SIA "DVS Urantija"
Elizabetes ielā 91/93-2
Tel. +371-29276118
E-pasts: urantija@e-apollo.lv

   

Latvijas tauta, apzinies, ka katra diena ir veco enerģiju nojaukšana un izdzīvošana ir tavās rokās!

Brīnišķīgi! Ja man pienāktos piedalīties pagasta vēlēšanās Vaives pagastā, es balsotu par Rudīti Petrovu (Vaives pagasta sociālā dienesta vadītāja). Izlasiet rakstu paši: „Vaives pagasta padome – iespējams tālredzīgākā Latvijā.” (raksts pielikumā vai www.tautasforums.lv).

Protams, lai uzdrošinātos veikt šādu pasākumu grūtību pārvarēšanai, ir iesaistīta pagasta padome kopumā. Ceru, ka ar laiku pagasta padomes visā Latvijā kļūs tikpat viedas.

Vēl kāds brīnišķīgs pasākums, kuru organizēja organizācija „Pēdas”. Tauta ir gatava apvienoties kopīgam darbam un nākotnes ideju realizēšanai. Šī sakopšanas talka ir spilgts piemērs, ka Latvijā ir daudz gaišu un domājošu cilvēku ar kuriem vairs nevarēs manipulēt. Manuprāt, šī ir īstā atmoda, kad mostas visa tauta jaunai domāšanai un rīcībai.

Mums visiem kopā izdosies radīt to, kas nekad nav radīts, saprast to, kas nekad nav pastāvējis un izveidot jaunu sabiedrisko attiecību sistēmu. Sāksim ar savu Zemi – Latviju. Arī pasaulē šie procesi agrāk vai vēlāk notiks.
Iespējams, ka mēs esam pirmā valsts vai viena no pirmajām valstīm, kur jaunieši ir izveidojuši ēnu ministru kabinetu. Lieliska doma! Tieši tā – jaunieši, sāciet ar mazumiņu izpratnē par valsts vadības stilu, tad strauji un stingri turpiniet aizsākto līdz stabili varat aizvietot vecās domāšanas cilvēkus ar progresīvām idejām un viediem jauniešiem!

Vecā sistēma vēl joprojām brūk un jūk, bet jaunās novitātes jau pakāpeniski sāk nostabilizēties lai veidotu Jaunu Rītdienu. Piedāvājam fragmentus no Urantijā saņemtajiem čenelingiem.

Ar mīlestību Skaidrīte Aleksejeva.

Pielikumā fragmenti no čenelingiem:
02.03.2009.
07.03.2009.
17.03.2009.
25.03.2009.
10.04.2009.
Raksts no „Vaives vēstis” Nr.51 – www.tautasforums.lv
Čenelings
2.marts 2009.
. . .
Jautājam par to, kāda varētu būt Latvijas nākotne sākot ar 1.martu un līdz 2.03. 2010.gadam.

Visi notikumi Latvijā būs diezgan ciešā saistībā ar notikumiem planetārajā līmenī. Īpaši uz jums lielu iespaidu atstās Eiropas Savienība, SVF un nemanāmi, bet ļoti stabili sāksies Krievijas ietekme. Savukārt ASV ietekme pakāpeniski zaudēs savu spēku ne tikai ietekmes ziņā uz Latviju, bet pasaulē kopumā. Reizi pa reizei sevi pieteiks Ķīna, taču tas būs kā zāģa zobi. Dažās nozarēs pieteiks stabili kā konkurenti, bet dažās būs dziļā kritumā. Tāpēc Ķīna tiks uzskatīta par nestabilu sadarbības partneri, no kuras var sagaidīt negaidītas lietas. No turpmākās pasaules globālās ietekmes kartes, zināmā mērā, tiek izsvītrota Āfrika, Austrālija un nedaudz Kanāda, jo tā mēģinās dzīvot pēc saviem ierastajiem likumiem. Pasaules mērogā būtiskas būs: Krievija; ASV un notikumi Āzijā. Šobrīd kā vēl nekad agrāk saasinās pretim stāvēšana Āzijas valstīs pret iekarotājiem.

Lēnām iezogas bads. Tā kā nojūk tirdzniecības tīkli, nojūk arī pārtikas produktu pārvadājumi starpvalstu un pat starpkontinentu līmenī. Valstis, kuras orientējās uz kādu produktu ražošanu, lai apgādātu visu pasauli ar šiem produktiem, jutīs produktu pārprodukciju, piemēram, banānu ražošana. Pie tam, ja produkts ir ar īsu uzglabāšanas termiņu, valstis cietīs lielus zaudējumus. Savukārt produkti, uz kuru bāzes tiek veidots pusdienu pamatēdiens, piemēram, rīsi ar laiku kļūs ārkārtīgi vērtīgi un valstis, kuras ražo šos produktus, pieņems divējādus lēmumus. Vienas - viedākās valstis produktus atstās savā zemē savas tautas pabarošanai, otras – mazāk tālredzīgas valstis - vitāli svarīgos produktus centīsies pārdot, tādējādi iegūstot naudas resursus, kurus diemžēl vēlēsies sadalīt bagātie ļaudis savā starpā, atstājot tautu gan bez naudas, gan bez pārtikas. Tālredzīgākie valstu vadītāji apzināsies briesmas, kuras draud no pārtikas trūkuma un spēs apzināties, ka valsts iedzīvotāju skaita samazināšanās piespiedu kārtā, patiesībā ir zars, uz kura sēž viņi paši un tas tiek zāģēts. Tāpēc šādi vadītāji pēc iespējas centīgāk centīsies saglabāt apstākļus, kas palīdz tautai izdzīvot.

Ja šobrīd salīdzina abas mūsu valdības – kritušo un to, kura tagad veidojas, tad tomēr jāatzīst, ka valdība, kura nāks tagad pie varas, ir ar lielāku vēlmi rūpēties par kopējo tautas labklājību. Ja salīdzina bijušo valdību, tad tā bija tendēta uz valdošās elites varas un naudas nostiprināšanos. Savukārt jaunā valdība ir saņēmusi tukšu maisu ar lielu caurumu bieza naudas maka vietā. . . Jaunā valdība ir kā tilts uz nākošo valdību, kuru organizēs cilvēki jau orientēti uz sabiedrības labklājību kopējā valsts mērogā. Šai valdībai būs jāpārvar ļoti daudz pretrunu, apmelojumu, arī draudu un dažkārt šī cīņa par varu būs kā uz naža asmens. . . .  „Sudraba elite” apzinās, ka viņas ziedu laiki tuvojas norietam. „Zelta elite” ir planetārā mērogā esošā pārvaldes sistēma, kura pārvalda pasauli un reizi pa reizei atmet bagātīgus kumosus no savas varenības valstu elitēm, tādējādi radot otro elitāro pakāpi. „Sudraba elite”, kura ir gatava pakalpot „Zelta elitei” pilnībā visos jautājumos, t.sk. valsts iedzīvotāju degradācijas stimulēšanā un iznīcināšanā. Šobrīd „Zelta elite” gan draud, gan bar, gan sola „Sudraba elitei”, ar nosacījumu, ka „Sudraba elite” turpina uzsākto „Zelta elites” plānu. Taču šobrīd „Sudraba elite” jūt, ka no „Zelta elites” pārāk bieži ir tukši solījumi bez materiālā un monitārā seguma.

No vienas puses tie ir tukši Zelta elites solījumi, no otras puses – tauta atmasko katru „Sudraba elites” soli un vērīgi seko viņu rīcībai. Latvijas tauta ir pamodusies pirmā, igauņi vēl „guļ” un tas daļēji arī tādēļ, ka viņiem ir īpatnēja mentalitāte un imprints ko varētu vērtēt kā iedomīga stūrgalvība, kas rezultātā rada cilvēkam ļoti šauru interešu loku. Ar Latviju ir citādāk. Latvija daudzu gadu simteņos jau ir atstrādājusi verdzības imprintu un tāpēc šis imprints sairst automātiski visiem tiem cilvēkiem, kuros ir tīrā nodoma spēks.

Turpmāk sarežģīti būs tiem Latvijas cilvēkiem, kurus ir pārņēmis baiļu un alkatības gars. Īpaši tas attiecās uz jauniešiem, kuri ir dzimuši sākot no 80.gadu sākuma. Pastāv bīstamība, ka šie jaunieši, vēlmē dzīvot tāpat kā „Sudraba elite”, ir kļuvuši alkatīgi, mantrausīgi, zināmā mērā ielaiduši sevī „pāva sindromu” vēlmē dzīvot labākos apstākļos kā viņi bija pelnījuši, saskaņā ar karmas likumiem un dvēseles garīgo viedumu. Tāpēc daudzus jauniešus šobrīd iznīcinās „Sudraba elites” viltīgais plāns, uz kura ir uzķērušies nepiesardzīgi domājošie jaunieši, paņemot kredītus un vēloties dižoties ar materiālo labklājību tieši tāpat kā „Sudraba elite”. Šeit ir milzīga starpība starp līdzekļu iegūšanas avotu. Ja „Sudraba elites” materiālā labklājība ir jau ieplānota kā pīrāga gabaliņš no „Zelta elites”, tad mūsdienu jauniešiem materiālās labklājības pamats var būt balstīts tikai un vienīgi uz dvēseles garīgumu, viedumu un pozitīvās enerģijas ekvivalentu, kurš realizē jaunietim pienākošos bagātību. Savukārt ceļš caur materiālo greznību ar kredītu palīdzību ir pilnīgi aplams, jo tādā veidā tiek iznīcināta arī tautas izglītotākā jauniešu daļa. Savukārt tautas neizglītotā jauniešu daļa degradējās un iznīcinās pati. Un tas pilnā mērā saskan ar „Sudraba elites” un „Zelta elites” saskaņoto plānu.

Bet ne viss ir tā kā izskatās. Nauda, bagātība, vara ir tie elementi, kuri uz planētas pakāpeniski sāks atmirt un tiks iznīcināti gan fiziski, gan morāli arī šo enerģiju turētāji. Dots pret dotu, ko darījis esi citam – to saņemsi atpakaļ. Ja rīcība ir bijusi vadīta mantrausības, uzkundzēšanās un iedomības rezultātā, tad šādi cilvēki ir atstāti, pie jums mēdz teikt, aiz sarkanās svītras. Viņiem nav paredzēta neviena no glābšanas laivām kuģim grimstot. Bet duālisma kuģis grimst kopā ar visām agresijas enerģijām, verdzības un vardarbības izpausmēm.

