SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
« Iepriekšējā
Nākamā

5.meditācija Radītāja izpausmes īpašības Gaismas enerģijās

Iesēdies ērti un brīvi un domās izsauc Gaismas spēkus.

Visaugstākais Kosmiskais Radītāj! Es izsaucu Gaismas un Mīlestības spēkus, es izsaucu visus Gaismas un Mīlestības Skolotājus un Gaismas sargeņģeļus, es izsaucu savus Gaismas un Mīlestības sargeņģeļus un savus Gaismas Skolotājus un es dodu atļauju manas Gaismas būtnes esības sakārtošanai un transformēšanai ar Gaismu. Es dodu atļauju šīs meditācijas laikā atveseļot manu fizisko ķermeni, pārstrukturizēt manus smalkos ķermeņus un pārveidot manu dzīves scenāriju Akaši hronikās par Gaismas un Mīlestības enerģiju uzkrājumu, lai viss, kas turpmāk notiek ar mani, notiek tikai ar Gaismas un Mīlestības enerģijām.

Es dodu atļauju, ka es saņemu meditācijas enerģijas visās iespējamās Gaismas, Zināšanu un Mīlestības formās kā atveseļošanās enerģiju, kā vieduma enerģiju, kā apgaismības enerģiju un informācijas saņemšanas enerģiju. Es dodu atļauju, ka ar mani notiek, tik cik tas ir harmoniski, maksimāli jaudīgi Gaismas transformācijas process. Es esmu gatavs saņemt Gaismas spēku doto informāciju vēstījumu veidā, lai ar šīs enerģijas palīdzību un saņemtās informācijas palīdzību es varu palīdzēt sev, saviem mīļajiem un tuvajiem un planētai Zeme tapt par Gaismas un Mīlestības planētu. Es dodu atļauju meditācijas enerģiju ienākšanai manī, lai es varu šīs enerģijas pielietot manas un sabiedrības apziņas aktivizācijai Gaismā un Mīlestībā.

Es dodu atļauju Radītāja dievišķajām īpašībām enerģiju staru veidā ieplūst manī, iestiprināties un aktivizēties manī, tā lai es vienmēr atrodos šo enerģiju dziedinošajā un viedo zināšanu izpratnes plūsmā.

Iztēlojieties, kā tu piepildies ar brīnišķīgām Gaismas enerģijām. Katru tavu visniecīgāko daļiņu piepilda prieks, Mīlestība, Gaisma un Harmonija. Izjūti brīvības sajūtu, tev gribas lidot, tev gribas izplest spārnus. Izjūti brīvības spēku un viegluma sajūtu. Apzinies, kuras ir tās spējas vai prasmes, kuras tevī ir mazāk attīstītas un, kuras tu vēlies sevī nostiprināt lai spētu pašrealizēties.

Var būt tev pietrūkst gribasspēks un uzņēmība? Tad aicini sarkano staru: Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Sarkanā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Gribas un Varenības stars! Lūdzu, apveltī mani ar gribasspēku un uzņēmību! Lūdzu, apveltī mani ar dzīves spēku, iniciatīvu un spēju būt līderim. Lūdzu, palīdzi man noārdīt vecos, manai dzīvei nederīgos notikumus un scenāriju! Palīdzi man manī attīrīt ceļu jaunajai apziņai un, lūdzu, palīdzi man kļūt par manas dzīves saimnieku un spēcīgu personību!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Oranžā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi, Absolūtās Patiesības un Konkrēto zināšanu stars! Lūdzu, apveltī mani ar realitātes izjūtu un izpratni par relatīvās realitātes un absolūtās realitātes likumsakarībām! Lūdzu, apveltī mani ar intelektu, redzesloka plašumu, praktiskumu, taisnīgumu un pedantisku precizitāti!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Dzeltenā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Aktīvā Radošā Prāta un Domu stars! Lūdzu, apveltī mani ar mentālo apgaismību, ar prāta skaidrību un filozofisku domāšanu! Lūdzu, apveltī mani ar centību, tiekšanos pēc savas pilnveidošanās un pozitīvas evolūcijas! Lūdzu, dod man aktīvu prātu un mērķtiecīgu gribasspēku! Palīdzi man uzsākto realizēt līdz mērķim!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Smaragdzaļā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Harmonijas stars! Lūdzu, apveltī mani ar skaistumu, paškontroli, pārliecinātību, līdzsvaru! Lūdzu, apveltī mani ar harmoniju un visur, kur es ierodos, dod iespēju, ka es ienesu harmoniju, līdzsvaru un mieru! Lūdzu, dod man iespēju savā darbā un profesijā sasniegt panākumus caur kalpošanu Gaismai, Mīlestībai un Harmonijai!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Zilā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Dievišķās Mīlestības un Sirdsgudrības stars! Lūdzu, apveltī mani ar mīlestību! Lūdzu, apveltī mani ar sirdsgudrību! Lūdzu, apveltī mani ar atklātību, palīdzi man attīstīt intuīciju! Lūdzu, apveltī mani ar pašpietiekamību, stabilitāti un ar dvēseles skaistumu! Lūdzu, dod man iespēju būt par palīgu tiem, kuriem es varu palīdzēt ar Gaismu, Mīlestību un Harmoniju!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Indigo stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Uzticības un Ideālisma stars! Lūdzu, apveltī mani ar cieņu, ticību un uzticību Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Gaismas plānam! Lūdzu, apveltī mani ar pacietību, dvēseles un gara tīrību! Lūdzu, dod man iespēju būt šajā plānā Gaismas, Mīlestības un Harmonijas enerģiju nesējam!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Violetā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Ceremoniju, Kārtības un Likuma stars! Lūdzu, apveltī mani ar diplomātiju un takta sajūtu! Lūdzu, palīdzi man prast būt disciplinētai! Lūdzu, apvieno manī dvēseli un garu! Lūdzu, dod man Kosmisko Gaismas Spēku! Lūdzu, uzturi manī Visaugstāko Kosmisko Radītāja apziņu un vienotību! Lūdzu palīdzi man pārveidot manas dzīves neveiksmes par pieredzi, nelaimes par veiksmi tā, lai es spēju apzināti mainīt savu dzīvi!

