SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
Iepriekšējā
Nākamā »

spiritual rays

 

Nākamās Kosmiskās Gaismas enerģijas formas ir tā saucamie „vienkāršie stari”. Dažādos avotos ir dažādi šo enerģiju raksturojumi un parametri, taču visos avotos kopīgais ir tas, ka Gaismas enerģiju formas, kuras atgādina varavīkšņu krāsu gammu, pastāv. Arī mēs tam piekrītam, jo, ja gribat nodarboties ar jaudīgākām Gaismas enerģijām, ir labi jāpārzina  „vienkāršo staru” īpašības.

Ne tikai „vienkāršie stari”, bet arī „saliktie stari” (tai skaitā „5 Augstākie stari”) ir visjaudīgākā Kosmiskā Radītāja izpausme ar īpašu Gaismas frekvenču enerģijas palīdzību. „Vienkāršie stari” ir septiņi Kosmiskā Radītāja Mīlestības spēka tipi, kuri raksturo septiņas Radītāja īpašības. Šīs īpašības rada septiņkārtīgu iedarbību uz Matēriju un uz formu visā Kosmiskajā telpā. Šos starus sauc par septiņiem Apgaismības stariem un tiem piemīt septiņas varavīksnes krāsas.

Mūsu redzamā un neredzamā realitāte ir ļoti daudzveidīga. Staru izstarojums ir Visuma dzīvības būtības pārraides forma, kura ir īpaši saprotama mums, cilvēkiem, tāpēc ka mēs zinām, ka Saules stari ir tie, kas nodrošina uz Zemes dzīves esamību.

Arī Kosmosa starojums iedarbojas uz visu dzīvo. Cilvēka apziņa nav spējīga ietilpināt sevī izpratni par Radītāju visā Radītāja lielumā un pilnībā. Un tāpēc cilvēks izzina Radītāju caur izpausmēm, kuras viņam ir pazīstamas un saprotamas. Mēģinot izprast to, kas visu ir radījis un visu uztur izpaustajā stāvoklī - Radītāju, cilvēki to izdara tik cik ir spējīgi caur zināmiem un saprotamiem personības aspektiem un atribūtiem. Tieši šos Radītāja galvenos aspektus un atribūtus nes sevī pirmie septiņi Stari.

 Cilvēks ir būtne, kas ir radīta pēc Radītāja līdzības. Tas nozīmē, ka viņš ir apveltīts ar visām pamatīpašībām, kas piemīt Radītājam. Ir aplami domāt, ka ar to tiek apzīmēta cilvēka ķermeņa forma: galva, rokas mugura utt. Ar to tiek domāts enerģiju īpašību kopums, kurās cilvēks var izpausties un tās pielietot.

Saskaņā ar fizikas likumiem, gaismas dispersijas dēļ notiek baltās gaismas sadalīšanās spektrā, gaismai ejot caur prizmu. Kosmiskā Gaisma, nokļūstot iluzorajā duālajā pasaulē, līdzīgi saskaldoties veido redzamos septiņus galvenos Starus, no kuriem katram ir viena no varavīksnes krāsām un tas nes sevī noteiktas īpašības. Tomēr cilvēki reti kad sastop kādu īpašību tīrā veidā. Izpausmju daudzveidību nodrošina septiņu galveno pamatīpašību jeb septiņu galveno staru enerģiju nepārtraukta sajaukšanās visdažādākajās proporcijās un kombinācijās un tad tos sauc par „saliktajiem stariem”.

 Tieši ar personības īpašību attīstību sevī nodarbojas Gaismas būtnes, kas ir iemiesotas cilvēka veidolā, un tie esam mēs, cilvēki. Enerģētisko Staru īpašības ir tas pamats, kurš kalpo šai attīstībai.

Piemēram, sarkanā Stara enerģijas īpašības nodrošina cilvēkam mācību par Gribas un Varas enerģiju apgūšanu. Ja reiz kādā dzīvē apgūta sarkanā stara mācība, tad šī prasme cilvēkā paliek arī nākamajās dzīvēs, bet papildus nāk citu staru pamatenerģiju apgūšanas mācības.

Tālāk dvēsele pilnveido iegūtās īpašības, apgūstot visas šo īpašību nokrāsas, nianses un intensitāti, jo katrai krāsai ir ļoti daudz krāsu nianšu, tātad arī izpausmes īpašību.

Pamatīpašības, ko dod septiņi galvenie stari, mijiedarbojoties savā starpā, izveido personības un rakstura komplicētākās īpašības. Tieši tāpēc neeksistē divas vienādas personības (cilvēki), jo personību īpašībām ir bezgala daudz attīstības pakāpju un kombinēšanas iespēju savā starpā dažādās proporcijās.

    Gaismas ēras stari nāk no Radītāja kā to īpašību pamatstandarti, kurus vajag attīstīt dvēselei, lai tā spēj dzīvot cilvēka veidolā Galaktiskās Rītausmas Jaunajā ērā. Tādēļ, lai varētu veiksmīgi funkcionēt Gaismas nākotnes cilvēku sabiedrība, ir vajadzīga cilvēku dvēseles pozitīva un radošo īpašību attīstība: mīlestība, zināšanas, sapratne, sadarbība, māksla, skaistums, spēja būt harmonijā ar apkārtējo pasauli un tās likumiem, prieks, augsts apziņas līmenis, radošā tieksme, patiesīgums, labestība un citi.