Patiesi liksies, ka „Zelta elites” plāns pilnā sparā realizējas un uz planētas strauji sarūk cilvēku skaits. Taču ne viss ir tā kā izskatās. Sarūk to cilvēku skaits, kuru smalkajos ķermeņos ir pazemināta pozitīvā enerģija, tādējādi atbrīvojot planētu no turpmākajai evolūcijai maznozīmīgām dvēselēm ar duālisma aspektu. Starp citu, šajā kategorijā ietilpst arī „Sudraba elite” un „Zelta elite”, arī viņu pēcnācēji, kuri degradējas ar paātrinātu jaudu nelielā laika sprīdī. Pie tam grūtos apstākļos uzaudzis jaunietis ir daudz cerīgāks pozitīvās nākotnes plānā, nekā lielākā „Sudraba un Zelta elites” pēcnācēju daļa, jo daļā šādos jauniešos nav labā nodoma un mīlestības aizmetņu. Viņu uzdevums, raugoties no Kosmiskā aspekta, ir ātrāk noiet no planetārās evolūcijas skatuves, tā pārtraucot „Zelta un Sudraba elites kastu”. Tā vietā sāks nākt un jau pilnībā sevi piesaka nākotnes enerģiju nesošā jaunā paaudze, kura ir spējusi izturēt alkohola, narkotiku, prostitūcijas, azartspēļu, alkatības u.c. degradācijas enerģiju spiedienu. Tieši šie jaunieši, kaut arī viņu skaits šobrīd procentuāli nav pārāk liels, ir tie, kas pēc savas enerģētiskās kvalitātes jau sāk pārspēt „Sudraba”, „Zelta” un degradējušos cilvēku paaudzes enerģētisko kvantitāti. Lūk, tādi ir tuvākajā laikā notiekošie procesi līdz 2013. gadam.

Tagad parunāsim par fiziskajām izpausmēm 3-dimensiju cilvēku pasaulē.

Latvija – marts:

Laika apstākļi. Drūmi, pelēcīgi, nemīlīgi līdz 20.martam. Īsi pirms 20.03 arvien biežāk un biežāk uzsmaidīs saule, taču mīnusi pieturēsies nakts laikā, taču dienā jau jutīsiet saules glāstus.
Politika. Strīdi un kašķi, jo Sudraba elite sāk zaudēt varas grožus un slepenās intrigas, mahinācijas arvien vairāk tiek atklātas un nobremzētas, līdz pilnībā būs apturētas. Vienīgi . . .  kā gailis uz čupas, turpina dziedāt savu dziesmu, jo līdz šim brīdim dziedādams nav atvēris acis un ieraudzījis, ka viņa pašradītā ilūziju pasaule jau sen ir cita realitāte. . . .  sāk lietot medikamentus, lai stiprinātu savu prāta veselību.
Tauta kopumā. Tauta apzinās, ka izdzīvošana ir viņu pašu rokās. Izmisums pārņem cilvēkus par nenomaksātajiem īres un komunālajiem maksājumiem. Vecākiem sāk aptrūkt nauda bērnu izglītībai augstskolās u.c. mācību iestādēs. Vecāki cenšās materiālos līdzekļus ietaupīt tā, lai bērni var pabeigt mācības līdz maijam un tad jau redzēs, runājot par nākamo mācību gadu.

Aprīlis.

Laika apstākļi. Protams, pavasaris ir atnācis, bet pavasarīgas un saulainas dienas mijas ar ledainām dienām.

Politika. Cilvēki sāk saņemt samazinātās algas, bet citi tās nesaņem vispār. Latvijas lielo pilsētu dzīvokļos lēni un pakāpeniski sāk iezagties Bada kundze.

Tauta kopumā. Tauta ķepurojas pati un nu visiem ir skaidrs, ka pārtika ir svarīga lieta.

Maijs.

Laika apstākļi. Maijs kā jau maijs, ievas un sniegs. Saule un jaunieši trūcīgās drēbītēs, bet ne jau tāpēc, ka nav ko vilkt mugurā, bet tāpēc, ka visi noilgojušies pēc saules. Visiem gribās lai maijs būtu siltāks, taču gaidītā siltuma ir pamaz. Dūmakainas dienas, toties ļoti labs laiks sēklu dīgšanai, jo nav pārāk karsta saule un temperatūra atbilstoša sēklu labai dīgstspējai. 20. maijā (21.05.) vai nu ļoti liels vējš Latvijā, vai sniegs  vai kaut kas ko izraisa dabas stihijas.

Tauta kopumā. Daudziem zemniekiem nav apsēti lauki un nav apstrādāta zeme, jo nav naudas lai nomaksātu banku kredītus un iegādātos degvielu. Pie tam daudzi zemnieki neredz savam darbam jēgu, jo produkcijas iepirkuma cenas ir daudzkārt zemākas kā produkcijas pašizmaksa. Tāpēc daļa no zemniekiem apstrādā tikai tik daudz cik pašu vajadzībām un nelielam vietējam tirgum. Diemžēl arī tas var radīt labus apstākļus Bada kundzes dzīvotspējai arī Latvijā.

Politika. Politiķi cīnās. Cīnās savā starpā, cīnās ar tautas prasībām, cīnās ar SVF, cīnās ar visiem. Nežēlīga šī cīņa, smagi visiem.

Jūnijs.
Laika apstākļi nepastāvīgi. Ļoti siltas dienas mijas ar vējainām. Tauta, sasparojies! Tāpat kā 28.februārī caur labo domu, meditācijai bija saulaina diena, tā arī uz šiem saulgriežiem, garās brīvdienas varat radīt sev siltas un saulainas. Pulksten 22:22 – 23.jūnijā, Tauta sadodies rokās un ap katru savu ugunskuru meditē par Latvijas nākotni! Aizdedz zeltainu ugunskuru un arī fiziskā veidolā transformē blīvās, smagās enerģijas, ko radījuši cilvēki caur ikdienas domām. Šis ir tas laiks, kad varat aktivizēt Latvijas tautas augšupejošo vektoru pozitīvai attīstībai, lai tauta sāk atdzimt garā un miesā.

Jūlijs.

Politika. It kā politiķiem brīvdienas, tomēr viss kūsā, visi ir satraukti, skraidelē un tekalē, jo politiķiem „deg aste”, brūk un jūk mānīgi veidotā labklājība. Šādi kā iepriekš vairs nevar, bet pa jaunam – nemāk. Daudzi iemācīsies pa jaunam caur tīro nodomu, daudzi pieņems lēmumu tuvākajā laikā iet prom no šī veidola, jo duālisma pieradumam ir pārāk liels spēks, tāpēc laika apstākļi pēc prognozēm ir silti, bet pēc notikumiem diezgan karsti.

Tauta kopumā. Diezgan daudzi bērni un jaunieši atgriezušies laukos. Daudzas ģimenes apvienojušās dzīvošanai vienā dzīvoklī, jo nevar nomaksāt kredītus par dzīvokļiem, tādā veidā tiek ietaupīti līdzekļi pārtikai. Nu ir tas brīdis, kad jaunieši raksta savus iesniegumus un formē akadēmiskos mācību atvaļinājumus. Visvērtīgākie ir pensionāri un bērnu pabalsti, jo dažās ģimenēs tie ir vienīgie ienākumi.

Augusts.

Laika apstākļi. Beidzot silti. Ir sajūta, ka beidzot iestājusies vasara. Viedākie cilvēki konservē ražu gaidāmajai ziemai, kura būs auksta gan fiziskajā gan dvēseliski smalkajos līmeņos.

Politika. Ir nomainījusies politiskās elites struktūra. Vecie vēži no siles ir aizbīdīti vēl tālāk. Starp citu – siles vairs nav. Sākas jauna politiskās sistēmas izstrāde, bet tie, kas staigāja lepnībā paceltu galvu un iedomīgi uzlūkoja tautu, ir sapratuši, ka ir zaudējuši un zaudē visu, kas ir iegūts negodīgā ceļā un, ja kādam vēl ir gudrība kā saglabāt negodīgā ceļā iegūto, tad viņam tiek atņemta ģimenes harmonija vai fiziskā veselība.

Tauta kopumā. Tauta ir nodrošinājusies gaidāmajai ziemai. Vissmagāk ir pilsētniekiem. Zagšana pieņemas spēkā un policija ir pārgurusi cīnoties ar apzinātiem zagļiem un ar vardarbību, kura rodas acumirklī, vadoties no apstākļiem, kurus viņi var izmantot savu spontāno mērķu sasniegšanai.

Ar septembri sākas drūmais laiks. Par to mēs runāsim vēlāk. Tagad par valūtu.

Ir labi ja ir nauda. Ar nelielu naudu cilvēki segs ikdienas patēriņam nepieciešamo, taču liela nauda joprojām būs pašnāvību iemesls. Liela nauda un lielas bagātības nekustamajā īpašumā, kuras praktiski būs grūti apsaimniekot, novedīs cilvēkus tādos karmiskajos mezglos, ka šajā dzīvē no tā izķepuroties praktiski nav iespējams. Diemžēl tas atstās zīmogu arī uz pēcnācējiem. Pirmo reizi planetārajā līmenī cilvēki sāks aptvert to, ka ja ir lielāka bagātība (iegūta negodīgā ceļā) tā vienlaicīgi ir arī lielāka iznīcības un nelaimes enerģija. Tas nebūt nenozīmē, ka bomzis ir vislaimīgākais – tā ir otra iznīcības un nelaimes enerģiju galējība. Atrodiet zelta vidusceļu un turieties uz tā, jo Kosmiskais starojums iznīcinās sistēmu, kura uzturēja bagātos uz negodīgi iegūtiem līdzekļiem, jo viņi citus cilvēkus uzskatīja par zemāko līmeni, jeb saviem vergiem, jeb viņu bagātību ražotājiem. Šis gads iezīmējas ar to, ka pareizās attiecībās tiks salikts enerģētiskais ekvivalents, garīgais un materiālais jeb dvēseles viedums. Tāpēc nauda joprojām kusīs un zudīs un diezgan bieži naturālā saimniekošana tiks pielietota preču apmaiņā. Dīvains būs šis laiks, jo nestrādās ekonomiskie likumi, bet finanses būs jāpārveido līdz pat pamatiem. Ja jums ir nelielas naudas summas un tik cik vajadzīgs ikdienišķam dzīves veidam materiālā nodrošinātība, tad būs viss kārtībā. Pārlieku greznība vai nabadzība sāks izplēnēt kopā ar cilvēkiem no šīs zemes dubultnieka. Esiet mierīgi par naudas vienībām, jo gan lats, gan iero, dolārs un krievu rublis vēl pārcietīs jaudīgas transformācijas. Tāpēc paļaujaties uz mums un mēs jums palīdzēsim naudas transformācijas laikā ar pareiziem lēmumiem un harmonisku notikumu gaitu, lai jūs spējat pielāgoties atbilstoši notikumiem.