Es izsaku nodomu, ka vēlos, lai visu septiņu pamata staru enerģija ieplūst manī tādā harmonijā un tādās enerģiju proporcijās, kas ir visharmoniskāk tieši man un manai garīgai izaugsmei. Tā, lai es varu  veiksmīgi funkcionēt Gaismas nākotnes cilvēku sabiedrībā. Tā, lai manī ir manas dvēseles pozitīva un radošo īpašību attīstība: mīlestība, zināšanas, sapratne, sadarbība, māksla, skaistums, spēja būt harmonijā ar apkārtējo pasauli un tās likumiem, prieks, dievišķs apziņas līmenis, radošā tieksme, patiesīgums, labestība. Lai es spēju patiesi mīlēt un lai patiesi mīl mani.

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Jūras zaļuma stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Augstākais attīrošais stars! Lūdzu, iztīri un sakārto visus manus smalkos ķermeņus visos manos daudzdimensiju būtības līmeņos un veidolos!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Zilganzaļā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Prieka stars! Lūdzu, piepildi mani ar prieku! Palīdzi man saskatīt skaistumu un par to priecāties! Lūdzu, iedarbini manu Gaismas ķermeni ar Gaismu, Mīlestību un Harmoniju!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Sārtā perlamutra stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Mana Augstākā „ES” jeb Dievišķās enerģijas stars! Lūdzu, piepildi manu Gaismas ķermeni! Lūdzu, sagatavo manas cilvēka esības apvienošanos ar Kosmisko Dvēseli un Centrālās Saules Radītāja garu!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Sārti oranžā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi Sārti oranžā stara enerģija, kas man var palīdzēt uzbūvēt manī Tiltu uz jauno Gaismas Ēru! Lūdzu, apveltī mani ar spēju vienmēr būt Visaugstākā Kosmiskā Radītāja Dievišķajā Mīlestībā un Gudrībā!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Zeltītā stara enerģijai. Es piesaucu Tevi jaunās Gaismas Ēras vadošais stars!  Lūdzu, nostiprini manu Gaismas ķermeni! Lūdzu, attīri ar dzīvo Uguns enerģiju un apmāci mani jaunajai Gaismas Ērai! Lūdzu, nostiprini manī Kosmisko Dievcilvēka apziņu!

Es izsaku nodomu, ka es dodu atļauju ieplūst manī Apziņas matricas aktivizācijas un Kosmisko inženieru stara enerģijai. Palīdzi man pieņemt un apzināties to, kas eksistē ārpus manas fiziskās un redzamās pasaules. Palīdzi man atvērt manas unikālās gaišspējas, bezgalīgi paplašināt manu apziņu līdz es spēju sajust sevi kā Radītāju. Lūdzu, attīri mani! Lūdzu, sargā mani! Lūdzu, vadi un pavadi mani! Lūdzu, aktivizē manī manu Dievišķo esību!

Stari!

Lūdzu, palīdziet man būt labestīgai!

Palīdziet man būt veiksmīgai!

Palīdziet man būt godīgai un patiesai!

Palīdziet man būt laimīgai un radīt, būvēt tikai labo!

Palīdziet man... Tu jau labāk zini, ko vēlies attīstīt sevī, tāpēc domās noformulē ko tieši tu sev vēlies. Un pat nav svarīgi, kura stara kompetencē ir tas, ko tu lūdz, svarīgi, ka tu apzinies, ko vēlies sevī mainīt un kā tu vēlies mainīties.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies.(Rainis)

Tu jau labāk zini, ko vēlies attīstīt sevī, tāpēc domās noformulē ko tieši tu sev vēlies...

Lēnām sāc atgriezties šeit un tagad. Lēna ieelpa. Lēna izelpa. Vēl viena ieelpa un izelpa un lēnām atver acis. Kad atvērsi acis – noteikti uzsmaidi pats sev un pasaulei. Un tu redzēsi – ar laiku arī tev pasaule sāks uzsmaidīt - tāpat vien.

 

Meditācijas nosēgumā tika piesaukti vēl pieci stari. Tie ir saliktie stari, kas sastāv no pirmo septiņu staru kombinācijas dažādās proporcijās. Par šiem stariem bija zināms arī agrāk, tomēr informācijas par tiem bija diezgan maz. Šie pieci saliktie stari ir kā pamats lai sagatavotu sevi ieiešanai Gaismas ērā un tālāk nākamajam solim, Gaismas ēras cilvēka īpašību attīstībai sevī. Bez jau minētajiem stariem vēl pastāv 36 stari, kuriem ir tāda pat funkcija: šie stari sagatavo cilvēku aktīvai izpausmei Gaismas ērā.

...Tu jau labāk zini, ko vēlies attīstīt sevī, tāpēc domās noformulē ko tieši tu sev vēlies. Un pat nav svarīgi, kura stara kompetencē ir tas, ko tu lūdz, svarīgi, ka tu apzinies, ko vēlies sevī mainīt un kā tu vēlies mainīties...

« Iepriekšējā
Nākamā