Drukāt

spiritual rays

 

Nākamās Kosmiskās Gaismas enerģijas formas ir tā saucamie „vienkāršie stari”. Dažādos avotos ir dažādi šo enerģiju raksturojumi un parametri, taču visos avotos kopīgais ir tas, ka Gaismas enerģiju formas, kuras atgādina varavīkšņu krāsu gammu, pastāv. Arī mēs tam piekrītam, jo, ja gribat nodarboties ar jaudīgākām Gaismas enerģijām, ir labi jāpārzina  „vienkāršo staru” īpašības.

Ne tikai „vienkāršie stari”, bet arī „saliktie stari” (tai skaitā „5 Augstākie stari”) ir visjaudīgākā Kosmiskā Radītāja izpausme ar īpašu Gaismas frekvenču enerģijas palīdzību. „Vienkāršie stari” ir septiņi Kosmiskā Radītāja Mīlestības spēka tipi, kuri raksturo septiņas Radītāja īpašības. Šīs īpašības rada septiņkārtīgu iedarbību uz Matēriju un uz formu visā Kosmiskajā telpā. Šos starus sauc par septiņiem Apgaismības stariem un tiem piemīt septiņas varavīksnes krāsas.

Mūsu redzamā un neredzamā realitāte ir ļoti daudzveidīga. Staru izstarojums ir Visuma dzīvības būtības pārraides forma, kura ir īpaši saprotama mums, cilvēkiem, tāpēc ka mēs zinām, ka Saules stari ir tie, kas nodrošina uz Zemes dzīves esamību.

Arī Kosmosa starojums iedarbojas uz visu dzīvo. Cilvēka apziņa nav spējīga ietilpināt sevī izpratni par Radītāju visā Radītāja lielumā un pilnībā. Un tāpēc cilvēks izzina Radītāju caur izpausmēm, kuras viņam ir pazīstamas un saprotamas. Mēģinot izprast to, kas visu ir radījis un visu uztur izpaustajā stāvoklī - Radītāju, cilvēki to izdara tik cik ir spējīgi caur zināmiem un saprotamiem personības aspektiem un atribūtiem. Tieši šos Radītāja galvenos aspektus un atribūtus nes sevī pirmie septiņi Stari.

 Cilvēks ir būtne, kas ir radīta pēc Radītāja līdzības. Tas nozīmē, ka viņš ir apveltīts ar visām pamatīpašībām, kas piemīt Radītājam. Ir aplami domāt, ka ar to tiek apzīmēta cilvēka ķermeņa forma: galva, rokas mugura utt. Ar to tiek domāts enerģiju īpašību kopums, kurās cilvēks var izpausties un tās pielietot.

Saskaņā ar fizikas likumiem, gaismas dispersijas dēļ notiek baltās gaismas sadalīšanās spektrā, gaismai ejot caur prizmu. Kosmiskā Gaisma, nokļūstot iluzorajā duālajā pasaulē, līdzīgi saskaldoties veido redzamos septiņus galvenos Starus, no kuriem katram ir viena no varavīksnes krāsām un tas nes sevī noteiktas īpašības. Tomēr cilvēki reti kad sastop kādu īpašību tīrā veidā. Izpausmju daudzveidību nodrošina septiņu galveno pamatīpašību jeb septiņu galveno staru enerģiju nepārtraukta sajaukšanās visdažādākajās proporcijās un kombinācijās un tad tos sauc par „saliktajiem stariem”.

 Tieši ar personības īpašību attīstību sevī nodarbojas Gaismas būtnes, kas ir iemiesotas cilvēka veidolā, un tie esam mēs, cilvēki. Enerģētisko Staru īpašības ir tas pamats, kurš kalpo šai attīstībai.

Piemēram, sarkanā Stara enerģijas īpašības nodrošina cilvēkam mācību par Gribas un Varas enerģiju apgūšanu. Ja reiz kādā dzīvē apgūta sarkanā stara mācība, tad šī prasme cilvēkā paliek arī nākamajās dzīvēs, bet papildus nāk citu staru pamatenerģiju apgūšanas mācības.

Tālāk dvēsele pilnveido iegūtās īpašības, apgūstot visas šo īpašību nokrāsas, nianses un intensitāti, jo katrai krāsai ir ļoti daudz krāsu nianšu, tātad arī izpausmes īpašību.