Rāda lidojam baltu ērgli. Dīvaini, kājas ērglim ir tā kā iecementētas betona bumbulī, ir grūti palidot. Tā ir alegorija. Tā ir jūsu Latvija. Jūs enerģētiskā ziņā esat viedo dvēseļu tauta, bet šis ārējais parāds ir kā smags akmens jūsu tautai, kas traucē un traucēs pacelties spārnos. Valsts ir izputināta . . .  jūs tagad ejat un klanaties, lai jums atmet izdzīvošanas kumosu. Taču tas ir naivi, jo par katru aizdevuma „kumosu” tauta maksās ar vēl lielāku nabadzību un ciešanām un gala rezultāts būs tāds, ka tā vai tā pēc lielo miljardu saņemšanas jums būs viss jāsāk no nulles. Tāpēc šie „kumosi” pagarina jūsu tautas agoniju. Mūsuprāt, labāk, ka valsts skaitās bankrotējusi jau tūlīt, tādējādi atkritīs liekie vidusposmi un visi tie, kuri saņem naudu tikai par to, ka viņi ir izveidojuši monopoluzņēmumus un valdībai pietuvināto cilvēku tīklu. To ko jūs tagad paņemsiet parādos, to būs jāatdod ne tikai caur sviedriem un asarām, bet vēlāk arī caur asinīm. Pamēģiniet apturēt naudas aizņemšanās riņķa danci. Viss, protams, ir atkarīgs no jaunās pārejas valdības rīcības iespējām. Ar PVN 21% apstājas apgrozījums gan precēs, gan naudā. Būs kāds brīdis, ka neatkarīgi no tā vai jums ir vai nav aizdota nauda, izmaksas kavēsies līdz pat mēnesim. Un izskatās, ka tas sāksies vasaras mēnesī bet visjaudīgāk izpaudīsies rudenī. Jūnijā, jūlijā varētu sākties priekšdarbi šim procesam. Jo ātrāk būs izmaksājumu grūtības, jo ātrāk samazināsies uzpūstie štati un ierēdniecība kopumā.

Nākošgad ap šādu laiku (2.03.2010.) jau būs izmainījušās attiecības - ierēdnis pret ražotāju. Ierēdņu skaits būs krasi samazinājies, bet ražotāju skaits sāks palielināties, taču līdz tam vēl ir jābūt izmaiņai apziņā un cilvēku rīcībā. Daudziem ierēdņiem būs jāsāk saprast, ka viņu nopelnītā nauda patiesībā nav segta ar darbu, kas veicina sabiedrības labklājības celšanu. Ārējais parāds būs par iemeslu tam, ka mūsu valsts būs kādu laiku ne Latvijas īpašums, bet mēs visi kā dzimtcilvēki piederēsim naudas aizdevējiem un lai atgūtu savu naudu, viņi ierobežos vēl vairāk Latvijas tautas sociālo labklājību, izglītību un tautas progresu. Ja nebūtu paredzēts jaunais Gaismas laikmets un Kosmisko enerģiju nomaiņa uz planētas, tad pēc šāda scenārija tuvāko 50-70 gadu laikā Latvija kā tauta, neatkarīgi no etniskās izcelsmes, būtu pilnīgi iznīcināta. Taču Kosmiskais Gaismas plāns nosaka Latvijai citu scenāriju, saskaņā ar kuru notiks citādāk. „Zelta elite” šādā verdzībā tura ne vienu vien valsti. Taču šī sistēma tuvākajos gados tiks nojaukta pilnīgi un tautas atgūs savu brīvību. Tas nenozīmē, ka jūs varat ņemt aizņēmumus bezgalīgi daudz un nesodīti. . . .  tautai no aizdevumiem ir tikai nodokļu un parādu nasta. . . .

