SIA "DVS Urantija"
Elizabetes iela 91/93
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   
« Iepriekšējā
Nākamā »

I  daļa  Attiecību modeļi

Ir divu veidu attiecību modeļi. Tas, par kuru mēs visi sapņojam jau no bērnības auklējot lelles, spēlējot „mājiņās”, „mammu un tēti”, balstās uz 100% mīlestību, 100% cieņu un pieņemšanu, 100% tuvību un uzticību.

Kad izaugam, kļūstam pieauguši, veidojam attiecības un tajās 100 procentīgā mīlestība lēnām pāraug par bailēm, 100 procentīgā  cieņa un pieņemšana par manipulāciju, 100 procentīgā tuvība un uzticība par kontroli, līdz brīdim, kad attiecību modelis – sastāvošais no mīlestības, cieņas/pieņemšanas, tuvības/uzticības ir pārtapis par  attiecību modeli, kurš balstās uz – bailēm, kontroli un manipulāciju.

Tādās ģimenēs aug bērni. Viņi iekopē savā uzvedības formā tādu attiecību modeli, kādu redzēja un pēc kura dzīvoja pats savā vecāku ģimenē. Šādi audzis bērns nemaz neprot dzīvot citādāk, jo viņš nezina – kā tas ir „citādāk”. Šie bērni izaugs un viņu izkropļojumi attiecību veidošanā ieliks potenciālo pamatu cilvēka problēmām veidojot attiecības nākotnē.

Protams, ir arī izņēmumi, kur bērns redzot, piemēram, tēva pāri darījumus mātei – pieņem lēmumu, ka nekad neko līdzīgu neatkārtos savā ģimenē. Taču tādu ir retums, bet arī šiem „retumiem” bērnībā ir traumēta dvēsele, kurai vajadzīga izdziedināšanās. Izdziedināšanās „zāles” ir tikai un vienīgi attiecību modelis: 100% mīlestība, 100% cieņa/pieņemšana, 100% tuvība/uzticība.

Vai jūs ziniet daudzas ģimenes un attiecības, kur: 1)partneri patiesi mīl savu dzīves draugu? 2)partneris ar cieņu pieņem savu partneri tādu, kāds viņš ir (savukārt partneris ļoti cenšas būt ar vien labāks savam draugam)? 3)partneri nekad, nekur un nekādos apstākļos nenodos attiecību tuvumu un intimitāti ar kādu citu cilvēku?  Vai pazīstat tādus cilvēkus? Var būt esat pats tāds?

Diemžēl šā brīža masu mēdiji, tai skaitā interneta ziņu portāli pieblīvēti ar uzbāzīgi zemiskām, pat pornogrāfiskām tradicionālo attiecību un ģimenes vērtību iznīcinošām reklāmām un stāstiņiem. Protams, ka tas ir Tumsas pasaules valdošās elites klasisko vērtību iznīcināšanas pasūtījums. Pavērojiet, kuri ziņu portāli ir šo pasūtītāju verdziskie klienti, līdz ar to arī pārējai informācijai diez vai var uzticēties, jo viņi, visticamāk, ir Tumsas plāna atbalstītāji vai pat tiešie realizētāji.

Ja nav harmonijas ģimenē, tā netiek nodota paaudzēs un ar šādu tautu var manipulēt kā ar dārzeņiem.

Pašanalīzes tests:  „Attiecību modelis, pēc kura dzīvoju.”

Pacentieties sevi izvērtēt paškritiski, jo neviens bez jums šos testus nevērtēs, neapspriedīs un jums atbilžu rezultāti nevienam nav jārāda. Tāpēc esiet maksimāli godīgi paši pret sevi.

1.attiecību modelis.

Izvēlieties skaitļa vērtību no +1 līdz +10, kur ar skaitli +1 apzīmē to, ka zemāk norādītie parametri praktiski nav attīstīti Jūsu ikdienā, bet ar +10, ka minētais parametrs raksturojas jūsu ikdienas darbībā ar maksimumu.

Izvēlieties skaitļa vērtību no +1 līdz +10, kurš visprecīzāk raksturo Jūsu:

 • Mīlestības tīrību pret savu partneri (esošo, ja tāds ir, vai potenciālo, ja tāds būtu) „+”… . 
 • Cieņu un pieņemšanu pret savu partneri „+”… . 
 • Tuvību un uzticību pret savu partneri „+”… .  

Saskaitiet 1.attiecību modeļa parametru vērtējuma summu: „+”… . 

2.attiecību modelis.

Izvēlieties skaitļa vērtību no -1 līdz -10, kur ar skaitli -1 apzīmē to, ka zemāk norādītie parametri praktiski nav attīstīti Jūsu ikdienā, bet ar -10, ka minētais parametrs raksturojas jūsu ikdienas darbībā ar maksimumu.