Pamatīpašības, ko dod septiņi galvenie stari, mijiedarbojoties savā starpā, izveido personības un rakstura komplicētākās īpašības. Tieši tāpēc neeksistē divas vienādas personības (cilvēki), jo personību īpašībām ir bezgala daudz attīstības pakāpju un kombinēšanas iespēju savā starpā dažādās proporcijās.

    Gaismas ēras stari nāk no Radītāja kā to īpašību pamatstandarti, kurus vajag attīstīt dvēselei, lai tā spēj dzīvot cilvēka veidolā Galaktiskās Rītausmas Jaunajā ērā. Tādēļ, lai varētu veiksmīgi funkcionēt Gaismas nākotnes cilvēku sabiedrība, ir vajadzīga cilvēku dvēseles pozitīva un radošo īpašību attīstība: mīlestība, zināšanas, sapratne, sadarbība, māksla, skaistums, spēja būt harmonijā ar apkārtējo pasauli un tās likumiem, prieks, augsts apziņas līmenis, radošā tieksme, patiesīgums, labestība un citi.

Līdz 2012.gadam tas bija sarežģīts uzdevums, tāpēc, ka Zeme un cilvēce atradās tumsas jeb lejupejošo evolūcijas nosacījumos un ietekmē.

Pēc 2012.gada 23.septembra viss Gaismas enerģiju plūsmu kopums ir pieejams jebkuram, kurš vēlās garīgi attīstīties un pašsaglabāties ne tikai fiziskajā pasaulē, bet arī Kosmiskajā bezgalībā.

Apgūstot Kosmisko Gaismas enerģiju kopumu un aktivizējot šo enerģiju īpašības dažādās proporcijās, cilvēki var veidot jaunas rakstura īpašības, radot neatkārtojamu, unikālu Gaismas ēras cilvēka personību, kur katrs cilvēks pārtop par  Dievišķo Pilnību.

 Stariem ir numuri, kaut arī Kosmiskie Skolotāji saka, ka «...nav īsti pareizi dot Stariem numurus. Stari neseko viens pēc otra un nav sagrupēti secības kārtībā, kā to ir pieraduši domāt cilvēki. Tomēr no cilvēciskā redzes viedokļa tas ir pilnīgi pieļaujams – iedot tiem numurus. Šie numuri neatspoguļo staru prioritāti vienam pret otru».

 Septiņi vienkāršie pamata stari ir no 1 līdz 7. Jo izteiktāka stara enerģijas klātbūtne cilvēkā, jo spilgtāk viņš izpaužas šajās īpašībās. Sarkanajam staram piemīt varas, varenības, spēka, iniciatīvas un atmodas īpašības. Oranžais   stars – intelekts, pedantiskums, zinātne, pētījumi. Dzeltenais stars – abstraktā domāšana, spilgta iztēle, ideālisms, centība, spēja filozofēt. Zaļais stars ir diezgan sarežģīts stars tādēļ, ka cilvēki zemākajā izpausmē šī stara ietekmē harmoniju sasniedz pēc notikuša konflikta vai izaicina konfliktēt citus, augstākajā aspektā zaļais stars rada harmonijas nosacījumus. Jebkurā gadījumā zaļais stars piespiež cilvēku strādāt pie neharmoniskām personības izpausmēm. Zilais stars – dievišķā mīlestība, tiekšanās pēc Absolūtās patiesības, lieliska intuīcija, pareģošanas spējas, miers, stabilitāte, draudzība un tiekšanās uz Gaismu. Indigo – ideālisma un kalpošanas stars, kuru šobrīd ļaunprātīgi izmanto reliģijas, pakļaujot cilvēkus reliģiskajam fanātismam un traucējot cilvēka garīgai attīstībai caur septīto un citiem saliktajiem stariem.

Violetā stara pārvaldītājs ir Sen-Žermēns, kurš palīdz nostiprināt Kosmiskā Radītāja garīgumu fiziskajā un materiālajā pasaulē. Tieši Sen-Žermēns ar violeto staru un violeto liesmu uzsāka pasaules vecās kārtības nojaukšanu un sagatavošanu jaunajam Gaismas laikmetam, jaunajai cilvēku rasei ar augstu apziņas līmeni, kas izpaužas kā Dievcilvēks.