Čenelings
7.03.2009.
. . .
Jums dārzi jau būs sasēti, ziedēs, bet šur tur ievāks ražu. Būs sajūta, ka sadreb visa zeme. Elektroviļņos, radioviļņos un citos cilvēku radītos viļņos notiks kaut kas dīvains, cilvēki sabīsies un būs izmisuši. Tas notiks ļoti īsā laika posmā – dažas minūtes līdz stundai. Cilvēki, kuri atradīsies lauka apstākļos jutīs savādas sajūtas, taču tam nepievērsīs uzmanību un tikai vēlāk sapratīs, ka ir bijis svarīgs notikums. Citiem tas ir lēciens laikā un telpā, kurā, piemēram, jūs jau esat. Pārāk „neieciklējamies” uz to. Apstākļi būs pārkārtojušies tā, ka cilvēki būs tajā vietā, kur viņiem ir jāatrodas.
Kā tas izskatīsies fiziskajā plānā?
Nogurums, asinsspiediens, dīvainas sajūtas, baiļu sajūta, sirds klauvēs. Vieniem  konflikts uz līdzenas vietas, otriem spēku pieplūdums, citi kur stāvēs tur aizmigs. Vēl īpaša pazīme būs, ka zupa vai ūdens vārīsies nevis pie 100C, bet dažkārt jau no 89.
Tā mēdz būt tikai kalnos, kur maz skābekļa?
Minēto procesu noteiks citi fizikas likumi, kuriem zinātnieki vēl nav gatavi.
Kāda būs atšķirība starp 3 un 4 dimensiju cilvēku?
Cilvēki būs vienā vietā, taču viens otru neredzēs, neaizdomāsies un nejutīs interesi, jo katrs atradīsies savā dimensiju realitātē. Gan 3 gan 4.dimensiju cilvēki redzēs vienu un to pašu, taču uztvers citādāk, ar savādāku interesi un pielietojamību. Piemēram: 4. un augstāku dimensiju cilvēki brauc pa ielu un neievēro, ka tur ir bijusi baznīca, taču 3-dimensiju cilvēks tur noteikti ieies.
Jautājums par polu maiņu?
Fiziski poli mainās pakāpeniski un tas notiks ilgstošākā laika periodā. Taču smalkajos planetārajos līmeņos tas notiks strauji un divos piegājienos 2009. un 2011.g. 2009.g. – rudenī un 2011.g.- ziemā februārī, bet jūs tas neskars.
Rāda Bermudu trijstūri. Priekš Jums - tam nav nozīmes. 4. - un augstākajās dimensijās jūs dzirdēsiet, ka kaut kas notiek, taču tālu ārpus jums.
. . . Zemei apkārt iet degaukla un tā ir aizdedzināta. Uguns transformējošā enerģija ir aizdedzināta un viņa transformē visu ko var transformēt par Gaismas enerģijām. Paveicies ir tiem, kas šo enerģiju jau piesaukuši, ar to strādājuši un sevi jau transformē.
Kurā brīdī tas pabeigsies? Tu taču zini – 2012.g.decembrī. . . .
Čenelings
17.marts 2009.
Kas ir tas ar ko būtu jāstrādā lai sakārtotu paši savu Gaismas būtību un lai palīdzētu to izdarīt uz planētas Zeme planetārajā līmenī?
1. Ir jānoņem planētas visiem iedzīvotājiem plīvuru, kas traucē relatīvajā realitātē izprast absolūto realitāti. Šis plīvurs  - jūs to varat saukt: reliģija, ilūzija, domāšanas imprints, kurš cilvēku būtībai traucē saskatīt savu vienotību ar Visuma Vienotību un tiešo saikni ar absolūto realitāti. Īsi sakot, tas ir relatīvās realitātes maldu imprints. Varat to dzēst sev un visiem planētas Zeme cilvēkiem, taču tas izdzisīs tikai daļai, bet daļai (35%) viņš saglabāsies.
2. Jūs varat aktivizēt savu Kosmisko banku un lūgt Kosmiskās bankas enerģijas uzkrājumu materializēt fiziskās materiālās labklājības uzturēšanai līdz 2013.gadam. Pēc 2013.gada Kosmiskās bankas enerģijas uzkrājums būs tiešais ietekmējušais faktors, kurš nodrošinās fizisko eksistenci.
3. Apzinieties, ka katra diena ir veco enerģiju nojaukšana, kuras aiziet nebūtībā, un lai nebūtu tukšas vietas, šī tukšā vieta ir jāaizpilda ar Gaismas ēras enerģijām. Cilvēki, kuri neapzināti transformē sevī duālisma enerģijas un nepiesauc Gaismas ēras enerģijas, patiesībā atrodas starp divām paralēlām pasaulēm jeb dimensijām un katrs, pat mazākais enerģijas pārsvars pat tauriņa vieglumā, var cilvēku noenkurot vienā no šīm paralēlajām pasaulēm. Drīzāk pat ir veiksmīgs mehānisms, kad tiek piesauktas Gaismas ēras enerģijas kā primārais faktors un šīs enerģijas vienkārši izspiež un transformē aizejošās enerģijas. Arī dziedināšanā jūs pakāpeniski varat jau uzsākt metodi, ka nenosaucat vairs Tumsas enerģijas formu, bet transformējat to kā pozitīvo aspektu. Piemēram, vietā: „Es atbrīvoju sevi no visiem negatīviem līgumiem . . . . . . . ”, jūs sakiet tekstu: „Man ir tikai pozitīvi līgumi . . . .” Tas šobrīd ir iespējams, tāpēc, ka uz planētas Zeme Jaunās ēras enerģijas jau ir attiecībās 70:30, kur 70 nozīmē Jaunās ēras enerģijas. Šī attiecība ir ņemta kopumā pa visiem Zemes dubultniekiem. Ja salīdzina 3-dimensiju dubultnieku, tas ir mazs blīvs enerģijas kamols, 4-dimensiju planēta vairs nav tik blīva un ir ar gaišāku starojumu, savukārt 5-dimensiju dubultnieks ir apmēram 5 reizes lielāks, telpu aizņemošs dubultnieks un jau ar daudz jaudīgāku sudraba un zelta enerģijas starojumu. Katrs nākamais dubultnieks ir ar smalkāku starojumu, līdz ar to tas ir lielāks izmēros, nedaudz atgādinot ģeometriskā progresijā dubultnieku veidošanos. Savukārt cilvēku dvēseles kā daudzdimensionālas būtības tieši tādās pat attiecībās aizņem telpu uz 3-dimensiju planētas, kur izpaužas tikai fiziskais ķermenis, bet 4 un augstāku dimensiju planētas kopijās (dubultniekos) cilvēka būtība ir attiecīgi daudzkārt jaudīgāka, atbilstoši ieņemamajam dimensiju līmenim. Jo jaudīgāka ir jūsu sasniegtā vibrācija sasniegtajās dimensijās, jo esat attiecībā pret 3-dimensiju līmeni enerģētiski stiprāki, taču 3-dimensiju līmenī, piedodiet, bet jūsu enerģijas nav vajadzīgas, jo evolūcija tur noris saskaņā ar pilnīgi citādākiem principiem nekā 4 un augstāku dimensiju enerģijās. Jūs drīz redzēsiet paši savu milzīgo atšķirību starp jums un lejupejošajiem, uz 3-dimensiju dubultnieka paliekošajiem cilvēkiem. Šajos 3 gados tas izpaudīsies ļoti izteikti.
4. Krājiet pozitīvo enerģiju sevī kā bites krāj medu šūnās un praktiski nepievērsiet uzmanību tām dvēselēm, kuras vēl ir izvēlējušās turpināt attīstību 3-dimensiju līmenī. Iespējams, jums tas šķitīs neizprotami, bet nav vajadzīga ne materiālā, ne fiziskā, ne garīgā palīdzība bezpajumtniekiem, patversmēm, baznīcām, cietumiem, kolonijām utml. ciešanu un brīvās gribas ierobežojošu sistēmu iestādēm.
Jautājam: kāpēc blakus  . . . cietumiem, kolonijām . . . ir baznīcas? Tas ir tas pats cietums, tikai zem citas izkārtnes. (Doma, ka mums nav jāizturas ar kaut kādu žēlastību, bet vienkārši jāpieņem šo iestāžu eksistence kā fakts).
5. Godīgi un centīgi dariet savu darbu un paļaujaties uz mums, jo katra diena nesīs jaunu mācību ko apgūsiet, taču ne vienmēr par to aizdomāsieties, jo katra jauna mācība nāks vieglāk un vieglāk bez pārlieku piepūles. Jūs esat pārkāpuši robežai, ka lai sasniegtu atzīstamus panākumus sevī un sabiedrībā (un tam bija jāvelta smags un apgrūtinošs darbs) tad šobrīd tas sāks notikt viegli un Gaismas Gars par to parūpēsies.
Jautājam: līdz kuram brīdim visi planētas dubultnieki saglabāsies kopā fiziski?
Praktiski jau tagad braucot šīm iestādēm garām, jūs viņas neredzat, jo jūsu domas un runas kavējas pie jums citām svarīgām lietām. Arī pēc 2013.gadā cietumi un baznīcas pastāvēs, taču tieši tad vēl mazāk jums būs iespēja šīs iestādes redzēt, jo apziņa spēs piefiksēt tikai to, kas atbilst notikumiem vai lietām, kur atrodas jūsu apziņas aspekts, līdzīgi kā tagad paralēlā pasaule ir, taču jūs viņu vēl nepiefiksējat, kaut gan labi apzināties, ka tāda pastāv un mēs, jūsu Gaismas spēki un arī Vienotās ēras spēki, atrodamies jums blakus (saka, ka vārds „blakus” nav pareizi).
Tajā pat laikā 3-dimensiju iedzīvotāji zinās par jūsu esamību, bet savu lomu izvēlēsies atstrādāt ar 3-dimensiju līmenī esošajiem. Tas nenozīmē, ka jūs kļūsiet viņiem pilnīgi neredzami, bet tas nozīmē, ka viņi jums nepievērsīs uzmanību, bet, ja paši neuzprasīsieties (neuzkasīsieties).
Ja redzamība pastāv un turpinās pastāvēt . . . . kāda jēga no dubultnieka atdalīšanās?
Lomas izspēlēsies tajā dimensijā kur esat. Ja piemēram,  jūs esat 6 dimensijā, bet gribas paķircināt vai padižoties pret kādu no 3 dimensijas, tad šī ķircināšana vai dižošanās aktivizēs jūsos 3-dimensiju enerģijas, līdz ar to jūs atklājot redzamu 3-dimensiju cilvēkam. Tas ir līdzīgi kā ar apmetni ar kuru var apsegties un jūs kļūstat neredzami. Tā ir jūsu plus esamība un paaugstinātas vibrācijas. Tiklīdz jūs radāt sevī rīcību, kas atbilst 3-diemnsiju līmenim vai pieredzei, jūs esat noņēmis apmetni, zem kura bijāt paslēpies kā neredzams. Starp citu bailes pieder pie 3-dimensiju līmeņa.
Kā ar ēkām, būvēm, mašīnām?
