Citas Pasaules kārtības nomaiņa”. Lielajā Gaismu nesošajā valstī iesāksies pamatu ielikšana Zelta laikmetam. (Bulgārijas Vanga)


Man patīk šie pareģojumi. Pie tam tos neorganizē Urantija, bet Radītājs un Kosmiskie Gaismas spēki. Tā kā līdz šim valdīja agresija, karš, ciešanas un Gaismas Dvēseļu paverdzināšana, tad tas bija Tumsas pasaules valdīšanas laiks. Sāks notikt „Pasaules kārtības” nomaiņa. Tas nozīmē, ka kritīs Tumsas vara un „Globālajam žandarmam dienas ir skaitītas”.
Ir vēl kāds pareģojums, kuram ir pienācis laiks piepildīties. Šis pareģojums ir pavēstīts 2011.gadā ziņu portālā „Delfi”. Lasiet paši:


Usūrijas šamanis: Latvijas glābējs ir starp jums
 
DELFI Aculiecinieks | 05. janvāris 2011 16:04
 
Foto: Scanpix

samanisRaksta mums lasītāja Anastasija (kam ticēt, kam nē - spriediet paši):
"Interesanta lasāmviela, par kuru vērts aizdomāties. Tas ir tulkojums no krievu valodas, ieraksts, kas ar paziņu starpniecību, nonāca manā rīcībā.
2010.gada vasarā kādai Krievijas pētnieku grupai bija iespēja aprunāties ar vienu no Usūrijas šamaņiem vientuļniekiem. Viņam nav pat elektrības un nekādu sakaru ar civilizāciju. Visu mūžu viņš dzīvo atšķirti no sabiedrības dziļi Usūrijas mežos. Kad viens no sarunas dalībniekiem, kam radi dzīvo Latvijā, pajautāja, ko šis vecais vīrs var pateikt par Latviju, tad šamanis lūdza šo zemi parādīt uz kartes. Un, lūk, ko viņš teica.
Pār šo mazo zemi pašlaik vēl valda tumši, nežēlīgi spēki no citām lielām zemēm. Vietējie valdnieki savā uzpūtībā un mantrausībā domā, ka viņi pārvalda šo zemi. Faktiski tas jau labu laiku tā nav, viņi ir ar aukliņām raustāmas lelles citu zemju vareno rokās. Vietējie valdnieki iznīcina un naudas nami izdzen cilvēkus no mājām uz citām zemēm. Naudas nami ir vainojami daudzu cilvēku nāvē un izputināšanā. Tauta ir apātījā un bezpalīdzības ilūzijā. Ir cilvēki, kuri vāc dokomentus un ierakstus ar runām par naudas namu un valdnieku nekrietnajiem darbiem, konkrētiem kalpiem. Šīs ziņas rūpīgi tiek slēptas citās zemēs. Drīz šīs mazās tautas pacietība lūzīs, un šīs savāktās ziņas izplatīsies pa visu pasauli, radot lavīnu. Vietējie valdnieki būs pārcentušies. Īstie zemes pārvaldītāji ātri atbrīvosies no valdniekiem un naudas namu kalpiem, visu vainu uzveļot viņiem. Šos cilvēkus sodīs kā cilvēki, tā Dievs vairākās paaudzēs. Viņus vajās kā trakus suņus gan savā zemē, gan ārpus tās.
Šajā zemē ir cilvēks, kurš savas spējas ir pasaulei parādījis un viņš var šo zemi lēni, smagi atgriest normālā dzīvē. Lai viņš savu misiju spētu izpildīt, viņam jāatrod uzticami cilvēki, kas spētu palīdzēt. Dievs šos cilvēkus jau nolicis viņa tuvumā, taču tie neatrodas viņa galmā. Tam cilvēkam pašam šie cilvēki jaierauga. Pašreizējā galmā ir maz tādu, uz kuriem kritiskā brīdī var paļauties.
Šai tautai ir uzlikts liels pārbaudījums viņu mantrausības un nesaticības dēļ. Ceļi ir tikai divi, savstarpēji palīdzēt un atbalstīt vienam otru, neļaujot nevienai gaiši domājošai un darbīgai dvēselei nogrimt vai aiziet,  un daudz strādāt savas tautas labā katram, kas to var. Tad tautai izdosies sevi saglabāt un attīstīties. Vai turpināt pašreizējo ceļu, aiziet līdz lavīnai un izputēt pa visu pasauli. Pa kuru no šiem ceļiem iet, ir atkarīgs no pašiem šīs mazās zemes cilvēkiem .
Centos iespējami precīzi tulkot, jo vecais vīrs runā īpatnējā krievu valodā."
Ir skumji klausīties par latviešu tautas raksturu: mantrausīgi un nesaticīgi. Vēl varētu piebilst raksturojošo īpašību par to daļu, kas atdalīta no tautas - par valdību: iztapīgi pielīdēji. Ja no “augšas” ir dots ieteikums, mūsējie ieteikumu jau ir izpildījuši, kamēr poļi un citas valstis kašķējas ar “augšu” un novilcina tautai postošo “ieteikumu”.
Protams, ne jau visi atbilst šiem parametriem. Arī valdībā mums ir pazīstams kāds cilvēks (sieviete), kurš ir tik patiesi godīgs, ka ir apbrīnas vērts. Tieši tāpēc, ka šis cilvēks ir tik enerģētiski tīrs un fiziski nav zadzis, viņu tiranizē pie “siles” esošie, bet cilvēki apdulluši no lejupejošo propagandas arī ir gatavi “mest ar akmeņiem”.
Pārlasu vēlreiz šamaņa pareģojuma pēdējo daļu:
Šai tautai ir uzlikts liels pārbaudījums viņu mantrausības un nesaticības dēļ. Ceļi ir tikai divi, savstarpēji palīdzēt un atbalstīt vienam otru, neļaujot nevienai gaiši domājošai un darbīgai dvēselei nogrimt vai aiziet,  un daudz strādāt savas tautas labā katram, kas to var. Tad tautai izdosies sevi saglabāt un attīstīties. Vai turpināt pašreizējo ceļu, aiziet līdz lavīnai un izputēt pa visu pasauli. Pa kuru no šiem ceļiem iet, ir atkarīgs no pašiem šīs mazās zemes cilvēkiem.

  • Ko atnesīsi 2018.gads?
  • Un 2018.gads atbild: “Nesīšu to, ko esi pelnījusi, Latvijas tauta!”