 Tradicionālajā Reiki iniciācijās un garīgajā attīstībā tiek pielietots violetā stara īpašību kopums un spēks. Violetā stara apgūtās īpašības „atver vārtus” salikto staru apgūšanai. Jāpiebilst, ka lielākā planētas iedzīvotāju daļa ārpus Japānas tiek muļķoti ar Reiki iniciēšanas rituāliem, kur ne kripatiņas nav Reiki. Diemžēl, šī prakse ir plaši izplatīta arī Latvijā: cilvēki maksā naudu par butaforisku rituālu, kur kādu brīdi uz paša cilvēka „placebo efekta” turas eiforija par iegūto teoriju un Reiki pakāpi, kam nav nekas kopīgs ne ar Reiki, ne ar kādu no Radītāja garīgās attīstības staru īpašībām un dziedināšanu.

Turpinājumā piedāvāju ļoti vienkāršu meditāciju, taču tai ir svarīga nozīme garīgajā izaugsmē, ja staru enerģijām cilvēks pievēršas apzināti. Vai esat ievērojuši, ka neapzināti apzināti Jūs izvēlaties apģērba krāsu tad, ja esat „uz viļņa”, bet depresijas, tai skaitā slēptas depresijas ietekmē, cilvēki izvēlas brūnas, pelēkas vai pat melnas krāsas apģērbu. Ilgstoši nēsājot melnu apģērbu rodas „iesprūšana” dzīves rutīnā. Melns apģērbs nevienu nepadara slaidāku, tas ir vizuālais apmāns, bet ar laiku garīgi trulu gan. Ģērbieties gaišās krāsās un redzēsiet, ka arī dzīve iekrāsosies atbilstoši apģērbam!

 

 


5.meditācija Radītāja izpausmes īpašības Gaismas enerģijās

Iesēdies ērti un brīvi un domās izsauc Gaismas spēkus.

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj! Es izsaucu Gaismas un Mīlestības spēkus, es izsaucu visus Gaismas un Mīlestības Skolotājus un Gaismas sargeņģeļus, es izsaucu savus Gaismas un Mīlestības sargeņģeļus un savus Gaismas Skolotājus un es dodu atļauju manas Gaismas būtnes esības sakārtošanai un transformēšanai ar Gaismu. Es dodu atļauju šīs meditācijas laikā atveseļot manu fizisko ķermeni, pārstrukturizēt manus smalkos ķermeņus un pārveidot manu dzīves scenāriju Akaši hronikās par Gaismas un Mīlestības enerģiju uzkrājumu, lai viss, kas turpmāk notiek ar mani, notiek tikai ar Gaismas un Mīlestības enerģijām.

Es dodu atļauju, ka es saņemu meditācijas enerģijas visās iespējamās Gaismas, Zināšanu un Mīlestības formās kā atveseļošanās enerģiju, kā vieduma enerģiju, kā apgaismības enerģiju un informācijas saņemšanas enerģiju. Es dodu atļauju, ka ar mani notiek, tik cik tas ir harmoniski, maksimāli jaudīgi Gaismas transformācijas process. Es esmu gatavs saņemt Gaismas spēku doto informāciju vēstījumu veidā, lai ar šīs enerģijas palīdzību un saņemtās informācijas palīdzību es varu palīdzēt sev, saviem mīļajiem un tuvajiem un planētai Zeme tapt par Gaismas un Mīlestības planētu. Es dodu atļauju meditācijas enerģiju ienākšanai manī, lai es varu šīs enerģijas pielietot manas un sabiedrības apziņas aktivizācijai Gaismā un Mīlestībā.

Es dodu atļauju Radītāja dievišķajām īpašībām enerģiju staru veidā ieplūst manī, iestiprināties un aktivizēties manī, tā lai es vienmēr atrodos šo enerģiju dziedinošajā un viedo zināšanu izpratnes plūsmā.

Iztēlojieties, kā tu piepildies ar brīnišķīgām Gaismas enerģijām. Katru tavu visniecīgāko daļiņu piepilda prieks, Mīlestība, Gaisma un Harmonija. Izjūti brīvības sajūtu, tev gribas lidot, tev gribas izplest spārnus. Izjūti brīvības spēku un viegluma sajūtu. Apzinies, kuras ir tās spējas vai prasmes, kuras tevī ir mazāk attīstītas un, kuras tu vēlies sevī nostiprināt lai spētu pašrealizēties.