Tās ir un pastāvēs, taču jūs ar tām saskarsieties maz, kas neattiecas uz jūsu dimensiju. Savukārt jūsu ceļā pagadīsies tehnika un ēkas, kas pilda pakalpojumu sfēru, atbilstoši jūsu ieņemamajai dimensijai. Šajā pašā sakarā vēl gribam piebilst, ka uz 3-dimensiju Zemes dubultnieka fiziski samazinās dzīvnieku skaits, kuri pārceļas uz augstāku dimensiju līmeni un pilnībā atbrīvojas no dzīvnieku Samsāras riteņa. Brīžiem liksies, ka dabā ir samazinājies dzīvnieku skaits un tas zināmā mērā atbilst patiesībai visos Zemes dubultniekos, jo daudzi dzīvnieki jeb viņu dvēseles atgriežas uz savām mātes planētām, piemēram kaķveidīgo, vilkveidīgo utml. planētas. Šie dzīvnieki ir apguvuši pieredzi un viņu dvēseles turpina pozitīvo evolūciju, tikai citādā evolūcijas izpausmes formā un ir muļķīgi domāt, ka dzīvnieki ir uz zemākas klases evolūcijas pakāpiena vai tamlīdzīgi kā jūs, cilvēki. Gluži vienkārši viņiem ir cits evolūcijas scenārijs.
Prognozes.
20.03. Nedaudz sāk spīdēt saule un cilvēkiem laika apstākļu ietekmē uzlabojas garastāvoklis.
25.03. Valdībā pieņemts svarīgs lēmums kā vidusceļš starp Eiropas pavēlēm un Latvijas tautu glābjošs lēmums.
27.03. Žurnālisti sāk gaidīt to brīdi ko darīs prezidents un visās avīžu un žurnālistu intervijās dominējošie un analītiskie raksti ir par valdības atlaišanu vai palikšanu, jo nosacīti nav izpildīts kāds punkts prezidenta uzstādījumos. Taču šo punktu ir grūti realizēt sakarā ar valdības maiņu. Tāpēc šī punkta izpildei ir objektīvi attaisnojoši iemesli. Arī pats prezidents ir dilemmas priekšā kā reaģēt uz neizpildīto.
1.04. Parādās kāda karikatūra, kura līdzīgi kā „nasing spešal” vai „pingvīni”, iedzīvojas tautā kā folklora.
5.04. Uh, beidzot silti. Siltums ko gaidījām martā šturmē tagad aprīlī, tikai cilvēkiem algas ir mazākas nekā viņi bija cerējuši uz samazinājumu. Kaislības ap budžetu, kaislības valdībā un politikā.
15.04. Tāpat kā iepriekšējo nedēļu: budžets, nauda, imports, eksports – viss turpinās lielā jezgā, brīžiem labi iecerētas valdības lietas aiziet totāli pa pieskari, bet ir lietas, kuras rodas un piedzimst tautai par labu. . . .
Čenelings
25. marts 2009.
Tāda zemestrīce kā paredzējušas polietes nebūs, bet stihiju gari viļņosies. Iespējams Daugavā var ienākt jūras ūdens. Hesus tas neskars. Būtu labi, ja ap šo laiku cilvēki neatrastos  Rīgā. Tas notiks dienā 12.00 un kā atbalss aizies līdz 15.00 dienā. Pie jums būs tikai atbalss, bet daži cilvēki nobrīnīsies par dīvainajām sajūtām un nemaz pat nesapratīs, ka ir kaut kas noticis. Poļu zemi „purinās” tādēļ, lai transformētu pārāk stipro katoļu egregoru. Jums Latvijā tādas vajadzības nav, tāpēc arī šis gadījums uz jums neattieksies. Nākošā ko „purinās” būs Roma-Vatikāns Itālija (šī pusotra gada laika posmā).
Jautājam vai Latviju kaut kā skars šādas kataklizmas?
Izņemot to, ka pavasaris kavējas, klimatisko laika apstākļu ziņā citas kataklizmas nebūs. Jums pietiek ar to pašu, ko dara jūsu valdība. Kas attiecas uz rudeni, tad šogad rudens sāksies tā kā parasti, drīzāk pat ātrāk nekā vēlāk. . . .
Atvērtais čenelings
10.aprīlis 2009.
Iesāksim ar meditāciju. Iesēdieties ērti un brīvi. Atcerieties par iezemēšanos. Ieraugiet kā no Kosmosa, kā no Visuma plūst Jaunās ēras enerģija, plūst Gaismas ēras enerģija sudraboti-zeltītā starojumā. Katram no jums var šim starojumam būt sava nokrāsa, var būt violetā, var būt rozā, var būt gaiši zila vai gaiši zaļa enerģijas klātbūtne. Pārsvarā sudraboti-zeltītā enerģija ir ar baltu starojumu un tas nozīmē, ka tā ir tīra nākotnes enerģija, bet, ja kādam parādās violetā stara enerģija, tad tas nozīmē, ka šobrīd šī enerģija jums palīdz vēl jaudīgāk garīgi attīstīties, noņem ierobežojumus uz garīgo attīstību. Zaļā krāsa dziedina fizisko ķermeni un smalko ķermeņu matēriju; zilā krāsa - tā ir kosmiskās mīlestības krāsa. Tādā veidā Gaismas spēki, Kosmoss vēl un vēl apgalvo, ka jūs tiekat mīlēti un sargāti. Ja kādam pietrūkst gribasspēka, varbūt pie sudraboti-zeltītās enerģijas papildus jūs redzat sārtu vai sarkanu krāsu, kas stiprina jūsu gribu, lai spētu piepildīt ieceres, kuras esat ieplānojuši.
Ieraugiet kā sudraboti-zeltītā enerģija ar tieši jums piemītošo Gaismas enerģiju spektru, ieplūst jūsos, piepilda visu ķermeni un pa kājām dodas uz Zemes māti un savienojas ar Zemes māti kopumā. Savukārt Zemes mātes enerģija ceļas pa kājām, pa astes kaulu, pa mugurkaulu, piepildot jūsu ķermeni ar Mīlestības enerģiju kā mātes enerģiju caur fizisko ķermeni; caur avotiņu dodas uz Visumu un jūs esat kā „antena”  starp Kosmosu un Zemi. Jo jaudīgāka „antena” jūs esat, jo jaudīgāk caur jums plūst šī enerģija, jo jaudīgāka ir enerģijas plūsma, jo veselāki, laimīgāki un harmoniskāki jūs esat. Ļaujiet lai šī enerģija plūst maksimāli jaudīgi, ceļot jūsu vibrācijas, aktivizējot apziņas potenciālu tagadnē, pagātnē un noteikti nākotnē, lai spējat izpausties ar Gaismas, Mīlestības un Harmonijas enerģijām. It īpaši šobrīd akcents tiek likts uz jūsu pagātnes reinkarnācijām, uz ģimenes un dzimtas enerģijām, tiek kārtots viss no pagātnes tā, lai jebkas kas ir bijis pagātnē jau būtu transformēts par pozitīvo pieredzi, par Gaismas un Mīlestības enerģiju. Kādu mirkli ļaujaties šim procesam, dodiet atļauju, ka tiek celtas jūsu vibrācijas, dodiet atļauju, ka tiekat pārcelti uz jaunu Gaismas un Mīlestības attīstības līmeni un scenāriju, dodiet atļauju, ka kļūstat viedāki, priecīgāki, veselīgāki, veiksmīgāki. Dodiet atļauju, ka jūsu dzīvē notiek notikumi, kurus jūs esat iecerējuši savos sapņos, vīzijās un vēlmēs.
Lēnām pārskatiet kā izskatās jūsu pozitīvā nākotne šo pārmaiņu laikā. Kā izskatās jūsu tuvie un mīļie un, ka kopā jūs jūtaties labi, harmoniski, pasargāti, veiksmīgi un darbīgi. Ielieciet sevī nākotnes realizācijas programmu, rēķinot, ka nākotne jau ir ar nākošo mirkli un, ka viss ko jūs darīsiet, būs tikai pozitīvās enerģijās, kas jums un jūsu mīļajiem un tuvajiem dos iespēju būt harmoniskiem Jaunās ēras enerģijās. Ieraugiet sevi, savus mīļos un tuvos un Latviju kopumā harmoniskus, sakārtotus, veiksmīgus ar Mīlestības un Sapratnes enerģiju piepildījumu.
Domās palūdziet, lai Gaismas spēki aktivizē visus jūsu enerģētiskos centrus Gaismas, Mīlestības, Harmonijas, dzīvības un prānas enerģiju saņemšanai. Palūdziet, lai jums aktivizē visus enerģētiskos centrus, ieskaitot nulles enerģētisko centru, visus fiziskā ķermeņa enerģētiskos centrus, astoto enerģētisko centru un visus kosmiskos enerģētiskos centrus līdz pat Augstākajam ES. Dodiet atļauju savai apvienošanai ar Augstāko ES, Gaismas un Mīlestības enerģiju piepildīšanai jūsu pagātnē, tagadnē un nākotnē.
Pārjautājam vēlreiz Gaismas spēkiem jautājumu: Kas tas par portālu kurš ir atvērts Saules sistēmā?
Tajā naktī (aprīļa sākumā), kad tevi modinājām, tas bija portāls, tagad tie jau ir Vārti. Enerģiju plūsma caur šiem Vārtiem palielina Vārtu platumu, garumu ar katru mirkli. Šie Vārti ir paredzēti Jaunās realitātes enerģiju saņemšanai un apgūšanai. Ja līdz šim jūs mācījāties apgūt 49 staru enerģijas, tos iezemējāt sevī un ar tiem darbojāties, tad Jaunās realitātes enerģijas ir šo 49 staru Vienotība pilnā enerģiju plūsmā. Jūs iepriekš apguvāt katru staru atsevišķi, iemācījāties ar tiem darboties, atpazīt, pielietot, bet Jaunās realitātes enerģijas ir šo visu staru sintēze, tāpēc nedaudz grūti apgūt šo enerģiju būs tiem, kuri nav pakāpeniski apguvuši staru enerģiju jau iepriekš.
Ar katru staru ir paredzēts transformēt, pārveidot un piepildīt zināmu dvēseles daudzdimensionālās būtības daļu, ķermeni, līmeni, matērijas formu, tāpēc tiem, kas ir apguvuši starus pakāpeniski, sintezētā jeb apvienotā enerģija būs vieglāk apgūstama, bet tas nenozīmē, ka citiem to nav iespējams apgūt. Gluži vienkārši citiem cilvēkiem apvienotā jeb sintezētā enerģija būs jāapgūst cītīgāk. Taču viss ir iespējams, jo esam paredzējuši arī šo variantu, ka cilvēki vēlēsies apgūt otro soli apejot pirmo mācību. Tāpēc enerģiju plūsma katram cilvēkam tiks dota tāda, kādu viņš varēs saņemt un apgūt. Fiziski tas izpaudīsies tādā veidā, ka diviem blakus sēdošiem cilvēkiem Jaunās realitātes enerģija pēc savas jaudas vienā un tajā pat laikā var būt diezgan atšķirīga. Tāpēc katram cilvēkam var būt dažādas sajūtas, izjūtas un atbildes reakcijas.
Patiesībā šī enerģija ir tas enerģijas veids, kuru jūs gaidāt sākot no 2012.g. 21.decembra, bet viņa sāks plūst pakāpeniski jau tagad, lai cilvēki spēj pielāgoties jaunajai enerģijai.