Līdz 2012.gadam tas bija sarežģīts uzdevums, tāpēc, ka Zeme un cilvēce atradās tumsas jeb lejupejošo evolūcijas nosacījumos un ietekmē.

Pēc 2012.gada 23.septembra viss Gaismas enerģiju plūsmu kopums ir pieejams jebkuram, kurš vēlās garīgi attīstīties un pašsaglabāties ne tikai fiziskajā pasaulē, bet arī Kosmiskajā bezgalībā.

Apgūstot Kosmisko Gaismas enerģiju kopumu un aktivizējot šo enerģiju īpašības dažādās proporcijās, cilvēki var veidot jaunas rakstura īpašības, radot neatkārtojamu, unikālu Gaismas ēras cilvēka personību, kur katrs cilvēks pārtop par  Dievišķo Pilnību.

 Stariem ir numuri, kaut arī Kosmiskie Skolotāji saka, ka «...nav īsti pareizi dot Stariem numurus. Stari neseko viens pēc otra un nav sagrupēti secības kārtībā, kā to ir pieraduši domāt cilvēki. Tomēr no cilvēciskā redzes viedokļa tas ir pilnīgi pieļaujams – iedot tiem numurus. Šie numuri neatspoguļo staru prioritāti vienam pret otru».

 Septiņi vienkāršie pamata stari ir no 1 līdz 7. Jo izteiktāka stara enerģijas klātbūtne cilvēkā, jo spilgtāk viņš izpaužas šajās īpašībās. Sarkanajam staram piemīt varas, varenības, spēka, iniciatīvas un atmodas īpašības. Oranžais   stars – intelekts, pedantiskums, zinātne, pētījumi. Dzeltenais stars – abstraktā domāšana, spilgta iztēle, ideālisms, centība, spēja filozofēt. Zaļais stars ir diezgan sarežģīts stars tādēļ, ka cilvēki zemākajā izpausmē šī stara ietekmē harmoniju sasniedz pēc notikuša konflikta vai izaicina konfliktēt citus, augstākajā aspektā zaļais stars rada harmonijas nosacījumus. Jebkurā gadījumā zaļais stars piespiež cilvēku strādāt pie neharmoniskām personības izpausmēm. Zilais stars – dievišķā mīlestība, tiekšanās pēc Absolūtās patiesības, lieliska intuīcija, pareģošanas spējas, miers, stabilitāte, draudzība un tiekšanās uz Gaismu. Indigo – ideālisma un kalpošanas stars, kuru šobrīd ļaunprātīgi izmanto reliģijas, pakļaujot cilvēkus reliģiskajam fanātismam un traucējot cilvēka garīgai attīstībai caur septīto un citiem saliktajiem stariem.

Violetā stara pārvaldītājs ir Sen-Žermēns, kurš palīdz nostiprināt Kosmiskā Radītāja garīgumu fiziskajā un materiālajā pasaulē. Tieši Sen-Žermēns ar violeto staru un violeto liesmu uzsāka pasaules vecās kārtības nojaukšanu un sagatavošanu jaunajam Gaismas laikmetam, jaunajai cilvēku rasei ar augstu apziņas līmeni, kas izpaužas kā Dievcilvēks.

 Tradicionālajā Reiki iniciācijās un garīgajā attīstībā tiek pielietots violetā stara īpašību kopums un spēks. Violetā stara apgūtās īpašības „atver vārtus” salikto staru apgūšanai. Jāpiebilst, ka lielākā planētas iedzīvotāju daļa ārpus Japānas tiek muļķoti ar Reiki iniciēšanas rituāliem, kur ne kripatiņas nav Reiki. Diemžēl, šī prakse ir plaši izplatīta arī Latvijā: cilvēki maksā naudu par butaforisku rituālu, kur kādu brīdi uz paša cilvēka „placebo efekta” turas eiforija par iegūto teoriju un Reiki pakāpi, kam nav nekas kopīgs ne ar Reiki, ne ar kādu no Radītāja garīgās attīstības staru īpašībām un dziedināšanu.

Turpinājumā piedāvāju ļoti vienkāršu meditāciju, taču tai ir svarīga nozīme garīgajā izaugsmē, ja staru enerģijām cilvēks pievēršas apzināti. Vai esat ievērojuši, ka neapzināti apzināti Jūs izvēlaties apģērba krāsu tad, ja esat „uz viļņa”, bet depresijas, tai skaitā slēptas depresijas ietekmē, cilvēki izvēlas brūnas, pelēkas vai pat melnas krāsas apģērbu. Ilgstoši nēsājot melnu apģērbu rodas „iesprūšana” dzīves rutīnā. Melns apģērbs nevienu nepadara slaidāku, tas ir vizuālais apmāns, bet ar laiku garīgi trulu gan. Ģērbieties gaišās krāsās un redzēsiet, ka arī dzīve iekrāsosies atbilstoši apģērbam!

 

 

Iepriekšējā
Nākamā »