Var būt tev pietrūkst gribasspēks un uzņēmība? Tad aicini sarkano staru: Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Sarkanā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Gribas un Varenības stars! Lūdzu, apveltī mani ar gribasspēku un uzņēmību! Lūdzu, apveltī mani ar dzīves spēku, iniciatīvu un spēju būt līderim. Lūdzu, palīdzi man noārdīt vecos, manai dzīvei nederīgos notikumus un scenāriju! Palīdzi man manī attīrīt ceļu jaunajai apziņai un, lūdzu, palīdzi man kļūt par manas dzīves saimnieku un spēcīgu personību!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Oranžā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi, Absolūtās Patiesības un Konkrēto zināšanu stars! Lūdzu, apveltī mani ar realitātes izjūtu un izpratni par relatīvās realitātes un absolūtās realitātes likumsakarībām! Lūdzu, apveltī mani ar intelektu, redzesloka plašumu, praktiskumu, taisnīgumu un pedantisku precizitāti!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Dzeltenā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Aktīvā Radošā Prāta un Domu stars! Lūdzu, apveltī mani ar mentālo apgaismību, ar prāta skaidrību un filozofisku domāšanu! Lūdzu, apveltī mani ar centību, tiekšanos pēc savas pilnveidošanās un pozitīvas evolūcijas! Lūdzu, dod man aktīvu prātu un mērķtiecīgu gribasspēku! Palīdzi man uzsākto realizēt līdz mērķim!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Smaragdzaļā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Harmonijas stars! Lūdzu, apveltī mani ar skaistumu, paškontroli, pārliecinātību, līdzsvaru! Lūdzu, apveltī mani ar harmoniju un visur, kur es ierodos, dod iespēju, ka es ienesu harmoniju, līdzsvaru un mieru! Lūdzu, dod man iespēju savā darbā un profesijā sasniegt panākumus caur kalpošanu Gaismai, Mīlestībai un Harmonijai!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Zilā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Dievišķās Mīlestības un Sirdsgudrības stars! Lūdzu, apveltī mani ar mīlestību! Lūdzu, apveltī mani ar sirdsgudrību! Lūdzu, apveltī mani ar atklātību, palīdzi man attīstīt intuīciju! Lūdzu, apveltī mani ar pašpietiekamību, stabilitāti un ar dvēseles skaistumu! Lūdzu, dod man iespēju būt par palīgu tiem, kuriem es varu palīdzēt ar Gaismu, Mīlestību un Harmoniju!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Indigo stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Uzticības un Ideālisma stars! Lūdzu, apveltī mani ar cieņu, ticību un uzticību Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānam! Lūdzu, apveltī mani ar pacietību, dvēseles un gara tīrību! Lūdzu, dod man iespēju būt šajā plānā Gaismas, Mīlestības un Harmonijas enerģiju nesējam!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Violetā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Ceremoniju, Kārtības un Likuma stars! Lūdzu, apveltī mani ar diplomātiju un takta sajūtu! Lūdzu, palīdzi man prast būt disciplinētai! Lūdzu, apvieno manī dvēseli un garu! Lūdzu, dod man Kosmisko Gaismas Spēku! Lūdzu, uzturi manī Visaugstāko Kosmisko Radītāja apziņu un vienotību! Lūdzu palīdzi man pārveidot manas dzīves neveiksmes par pieredzi, nelaimes par veiksmi tā, lai es spēju apzināti mainīt savu dzīvi!

Es izsaku nodomu, ka vēlos, lai visu septiņu pamata staru enerģija ieplūst manī tādā harmonijā un tādās enerģiju proporcijās, kas ir visharmoniskāk tieši man un manai garīgai izaugsmei. Tā, lai es varu  veiksmīgi funkcionēt Gaismas nākotnes cilvēku sabiedrībā. Tā, lai manī ir manas dvēseles pozitīva un radošo īpašību attīstība: mīlestība, zināšanas, sapratne, sadarbība, māksla, skaistums, spēja būt harmonijā ar apkārtējo pasauli un tās likumiem, prieks, dievišķs apziņas līmenis, radošā tieksme, patiesīgums, labestība. Lai es spēju patiesi mīlēt un lai patiesi mīl mani.