Fiziskajā veidolā jūs to redzēsiet kā daudzu veco sistēmu vēl jaudīgāku sabrukšanu, bet jaunu lietu un nepieredzētu atklājumu un labestīgu cilvēku rīcību palielināta darbība un izpausme. Jūs dzirdēsiet par daudzām novitātēm, par kurām pat jums liksies dīvaini: ka tas taču tik vienkārši un elementāri un kā gan tas neienāca prātā jau agrāk. Taču agrāk tas neienāca prātā tādēļ, ka duālisma enerģijās, it īpaši Tumsas enerģiju pārsvara laikā, netika atļauts aktivizēt šīs vienkāršās, bet oriģinālās Gaismas enerģiju izpausmes.
Tādēļ doma, ka Pārejas posms ir beidzies ir pilnīgi absurda, tieši otrādi: Pārejas posma fiziskās izpausmes vēl vairāk aktivizēsies un izpaudīsies vēl izteiksmīgāk. Ja vēlaties saprast, kas nākotnē pastāvēs un kas pārveidosies, varat veikt elementāru analīzi. Piemēram, ņemat kādu sistēmu, kaut vai banku sistēmu un izpētiet. Vai tas veids kādā tiek radītas bagātību bagātības ar uzpūstās naudas palīdzību kalpo sabiedrībai, vai tikai kādai sabiedrības daļai? Ja esat atbildējuši, ka tas kalpo sabiedrības daļai, tad saprotiet, ka šāda sistēma nākotnē fiziski pastāvēt vairs nevar, jo Gaismas ēras enerģijas nodrošina iespēju visiem cilvēkiem būt vienādās enerģētiskās attiecībās, ievērojot brīvās gribas principu un tas nozīmē, ka katra cilvēka personīgais godīgais darbs tiks segts ar attiecīgu enerģijas ekvivalentu par padarīto darbu. Ja vēlaties apskatīt kādu citu nozari, tad izpētiet to, veidojot analīzi pēc principa – taisnīgs/netaisnīgs un vai kalpo visai sabiedrībai kopumā. Tādā veidā jūs pratīsiet atrast lietas, kas tuvākajā laikā transformēsies un pārtrauks pastāvēt. Esat viedi un redzīgi un šādās lietās pārtrauciet ieguldīt savus fiziskos un garīgos resursus. Izanalizējiet turpmākās sistēmas lietas un panākumus, kas dos pozitīvu rezultātu sabiedrībā kopumā. Tas nozīmē, ka tā varētu būt lielāka vai mazāka cilvēku grupa, kura iegūst labumu no jūsu rīcības, taču ne kādā gadījumā neierobežo un neapspiež citu cilvēku intereses un brīvo gribu.
Enerģija no Gaismas portāla ar katru brīdi palielināsies lielākā jaudā, it īpaši lielākie „enerģiju uzrāvieni” būs Saulgriežu laikā, ja lielākas cilvēku grupas veidos lielākus pasākumus.
Mēs iesakām jums, Latvijas tauta, veidot kopīgus pasākumus dažādās formās, t.sk. Jāņu vakarā varat apvienoties kopīgā meditācijā savas Latvijas nākotnei. Ja jūs varētu redzēt to, ko enerģētiski redzam mēs, tad jūs redzētu, ka Latvijas tautas nākamie scenāriji ir gandrīz jau piepildīti ar sudraboti-zeltīto enerģiju, kas nodrošina tiem cilvēkiem, kuri ir zem Latvijas egregora patvēruma un ir ar augšupejošo enerģiju, veiksmīgu un harmonisku nākotni. Diemžēl blakus valstis vēl ir ieslīgušas dažādos ilūziju egregoros un viņu sistēmu transformācija sākumā šķiet būs maigāka, tad vēlāk izrādīsies diezgan smaga. Tie cilvēki, kas ir izbraukuši no Latvijas un strādā citās valstīs, nav Latvijas egregora aizsardzībā un arī svešu valstu egregori viņus šobrīd pieņem savā aizsardzībā ne labprāt. Iesakām šiem cilvēkiem apzināti palūgt Latvijas egregora un tās valsts egregora, kurā strādā, aizsardzību šo pārmaiņu laikā.
Un tagad mēs pārejam pie fiziskās realitātes.
„Defolts” jums būs. Lai cik naudas jūs neaizņemtos lai uzturētu vecās sistēmas un pierastās kārtības, tomēr notiks notikumi, kad Latvija būs bankrota priekšā un būs jāatsakās no liekierēdniecības. Izmainīsies attiecības ierēdnis un ražotājs. Taču pirms tam būs kāds brīdis, kad aizkavēsies ne tikai algas, bet arī sociālie pabalsti un pensijas, tāpēc pietaupiet kādu naudiņu šim brīdim.
Savukārt ir taisnība, ja jūs uzdotu jautājumu – kādas naudiņas pietaupīt? Skatieties no situācijas, jo situācija risināsies tādā veidā, ka valstu naudu vērtības juks un bruks viena pēc otras. Tāda monitārā politika kāda šobrīd pastāv pasaulē, tiks nomainīta ar pilnīgi jauna veida naudām un apmaksas sistēmām. Arī jūsu latam, gan enerģētiskā, gan var teikt praktiskā, devalvācija jau ir notikusi un turpinās notikt. Notiks paradoksāla situācija: mazinoties algām, pirmās nepieciešamības precēm cenas turpinās pieaugt. Tāpēc tas, ko varat nopirkt šodien, ar vienu naudas vienību, būs neiespējami iegādāties pēc zināma laika, jo tas maksās jau dārgāk.
Stabilāka valūta kādu laiku būs eiro, taču tad, kad Eiropas valstis savā starpā sāks kašķēties, jums tā būs zīme, ka arī eiro nav stabils. Līdz tam laikam jau būs lielas problēmas ar ASV dolāru un visi mēģinās atbrīvoties no šādas naudas vienības. Līdztekus šiem abiem procesiem sevi pieteiks jauna naudas vienība, ko noorganizēs no kopējā pasaules valūtas groza neatkarīgas valstis. Šī nauda pakāpeniski, bet strauji sāks nostabilizēties mums iepriekš zināmo un pierasto naudas vienību vietā. Taču līdz tam laikam daudzas valstis, t.sk. Latvija, dzīvos diezgan dīvainos apstākļos: būs gan nauda, gan vienlaicīgi naturālā saimniecība, kurā kā apmaiņas produkti ne vienmēr figurēs nauda, bet diezgan bieži būs izplatīta preču un pakalpojumu apmaiņa. Preču un pakalpojumu apmaiņa uzsāksies jau š.g. rudenī un pieņemsies spēkā līdz 2011.gada vasarai un rudens sezonu ieskaitot, kad cilvēki apvienosies lauksaimniecības produkcijas ražošanā. (Rāda, ka radinieki no pilsētām brauks un strādās laukos, lai saražotu produktus ziemai, jo iegādāties produktus būs sarežģīti divu iemeslu dēļ. Pirmais – nebūs produktu, bet tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ja tomēr produkti būs pieejami, tad nebūs naudas viņu iegādei.) Šajā laikā daudzi lauki, kas bija atstāti atmatā atkal tiks uzarti un viņus sāks apstrādāt. Vēl šajā laikā, tajos pagastos, kur būs saglabātas, neizdemolētas ambulances, medicīnas punkti, paklusām bez valsts atbalsta, lauku cilvēkus sāks „dakterēt” vietējā pagastā esošie medicīnas darbinieki - profesionālie mediķi. Valstiskajā līmenī  tas it kā nebūs atļauts, jo šobrīd notiek koncentrācija uz tā saucamajiem medicīnas centriem, taču lauku pagastos cilvēki meklēs vietējos mediķus un viņi „nospļausies” uz valdības izdotajām muļķīgajām direktīvām. Kaut kas ļoti līdzīgs stihiski sāks veidoties saistībā arī ar bērnu apmācību, līdzīgi kā pirmskolas bērnu apmācība un skolas. Kad laukos tiks izveidotas „nelegālas” bērnu skoliņas, tad galu galā valstiskā līmenī tiks atļauta šo skoliņu pastāvēšana un jaunie cilvēki ar saviem mazuļiem sāks atgriezties laukos. Kā jau esam teikuši, Rīga kļūs tukšāka un vairs ne tik pievilcīga kā tas bija izsludināts „treknajos gados”.
Kas attiecas uz darba vietām, tad tās radiet paši. Iemācieties saprast, ka valstiskā līmenī šobrīd tiek pieņemti likumi, lai samazinātu darba vietas. Vai jūs cerat, ka tur kāds īpaši strādā, lai Latvijā radītu jaunas darba vietas?!
Saskaņā ar Jaunās ēras likumiem, jums, cilvēkiem, pašiem ir jāiemācās saprast, ka nākotnē varēs pastāvēt tikai tādi cilvēki, kuri paši ir darba radītāji un darba ņēmēji. Un šeit ir dažādas formas: vai nu cilvēks darbojas viens pats kā darba devējs un darba ņēmējs, vai arī daudzi vienādi domājoši cilvēki apvienojas vienotā mērķī, kur viņi visi vienlaicīgi ir darba radītāji un darba ņēmēji uz vienlīdzīgiem noteikumiem. Un tas absurds, ka uz vienu darbinieku ir septiņi priekšnieki, aizies nebūtībā kopā ar duālisma enerģijām.
Jaunu elpu iegūs zinātne visās tās gan plašākajās gan šaurākajās nozarēs, jo tāpēc, ka zinātne tiks balstīta uz jauniem pamatiem ar nosaukumu „Zinātne cilvēcei un visas sabiedrības kopējam labumam”.
Jautājums par pašvaldību vēlēšanām.
Būs vesels teātris. Pirks un pārdos, draudēs un uzpirks, bet pa vidu tomēr pagastos sāks ienākt arī sakarīgi cilvēki. Jautājam - kas ir sakarīgi cilvēki? Tas ir tāds cilvēks kurš jau domās par pagasta attīstību kopumā. Pēc vēlēšanām notiks arī daži tiesas procesi un kašķēšanās starp vecajiem „vēžiem” un jaunajiem „vēzīšiem”. Ja vēlaties, lai vēlēšanas ir harmoniskas – vēliet tādus cilvēkus, kuri nekad nav bijuši pie valdības stūres, ir jauni gados un nepieredzējuši atbildīgos amatos. Šeit nederēs tie jaunieši, kuru vecāki ir bijuši valdības krēslos. Lai atpazītu tos, kuri patiesi nākotnē būs „sakarīgi”, tie ir tie jaunie cilvēki, kuri šobrīd jau ir sasnieguši zināmus panākumus savā biznesā un ir pozitīvi atvērti sadarbībai ar pagasta iedzīvotājiem.
Šogad vasarā būs daži nozīmīgi datumi, kuri mainīs fizisko realitāti:
23.06 vakars – Latvijas tautas kopīgā meditācija, kuras rezultātā pārmaiņas notiks straujāk, bet harmoniskāk.
1.07. it kā atvaļinājumu laiks, bet ar šo datumu stāsies spēkā kādi jauni noteikumi, kuri paredzēs jaunus ierobežojumus valsts iedzīvotājiem, taču sabiedrība viņu pilnā mērā tik un tā neievēros. Sāksies sabiedrības nepaklausības gara pamošanās. Ar šo datumu var uzskatīt, ka sabiedrība uzsāks daudzu muļķīgu noteikumu apiešanu un neievērošanu atklāti.