Izvēlieties skaitļa vērtību no -1 līdz -10, kurš visprecīzāk  raksturo Jūsu:

 • Bailes pazaudēt partneri un bailes, ka viņš Jūs var pamest  „-”… . 
 • Kontrole (redzama, neredzama) pār partneri  „-”… . 
 • Manipulācija ar partneri savu vēlmju sasniegšanai un kontroles nolūkos „-”… . 

Saskaitiet 2.attiecību modeļa parametru vērtējuma summu: „-”… . 

Testa rezultāta iegūšana un analīze

Saskaitiet iegūtās summas, kur 1.attiecību modelis ir ar „+”…. zīmi un 2.attiecību modelis ir ar „-”… .   zīmi un iegūsiet rezultātu. 

Testā, saskaitot pirmā un otrā attiecību modeļu summas iegūtā skaitļa vērtība jeb rezultāts var būt gan ar  „+” zīmi, gan ar  „-”  zīmi.

 • Ja esat ieguvuši skaitli ar  „+” zīmi, tad Jūs tiecaties veidot attiecības pēc modeļa: „mīlestība, cieņa, uzticība”.
 • Ja rezultāts ir no +1 līdz +7. Jūs tikai tiecaties uz šādu attiecību modeli, taču līdz praktiskajai rīcībai Jums vēl nopietni sevī jāveido attiecību vērtību stabils pieradums. Pagātnes negatīvā pieredze uztur bailes un neticību par partnera rīcību attiecībās. Arī Jums pašam var būt vēlme aizvainojumu vai pāri darījumu no partnera puses „atriebt” ar nelielu manipulācijas, kontroles vai pat neuzticības izpausmi.
 • Ja rezultāts ir no +8 līdz + 14. Jūsu dvēseles pamatkapitālā ir stabila tieksme, arī centieni rīcībā, lai attiecības no Jūsu puses balstītos uz Mīlestības modeli. Ja jūsu partnerim šādā testā būtu līdzīgs rezultāts, Jūsu attiecības laika gaitā varētu izveidoties un pāraugt Mīlestības modelī. Tomēr, lai tas realizētos, Jums vēl jāatbrīvojas no bailēm par iespējamo partnera neuzticību vai pat attiecību nodevību.
 • Ja rezultāts ir no +15 līdz +23. Šāds rezultāts liecina, ka Jums jau izdodas arī praktiski īstenot savā dzīvē Mīlestības modeļa principus. Ceru, ka arī Jūsu partneris dzīvo pēc šādiem attiecību kritērijiem. Un vēl, iespējams, ja jums jau ir attiecības, tad vai nu tās ir salīdzinoši izveidojušās nesen, vai arī piederat pie ģimenes, kur „dzīves vētras” jau ir pārbrāzušās un Jūsu ģimenes vērtības izkristalizējušās un ieguvušas stabilas vērtības statusu. Otrā gadījuma rezultātā, ceru, ka Jums ir bērni, kuri no Jums mācās stabilas ģimenes veidošanas  principus.
 • Ja rezultāts ir no +24 un vairāk. Izklausās pārāk labi, lai, patiesi, būtu labi. Iespējams, esat radījuši savu ilūziju pasauli, kurā esat pieņēmuši vēlamo par esošo. Pārbaudiet, lūdzu, vēl reiz savu testa atbildi par mīlestību. Var būt tās vietā jau ir iezagusies vienaldzība? Tomēr ceru, ka šāds testa rezultāts, kurš ir tuvs ideāla variantam, varētu arī kādam būt. Uz to mums visiem būtu jātiecas.
 • Ja esat ieguvuši skaitli ar „-” zīmi, tad Jūs tiecaties veidot attiecības pēc modeļa: „bailes, manipulācija, kontrole”.
 • Ja rezultāts ir no -1 līdz -7. Jūs gribētu būt mīlēta, cienīta un pārliecināta partnera attiecībās, taču bailes, ka šīs „paradīzes” vērtības var zust vai nepārliecinātība par partnera attiecību „tīrību” uztur Jūsos spriedzi, bailes un liek kontrolēt partnera ikdienu un nedaudz manipulēt, lai izvilinātu informāciju (var būt naudu, iepirkumus utt.). Nedaudz bailes arī par savu vietu šajās attiecībās.