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Jūras zaļuma stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Augstākais attīrošais stars! Lūdzu, iztīri un sakārto visus manus smalkos ķermeņus visos manos daudzdimensiju būtības līmeņos un veidolos!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Zilganzaļā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Prieka stars! Lūdzu, piepildi mani ar prieku! Palīdzi man saskatīt skaistumu un par to priecāties! Lūdzu, iedarbini manu Gaismas ķermeni ar Gaismu, Mīlestību un Harmoniju!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Sārtā perlamutra stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Mana Augstākā „ES” jeb Dievišķās enerģijas stars! Lūdzu, piepildi manu Gaismas ķermeni! Lūdzu, sagatavo manas cilvēka esības apvienošanos ar Kosmisko Dvēseli un Centrālās Saules Radītāja garu!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Sārti oranžā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Sārti oranžā stara enerģija, kas man var palīdzēt uzbūvēt manī Tiltu uz jauno Gaismas Ēru! Lūdzu, apveltī mani ar spēju vienmēr būt Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Dievišķajā Mīlestībā un Gudrībā!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Zeltītā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi jaunās Gaismas Ēras vadošais stars!  Lūdzu, nostiprini manu Gaismas ķermeni! Lūdzu, attīri ar dzīvo Uguns enerģiju un apmāci mani jaunajai Gaismas Ērai! Lūdzu, nostiprini manī Kosmisko Dievcilvēka apziņu!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Apziņas matricas aktivizācijas un Kosmisko inženieru stara enerģijai. Palīdzi man pieņemt un apzināties to, kas eksistē ārpus manas fiziskās un redzamās pasaules. Palīdzi man atvērt manas unikālās gaišspējas, bezgalīgi paplašināt manu apziņu līdz es spēju sajust sevi kā Radītāju. Lūdzu, attīri mani! Lūdzu, sargā mani! Lūdzu, vadi un pavadi mani! Lūdzu, aktivizē manī manu Dievišķo esību!

Stari!

Lūdzu, palīdziet man būt labestīgai!

Palīdziet man būt veiksmīgai!

Palīdziet man būt godīgai un patiesai!

Palīdziet man būt laimīgai un radīt, būvēt tikai labo!

Palīdziet man... Tu jau labāk zini, ko vēlies attīstīt sevī, tāpēc domās noformulē ko tieši tu sev vēlies. Un pat nav svarīgi, kura stara kompetencē ir tas, ko tu lūdz, svarīgi, ka tu apzinies, ko vēlies sevī mainīt un kā tu vēlies mainīties.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies.(Rainis)

Tu jau labāk zini, ko vēlies attīstīt sevī, tāpēc domās noformulē ko tieši tu sev vēlies...

Lēnām sāc atgriezties šeit un tagad. Lēna ieelpa. Lēna izelpa. Vēl viena ieelpa un izelpa un lēnām atver acis. Kad atvērsi acis – noteikti uzsmaidi pats sev un pasaulei. Un tu redzēsi – ar laiku arī tev pasaule sāks uzsmaidīt - tāpat vien.

 

Meditācijas nosēgumā tika piesaukti vēl pieci stari. Tie ir saliktie stari, kas sastāv no pirmo septiņu staru kombinācijas dažādās proporcijās. Par šiem stariem bija zināms arī agrāk, tomēr informācijas par tiem bija diezgan maz. Šie pieci saliktie stari ir kā pamats lai sagatavotu sevi ieiešanai Gaismas ērā un tālāk nākamajam solim, Gaismas ēras cilvēka īpašību attīstībai sevī. Bez jau minētajiem stariem vēl pastāv 36 stari, kuriem ir tāda pat funkcija: šie stari sagatavo cilvēku aktīvai izpausmei Gaismas ērā.

...Tu jau labāk zini, ko vēlies attīstīt sevī, tāpēc domās noformulē ko tieši tu sev vēlies. Un pat nav svarīgi, kura stara kompetencē ir tas, ko tu lūdz, svarīgi, ka tu apzinies, ko vēlies sevī mainīt un kā tu vēlies mainīties...