Ap 27.07. kaut kāda katastrofa vai lidmašīnas avārija, par kuru runās arī Latvijā, jo tas zināmā mērā skars arī Latviju.
31.07. enerģētiski īpatnēja diena. Pacentieties meditēt. Sākas pirmās aizķeršanās ar algu un citu naudu izmaksāšanu.
Augusts.
Ap augusta sākumu Krievija paziņo par savu „novitāti”, kura pilnībā ietekmēs visus pasaules iedzīvotājus (izskatās, ka iet runa par monitārās politikas struktūras izmaiņām).
Augusta vidus. Vecākos ir panika un apjukums. Nav iespējams naudas trūkuma dēļ sagādāt skolai nepieciešamo. (Sapērciet skolas vajadzībām lielāko daļu jau tagad – ja nu vienīgi izņemot mācību grāmatas.)
Septembris.
. . . Daudzi pat vēl nespēj noticēt notikumiem ASV, kuri skaidri un uzskatāmi parāda par valsts sabrukumu. . . . .
Šajā laikā sākas nemieri Ķīnā. Šī iemesla dēļ daudzi pārtikas produkti no agrāk pierastajām valstīm vairs netiks importēti un eksportēti uz citām valstīm.
Oktobris.
Krievija nostiprinās jaunajās enerģijās. . . . 
ASV – ekonomika ir draudoši pussabrukusi. Citi Obamu nolād, citi – līksmo un ieceļ otro aiz Dieva. . . . .
Ķīna – savas preces var uzspraust uz nagliņas. Eiropa ir atteikusies no Ķīnas precēm, ASV nevar nopirkt, bet Krievijā ražotnes ražo pašas daudz vērtīgākas un sakarīgākas preces. Ķīnā neieplūst nauda par lētajām precēm un arī šeit sākas ekonomiskais sabrukums. Cilvēki iet bojā aiz bada.
Latvija.
Latvijas tauta ir novākusi ražu. Tā nav pārāk devīga un raža nebūs pārāk devīga arī nākošgad (2010.g.). Parūpējaties par katru augli un dārzeni tā, lai, ja tas ir lieks jūsu ģimenei – padalieties ar citiem cilvēkiem – tādā veidā samazināsies ciešanu enerģijas veidošanās cilvēkos. Netieši samazināsiet arī laupīšanu un maradierismu. Parūpējieties, lai esat pasargāti no nelūgtiem ciemiņiem – tas attiecas uz tuvākajiem 5 gadiem.
Decembris.
Krievija ir sakašķējusies ar divām lielām impērijām. . . . 
Lauksaimniecība. Tieši par bioloģisko lauksaimniecību.
Diemžēl jums Latvijā nav bioloģisko saimniecību, kurai ir piešķirts bioloģiskās saimniecības statuss no enerģētiskā viedokļa, līdz ar to tā arī fiziskā līmenī nav 100% ekoloģiska ražotne. Tas ir saistīts ar to, ka PSRS laikos Latvijas zeme ilgus gadus tika indēta. Tika lietas tonnām ķimikālijas, pesticīdi, dažādas indes, kas it kā ļāva novākt labu ražu, taču zeme ir saindēta par daudz, lai tagad jūs varētu novākt ražu un pateikt, ka šī produkcija ir 100% ekoloģiska. Šai zemei ir jāļauj attīrīties, atjaunoties, atindēties no 35 līdz pat 70 gadiem, atkarībā no Latvijas reģiona. Latvijā ir reģioni, kur zeme ir īpaši saindēta. Šis atveseļošanās process dabīgā ceļā ir ļoti ilgs. Tāpēc lai to paātrinātu ir lietderīgi izmantot zinātnes atklājumus.
Jums Latvijā ir institūts, kuram ir informācija par zemes kvalitāti Latvijā dažādos tās reģionos, taču šī institūta  darbinieki ir spiesti šo informāciju noklusēt vai arī sniegt slepeni, ļoti piesardzīgi. Šī informācija šajā institūtā ir pieejama jau vairāk kā 20 gadus un, ja šī informācija tiktu atklāta agrāk, Latvijā ekonomiskā krīze nebūtu tik smaga, jo nekustamo īpašumu „burbulis” nebūtu izaudzis tik neadekvāti liels. Taču tajā laikā Latvijā dzīvojošajos cilvēkos Gaismas apziņa vēl nebija tik stipra kāda viņa ir tagad, tāpēc vecās sistēmas pārstāvjiem bija spēks un vara šo informāciju noslēpt. Šajā institūtā ir izstrādāta tehnoloģija kā ātri atindēt augsni, negaidot gadu desmitus, kamēr šis process notiks dabīgā ceļā. Par cik vecā sistēma jūk un brūk, vecās sistēmas pārstāvjiem nav laika kontrolēt šīs informācijas turpmāku slēpšanu, viņi ir aizņemti ar savu maku, līdz ar to šī tehnoloģija un informācija par zemes kvalitāti nu būs pieejama. Tas, kas piekļūs šai informācijai ātrāk un sāks izmantot zemes atindēšanas tehnoloģijas savā saimniecībā, nodrošinās sev pastāvēšanu un izdzīvošanu šajos pārmaiņu laikos, spēs iegūt patiesi ekoloģiski tīru produkciju un pat gada laikā ievākt vairākas ražas.
Veselības saglabāšana un uzlabošana pārejas laikā.
Galvenā problēma ar ko nākas cilvēkam saskarties pārejas posmā, tas ir stress un kopējās negatīvās enerģijas spiediens. Jums ir zināšanas par lietu būtību, kāpēc notiek tā kā tas notiek. Mēs allaž dodam jums informāciju par notiekošajiem procesiem un it kā jūs saprotat, ka izvēloties Gaismas ceļu jūs esat pasargāti, bet no otras puses sabiedrībā valdošās negatīvās enerģijas spiediens brīžiem rada plaisas jūsu izstarotās Gaismas apvalkā. Lai neļautu stresam un sabiedrības noskaņojumam izsist jūs no sliedēm, no līdzsvara, mēs jums iesakām no rītiem un it īpaši vakaros ieiet siltā dušā lejot ūdeni tieši uz galvas un vizualizēt, ka ūdens aizskalo visu negatīvo enerģiju, kas dienas laikā apzināti vai neapzināti tika uzņemta, pēc tam pakāpeniski mainīt ūdens temperatūru uz vēsāku. Ūdens temperatūrai ir jābūt tādai, lai jums šī procedūra ir patīkama, kad ūdens ir pietiekami vēss, bet nesagādā jums diskomfortu. Vizualizējiet, ka ūdens piepilda jūs, jūsu fizisko un smalkos ķermeņus ar dzīvības enerģiju, ar veselības dzīvinošo un dziedinošo enerģiju un tekot pa jūsu ķermeni izveido Gaismas un Mīlestības enerģiju aizsargapvalku.
Ļoti svarīgs nosacījums jūsu fiziskās veselības saglabāšanai ir neiesaistīties negatīvo enerģiju ģenerēšanā. Daudzās darba vietās, sabiedriskajās vietās, pat tādās „garīgajās” kā baznīcas, sabiedriskais transports, uz ielas, bieži vien pat ģimenes saietos, cilvēki iesaistās negatīvo emociju ģenerēšanā. Neiesaistieties negatīvo enerģiju ģenerēšanā. Saglabājiet mieru un rīkojieties saskaņā ar instrukcijām, kas tika dotas agrāk.
Daba mostas un procesi jūsu fiziskajā ķermenī aktivizējas. Tagad kā vēl nekad agrāk ir svarīgi ieklausīties savā fiziskajā ķermenī, aktīvi kustēties: vingrošana, peldēšana, veselīgs dzīves veids (arī uzturs), atrašanās dabā, dažādas ķermeņa kopšanas procedūras, kā piemēram pirtī iešana veicot dažādas procedūras ādas kvalitātes uzlabošanai, izmantojot seņču receptes. Tas viss ir jūsu sabiedrotie, lai izturētu šo pārejas posmu. Mīliet sevi un rūpējaties ne tikai par savu garīgo attīstību, bet arī par fizisko ķermeni un viņa labsajūtu.
Tagad ir laiks, kad jūs varat izteikt nodomu: daļu no līdzekļiem, kas ir jūsu „kosmiskajā bankā” materializēt savā materiālajā dzīvē. Un mēs iesakām iegūtos līdzekļus izmantot sevis pilnveidošanā, tas ir: jaunu Gaismas ērai atbilstošu zināšanu iegūšana, jaunas uzņēmējdarbības (kas ir orientēta uz kopējo sabiedrisko labumu un uz cilvēku kā tādu) uzsākšanai, jūsu bērnu ideju atbalstīšanai, arī atpūtai, bet tādai, kas pilnveidos jūs garīgi, uzlabos fizisko stāvokli un iedvesmos turpināt radīt Gaismas un Mīlestības enerģijas. Arī līdzekļi, kas tiks ieguldīti mātes Zemes atveseļošanai, vēlāk nesīs jums ievērojamu peļņu.
Ja materializētos līdzekļus jūs izmantosiet sevis attīstībai un sabiedrības labā (sabiedrības labā - te ir domāts atbalstīsiet ideju, kuru realizācija kalpos cilvēcei), tad šie ieguldījumi nesīs ievērojamus ieguldījumus gan jūsu kosmiskajā gan materiālajā bankā.
Daudziem pašlaik var rasties problēmas fiziskajā līmenī avitaminozes dēļ, novājināta imūnsistēma, tāpēc lietderīgi aktīvi lietot krājumus, kas palikuši no sagatavēm ziemai: skābēti kāposti, dzērvenes, bietes, melleņu un aveņu ievārījums, medus, cidoniju tēja. Vairāk smaidiet, jokojiet, radiet pozitīvu noskaņu apkārt sev un sevī, jo neviens cits jums to nevar dot kā tikai jūs paši.
Skolotāja El Morijas vēstījums.