 • Ja rezultāts ir no -8 līdz -14. Jūsos ir milzīgs mazvērtības komplekss, kurš balstās gan uz negatīvo pieredzi vecāku attiecību modelī, sevis nepieņemšanu un nemīlēšanu, iespējams jau ir bijušas neveiksmīgas attiecības, kuras vēl vairāk ir saārdījušas jūsu jau tā bērnībā un jaunībā sadragāto ticību Mīlestības attiecību modelim. Visticamāk, ka aiz savām bailēm, Jūs uz aizdomu pamata, dažkārt, pārāk daudz „tiranizējat” savu partneri. Var gadīties, ka tam ir pamats, bet var gadīties, ka tas ir bez pamata. Jums ir jāmainās, pretējā gadījumā Jūsu attiecības agri vai vēlu izjuks, izraujot vēl ciešanu robus Jūsu pieredzes matricē. Izanalizējiet savus rīcības motīvus un atbrīvojieties no negatīvās darbības formas. Nedariet pāri sev! Strādājiet ar sevi! Jums jau tā dvēseles līmenī tikai sāpju ieraksti. Apstājieties! Padomājiet! Paanalizējiet situācijas izmainīšanas iespēju ar savu rīcību un tad rīkojieties. No šīm attiecībām varat atteikties, taču, ja nesakārtosiet sevi – nākošajās attiecībās viss atkārtosies pat ar lielāku dziļumu, jo nāks klāt arī šo attiecību rūgtums un dubļi. Kārtojot sevi – enerģētiski atgriezieties bērnībā un izdzēsiet vecāku attiecību šablonu no sava nākotnes scenārija un attiecību matrices.
 • Ja rezultāts ir no -15 līdz -23. Uz Jums attiecas viss iepriekšējā sadaļā aprakstītais, tikai tam vēl pievienojiet skaudrumu, apātiju, bezcerību, izmisumu, nolemtību, bezizejas sajūtu, iespējams arī katastrofālu naudas trūkumu. Arī vide, kurā Jūs eksistējat, ir ar ārkārtīgi zemu vibrāciju fonu. Izķepuroties no šādas situācijas nemainot neko radikāli – nav iespējams. Tomēr arī šādā situācijā var atrast izeju. Var būt jāsāk ar to, ka atdaliet Jūsu dzīvošanu no Jūsu vai Jūsu partnera ģimenes locekļiem. Jāmaina viss iespējamais, ko vien spējat mainīt. Jebkurā gadījumā- jāmaina arī attieksme pret sevi, pret partneri un apkārtējo fonu, kurā eksistējat. Jo lielākas pārmaiņas ieplānosiet savā dzīvē, jo vairāk Jums būs jāiegulda uzņēmība, pacietība, gribasspēks un darbs sevis  garīgajā attīstībā. Vienlaicīgi tas nozīmē arī to, ka „pasauļu pasaules sadosies rokās” lai palīdzētu Jums Jūsu ieplānotajās lielajās pārmaiņās. Savā laikā Napoleons no franču vārdnīcas izsvītroja vārdu „nevaru”, atstāja vārdu „negribu”. Kā ir ar Jums – Jūs nevarat vai negribat mainīt savus eksistences apstākļus?
 • Ja rezultāts ir no -24 un vairāk. Iespējams esat kļūdījušies testa matemātiskajā izpildē, jo šāds rezultāts liecina par cilvēka novirzi no normas robežām ne tikai ikdienas sadzīvē, bet arī psihē. Ja tomēr esat testā ieguvuši šādu rezultātu, tad vai nu Jūs esat pilnībā pakļauts kādam despotiskam ģimenes loceklim vai arī tāds esat pats. Šajā kategorijā varētu ietilpt tie, kuri jau ar nežēlīgu azartu meklē manipulējamos. Tādus, kurus var padarīt atkarīgus no sevis, turēt bailēs, kontrolēt un pat šantažēt. Ja piederat pie šīs grupas, tad ziniet, ka kādu laiku jutīsiet uzvaras garšu par iespēju manipulēt ar partnera enerģijām, emocijām un var būt arī ar viņa naudas maku. Taču fiziskajā pasaulē šāda „laime” nekad nenodrošina ilglaicīgu stabilitāti. Agri vai vēlu tam būs nežēlīgs un smags atrisinājums. Jūs atkal sastapsities ar bērnībā izkropļoto attiecību modeli, kurā, iespējams, bijāt ierauti arī Jūs: vardarbīgi pazemoti vai tamlīdzīgi, tādēļ tagad uz izkropļotās dvēseles fona esat aizcirtuši visas durvis mīlestības modelim un neprātīgi cenšaties atriebties. Atriebties pat tiem, kuri nav pie vainas Jūsu dvēseles sāpes kliedzienā. Apstājieties un sāciet sevis dziedināšanu no tuvākā ciešanu rašanās sākumpunkta – šīs dzīves bērnība. Visticamāk, Jums ir vajadzīga kvalificēta dziednieka un medicīnas speciālista palīdzība.

 

« Iepriekšējā
Nākamā »