Esiet sveicināti, Urantijas grupa un cilvēki, kas šodien sanākuši lai veiktu šo darbu. Es gribu jums pateikt, ka jautājumi, kas šodien tiek risināti ir nedaudz baiļu un vecās domāšanas izpausme. Patiesībā man jums jāsaka, ka laiks, ko cilvēce sev ir izvēlējusies kā ciešanu un moku ceļu lai uzkrātu pieredzi, emocijas šajā jomā, šis laiks arvien straujāk tuvojās beigām un jums ir jāsaprot, ka jūs esat tie, kuriem ir jāpieliek punkts šim laikam. Tāpēc skatieties uz visu savādāk. Tieši jūs paši esat tie, tās enerģētiskās būtnes, kas spēj izmainīt savu realitāti, bailes, uzkrātās negatīvās emocijas. Senā pieredze ir tas bremzējošais faktors, kas šobrīd jums neļauj noticēt tam, ka jūs spējat ieiet Jaunā laikmeta enerģijās un jums vairs nav jābaidās par savu izdzīvošanu kā tas bija visu jūsu iepriekšējo dzīvju pieredzē. Šobrīd tā vietā nāk Prieka, Gaismas, Mīlestības un savstarpējās sapratnes enerģijas, kuras pilnībā jums tiks atvērtas tai brīdī, kad jūs paši sev to atļausiet. Es ļoti vēlos lai jūs visu savu enerģiju veltītu tieši šīm enerģijām un spētu sakoncentrēties uz to, ka šis radīšanas prieks ir dāvana, kura šobrīd cilvēcei ir dota. Radiet savu realitāti, dariet to ar prieku, rūpējaties par sevi un saviem apkārtējiem cilvēkiem. Jūsu lielākā vērtība ir nevis nauda vai kādas citas materiālās bagātības, bet tieši mīlestība un šī dāsnā enerģija ir tā, ar ko jūs spējat apveltīt sevi, savus apkārtējos cilvēkus. Šī enerģija ar katru brīdi  tiek izplatīta uz planētas arvien vairāk un vairāk. Cilvēku, kuri ir pieņēmuši šo enerģiju, kritiskā masa uz planētas pieaug un tieši no jums katra individuāli ir atkarīgs cik ātri mums visiem kopā iestāsies Jaunā ēra. Jā, ir nolikta kāda gada robeža uz kuru tad jūs visi arī orientējaties. Patiesībā šīs robežas nav, šis brīdis var iestāties jebkurā mirklī priekš jums katra individuāli un tas dos iespēju šo mirkli paātrināt arī visai planētai kopīgi. Strādājiet ar sevi, mīliet sevi un ticiet tam, ka tieši jūs esat izredzētie, kuri piedzīvos šo brīdi uz mūsu planētas. Mēs jūs ļoti mīlam.
Nākotnes profesijas.
Skolotāji, (pagastos nelegāli sāks veidoties skoliņas, jo nebūs iespēju nokļūt līdz tām vietām kur būs „atļautās” skolas, cilvēki vienkārši darīs un „augšām” būs jāpieņem, beigsies diktatoriskās „augšas” instrukcijas un Latvijā paliks apmēram 2-3% ierēdņu);
zinātnieki (tie ir tie, kas virzīs visas labās lietas sabiedrības kopējam labumam, kuras agrāk ir pielietotas kara vajadzībām, būs arī fiziķi);
celtnieki – rāda māju, kurai ir saules baterijas jumtā, bet ir vēl kaut kas tā kā saules baterijas un malās mazas lāpstiņas kaut ko griež;
lauksaimniecības produktu ražotāji, lauksaimniecības dzīvnieku ražošana tiks samazināta (2019.-2025.g.). Palielināsies tieši augļi, dārzeņi un pie mums Latvijā, it kā zem klajas debess uz grunts augs  dārzeņi no siltajām zemēm. Jautājam - vai nav ģenētiski modificēti? Ģenētiskajā kodā ir kaut kas pamainīts, lai šie augļu koki varētu izturēt salu. Vēl rāda bildi no kāda sena čenelinga: kad nokūst sniegs, zied bumbieres un Latvijā  ir ļoti auglīga zeme (pateicoties zinātniskajiem sasniegumiem augsnes uzlabošanā), nav cūkkopības fermas, ir govju fermas nelielas (20-30govis) un govju gaļa netiek lietota pārtikā. Ir zivju audzētavas, (rāda makšķerniekus sēžam apkārt dīķim, 2014.–2015.g.). Zemledus makšķerniekiem ir ļoti stingri ierobežojumi, līdz pat cietumā likšanai (priekš biedināšanas). Latvijā ir ļoti daudz ziedošu augļu koku dārzu, arī vīnogu dārzi, diezgan daudz košumkrūmu. Latgales puse ir ar augļu kokiem vairāk un Latgale Latvijā ir ābolu klēts (Himalaji ir Indijas ābolu klēts) – (2019.-2025.g.). Vidzemē saglabāsies lopkopības nozare vairāk kā citur. Zemgale, Kurzeme – tur ir ļoti skaisti apstrādāti lauki: gan labības lauki, vīnogas, augļu dārzi (2017.-2020.g.). Jautājam vai lauki pieder Latvijas tautai vai ārzemniekiem? Sākumā ārzemniekiem, bet viņi enerģētiski nevar izturēt Latvijā, jo latvieši nepieļauj zemes noplicināšanu un ārzemnieki pamet Latviju. Rāda ļoti izcirstus mežus bet, labā ziņa ir tā, ka tur aug jaunaudzes – ārzemnieki ir izcirtuši un par lētām naudiņām atdevuši Latvijas tautai izcirstus tukšus mežus (2017.-2020.g.).
2030.gads piena lopkopība ir vēl vairāk samazinājusies, bet pilnīgi pietiek produkcijas. Rāda lielus jaunās tehnikas angārus. Tiek ražota dažāda jauna tehnika un tehnoloģijas. Arī mašīnbūve mums ir. Ap 2014. – 2017.g. angāros ir ražotnes, tāpēc būs pieprasīti speciālisti, kas būvē, ceļ, projektē, veido, rada tehniskās zinātnes (ir arī meitenes. Kā kuriozu rāda meiteni ar gaišiem matiem, garu bizi un aizsprausts zīmulis. Jautājam - kāpēc zīmulis – pīpēšana sen vairs nav modē). Rāda ļoti mazu mašīnīti kā „vabolīti”, ļoti ekonomiska.
2028.g. Pārstāsim „apsaukāties” – krievi, poļi, igauņi. . . . Cilvēkus vērtēs pēc dvēseles garīguma nevis pēc tautības, nacionalitātes, bagātības, etniskās izcelsmes vai ādas krāsas.
Medicīnas darbinieki, protams, būs vajadzīgi. Medicīnas darbs būs, bet citā kvalitātē. Jautājam - vai būs aptiekas? Gaismas Skolotāji smejas un saka: nē. Būs kaut kādās medicīnas iestādēs un tās nebūs aptiekas, bet tos sauks par veikaliem, (ne īsti veselības veikals vai veselības produktu veikals). Esot medicīnas centrā un aizejot pie ārsta var dabūt šos veselības produktus.  Ir tikai apmēram 200 zāles, viss pārējais ir kā produkti, kas uzlabo veselību. Arī šīs 200 zāles ir ar vismazāko negatīvo blakusefektu veselībai.
Latvijas attiecības ar Krieviju? Vislabākās. Nav robežu starp  Krieviju, Latviju, Igauniju . . . . ap 2025. – 30.g. robežas nepastāvēs. Saziņas valodas ir 3- 5, galvenās dominējošās valodas uz planētas un katrs cilvēks prot 2- 3 valodas un nav problēmas sazināties.
Kvantu lēciens notiek katram individuāli.
Kontaktēšanās ar citplanētiešiem? Atbilde: Mēs jau sen esam starp jums un mēs ar jums kontaktējamies, bet jūs ar mums nē. Paaugieties, „bērni”, kad būsiet iemācījušies runāt Mīlestības valodā, tad mums būs abpusējs kontakts. Katram cilvēkam saskarsme ar mums notiks saskaņā ar viņa izaugsmi un prasmi runāt Mīlestības valodā.
Kas traucē Latgalei attīstīties?
Alkohola egregors, reliģiskais egregors un neticība saviem spēkiem. Latgale, tava zeme ir piesūkusies ar sviedriem, asinīm un asarām ļoti dziļi, dziļi zemē un augstu virs zemes. Tad, kad tiks transformētas šīs enerģijas, tad tu uzziedēsi ābeļu ziedos, Latgale. Tavi gudrie prāti atgriezīsies no Rīgas mājās, un tevi, Latgale, cienīs un mīlēs visa Latvija un dižā Krievzeme, tikai saņemies!
Kas notiek ar Daugavu, hesiem? Ap 2050.g. neredzu nevienu HESu uz upes (iespējams viens sabruks nesaskaņoti ar cilvēku vēlmēm).
Kādus zemes resursus enerģētikā izmantos Latvijā. Torsionu lauki. Sākumā būs nomaiņa uz vēja, saules un tad pakāpeniski nomainīsies uz prānas (torsionu) enerģiju.
Kad sabruks bankas? No sākuma viņas vēl pieēdīsies „resnas” no neapmaksātajiem kredītiem un tad izputēs ar savu alkatību. Process ir sācies.
Muzeji, arhīvi, vēsture? Muzeji ir pārveidoti par izklaides vietām, tās ir atpūtas vietas, cilvēki maz skatās atpakaļ pagātnē.
Grāmatniecība. Samazināsies grāmatu ražošana un lasīšana divu iemeslu dēļ – grāmatas tiks aizvietotas ar maziem datoriņiem, tur būs miljoniem grāmatu un otrs iemesls – cilvēki pārtrauks izcirst mežus papīra vajadzībām.
Mēs jūs mīlam.
Apvienotie Gaismas un Mīlestības spēki.
Vaives pagasta padome - iespējams tālredzīgākā Latvijā
Mums visiem ir pienākuši grūti laiki un neviens bez mūsu pašu gribas un līdzdalības šīs grūtības nemazinās. Gribu visus informēt, ka pēc valdības rīkojuma tiek samazināts pašvaldības budžets un līdz ar to arī sociālajai palīdzībai domātais maciņš paliek plānāks.
Tomēr valdība joprojām cenšas visu atbildību novelt uz pašvaldībām, nedodot finansējumu, bet uzliekot par pienākumu sniegt palīdzību iedzīvotājiem izdzīvošanas jautājumu risināšanā.
Pats par sevi saprotams, ka šajā situācijā pirmām kārtām palīdzība tiks sniegta bērniem, sevi aprūpēt nespējošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem.
Necerēsim uz brīnumiem. Kad sociālās palīdzības budžetā nauda būs beigusies, vienkārši nebūs vairs no kā maksāt pabalstus.
Nākošā būs grūtu pārbaudījumu ziema mums visiem. Grūtības ir vieglāk pārvarēt, ja esi tām sagatavojies. Tāpēc aicinu visus pagasta iedzīvotājus savlaicīgi gatavot pārtikas un malkas krājumus nākošai ziemai. Šobrīd ir jādomā par izdzīvošanu un tai ir vajadzīgas trīs lietas:
1)  mājoklis
2)  siltums
3)  pārtika
Jums visiem ir divas rokas, kuras spēj darīt brīnumus un gudras galvas, kas šīs rokas komandē. Tad ļausim rokām strādāt - savos dārziņos izaudzēsim visus nepieciešamos dārzeņus un kartupeļus, lai visi būtu paēduši.
Pagasta padome ir pieņēmusi lēmumu, nepieciešamības gadījumā iedalīt zemes gabalu, sniegt tehnisku palīdzību tā apstrādāšanai un izaudzētā novākšanai, lai trūcīgie un mazturīgie iedzīvotāji sev varētu izaudzēt kartupeļus.
Izmaksas par tehnisko palīdzību tiks aprēķinātas un samaksātas no sociālā budžeta kā pabalsti konkrētajiem zemes izmantotājiem.
Brīdinu, ka tie kuri nebūs pacentušies izaudzēt sev kaut vai kartupeļus, šī gada pēdējā ceturksnī, pabalstus pārtikas iegādei nesaņems!
Rudīte Petrova, Vaives pagasta sociālā dienesta vadītāja
Pārpublicēts no “Vaives vēstis” Nr.51